Hur är det egentligen i Kuba? Varför protesterar folk?

43
2374
Kuba. Havannabor i försvar av sin revolution 11 juli. Bild: Svensk-kubanska föreningens hemsida.

Denna text fick jag via mail från min vän Gábor Tiroler, som har stor erfarenhet av Kuba. Publiceras med hans tillåtelse. Han skriver i mail ”Situationen är dålig i Kuba. Folk är missnöjda med varubristen och ökande korruption, ökande klasskillnader. Det hjälper inte att situationen är hundra gånger värre i Haiti eller Colombia eller USA:s slumområden. MEN vi har mycket kvar att försvara.
Jag försökte få in inlägg i Ring P1 men kom inte förbi slussen.”


Gabor Tiroler skriver ”Radion har rapporterat om situationen i Kuba att befolkningen är missnöjd och som bevis låter man exilkubaner här i Sverige kritisera sitt land.
Jag har bott i Kuba i drygt två år och besökte landet senast i december förra året tillsammans med hustrun, dottern och hennes make som är civilekonom från Kuba. En av de första dagarna uppsökte jag Sveriges ambassad som jag brukar göra dels av hövlighet och dels av behovet att få en aktuell överblick över läget. Såväl ambassadören som förstasekreteraren var vänliga att ge en bild som bekräftades av det vi såg under de följande fyra veckorna. Vi bodde ute på landet med kubaner i ett ganska fattigt område. Hela Kuba är fattigt men ingen svälter. Alla har gratis sjukvård och utbildning. Men det var brist på många varor och även om det fanns tillräckligt med livsmedel var det ofta en enahanda kost.

Hur kommer det sig? Jo, sedan mer än sextio år tillbaka hindrar USA Kuba från att handla med omvärlden. De bedriver en effektiv blockad som straffar alla som vill sälja något till Kuba eller importera något därifrån, och det innefattar både mat och läkemedel. USA bryr sig inte om att FN år efter år så gott som enhälligt protesterat. FN har gång på gång fördömt USA:s blockad senast i juni då bara USA själva och Israel försvarade den medan etthundraåttifyra länder krävde ett slut på blockaden. För att förstå det som pågår i Kuba måste detta räknas in.

Läkare från Kuba

Kuba har nämligen utan jämförelse den bästa hälsovården i hela Latinamerika. Den är i flera avseenden bättre än USA:s.Under tidigare år har jag arbetat med hälsobistånd på Sidas uppdrag och kunnat se hälsosituationen i länder som Chile, Brasilien, Guyana, Venezuela och Nicaragua. Jag är samordnare i nätverket Medicinare för Kuba som regelbundet har anordnat studieresor till landet.

Jag kan alltså lugnt påstå att den bild som givits av svenska media om t.ex. Covidbekämpningen, om det rapporterats något alls, i stort sett är falsk. Och tyvärr gäller samma om befolkningens påstådda missnöje med sitt land.

Missnöjet gäller i grunden USA:s grymma och folkrättsvidriga blockad.


 

 

Föregående artikelAfghanistan står inför en ny framtid med ett antal positiva tecken
Nästa artikelUSA stjäl Syriens olja och spannmål. Turkiet stjäl vattnet. Sverige bidrar med dödliga sanktioner.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

43 KOMMENTARER

 1. En nyfiken fråga.
  Om nu Kuba har bästa hälsovården i hela Latinamerika (vilket jag inte betvivlar) varför kan de då inte producera sina andra basala nödvändigheter utan måste importera utomlands?
  Jag tycker faktiskt frågan är väldigt relevant.
  Kriser kan uppstå överallt i världen och då måste där finnas en beredskap.
  Alltså inte som Sverige och avveckla beredskaper i en ideologiserad och överdriven tro på gemenskaper och samarbeten.
  Jag tillhör dem som har en stark tro på lokalitet och att den aldrig kan ersättas med ett stort samarbete och gemenskap då sådant inte är pålitligt och är behäftade med enorma och många gånger helt onödiga krav på kommunikationer.
  Grunden till min övertygelse är en utvecklad tro på familjen och dess betydelse för evolutionen.
  Samt den hälsosamma känslan för människan att kunna ”stå på egna ben”.
  Jag är helt övertygad om att kubanerna kan skaffa sig ett bra välfärdsland bara de får dom rätta förutsättningarna.
  Tyvärr måste det innebära ett ajöss med kommunistdiktaturen.

  • Men varför tar du inte till dig informationen om USA:s hårda embargo sedan 60 år tillbaka?

  • Arbetarklass – ställ dig den frågan vad gäller Sverige så blir det kanske tydligare. Är vi självförsörjande på allt vi behöver? Hur var det med skyddsutrustning här i början av pandemin?
   Och vi är inte utsatta för någon totalblockad som Kuba varit i 60 år – och som trots denna lyckats tillförsäkra varje kuban (och även ett ansenligt antal medborgare i andra länder) fri hälsovård och utbildning plus mycket annat. Men alla länder behöver byta varor med varandra, så även Kuba. Så trots att man pga det otillförlitliga läget och blockaden lyckats ta fram inte mindre än 5 olika vaccinkandidater, av vilka två nu är godkända, så kan man pga blockaden inte importera t.ex. alla sprutor som behövs för att vaccinera alla. Listan är lång och det enklaste vore ju om du i ställer för att gnälla tog reda på lite mer, t.ex. på https://svensk-kubanska.se.

   • Christine,
    ”Är vi självförsörjande på allt vi behöver? Hur var det med skyddsutrustning här i början av pandemin?”
    Du ska bara ha klart för dig att den här övertron på samarbetet är inget jag röstat för.
    Jag är emot avnationalisering och total exponering av mitt land mot omvärlden.
    Jag ser ju att det inte för någonting bra med sig.
    Sluttande planet. En välfärd som stadigt och hela tiden urholkas. Det vi får är inget jag frågat efter.
    Jag är inte ensam. Det är många som tycker så.

    Blockaden mot Kuba är inte ensidig. Som kuban får du inte köpa något från exempelvis USA utan att betala skyhöga tullar till kubanska staten.
    Måste vara hopplöst vara kuban om man vill något till sig själv.
    Men jag tror fortfarande att de unga kommer förändra Kuba.
    Det verkar som socialistiska revolutioner i första hand har åldern mot sig.
    Den industri som finns på Kuba är skapad av kapitalismen.
    Med sådan kvalité att den fungerat länge men är nu så omodern, lappad och lagad att den inte är kommersiellt gångbar och ej heller ens kan försörja landet.
    Turistattraktion är en möjlighet men det räcker tyvärr inte och Coronaviruset har kraftigt försämrat den möjligheten.
    Jag såg tidigare idag på förmiddagen en film om Cuba Steam.
    Amerikansk dokumentärfilm men intressant tyckte jag.
    Du kan se den. Inte nedsättande mot Kubas regering på något sätt.
    Snarare respekterande.
    Bli inte förvillad av inledningen. Det är en kort reklam för någon modelljärnväg.

    https://www.youtube.com/watch?v=iRzwuiJL0ck

    • Kommentatorn har förvrängt själva begreppet blockad. USA hindrar all handel med Kuba och straffar dem som exporterar till eller importerar varor från det landet. Kommentatorn påstår att Kuba har tullar på sådant som importeras från USA. Om det är fallet så är det importtullar. Det är inte någon blockad. Importtull går till staten i alla de länder jag känner till inbegripet Sverige.

   • Svensk Kubanska Föreningen påstår det inte är några ”massprotester” på Kuba utan det är överdrivet i medierna.

    https://svensk-kubanska.se/protesterna-i-kuba/

    Men ska jag verkligen tro det?
    De livedokumentärer jag sett visar verkligen på massprotester.
    Men vad jag kan tyda av filmerna från ”massprotesterna” så är de inte eniga.
    I demonstrationerna finns även regerings och revolutionsanhängare som går mot de protesterande med kraftig argumentation.
    Vad jag sett är de ofta äldre eller något äldre. De protesterande är mestadels unga människor.
    Säkerligen också exilkubaner, men de förmodar jag har fri inresa till Kuba eftersom det är deras hemland och de har sina släktingar där?

  • Arbetarklass; Du kanske missade bilden som visade 184 för resolutionen 2 mot 3 nedlagda.

   Beträffande att stå på egna ben så tror jag inte på ordspråket ”sin egen lyckas smed” därför att i sociala sammanhang har dem bästa välfärdssamhällen för jämlikhet och rättvisa utvecklats.
   Sverige är ett sådant exempel som visat sig vara framgångsrikt alltsedan den allmänna rösträtten blev verklig. Ett framgångsexempel som byggde på att många människor tillsammans verkade för rättvisa och människovärdet. Tveklöst var det modiga kvinnor och män i ett begynnande skede som hade mycket att förlora när de stod upp mot den tidens totala maktfullkomlighet, för rätten till alla människors lika värde
   En intressant fråga är om vi nu är på väg mot ett annat samhällsbygge med tanke på oroande inslag av mörka moln som skymtar i horisonten, vars agenda till synes bygger på ett system med en inbyggd allmän oroskänsla av otrygghet och rädsla.
   Jag har just läst Gunilla Thorgrens mycket intressanta biografi ”Ottar & kärleken” som skildrar framförallt Elises livsöde, men också Albert Jensens gärning som ungsocialist och sedermera chefredaktör för tidningen Arbetaren, Båda verkade i olika och mycket utsatta roller utan eget intresse för ett rättvisare samhälle på många plan. Därför alla dem, som vågade med ett stor uppoffring och risk, är värda att minnas om inte varje dag så på arbetarrörelsens dag 1sta maj.

   • Socialister är socialfixerade är något jag upptäckt under min politiska resa.
    En resa faktiskt mest på den här nyhetsbloggen.
    Min uppfattning om Sveriges välfärdsbygge skiljer sig något från din då jag menar att välfärden möjliggjordes genom en gynnsam industriutveckling av bästa västerländska modell jämfört den tiden.
    Mycket tack vare duktiga innovatörer och industriledare.
    Familjen Wallenberg är faktiskt legendarisk för vad de gjort för Sveriges industri.
    ASEA är bara ett exempel.
    Om du menar min uppfattning är felaktig och din rättvisande ber jag dig förklara varför välfärden inte kan upprätthållas trots ett mycket långvarigt regeringsinnehav av maktpartiet Socialdemokraterna som ser sig själva samt rent allmänt anses vara ett parti ”till vänster”.
    Glöm heller inte att det forna kommunistpartiet Vänsterpartiet alltid stöttat Socialdemokraterna utom för ett misstroendevotum som hände för en kort tid sedan.
    Men även efter det här misstroendevotumet förklarade Vänsterpartiet att de ville ha tillbaka Socialdemokraterna till regeringsmakten.

    • Jag menar inte att entreprenörer av skilda slag kan brinna för
     sin uppgift att tillföra mycket bra för en hållbar och miljöbetingad demokratisk utveckling. Det är ju så att det ena utesluter inte det andra.
     Vad som händer nu runt om på vårt enda jordklot i fråga om rapporterade miljökatastrofer och krafter som driver en agenda för att sätta viktiga
     frihetsbegrepp på undantag, är en fråga som borde oroa.
     Mitt svar är att det måste bli en uppgift vi måste lösa tillsammans, utifrån en demokratisk grundtanke.
     Sedan vilket ord till försvar man vill sätta på detta, Socialism eller humanism. är inte viktigt för mig.

    • Jag menar inte att entreprenörer av skilda slag kan brinna för
     sin uppgift att tillföra mycket bra för en hållbar och miljöbetingad demokratisk utveckling. Det är ju så att det ena utesluter inte det andra.
     Vad som händer nu runt om på vårt enda jordklot i fråga om rapporterade miljökatastrofer och krafter som driver en agenda för att sätta viktiga
     frihetsbegrepp på undantag, är en fråga som borde oroa.
     Mitt svar är att det måste bli en uppgift vi måste lösa tillsammans, utifrån en demokratisk grundtanke.
     Sedan vilket ord till försvar man vill sätta på detta, Socialism eller humanism. är inte viktigt för mig.

     • Problemet är att någon ”demokratisk grundtanke” inte tillåts utan blockeras effektivt. Oberoende av om det styre som röstas till makten är en kapitalist-oligarki eller en ideologi-oligarki blockeras all demokrati effektivt idag, både Sverige och USA är exempel. I USA har ju Biden bara fortsatt Trump’s politik till exempel, och nu börjar allt falla samman. Propagandan blomstrar. USAs lojale utsände i Hong Kong som skriver för Bonniers DI skrev igår, ”Kinas ekonomi tappar fart – spås fortsätta bromsa: ”Osäkerhet finns i överflöd””. Kina rapporterade en utveckling av över 12% första halvåret, att jämföras med tidigare 6%, vad han skriver är alltså ren, rå, grov lögn. Tilliten i Kina är på topp, även amerikanska investerare öser in pengar, varför nu Biden försöker skrämma dom att det kan vara olagligt att arbeta i Xinjiang och Hong Kong.

     • Det är första halvåret, Man tror nu att året kommer att sluta på 9% till 10% tillväxt, jämfört med 6% före Covid. Samtidigt skriver Bonniers DI att ”Kinas ekonomi tappar fart – spås fortsätta bromsa: ’Osäkerhet finns i överflöd’” Lögn!!! Så mycket tillförlitlighet och förtroende kan man ha för Bonniers media som tydligt driver USAs kampanj att föröka skrämma alla att inte göra affärer med Kina. Biden varnar ju för att det kan vara brottsligt att göra affärer i Xinjiang och Hong Kong. Pengar från amerikanska investerar bara flyter ju in i Kina nu. USA är i panik, och Bonniers försöker sprida den i Sverige.

 2. USAs första embargo mot Kuba började 1958 och var ett vapenembargo under Batistas regim. När sedan Kuba beslagtog egendomar och nationaliserade bla oljeindustrin utan ersättning till ägarna skärptes embargot. Endast mat och medicin fick exporteras. 1962 blev i princip all handel förbjuden.
  Därefter har embargot förändrat otaliga gånger med väldigt krystade motiveringar.
  Under Obama skedde små förbättringar vilka stoppades helt av Trumpenissen.
  Man kan tycka att det ursprungliga embargot borde vara rimligt lätt att lösa i en förhandling men under dessa 60 år tycks allt ha blivit svårare. Det är utomordentligt trist. Speciellt för Kubas befolkning.
  Vad som just nu händer på Kuba är inte lätt att veta. Av någon anledning finns det inte några journalister där och Kubas ledning har tydligen stängt ned internet.
  Journalister borde stå i kö för att åka dit och nedstängningen av nätet tyder på att ledningen inte vill visa vad som sker.

  • ”Journalister borde stå i kö för att åka dit och nedstängningen av nätet tyder på att ledningen inte vill visa vad som sker.”

   Snarare är det så att myndigheterna vill förhindra att LÖGNER sprids. Läs MOA korta artikel där åtsklilliga vänstermedia sprider lögner, proregeringens demonstrationer påstås att det är ”demonstranter”:
   U.S. Launches Another Attempt To Regime Change Cuba
   https://www.moonofalabama.org/2021/07/us-launches-another-attempt-to-regime-change-cuba.html

   • Internet är USAs främsta kanal för propaganda och att sprida falska rykten samt att spionera. Även i Sverige.

   • ”Snarare är det så att myndigheterna vill förhindra att LÖGNER sprids.“ Det är mycket illa när ledningen för ett land får monopol på vad som är sanning och vad som är lögn. Att ett lands ledning stänger ned exempelvis internet tyder på att man vill hindra informationsflödet. Journalister borde ta sig in i Kuba för att förmedla vad som pågår.

    • Västländer är experter på just detta med ”monopol på sanning”. T ex är det brottsligt i flera västländer att ifrågasätta den officiella versionen av historien om WWI. Eliten som styr väst äger media och dess media monopol möjliggör att den kan sprida vilka LÖGNER som om t ex Kuba, Ryssland, Palestina, Iran, Kina, Hizbollah, Venezuela, mm. Du riskerar mycket om du ifrågasätter denna de västelitens ”Sanning” offentligt. Assange, Snowden, listan kan göra mycket långt
     Västs heliga lögner fyller bibliotek. Kubas? En A4 på sin höjd

     Som tur är finns det journalister som berättar om vad som egentligen pågår i Kuba och det från Kuba, inte från DN-huste i Stockholm. De är inte heller anställda och därmed betalda av mediemonopolen i väst. Därför kan de berätta sanningen. Och den är samstämmigt och lider. det är en samling betalda regime change agenter som med stöd från USA (med centrum i Miami Florida) gör upplopp på gatorna samtidigt som mediemonopolen i väst bedriver en hätsk propaganda kampanj mot Kuba och dess folk.

     En fråga till H2: varför är det bar två stater – israel och USA som går mot hela världen när det gäller Kuba? Svaret på frågan säger allt om ”upproren i Kuba” och annat bullshit som sprids av västs mediemonopolen

     • The Bay of Tweets: Documents Point to US Hand in Cuba Protests

      Professor Aviva Chomsky från Salem State University:
      …/ Det kan vara ett misstag att beteckna alla demonstranter som längtar efter fritt marknadschockterapi. ”Det är intressant att notera att många av demonstranterna faktiskt protesterar mot Kubas kapitalistiska reformer snarare än socialism. ”De har pengar för att bygga hotell men vi har inga pengar för mat, vi svälter”, sade en demonstrant. Det är kapitalismen i ett nötskal! ”

     • Varför är det rätt när Kuba filtrerar sanningen. Varje lands ledning som försöker ta monopol på vad som är sanning eller vad som är lögn är dömda att misslyckas. Vilka journalister skriver om sanningen från Kuba? Är dessa oberoende?
      Det är väl ganska uppenbart varför USA inte röstar ja till att upphöra med sitt egna embargo mot Kuba? Israel å sin sida röstar knappast emot den han som föder dom. Embargot har väl sin början I att Kuba beslagtog företag utan ersättning till ägarna? Därefter är det en massa konstlade motiv. Varför är det så svårt för dessa två länder att försöka komma överrens?

    • Det är väl därför som olika regimer i väst skaffat sig kontroll över media! Och ja, det är mycket illa när makteliten skaffar sig monopol på sanningen! I Sverige har man t o m inrättat regimstyrda ”faktagranskare” som ska tala om för folk vad som är ”sanning”. En klart beklaglig utveckling…

     • Vi har ju t ex Sveriges radios faktagranskning, DN och andra regimmedia som har sådan ”service” men jag antar att det bara är för sådana som fortfarande tror på fulmedia! Ingen med vett tar nog dessa ”faktagranskare” på alvar!

     • Inget nytt under solen. Systemet uppfanns av romarna och fulländades av Nazisterna och tillämpas nu flitigt i väst. När ni läser media, tänk på vem som verkligen talar. Det är inga som är oberoende.

    • ”Journalister borde ta sig in i Kuba för att förmedla vad som pågår.”

     H2,
     Utvecklingen inom informationsteknologin har avskaffat monopolet för journalisternas roll som nyhetsförmedlare.
     I princip vem som, särskilt i västvärlden har tekniken i mobiltelefonen de har med sig överallt.
     Det har medfört att journalistikens roll har blivit förändrad.
     Från att förmedla händelser och nyheter till att förmedla på ett ”önskvärt” sätt.
     Inte som de statliga informationskanalerna inom en kommunistdiktatur men något åt det hållet.

     Vill du veta hur det verkligen ser ut på Kuba sök olika filmer på Youtube.
     Avsändarna kan vara olika. Likaså syftet. Men oftast amatörfilmare där inte något är särskilt redigerat.
     Men förutsättningslöst tror jag då man kan bilda sig en uppfattning.
     Kuba är synnerligen intressant, men knappast något föredöme för mig.
     Statligt monopol och diktatur avskräcker.
     Men där finns också mycket som jag starkt gillar.
     Avsaknaden av massbilismen till exempel.
     Folk tar sig fram till fots, någon i bil, en del cyklar, kanske åsna och vagn eller någon annan högst enkel farkost.
     Ungefär som här för hundra år sedan.
     Det är absolut en miljö jag skulle vilja leva i men inte under något regimtvång.
     Den vägen är och förblir stängd.

     Men på Kuba finns också sådant jag gillar mindre.
     Häromdagen såg jag en film som visade protesterna på gatorna i något halvgammalt hyreshusområde.
     Där såg förskräckligt ut där. Precis som kriget dragit fram.

     Något jag minns från Sovjetunionens fall är att man plötsligt började renovera upp alla hus, särskilt kulturbyggnader och andra större byggnader från äldre tid. Stadsbilden förändrades från förfallen till fräsch.
     Jag tror det kommer hända samma sak på Kuba efter kommunistdiktaturen.

 3. Ryssland visar sitt stöd till Kuba och fördömer USAs försök att åstadkomma regime change i landet Russia blasts US bid to provoke unrest in Cuba as part of ’color revolution’.)
  https://www.presstv.ir/Detail/2021/07/15/662323/Russia-Cuba-US-Miguel-Diaz-Canel-protests-revolution

  Västmedier är och ljuger som bara den om händelserna i Kuba. T ex har The Guardian som ertappats med att ljuga grovt genom att navända falska bilder. Falsarierna avslöjas här

  https://www.strategic-culture.org/news/2021/07/15/destabilizing-cuba-sanctions-pandemic-hardship-and-social-media-onslaught/

  och här

  https://www.moonofalabama.org/2021/07/us-launches-another-attempt-to-regime-change-cuba.html#more

  • Sven Andersson, vad menar du med frasen att det inte går att leva på varken Sovjet eller Venezuela? Sovjet finns inte som bekant längre men dagens mer kapitalistiska Ryssland är ju en av världens största spannmålsproducenter vilket du kanske missat? Angående Kuba så är det givetvis kommunismen och embargona i kombination som gör att det inte fungerar! Kuba har dock aldrig varit lika dogmatiska i sin syn på kommunismen som Sovjet eller DDR vilket gjort att det ändå fungerat hjälpligt! Angående Sverige så skulle det hela kollapsa ganska omgående om ett liknande embargo som Kuba utsätts för skulle införas som ju lärt sig leva med restriktionerna genom årtiondena!

   • Bemny, jag menar att Kuba inte kan räkna med varken Sovjet eller Venezuela längre, pga Sovjet inte existerar längre och Venezuela pga den aktuella situationen där. Sovjets stöd i olika former motsvarade en normal BNP/capita i Centralamerika. Stödet fick man dels genom att få t.ex billig olja mot dyrt socker dels direkt. När Sovjet upplöstes drabbades man av den ”speciella perioden” och svält eftersom stödet upphörde relativt plötsligt. Sedan hade man lite tur i och med att en ny bidragsgivare dök upp, Chavez Venezuela. Kuba har uppenbart inte lärt sig att leva med sanktionerna, det är därför kombinationen Venezuelas kris och pandemin (utebliven turism) drabbat landet så hårt. Precis som Venezuela har man gjort sig totalt beroende av import av livsmedel. I Venezuelas fall fungerade den modellen när oljepriset låg på nära 150 USD men sämre när oljepriset låg på 30 USD. Och Venezuelas kris är Kubas. På Kuba vågar ingen jordbrukare satsa på jordbruk, staten bestämmer vad som skall odlas och till vilket pris. Skatten är hög och utkrävs oavsett om skörden lyckats eller inte. Man har inga garantier för att man får behålla jordem på sikt, varken genom leasing eller ägande. Ingen jordbrukare vågar satsa sitt arbete och svett under de förhållandena. Staten själv förmår väldigt lite, den tidigare sockerproduktionen är i princip nedlagd och sockerbruken rostar sönder. Att göra socker är egentligen världens enklaste teknik, koka saften och använd blasten som bränsle. Kubas uppodlade jordbruksareal har istället för att öka sjunkit från 3,7 miljoner hektar 1994 till under 3 miljoner hektar 2016.
    (https://www.indexmundi.com/es/datos/cuba/tierra-cultivable). Även under normala förhållande är det en dålig affär. Kubas enorma satsning på turismen (målet sattes till 7 miljoner turister per år) gav mindre än vad det kunnat ge pga jordbruket. De internationella hotellkedjor (som Barceló och Melià) som imvesterade på Kuba fick i princip importera all sin mat till höga kostnader istället för att den odlades på Kuba och skapade välstånd.

    • Sven Andersson: jag läser alltid dina kommentarer med stor behållning. Kunniga och analytiska, helt utan de så ofta förekommande förenklingarna och ibland vilda och totalt meningslösa spekulationerna.

     En fråga som inte besvarats, såvitt jag kan se: Moon of Alabama (https://www.moonofalabama.org/) menade den 12 juli att det handlar om
     ”..minor protests in Cuba driven by U.S. regime change dollars..”.

     Mitt intryck är att det inte handlar om ”minor protests”, men det är säkert 3-4 år sedan jag senast pratade med en kuban så jag har ingen dagsfärsk direkt information. Har du någon uppfattning om protesternas omfattning?

     • ”Har du någon uppfattning om protesternas omfattning?”

      Vámonos con Juanka dokumentärfilmer på Youtube tycker jag är intressanta.
      Enligt sin presentation vill han beskriva Kuba med det bra, det vardagliga och det mindre bra.
      Hans senaste film nedan visar protesterna med perspektivet en förfärligt massa folk. I stort sett inte mer.
      Man får försöka tyda vad man ser. Men folket där är i alla fall väldigt engagerade.
      Något jag uppmärksammat under de här protesterna är att polisvåldet lyser med sin frånvaro.
      Jag har sett flera polisbilar men polis och demonstranter verkar respektera varandra.
      Polisbilen tutar och folkmassan flyttar genast på sig så polisbilen kan passera.
      Jag minns de senaste demonstrationerna mot coronarestriktioner här i Sverige och där tyckte jag polisvåldet var uppenbart. Lika så ”bensinupproret” där tonen mot demonstrationen var direkt hotfull från polismyndigheten.
      Men också motsatsen till exempel BLM demonstrationerna där till och med en poliskvinna gick ned på knä för demonstranterna. Vill i sammanhanget påpeka att jag själv inte har något intresse i de demonstrationerna. Till exempel är jag för alternativa bränslen och mot fossil förbränning.
      Det verkar som här i Sverige behandlas demonstrationer olika av Polisen. Det tycks bero på vad demonstrationen handlar om.

      Men åter Kuba. Det som gör starkast intryck på mig är så pass många människor samlade tätt intill varandra.
      Och pratar, skriker och gapar hela tiden.
      Jag kan inte tänka mig annat än på de här platserna kommer Coronaviruset spridas.
      Hur det är med vaccineringen på Kuba vet jag inte. Kanske någon annan här vet?

      https://www.youtube.com/watch?v=5mwxeyzm95w

   • Så bra du faktiskt ser riskerna mot vårt land.
    Då borde du också förstå varför Sverige inte vill göra sig ovän med USA utan snarare gå dem till mötes.
    Jag misstänker det är flera krav som USA ställer på svenska regeringar och något vi väljare aldrig får vetskap om.
    Kan berätta för dig jag är allt annat än nöjd med vad Sveriges myndigheter och regeringar har berättat för oss om Estoniakatastrofen.
    Det är min fulla övertygelse om att här ligger en hund begraven och att högt uppsatta personer kan ha blod på sina fingrar.
    Kan vara så de ville fylla fartyget på botten med högar av sten och betong för att kunna leva resten av sitt liv i oskuld och frid.
    Någon annan bekostar projektet än de själva.
    Ja, naturligtvis när man själva har makten över hur skattemedlen konsumeras.

   • Benny, läste ditt inlägg igen. Jag har inte missat att Ryssland idag är en stor spannmålsproducent men jag har inte heller missat att Sovjet inte är detsamma som Ryssland. Jeltsin gjorde sig av med allt som han betraktade som en ekonomisk belastning. Det innebar slutet på bidragen. I hans fyllhjärna insåg han inte vilka naturresurser han då gick miste om t.ex i Centralasien som i princip förvandlades till självständiga nationer utan att ha strävat efter det. När det gällde Kuba som var medlem av Comecon hade bidragen flera olika syften t.ex militära, att utöva press på USA. Kuba gav också Sovjet en chans att försöka öka sin goodwill i Latinamerika. Kuba skulle med hjälp av bidragen förvandlas till ett positivt exempel i Latinamerika. Tidigare hade man varit mer intresserade av Asien och Afrika. Jeltsin hade inte något av dessa skäl att hålla Kuba under armarna, tvärtom ville han odla relationerna med USA. Rysslands bedriver inte någon ekonomisk politik liknande Sovjet och Comecon utan affärsrelationerna är numera kommersiella.

 4. Om man delar Kubas totala yta 110 000 km2 med befolkningen på 11 miljoner blir det 1 hektar per person. Enligt en beräkning krävs det
  0,04 hektar för att föda en person. Vad jag inte begriper är varför inte Kuba lyckas producera sin egen mat. Man har haft över 60 års blockad på sig att skapa ett jordbruk som i hög grad är självförsörjande. Istället låter man 60% av jorden ligga i träda, övervuxet av ett afrikanskt ogräs (marabou) och importerade större delen av folkets och hotellens behov av livsmedel. Partiet är så rädda för ”kapitalism” på landsbyggden att man föredrar att göra ingenting. Jag vet att blockaden är besvärlig även om den inte är total. Men jag ser också hur folk importerar till sina privata restauranger, hotell och amerikanska bilar. Det ökar naturligtvis kostnaden, men det går. Och jordbruk kan bedrivas med låg mekaniseringsgrad, det har gått i de 10 000 år som förflutit sedan människan blev bofast. Den unga sovjetstaten löste en mycket allvarligare situation genom NEP, den nya ekonomiska politiken men det kubanska partiet är uppenbarligen mer rädda för ett friare jordbruk än de är när det gäller de 600 000 egenföretagare som driver hotell, restauranger, taxi och turism. Hur kan rädslan för framgångsrika bönder vara större än det hot det innebär för landets självständighet om de inte kan försörja sin befolkning? Eller lever landets elit så långt från den vanliga kubanens verklighet att det inte inser vilken sprängkraft matbrist har? Det går inte att leva varken på Sovjet eller Venezuela längre. Jag frågade upprepade gånger kubanska företrädare 2016-2018 vad de tänker göra om hjälpen från Venezuela upphör? Svaret blev alltid, det hoppas jag partiet tänkt på! Uppenbarligen hade partiet inte tänkt på det i tillräckligt hög grad och inte har det heller förts en offentlig debatt. Tragiskt, för folket och för Kubas självständighet!

 5. Den svenska tidningen Proletären avslöjar vem som står bakom propagandakriget mot Kuba. En viss Edwardo Rodriguez en ”exil” Kuban från Miami Florida. Alltså en CIA betald troll.”På sina sociala medier-konton engagerar han sig förutom i Kuba, också i Venezuela, där han uttalar stöd för högeroppositionen. Han hyllar också den colombianske högerpresidenten Duques valseger 2018 i ett inlägg.”

  https://proletaren.se/artikel/massiv-desinformationskampanj-mot-kuba-avslojad

 6. Intressant diskussion om Kuba på bloggen The Duran. Tar upp problemen med omställningen från Castros familjedynasti till en ny president. Legitimitet? Lite grand som Nordkorea utan familjen Kim vid rodret. Jämförelse med protesterna i Belarus och Kubas geopolitiska läge som inte längre är speciellt intressant. Ryssarna vill inte hälla in pengar i en förstelnad kommunistdiktatur och Kina är för långt borta men vill å andra sidan inte att en annan kommunistregim ska falla.
  https://www.youtube.com/watch?v=cqDi1rfDI9s

 7. Ett positivt resultat av demonstrationerna på Kuba är att den kubanska regeringen nu släppt på de restriktioner som begränsat den import av mat och mediciner som flygpassagerare har med sig, ofta kubaner som lever utomlands. Det är nu tillåtet att ta med sig obegränsad mängd av mediciner och mat fram till 31 december. Premiärminister Marrero anger tre orsaker till bristen på mediciner på Kuba, penningbrist, internationell råvarubrist och USAs restriktioner.
  När nu Kuba upphör med sin egen blockad mot import fattas bara att USA upphör med sin blockad.
  Vill man lära känna en otroligt vacker ö med en rik kultur och inte är rädd att fastna pga Covid19 så är det en bra idé att åka dit och ta med sig så mycket mediciner man kan bära. För närvarande gäller följande restriktioner:

  Vid inresa till Kuba behöver resenärer uppvisa ett negativt resultat av ett PCR-test (test 1). Testet ska inte vara äldre än 72 timmar innan ankomsten till Kuba. Vid ankomst till flygplatsen PCR-testas alla inresande (test 2). Den femte dagen efter ankomst till landet ska alla resenärer genomföra ytterligare ett PCR-test (test 3)

  Alla inresande ska isoleras tills dess att man får resultatet från test 3. Det kan ta upp till 72 timmar att få resultatet av detta test. Karantänsreglerna skiljer sig åt från olika kategorier av resenärer.

  – Turister och kubanska medborgare som inte bor i Kuba förs direkt till utvalda hotell för att genomföra karantänen i hotellrummet. Resenärerna står själva för hotellkostnaden.

  – Kubanska medborgare som bor i Kuba förs till särskilda statliga isoleringscenter.

  I händelse av ett positivt resultat (test 2 eller 3) förs resenären till sjukhus och ställs under obligatoriskt hälsokontroll under en period av tio dagar, eller tills det att ett negativt resultat av PCR-testet erhålls. Resenären bekostar sjukhusvistelsen.

  Internationella resenärer som ej är kubanska medborgare får själva bekosta PCR-testerna. För närvarande debiteras 30 USD, eller motsvarande i en annan konvertibel utländsk valuta, per PCR-test.

  https://www.google.se/amp/s/www.telesurtv.net/amp/news/cuba-autorizacion-importacion-medicamentos-20210715-0010.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here