Historia: Sanningen om det sovjetiska Gulag, överraskande avslöjad av CIA

30
2798

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag – tyvärr.

BEKLAGAR OM BILDERNA EJ SYNS – TEKNISKT FEL.

Sovjetunionen har i Väst kritiserats för mycket, ungefär som dagens Ryssland. Ett av många ämnen är ”Gulag”, som lyftes fram av Nobelpristagaren Solsjenitsyn i boken ”Gulag-arkipelagen,” som felaktigt uppfattades som en sannskildring. Boken som lurade världen. Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen

Denna historiska artikel 3/8 Sanningen om det sovjetiska Gulag, överraskande avslöjad av CIA är skriven av Saed Teymuri

Urspungligen publicerat i The Stalinist Katyusha

Introduktion

”Humanitära” lögner tjänar till att hjärntvätta befolkningen till att stödja imperialistiska krig. Matad av högerextrem propaganda och finansierade av CIA, beskriver de vanliga ”nyheterna” de sovjetiska arbetslägren – även kända som ”Gulag” – som Stalins medel för att förtrycka prodemokratiska oliktänkande och förslava de sovjetiska massorna. Samma CIA som genom Operation Mockingbird gav USA:s militär nästan total kontroll över mainstreampressen, för att främja antisovjetisk desinformation (Tracy 2018), har nyligen släppt tidigare hemligstämplade dokument, som ogiltigförklarar förtal som omgärdat Gulags.

CIA, som bedrev olika antisovjetiska operationer i nästan fem decennier, och vars personal strävade efter att få korrekta underrättelser om Sovjetunionen, kan inte sägas ha någon partiskhet till förmån för Sovjetunionen.

Därför är följande avklassificerade CIA-filer, som överraskande nog ”bekänner” till förmån för Sovjetunionen, särskilt värdefulla.

Samtidigt som man erkänner de svåra förhållanden som fanns i Gulag – som i alla fängelsesystem i världen – är målet med denna artikel att belysa följande fakta:

 • hårdheten i fängelserna har överdrivits av den västerländska pressen, med många lögner som har hittats på,
 • statistiken, med avseende på Gulag-befolkningen, har överdrivits,
 • det gjordes en genuin ansträngning för att förbättra fängelseförhållandena när chansen gavs, och
 • fängelsestandarden var mycket högre än i många kapitalistiska länder.

Fängelsernas villkor

Ett CIA-dokument från 1957, med titeln ”Tvångsarbetsläger i USSR: Överföring av fångar mellan läger” avslöjar följande information om det sovjetiska Gulag på sidorna två till sex:

 1. Fram till 1952 fick fångarna en garanterad mängd mat, plus extra mat för överutnyttjande av kvoterna
 2. Från 1952 och framåt verkade Gulag-systemet utifrån ”ekonomisk ansvarighet”, så att ju mer fångarna arbetade, desto mer fick de betalt.
 3. För överuppfyllelse av normerna med 105 % räknades en dags straff som två, vilket minskade tiden tillbringad i Gulag med en dag.
 4. Dessutom, på grund av den socialistiska återuppbyggnaden efter kriget, hade den sovjetiska regeringen mer pengar och då ökade de fångarnas matransoner.
 5. Fram till 1954 arbetade fångarna 10 timmar per dag, medan friarbetarna arbetade 8 timmar per dag. Från 1954 och framåt arbetade både fångar och friarbetare 8 timmar per dag.
 6. En CIA-studie av ett provläger visade att 95 % av fångarna var vanliga brottslingar.
 7. 1953 gavs amnesti till 70 % av de ”vanliga brottslingarna” i ett provläger som studerats av CIA. Inom de kommande tre månaderna greps de flesta på nytt för att ha begått nya brott.

Följande är utdrag ur CIA-dokumentet, understrukna och sammansatta för läsaren:

Dessa fakta förnekar berättelsen om att Gulag-fångar var oavlönade. Arbetet var  påtvingat; materiella belöningar tillhandahölls dock. Fångarna fick betalt från 1952 och framåt och belönades före 1952 med mat.

Enligt rapporter från västerländska mainstreammedia försökte den sovjetiska ”regimen” medvetet svälta Gulag-befolkningen. Men i själva verket fanns det faktiskt sovjetiska ansträngningar för att öka tillgången på mat till fångar, efter andra världskriget.

Det faktum att arbetsdagen bara var två timmar mer än för de fria arbetarna fram till 1954, och lika med den fria arbetarens från 1954 och framåt, är ett tydligt bevis på de jämlika tendenserna i sovjetstaten.

Hela tiden är det anmärkningsvärda faktum att brottslingar, inte ”pro-demokratiska revolutionärer” skickades till Gulag. Liksom inom alla rättssystem fanns det verkligen fel och några oskyldiga människor skickades till fängelserna; poängen är dock att detta faktum har överdrivits av den västerländska pressen.

Låt oss jämföra det sovjetiska systemet med det i USA. Det 13:e tillägget tillåter slaveri i fängelser, med många fångar som utsätts för rasprofilering. Till och med Clinton-dynastin hade slavar i Arkansas-delstaten (Nyheter 2017).

Antalen

Enligt sida fyra i ett annat dokument från CIA (1989), med titeln ”The Soviet Labour System: An Update” växte antalet Gulag-fångar till cirka 2 miljoner under Stalins tid.

Dessa siffror motsvarar också sovjetisk statistik, från avklassificerade sovjetiska arkiv. Följande är ett avklassificerat sovjetiskt arkivdokument från 1954 (Pykhalov), vars utdrag är översatt till engelska:

https://static.wixstatic.com/media/a9a24e_f885f66f63fc4b1f902b562edb1a06fd~mv2.png

”Under perioden från 1921 till nutid dömdes för kontrarevolutionära brott 3 777 380 personer, inklusive till dödsstraff – 642 980 personer till lägren och fängelser under en period av 25 år gamla och under – 2 369 220 i exil och utvisning – 765 personer.

”Av det totala antalet dömda, ungefärligen dömda: 2 900 000 personer – College of OGPU, NKVD och triples Special meeting och 877 000 personer – domstolar av militärdomstolar och Spetskollegiev Military Collegium.

”Det bör noteras … det fastställdes genom dekret … den 3 november 1934 NKVD:s särskilda möte som varade till 1 september 1953 – 442 531 personer dömdes, inklusive till dödsstraff – 10 101; personer i fängelse – 360 921; personer till exil och utvisning (inom landet) – 57 539 personer och andra straff (kompenserad tid i förvar, utvisning utomlands, tvångsbehandling) – 3 970 personer…

Justitiekansler R. Rudenko Inrikesminister S. Kruglov Justitieminister K. Gorshenin”

De sovjetiska arkiven förblev hemligstämplade i årtionden, bara för att släppas nära eller efter Sovjetunionens kollaps. Dessutom hade, efter Stalins död, Stalin-erans chef för NKVD (sovjetiska inrikesministeriet) Lavrenty Beria redan avrättats av Chrusjtjov, en pålitlig anti-stalinist (Historia på en timme 2010). Dessa fakta gör det mycket osannolikt att sovjetisk underrättelsetjänst skulle ha en partiskhet för Stalin.

Den amerikanske historikern Michael Parenti (1997, s. 79-80) analyserar ytterligare uppgifterna från de sovjetiska arkiven:

”1993 fick flera historiker för första gången tillgång till tidigare hemliga sovjetiska polisarkiv och kunde upprätta väldokumenterade uppskattningar av fång- och arbetsläger-populationer. De fann att den totala befolkningen i hela Gulag i januari 1939, nära slutet av de stora utrensningarna, var 2 022 976. Ungefär vid den tiden började en utrensning av utrensarna, inklusive många tjänstemän inom underrättelsetjänsten och hemliga polisen (NKVD) och medlemmar av rättsväsendet och andra utredningskommittéer, som plötsligt hölls ansvariga för terrorns överdrift, trots deras protester om trohet mot regimen.

”Sovjetiska arbetsläger var inte dödsläger, som de som nazisterna byggde över hela Europa. Det fanns ingen systematisk utrotning av fångar, inga gaskammare eller krematorier för att göra sig av med miljontals kroppar… [D]en stora majoriteten av Gulag-fångarna överlevde och återvände så småningom till samhället, när de beviljades amnesti eller när deras fängelsestraff var avtjänat. Under ett givet år släpptes 20 till 40 procent av fångarna, enligt arkivuppgifter. Omedveten om dessa fakta fortsätter Moskva-korrespondenten för New York Times (7/31/96) att beskriva Gulag som ”det största systemet av dödsläger i modern historia”.

”Nästan en miljon Gulag-fångar släpptes under andra världskriget för att tjänstgöra i militären. Arkiven avslöjar att mer än hälften av alla dödsfall i Gulag under perioden 1934-53 inträffade under krigsåren (1941-45), mestadels på grund av undernäring, då svår nöd tillhörde vardagen för hela den sovjetiska befolkningen. (Omkring 22 miljoner sovjetmedborgare omkom i kriget.) 1944, till exempel, var dödstalen i arbetsläger 92 per 1 000. År 1953, med efterkrigstidens återhämtning, hade dödsfallen i lägret minskat till 3 av 1 000.

”Ska alla Gulag-fångar betraktas som oskyldiga offer för rött förtryck? Tvärtemot vad vi har förletts att tro uppgick de som arresterades för politiska brott (’kontrarevolutionära brott’) från 12 till 33 procent av fångbefolkningen, varierande från år till år. De allra flesta fångar anklagades för opolitiska brott: mord, misshandel, stöld, banditism, smuggling, bedrägeri och andra kränkningar, som är straffbara i alla samhällen.”

Enligt CIA sändes således cirka två miljoner människor till Gulag på 1930-talet, medan det enligt avklassificerade sovjetiska arkiv var 2 369 220 fram till 1954. Jämfört med befolkningen i Sovjetunionen vid den tiden, samt statistiken för ett land som USA, var Gulag-procenten av befolkningen i Sovjetunionen under hela dess historia lägre än den i USA idag eller sedan 1990-talet.

Faktum är att, baserat på Sousas (1998) forskning, fanns det en större andel fångar (i förhållande till hela befolkningen) i USA än det någonsin varit i Sovjetunionen:

”I en ganska liten nyhetsnotis, som dök upp i tidningarna i augusti 1997, rapporterade nyhetsbyrån FLT-AP, att det i USA aldrig tidigare hade funnits så många människor i fängelsesystemet som de 5,5 miljoner som hölls 1996. Detta representerar en ökning av 200 000 personer sedan 1995 och innebär att antalet kriminella i USA motsvarar 2,8 % av den vuxna befolkningen. Dessa uppgifter är tillgängliga för alla som lyder under det nordamerikanska justitiedepartementet… Antalet fångar i USA idag är 3 miljoner högre än det maximala antalet som någonsin hållits i Sovjetunionen! I Sovjetunionen satt det högst 2,4% av den vuxna befolkningen i fängelse för sina brott – i USA är siffran 2,8% och stigande! Enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet den 18 januari 1998, ökade antalet dömda i USA 1997 med 96 100.”

Slutsats

Den västerländska härskande klassen såg Sovjetunionen som en stor ideologisk utmaning och demoniserade Stalin och Sovjetunionen. Men efter decennier av propaganda, avslöjade hemligstämplade arkiv från både USA och Sovjetunionen tillsammans detta antisovjetiska förtal. Värt vår uppmärksamhet är det faktum att CIA – en starkt anti-sovjetisk källa – har publicerat hemligstämplade dokument som avslöjar de mycket anti-sovjetiska myter som man främjade och fortsätter att främja i mainstreammedia. Tillsammans med hemligstämplade sovjetiska arkiv har CIA-dokumenten visat att mainstream-pressen har ljugit om Gulags.

Saed Teymuri är student vid University of British Columbia och studerar för närvarande ekonomi.

llor

13:e tillägget till den amerikanska konstitutionen: Avskaffande av slaveri. (n.d.). Hämtad 28 augusti 2018 från https://www.archives.gov/historical-docs/13th-amendment

Central Intelligence Agency (CIA). (1989). SOVJETISKT TVÅNGSARBETSSYSTEM: EN UPPDATERING (GI-M 87-20081). Hämtad 12 februari 2018 från https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000500615.pdf

Central Intelligence Agency (CIA). (2010, 22 februari). 1. TVÅNGSARBETSLÄGER I USSR 2. FÖRFLYTNING AV FÅNGAR MELLAN LÄGER 3. BESLUT OM LÄGER FRÅN TVÅNGSARBETE 4. SOVJISKA FÄNGELSESTJÄNSTERS INSTÄLLNING MOT MISSTÄNKTER 1945 TILL SLUTET AV 5 januari, https:// Återhämtad 1255. www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80T00246A032000400001-1.pdf

Hillary och Bill använde ”slavarbete”. (2017, 8 juni). Hämtad 10 juni 2017 från https://www.news.com.au/technology/online/social/hillary-and-bill-clinton-used-black-prisoners-for-forced-slave-labour-in-the -Arkansas-governors-mansion/news-story/9af23848a5d44770b538c931c62460fe

Игорь, П. (n.d.). Книга: За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий»? Hämtad 28 augusti 2018 från https://www.e-reading.club/bookreader.php/1008874/Pyhalov_-_Za_chto_sazhali_pri_Staline._Nevinny_li_zhertvy_repressiy.html

Parenti, M. (1997). Svartskjortor och röda: Rationell fascism och kommunismens störtande. San Francisco, Kalifornien: City Lights Books.

Sousa, M. (1998, 15 juni). Lögner om Sovjetunionens historia. Hämtad 27 augusti 2018 från http://www.mariosousa.se/LiesconcerningthehistoryoftheSovjetUnion.html

Lavrenty Berias död. (2015, 23 december). Hämtad 31 augusti 2018 från http://www.historyinanhour.com/2010/12/23/lavrenty-beria-summary

Tracy, J. F. (2018, 30 januari). CIA och media: 50 fakta som världen behöver veta. Hämtad 28 augusti 2018 från https://www.globalresearch.ca/the-cia-and-the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/547195

Utvald bild: Staketet vid det gamla Gulaglägret i Perm-36, grundat 1943 (CC BY-SA 2.0)

Den ursprungliga källan till denna artikel är The Stalinist Katyusha

 

Föregående artikelDemoner kryper fram från Europas vindsvåning
Nästa artikelDe sista (?) datorproblemen avhjälpta, men …
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

30 KOMMENTARER

 1. Jag tror att de flesta, genom medias påverkan, tror att fånglägren i Sovjet uppstod efter revolutionen. Faktum är att redan tsarväldet använde fångläger för att förvisa brottslingar och politiskt opålitliga personer. Författaren Fjodor Dostojevskij blev förvisad till ett fångläger i Sibirien 1850, efter åtta månaders arrest och en skenavrättning, för att ha deltagit i en socialistisk studiecirkel. Om den upplevelsen berättar han i boken Döda huset. https://www.bokus.com/bok/9789186629144/doda-huset/

  • Ryssland/Sovjet hade Sibirien som fångläger, Storbritannien hade sina kolonier som fångläger liksom Frankrike och andra länder! Men i propagandans värld så framhäver man vissa länder för att förminska sina egna brott! En specialitet som dagens USA drivit till fulländning!

 2. Det här dokumentet
  https://static.wixstatic.com/media/a9a24e_f885f66f63fc4b1f902b562edb1a06fd~mv2.png
  hittades i Chrusjtjovs arkiv. Siffrorna i det handlar om perioden 1921-1953.
  Efter att han ”avslöjade” Stalins brott på den XX partikongressen 1956, fick han tusentals brev från vanliga människor att bevisa sina påståenden.
  Chrusjtjov beordrade KGB att undersöka saken. Resultatet och siffrorna passade inte Chrusjtjovs tidigare lögner och dokumentet begravdes i hans arkiv.
  Siffrorna passar inte västpropagandan idag heller, som älskar att skriva om den blodtörstiga tyrannen Stalin med millioner offers blod på sina händer.
  Enligt dokumentet arkebuserades 642 960, men enligt vissa ”historiker” var det 40 millioner (Roy Medvedev) som dödades. Solzjenitsyn lånar siffror av Kurganov som påstår att det var 110 millioner som dog mellan 1917 och 1959.
  Ingen ”historiker” i väst har ställt eller besvarat frågan: hur kunde Sovjet besegra Nazi-Tyskland(eller Nazi-EU under tysk befäl) om Stalin ”mördade” millioner potentiella soldater före kriget?

 3. Inte att förglömma att precis samma sak pågår just idag, men nu gäller det Kina. Förfalskningen av verkligheten över vad som pågår i Kina är minst lika grov om inte grövre. Några övergrepp pågår inte, för man kan knappast räkna att internera terrorister för att förbygga massmord som övergrepp. En stor skillnad idag är att det faktiskt går att verifiera uppgifter, något som de USA styrda media vägrar att göra och vägrar att skriva om. Både MSM och Public Service har mycket grovt förfalskat den verkliga bilden av Kina.

  • Elithycklarna i Washington har bråda dagar och den löjliga USA-propagandan går på högvarv i fulmedia! Man brukar väl kalla sådant hjärntvätt och på regimen i Sverige tyder alla tecken på grav hjärntvätt har fungerat. Man undrar ju vilket internationellt brott som USA ska göra för att idioterna ska vakna till?

   • Jag tror inte ett sådant brott existerar. Vi som har studerat historien vet hur Nazisterna skickligt dolde förintelsen, och med identiskt samma metoder döljer USA idag vad dom sysslar med. Då skrev journalisten Julius Streicher i Der Stürmer om ”ritualmord”
    https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/Ritualmord-Der-Sturmer-P.jpg
    Att judarna hade nattliga hemliga möten där kidnappade barn tappades på blod som dracks rituellt och kropparna förtärdes. Som bevis presenterade propagandan då läckta dokument, manualer, vittnen och bilder.

    Nazisterna drev organisationer som ”SA” eller Brunskjortorna” och senare ”SS” och”GESTAPO”. Idag driver USA samma slags organisationer, personal dom bland annat skickat till Syrien för terroristutbildning och sedan kallar dom ”demokratikämpar” och frihetskämpar som förtrycks. I Xinjiang och Kina dödades omkring 300 personer av dessa innan Kina internerade dom. 3,448 personer avradikaliserades i två program, nu avslutade, och omkring 3,500 har internerats i anstalter. Att inte låta dom försätta slakten på gatorna kallar USA ett brott mot mänskliga rättigheter.

    Ingenting har ändrats. Idag skriver ”Kina experter” och ”sinologer” på samma sätt USA propagandan i svenska media och Public Service om ”folkmord”, kidnappningar till koncentrationsläger, tvångsarbete, och idag precis som då presenterar man bevis med läckta dokument, bilder och vittnen. Inget av vad Nazisterna skrev om existerade, inget av vad deras efterföljare idag skriver om existerar.

    Skillnaden är att idag kan vi åka till dessa ”koncentrationsläger” och se att dom är lögn, vilket vi har gjort, och vi har internet där vi kan bemöta USA propagandan. Assange avslöjade ett par fall, och se vad USA vill göra med honom. Gui Minhai klarades sig undan genom att i tid fly till Kina för beskydd. Vem blir USAs nästa? Vilken framtid vill ni själva leva i.

 4. Ah, ”Whitewashing” och relativisering av GULAG. Skulle varit kul om du publicerat denna text i baltiska tidningar. Fast där ligger erfarenheterna av GULAG bara 1-2 generationer bakåt och känns fortfarande aktuella.

  • En dålig kommentar, L. Den historiska sanningen kan aldrig någonsin vara ”whitewashing”. Sen är det så tröttsamt med det här eviga om hur synd det är om balterna.

   • Ok, Sven-Eric, hur är det med den historiska sanningen om Katyn-massakern? Du hävdar envist att den utfördes av tyskarna medan resten av den historiska världen hävdar att den utfördes av sovjetiska trupper 1940. Någonting som t o m Gorbachev erkänt. https://www.youtube.com/watch?v=f2djnWw751s
    ”Tröttsamt – hur synd det är om balterna”. Dagens magplask? Behöver knappast någon ytterligare kommentar.

     • Punkt 4 och 5 på den där listan (Mainila och Katyn) är inte sanna. Katyn är nämnt tidigare. Att Chrusjtjov skulle ha erkänt nånting om Mainila skulle det vara intressant med en exakt källa. Hursomhelst ska allt som kommer från den mannen tas med flera nypor salt.

      Såvitt jag vet så nämndes Mainila överhuvudtaget inte då Sovjet gick över finska gränsen 1939.

      En rysk historiker, Pavel Aptikar, har tagit fram fakta som visar att de sovjetiska förband som var stationerade vid Mainila vid den här tiden, den aktuella dagen inte rapporterade några förluster. Däremot förefaller det som att det inte gäller gränsvakter utan bara militär personal.

      En annan rysk historiker, Vladimir Gontjarov, har noggrant analyserat de vittnesmål som gavs av de finska gränsvakterna vid händelsen och genom att beräkna tiden mellan skottens avlossande och krevaderna vid nedslaget samt skottens bana kommit fram till att de måste ha kommit från den finska sidan. Däremot utesluter han att det var en medveten provokation.

    • Vad den ”historiska världen” har att säga är ointressant om det inte bygger på fakta i form av primärkällor. Gorbatjovs ”erkännande” har inget värde överhuvudtaget.

     Polackerna blev skjutna av tyskarna hösten 1941. Men Katyn är ett politiskt vapen. Det finns inte ett enda hållbart bevis för sovjetisk skuld. Däremot hur många som helst på motsatsen. Jag tar gärna den diskussionen annorstädes.

     Balterna anslöt sig själva till Sovjetunionen sommaren 1940. Man kan ha åsikter om hur det gick till, men de gjorde det helt utan motstånd. Den estniske historikern Magnus Ilmjärv har åskådliggjort det på ett förtjänstfullt sätt i sin avhandling ”Silent Submission”.

     • Sven-Eric, det var mycket på en gång. Finnarna sköt först i Mainila, tyskarna sköt polackerna (ett år efter att de dödats av Sovjet) i Katyn och baltstaterna anslöt sig frivilligt till Sovjetunionen.

      Så att de döda polackerna bara hade handlingar fram till 1940 på sig är ointressant?

      Den ”frivilliga” anslutningen till Sovjet är väl inte så svår att åstadkomma när man har trupper i landet? Med tanke på att de litauiska Skogsbröderna slogs mot de sovjetiska ockupanterna till långt in på 50-talet så känns dina påståenden inte speciellt trovärdiga.

     • Att polackerna hade handlingar på sig fram till 1940 bevisar enbart att de inte kan ha skjutits FÖRE 1940. Det bevisar inte att de inte kan ha skjutits EFTER 1940. Du och dina likasinnade har en hel del att förklara då det gäller de otaliga omständigheter som talar för tysk skuld!

      JAG påstår inte att Mainila skedde på det där sättet. Jag citerar bara vad Gontjarov kommit fram till efter sina noggranna undersökningar. Det enda man kan säga säkert är att den ursprungliga sovjetiska versionen som talar om stupade sovjetsoldater bevisligen är falsk.

      Ilmjärv menar att eftersom man la sig platt på marken utan ens ett muntligt motstånd så är det tveksamt om inkorporeringen i Sovjetunionen var olaglig. Om det sen finns sovjettrupper i landet är helt oväsentligt. De hade strikta order att inte lägga sig i de inre förhållandena i de här länderna.

  • Det enda som L håller på med är ju relativisering de enorma brott som USA gör! Brotten som USA gjort mot mänskligheten är ju mer än aktuella! Varför låter ni denne debattera på forumet?

   • Intressant att signaturen ”Benny” ifrågasätter varför redaktören släpper fram kommentarer från ”L”, vars ståndpunkter ”Benny” inte stödjer. Om inte jag kommer ihåg fel så har ”Benny” i ett flertal inlägg ondgjort sig över att det finns en censur av media som inte låter ”sanningen” komma fram.

    Det är nog tur för ”Benny” att redaktören har en liberal syn på vilka kommentarer som släpps fram.

  • USA propagandan mot Ryssland och Sovjet ligger bara 1-2 generationer bakåt och känns fortfarande aktuella, folk tror på den fortfarande. USA propagandan idag mot Ryssland, Iran och Kina pågår just nu, och på samma sätt tror folk på den även idag.

 5. ”De allra flesta fångar anklagades för opolitiska brott: mord, misshandel, stöld, banditism, smuggling, bedrägeri och andra kränkningar, som är straffbara i alla samhällen.”

  Nej, inte i samhällen styrda av vänsterpolitik.
  Där är det istället synd om brottslingen och i praktiken brottsoffret som straffas.
  De socialistiska idéerna har en förvriden uppfattning att problem alltid är samhällets fel och inget ansvar kan läggas på individen som bara är en del av samhällsgemenskapen.

  Till viss del kan jag förstå. Men jag kan aldrig dela den här uppfattningen fullt ut.
  Jag anser att förvridna uppfattningar i sin tur ger förvridna samhällen.
  Om de idéerna tillåts få kommandot.

  • I gamla Sovjet var det hårda straff på alla typer av brott men i dagens Sverige kan du komma undan med ungdomsförvaring i några år för mord och överfall…Finns många exempel på milda straff för grova brottslingar och t o m får brottslingar skadestånd för utebliven inkomst av sin kriminalitet.

 6. Det har på nåt vis gått inflation i folkmordsbegreppet. Den tidigare ordföranden i Läkare utan gränser, Alain Destexhe, menar att det under 1900-talet bara funnits tre ”riktiga” folkmord som uppfyller kriterierna: Armenierna 1915, Förintelsen 1942-1945 och Rwanda 1994.

 7. Sanningen – eller den sanningsenliga beskrivningen av Gulag arkipelagen finns den att hämta i inlägget ovan?

  Nej, jag tror faktiskt inte det. En snabb genomläsning gav mig intrycket av vitbok eller skönsskrivning.

  De här Gulag fång- och arbetsläger fanns över hela Sovjetunionens Ryssland.
  Säkert hundratalet läger. Mångdubbelt fler än Nazitysklands koncentrationsläger.
  Men precis lika skräckinjagande och båda skapade av terrorvälden.

  Exemplen många men jag kunde höra i filmen nedan det kunde räcka med att någon ryss påstod järnvägarna var bättre i Tyskland och kommunistdiktaturens påföljd blev tjugo års straffarbete i någon av Gulag-enheterna. Massor av människor dog i arbetslägren och kom aldrig hem igen.
  Gulag-arkipelagen var mer än ett fångläger.
  Syftet tjänade till att få arbetskraft precis som koncentrationslägren i Nazityskland vars fångar byggde bunkrar och jobbade i industrier med enda lön att fortsätta leva om de nu orkade. Sjukdom var säkert lika med döden och avrättning.
  Sovjetunionens arbetsläger var liknande men de avrättade säkert inte människor för de inte orkade arbeta.
  Däremot kunde de tvingas till arbete i miljöer som var skadliga eller livshotande.
  Vid Sovjetunionens upplösning revs alla lägren utom ett Perm 36 som bevarades som museum.

  Se filmen nedan för att bli upplyst om hur där såg ut. Lyssna också till tjejens berättelse och vad som där står och berättas om på det här fånglägret Perm 36 som blivit museum.
  Filmen övertygade i varje fall mig och det var väl använda 15 minuter.

  What is Russia ashamed of? Perm 36 GULAG prison camp:

  https://www.youtube.com/watch?v=uDH_o8RqR0Y

  Jag börjar komma överens med engelsmannen nu.
  I början gillade jag honom inte men det var kanske hans attityd som jag tyckte var nonchalant och alldeles för frispråkig med brist på respekt.
  Har också sett en film där han besökte Kuba. Där såg han ut att trivas. Spelade ingen roll om bussen han åkte med såg ut att vara hämtad direkt från ett skrotupplag det var mungiporna uppåt ändå.
  Men nyare och finare bussar finns också på Kuba. Det ser ut att vara blandat.

  Även engelsmannen har besökt Gulag Perm 36. Absolut sevärd men tjejens film ovan verkar mer seriös, ingående och detaljerad samt det bara till halva tiden. Så den rekommenderas.
  Båda fick de gå en halvmil för att besöka lägret därför bussen stannar endast uppe vid stora vägen och går inte ända fram till museilägret på en mindre väg genom någon by.

  Inside Perm 36: The Last Gulag
  https://www.youtube.com/watch?v=uDH_o8RqR0Y

  Får jag välja blir det Belarus.
  I postkommunismens anda låga baslevnadskostnader så min lilla pension från Sverige skulle räcka långt.
  Dessutom ordning och reda samt säkerhet och trygghet i samhället och ett folk som ser ut och är ungefär som jag själv.
  Lära språket bara sen är det nog inte så svårt att flyta med där.
  En helt ny miljö. Ett nytt liv, jo jag tackar….

 8. Ursäkta, det blev fel länk till tjejens reportage om Gulag Perm 36
  Här är rätt länk:

  https://www.youtube.com/watch?v=vgtjgPtGmx0

  ”Vitbok” var ett felaktigt uttryck från mig.
  Inte som jag tänkte mig.
  ”Vitbok” är en officiell utgåva av en beskrivning läste jag senare.
  Alltså inte ett försök att göra svart till vitt.

 9. Jag har tittat på fler filmer om Gulag på Youtube. Lite flyktigt men ändå snappat upp en del.
  Men jag får sluta titta på filmerna om Gulag för efter varje film ökar avskyn mot kommunister och kommunism som idé.
  Kommunism ett fult sätt att erövra makt precis som nazism, fascism och ev. andra totalitära ideologier.
  Men det motsäger inte att totalitära ideologier kan innehålla sådant som faktiskt är bra.
  Maktfullkomligheten gör dock att man måste ta avstånd.

  Några ryska, men de flesta filmer om Gulag är engelskspråkiga.
  Förstår inte allt men något.
  Det var inte hundratalet Gulag slavläger i Ryssland.
  Det var 459 Gulag fångläger totalt.
  Det första byggdes 1932 och det sista i bruk var Perm 36 som var i drift och hade fångar in på 1980-talet.
  Det var högsta kommunistledningen som inrättade de här lägren. Med Vladimir Lenin i spetsen.
  Josef Stalin fortsatte och det blev än mer grymmare och hänsynslöst.
  Det var någon slags press att industrialisera Sovjetunionen och då behövdes arbetskraft.
  16 timmars arbetsdag var vanligt i Gulag. Med beväpnade vakter.
  Hur många människor som slavade i Gulag vet man inte.
  Det går att göra beräkning med antal platser som lägren hade men det stämmer inte då lägren var överfulla kanske mer ändå.
  Anne Appelbaum nämnde en siffra på mellan 16-18 miljoner fångar som gjorde straffarbete i Gulag.
  Mest brottslingar men även de som var anklagade för att vara antisovjetiska.
  I hast såg jag en rysk författare.
  En översättare.
  En ung poet från Ukraina som dömdes till tio års straffarbete men dog efter fem år i lägret.
  Sedan alla utlänningar som dömts eller misstänktes för spioneri eller antiverksamhet.

  Jag tycker inte du bör förminska Gulag och alla hemskheter där.
  Som kommunist bör man istället skämmas över Gulag och inse det är något fel i ideologin.

  Skämmas tror jag Ryssland gör idag och därför sparade man Perm 36 åt eftervärlden.
  Precis som om; Kom och se! Allt vi gjorde var inte rätt.
  Många unga, studenter och studiebegåvade världen runt besöker Perm 36.
  Det är bra tycker jag och storartat av Ryssland att ta initiativet.
  En ung italienare jag kollade på Youtube som varit där behövde inte gå den långa vägen från busshållplatsen. Han ringde lägret och de var så bussiga och kom och hämtade honom i bil.

  Nazitysklands koncentrationsläger har man ständigt blivit undervisad om och Gulag är något liknande dock ej direkta dödsläger.
  Ryska kommunisternas Gulag är nog mera likt Romarrikets slavarbete.

  Några slavläger i USA har jag dock aldrig hört talas om.
  Det skulle i så fall vara bomullsplantagen som importerade slavliknande arbetskraft från Afrikas östkust.
  Har knappt varit på bio i hela mitt liv men minns en film jag såg som ung och som hette Onkel Toms stuga. Den handlade om det närmast slavliknande arbetet på bomullsfälten och den grymma behandlingen av arbetarna från Afrika.

  Finns många intressanta filmer på Yotube.
  Bl.a. där man intervjuar ryssar hur de tänker och tycker.
  Där fick jag lära mig ett nytt och mycket intressant ord.

  Traditionalism

  Har aldrig stött på det ordet tidigare men jag är säkerligen en sådan.
  Kommunism, som jag ser som en ekonomisk teori, innehåller även en beståndsdel som brukar kallas utopism.
  Jag har aldrig hittat någon motsats till den strömningen men traditionalism måste vara det.

  I Ryssland och dess sfär finns många traditionalister.
  Förmodligen därför jag verkar trivas så bra med Ryssland.
  Men går man till huvudstaden Moskvas parker och möter unga ryska studenter som många gånger talar engelska flytande så möter man utopisterna.
  De som inte ser Ryssland över allt annat. Och möjligen kan tänka sig ett liv i New York.

  Den egenskapen kan vara eller delvis vara Ukrainas mycket tragiska öde.
  En un och urban medelklass med studietraditioner i huvudsak i Ukrainas huvudstad Kiev bryr sig mindre om den ryska traditionen och upplever de vill någonting nytt.
  De ser någonting bättre i den ”demokratiska” västvärlden och vill att landet förändras i dess riktning.
  Det skulle kunna vara grunden till Majdanupproret.
  Att sedan Ukrainas nationalister hakar på är en annan sak som förvisso bidrar men inte hör ihop med det förra.

  Ja, vad tycker du Anders Romelsjö, är det alltid så överlägset att vara en utopist?

  • @arbetarklass 2 januari, 2022 At 14:17
   Att din avsky mot kommunister och kommunism som idé delar jag. Just Sverige är i praktiken till denna dag driven efter just de kommunistiska grundidéerna. Innevånarna är bara så indoktrinerade att ingen tycks märka det. Glöm heller inte att dessa kommunistiska idéer har fått etiketten ”demokrati”. Sovjetkommunismen var ”demokratisk”, man fick rösta på partier, dock endast av kommunisterna godkända partier.

   Kina försökte införa kommunismen efter sovjetisk modell 1949. Nio år senare, 1958, skrotades alltihopa. Sedan experimenterade Kina, inte alltid precis framgångsrikt, och idag har man lyckats med ett genuint fungerande system av folkstyre som kan vidareutvecklas.

   Sedan får vi hoppas att du förstår att den massiva propaganda du idag matas med från USA källor, bland annat YouTube, är just synnerligen grovt förfalskad information. Propaganda. Det är CIA som skriver och massivt sprider information, den har inte verklighetsanknytning.

 10. Vi kan därmed konstatera att delar av den officiella historien under 1900-talet är falsarium med berättelser om händelser som aldrig ägt rum men som inte desto mindre blivit en slags samtidens religion i väst.

  Å andra sidan äkta historiska händelser förtigs, förnekas, och förminskas (t ex Nakba (d v s den Palestinska Förintelsen, utrotningen av en mängd olika ursprungsfolk, mm).

 11. Fakta om Gulag.

  Antalet döda i Gulag 1934-1953 av olika orsaker – 1 053 829. De första åren av lägrens existens var det fler som rymde än som dog. Dödligheten var som störst, mellan 17 och 18 procent, under de fruktansvärt hårda krigsåren 1942 och 1943 då sovjetsamhället led brist på allt. Som lägst var det under de sista åren 1952 och 1953 då dödligheten låg på under 1 procent.

  Förhållandena i lägren varierade stort. Värst var det i de sibiriska guldgruvorna där dödligheten var som störst. Det var lindrigare på andra ställen. En journalist arresterades 1936 och hamnade i Pechora-Vorkuta-komplexet. Där fanns bland annat en teater och ett stort bibliotek. Han tillbringade ett år där och beskrev vistelsen där som ”en mycket intressant erfarenhet”. Han förflyttades sedan till ett geologiskt laboratorium där han utbildade sig fram till 1941 då han frigavs.

  Då de rätta siffrorna kom i början av 1990-talet så försökte Conquest med flera förklara bort det med att det fanns hemliga läger som man inte visste om och att man gav ledningen falsk information om de rätta förhållandena. Den patetiska förklaringen avfärdades helt korrekt av de som skrivit den första artikeln i ”American Historical Review” (Getty, Rittersporn och Zemskov) med att dessa siffror var till för att ge ledningen korrekta data så att man kunde planera arbetet i lägren, och inte för att lura godtrogna västerländska historiker 60 år senare.

  Det förtjänar återigen att upprepas att antalet individer som berördes av det sovjetiska kriminalvårdssystemet under Stalin-tiden i fredstid var lägre än motsvarande i dagens USA sett till andel av befolkningen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here