Inte bara SVT borde skämmas – om svenska medier, Ryssland och Ukraina

34
2268

Den här artikeln av Lars Drake publicerades 9 oktober på Synapze.

Lars Drake

Inte bara SVT borde skämmas – om svenska medier, Ryssland och Ukraina

När det gäller inslag om USA/NATO, Ryssland, Ukraina, Kina och hur konflikter och krig i vår tid utvecklas är det ingen tvekan om att bilden som svenska medier, inklusive SVT/SR, ger är ytterst ensidig. Flera tidningar och nyhetsförmedlare, som t.ex. Omni, är värre än SVT/SR, men de har inte krav på sig att följa regler om t.ex. opartiskhet som gäller public service. Särskilt tydligt är det avseende rapportering och kommentarer om det som hänt under våren i Ryssland och Ukraina. Vad kan det bero på? Här ges några möjliga förhållanden som kan ligga bakom den ensidiga rapporteringen.

 1. I botten ligger en djupt förankrad negativ attityd till Ryssland. Vi lever dessutom i en tid när Sverige knutits allt närmare NATO och USA och vårt lands politiker alltmer beter sig som vasaller. Det har påverkat andan i Sverige.
 2. Svenska mediers journalister som rapporterar från, eller om, Ryssland och Ukraina har en ensidigt negativ attityd till Ryssland.
 3. De som inbjuds att ge expertkommentarer i svenska medier är till en stor del anställda av myndigheter som står under regeringen eller av organisationer som har sin huvudsakliga finansiering från staten eller andra organ med en tydligt russofobisk inställning.
 4. Svenska medier bygger i allmänt sin rapportering på nyheter från västliga källor alternativt Ukrainas politiker och myndigheter.
 5. När ryska källor undantagsvis utnyttjas görs det med lösryckta citat och tolkningar som ger en förvrängd bild av vad som sägs från den sidan.

I kombination med att RT, Sputnik och de facto är censurerade i vårt land blir bilden svenskar bjuds på närmast en karikatyr av verkligheten.

Punkt 1   Den negativa attityden till Ryssland går tillbaka till 1700-talet. Det talas idag om Rysshärjningar efter Östkusten som genomfördes för 300 år sedan, men att de föregicks av Karl den XII:s omfattande härjning i Ryssland tas sällan upp i sammanhanget.

Den negativa synen på det politisk-ekonomiska systemet i Sovjetunionen har också medfört en negativ syn på Ryssland. Detta färgar av sig på många svenskars syn på dagens konflikter. Mycket av det som skrivs i svenska medier underblåser sådana negativa attityder.

Punkt 2   Det skulle ta allt för mycket plats att visa att flertalet (om inte alla) svenska reportrar som arbetar med förhållanden i Ryssland och kriget i Ukraina har en negativ attityd till Ryssland. Det är dock inte svårt att se att denna grupp av journalister tenderar att vinkla och tolka det de beskriver på ett sätt som ger en negativ bild av det som Ryssland gör. De som äger tidningar tillsätter chefredaktörer som avgör vad som får publiceras och vem som får uppdrag att bevaka någon händelse eller land. Motsvarande gäller även SVT/SR. Man kan fråga sig hur många duktiga och självständiga journalister som blivit arbetslösa i Sverige under de senaste 20 åren för att de haft ”fel” grundinställning.

Punkt 3   Varje myndighet leds av en chef som utses OCH AVSÄTTS av regeringen om den senare inte har förtroende för den person som tidigare utsetts. Myndigheter har allmänna instruktioner som gäller över många år och årliga direktiv i form av regleringsbrev som signalerar vad regeringen vill att myndigheten ska syssla med. Det finns även underförstått att myndigheter som är underställda regeringen inte ska kritisera dess politik. Chefen som oftast är generaldirektör har ansvar för att myndigheten och personalen verkar för regeringens politik. Det är sällan en myndighetschef behöver ingripa eftersom de anställda vet ungefär vad som är accepterat.

En stor del av de personer som har blivit ombedda att kommentera utvecklingen i Ryssland och Ukraina i svenska medier är anställda av Försvarsmakten (FM), Försvarshögskolan (FHS) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som är myndigheter. Därutöver har personer inom Utrikespolitiska Institutet (UI), som till en stor del finansieras av staten, fått möjlighet att framföra sin syn. I något mindre omfattning har personer från Frivärld som är finansierad av Svenskt Näringsliv agerat experter – de har dock inget väsentligt som avviker att tillföra. Alla dessa personer är nog experter i något avseende, men knappast opartiska. Felet är inte att dessa personer tillfrågats att ge kommentarer utan att det nästan bara är de som inbjudits, dvs inte sådana som haft avvikande syn.

En och annan forskare med i någon utsträckning oberoende ställning har intervjuats, men de har sällan haft någon väsentligt avvikande åsikt. Det finns ett stort antal personer i Sverige som är mycket insatta i vad som händer i berörda länder och som har en annan syn än den i Sverige förhärskande. Det är oerhört ovanligt att någon sådan person fått uttala sig.

Punkt 4   SVT/SR har krav på sig att vara opartiska i sin bevakning och många tidningar har deklarerat att de strävar efter opartiskhet och saklighet i sin nyhetsförmedling, dock inte på ledarplats. Det är ett uppenbart brott mot kravet på opartiskhet att i stort sett bara vidareförmedla ena sidans syn. Det är ytterst naivt att inte inse att alla parter i en skarp konflikt ger en tillrättalagd bild av skeendet.

Det finns dessutom ett flertal före detta (de som fortfarande är anställda har inte möjlighet att tala fritt) rådgivare i främst USA vars analyser om krigets orsaker och hur det utvecklats i stort sett ignorerats i svenska medier. Några exempel är f.d. CIA-chefen och Secretary of Defense Leon Panetta, f.d. översten som varit rådgivare i Pentagon Douglas McGregor, f.d. Schweiziske översten som arbetat för FN och NATO Jaques Baud, f.d. chefen inom CIA för Rysslandsfrågor Ray McGovern och den f.d. vapeninspektören Scott Ritter. De ståndpunkter och bedömningar om vad som ligger bakom kriget i Ukraina som framförts av den ledande pensionerade professorn inom geopolitik John Mearsheimer har inte givits den plats han förtjänar.

Punkt 5   När ryska källor undantagsvis utnyttjas är det mycket ovanligt att det sker genom långa citat som ger ett sammanhang till det som är huvudpoängen i ett uttalande från en ledande politiker. I rapporter från t.ex. USA är det betydligt vanligare med långa inslag som ger en mer rättvisande bild av t.ex. ledande politikers budskap. När det gäller uttalanden från politiker i Ryssland görs tolkningar i stället för att först korrekt beskriva vad personerna sagt och därefter ge en kommentar.

Angående censur Behovet av en allsidig rapportering är faktiskt större när det förekommer begränsad tillgång till alternativa källor. EU och Sverige har ju spärrat tillgången till RT och Sputnik.

Här ges några exempel på ensidigt behandlade sakområden … som sammantaget gett en förvrängd bild av verkligheten. Svartmålningen av ena sidan är systematisk.

En sak som ingår i försöken att ge en viss bild är det ofta upprepade mantrat om ett ” fullskaligt och oprovocerat krig” (alt. anfall).

Hur fullskaligt är ett krig där ingen av parterna bombar den andra sidans huvudstad, inklusive regeringshögkvarteren?

Hur fullskaligt är ett krig som i praktiken handlar om en fjärdedel av ett lands territorium? Hur oprovocerat är ett krig som föregåtts av åtta års inbördeskrig i ett land mot en lokal majoritet med etnisk koppling till det andra landet?

Hur oprovocerat är ett krig där ett land lierar sig med det andra landets huvudmotståndare och där det finns en risk för utplacering av kärnvapen nära det andra landets huvudstad? Det innebär inte att kriget har stöd i internationell rätt.

Kärnvapenhot från Ryssland ses som bekräftade fakta. Det spelar ingen roll om talet om kärnvapen har haft en helt annan syftning än att handla om att starta ett kärnvapenkrig.

Rapporter om hur civila drabbas av ryska attacker kommer dagligen, men det faktum att ukrainska sidan ofta beskjutit civila områden i främst staden Donetsk nämns knappt.

Övergrepp mot soldater och civila från rysk sida har också beskrivits mycket ofta. I några fall har det bevisligen grundats på lögner. Rapporter om övergrepp på soldater och civila från ukrainsk sida lyser med sin frånvaro. Det finns videofilmer på tortyr som lagts ut av högerextrema stridande i syfte att skrämmas, men har de visats i svenska medier?

Den dagliga rapporteringen av hur det går på slagfältet har i svenska medier handlat om förluster för Ryssland och framgångar för Ukraina trots att det är Ryssland som tagit territorium i öst och syd – utom under senaste veckorna i främst Charkivområdet. Då har territorier återtagits, men till en mycket högt pris i personal och material vilket gör att det kommer att bli svårt att fortsätta offensiven. Det senare ges inget större utrymme i svensk press. Därtill kommer den ryska satsningen på mer trupp och dess betydelse på slagfältet under kommande månad/er.

Det har förekommit ett stort antal intervjuer med personer i Ukraina som uttalat sig negativt om Ryssland och dess agerande, men det har i stort sett inte presenterats några intervjuer med folk i de södra och östra delarna som nu hålls av ryska styrkor om deras syn på de ryska insatserna. Svenska medier har nästan ingen reporter på plats i dessa områden, men det har varit flera reportrar från USA, Kanada, Tyskland och Frankrike som rapporterat därifrån. Många människor har uttalat att de ser Ryssland som befriare och de har framfört kritik av ukrainska brott. Medierna borde inte visa EN version eftersom folk faktiskt har olika bild av verkligheten?

Det spekuleras ofta i medierna om när och hur den ryske presidenten Vladimir Putin kommer att avsättas. Det har däremot i stort sett inte alls spekulerats om när eller hur den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kommer att falla. Att Putin hotats av en palatskupp är ett exempel på återkommande tema. Detsamma gäller att fler och fler människor i Ryssland vänder sig mot Putin. Det kan vara sant periodvis, men då från nivåer på drygt 80 procent positiva.

I våras förekom en lång rad påståenden om ett antal sjukdomar som Putin led av. Det har i stort sett försvunnit från medierna av någon anledning. Kanske för att ingen tror på sådana spekulationer.

Kvalitén på demokratin kan ifrågasättas för både Ryssland och Ukraina, men i medierna är allt enkelt Ryssland framställs som en diktatur och Ukraina som en demokrati. Att flertalet partier förbjudits att verka i Ukraina och flera TV-stationer stängts och ledaren för det största partiets ledare fängslats är exempel på förhållanden som inte alls ges den uppmärksamhet de förtjänar. Nämnde ledare som nyligen befriades i en fångutväxling omtalades i det sammanhanget som nära vän till Putin, men inte som just ledare för det största oppositionspartiet.

När det gäller omröstningar i de fyra länen i östra och södra Ukraina och följande annektering finns det juridiska argument mot och det är rimligt att dessa framförs i svensk press. När det påstås att resultaten i omröstningarna skulle vara fejkade eller orimliga blir det en annan sak. Röstetalen i presidentvalen i Ukraina 2004 och 2010 visade att i Donetsk och Luhansk var runt 90% för Viktor Janukovich vilket indikerar en ryssvänlig inställning. Därefter har många lämnat områdena vilket gör att resultaten i omröstningarna inte borde förvåna. I Cherson och Zaporizhia var det också majoritet för Janukovich, men inte lika stor och där var det därför inte lika självklart att det skulle bli så stort stöd för att ansluta länen till Ryssland.

Det talas ofta om Putins gaskrig som om den minskade tillgången och de höga priserna i europeiska länder beror på beslut i Moskva att strypa tillgången. Det är fullständigt uppenbart att de hårda sanktioner som infördes av USA, EU och UK är huvudorsaken till dessa problem.

En av de senaste händelserna som kommenterats är attentaten mot Nord Stream 1 och 2. USA har varit motståndare till NS2 sedan dess projektering, president Joe Biden har sagt att den kommer att upphöra att existera om Ryssland går in med trupp och tanks i Ukraina och Anthony Blinken har uttalat sig om resultatet av att gasledningarna är utslagna som ”a tremendous opportunity”. USA och flera av dess energiproducerande företag kommer att kunna sälja mer gas om Ryssland inte kan leverera så att behoven i andra europeiska länder kan täckas. Företag i Ryssland, Tyskland m.fl. länder har investerat många miljarder dollar i ledningarna och skulle vinna på att de finns kvar. Trots detta har flertalet kommentatorer som anlitats av svenska medier hävdat att det mesta tyder på att attentaten genomförts av Ryssland. Det gäller t.ex. personer inom Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och Frivärld, dvs organisationer vars anställda brukar ges plats i medierna. Det verkar inte ha någon betydelse att flera experter i USA har uppfattningen att det mesta tyder på att det är USA som ligger bakom.

Sammantaget är svenska mediers beskrivning av utvecklingen i Ryssland och kriget i Ukraina ytterst ensidig. Svenska medier verkar sannerligen inte för fred eller för att minska risken för ett kärnvapenkrig. Det borde ju vara topprioritet för alla ansvarsfulla personer och organisationer som agerar inom de områden som behandlats i detta inlägg.

Föregående artikelI den brittiska politikens ödemarker. Vem blir nästa premiärminister?
Nästa artikelPutins presskonferens i Astana – Han är inte som Biden

34 KOMMENTARER

 1. Svensk media har misslyckats kollapsa Rysslands försvarsmakt för femtioelfte gången. 🤣🤣🤣
  Svensk media innehar årets det stora misslyckandets rekordet. Priset ska delas på den årliga galan. Ordförande för evenemanget är ingen mindre än den Ze🐽, ledaren av Europas mest korrupta och fattigaste ”land”. På förekommen anledning går årets stora mediebryderi priset till Afton- och Expressljug.

 2. Jag skäms över Sverige, att vi inte har någon seriös politiker när det gäller utrikespolitik.
  Min dotter sa till mig att hon tycker det är skrämmande hur en hel befolkning kan indoktrineras så lätt och utan att ifrågasätta något, tar till sig propagandan som våra politiker, tongivande media och SVT matar oss med. Så skrämmande att hon skulle vilja flytta ut i skogen långt bort från alla människors aggressioner och krigshets mot Ryssland. Hon vägrar att tala med dem, för det går inte, de vägrar lyssna på en annan åsikt än vad de själva står för.

  Här bjuder Scott Ritter på en intressant diskussion på över en timme, med han själv och Scott Bennet f.d. US Army Special Operation Officer and a global psychological warfare counterterrorism analyst. He has worked at the highest levels of government and counterterrorism.
  Ytterligare en tredje person som står som värd: Michael J.

  Titeln på diskussionen: DRÖMTEAM AV SANNING FÖRINTAR CIA:s LÖGNER OCH DERAS RYSKA FALSKA BERÄTTELSE.

  Scott Bennet bidrog bl.a. med att berätta att en bidragande motivering till att USA ville ha bort Viktor Janukovytj, var att han krävde att USA måste ta bort alla biologiska laboratorium från Ukraina.

  De tar med ända från Irakkriget och att man visste att Assad inte var en fruktansvärd mördare utan USA gjorde honom till det, precis som de demoniserar alla ledare som de vill bli av med.

  https://rumble.com/v1omin4-dream-team-of-truth-annihilates-the-cia-lies-and-their-false-russian-narrat.html

  Tack vare en kommentator så kunde jag se videon, som var svår att se på länken som Scott Ritter lagt ut. Lägger ut den i fall några kan komma in på den.

  https://drive.google.com/file/d/107OU1Pek8EddzxaGCtF_vmUdIQjcO00K/view

  • Som svensk så skäms jag att läsa ditt eviga försvar av fascismen Putin har visat världen. Jag skäms som svensk att en svensk kvinna försvarar mord, våldtäkt och överfall på kvinnor och barn.

   • Jag har aldrig hört någon kvinna på jorden som försvarar mord, våldtäkter och överfall på kvinnor och barn.
    Som socialarbetare har jag hjälpt många kvinnor som varit utsatta.

    Ditt problem är att du inte förstår allt som är förbjudna sanningar i vårt land, så även i EU. Såg när en fransk journalist skulle berätta om hur Ukraina sköt mot civila och sändningen avbröts omedelbart,
    En fransk journalist har blivit svårt misshandlad då han berättade att massakern i Butja var en fejk, och han såg med egna ögon hur nynazisterna/Azov placerade ut liken på gatan.
    Nu försöker Ukraina mörda honom, då han är ett bra och trovärdigt vittne mot deras brutala och kriminella handlingar.

    Nu är Eva Bartlett i Ukraina och avslöjar alla lögner som Väst:s media sänder ut, som de fått direkt av nazister i Kiev, precis som i Syrien fick media nyheter direkt från extrema islamister och deras kompisar ”Vita Hjälmarna”.

    Hon berättar vad som hände med separatisterna sedan år 2014 och innan Ryssland kom in de blev tillfångatagna, torterade och avrättade.

    Eva Bartlett berättar om: nazistförbandet Tornado
    ”I publish the details of my trip to the place where the base of the company of scumbags ”Tornado” was located. Let me remind you that the militants of this formation kept a huge number of people in fear. Many of them are still afraid to remember them. Cruel tortures, kidnappings in broad daylight, violence – only a small part of what the ”tornadovites” were doing”

    Eva Bartletts artikel:
    Tidigare nazist/Aidarfängelse, där de svalt, torterade och låtsas avrättade fångar. #UkrainianWarCrimes

    Från mars 2014, tog Aidar över och militariserade en korvfabrik nära byn Polovinkina, norr och strax väster om Lugansk. De förvandlade en del av det till ett fängelse för LPR-civila och militärer, nästan svälte dem. torterade dem och dödade några. Det är okänt hur många som hölls där under åren. många återvände inte till sina familjer. Om de är döda har deras kroppar ännu inte hittats.

    Baserat på vad jag hörde vid det tidigare fängelset och vittnesmålen som publicerades före och sedan dess befrielse i mars 2022, var Aidar verkligen skyldiga till krigsförbrytelser.

    Även om ukrainska styrkor och underrättelsetjänster har begått samma avskyvärda tortyr och avrättningar som de nazistiska bataljonerna. är det viktigt att betona den nazistiska närvaron och brotten, med tanke på vågen av ”Jag står med Ukraina” signaleringen som passerat världen sedan sent i februari.

    https://www.youtube.com/watch?v=j2Bz13iCR9s

    DETTA ÄR EN FÖRTECKNING OSCE GJORDE ÖVER VILKEN TORTYR SOM ANVÄNDES.

    Fångarna fick elchocker, misshandlades grymt och flera gånger dagar i rad med olika föremål (järnstänger, basebollträn, pinnar, gevär, bajonett knivar, gummibatonger)

    Tekniker som ofta används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerheten, styrkor inkluderar vatten boarding ( en form av utfrågning där vatten hälls oavbrutet över någons ansikte, strypning med en ”banderistisk garrote” (döda någon genom strypning med sladd eller tråd och andra typer av strypning.

    I vissa fall skickades fångar i skrämsel syfte till minfält och kördes över med militärfordon vilket ledde till deras död.

    Andra tortyrmetoder som används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor inkluderar benkrockar, knivhuggningar och skärande med kniv, branding med glödheta föremål, skjuta olika kroppsdelar med små vapen.

    Fångar tillfångatagna av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor hålls i dagar vid minusgrader, utan tillgång till mat eller medicinsk hjälp och tvingas ofta ta psykofarmaka ämnen som orsaker smärta.

    En absolut majoritet av fångarna utsätts för falsk skjutning trupper och utsätts för döds och våldtäktshot mot sina familjer. Många av de torterade är inte medlemmar av självförsvarsstyrkorna folkrepublikerna Donetsk och Luhansk

    Rapporten är på 74 sidor, efter genomgången av tortyrmetoder så har man intervjuat människor som överlevt som som berättar som sin personliga upplevelse och vad de har gått igenom.

    Ett av dessa tortyrcentrum befriades i mars 2022.

    Ukrainas perversa och lögnaktiga ombudsman fick sparken för förfalskningar om våldtäkter som hon påstod den ryska militären gjort.

    ”Den märkliga koncentrationen av ombudsmannens mediearbete på de många detaljerna om ”sexualbrott begångna på ett onaturligt sätt”, som hon inte kunde styrka med bevis ansågs enbart skada Ukraina”

    På grund av förfalskningar och ineffektivitet avskedade Verkhovna Rada Lyudmila Denisova från posten som ombudsman, som många gånger anklagade RF Armed Forces för de konstigaste sexualbrotten utan bevis. Biträdande från partiet ”Folkets tjänare” Pavel Frolov specificerade att hon inte heller fullgjorde sina direkta uppgifter: organisera säkra korridorer och utbyta fångar, och för det mesta var hon i allmänhet i ”Wien, Warszawa och övriga Västeuropa” @RVvoenkor

    Även ukrainska regimen blev arg för att Denisovas förfalskningar blev så orealistiska att de får Ukraina att se ut som en clown inför hela världen.
    Förmodligen kommer inte ukrainska medier att be om ursäkt för alla Denisovas lögner som de publicerat.

    • Över 150 barn ligger begravda på Änglarnas gård, kyrkogården där barnen dödade av ukrainsk kriminell milis. I går blev ytterligare barn dödade när de skulle evakueras från striderna. De kriminella ukrainarna sköt mot civila återigen, enbart civila och de vet precis vad de skjuter på och det är medvetet.

     Anne-Laure Bonnel hade ett arbete på Universitet i Frankrike, hon fick ett brev nyligen från Universitetet, att hon blev uppsagd då hennes journalistik inte passade värderingarna som Universitetet har.

     Anne-Laure är pacifist, så hon försvarar inga krig, utan filmar förödelsen som de orsakar mot civila och eftersom Ukraina står för flest beskjutningar av civila, fler dödsoffer av civila så är det dem hon filmar, deras offer.

     En länk nedan till hennes film ”Donbass 2016”, You Tube tar bort den hela tiden, men lika fort återkommer den.
     Se filmen och förstå hur människor i Donbass varit utsatta för beskjutningar under åtta års tid, och ingenting har visats i våra medier och inga fördömande från världs samväldet.
     Se kvinnan som fanns sin son på gården med huvudet bortskjutet, och dottern med ett stort hål i ansiktet, beskjutna av ukrainsk militär.
     De har en stor barn kyrkogård, Änglarnas gård, där över 150 barn ligger begravda.
     14000 civila mördade och världen teg..

     https://www.youtube.com/watch?v=b8j0tJsKltg

    • Jag kan fortfarande inte förstå hur man kan vara så blind för verkligheten. För 70 år sen fanns det folk i Sverige som menade att Tyskland försvarade sin och sitt folk. Tyvärr finns det folk som gör det forfarande men det är en annan historia.

     I Mariupolis som Ryssland bombade till grus uppskattar man att ca 22000 människor dog, de allra flesta civila. Ett brott mot mänskligheten.

     Butsja har diverse YouTube bloggare försökt bortförklara alla brotten genom att försöka studera erkända mediers rapporter och reportage. Patertiskt!

     Din favorit bland Putins fascister Eva Bartletts video är inte bekräftad av oberoende medier. Efter att ha sett den så kan man lugnt säga att påståendena som den första fascisten ramsar upp om HRW, OSSE etc. inte är bekräftade. Det visas heller inte till att man har anmält saken till ICC. Det finns heller inte referenser till det påstådda arbetet Ryssland gör för att undersöka och rapportera brott mot Geneve konventionen.

     För att ge en lte information från en helt oberoende källa som jag varm kan rekommendera The Guardian (ägt av en oberoende stiftelse). Deras artiklar är inte låsta bak en betalmur, men tar emot bidrag från läsare, det gör jag.

     https://www.theguardian.com/world/2022/oct/20/ukraine-true-detectives-investigators-closing-in-on-russian-war-crimes

     https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/sergei-surovikin-the-general-armageddon-now-in-charge-of-russias-war

     https://www.theguardian.com/world/2022/oct/16/russian-troops-kill-ukrainian-musician-yuriy-kerpatenko-for-refusing-role-in-kherson-concert?

     Till slut en lite uppbygglig historia från verkligheten

     https://youtu.be/jPJNS8bU7TQ

     Tyvärr så tror jag du är så fast i en konspirationsmyt att du inte kan se verkligheten. Att det faktiskt var Ryssland som invaderade Ukraina den 24 Februari kl 5 på morgonen i sin distanserade syn att man kom som en befriare, men de levde i en myt som man har beräknat har kostat Ryssland ca 90000 unga män.

     Rysslands s.k. mobilisering går inte bra på grund av korruptionen som har härskar i Ryssland. En del av pengarna har Putins vänner tagit hand om, sannolikt har en del funnet vägen till Putin själv…
     https://www.theguardian.com/world/2022/oct/20/the-army-has-nothing-new-russian-conscripts-bemoan-lack-of-supplies

     • Enligt f.d. vapeninspektör Scott Ritter aktad av många och känd som en skicklig analytiker, säger att Putin är en av de få verkligt bra ledarna i världen. En person som inte tar mutor och inte är korrumperad.
      Detta säger även en sociologi professor i Italien Pino Arlacchi som säger att Putin var en av de få icke korrupta personerna i KGB. Båda säger också att Putin räddade Ryssland från undergång. Skulle Väst få fortsätta plundra Ryssland, skulle säkerligen Ryssland vara ett lika fattigt land som Ukraina.
      Det är en orsak till att Putin skulle bli hatad av Väst, för att han hindrade deras plundring av landet.

      En jämförelse av hur rubrikerna såg ut i media före februari 2022 och efter februari 2022.
      Innan februari 2022 : nynazister, nynazister i Ukraina efter februari 2022: Slava Ukraina

      https://twitter.com/AurelianofRome/status/1577973578997415937

      Patrick Lancaster talar med invånare i Mariupol, som stannat kvar trots kraftigt bombanfall mot staden.
      De säger att det är Azov nazister som förstört större delen av staden innan DPR kom dit och senare kom också Ryssland in, när staden redan var som mest förstörd.
      De berättar att de längtat efter detta, för de röstade redan år 2014 och skrev brev till Putin, men han avvisade dem och sa att de skall vara med Ukraina. De har längtat i 8 år efter denna dag.
      Några anklagar Patrick som är från USA, att han skall skriva sanningen för ni skriver aldrig sanningen, ni ljuger som England m.fl. tidningar gör. Det har jag hört från andra ställen också, att man anser att pressen i USA och England ljuger om situationen i Ukraina.

      https://www.youtube.com/watch?v=UE2J0leMgdU

      Jaques Baud f.d. rådgivare till NATO och arbetat för schweizisk underrättelsetjänst sa i sin intervju med Aaron Mate, att striderna i Mariupol är ovanligt brutala beror på att de som är i Azovstal är extremt farliga personer.

      OSSE:s personal i Mariupol övergav sitt arkiv. Alla OSSE:s fältrapporter sedan 2014 har hittats, med enligt uppgift tusentals ukrainska krigsförbrytelser som dokumenterats, men som inte rapporterades av OSSE i sina officiella dokument.

      Hur går det till när CNN skriver falska nyheter?
      Max Blumenthal visar ett sätt som det kan gå till på.
      En ukrainsk politiker stjäl en bild av Patrick Lancaster som han publicerat på sin sida med reportage från Mariupol, där han följer med DRP när de återtar staden från azov-nazister. I deras tortyrkammare som kallas ”biblioteket” finner man en kvinna våldtagen, torterad och med ett hakkors målat på kroppen.
      Han fotograferar, och bildtjuven vid namn Lesia Vasylenko ukrainsk MP, använder bilden, beskär den och lägger ut på sin egen twitter och skriver att hennes sinne blir paralyserat av rädsla, hat och ilska och underskriver med texten stop Putin nu.

      Detta bidrar hon med till krigspropagandan, lögn efter lögn efter lögn skriver Dan Cohen som har tagit upp flera av hennes lögner på sin twitter.
      Sedan eskorterar hon CNN:s Amanpour runt i Kiev, och vad hon säger kommer CNN att skriva.

      https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1511053915088990215

     • Hej Kent
      Var försiktig med siffror i antal dödade osv.
      Faktasiffror är hemliga och de siffror vi får är oftast gravt överskattade eller underskattade.
      Det är helt enkelt krigspropaganda siffror.
      Det verkliga antalen får vi veta långt senare.
      I USA:s krig mot Irak uppskattas antalet döda irakier till mellan 400.000 till 1.000.000 dödade människor.
      En uppgift jag nu hämtade från Wikipedia
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Irakkriget

      USA är den hemskaste mördaren på det här jordklotet och du borde skämmas för att försvara något så grymt och fruktansvärt.
      Under andra världskriget förlorade Ryssland cirka 27 miljoner människor på grund av Västvärldens, i det fallet Tysklands invasion av landet.
      Ryssland har inte invaderat Ukraina.
      Istället försvara Ryssland sina historiska territorier från USA och Västvärldens försök till ren stöld och maktövergrepp.
      Ukraina är ett östslaviskt gissel. Västra delen är fyllt med västhoror och landsförrädare.
      Läget är bättre i Ryssland och Belarus Vitryssland.
      Västhoror och landsförrädare finns där också men inte fler än de kan kontrolleras.
      De här två länderna är även väldigt snälla mot sina landsförrädare tycker jag.
      Ibland alldeles för snälla.
      Ryssland släppte ut mängder av yngre män nu och som var lämpade för mobiliseringen.
      Det hade inte staten behövt gjort men Kremlin lät folket göra som de ville.
      I autokratier finns valfriheter mer än man tror och absolut mer än vad västpropaganda vill göra gällande.
      Det är inte så jättelänge sedan vårt land var en autokrati faktiskt.
      Min mamma levde med kungamakten. Autokratin fanns i folks minne där hon växte upp och uppfostrades.
      Något man följde. Något man brydde sig om.
      Tänk efter noga så är det istället vi som lever i diktaturen.
      I borgarens diktatur.
      För vad har du annat att välja på än att kapitalisterna och de stora företagen som bestämmer vår vardag?
      Till det ger inte demokratin någon valfrihet.

     • Kent S
      Har du något från the Guardian som berättar om hur ukrainsk militär har beskjutit Donbas civila i flera år?

   • @Kent Svensson, Du pratar om saker som du inte har en aning om, men du verkar vara indoktrinerad med ett stort hat mot Ryssland.

  • Tack Vivianne, funkade för mig på Rumble. Scott Ritter är alltid en intressant och fängslande presentatör men vid ca 50min kommer mr Bennet igång i den bästa och mest intelligenta sammanfattning av läget jag hört. Oerhörd video.

 3. EU och Borell borde också skämmas, som Clare Daly uttryckte det : ”Om hyckleriet hade ett namn skulle det heta EU”
  Den globala södern rasade över Borells tal, så han har bett om ursäkt, men det han sa kan inte bli osagt.

  Ben Norton i nedanstående video analyserar och kritiserar Joseph Borells tal i EU, som rasistiskt och nykolonistiskt.

  //Josep Borell sa i sitt tal att Europa är en underbar trädgård som sköts av trädgårdsmästare, medan resten av världen är en djungel, en barbarisk sådan. Europa måste hjälpa resten av världen, människorna i djungeln och skydda dem. Vill de inte ta emot hjälpen kommer de bli invaderade.//

  Ben Norton plockar sönder talet bit för bit, för att tydliggöra det nykolonialistiska och rasistiska i talet.

  Borell kommer också in på folkomröstningar om de självstyrande republikerna i Donbass, och är besviken att så många avstod, trots deras egen kampanj inför omröstningen, men ändå nöjd med resultatet.

  Ben Norton konstaterar att EU arbetar för en UNIPOLÄR VÄRLD mot den globala Södern som arbetar för en MULTIPOLÄR VÄRLD.

  https://www.youtube.com/watch?v=R4hRs1svQlk

  • Åter igen så är det Clare Daly som avslöjar hyckleriet i EU, vilken kraft som den enda med sin kollega från Irland: Wallace står emot hela EU-flocken som blint lyder USA.

   There is nothing constructive about the pot calling the kettle black. If the EU is going to start naming ”state sponsors of terrorism,” let’s do it… Let’s recognise West-sponsored terrorism too, and make sure 🇺🇲🇬🇧🇫🇷🇪🇺 and their pals 🇮🇱🇹🇷🇸🇦 & the rest are all on the list.
   Ja, låt oss göra en lista med alla länder som har statsfinansierade terrorism, och vi skall se till att alla länder finns med såsom USA; England, Frankrike, EU, och deras kompisar Israel, Turkiet och Saudiarabien.
   Clare Daly

   https://twitter.com/ClareDalyMEP/status/1583073033593712641

   Även Ukraina borde vara med på listan över statsfinansierad terrorism. Många mord har de sponsrat, nedan ett mordförsök som misslyckades på en fransk hjälparbetare som kom för att hjälpa Ukraina men blev chockad över Azovs krigsförbrytelser och bytte sida.

   Interview with Adrien Bocquet, Frenchman that UKRAINIANS tried to MURDER for Exposing the TRUTH!
   20 okt. 2022 This is a deeply troubling interview with Adrien Bocquet, a French humanitarian aid worker who was attacked and stabbed by Ukrainian operatives in Turkey for exposing the truth that happened in Bucha that he witnessed with his OWN EYES. You absolutely don’t want to miss this interview!

   https://www.youtube.com/watch?v=dPb4DPsydPo

 4. Det som pågår nu är om regeringen skall tillåta att arméns långskottsartilleri, Bofors Archer, skall skickas Ukraina, hur många finns det 24 eller 48, olika siffror. Sverige har ju alltid haft bandgående artilleripjäser , men som kanske är skrotade idag.

  Men det kan bli som när Per Albin nekade att intervenera, och hjälpa Finland,1940, den 17 februari,
  då man bl.a. nekade genomfart av brittiska/franska förband som skulle ”hjälpa” Finland, men egentligen ”Next Stop”, svenska malmfältsgruvorna, som egentligen skulle sprängas, och ville Churchill även blockera infarten till Luleå hamn, med sänkta fartyg.

  Ett dilemma, hänga i, eller neka, men om nej, då kan Ukraina som Finland få en anledning som då, att skylla på Sverige, för krigsutvecklingen, och freden den 13 mars, 1940, fast finnarna hade alla sina lager väl fyllda av krigsmateriel. Men om ja…hur krigiskt kan Sverige bli ? Detta har ju blivit ett dånande USA- & EU-krig, till de övriga sen Vietnam. Europa (utöver Ukraina) kommer att bli oerhört hårt drabbat, med detta krigstillstånd. Skall Kristerssons regering inleda med en eskalering i kriget, behövs det för opinionsiffrorna, eller stannar det vid att det inrikes sociala kriget, eskalerats ?

  • Räckvidden för 155mm haubitsar ligger på ca 50km och är det normala oavsett tillverkare. Skillnaderna ligger på andra egenskaper. BEA Bofors Archer är ett bra system som bör ge Ukraina en fördel mot Putins fascistiska ockupanter.

   Sverige skall när alla är levererade ha 72 stycken Archer system. Inte 24, inte 48 och inte skrotade. Med underkalibriga granater så kan kanske räckvidden ökas till 100km i framtiden. Men då hoppas jag att Putin och Kreml ligger under grus.

   Att blanda in vad som hände under andra världskrigen är en avspårning utan verklighetsförankring till dagens situation. Dessutom så saknas referenser till dina påstående.

   • ”Men då hoppas jag att Putin och Kreml ligger under grus.”

    Det stora landet Ryssland har många bra och säkra gömställen för människor.
    Det ytterst tätbefolkade Västeuropa har i princip inga gömställen alls.
    Om Västvärlden med USA i spetsen provocerar fram det tredje Världskriget bara för att försvara sin falska ideologi så kommer de själva döda sin egen befolkning.
    Vill du fly Tredje Världskriget så rekommenderar jag starkt Norra Sibiriens ödemarker.
    Tuffa vintrar, men där finns gott om ved att elda värme med.

   • Goda referenser finns kring Sverige och Finland, på våren 1940.Det går visst att
    jämföra historik, analogt, Ukrainas alla krig
    påminner om Finlands blodiga historia,
    på alla sätt, och kommer som Finland att
    bli ett amputerat blodigt paket, vad det lider,. Då blir det masspackning till Sverige, i vanlig ordning, till Skeppsbron, vi kan liturgin idag.

    Det jag skriver är elementa för alla historiekunniga, ”Kent” är ett hatisk troll,
    sitter du på kåken och skriver. Rensa bort
    alla troll på GP, hur kan man vara så obsessiv att man måste trolla på sajter
    man inte uppskattar, i trotstrollåldern?
    Övriga – mosa Kent Svensson!

    • Tack för att du så klart visar det ”höga”, ”intelligenta” och med ”hög språklig kompetens” som kommentator…

     • Visar det här ”hög språklig kompetens”, @Kentan?

      Svt skriver idag

      ”Jättelika elavbrott efter ryska attacker

      Nya ryska attacker har lett till stora strömavbrott i centrala och västra Ukraina. Enligt det ukrainska presidentkansliet är över en miljon hushåll utan ström. Ryska projektiler ska ha regnat över Ukraina på lördagen. Många uppges ha skjutits ned, medan andra i första hand träffat energiinfrastruktur. Strax efter att lokala medier rapporterat om ljudliga explosioner i Chmelnytskyj blev staden helt utan ström. Invånare uppmanas att lagra vatten och att spara på elen.”

   • @Kent Svensson 20 oktober, 2022 At 11:35
    ”Dessutom så saknas referenser till dina påstående.”

    Inte du heller har några referenser till din BS. Inte bara denna gång

    • Är det en tillfällighet att du kallar dig ”M” eller är det för att visa din beundran för M som författaren Antonio Scurati skriver om i storverken ”M – Il figlio det seculo”, ”M – L´uomo della providenza” och ”M – Gli ultimo giorni dell´Europa”?

     Jag har gett referanser i svar till Vivianne.

 5. Här är vad Pepe Escobar en äkta och välinsatt journalist (till skillnad från mängden stenografer på Afton- och Expressljug medier i Sverige och i övriga väst anförda av NYT och Guardian) har att säga om Rysslands Operation Z.

  ”in only 7 months, Russia annexed 120,000 km2 – or 22% of Ukrainian territory – that produces nearly 90% of GDP and has over 5 million citizens. Along the way, the allied forces basically destroyed the Ukrainian army, which they continue to do 24/7; billions of dollars of NATO equipment; accelerated the demise of most Western economies; and evaporated the notion of American hegemony…”

  Scott Ritter en ansedd, väl renommerad och flitigt anlitad expert kommentator har dett att säga om utgången mellan Ryssland och Nato i ett konventionellt krig

  “NATO would be totally outmatched in a conventional war with Russia… Today, NATO and American anti-armor weapons continue to play catch up to new innovations being fielded by the Russians. The Americans like to quantify the Russian Army as being ‘near peer’ in terms of its capabilities; the fact of the matter is that it is the U.S. and NATO armored forces that are ‘near peer’ to their Russian counterparts, and there are many more Russian tanks in Europe today than there are NATO and American.”

  Västs hopp på seger vilar nu på lögnimperiets mediers sista högljudda ansträngning (innan vintern slår till) att KOLLAPSA Rysslands försvarsmakt för femtioelfte + 1 gången. Lykke till …🤪🤪🤪

 6. @vivianne är du oemottaglig för fakta från oberoende källor?

  Menar du på fullt allvar att det är Ukraina som sänder iranska droner mot sina städer från ryskt territorium och ryska fartyg? Det hade varit intressant om en av dina bloggare kan förklara hur Ukraina först får tag på dronerna, sen hur man på magiskt vis smugglar in dem i Ryssland. Fast mest intressant är hur de får ombord dem på ryska marinfartyg.

 7. Svar till @Arbetarklass

  1) Jag har aldrig försvarat USAs agerande i Vietnam, Irak, Afganistan eller Granada.

  2) Nu är det faktisk så att den 24 februari klockan 5 på morgonen inledde Ryssland ett makabert överfall på sitt grannland, också med hjälp av diktatoren Lukasjenko.

  3) Ryssland håller tyvärr på att begå självmord på grund av Putins perversa historieuppfattning att återuppresa Sovietunionen.

  4) Tidigare försök att återupprepa forna imperier har gått omkull. För att ta några kända exempel: Det tyska tredje riket som var Hitlers hjärtebarn. Romarriket som var Mussolinis hjärtebarn. Vi vet alla hur det gick och det kommer att gå likadant med Putins hjärtebarn.

  5) Uppträd under ditt riktiga namn! Jag bor visserligen inte i Sverige sen 1987 men uppträder under mitt riktiga namn.

  • Putin har inga ambitioner att återupprätta Sovjetunionen. Han har tvärtom sagt att försök att återupprätta Sovjetunionen vore ett lika stort misstag som att upplösa Sovjetunionen.

  • Skulle lögnimperiets medier och dess fotsoldater ens nämna följande? Knappast.

   Rysslands kulturcentra i Europa erbjuder värme och laddningsstationer för mobiler/datorer åt européer som inte har råd med de skyhöga elpriserna. Denna humanitära gest kallas ”Från Ryssland med värme.” Skulle inte vara förvånande om von de Lügen (kretinernas drottning) och den lika dumme herrmadam Joseph Borell försöker sätta stopp för detta. Så mycket älskar de européerna…

   Russian Houses, will be open and free for Europeans to come in to warm up and charge their electronic devices. With the onset of autumn cold and wet weather in Europe, Russian Houses are starting the ’From Russia with warmth’ campaign. Amid temperatures falling outside and, what’s more, inside homes, the Russian Houses and cultural centers in European capitals are opening their doors to everyone starting today. For as long as gas and electricity prices keep up, the centers will work as heating hubs,” Rossotrudnichestvo said in a statement on Telegram on Friday.

   The centers will offer visitors warm tea and power to recharge their phones and watch movies, or cartoons for children. In the face of growing social tensions in Europe, as well as Russophobia, the Russian Houses’ humanitarian campaign should demonstrate our traditional hospitality and warm the hearts of freezing European families”. Vera Bunina, Director of Russian House in Brussels, emphasized that the cultural centers are above politics and are welcoming everyone who ”values communication, mutual understanding and warmth.”

   https://sputniknews.com/20221022/state-run-russian-houses-in-europe-to-open-free-heating-centers-during-winter-1102533025.html

 8. Putin har ALDRIG velat återupprätta Sovjetunionen och det finns ingenstans han någonsin sagt nämnt detta.Det är istället HELT tvärtom.The Guardian som hänvisas här till (oberoende javisst)Men hur många av dessa alla västliga massmedierna är inte såkallade oberoende?Och hur ofta har ens dessa The Guardian haft rätt senaste åren? Denna krisen förlängs dag efter dag sedan starten alla dessa månader enbart pga Usa och dess valpar EU.Man har gått all in på ett sätt som saknar motstycke av Usa ledda västvärlden. Rekord efter rekord har satts på löpande band när gäller stödet till korrupta regimen i Ukraina,som även det långa vägar saknar motstycke. ALLA siffror ska tas försiktigt, västliga propagandan har gjort bort sej stort utan att vecka passerat. Ryssland är bokstavligt talat censurerat sedan starten på ALLA Ukraina överlever inte 2dygn till utan detta massiva stödet och så har det varit sedan starten. ALLA olika krigsbrott korrupta Ukraina begått har HELT lugnt och obemärkt fått gå förbi av västliga propagandan,och många gånger även skyllts på ryssarna TROTS att klara bevis HELT talar emot. Litar inte MINSTA skit på dom. Pga korkade EU som gått i Pentagon maffians hundkoppel under hela krisen kommer detta att sluta med att Ukraina inte längre kommer finnas som det Ukraina vi kände till före krisen.Den kommer styckas upp. Hur den kommer styckas upp finns flera olika alternativ till tyvärr. Ena är att Usa befäster sej runt huvudstaden permanent,medans Polen snor allt vad man kan från västra delen,och Ryssland då tar östra delarna,där dom flesta ändå vill tillhöra Ryssland. Övriga blir att dom inhemska olika gangsters grupper tar över,som dom hårdaföra nationalisterna,nynazisisterna och övriga lokala gatu-gäng.Som kommer kunna försörja sej jävligt gott med vapensmugglingen lång tid framöver.HELT Tack vare dom korkade idioterna i Usa ledda västvärlden som inte vet vad stopp är i detta korrupta landet.Och inte lärt sej SKIT från forna Jugoslavien.Det är den ena utfallet men finns par andra också som jag låter bli att gå in på nu

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here