Vetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument

125
5717

I serien ”Aktuella artiklar för ett och flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Alla läsare har inte tillgång till DN. Där publicerade vetenskapsjournalisten Maria Gunther en summerande artikel, dels i en kortare version som jag återger nedan, och dels i en längre version. DN:11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument.

 

Här behandlas inte alls frågor, t.ex. inte den misstolkade ”hockeyklubban”, de osäkra bedömningarna om antalet år till det ena eller den andra och ej heller diskussionen om ”tipping points”.

Vore bra om kommentatorer och kritiker fokuserar artikelns innehåll.


Vetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument

Myt 1: ”Klimatet har alltid förändrats, det är inget speciellt som pågår nu”


Vad vetenskapen säger

Kort svar: Just genom att studera tidigare förändringar i klimatet och vad som orsakade dem har vi ännu starkare belägg för att människans utsläpp av växthusgaser är den främsta drivkraften bakom klimatförändringarna nu.

Källa NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration, USA.

Källor: NOAA, NASA, PNAS, Skeptical Science, NE, Chemical Geology, Science

Myt 2: ”Det är solen som styr klimatet”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Energin från solen har minskat sedan 1970-talet, samtidigt som upphettningen av jorden går snabbare än tidigare.

Källor: NASA, Journal of Geophysical research, Proceedings of the Royal Society A, Skeptical science, Climate communication.

Myt 3: ”Det råder inte konsensus”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: 198 vetenskapsakademier och andra vetenskapsorganisationer har deklarerat att de är övertygade om att den globala upphettningen beror på människans utsläpp av växthusgaser.

Myt 4: ”Modeller är opålitliga”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Klimatmodellerna har gjort bra förutsägelser av jordens medeltemperatur ända sedan de började användas på 1970-talet, och har sedan dess blivit alltmer avancerade och sofistikerade.

Källor: The Copenhagen Diagnosis, Skeptical Science, Carbon Brief

Bild från Pixaby.

Myt 5: ”Temperaturmätningarna är opålitliga”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Vi ser samma uppvärmning från temperaturer mätta med termometrar, satelliter och på många andra sätt.

Källor: Royal Meteorological Society, NASA, GISS, NOAA, CRU, Skeptical Science

Myt 6: ”På 1970-talet varnade forskarna för en ny istid”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna om klimatet publicerade under 1970-talet förutsade en global uppvärmning.

Källor: American Meteorological Society, Skeptical Science

Myt 7: ”Klimatkänsligheten är låg”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Vi kan beräkna klimatkänsligheten genom att undersöka vad som har hänt under jordens historia. Jämförelser mellan olika epoker i det förflutna ger samstämmiga belägg för att klimatkänsligheten är cirka 3 grader.

Källor: Nature, WMO, NE, IPCC, Met Office, Skeptical Science

Myt 8: ”Det är kallt i dag”

Vad vetenskapen säger

Kort svar: Sedan mitten av 1970-talet har jordens globala medeltemperatur ökat med runt 0,2 grader per decennium. Vädret varierar mycket, och även när klimatet blir varmare kan vi förvänta oss perioder av kyla. Men värmeböljor och perioder med extrem hetta kommer att bli vanligare.

Källor: NASA, WMO, Climate Science Special Report 2017, Skeptical Science, Geophysical research letters, IPCC

Myt 9: ”Extremväder beror inte på klimatförändringarna”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Högre temperaturer leder till svårare oväder, med hårdare vindar och värre nederbörd, översvämningar, ökande risk för skogsbränder och längre och farliga värmeböljor.

Källor: IPCC, Union of concerned scientists, NASA, US Global Change Research Program

Myt 10: ”Mer koldioxid är bra för växterna”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Mer koldioxid i atmosfären kan bara gynna träd och andra växter till en viss gräns, och bara om de har tillräcklig tillgång till vatten och näring.

Bild från Pixaby.

Källor: Nature, Philisophical transactions of the Royal Society B, Global Change Biology, Current Opinion in Plant Biology, Science Daily, Skeptical Science

Myt 11: ”Global uppvärmning är positivt”
Vad vetenskapen säger

Kort svar: Den globala upphettningen medför enorma negativa konsekvenser för jordbruket, för människors hälsa och för ekonomin.

Ökenlandskap. Pixabay.

Källor: IPCC, EPA, SEI, WWF, UNFCC, PLOS, Skeptical Science

Föregående artikelPer Wirtén, Expressen: ”Vi – hela Europa – har svikit Palestina”
Nästa artikelGreta Thunberg & Svenska Fridays For Future: Vi kommer inte att sluta tala om Gazas lidande – det finns ingen klimaträttvisa utan mänskliga rättigheter
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

125 KOMMENTARER

 1. Den utmärkta vetenskapsjournalisten, verkar vara ett forskarämne, har missat den värsta myten; att vi sedan flera år håller på att översvämmas av havet.
  Ni, som inte tror det, kan gå ner till stranden och kontrollera själva.
  Källa: VERKLIGHETEN

  • Öviksfjärden: det som för 25 år sedan var ett grund är idag c.a40 cm över ytan och sönderbränd av skarvarna.
   Strax söderut(innanför Trysunda) närmare bestämt Balus där, år 85-95 en flatsten som knappt bröt ytan. I dag c:a 25 cm hög. Man ser oxo inne i viken att vattnet har sjunkit undan lr att landet höjt sig.
   KÄLLA: Min verklighet.

   • Det beror på landhöjningen efter att istidens landis pressat ner jordytan genom sin tyngd. Det väcker andra intressanta frågor. På vilka andra ställen på jorden påverkar geologiska förändringar havsytan. Tänk er en hink av gummi med vatten i. Pressar man ner botten sjunker vattennivån relativt kanten på hinken, pressar man upp botten stiger den. Om botten i den bassäng, ”hink”, som världens hav ligger i pressas upp eller ner geologiskt, då ändras vattennivån relativt landmassorna som ligger still. Vi vet inte något om detta. Hur påverkar de tektoniska plattornas rörelser botten i ”hinken”.

  • Och havet fortsätter att stiga. Rodde ut för att titta på Sjökvistens julskyltning härom sistens och såg att årets julklapp var en domedagsklocka, givetvis klimatsmart.
   Vi klimatoptimister hoppas på ännu en grön jul.

 2. ”Där publicerade utmärkta vetenskapsjournalisten Maria Gunther en summerande artikel, dels i en kortare version som jag återger nedan, och dels i en längre version.” Så skriver Anders R. Vad är det som är ”utmärkt” med Maria Gunther?
  Hon, liksom tyvärr många vetenskapsmän, kör hårt med argumentet att flest tycker si eller så. Bäste Anders, du vet väl att vetenskap inte handlar om vad flest tycker eller vad ”progressiva” anser.
  Nu har jag läst, studerat och funderat så mycket i frågan att jag bara kan säga om DN-artikeln ”jag är inte ett dugg imponerad.

  • Jag tycker att hon under årens lopp publicerat flera bra artiklar. Detta är en kortversion av en betydligt mer omfattande artikel. Inte imponerande, det är för mycket sagt. Men en bra sammanfattning av några viktiga komponenter och frågor i klimatdebatten.

   • Maria Gunther har inte mitt förtroende, skriver oinitierat, eller avsiktligt vilseledande, kanske, om vacciner:

    Maria Gunther: Ett mordmotiv som inte längre finns -https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/maria-gunther-ett-mordmotiv-som-inte-langre-finns/

    Suzanne Humphries – Dissolving Illusions: The Information You Wish You Had Known Before https://www.youtube.com/watch?v=DkNmMHyWGNg

 3. Data över miljoner år visar att det är havens temperatur som bestämmer halten koldioxid i atmosfären. Det är grundläggande fysik, eftersom haven innehåller 50 gånger så mycket koldixoid som atmosfären. Varmare hav gasar ut koldioxid och kallare hav absorberar gasen. Ändrade temperaturer kommer alltid innan halten koldioxid änd-ras. Klimatalarmism är nonsens.

  Att förbjuda plastsugrör i Sverige och dylika töntigheter kommer knappast hjälpa de länder i asien som saknar avfallhantering och slänger allt i sjön, oavsett koldixoidhalten i ditt blod.

   • Läs om gaslagarna. Alla gaser är mer lösliga i kallt vatten än i varmt. I varmt vatten är molekylerna längre ifrån varandra och lämnar mer utrymme för gas att slippa ut. Det är därför det är MINDRE lösligt, och varför varmt vatten gör tydligare isbitar. Vattenmolekyler i kallt vatten ligger nära varandra, fångar in gasen och löser upp den. Vi håller pop i frysen så att kolsyrningen håller längre till exempel. Lösligheten av gaserna minskar alltså med ökande vattentemperatur eftersom vattenmolekylerna har mindre ”tycke” för de upplösta gasmolekylerna. Då lämnar fler molekyler vattnet än som absorberas av det. En analogi med liknande orsak är att som bekant ökar lösningen av fasta ämnen i vätskor med temperaturen, socker upplöses långsamt i kallt vatten, men snabbt i varmt kaffe eller te. Fysikaliska lagar som inte går att bryta mot. Detta har inte några enkla källor av fakta till stöd för uppgifter, det som gäller är kunskap om fysik. CO2 har största lösligheten i vatten av alla gaser. Molekylen är väldigt liten
    https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_%28data_page%29
    https://petrowiki.org/Equilibrium_of_water_and_hydrocarbon_systems_without_hydrates
    https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide#Physical_properties
    ”Gas solubility decreases as the temperature of water increases”
    https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility

  • David
   Nu begick du ett grovt logiskt misstag. Alla vet att CO2 kommer ur värme och det mänskliga tillskottet kommer från vår förbränning. Alla vet också att CO2 är en växthusgas. Således spelar det ingen roll om den kommer från havet, från gömmor på tundran eller från vår förbränning. Ökar CO2 så påverkar den temperaturen och den ökande temperaturen generar ännu mer fritt CO2 i atmosfären.

   Nu har Co2 tillskottet från mänsklig verksamhet ökat halten i atmosfären under massor av år och dom som forskar om detta oroar sig för att vi skall trigga klimateffekter som gör våra egna liv svårare. Då naturen är full av olika, mycket svårbedömda, tröskeleffekter så är detta med stor sannolikhet ett verkligt hot som vi måste ta på allvar.

   Du saknar dessutom nog kompetens för att uttrycka dig tvärsäkert i frågan och dessutom brister det i logik.

 4. Vetenskapsjournalist ??
  Har aldrig hört talas om någon sådan tidigare.
  Är det ett nytt yrke?
  Vart utbildas man till det?
  Journalisthögskolan?
  Journalisthögskolan som Janne Josefsson på SVT vid något tillfälle kallade för ”Kommunisthögskolan”.
  Tveksamt om det här handlar om journalistik överhuvudtaget.
  Jag väljer hellre kalla det för marknadsföring.
  Ett yrke som avser marknadsföra (utvalda?) forskare och deras resultat.

 5. All påstådd ”vetenskap” kan förfalskas, och även påstådda vetenskapliga diagram kan förfalskas. ”Forskare”, politiker och journalister förstår det inte.
  11.000 ”forskare” har deklarerat att CO², det enskilt viktigaste näringsämne för växtlivet på vår planet, på något sätt är en förorening eller gift.
  Det sk vetenskapliga påståendet som publicerades i BioScience var naturligtvis helt baserat på vilda falska kvasivetenskapliga slutsatser som att hävdade att ”växthusgasutsläpp ökar snabbt, med alltmer skadliga effekter på jordens klimat”.
  Fakta visar tvärtom, att stigande CO² nivåer, läker planeten Jorden utan att skada den. (Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth: NASA Study Shows baserat på omfattande satellitbilder.

   • Var och en, även du Anders Romelsjö, är fria att tycka och tänka vad de vill, rätt eller fel. Men fakta visar att stigande CO² nivåer, läker planeten Jorden utan att skada den.
    https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows
    Denna fantastiska minidokumentär avslöjar varför eliminering av koldioxid skulle utplåna mänskligheten, alla växter, alla djur och nästan alla ekosystem på planeten.
    https://www.brighteon.com/5820639339001

    • Nej fakta visar INTE det.

     Ett längre svar från DN:s artikel ”Gröna växter behöver koldioxid, men som med allt annat kan det bli för mycket av det goda. Koldioxidgödsling kan fungera bra i växthus, om man samtidigt ser till att växterna också får tillräckligt med vatten och näring.

     I naturen får växterna inte extra vatten och näring. Är det till exempel ont om kväve i marken gynnas inte växter av mer koldioxid i luften. Grödor som växer snabbare av koldioxidgödsling får dessutom sämre näringsinnehåll. När det blir varmare och torrare minskar också skogens förmåga att ta upp koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären har aldrig stigit så mycket som under 2016, då väderfenomenet El Niño drev upp jordens medeltemperatur till den högsta någonsin sedan vi började mäta temperaturer med termometrar. Det beror inte på att vi släppte ut exceptionellt mycket då utan på att trädtillväxten minskade och dödligheten ökade i skogarna i stora delar av tropikerna.

     Mer koldioxid i atmosfären gör att världen blir varmare, att ytan av torrt och obrukbart land blir större, och troligen att färre arter av plantor klarar sig, och ökar risken för skogsbränder, angrepp av skadeinsekter, torka och andra extrema händelser. Eventuella positiva effekter av mer koldioxid kan bara kompensera mycket marginellt för det. ”

     • Vilken är i så fall den optimala koldioxidhalten för den genomsnittliga världsliga vatten och näringsmängden för växtligheten, enligt vetenskapen?
      Den frågan är ju lika korkad som att försöka hitta det bästa klimatet för världen eller att sitta och glo på världens medeltemperatur.
      Under min livstid har folkmängden mer än fördubblats. Och mångas livskvalitet har förbättras. Kan det vara en indikator på att klimatet egentligen blivit mer gynnsamt?

     • Ingen söker väl svara på en sådan fråga. Orsaksanalys är inte lätt. Är ökat antal flyktingar och migranter ett tecken på bättre eller sämre klimat eller har det mer med krigen att göra eller saknas samband???

     • Gunnar Andersson Vi har omkring 400 PPM i luften av CO2. Genom att öka det till 1,000 PPM kan man öka produktivitet 50% i växthus. USA har på sina atomubåtar låtit CO2 koncentrationen öka till 6,500 PPM, utan negative effekter på besättningen. En bra sida här. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/00-077.htm Klimatet har blivit mer gynnsamt, men människans kunskap i att ta tillvara det har även ökat.

     • Anders, det vore väl rimligt om du som ju ändå är professor framförde något vetenskapligt stöd för dina påståenden.

      Länken i kommentarerna om ”Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth”, klassar du som ett icke-sakligt argument, men anför själv inget vetenskapligt underlag för detta.

      Har du så tunt på fötterna?

     • Jag återpublicerar en artikel som verkar vederhäftigt. Har inte uttalat mig om “Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth”

     • Frank Nilsson Att vara forskare, professor eller doktor (i vilken disciplin det vara må) är inte samma sak som allvetare utan tvärt om. Dom är specialister inom ett smalt område, och som skämtet en gång gick, ”en specialist lär sig mer och mer om mindre och mindre till han vet allt om ingenting”. Människan, Homo Habilis, kom 2.5 MA (Million Years Ago), då var CO2 500 PPM, 45 till 30 MA var CO2 mellan 1,000 PPM till 2,000 PPM. Och det var då som aporna utvecklades. Den höga CO2 halten gynnade växtligheten och det möjliggjorde utvecklingen av våra förfäder. Det är inte en fråga om för mycket CO2 utan tvärt om. När det gäller växter. Nuvarande 400 PPM kan kallas nära svältgränsen, 100 PPM är dödsgränsen. Människan av idag har inga problem vad vi vet med CO2 halter på 6,500 PPM. Vi har alltså väldigt stora marginaler. Om det inte fanns ett överflöd på vatten, var kommer då allt vattnet i alla floder ifrån, det kan mycket väl sägas vara överskottsvatten som växterna inte behövt. När det gäller näring tycks det inte vara något problem heller, satellitsändningar visar ju att grönskan på jorden ökar dramatiskt med Ökad CO2 halt och värme. Öknarna krymper.

 6. Läs vad Jimme Åkesson säger om klimatdebatten.

  https://samtiden.nu/2019/12/akesson-panik-ar-ingen-bra-grund-for-klimatpolitiken/

  Artikeln i Samtiden är intressant ur det perspektivet man får uppfattningen forskare vill piska upp rädsla. Skapa panik och göra människor oroliga.
  Rädda människor är lättare att påverka. Så fungerar psykologin.

  Säkra och trygga människor förändrar inte sin livsstil. De behåller den.
  Rädda och otrygga människor blir istället sökare. Letar efter något bättre.

  Jag tror det är det här som klimatforskningen i grunden vilar på.
  Skapandet av ett bättre samhälle som endast kan formas av ett fåtal människor som har kunskap och är motiverade.
  Men själva förmår de inte göra det. De måste ha den folkliga massan med sig.
  Rädda och otrygga människor sökande efter något bättre.

  • Nonsens är vad JÅ levererar. ”– Klimatdebatten handlar om att vi ska få panik, må dåligt och gå runt med ångest. Det är inte bra förutsättningar för att få till en effektiv politik, säger Jimmie Åkesson till Expressen.”

   • Anders Romelsjö (red) 2 december, 2019 at 14:23

    Nonsens är vad JÅ levererar. “– Klimatdebatten handlar om att vi ska få panik, må dåligt och gå runt med ångest. Det är inte bra förutsättningar för att få till en effektiv politik, säger Jimmie Åkesson till Expressen.”

    Det är inte alls ”nonsens”!
    Du har aldrig nämnt, kanske aldrig hört talas om ”Margaret Klein Salamon, PhD, Clinical psychologist, founder and director of The Climate Mobilization
    https://blog.usejournal.com/@margaretkleinsalamon?source=post_page—–b96740475b8f———————-
    Här är en mycket signifikant artikel av Margaret Klein Salamon:
    Leading the Public Into Emergency Mode
    Introducing the Climate Emergency Movement

    ”Imagine there is a fire in your house.
    What do you do?
    What do you think about?

    (härifrån har Greta ”lånad” till sina tal)
    You do whatever you can to try to put out the fire or exit the house. You make a plan of action.
    Your senses are heightened, you are focused like a laser, and you put your entire self into your actions. You enter emergency mode.

    The climate crisis is an unprecedented emergency. It is the United States’ top national security threat, public health threat, and moral emergency. Humanity is careening towards the deaths of billions of people, millions of species, and the collapse of organized civilization. States under severe climate stress, such as Syria, are already starting to fail, bringing chaos, violence, and misery to the region. The world order itself is crumbling, in significant part due to climatic and resource pressures. The climate crisis acts as a “threat multiplier” making not only severe storms, but also war, nuclear exchange, and epidemics more likely. Britain is leaving the European Union, and America’s political system, undermined for decades by corruption and bad faith, is in dire peril.

    In this paper, I will introduce the psychological concept of “emergency mode” which is how individuals and groups function optimally during an existential or moral crisis — often achieving great feats through intensely focused motivation. I will argue that the goal of the climate movement must be to lead the public out of “normal” mode and into emergency mode.

    At the end of 2018, the dam finally burst and the Climate Emergency Movement has emerged, finally, as a powerful force. This movement tells the truth about the scale of the crisis, and demands a “Green New Deal” or a WWII-scale climate mobilization — a 10 year transition to zero emissions plus drawdown. Led by Alexandria Ocasio-Cortez and the Justice Democrats in Congress, the Sunrise Movement, Zero Hour, School Strikers, and Extinction Rebellion in the streets, this movement has burst forth with tremendous force and momentum.

    As of the time of this writing, more than 500 cities in 4 countries have declared a “Climate Emergency,” and most of the major Democratic Presidential candidates have stated that they support the Green New Deal.
    Emergency Mode: Optimal Functioning in an Existential (or Moral) Crisis
    Most psychological and sociological writing about the climate crisis has warned climate “communicators” of the risks of triggering primitive and pathological responses to crisis: “fight or flight,” panic, and the devastation caused by Post Traumatic Stress Disorder. Because of these bleak portrayals, many political and organizational leaders have dared not convey the horrifying truth of the climate crisis, since they operate under the mistaken belief that the only response to emergencies is panicked chaos.
    https://blog.usejournal.com/leading-the-public-into-emergency-mode-b96740475b8f?gi=a082258a81ab

    • Uttalandet kan uppfattas på olika sätt.Jag försöker föra en debatt där vi inte arbetar och tänker i panik.

    • Imagine there is a fire in your house. What do you do

     Problemet är bara att hela huset inte står i lågor, utan eldens sprakar trevligt i den öppna spisen eller kaminen, så vad gör man. Jo – man letar rätt på en god bok, häller upp ett glas vin och njuter av värmen.

     Jorden blir bevisligen grönare, vilket innebär mer mat och bättre leverne, isarna smälter och öppnar för nya handelsleder, mer handel och fiske. Folk glömmer att mer CO2 betyder mer växter, speciellt i haven, som redan producerar 50% av allt syre faunan behöver. Havet är 71% av jorden, och solen verkar ner till 300 meters djup, det blir ganska stora ”områden”. På land verkar den bra på ytan och lite till.

     Att det är en ”Klinisk psykolog” är nog egentligen ganska typiskt. Det handlar inte om väder eller klimatvetenskap, utan om psykologi och indoktrinering.

 7. Jorden,individerna och dess habitat har genom historien klarat alla tänkbar scenarier och jag har svårt att tänka mig att en höjning av CO2 halten med en hundradels procent från 0,03 till 0.04 % eller ännu högre skulle skapa en total katastrof på denna enormt flexibla jord.CO2 och syret är trots allt livets gaser och den natur som hela mänskligheten och djuren är beroende av och jag vill inte fördöma ngn av sidorna i debatten av den anledningen att den är så komplicerad att vetenskapen inte helt eniga och då omöjlig för oss utanför att förstå.Debatten är så politiskt färgad samtidigt som näringslivet trycker på för att blanda bort korten.

  • Peter.
   Räcker det inte med att vi riskerar slå undan benen på oss själva? Planeten överlever nog, men det är ju liksom inte det debatten handlar om, eller hur?

    • Peter
     Du skriver ju total katastrof.
     Massor av arter lär överleva en varmare planet, men klarar du verkligen inte av att se vilka konsekvenser det skulle kunna få för människan om forskarnas värsta farhågor slår in? Man kan tycka att det borde räcka med normal självbevarelsedrift för det.
     Det är ju faktiskt det debatten handlar om. Här poppar nu upp en strid ström av rena knasigheter. Du verkar inte bry dig om vår egen framtid, en del yrar om att eliminera CO2 helt och hållet och en del verkar inte begripa att för mycket av vissa annars nyttiga ämnen är farligt.
     Kunde vi inte försöka att vara liter sakliga istället och hålla oss till ämnet.

     • Jag är inte särskilt orolig !!!!

      Kommentar 2: Så länge kapitalismen råder kommer inget att förändras och tyvärr tror jag att endast en världsregering kan ändra reglerna men det är ett skräckscenario som ingen vill ha(utom en viss liten grupp).

     • Så länge kapitalismen råder kommer inget att förändras och tyvärr tror jag att endast en världsregering kan ändra reglerna men det är ett skräckscenario som ingen vill ha(utom en viss liten grupp).

     • Det är inte det som är väsentligt utan om och i så fall vad vi kan göra åt förändringarna. Förmodligen inget mer än att anpassa oss och överleva. Det börjar bli lite tjatigt med detta tjat om ”forskarna”, vilka de flesta bara har personliga åsikter dom sprider, men ingen kunskap eller kompetens i sakfrågorna. Det gäller bra att stryka eliten och makten medhårs, då kommer bidragen och anslagen. Den styrda debatten syftar till att skrämma upp allmänheten med ett armageddon scenario i avsikt att använda det som en plattform för att ta ut mer skatter, avgifter och vinster för ”klimatinvesteringar” och ”klimatåtgärder”. Det är den verkliga sakfrågan, inte varken väder eller klimat. Mitt svar på DN propagandan och hur den fabricerats har jag publicerat här. https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/03/hur-media-forfalskar-och-sprider-propaganda/

   • Jag menar också att det flercelliga livet har klarat alla tänkbar förändringar på vår jord sedan den kambriska explosionen 500 milj. år sedan.Det som utmärker ”livet” är dess fantastiska anpassningsförmåga trots eller kanske tack vare jordens ständiga förändring.

  • Jag menar också att det flercelliga livet har klarat alla tänkbar förändringar på vår jord sedan den kambriska explosionen 500 milj. år sedan.Det som utmärker ”livet” är dess fantastiska anpassningsförmåga trots eller kanske tack vare jordens ständiga förändring.

   • Ok Peter är det bara det flercelliga livets öden man bryr sig om så behöver man ju inte ens vrida på ratten när man kommer till en kurva. Dom flesta av oss tänker nog lite längre än så dock.

    • När jag var liten sa man ibland att dem som sitter i baksätet och försöker styra bilen är farligast.
     Jag skulle tro det är ett påstående som gäller än idag.
     Det sådana förare i baksätet skapar är ingenting annat än stress och panik för den som verkligen sitter bakom ratten och försöka hålla bilen i trygghet på vägen.

     • Ponera vår regering är en bil. Bakom ratten sitter statsminister Stefan Löfven och försöker styra efter bästa förmåga. I främre passagerarsätet sitter något av språkrören och känner sig förhållandevis trygg med förarens förmåga och vilja.
      På vänster sida i baksätet sitter Liberalernas ledare och inte mår så värst bra. Kan ha blivit åksjuk av resan.
      Till höger i baksätet sitter Centerns ledare Annie Lööf och mår så mycket bättre. Förmodligen tack vare det stabila väljarstödet.
      Det ger henne kraft och påverka på vilket sätt statsministern skall köra bilen och vilka vägar som ska väljas.
      Hur blir den här resan tror du?
      Och hur känns det för bilföraren?
      Kommer de någonsin fram till målet?
      Eller måste de stanna någonstans och byta ut chauffören?

     • Chauffören kan hoppa av självmant, be Lööf eller någon annan ta ratten, och själv ta Vänsterbussen mot Framtiden. Ett stort strategiskt misstag att köra den bilen.

 8. Den ohämmade användningen av fossil energi är oroväckande och som hängiven skidåkare ser jag uppvärmningen i högsta grad som negativ, men är det lätt att konstatera att debatten håller på att bli allt mer bisarr. De engagerade har redan sin förutfattade mening och upprepar okritiskt allt som tycks stödja den hur galna påståendena än visar sig vara vid minsta eftertanke. Vetenskapsmän har en tendens att alla springa åt samma håll och den som inte gör det blir utfrusen och mister jobbet. Nu tycks det vara skottpengar på alla som inte hävdar att jorden går mot en snar klimatkatastrof. Den som har avvikande mening lär ha svårt att få forskningspengar.

  DN-artikeln imponerar verkligen inte. ”Myt 10” är absolut ingen myt. Växter måste ha koldioxid för att växa. Tillväxten ökar åtminstone upp till 1000-1500 ppm och dit är det långt. Argument om att höjd koldioxidhalt inte skulle ha någon effekt om växterna lider av vattenbrist eller grav näringsbrist är dumheter. Då blir det ingen skörd i vilket fall och hög CO2-halt gör inte skörden sämre. Trots allt produceras ju en ansenlig mängd jordbruksprodukter på goda åkrar i världen och skördarna där det växer kommer att bli högre. Samma sak med skogarna. Med högre CO2-halt växer de bättre om allt annat är konstant och i den mån växtbetingelserna försämras på vissa delar av jorden, så förbättras de på andra ställen. I det långa loppet lär ekosystemen förflyttas.

  Kritiken av ”Myt 11” är nästan lika galen. Global uppvärmning är negativ för jordbruket i många delar av världen men positiv i andra. För svenskt jordbruk är uppvärmningen med största sannolikhet positivt. Vi får längre växtsäsong, varmare väder och högre skördar. Dessutom kommer vi kanske kunna odla grödor som nu inte klarar svenskt klimat. Redan odlas det vin i Sverige. Så generella utsagor som de i Myt 11 är fullständigt meningslösa och hör inte hemma i en seriös debatt.

  • Den fullständiga texten ger en bild av både fördelar och nackdelar av ökad temperatur (Myt 10)

   ”Gröna växter behöver koldioxid, men som med allt annat kan det bli för mycket av det goda. Koldioxidgödsling kan fungera bra i växthus, om man samtidigt ser till att växterna också får tillräckligt med vatten och näring.

   I naturen får växterna inte extra vatten och näring. Är det till exempel ont om kväve i marken gynnas inte växter av mer koldioxid i luften. Grödor som växer snabbare av koldioxidgödsling får dessutom sämre näringsinnehåll. När det blir varmare och torrare minskar också skogens förmåga att ta upp koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären har aldrig stigit så mycket som under 2016, då väderfenomenet El Niño drev upp jordens medeltemperatur till den högsta någonsin sedan vi började mäta temperaturer med termometrar. Det beror inte på att vi släppte ut exceptionellt mycket då utan på att trädtillväxten minskade och dödligheten ökade i skogarna i stora delar av tropikerna.

   Mer koldioxid i atmosfären gör att världen blir varmare, att ytan av torrt och obrukbart land blir större, och troligen att färre arter av plantor klarar sig, och ökar risken för skogsbränder, angrepp av skadeinsekter, torka och andra extrema händelser. Eventuella positiva effekter av mer koldioxid kan bara kompensera mycket marginellt för det. ”

   Myt 11 ”Långt svar
   De få fördelar som finns av att världen blir varmare kan aldrig väga upp de negativa konsekvenserna.

   • Jordbruket: Växter behöver koldioxid, men jordbruket är också beroende av en jämn tillgång till vatten. Klimatförändringarna leder till översvämningar och torka som stör vattenförsörjningen. Redan nu ser vi hur bränder och förändrade årstidsväxlingar och nederbördsmönster stör jordbruk och betesdjur.

   • Hälsa: Mildare vintrar kan innebära färre dödsfall, särskilt bland äldre och andra svaga grupper. Men samma grupper är också känsliga för hetta, och antalet döda under värmeböljor beräknas öka mycket mer än antalet liv som räddas under vintern. I ett varmare klimat kan malariamyggor och andra insekter som sprider sjukdomar etablera sig i nya områden. Det händer redan nu.

   • Ekonomi: Uppvärmningen kan få katastrofala konsekvenser för världsekonomin. Översvämningar, smältande glaciärer, svår torka och väpnade konflikter om vatten, energiförsörjning eller mat kan leda till flyktingsströmmar. Klimatförändringarna hotar infrastruktur, arbetsmarknad, energiförsörjning, global handel, banker och försäkringsbolag. Effekterna av klimatförändringarna slår hårdast mot de länder som har de sämsta förutsättningarna att förebygga dem och anpassa sig socialt och ekonomiskt.”

  • Om du tycker skidåkning är en prioritet förslår jag att du lobbar för att avskaffa alla växthusgaserna, för då sjunker temperaturen på jorden omkring 30 grader. Inte säker på hur stort stöd du får i den frågan.

   • Jag saknar skidåkningen. Väldig skillnad i Stockholmsområdet. För 10-20 år sedan snö 2 månader minst. Förra vintern omkring 10 dagar.

    • Jag har inte varit i Stockholm på decennier så jag har ingen uppfattning. När jag var barn fanns det alltid snö, och en fin dag var det sol och minus 10 grader. Snö mellan december och mars. Då fanns det stora skogar runt Stockholm vi skidade i, dom lär vara fällda nu, asfalterade, och bebyggda med betonglådor. Får mig att tänka på Anna-Lena Lövgrens ”Lyckliga Gatan”, för så var det. Vi ungar brukade försvinna ut i skogen, på cykel på sommaren, på skidor på vintern, och hade föräldrar som var helt övertyga att vi aldrig skulle hitta hem igen. TV fanns inte än.

 9. Har Karin Bojs gjort sig förtjänt av några utmärkelser?

  NewVoice – Replik till Karin Bojs – Vetenskapsjournalisterna på DN och SvD sitter fast i vaccinindustrins garn https://newsvoice.se/2015/03/replik-till-karin-bojs-vetenskapsjournalisterna-pa-dn-och-svd-sitter-fast-i-vaccinindustrins-garn/ (Artikel)

  Vaken.se – Karin Bojs, håll ett vaccinparty och visa att de är ofarliga! – https://www.vaken.se/karin-bojs-hall-ett-vaccinparty-och-visa-att-de-ar-ofarliga/ (Artikel)

  Dr. Mercola and Neil Miller Discuss Vaccine Studies – Neil Miller har gjort ett enastående arbete, bevisar med hjälp av en fantastisk mängd vetenskapliga studier att vacciner saknar vetenskaplig grund, är ineffektiva och minst sagt farliga – https://www.brighteon.com/5997736244001 (Video)

  • Vetenskapsjournalisterna på DN och SvD sitter fast i vaccinindustrins garn, dom är de facto BigPharmas propagandakanaler. Skulle dom gå emot sina huvudmän vore dom utan ett jobb samma dag. Om vacciner saknar vetenskaplig grund vet jag inte, men däremot är det empiriskt bevisat att dom har stark pragmatisk grund. Louis Pasteur anses ha upptäckt metoden med vaccin, och det är väl rent praktiskt bevisat att vacciner verkar. Vad som är intressant är att kineserna upptäckte vaccinet, mot smittkoppor, redan för tusentals år sedan. Man upptäckte även penicillinet, men saknade möjligheter att förädla det som senare har skett.

 10. Anders,
  Det är tillräckligt allvarligt att användningen av fossila bränslen och därmed CO2-halten i atmosfären ökar snabbare för varje år och att detta leder till uppvärmning, smältande isar och risk för att stora områden översvämmas. Detta kommer sannolikt att leda till stora lokala katastrofer.

  Men det kommer INTE att göra jorden obeboelig och det kommer INTE att utplåna mänskligheten. Att generalisera varje negativ konsekvens som uppvärmningen får lokalt till att gälla hela jordklotet är inte seriöst och gynnar inte klimatkampen. Det gör kanske de redan frälsta än mera övertygade, men de som tänker själva lär tvärtom ta avstånd från överdrifterna.
  Jag hävdar fortfarande att CO2 gynnar tillväxten när växter har tillgång till vatten och näring, och att tillväxten inte missgynnas när detta saknas. Alltså ökar tillväxten i totalt vid ökad CO2-halt i atmosfären. Motbevisa det om du kan!

  Det påstås att jordbruket kommer att bli lidande pga torka och översvämningar. Både ock! Klimatalarmisterna kan tydligen inte bestämma sig utan radar upp allt negativt. Men samtidigt lär jordbruket få bättre förutsättningar på andra håll. För en helhetsbedömning borde det också tas med i bilden. Det påstås att uppvärmningen skulle leda till torka, men en höjd temperatur leder rimligen till ökad avdunstning. Allt vatten som avdunstar ramlar förr eller senare ner. Rimligen borde nederbörden öka! Bränder är ett problem i torra skogsområden, särskilt där de startas medvetet för att omvandla skogen till jordbruksmark. I intensiva jordbruksområden är de inga problem. Gröna fält brinner inte och jag har faktiskt aldrig hört om några större bänder i mogna spannmålsfält även om risken finns. Motmedlet borde vara att organisera ett civilförsvar.

  ”Ekonomi: ……. katastrofala konsekvenser för världsekonomin. Översvämningar, smältande glaciärer, svår torka och väpnade konflikter om vatten, energiförsörjning eller mat kan leda till flyktingströmmar. Klimatförändringarna hotar infrastruktur, arbetsmarknad, energiförsörjning, global handel, banker och försäkringsbolag.”

  Det finns uppenbarligen ingen hejd på eländet, Den globala uppvärmningen beskylls för allt. Men allt detta har vi ju redan utan nämnvärda klimatförändringar. Jag ser ingen logik utan bara domedagspredikningar. En stor del av jordens befolkning har redan flyttat (”flytt” på nyspråk) från landsbygden till städerna, men inte pga klimatet utan för att det kapitalistiska jordbruket har konkurrerat ut det traditionella och för att framtidsmöjligheterna trots all är bättre i städerna. Den globala handeln med onödiga transporter kors och tvärs över klotet är dessutom i huvudsak negativ för klimatet så det vore en välgärning om den minskade.

  • Bengt.
   Du tror själv att klimatförändringarna kan leda till lokala katastrofer, men sedan argumenterar du för att vi egentligen kan skita i det iallafall!!!
   Som stöd radar du upp några rena gissningar om eventuella positiva effekter av ökande CO2 halt och viftar sedan helt enkelt bara bort alla dom mycket påtagliga hot som forskningen varnar för, plus ett helt ovidkommande resonemang om vad kapitalismen ställer till med för jordbruket.

   Klimatet skiter både i kapitalism, orättvisor och gissningar som dina och du har nog ingen aning om hur lokala eller kanske rent av världsomspännande följder uppvärmningen kan få. Klimatet reagerar däremot på ökande CO2 halt och vi har nu världsomspännande forskning som varnar för det.

  • Det är inte människans bränning av fossila bränslen som huvudsakligen ger ökningen av CO2, utan uppvärmningen av haven på grund av solaktivitet och händelser som skogsbränder. Jorden, vädret och klimatet förändras som det alltid har gjort, och det gäller att anpassa sig. CO2 halten är nu 400 PPM, växthus använder 1,500 PPM, som innebär en ökning av växtligheten med omkring 50%, och människan kan bevisligen leva väl i en koncentration av åtminstone 6,500 PPM. Hela denna klimatalarmism är avsedd att konservera makten och skapa mer intäkter som skatter och vinster.

   • Karl
    Debatten handlar om människans tillskott och det du påpekar säger ingenting alls om klimatfrågan.
    Orsaken bakom varningarna för klimatet är troligen massor av forskares oro för våra utsläpp. Orsaken bakom klimatskepticismen är med stor sannolikhet den fossilbaserade industrins oro för att gå miste om sina gigantiska vinster.

    Kommentar 2. Om IPCC:s forskare har rätt så är det visst klimatfrågan som är väsentlig. Du sprider däremot enbart din personliga åsikt, som dessutom är tvärsäker i en fråga där man i inte kan veta något säkert. Det gör att just din åsikt inte bör tas på allvar.
    Vad gäller vinster så finns det oändligt mycket mer vinst att hämta i den klimatförstörande industrin, så där har du sannolikt gjort en grov felbedömning.

    • Det är just precis vad jag säger, den del av människans tillskott som människan kan påverka är proportionellt ungefär som att jämföra en miljöpåverkan från en tändsticka med ett antal stora skogsbränder.

     Vilka ”massor” av ”forskare”. Den senaste experten jag hörde om är klinisk psykiatriker. Kunskapen om vädret och klimatet ligger nog ungefär i par med deras förståelse för en månlandare eller Einsteins relativitetsteori.

     Nu finns det faktiskt fler som har kunskaper i matematisk modellering än bara de som har tagit sig (eller stulit) titeln ”forskare”. Matematik är bra mycket mer än bara ”åsikt”. Problemet är att man arbetar på att behålla ”den klimatförstörande industrin” och bara lägga på ett extra lager med ”klimatåtgärder” och ”klimatinvesteringar”. Saken gäller alltså inte att ersätta ”den klimatförstörande industrin” utan att bygga ut den med nya tillskott i profit syfte.

     ”Sannolikt” läs detta. Follow the money. https://www.globalresearch.ca/climate-money-trail/5690209

     • Karl
      IPCC:s forskare säger att det mänskliga tillskottet kan utgöra ett hot. Att du som icke klimatforskare gissar på motsatsen är helt irrelevant i sammanhanget.

      Att globalisterna inte är beredda att vidta kraftfulla åtgärder visste vi redan och att ”follow the money” leder direkt in i oljebolagens styrelserum är uppenbart.

     • Anders Åberg Och vilken kompetens kan du själv redovisa för att göra den bedömningen. IPCC gruppen av ”forskare”, vilka huvudsakligen inte alls är klimatforskare, är sammansatt och har givits begränsningar och villkor för att åstadkomma de resultat politikerna vill ha. Gruppens medlemmar har utsetts på grunder av åsikt och lojalitet mot uppdragsgivarna, inte specialkompetens. Även några av oss som inte är klimatforskare har gedigna matematiska kunskaper för att kunna granska andras matematiska modeller, även om vi inte kan skapa dom, detta på samma sätt som att man behöver inte kunna designa eller bygga en bil för att kunna köra den. IPCCs modeller bygger på vilda gissningar som styr resultatet och väl valts för att åstadkomma ett förutbestämd slutsats. Verkligheten är att det mänskliga tillskottet som vi kan påverka är försumbart, utom i klimatpropaganda, där IPCC utgör en kärnfunktion.

     • Karl
      Vilken bedömning? Att IPCC säger att vi har ett klimathot kan jag bedöma och att deras varningar har stöd från forskare i hela världen, tycks också vara sant. Att du inte gillar det dom säger kan jag också se, men jag kan däremot inte se att du skulle vara trovärdig. Du håller dig med en närmast tvärsäker hållning i frågan som effektivt tar död på din trovärdighet. Du kan helt enkelt inte veta det du påstår dig veta.

     • Anders Åberg Och som sagt, vilken bakgrund har du för att göra den bedömningen. Vad som jag tror jag kan väldigt bra är matematik, och för att göra en analys måste man ha tillförlitligt data underlag. Det har inte IPCC, (och inte jag heller) man bygger hela sina modeller på vilda gissningar, och läggen man in gissningarna rätt styr det slutresultatet. Dessutom, tar man en titt på IPCCs medlemmar saknar dom baskunskaper i ämnet. IPCC är i min åsikt bara ett politiskt verktyg för att uppnå ett förutbestämt resultat. Alla har naturligtvis rätt till egna åsikter, men lägg gärna fram lite mer fakta om varför IPCC skall ses som trovärdig.

     • Karl
      Som nästan alla andra kan jag bara göra en bedömning av sannolikheten i det som sägs. När jag då ser forskare från hela världen, t.om. kritiska sådana som Lennart Bengtsson, ta IPCC:s rapporter på allvar, men med stor ödmjukhet inför problemet och sedan jämför med tvärsäkra ickeforskare som dig, så blir den sannolikhetsbedömningen enkel.
      Det är som jag sade tidigare, din egen tvärsäkerhet i en fråga som inte går att veta säkert…

     • Anders Åberg ”Att IPCC säger att vi har ett klimathot kan jag bedöma.” Det är en känslomässig åsikt, inte ett vetenskapligt grundad slutsats. Däremot håller jag med om den åsikten. Hotet är att vi vet att naturen håller på att ändra klimatet, men vägrar att acceptera att vi knappas kan göra något åt naturen utan man försöker inbilla folk att allt löser sig bara allmänheten betalar tillräckligt. Dessutom har åsikten inte alls stöd från ”forskare från hela världen”, utan bara en liten klick ”från hela världen” som fiskar efter mer bidrag och anslag. Om du inte tror på mig, eller alla de andra tusentals, granska matematiken själv då.

      Anders Åberg ”Som nästan alla andra kan jag bara göra en bedömning av sannolikheten i det som sägs” Just precis, en bedömning baserad på åsikt och känslor. Jag kan göra betydligt mera, jag kan plocka isär deras matematiska modeller och granska dom, och på erfarenhet och fakta göra bedömningar och dra slutsatser. Det blir skillnad. Visst tar man IPCC rapporter på allvar, men hur noggranna och sannolika är dom. När man baserar en modell på mängder av vilda gissningar, då blir den knappas rätt. Den får mycket låg sannolikhet.

 11. Hur många har läst boken: Rockefeller – En klimatsmart historia
  Av Jacob Nordangård (2019).
  https://www.bokus.com/bok/9789151907499/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

  Lektor Pia Hellertz har skrivit en artikel om boken.
  http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf

  ”Stiftelsens syfte är att ”främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning”.1 Genom sin bok om Rockefeller och klimatfrågan lever han verkligen upp till stiftelsens syfte och inspirerar till en levande samhällsdebatt. Jag misstänker att boken kan bli ett hot mot dem som idag driver hypotesen om ”klimathot”, ”global uppvärmning” och ”klimatkatastrofer”, en hypotes som spritts över hela världen, vilket gör att få lyssnar på de sanna och ärliga forskarna inom de områden som utgör grunddisciplinerna för klimatforskningen, utan istället kallar dem för ”klimatförnekare”.”

 12. Instämmer, men krigsrisken är tyvärr en icke-fråga i Sverige. Dessutom ser det ut som om identitetsvänstern aspirerar på att ställa sig i främsta krigshetsarledet. Jonas Sjöstedts motion 2019/20:3357 är hårresande. Där har han helt anammat USA:s syn på världsläget och kräver att Sverige på många olika sätt ska lägga sig i den ryska inrikespolitiken och i praktiken verka för regimskifte. Precis som USA som satsar stora summor på regimskifte i länder med icke önskvärda regeringar. Med den syn på världsläget som Sjöstedt ger uttryck för i motionen borde det enda logiska vara att gå mer i NATO.

 13. Ingen kan ta på allvar någon akademiker som använder sådant språkbruk som ”klimatförnekare”.
  Förutom att det påminner om inkvisitionen och andra religiösa dårar (”gudsförnekare”, ni vet), kan det betyda i stort sett vad som helst. (Nu är det tolken som talar, ty ingenting är så svårt att tolka/översätta som utsagor som kan betyda vad som helst.)

  Dessutom, att bunta ihop alls köns skeptiker – med ofta inbördes motstridiga synpunkter i olika ämnesrelaterade frågor – till något slags enhetlig virtuell kabal får alla mina larmklockorna att ringa.

  När den offentliga diskursen har bevisligen lämnat den vetenskapliga debatten är det dag att växla över till polisundersökningsmetoderna: cui bono?

  De som blir av med jobbet, eller förlorar sina anslag för att ha svurit i kyrkan (typ Jan Öberg, när han kritiserade NATOs bombning och styckning av Jugoslavien) kan tänkas vara inkompetenta skojare, men när det sker mitt i en framgångsrik akademisk karriär (jfr. isbjörnsspecialisten) blir det genast suspekt.

  Man undrar också hur det kan komma sig att skeptiker och dissidenter – oavsett debattämne – ofta är pensionärer (exempelvis Frigyes Reisch, som besvarade i direktsändning i SR P1 – jag hörde det precis då – frågan om varför han sa en sak i samband med en atomolycka, som var motsatsen till vad han hade sagt tidigare; kontentan av vad han svarade var ”då var jag anställd av IAEA, nu är jag pensionär och jag säger vad jag vill”.) Bättre kunde man inte påminnas om La Fontaines fabel ”Le loup et le chien”/ Hunden och vargen, eller om inskriften på fasaden av Uppsalauniversitets gamla skrythus.

  Cui bono? är en högst relevant fråga när många miljarder SDR (eller euro /USD, om man föredrar att utelämna dissidentvalutor) står på spel.

  Att spåra stålarna har många gjort – av olika, ofta partiska, skäll – och det enda som är säkert är att det sammanlagt är fråga om ofantliga belopp.

  Sen finns det där med att vad forskarna kommer fram till är en sak, vad IPCC-rapporter påstår en annan, och vad medierna och olika organisationer torgför ännu andra saker.
  Då kan det vara nyttigt att komma ihåg att olika FN-organ har gång efter annan ljugit under deras livstid, och att dagens medier och makthavare ljuger och desinformerar rutinmässigt. Denna blogg, och andra ”pestflaggade” medier skulle inte läsas annars.

  Nå, åter till klimatämnet:
  Varför fokuseringen på CO2 när det är vattenångan som är dominerar gasbilden?

  Varför detta tjat om CO2 när det är spillvärmen som är problemet om man räds uppvärmning?
  Vid matlagning är öppna eldar värst och vid elproduktion i stort skalla är kärnkraft värst (mindre än 5 % av uranets energiinnehåll kommer till nytta), eftersom det bara är i Sibirien som man numera vågar använda kylvattnet i fjärrvärmesystemet.

  Varför tas vansinnet med elvärme för givet fast det leder till en permanent överdimensionering el elsystemet, utom under någon timme någon gång under en rekordkall februari morgon? Lågtemperaturvärme är vad Sverige/norra Europa behöver mest, och den går att säsongslagra (i bergrum på minst 100 tusen kubikmeter vatten, eller i akvifer – som på Arlanda), vilket inte är fallet med el.

  Amerikaniserade som vi är tycks mig CO2 vara en otroligt effektiv ”red herring”.
  Annars står det på valfri meteorologisk hemsida att ”kvantifierad data saknas för äldre tider”. Man vet att det har varit extremt varmt/kallt för x antal hundra år sen på det eller det stället/ i det eller det landet, men inte exakt hur varmt/kallt. Arbete pågår med att omvandla äldre källor till användbar data.
  Man borde alltså vara försiktigare med kaxiga uttalanden, och följa Lennart Bengtssons råd (andemeningen): ta det lugnt, vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket om molnen.

  Varför svartmålas livsgasen CO2 i medierna medan dödsämnet Pu tycks vara oproblematisk för många såväl ”skeptiker” som troende?

  Det pågår en kärnvapenupprustning som, under dagens rådande förhållanden, allt för lätt kan leda till att vi alla förgörs på några minuter.

  Krig är dock inte bara vapen och ammunition det är också, bland mycket annat, vägar.
  När NATOs stridsvagnar blev allt tyngre pallade inte längre broar byggda för 40 ton, och hela vägnätet i EU/NATO byggdes om för 60 ton. Det gick åt massvis med stål, betong, asfalt och granulat men det bokfördes som civila kostnader och tillskrevs åkeribranschens behov. Då snackades det inte om vare sig energislöseri eller CO2-fara.
  Nu väger de senaste vagnar i M1 Abrams-Leopard 2 klassen minst 62 ton, (M1A2C: 66,76 ton); det blir snart 70 ton (- utan transportekipage) och Challenger 2 väger redan 70 ton med extra pansar. Vi får därför inte bli förvånade om vägnätet (plus järnvägsnätet) i NATO/EU + Ukraina anpassas efter det. CO2, någon ?

  Att rusta för krig, att föra krig och att ”städa”/återställa samt vårda offren torde vara människans största utgiftspost under dess existens. Vad det betyder i termer av petaJoule har jag ingen aning om och klimatalarmisterna verkar inte bry sig om det, ty jag har aldrig sett något försök till ens överslagsberäkning.

  Hur många ton CO2 gick åt för bomba sönder Mosul, till exempel?

 14. Jag är vedeldare. Värmer mig och mitt hus med värme från brinnande ved därför någon annan sorts uppvärmningsmöjlighet finns inte längre. Utrustningen för oljeeldning åkte ut först och därefter elvärmen i pannan. Av ekonomiska skäl förstås. Jag var ung och inte bangen för och ta i och jobba. Nu är jag väl inte riktigt ung längre men tycker fortfarande om att arbeta. Så mycket jag orkar alltså. Gammal man gör så gott han kan. Hålla på med ved är uppfriskande för hälsan på flera sätt. Bara man håller sig inom gränsen för överansträngning. Den gränsen minskar snarare än ökar. Sånt är livet.

  Förbränning av 1 kg ved orsakar 1.9 kg koldioxid i atmosfären. Ändå betraktas vedeldning förnybar och koldioxidneutral. Därför vill politikerna främja vedeldning även om det inte framgår så tydligt.
  Förnybar och koldioxidneutral har sin förklaring i återväxten. Unga träd suger i sig stora mängder koldioxid för att växa.
  När trädet sedan blir äldre minskar den förmågan. Dör trädet i naturen kommer det att skapa 1,9 kilo koldioxid per kilo av sin egen vikt fast i en långt utdragen förruttnelseprocess där det också ingår motsvarande temperaturhöjning.
  Den enda gången trädet inte orsakar koldioxidutsläpp är om man bygger ett hus av trädet.
  Men egentligen är det nog snarare en fördröjning därför förr eller senare rivs huset och rivningsvirket eldas upp i något kommunalt värmeverk. Eller kanske huset står i någon ödemark och ruttnar bort.
  Hur som helst. Virket orsakar precis samma mängd koldioxidutsläpp.

  Vet inte riktigt vad jag ska kalla det här men det känns lite som naturens egna kretslopp.
  I det här fallet så gott som omöjligt för människan att påverka.
  Visst kan vi plantera fler unga träd som suger upp koldioxid, men de kommer också alltid dö och orsaka koldioxidutsläpp.
  På något sätt.

 15. Stötte just på en mycket intressant artikel.
  https://www.globalresearch.ca/climate-money-trail/5690209
  Citat:
  –- it is worth noting who is promoting the current flood of propaganda and climate activism.
  — Al Gore and others decided to use a young Swedish school girl to be the poster child for climate action urgency
  — In 2016 the TCFD along with the City of London Corporation and the UK Government initiated the Green Finance Initiative,
  –- However sincere these activists may be, there is a well-oiled financial machine behind promoting them for gain
  — The Real Agenda is Economic

  Den djupa staten och storbolagen och storfinansen formligen dreglar över klimatalarmismen, och det gör även den svenska regeringen. klimatalarmismen skapades och öppnar för mer plundring och att mer skinna allmänheten, nu för klimatåtgärder.

 16. DN redogör aldrig för annat än klimathysteriska åsikter, under Björn Wiman har DN blivit ett miljöpartistiskt informationsblad. Det är helt ointressant vad DN skriver, denna blaska har blandat bort korten så länge att den förlorat all tilltro. De skriver vad som helst för att försvara sin egen position, och har aldrig redogjort för motståndarnas position utan att först och sist sätta sin egen åsikt som korrigerande sanning i form av rubrik, ingress och avslutning.

  Presstödet bör elimineras. Varför ska skattebetalarna finansiera propaganda riktad mot dem själva?

  • Det är ännu värre med DNs anti-Kina propaganda. Den är så falsk och missvisande att det rent ut sagt är kusligt och otäckt i historiskt perspektiv. Tro inte på någonting på DN.

  • ”Presstödet bör elimineras. Varför ska skattebetalarna finansiera propaganda riktad mot dem själva?”

   Presstöd är maktmedel.
   Som sådant en mycket god investering.
   Av den anledningen vill politikerna inte avskaffa det.
   Inte ens partiet Sverigedemokraterna som påstår sig vara det enda oppositionspartiet.
   Förmodligen därför de också ser nyttan av det skattefinansierade presstödet.
   Det är dom där nere som bär upp dem högst upp.
   Så har det alltid varit.
   Utopister tycks tro det går att ändra men jag tvivlar numera på det.
   Det beror lite på vad man har för grundsyn.
   Om man tror tillvaron är en skapelse eller om man tror tillvaron skapas av människan själv.
   Vad tror du?

   • Bonniers, Schibsted och statliga medier är inget annat än statligt finansierade propagandakanaler med uppgift att styra åsikter och handlingar hos befolkningen. Döm själva. Deras konstanta upprepade och omtjatade indoktrinering är tydlig. Ingen neutralitet, ingen variation, ständigt upprepande av samma meddelande, allt enligt Josef Goebbels-doktrinen. Kan det bli tydligare.

  • Akta dig, när argumenten verkligen tryter kan klimathysterikerna gör dina gardiner i köket lila, sätta råttfällor i skorna, färja mattorna blåa och göra katten gravid. Bäst och inte säga emot.

 17. Det enda som verkligen har betydelse för de globala koldioxidutsläppen är Kinas agerande. Därför är det lite förvånande att det rapporteras så lite om att Kina är på väg att överge sol och vind till förmån för kol. Ett viktigt skäl till policyförändringen är att ekonomin numera står i fokus – snarare än relationerna till väst. Parisavtalet är helt enkelt inte längre prioriterat. År 2017 satsade Kina 150 miljarder dollar på rena energikällor, i dag är den summan nere på 25 miljarder. Det är också värt att notera att Kina hjälper flera länder längs Den nya sidenvägen att nyinvestera i kolproduktion.

  Att man väljer kol beror på att man inser att kolet är en mer flexibel energikälla – där produktionen kan anpassas till behoven. Man räknar med att kunna rena utsläppen och därmed mildra de lokala miljökonsekvenserna. Sådan rening påverkar däremot inte koldioxidutsläppen – den del som vi är mest intresserade av.

  Enligt Parisavtalet ska Kinas utsläpp av koldioxid nå sin topp 2030. Det är generösa villkor – särskilt med tanke på att utsläppen i både EU och USA sedan ett antal år minskar. Utan förvarning valde Kina att förra året sluta subventionera produktionen av sol- och vindanläggningar. Det har fått till följd att flera producenter befinner sig på ruinens brant. För oss kan det innebära högre priser för solanläggningar – med reservation för att den tekniska utvecklingen är snabb på området.

  För några år sedan kramade Kina miljörörelsen och vårdade relationerna till den demokratiska administrationen i USA. Nu börjar man se miljöengagemanget – symboliserat av Greta Tunberg – som ytterligare ett sätt för väst att pådyvla Kina sina egna värderingar. Intressant nog är befolkningen i Kina och Asien i allmänhet mer oroad för global uppvärmning än européer och amerikaner, men vad hjälper det när det är partiet och de ekonomiska realiteterna som styr?

  Väst kommer inte att kunna påverka Kina politiskt, så Parisavtalet bör – i ljuset av kinesernas nya strategi – betraktas som upphävt. EU och USA kan alltjämt använda hårda medel för att minska utsläppen i Asien – genom att beskatta den koldioxidintensiva produktion som sker där. Viljan att unilateralt upphäva befintliga principer om frihandel är dock låg – även här i väst är ekonomin viktigare än att begränsa koldioxidutsläppen. Vi kan därför räkna med att koldioxidutsläppen – och därmed koldioxidhalten i atmosfären – kommer att överstiga de uppsatta målen betydligt. Alla dessa klimatmöten, utfästelser och avtal var bara varmluft när allt kom omkring.

  • Kina står för knappt 30 % av koldioxiutsläppet i världen och är alltså inte ”Det enda som verkligen har betydelse för de globala koldioxidutsläppen ”. Kinas utsläpp är 80 tusen ton/invånare om jag får decimalen rätt. USA:s är dubbelt så stort.

    • Ja, sådan är trenden. Minskningen i USA och Väst beror bland annat på att man flyttat ut energikrävande produktion till Kina och andra låg- och mellaninkomstländer. Man har exporterat utsläppen på detta sätt.

     • Absolut dagens mest hycklande kommentar.
      ”Man har exporterat utsläppen”
      Ansvaret ligger alltså på USA och Väst men inte alls på Kina?

      Man kan tycka du borde kunna använda dina akademiska färdigheter till någonting bättre?

      Det kan låta bryskt och angripande men framför mig ser jag George W Bush fräsa åt vänsteraktivisten Michael Moore att han borde skaffa sig ”ett riktigt arbete” istället för att hålla på och göra samt marknadsföra agiterande filmer för socialism och mot USA.

      Det här är själva grejen förstår du Anders, att du aldrig kan anklaga USA för att vara en diktatur.
      USA är en demokrati. Världens största påstås det ibland.

     • Nej, det är främst USA och Väst som flyttat ut sin tillverkningsindustri till Kina och låglöneländer. Kina har betdligt mindre fossilkrävande produktion utomlands.

     • Man borde bedöma ett lands klimatstämpel utifrån vad det konsumerar och inte enbart bygga på dom inhemska utsläppen.
      Då lär bilden bli en helt annan.

     • En central synpunkt. I rika länder konsumeras en hel del varor som produceras av fossilkrävande dotterföretag i låginkomstländer till stora företag som har säte i Väst. Utlandsinvesteringarna är enorma.

      Se här: Svenska imperialismens ekonomi.

      Så hur ser den svenska imperialismen ut? Låt mig ta några siffror.
      * Under globaliseringens högtidsperiod 1980 och 2008 27-dubblades USA:s, EU:s och Japans direktinvesteringar i utlandet. För svensk del är den siffran en 55-dubbling.
      * De svenska storföretagens dotterbolag i utlandet står för två tredjedelar av företagens omsättning. Endast en tredjedel produceras i och exporteras från Sverige.
      Kommerskollegium är Sveriges myndighet för att hålla koll på kapitalisternas utrikesintressen. I myndighetens senaste årsrapport finns en intressant siffra gällande direktinvesteringstillgångar i utlandet som andel av BNP, det vill säga hur stora är kapitalisternas tillgångar i andra länder jämfört med värdet på alla varor och tjänster som produceras på hemmaplan.
      * De åtta första platserna innehas av skatteparadis – som Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna – eller länder som genom exceptionellt bolagsvänlig lagstiftning lockat storföretag att skriva sig där – som Irland.
      När dessa åtta är borträknade hamnar Sverige på en fjärdeplats i världen.
      * Värdet på de svenska kapitalisternas tillgångar i utlandet uppgår till 75 procent av BNP. Det kan jämföras med Storbritannien 55 procent, Frankrike drygt 50 procent, Tyskland knappt 40 procent eller Italien 25 procent.

      * Den svenska exporten av kapital har sett en explosionsartad utveckling, och år 2014 uppgick de svenska företagens utlandsinvesteringar till sammanlagt 2800 miljarder kronor, och de ökar med ungefär 200 miljarder svenska kronor per år. Under samma period har den svenska varuexporten ökat med fyra gånger.”…”Sett till antalet anställda i svenskägda företag utomlands, vilket är samma måttstock som vi använde ovan, ser vi att runt 1.3 miljoner människor är anställda i svenska företag utanför Sverige. ”

      * I december uppgick arbetslösheten till 6,0 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 321 300 personer. Ekonomifakta

      * Om 25 % av de som arbetar i svenska företag utomlands, dvs. var fjärde person, i stället skulle arbeta i Sverige skulle vi inte ha någon arbetslöshet.

      Ämnet behandlades också i ett blogginlägg i oktober 2012 http://jinge.se/allmant/vem-tjanar-pengar-at-apple-och-hm.htm
      ”Vi kan här tillägga att Hennes & Mauritz (HM) betalar en tillverkare i Bangladesh 1,35 euro för varje T-shirt, som sedan säljs för motsvarande 4,95 euro. (Tony Norfield ”What the China Price Really Means”). Detta ger en vinst på 60 %, ungefär lika stor vinstkvot som Apple. Detta bidrar än mer till att förklara HM:s stora och ökande vinster” (DN m fl. 15/10 2012).
      På liknande sätt kommer en stor del av vinsterna för multinationella företag från en enorm utsugning av arbetare i fattiga länder.”

      * 80 % av industriarbetare finns i låg och låg/mellaninkomstländer.

      Den globala reservarmén av arbetslösa

      Den globala arbetskraften uppgick till 1,4 miljarder i stadigt arbete 2011. Sjuttiotre procent bor i u-länder, varav 40 % i Kina och Indien. Det finns en enorm reservarmé av 2,4 miljarder arbetslösa eller undersysselsatta. Officiellt är ”bara” drygt 200 miljoner arbetslösa enligt ILO. (Bellamy Foster, McChesney & Jonna 2011). Periodvis anställda i osäkra arbeten är 1700 miljoner arbetslösa, officiellt arbetslösa 200 miljoner och ekonomiskt inaktiva 500 miljoner. Detta är en grundläggande förklaring till de låga lönerna och övervinsterna i u-länderna och till att löneandelen av BNP har minskat.

      Den kraftigt ökade industriproduktionen i fattiga länder åt amerikanska företag för låga löner är en huvudsaklig orsak till USA:s utrikespolitik och kraftigt utbyggda militärmakt med många hundra militärbaser i många länder.

   • Dessutom har Kina stängt ner tusentals kolkraftverk och Kinas totala kolberoende minskat från 80% till omkring 25%. Det är den totala användningen av kol, inte bara i kraftverk. Sedan, genom att bygga ett nytt effektivt kolkraftverk med rening stänger man ner miljoner koleldar i hem och fabriker och därmed minska utsläppen dramatiskt. Dessutom flyttar man fossilbränningen från tunga fossilbilar till små lätta elbilar i en delningsekonomi, och därmed förbättrar utsläppen med 95%. I Sverige görs ingenting, stat, kommun, bilbolag och fossilindustin får inkomsterna från utsläppen, så media propaganda bara tycker Sverige är så bra att inget behöver göras. Dessutom minskar Kina sina utsläpp dramatiskt. https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/ Som förslag, undvik propagandan. Kina är det enda land som verkligen gör något.

    • Men kolberoende lär öka med nya planerade kolkraftverk. Utsläppen per capita är nästan dubbelt så stor i Kina som i Sverige, men den är dubbelt så stor i USA enligt Ekonomifakta.Ekonomifakta.

     En bidragande orsak är att rika Västländer flyttat fossilberoende produktion till låg och mellaninkomstländerna, inklusive Kina. Gäller inte minst Sverige Svenska imperialismens ekonomi.

     • Det beror på hur man leker med siffrorna. Tar man inte med koleldningen som kolkraftverket ersätter ser det ut så, dessutom har man inte tagit med de kolkraftverk som rivs och ersätts med nya moderna rena. I svenska siffror tar man gärna med allt som bränns i Sverige, men inte det som bränns för Sveriges räkning utomlands, som du säger. Däremot tar man med allt avskräde som Sverige importerar och bränner, som annars skulle ha bränts utomlands utan någon rening. Alltså en de facto reduktion i totala utsläpp på grund av att svensk brännugnar har ganska bra rening. Det pågår väldigt mycket rena sifferlekar för att det ska se ut som de styrande vill att det skall se ut.

  • Att ”Utan förvarning valde Kina att förra året sluta subventionera produktionen av sol- och vindanläggningar.” beror på flera saker:

   – Landsbygdens elnät hänger inte med. Det finns en massa vindsnurror som står stilla i väntan på koppling till nätet.
   Vi har samma problem här i Europa, med skillnaden att projekt hinner få nobben innan anläggningen börjar byggas. Sak samma på konsumentsidan (tänk på batterifabriken som fick nobben för att det tar 10 år att få bygglov för en högspänningsledning. Denna måste ta sig igenom alla möjligheter till överklagande.)

   – Kostnaderna har sjunkit så mycket att man numera kan bygga utan subvention om projektet sköts professionelt, och ligger på rätt ställe. Sak samma här.

   – Minns jag inte fel har västliga tillverkare stämt Kina inför WTO.

   – Sen finns problemet nätstabilitet när produktionsmixen inte matchar efterfrågan och reglerkraften inte räcker till.
   Sådana problem har Tyskland när solen ligger på i Bayern och bristen på ledningskapacitet gör att strömen inte har någonstans att ta vägen. Tjeckien har flera gånger stängt av gränsen för att slippa få sitt elnät destabiliserat.
   Teoretisk är det inget problem men i praktiken kämpar alla – speciellt i Tyskland – emot när en högspänningsledning tänks kunna korsa sin byggd för att ansluta exempelvis till den norska vattenkraften.

   – Att få ström att löpa på stora avstånd är inte gratis, ty det blir överföringsförluster (jag har för mig att överföring över den svenska Polenkabeln kostar minst 6 öre/kWh). Vintertid kan man behöva stänga av en ledning som har blivit nedisad, för att koronaeffekten gör att så gott som all ström går åt på vägen.
   Det finns väldiga avstånd, stora skillnader i befolkningstäthet och svåra väderförhållanden på många ställen i Kina. Man kan alltså inte bygga vad som helst var som helst. När allt fattades överallt gällde det att bara bygga, men nu är det mesta av grovjobbet är gjort och då går det att tänka efter före.

   Om du bor nära Stockholm gå till ArkDes och studera utställningen om betongelementen som gav ett hem till miljoner människor efter andra världskriget, när hälften av bostäderna var förstörda i Sovjetunionen och en stor del av Europa låg i ruiner.
   De som byggde miljonprogrammen var inte alltid kompetenta, erfarna eller ens reko men folk fick (ibland läkande) tak över huvudet trots stora problem i alla delar av produktionskedjan.
   Nu har man råd/tid att vara mera kräsen när man bygger (utom efter en katastrof) och branschen rensas långsamt ut här och var.

   ”Det har fått till följd att flera producenter befinner sig på ruinens brant.”

   Se ovan, ty mycket har byggts på spekulation, kanske innan man hade avsättningen säkrad. Lägg handelskriget på det, också.
   Sen fanns det enorma skillnader i kvalitet mellan olika tillverkare. När marknader blir mer erfarna slåss de tillverkare som presterar dåligt ut.

   Jag kan också tänka mig att elpriserna har sjunkit i Kina, precis som i Europa (prisfallet håller att på knäcka franska EdF, som har/hade för stora skulder och som tvingades sälja av enorma tillgångar, bl.a. vattenkraft i Sverige), vilket drabbar de som hade byggt på svaga kalkyler när priserna var höga.

   • Vad som inte syns i statistiken är den så kallade mikro genereringen. Varför betala för vad som är gratis. Man köper inte längre gas på landet, man gör sin egen i biogasgeneratorer, man köper inte el till vattenvärmen, man har solvärmare på taket, man betalar inte längre för el, man köper ett eget kraftverk med batterier och solpaneler. Inga tillstånd, ingen byråkrati, hundrawattslampan i taket är sedan länge utbytt mot en enwattare punktbelysning, man fyller inte längre bensin på motorcykeln, man laddar batteriet.

    • Tack, Karl!
     Jag hade glömt de gårdsanläggningar som jag hade läst om någon gång på 80- eller 90-talet i magasinet ”El popola Ĉinio” (esperanto för ”Från folkrepubliken Kina”).
     Jag inte har en aning om vad det blev av dom. Sådana sajter som oilprice och annat finansbaserat bryr sig inte (inte heller om den gårdsanläggning som hjälpte några av mina släktingar att ta sig igenom andra världskriget tack vare hästens spillning).

     Det intressanta med den dåvarande kinesiska gårdsanläggningen var att den bestod av en underjordisk sfär av lokalproducerad tegel, i vilken främst svinspillning tillfördes kontinuerligt medan den franska anläggningen bestod av två nitade plåtkammare som stod ovan jord och omlott fylldes/tömdes för hand.
     I båda fall fick man väl brunnen luktfri gödsel utöver gasen, men medan gasen brändes i Frankrike gick den till en fast bilmotor kopplad till en generator i Kina; man fick därför både el och värme av sin gris, förutom mat.
     Koncepten skulle förmodligen inte fungera med enkom hästspillning, som är fast medan svinspillning är ganska lös, men 30-talstekniken (ett prisat hemmabygge) skulle ha gått att vidareutveckla för länge sen om kärnvapen-modet inte hade stoppat allt vad vettig energiteknik heter (vindprogrammet lades ner i Frankrike när kärnvapenprogrammet drogs igång och plutoniumfabrikerna – kärnkraftverken – prioriterades). Det blev elvärme för hela slanten eftersom plutoniumfabrikerna behövde avsättning för sin biprodukt / sitt alibi (el).

     Du får mer än gärna berätta mer om decentraliserade energiproduktionen i Kina, ty jag tycker att det är den rätta vägen att gå på många ställen, i exempelvis Afrika, som står långt från ett utbyggt kraftnät.
     Om inte annat för att man kan på månader eller blott veckor få vad som kräver årtionden när ett centraliserat nät skall byggas.

 18. Och Indien planerar att fördubbla sin kolproduktion till år 2020. Redan nu är Indien världens tredje största producent av växthusgaser. Indien har den femte största kolreserven i världen och är globalt sett den fjärde största kolproducenten. För att möta sitt ökande energibehov planerar den indiska regeringen att fördubbla sin kolproduktion till år 2020. Omkring 400 miljoner indier lever fortfarande utanför elnätet. Det har varit en del av Indiens energipolitik att bygga ut elnätet och leverera billig elektricitet till dem som är utan. Globalt sett använder Indien bara en tredjedel elektricitet per capita jämfört med elkonsumtionen i väst.

   • Äga företag kan jag inte se som någon precis rikedom.
    I ett företag produceras byggs mervärde under ansvar.
    Det gäller, eller ska gälla, alla verksamma inom företaget.
    Från ägaransvar till de som utför de allra enklaste arbetsuppgifterna.

    Ägaransvaret är det övergripande ansvar som hela företaget vilar på.
    Finns det allvarliga brister i ägaransvaret då äventyras hela företaget.

    Sveriges historia som respekterat industriland bygger i mångt och mycket på ett kompetent och fungerande ägaransvar.

    Arbetarrörelsen ägde tidigare många företag i Sverige.
    När ägaransvaret upphörde och fungera upphörde även företaget som sådant. Företagen lades ned eller såldes.

    Det var många företag. Jag har räknat om de flesta av dem tidigare i en kommentar så jag tycker inte jag behöver göra det en gång till.

    • Just rikedomen från ägande av företag, stora företag dominerar rikedomen bland världens miljardärer.

     Mervärdet i storföretag, som enligt all statistik dominerar i de flesta branscher produceras av den stora massan arbetare i vid mening – men går till storägarna som använder detta mervärde som andra producerar – utan egentlig demokratisk insyn – för lyxkonsumtion och till investeringar i hopp om ökad vinst. Det finns ingen sammanhållen analys av behöven i samhället, landen eller världen på olika områden bakom. Systemet är väldigt primitivt och odemokratiskt. Ansvaret hos ägarna? Att berika sig.

     Kapitalismen har förvisso inneburit fördelar. Men nu då rikedomarnas ökning under 2017 är 7 gånger större än vad som behövs för att utplåna fattigdomen finns alla skäl till att övergå till ett mer demokratiskt, humanitärt system där ansvaret främst finns för att tillfredsställa behoven i världen och ge alla arbete, exempelvis.

     Finns ingen anledning för de anställda att ha någon solidaritet mot detta system.

    • arbetarklass Så om du köper aktier i företaget X, då skall du vara personligt ansvarig som ägare för vad förmannen på orten A gör i företaget. Du är ju en av ägarna. Intressant tanke. Arbetarrörelsen försökte driva företag på ideologiska grunder, och det gick lika illa som i Sovjet eller Mao’s Kina.

     Kommentar 2 till Arbetarklass: Om du jämför utdelningen till ägarna med utdelningen till de anställda, alltså kostnaden, i vilket välskött företag som helst så upptäcker du att de anställda får ut betydligt mer pengar än ägarna.

   • Fråga till Anders Romelsjö.. Blir världen en bättre plats för människor att leva på, med en socialistiskt styrd – eller med en en kapitalistiskt styrd ”Ny Världsordning”?
    Fattigdomen minskar i alla delar av världen. Människor som lever i extrem fattigdom har minskat med över en miljard de senaste 15 åren, samtidigt har befolkningen ökat med två miljarder. Ändå lever fler än 700 miljoner människor kvar i extrem fattigdom. Det motsvarar 10 procent av jordens befolkning
    Fattigdom är en av de främsta orsakerna till många av världens problem. Fattiga människor löper större risk att dö tidigt och att drabbas av sjukdomar och krig. Det är de som drabbas hårdast vid naturkatastrofer, finanskriser, stigande världsmarknadspriser och andra externa kriser.
    Fattigdom kan definieras och därmed mätas på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att uppskatta hur stor del av befolkningen som tjänar mindre än en viss summa per dag, en förutbestämd fattigdomsgräns. Det är inte självklart var man ska dra gränsen mellan fattigdom och icke-fattigdom.
    De senaste 25 åren minskade den extrema fattigdomen med tre fjärdedelar. Ribban, ökar eller minskar beroende på det vi definierar som extrem ”fattigdom”. Det globala måttet på ”extrem fattigdom” är satt vid 1,9 dollar om dagen.10 Måttet justeras efter köpkraft (vad saker kostar i olika länder för att få ett så rättvist mått som möjligt) och för inflation. Det är detta mått som oftast används för att mäta om fattigdomen i världen ökar eller minskar.
    Totalt sett beräknas fattigdomen ha minskat med nästan 75 procent under de 25 åren, en historiskt sett unik förbättring. Även om fattigdomen har minskat i alla delar av världen har utvecklingen gått olika snabbt.

    • Den stora minskningen av fattigdomen har skett i kapitalistiska Kina. Oxfam rapportar att ökningen av miljardärerna förmögenhet 2017 var sju gånger större än vad som behövdes för att utradera fattigdomen. Kapitalet hindrar detta som kunnat ske med demokratisk socialism för länge sedan.

     ”Antalet svältande och undernärda människor ökar för tredje året i rad visar en ny FN-rapport. Var nionde på jorden har inte tillräckligt att äta och målet som alla länder skrivit på att stoppa hungern i världen om ett decennium blir allt svårare att nå. 820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta.
     Utvecklingen är stick i stäv med FN:s hållbara utvecklingsmål inför år 2030 då ingen människa längre ska behöva gå hungrig.”

     Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!

     • Det kan nog stämma. Även i Sverige breder ju hunger och fattigdom ut sig, för de som inte är utlänningar. Konkurserna (rekonstruktion) ökar ju lavinartat (Se Klarnas försluter). Det är därför den USA-styrda USA hegemonin är i panik över att Kinas system nu breder ut sig. Jag läste just att Kinas system håller på att ta över Mellanöstern. USA härskar diktatoriskt genom att införa sanktioner, startar färgrevolutioner, invaderar, och tillsätter ”demokratier” som dom sedan styr med massiv propaganda. Kina låter alla sköta sina egna angelägenheter och fostrar till samarbete. Ingen kan ha undgått den senaste tidens massiva propagandadrev i främst DN och SVT där man svartmålar Kina för mänskliga rättigheter. DN skrev nyligen att ”Kina är stort, men resten av värden är större”, samtidigt som 50 nationer som representerar 2 miljarder innevånare undertecknade ett FN brev där man prisar Kinas Mänskliga Rättigheter. Det betyder sammanlagt nästa halva jorden befolkning. DN och SVT är i min åsikt bara CIAs propagandakanaler med syfte att styra svenska åsikter med fejknyheter. Vad som händer i Sverige börjar bli otäckt likt Tyskland mellan 1910 och 1946.

    • Kina är varken kapitalistiskt eller socialkritiskt, läs kommunistiskt, i ordens svenska innebörd. De är det som är så svårt att förklara. ”Socialism med kinesiska förtecken” skrivs på kinesiska bokstavligen som ”att dela med sig”. ”Kapitalism” betyder en toppstyrd diktatur, vald eller inte, med en elit som hårdhänt styr uppifrån och ner till sin egen fördel. Exempel USA eller Hong Kong. Eliten blir rikare, resten fattigare, steg för steg. Den ”svenska modellen” går ut på att den valda eliten skall plundra alla som har, och dela ut till de som inte har, med ett system som gör att eliten fortsätter att röstas in till makten. En slags röst-köp eller korruption. Det finns en gammal ordstäv i Kina att ”Om alla skall bli rika måste någon bli rik först”. Det fungerar så här. Tänk en rik bonde med gott om utsäde. Han ger en del till en fattig bonde, som sår och skördar. Nu är den fattige bonden också rik, och båda ger nu utsäde till de tredje fattiga bonden, som sår och skördar, blir rik, och sedan ger till den fjärde bonden som också blir rik, osv. I den svenska modellen tar eliten allt utsäde den första bonden inte behöver, enligt elitens egen mening, och delar ut det till alla andra fattiga bönder, och det räcker bara till mat, inget till att så och skörda. Den första bonden plundras och ingen blir rik, utom eliten som äter och lever gott på det man plundrat. Allt konsumeras. Det är under den principen som Kina har lyckats utrota fattigdomen som gått från 90% till minskade 1%. Dessutom i Kina, alla har rätt att bestämma över sina egna liv, det finns inget toppstyrt påbud om att alla skall vara lika.

 19. Kineserna underkänner Parisavtalet och bygger ut kolkraften. De vet att vi inte står inför globalt klimatnödläge. Däremot har många kinesiska städer smog, precis som London förr. Det är koleldning som ger smog, inte bilkörning.

  Elpriset faller när utbudet överstiger efterfrågan. När miljöpartiregeringen ökar beskattningen på el drabbar det låginkomsttagare värst. Den nya sortens genus-sossar är direkt skadliga för folket. Forna tiders progressivitet i byggandet av nyttigheter är borta.

  • Lögn. Kina ansluter sig till Paris avtalet. Inga kinesiska städer har SMOG, utom i den amerikanska propagandan. Peking ett sporadiskt undantag, men jag tror man har fixat det problemet nu. Kina släcker ned miljoner förorenande kolbrasor i hem och fabriker genom att bygga effektiva kraftverk. Läs detta.
   https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
   Kinas utsläpp minskar dramatiskt

   Kinas utsläpp är bara hälften av USAs. Källa: förra klimatkonferensen.
   Varför sväljer dumma svenskar propaganda så lätt, som tyskarna gjorde för 100 år sedan.

 20. Kina planerar hundratals nya kolkraftverk och investerar även i kolkraft utomlands. Kina ansluter sig till parisavtalet, eftersom det låter kineserna bygga kolkraftverk trots det så kallade klimatnödläget. De ansluter sig till parisavtalet genom att strunta i dess andemening. Anledningen till att kineserna tillåter sig att bygga kolkraftverk är att inget klimatnödläge föreligger. Klimatgreta, klimatnödläge, allt är bluff.

  Medelklassbluff. Hysteriskt, ovetenskapligt, frireligiös sekt, förnekare och avlatsbrev. Hela paketet.

  • Det rör sig om 90 kraftverk, varav alla antingen ersätter gamla nedsmutsade kraftverk eller ersätter miljoner kolbrasor i hem och fabriker. Energiförbrukningen har ett samband med att utrota fattigdomen, och Kina har övertygat både Indien och flera andra nationer att använda kinesisk ren teknologi. Läs detta. ”Kinas utsläpp minskar dramatiskt”, https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
   Det som kallas ”klimatnödläge” har helt med att göra att skapa en plattform för att höja skatter och avgifter och totalt ta ut mer pengar från allmänheten, vilket hamna i fickorna på politiker, storfinans och storbolag.

 21. Vilken briljant reklamsnutt för WEF, ge oss alla pengar ni så vi kan ställa om och bygga bättre och då försvinner alla problem automatiskt. De lärde visste i tvåtusen år att jorden var rund, därför syns fartygets master först när det närmar sig land. Det tog till medeltiden innan andra accepterade det. Dagens lärde kallas civilingenjörer, inte journalister eller något annat. När det gäller klimatet har klimat agitatorerna inte ännu hunnit till medeltiden. Vi vet mycket väl vad som pågår och vad som driver förändringarna idag, men liksom i fallet Aristoteles kommer det kanske att ta ett par tusen år innan verkligheten sjunker in hos massorna.

 22. I grafen där man jämför koldioxidhalt/temperatur kan man se att det exempelvis var tre grader högre temperatur för 400000 år sedan än idag. Hur har man uppmätt denna temperatur?

 23. Vänd på uttrycket ”klimat” till Miljöförstöring istället som är i verkligheten den allvarligaste någonsin som blir dolt på grund av ordet ”klimat” som fokuseras på felaktigt uttryck vilket gör att folk tror att det beror på klimatet och inte de allvarliga miljöutsläppen i atmosfären, jorden, haven, sjöar och alla vattendrag som påverkar allt omkring oss, även klimatet! Samtidigt skövlas regnskogar och skogar i nordliga länder som på allvar ÄNDRAR klimatet!!!

 24. Vetenskap ska vara absolut fri från politik, ekonomi, ideologi, mm.
  Vetenskapen har endast verkligheten som bas, ren och sann.
  Konsensus i en fråga är icke vetenskap.

  IPCC är ett politiskt skapat organ med enorma ekonomiska bindningar.
  Alltså ej vetenskap.

  Uttrycket fossil olja är ett påhitt av Rockefeller.
  Rätt uttryck är mineralolja, användes för länge sedan.

  • Inom vetenskap förekommer ständigt diskussioner, och återkommande konsensus baserad på vetenskaplig verksamhet. Tusentals exempel finns. Att insulin sänker blodsockret, att insulin produceras i de Langerhanska öarna, mm. mm. Detta presenteras både inom vetenskapligt och når ut i samhället. Det är vanligt att politiska organ vänder sig till forskarvärlden för rapporter. Har egen erfarenhet av detta inom alkoholpolitik. IPCC är ett organ av kompetenta forskare som tagit på sig att leverera vetenskaplig baserade rapporter. En del klimatförnekare har visat sig ha ekonomiska bindningar.

 25. IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is an intergovernmental body of the United Nations. Its job is to advance scientific knowledge about climate change caused by human activities.[1]

  Själva grunden för IPCC är: climate change caused by human activities. Det är redan bestämt.
  Detta är ett politiskt organ, har inget med vetenskap att göra.

  Sanning är det enda som håller inför verkligheten.

  • Grunden är analys av olika tänkbara faktorer som påverkar klimatet. Resultatet av dessa analyser som tar hänsyn till flera faktorer är att Mänsklig aktivitet är huvudförklaringen.

 26. En bra artikel från SMHI. Hoppas att en del klimathysteriapologeter tar del av denna och betänker klimatets komplexa uppbyggnad, när man sedan går vidare för att undersöka de olika datoriserade klimatmodelleringar och betänker dessa modellers miserabla förmåga att ”spå” klimat.
  Och till alla som hoppas på ett varmare klimat, håll ut.

 27. Den nuvarande klimathysterin, ”follow the money”, startades av AL Gore och drivs av de som har pengar att tjäna på den, det är alltså ett av mänsklighetens någonsin största bedrägerier.
  Oligarkin vill ha pengar, och det är statens pengar man främst är ute efter, och statens pengar kommer från skattebetalarna. De så kallade ”forskarna” i IPCC är noggrant utvalda med avsikt att söka ut alla rapporter som kan stödja målsättningen att öka skatter och avgifter för att möjliggöra bidrag till oligarkin, för vad man kallar klimatomställning.

  Klimatet kommer att förändras precis som det bevisligen gjort så många gånger tidigare i jordens historia, och det är inget vi kan göra åt det. Det finns två sorters händelser för mänskligheten, det man kan göra något åt, det skall man oroa sig för, det man inte kan gör något åt skall man förbereda sig för. Klimatförändringarna behöver man förbereda sig för.

  Miljön kan vi göra något åt, och det sker just nu där Kina leder arbetet mycket stort. Klimatförändringarna skall vi förbereda oss för, för om vi inte hittar någon bra metod att ändra solens styrka, jorden omloppsbana, eller göra om fysikens lagar, då kommer dom att inträffa precis som tidigare i jordens historia.

  Follow the money
  Vi konfronteras varenda dag med propaganda i media att politikerna ska satsa mer pengar mer på klimatet. Var kommer då pengarna ifrån.
  Att vi inte nämnvärt varken kan påverka koldioxidhalten i atmosfären eller klimatet betyder inte att vi bör sätta os ner och fortsätta att bränna fossilt. Koldioxid är bara en enda produkt av fossilförbränning, och även om den gynnar oss med en grönare värld och mer produktion av livsmedel producerar fossilbränning mängder av annat avfall som vi absolut inte vill ha. Istället för att älta propaganda om klimatet och koldioxid bör vi istället sikta in oss på att förbättra miljön.
  Henrys lag fungerar så att om människan minskar koldioxid utsläppen, då ökar havet utsläppen. Omvänt, om människan ökar utsläppen absorberar havet dom. Allt vid samma temperatur.

  Klimat eller miljö: Aktionerna blir som regel desamma. Ett massivt problem är att både storindustrin, oljeindustrin, fordonsindustrin och staten har gjort sig beroende av nedsmutsning för att få inkomster.

  Klimatalarmismen är ett cirkel-lopp i profitsyfte. Al Gore startade alarmismen i just profitsyfte, oligarkerna driver propagandan på sina media, oligarkerna finansierar alarmismen som XE, som driver på media som i tur driver på utgifter för klimatomställning, pengar som hamnar i oligarkernas fickor, som i tur finansierar alarmismen och media, etc…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here