Greta Thunberg & Svenska Fridays For Future: Vi kommer inte att sluta tala om Gazas lidande – det finns ingen klimaträttvisa utan mänskliga rättigheter

3
869


Ingress: Greta Thunberg och Svenska Fridays For Future (FFF) har kritiserats för sitt tydliga ställningstagande för palestinierna i Israels krig. Hon har helt felaktigt kallats för antisemit, och en ledare i Svenska Dagbladet kallade henne för ”tjej-Hitler” och ligger långt fram den hårda tävlingen i svenska media om politiska bottennapp och oförskämdheter. Vi har behandlat detta Högerns förljugna syn och moraliska bankrutt i stödet till Israels folkmord
Inom ”klimatorganisationer” är det många som anser att ställningstagandet av Greta Thunberg & svenska FFF är felaktigt – även bland dem som personligen stödjer palestinierna och deltar i demonstrationer för Palestinas sak. Man menar att det gäller att samla så många som möjligt i klimatfrågor- ”enhetsfrontsprincipen” – och då är ställningstaganden i andra politiska frågor splittrande i större eller mindre grad. Det verkar de flesta i ”Gretas Gamlingar” en klimatorganisation där jag deltar, och där namnbyte diskuteras.

Dock har sedan tidigare mer generella politiska paroller varit framträdande i åtminstone svenska FFF. Hit hör ”System Change” och ”People not profit”.

Bild från 2020: Shutterstock på licens.

Greta Thunberg har tidigare tagit ställning för samer och ursprungsbefolkning. Mot den bakgrunden är ställningstagandet från Greta Thunberg och andra i FFF inte så överraskande. Man kan skönja en utveckling där en del i FFF också söker sig tydligt till
socialistiska organisationer och vänsterorganisationer – om de inte redan är med där. Är inte ett annat samhälle med någon typ av demokratisk socialism nödvändig för en bra klimatpolitik? Kommer motsvarande utveckling att ske i andra av de många klimatgrupper med vuxna?

Greta Thunberget på Mynttorget vid Riksdagen 15 oktober 2021. I bakgrunden bl.a. Anders Romelsjö.

Nedan en artikel av Greta Thunberg och andra i Svenska Fridays For Future som publicerades 5 december i the Guardian. Läs den!
Vad tycker Du om utvecklingen och klimatrörelsens uppgifter?

_______________________________________________________

Mer än 15 000 människor, varav minst 6 000 var barn. Så många människor har Israel enligt uppgift dödat i Gazaremsan på bara några veckor – och siffrorna stiger fortfarande. Israel har bombat grundläggande samhällelig infrastruktur och civila mål som sjukhus, skolor, skyddsrum och flyktingläger. Israel har infört en belägring som hindrar mat, medicin, vatten och bränsle från att nå de 2,3 miljoner palestinier som är instängda i den ockuperade Gazaremsan, vilket fått Oxfam att anklaga Israel för att använda ”svält som ett krigsvapen”.

Dussintals FN-experter har beskrivit situationen som ”ett folkmord i vardande”, hundratals internationella forskare har varnat för ett pågående folkmord och den framstående israeliske folkmordsexperten Raz Segal har kallat det ”ett skolboksfall av folkmord”. Men större delen av världen, särskilt det så kallade globala nord, tittar åt andra hållet.

Trots dessa fasor har vissa valt att fokusera den offentliga debatten på försök att delegitimera uttalanden om Gaza som gjorts av unga människor i klimaträttsrörelsen. I motsats till vad många har hävdat har Fridays for Future inte ”radikaliserats” eller ”blivit politiska”. Vi har alltid varit politiska, eftersom vi alltid har varit en rörelse för rättvisa. Att stå i solidaritet med palestinier och alla drabbade civila har aldrig varit ifrågasatt för oss.

Att förespråka klimaträttvisa kommer i grunden från en plats där vi bryr oss om människor och deras mänskliga rättigheter. Det innebär att vi säger ifrån när människor lider, tvingas fly från sina hem eller dödas – oavsett orsak. Det är av samma anledning som vi alltid har strejkat i solidaritet med marginaliserade grupper – inklusive de i Sápmi, Kurdistan, Ukraina och många andra platser – och deras kamp för rättvisa mot imperialism och förtryck. Vår solidaritet med Palestina är inte annorlunda, och vi vägrar att låta allmänhetens fokus flyttas bort från det fruktansvärda mänskliga lidande som palestinierna för närvarande står inför.

På grund av den mängd felriktad uppmärksamhet som riktats mot oss, liksom antalet feltolkningar av vår ståndpunkt, vill vi återigen klargöra vår ståndpunkt. Alla Fridays for Future-grupper är självständiga, och denna artikel representerar åsikterna hos ingen annan än FFF Sverige.

Hamas fruktansvärda mord på civila israeler kan inte på något sätt legitimera Israels pågående krigsförbrytelser. Folkmord är inte självförsvar och det är inte heller på något sätt ett proportionerligt svar. Man kan inte heller bortse från att detta sker i ett bredare sammanhang där palestinierna har levt under ett kvävande förtryck i årtionden, i vad Amnesty International har definierat som en apartheidregim. Även om allt detta i sig skulle vara skäl nog att kommentera situationen, har vi som svensk rörelse också ett ansvar att säga ifrån på grund av det svenska militära samarbetet med israeliska vapenföretag, vilket gör Sverige medskyldigt till Israels ockupation och massmord.

Vi ser nu en kraftig ökning av antisemitiska och islamofobiska uttalanden, handlingar och hatbrott i Sverige och världen. Ledaren för den största medlemmen i Sveriges högerblock talar om att riva moskéer, och den israeliska flaggan brändes framför en synagoga i Malmö. Detta är oacceptabelt. Vi fördömer förbehållslöst alla former av diskriminering, inklusive antisemitism och islamofobi. Alla som uttalar sig om denna kris har ett ansvar att skilja mellan Hamas, muslimer och palestinier; och mellan staten Israel, det judiska folket och israeler.

Vi sörjer de liv som gått förlorade under de senaste veckorna och är bestörta över att dessa siffror har tillåtits fortsätta att stiga. Dödstalen i Gazaremsan är historiskt höga, och tusentals barn har dödats på bara några veckor. Detta lidande är obegripligt och kan inte tillåtas fortsätta. När FN-experter uppmanar världen att agera för att förhindra ett folkmord har vi som medmänniskor ett ansvar att säga ifrån.

Att kräva ett slut på detta oförlåtliga våld är en fråga om grundläggande mänsklighet, och vi uppmanar alla som kan att göra det. Tystnad är medskyldighet. Man kan inte vara neutral i ett pågående folkmord.

Denna artikel skrevs av:
Greta Thunberg (hon/han), en svensk aktivist som inspirerade Fridays for Future, en rörelse av skolstrejker mot den globala passiviteten när det gäller klimatet

Alde Nilsson (alla pronomen), student i global utveckling och klimaträttsaktivist med Fridays for Future Sweden

Jamie Mater (de/dem), forskare och klimaträttsaktivist med Fridays for Future Sweden

Raquel Frescia (she/they), författare/forskare och klimaträttsaktivist med Fridays for Future Sweden

Källa: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/05/gaza-climate-justice-human-rights-greta-thunberg

Föregående artikelVetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument
Nästa artikelNya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

3 KOMMENTARER

 1. BRAVO Fridays for Future!
  Nästa steg:
  Kära alla i klimatrörelsen, sätt igång att försöka förstå vad Nato egentligen är för en slags allians. Världen behöver FRED för att kunna lösa de enorma problem som klimatet ställer till med.
  Om man bara tar del av det som MSM förmedlar åt oss så tror man  att vi behöver Nato för fred.
  Men sanningen är att Nato behöver oss för krig. Förutom att en värld som befinner sig i krig inte har en chans att lösa gemensamma problem, så släpper krig och krigsindustrin ut förödande mängder växthusgaser i atmosfären. Dessutom startas krig ofta för att vissa länder försöker lägga beslag på andra länders fossila bränslekällor. Tänk ex Irak.
  För att veta vad Nato är så är det nödvändigt att höra vad båda sidor säger, dvs de som är för, och de som är emot. 
  Tyvärr är det så att vi i Sverige inte har haft en chans att höra båda sidor, för liksom med ”Värdlandsavtalet med Nato” så har ansökningen om medlemskapet skett utan offentlig debatt i Public Service. 
  Googla på artiklarna här på Google Politics.se och läs andra åsikter om Nato. När ni har gjort det, så är jag övertygad om att Fridays for Future kommer att ställa sig bakom parollen ”Avbryt allt samarbete med krigsalliansen Nato!” och att vi ska ta tillbaks det som en gång stod i vår försvarsdoktrin ”Militär alliansfrihet i fred! ”
  Bästa hälsningar från en farmor som liksom nästan alla andra far-och mormödrar jag känner, är djupt oroad för våra barnbarns och alla barns och kommande generationers framtid på jorden, mänsklighetens enda hem. 

 2. Bra av Fridays for future, dom är på rätt väg. Kvarstår för dom gör dock att lyfta blicken för att se skogen för alla träd och stoppa in även Ukrainafrågan på sin rätta plats i analysen.

  Politiker och media i väst struntar i att USA redan 1992 i den första versionen av Wolfowitzdoktrinen klargjorde att dom aldrig skulle tolerera någon ny konkurrerande stormakt att växa sig stark i öst.

  Dom struntar i det uppenbara att NATO:s expansion österut sedan 90-talet är till för att förhindra Ryssland att utvecklas till just en konkurrerande stormakt till USA.

  Dom struntar i att väst medvetet har saboterat både Minskavtalet och Istanbulavtalet och konsekvent arbetat för att få igång och hålla liv i kriget i Ukraina och att det är själva arbetsmetoden för att hålla tillbaka Ryssland.

  Dom struntar i att motsättningen till Ryssland beror på dom gamla kolonialstaternas och imperialisternas försök att upprätthålla sin blodbesudlade hegemoni över resten av världen och dom struntar i att imperialismen, med sitt militaristiska vansinne hotar både klimatet, freden och mänsklighetens överlevnad.

  Ukraina, Palestina och Taiwan är intimt sammanlänkade. Samtliga dessa konflikter eller potentiella konflikter handlar om imperialismens kamp för fortsatt världsherravälde.

  Fortfarande behandlar Fridays for future varje konflikt som om den var en enskild händelse som kan bedömas för sig, men om världen skall bli begriplig måste man se dom tydliga mönster som finns och skaffa sig en helhetsbild.

  Man måste kritisera Ryssland för för det brutala i att invadera ett annat land och för det folkrättsbrott det innebär, men Rysslands krig i Ukraina och Palestinas kamp emot apartheidstaten Israel är bägge försvar mot den västliga kolonialismen/imperialismen, vars själva livsluft är krig och plundring.

  Man kan utan vidare säga att Ukraina formellt har samma rätt att försvara sig mot Ryssland som Palestina har att försvara sig mot Israel, men i praktiken blir ett stöd till Ukraina ett stöd till dom krafter som också stöder Israels folkmord i Palestina.

  Dagens värld är inte alltid lätt att navigera i, men mönstret i imperialismens livsfarliga och förödande effekt på både livet och civilisationen är ändå tydligt igenkännbart. Förhoppningsvis är det nästa steg i klimatrörelsens utveckling.

 3. Ikväll har jag lyssnat till Greta Thunberg.
  För första gången.
  Det var en intervju på SVT Aktuellt utlagd på hemsidan.
  Tidigare har jag bara läst om Greta Thunberg liksom vi här får läsa om Vladimir Poutin utan att få höra vad han säger.
  Tänk, så lätt det kan ge felaktig och till och med en direkt vrångbild.

  Efter att ha hört Greta Thunberg tycker jag hon lät riktigt bra.
  Tyckte hon var en både skarp och mänsklig hjärna som kunde svara direkt på SVT journalistens frågor.

  Jag tror det är lätt att hålla med Greta Thunberg och hennes rörelser om man bara lyssnar till vad de säger och framför.

  Jag fick känslan av att Greta Thunberg och jag har samma uppfattning om det är något fel på demokratin.
  Bara att hon inte ville säga det rakt ut för det skulle göra rörelsen omöjligt.
  Utan istället visa genom aktivism att demokratin inte alls är tillräcklig för att rädda klimat och mänskligheten.

  Vill nog så här spontant uttrycka att Greta Thunberg och hennes rörelse Fridays for Future är en frisk fläkt för Västerlandets demokrati.
  Så Redaktören här gör nog rätt i att stödja den rörelsen.
  Greta Thunberg har också offentligt visat sin välvilja för det Palestinska folket vilket tyvärr helt misstolkades av den Gröna rörelsen i Tyskland.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here