Förintelsen – och andra förintelser!

9
644

Idag är det Förintelsens minnesdag av förintelsen av judar under Andra Världskriget – en av flera förintelser.

Föreslår att man omvandlar detta till “Minnesdag över Förintelserna.”

Wikipedia skriver faktiskt “En bredare definition inkluderar även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare. Utifrån denna vidare definition skulle den totala summan av offer för Förintelsen vara mellan 11 och 17 miljoner människor
För att vidga perspektivet och ta fasta på historiska fakta.”

Med anledningen av dagen publicerar jag nu åter denna artikel som publicerats 27/1 tidigare år.

VI ska aldrig glömma Förintelsen – men vi bör OCKSÅ lära om och minnas ANDRA förintelser. BÅDA-OCH!

Jag presenterar nedan den nya broschyren “Förintelser – och förintelsen” av Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge.

Förord av Ulf Bjerén, Folket i Bild Kulturfront, Blekinge:

”Auschwitz var den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade.” Sven Lindqvist, boken ”Utrota varenda jävel”, 1992
Sven Lindqvist Utrota varenda jävel
Auschwitz var ingen slutpunkt. Förintelserna, krigen och folkmorden fortsatte, nu oftast under ledning av Förenta Staterna. Algeriet, Korea, Sydostasien, Indonesien, Operation Condor i Latinamerika, Palestina… Det är några exempel ur efterkrigstidens historia.

Och efter millenniumskiftet krigen i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen. Miljoner döda, miljoner skadade, hela länder förstörda.

”Den globala våldssituationen är den hårda kärnan i vår existens”, sammanfattade Sven Lindqvist i sin bok ”Nu dog du. Bombernas århundrade”, 1999.

Men i allmänhetens medvetande är det som det aldrig hänt. ”Inte ens när det hände hände det” sa Harold Pinter i sitt Nobelprisanförande 2005.

Uppgiften är att tala så det hörs om de förintelser som pågår. Och också att skapa ett medvetande om den historiska tradition av förintelser på vilket det västliga världsherraväldet vilar.
En fredsopinion måste kräva ett slut på krigen, ett slut på stödet för krigen och ta ställning för de angripna offrens rätt att försvara sig.
Ty det är solidariteten med de förtryckta folken som möjliggör vår egen befrielse.

Att något bidra till detta arbete är syftet med utgivningen och spridandet av dessa Myrdal-texter. (Slut förordet)


Presentation av broschyren

”Den som är antiimperialist bör … förstå att det inte är som en strid om antalet änglar som kan dansa på en nålspets att diskutera huruvida rätt ord på detta brottsliga massmord på europeiska judar under Andra världskriget ska nämnas som förintelse eller Förintelsen. Det är en allvarlig politisk realfråga”.

Så skriver Jan Myrdal i den debatt som fördes i Folket i Bild/Kulturfronts papperstidning och på dess hemsida i våras.
I två skriftställningar och i svar på motinlägg av Juliusz Brzezinski och Margareta Zetterström förklarar han hur ordet Förintelsen med versalt F och i bestämd form singularis dels används för att legitimera det genocida förtrycket av palestinierna och dels till att mörka det faktum (vilket också Sven Lindqvist påpekat i böcker på 1990-talet) att

Auschwitz var en tillämpning i den tradition av förintelser som det europeiska världsherraväldet sedan länge vilat på.

Och som i samtiden upprepas i ödeläggande krig i exempelvis Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen med syfte att upprätthålla USA-imperialismens vacklande världshegemoni.
Myrdal föreslog att debattartiklarna skulle tryckas upp och så har skett i broschyrform, med tillägg av en tidigare publicerad Skriftställning på samma tema. Broschyren är betitlad ”Förintelser och förintelsen” och har getts ut av Folket i Bilds Blekingeavdelning.


Egen kommentar och utdrag ur broschyren:
Vill apropå förintelser här bara påminna om denna artikel USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder
Jan Myrdal har beskyllts för att vara förnekare av Förintelsen, vilket är fullständigt felaktigt. “Jag ifrågasätter inte folkmordet på judar” skrev han senast i Expressen i maj i 2017.

I broschyren skriver han bl.a.:
“Denna Hitlertyska brottslighet är helt klarlagd”…”Antalet offer kan och bör diskuteras”.

“Men den bestämda formen “förintelsen” är politisk lögn också på ett allvarligare sätt. Den trollar inte bara bort den kejserliga japanska imperialismens samtidigt än större folkmord på det asiatiska fastlandet utan även sådant som det av Churchill 1943-1944 medvetet genomförda folkmordet i Bengalen på mellan tre och fem miljoner offer”.

Han ger sedan fler exempel på förintelser som folkförintelsen i Mexiko, conquistadorerna, britternas utrotande av ursprungsbefolkningen i Australien (tillägger här Tasmanien och Nya Zeeland) och förintelsen av indianer i Amerika.

Han skriver “Hitlertyskland fortsatte denna kolonialismens och imperialismens normala och brottsliga folkmordspolitik” .

Jan Myrdal berättar också om egna erfarenheter “Det Hitlertyska på etniska grunder genomförda massmordet på judar under Andra Världskriget var ett ohyggligt brott. “Det var många i Sverige som inte ville tro när vi för sjuttiofyra år sedan började rapportera om det”.
“Många för mördande ansvariga militärer, administratörer, diplomater, jurister och publicister (de kapitalister som utnyttjade koncentrationslägerfångar inte minst) satt kvar på poster i Västtyskland eller rentvättades…”
Ännu när jag (Jan Myrdal) ledde en delegation till Auschwitz 1955 vågade inget av de erkända förlagen ge ut den brittiska krigsförbrytaråklagaren Lord Russel av Liverpools “Hakkorsets gissel”.

Juliusz Brzezinski invänder främst mot att Jan Myrdal informerar om andra förintelser i sitt bidrag med titeln “Myrdal förnekar och degraderar Holocaust”.

Margareta Zetterström klargör “Själv fortsätter jag … att skriva Förintelsen i bestämd form och med stor begynnelsebokstav, av det enkla skälet att det är den vedertagna benämningen på Nazitysklands folkmord på judar. Det innebär inte på något sätt att jag förnekar andra folkmord.”

Jan Myrdal besvarar detta – men hur? Skaffa broschyren och läs!

Förneka inte Förintelserna!

i Andra om: Förintelser, ,
, , , , , , , , , ,

9 KOMMENTARER

 1. Hur mycket av den officiella berättelsen om förintelsen är trovärdig? Man börjar undra. Exempelvis har Poland i det tysta ändrat antal offer flera gånger. Och frö varje gång minskar antalet.
  https://www.nytimes.com/1992/06/17/world/poland-agrees-to-change-auschwitz-tablets.html

  Vidare undrar man vad är det för slags sanning eller historia som behöver försvaras med olika slags förbud och lagstiftning?

  Röda korset registrerade 270,000 döda. Varifrån kommer de andar miljonerna?
  https://www.quora.com/Theres-an-International-Red-Cross-document-stating-that-the-total-death-toll-across-World-War-2-concentration-camps-was-around-270-000-Is-it-fake

 2. “Vidare undrar man vad är det för slags sanning eller historia som behöver försvaras med olika slags förbud och lagstiftning?” Skriver Undrande i sin kommentar. Jag undrar också över dagens påpekande i SR att det åter är dags att minnas FÖRINTELSEN. Detta väldiga fokus på EN förintelse belyses bra i broschyren. Mycket läsvärd.
  Det lär väl dröja ett tag (?) innan den västligt dominerade historieskrivningen ger vika – i väst. Antagligen är majoriteten av jordens befolkning föga intresserade av “vårt” sätt att berätta; av “vår” berättelse. Fokus ligger inte längre i Väst – dessbättre.

 3. “Hur mycket av den officiella berättelsen om förintelsen är trovärdig?”

  Det brukar heta att det alltid är segraren som skriver historien och jag tycker det amerikansk-inspirerade efterspelet till Nazi Tyskland väl kan bekräfta det med Nürnbergrättegångarna och liknande. Sen får vi inte glömma alla filmer av olika slag samt annan dokumentär sammanställning som gjordes av USA som var den ledande. Efter kriget tog ju också USA:s krigsmakt över militärväsendet i hela Tyskland utom de östra delarna som kom att tillhöra Sovjetunionen. Jag gick i skolans högstadium i början av 70-talet och minns väl hur noga undervisningen var runt nazisterna och koncentrationslägren. Siffran var då 6 miljoner offer varav judar var de som nämndes främst. Jag själv tillhörde de lågpresterande och ointresserade eleverna men just undervisningen kring koncentrationslägren fastnade till och med hos mig. Det var ju också kring det här mycket bilder, filmmaterial m.m. som kunde sätta starka intryck hos eleverna. Min samlade bild är nog att vi alla blivit skolade kring händelserna i koncentrationslägren och nazisternas vidriga dåd. Hur tyskarna upplevde det här själva tycker jag aldrig framkommit. Aldrig en intervju eller samhällsdokumentär. De enda som jag tycker fått berätta är just de tyska judarna. Men senare har jag förstått det inte bara var nazister utan även andra grupper som begick hemskheter.

  • Jag är äldre och avslutade mina studier med studentexamen 1964 i Boden, Norrbotten. Vi fick också undervisning om koncentrationslägren. Även i lilla Boden visades dokumentärfilmer på biograferna om koncentrationslägren. Men inget nämndes om andra förintelser. Och jag var ändå mycket intresserad av historia och samhällskunskap.

 4. Det finns en afrikansk Förintelse också, som man flitigt undviker att nämna. Över 10 millioner kongoleser dog när deras land ägdes av kung Leopold II. Huvudstaden hette Leopoldville då. SVT visade en serie för ett tag sedan – “Historiens onda män”, men där fanns det inte plats för denne belgiske slaktaren. Serien var engelsk och hette “Evolution of evil” och där fanns det episoder om Usama ben Laden, Duvalier med sina ca 30 000 offer, men inte ett enda ord om slaktaren Leopold…

 5. Givetvis måste den judiska förintelsen framhållas för att folk inte ska ifrågasätta vad dagens fasciststat nummer ett Israel håller på med. Deras metoder är för övrigt en blåkopia av nazisternas vilket är en ödets ironi. Se bara på koncentrationslägret som kallas Gaza (bara namnet Gaza ger ju kusliga associationer) Och alla andra offer i de tyska koncentrationslägren “glöms” bort för att framhålla just den judiska. Om man läser hela historien om nazisternas koncentrationslägren så visar det sig att mängder av andra gick samma öde till mötes som romer, polacker, ryssar, oppositionella tyskar m.m. Folk har ju dessutom dött i koncentrationsläger långt tidigare, innan tyskarnas, men då var det britternas och USA:s läger vilket man ju idag inte vill låtsas om. Särskilt britternas läger i Indien borde ju framhållas som ett otäckt exempel men de som drabbades där har ju ingen mäktig lobbygrupp som styr media att vända sig till. Huvudproblemet är nog egentligen att folk inte läser historia och låter sig påverkas av elitens propaganda.

  • Det går inte jämföra Nazitysklands koncentrationsläger med raketskjutarstaten Gaza. Judarna i koncentrationslägren hade noll möjligheter men regimen i Gaza satsar alla resurser på hämnd. Du måste inse att en sådan stat inte har någon framtid. Det är ju till och med så många gazabor protesterar mot regimen där. Även de vill ha fred, arbete och ordnade liv. Allt börjar med arbete men om det kan man aldrig någonsin övertyga en socialist som alltid kräver det någon annan presterat.

   • Tja, Israel har väl inte enbart byggts upp av arbete utan en massa dollar från USA och skadestånd från Tyskland! Inte så svårt att bygga upp ett land och “prestera” då! Men fortsätt att negligera ockupationsmaktens övergrepp på Gazas befolkning och som gangsterledningen i Israel skyla alla övergrepp och påstå att kritik är antisemitism. Israel gräver sin egen grav….en sådan stat har garanterat ingen framtid heller!

 6. Anledningen till att man håller förintelsen i åminne är dels att den faktiskt syftade till att utrota hela folket, och dels att det skedde nära oss. Japanernas utrotning av kineser minns vi inte, turkarnas utrotning av armenier och pontiska greker minns vi inte heller.

  Halmgubbeangreppen på sifferuppgifter baseras alltid på felaktiga uppgifter. 6 milj judar utrotades, de flesta med svält och sjukdomar, i ghetton, eller med skjutvapen. Ingen har påstått att 6 milj judar gasades ihjäl, argument mot påhittade uppgifter kallas halmgubbe. Att vi måste påminna om det beror på att vi importerat hundratusentals judehatare på bara tio år som tror att allt bara är ett påhitt. Trots att förintelsen är absolut grundläggande för bildandet av Israel.

  Schindlers List är en utmärkt film i ämnet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here