Iran – Västs hackkyckling

32
2638

Den här artikeln har skrivits av Andi Olluri, som skickade det till mig. Han är 18 år och bor i Uddevalla. Den behandlar den aktuella situationen i denna mycket viktiga fråga. Han har även publicerat andra artiklar här. Återfinns bland andra artiklar under ”Relaterat.”

Andi Olluri

Iran – Västs hackkyckling

Knappast har pressen tidigare varit så pass uniform om att Väst måste hålla Iran på mattan. I stort sett kan man se detta som en historisk kontinuitet och markant utökning av vad den brittiske utrikesministern Lord Lansdowne förklarade vara “en brittisk variant av den amerikanska Monroedoktrinen”(1); grundsatsen är att vi styr araber och perser, och om annat hävdas krävs bevis för det. Med andra ord är standarden, liksom att en vuxen förväntas bemyndiga ett litet barn, att vi styr över Mellanöstern.

I sin uppenbart USA- och NATO-vänliga årsbok, är SÄPO snabba på att upprepa ortodoxin: bland annat anmärks att Iran är ett existentiellt hot mot världens demokratier, och dessutom är det så att:

Dessa stater [Iran] agerar mer offensivt än tidigare för att främja sina egna intressen och tvinga andra att agera i enlighet med deras vilja(2)

Dessa ”intressen” innefattar allt från Irans “försök att hacka” USA:s val, till att landets “ayatollor hängivet investerat militärt” i olika diktaturers fortbestånd.(3) Haaretz förklarar därmed Iran att leder en “radikal axis” i Mellanöstern som hotar fred.(4) Som ständigt är fallet vid liknande beskrivningar finner man så gott som alltid att de intellektuella kretsarna har vänt på fallet.

Det är nämligen USA, med sina lakejer bakom sig, som hotar Iran och allt vad som möjligen kan kallas fred och stabilitet. Inte minst vad gäller JCPOA, Iranavtalet som reglerade hur pass berikat uranium landet fick besitta. Skall man vara ärlig och helt enkelt erkänna grundliga fakta, har Iran ständigt hållit sig till denna och USA inte.(5) Men det råkar vara så att Iran håller sig till planen även när de berikar uranium till 20%, eller 60% som man nu hotar med. Det finns villkor i JCPOA som tydligt tillåter detta.

Under artikel 36 tillåts Iran agera på ett sådant sätt som inte var överenskommet såframt ena parten, USA, bryter mot fördraget – vilket de gör genom exempelvis urskillningslösa sanktioner mot Iran. Detta förstärks ytterligare, i och med de så kallade Sunset Clauses, som tillåter expandering av uranimberikning för civilt bruk fram till 2025-2030. Notera också att det krävs en berikningshalt på 90% kunna framställa kärnvapen.(6) Med andra ord har Iran hållit sig till avtalet till en förvånande grad, fram till, och till vissa specifika delar efter, USA:s utträde.

I vanlig ordning gör USA, fram till, och under Biden-administrationen, inte det. Det var under kandidaturen till hans presidentskap han ofta talade om “att lätta sanktioner mot Iran som en humanitär handling”.(7) Men i typisk amerikansk stil blev goda ord aldrig handling, och sanktionerna har inte lyfts. Vi råkar dessutom känna till konsekvenserna.

Enligt IMF sjunk Irans ekonomi med 5% förra året, och detta året ser det inte ljusare ut. Över en miljon iranier har blivit arbetslösa. Inflationen idag, jämfört med 2018, är 500%. Priser på förnödenheter, exempelvis kläder, har ökat 200%-300%. Det är i synnerhet “vanliga arbetare” som får ta emot de amerikanska smällarna; fattigdomen i landet har ökat till 55%.(8) Till skillnad från stora delar av västerländsk media, har Mellanösterpressen varit ärlig i beskrivningen av situationen:

Utfallen av denna politik [sanktioner] har skadat Irans mest utsatta, särskilt patienter som lider av kroniska sjukdomar såsom MS, hemofili, HIV/AIDS, epilepsi och cancer. För många iranier, beror deras liv på tiggande av medicin.

Man har också märkt stora skillnader i livsmedelssektorn. Åren 2011-2020 har konsumtionen av rött kött, ris och mejerivaror – vilka alla är iranska stapelfödor – reducerats med 51.6%, 34.7% och 35.3%, respektive.(9) Man måste fråga sig om USA verkligen vill det iranska folket väl i ljuset av dessa deprimerande fakta. Tar man en titt på vad de tekniska kretsarna och officiella har att säga, verkar svaret vara: nej.

Det är intressant att notera vad någon som Richard Nephew, som koordinerade sanktioner mot Iran under Obama-administrationen och som har utsetts till liknande roll under Biden-administrationen, har att säga. Det liknar mycket den fullt ärliga retoriken som inte hymlar, som man kunde finna hos någon som David Lloyd George som skulle ha ha förklarat att britterna “reserverade rätten att bomba niggrer!”(10) Nephew skryter om vad man har åstadkommit med sanktionerna:

Resultaten var, med de flesta mått mätt, en enastående framgång. Irans ekonomi gick från BNP-tillväxt på 3% till en nedgång på 6.6% mellan 2011 och 2012 [vilket råkar vara något bättre än situationen idag][…]Iransk arbetslöshet och inflation befann sig tvåsiffrigt. 2012 sjönk Irans valutavärde trefaldigt på några veckor.

Man skall dock vara nyanserad. USA visar barmhärtighet. Men endast när det passar dess intresse. I hopp om att dessa konsekvenser skulle leda till en revolution och ett maktskifte, ville Nephew ”expandera USA:s och utländska företags förmåga att sälja kommunikationsteknologi till iranier” så att de kunde ”bli medvetna om krisen i landets ekonomi” och därmed inleda uppror. Journalisten Max Blumenthal – en av de numera mycket få personer som faktiskt kan kalla sig journalist och inte propagandist – förklarar hur sanktionerna knappast påverkade landets rika och elit, vilka egentligen skulle vara sanktionernas måltavlor.(11)

När man tänker efter förklarar detta en hel del. Om Biden är fullt redo att tillsätta en sadist som skryter om att sakta men säkert svälta en befolkning, är det fullt logiskt och något att förvänta sig att han inte kan förhandla med iranierna.

Faktan är tydliga nog och det krävs inte stor ansträngning för att få reda på dessa. Det är därför underligt att se att 140 demokrater och republikaner från underhuset har skrivit under ett brev till Anthony Blinken där han uppmanas att vara ännu hänsynslösare för att “adressera den fulla vidden av det hot Iran utgör mot” omvärlden. “Som demokrater och republikaner från tvärs över det politiska spektrat” går man alltså samman, förenade i att på lögner och överdrifter svälta en befolkning på nästan 85 miljoner.(12) Ordförande för senatens utrikesrelationskomité, Robert Menendez och senatorn Lindsey Graham skickade ett cirkulär där man akut varnar om att vidta ännu fler aggressiva åtgärder mot Iran för att “lägga band på [Irans] destabiliserande aktivitet”.(13)

Det verkar som att dessa exempel, och oändligt många fler, visar någonting väldigt oroväckande men ändå väntat. Skall man ljuga, förvränga och manipulera i enlighet med rådande statspropaganda räcker det att endast hävda. Lord Lansdownes uppfattning att det var Väst som hade rätten att styra över mörkhyade verkar egentligen inte ha förändrats en hel del. Ja, faktum är att vi bara har tagit det ett steg längre och faktiskt handlat och inte bara talat.


Referenser

(1) Karlsson, Ingmar, Roten till det onda: Uppdelning av Mellanöstern från 1916 till idag, s.20, Historisk Media (2016). Det är intressant att jämföra med Woodrow Wilson som några år senare, när han och andra kolonialmakter delade upp Mellanöstern utefter sina intressen, klagade djupt över uppstudsiga irakier “utan tidigare tradition av fogande till någon regim” som europeer velat pådyvla. Se: Fromkin, David, A peace to end all peace: Creating the modern Middle east 1914-1922, s.450, Henry Holt (1989). Jag har svårt att hitta undantag till denna inställning fram till idag, såtillvida det inte handlar om att stötta en shah till maffia eller Västs bäste vän, Saddam Hussein, när han var för oss ett värdefullt verktyg. Iran är ett särskilt fall, då Mossadegh utgjorde ett affärsmässigt hot mot England och dess kompanjoners oljeintressen. Kuppen 1954 hyllades varmt i de stora tidningarna. Se exempelvis: Chomsky, Noam, Pirates and emperors, old and new: International terrorism in the real world, s.112, Pluto Press (2002).

(2) Säkerhetspolisens årsbok 2020, s.24

(3) Dagens Nyheter, Ledarredaktionen, “Tio års blodbad är massmördaren al-Assads gåva till syrien”, 15 mars, 2021. Såklart nämns ingenting om det faktum att Assad, hans förbrytelser till trots, har inhemskt stöd. Inte heller att Väst, inklusive Sverige, systematiskt har understött islamistiska miliser, eller att landet inte kan återuppbyggas till följd av sanktioner som riktas mot civilsamhället som avsiktligen skall stävja återuppbyggnad. Se exempelvis Aaron Matés intervju med Alena Douhan, FN:s sändebud som utreder sanktionerna mot syrien, The Grayzone, Aaron Maté, “UN expert: crippling US sanctions on Syria are illegal and hurting civilians”, 14 januari, 2021. Se även Matés intervju med f.d. Storbritanniens ambassadör till Syrien (2003-2006), Peter Ford, som ger liknande diagnos.

(4) Haaretz, Harel, Amoz, “Israel Concerned as Iran Provides Its Mideast Proxies With Better Weapons”, 17 mars, 2021. Detta är nästan uteslutande dillande. I denna fråga är exempelvis Saudiarabien och Israel överväldigande de aggressiva i området. Låt oss ta ett axplock av exempel från den israeliska pressen, där de ledande analytikerna påkallar mer eller mindre aggressiva attacker mot Iran. Ehud Eilam, som är en ledande israelisk säkerhetsanalytiker sedan decennier och har arbetat för Israels försvarministerium, utstakade nyligen synen på Iran nyligen. För att hålla Iran i schack krävs “strikt” uppvaktande av landets aktiviteter. “Men detta lär inte räcka”. “Deterrence krävs också” (Jag valde att låta det engelska ordet förbli oöversatt och kursiverat). Med andra ord spelar det ingen roll om Iran håller sig till alla tänkbara internationella regler som man tvingar dem till. Mobbas skall de oavsett vad, eftersom det ingår i grundsatsen att Väst har rätten att styra över Mellanöstern. Det är därför Israel måste få “the big stick”, otrolig krigsmakt tillsammans med, och av, USA, för att göra det klart för Iran vilka som herremännen. Se: The Jerusalem Post, Eilam, Ehud, “Israel needs the B-52 and MOP in order to deter Iran – opinion”, 21 mars, 2021. Försvarsminister Benny Gantz har på senaste också förklarat att man har satt upp planer för ett militärt angrepp mot Iran. Se: Antiwar, “Israel Updating Plans to Attack Iran”, 3 mars, 2020. Se även: Wall Street Journal, Schwartz, Felicia et al., “Israeli Strikes Target Iranian Oil Bound for Syria”, 11 mars, 2020.

(5) The American Conservative, Boland, Barabara, “Why Hasn’t Biden Rejoined The Iran Deal?”, 1 mars, 2021

(6) Ron Paul Institute, Ritter, Scott, (tidigare vapeninspektör från FN i Irak), “Why the Biden Administration Has Set itself up for Failure on the Iran Nuclear Deal”, 3 februari, 2021

(7) Covert Action Magazine, Walberg, Eric, “Iran in the Crosshairs: Tracing Overt and Covert Action”, 28 november, 2020

(8) AP, Vahdat, Amir och Debre, Isabel, “A New Year in Iran, but the country’s crises remain the same”, 20 mars, 2021

(9) Middle East Eye, Mortazavi, Negar och Toossi, Sina, “US sanctions have caused Iranians untold misery – and achieved nothing”, 7 december, 2020

(10) Global Politics, Olluri, Andi, “Det stora spelet. Om utsikterna till fred i Mellanöstern”, 18 maj, 2020

(11) The Grayzone, Blumenthal, Max, “Biden Iran envoy boasted of depriving civilians of food, driving up Iranian inequality in sadistic sanctions manual”, 8 mars, 2021. Detta är mer eller mindre exakt samma inställning man har gentemot Syrien och Ryssland. 2016 for Nephew till Moskva. Efter att ha besökt lokala restauranger och sett att de hade mat, var han förbittrad över att det saknades “en grad smärta” trots sanktionerna som riktats mot Ryssland. Därför ville han “utveckla en strategi noggrant, metodiskt, och effektivt öka smärta hos de områden [av den ryska ekonomin] som är sårbara och undvika de som inte är det.”

(12) Antiwar, “Bipartisan Group of 140 Lawmakers Urge Biden Not to Rejoin Original Iran Deal”, 9 mars, 2021

(13) Responsible Statecraft, Petti, Matthew, “Top Senate Dem accused of helping hawks sabotage Biden on Iran”, 9 mars, 2021

Föregående artikelKraschande saudiska oljeekonomin förklarar brådskande fredserbjudande i Jemen
Nästa artikelStoppa stölden av Palestina!

32 KOMMENTARER

 1. Har sett kommentarer om att Iran betraktar kärnavtalet som överspelat, att det inte kommer att fungera igen. Det nya långtidsavtal som har undertecknats mellan Kina och Iran skulle innebära en ny färdriktning när Iran inte längre kan hoppas på att sanktionerna avslutas – vad än Iran gör. Kina och Ryssland minskar sitt beroende av USA och dess underordnade, och bygger i stället sina egna ekonomier, och där följer Iran med.

  • Det är inte bara ”egna ekonomier”. Förr var USA centralpunkten i världsekonomin. Världen var USA centrerad och styrd. Nu har USA förlovat den rollen, men försöker krampaktigt behålla så mycket av makten man kan. Nu bygger man ett nytt världscentrum i öst, Rcep och AIIB, och där finns även det USA ockuperade Japan med. Tyskland vill vara med, och USA rent fanatiskt försöker förhindra det med propagandan om ”läger” och ”tvångsarbete”. Iran har en nyckelroll i Mellanöstern och för BRI och USA är desperat att stoppa utvecklingen. Man fördröjer och saktar ner utvecklingen, men inte stoppar den. Snart kommer även kryptovalutorna som stoppar dollardominansen.

 2. Intressant i sammanhanget är ju också att Kina med detta avtal köper 25 år av tystnad från prästerskapet i Teheran oavsett hur de behandlar sina muslimska minoriteter. Är förmodligen också värt en hel del?

  • Apartheid israel har minst 90 kärnvapenstridsspetsar. Apartheid israel har inte undertecknat icke-spridningsavtalet. Iran däremot har inga kärnvapen stridsspetsar och har dessutom undertecknat icke-spridningsavtalet. Västländer låtsas som om det regnar när det gäller israels kärnvapen arsenal medan de ojar över Iran icke befintliga kärnvapen.

   Nu har Kina och Iran undertecknat ett 25 årigt avtal värd 400 miljarder dollar. De illegala USA sanktioner mot Iran minskar avsevärt i betydelse samtidigt som Iran växer starkare medan USAs och israels framtid går i skymningens tecken. Att halshugga kungadömet som jo är marktjuvarnas allierade befinner sig i djup kris är det ett bonus till sönderfallandet som glädjer alla anti-sionister.

   Hur, varför och vilka? Du kan läsa detta och blir upplyst @Åkerblad:
   https://www.unz.com/pgiraldi/christians-are-white-supremacist-extremists/

   • Stora skillnaden är att svartrockarna i Teheran öppet har deklarerat sin avsikt att utplåna Israel från jordens yta. Israel har inte motsvarande ambitioner. Lustigt att Iran fortsätter att öka sin anrikningsgrad om man inte har kärnvapenambitioner? Höganrikat uran har ju ingen civil användning.
    Utvecklingen i Israel är extra intressant just nu eftersom arabiska Raam-partiet faktiskt kan bli kungamakare vid bildandet av en ny regering. Abbas (från Raam-partiet) har ju goda relationer med Nethanyahu! Ett arabiskt parti som stödjer den israeliska regeringen är ju faktiskt ett steg framåt i utvecklingen!

    • Är det inte nästan tvärtom mellan Iran-Israel? Vad göra åt Israels kärnvapen tycker du?

    • Vem försöker du lura?

     1. Israel hotar med The Samson Option – if we go everyone goes –
     https://www.globalresearch.ca/israeli-political-insanity-the-samson-option-israeli-letter-poem-to-grass-if-we-go-everyone-goes/30460

     Fakta: ”With between 200 and 500 thermonuclear weapons and a sophisticated delivery system, Israel has quietly supplanted Britain as the World’s 5th Largest nuclear power, and may currently rival France and China in the size and sophistication of its nuclear arsenal. Although dwarfed by the nuclear arsenals of the U.S. and Russia, each possessing over 10,000 nuclear weapons, Israel nonetheless is a major nuclear power, and should be publicly recognized as such.”

     2. Var det inte sionisten Sheldon Adelson som jo var bundis med barnamördaren Netanyahu som förespråkade att ”Iran should be nuked”?

     Eller som en annan barnamördare och rasist äckel vid namn Ariel Sharon uttryckte det ”araberna må ha oljan men vi har tändstickan.”

     • The Samson Option är väl en utmärkt livförsäkring som t o m svartrockarna i Teheran borde förstå?

     • Så du menar att kärnvapen är en utmärkt livförsäkring – som inte Iran ska få ha, bara Israel.
      Israels kärnvapeninnehav är otillåtet enligt NPT. Tag bort den och söka vanlig grannsämja, avskaffa apartheid och lämna tillbaka stulen mark. Så blir tryggare i Israel.

     • Anders – Volare, var en känd sång när vi båda var yngre och jag får känslan att du svävar högt i det blå utan markkontakt när du betraktar mellanöstern.
      Ja, jag har inga problem med israeliska kärnvapen eftersom de hanteras av en demokratisk stat på samma sätt som England och Frankrike gör.
      Kärnvapen i händerna på svartrockarna i Teheran känns dock som jämbördigt med kärnvapen i Hitlers händer. Nazi-Tyskland och Iran känns likartade med en uttalad önskan att erövra sin omgivning till varje pris. När det gäller Israel vill ju Iran helt utplåna det från jordens yta och Hamas vill döda varje jude. Appeasment gentemot Hitler fungerade inte och det gör det inte mot Iran heller.
      När det gäller NPT så har inte Israel – i likhet med Indien, Pakistan och Nord-Korea – skrivit på detta avtal.
      Det går inte att söka grannsämja med en entitet vars uttalade målsättning är att förgöra dig.
      Apartheid finns inte i Israel. Alla israeliska medborgare har samma rättigheter. Att det arabiska Raam-partiet eventuellt kan bli kungamakare vid bildandet av en ny regering är ju ett tecken på det.
      Verklig Aparteheid gentemot palestinier finns däremot i Libanon där de nekas medborgarskap och är spärrade från ett stort antal sysselsättningar och utbildningar. Frågan är väl också ifall de blir vaccinerade mot Covid.
      ”Lämna tillbaka stulen mark”. De arabiska styrkorna har förlorat ett antal angreppskrig mot Israel och det bör väl få kosta? Stalin fördrev 1,8 miljoner tyskar från Königsberg vilket idag är oblastet Kalingrad – har aldrig hört dig eller någon annan kräva att det ska lämnas tillbaka till Tyskland. Stalin fördrev 4-500.000 finnar från Karelen. De fick 10 dagar på sig att packa och försvinna. De sögs upp av den finska nationen. Även där har jag inte hört några klagomål från din sida. Välkommen ner på jorden!

     • Den enda stat som använt kärnvapen – onödigtvis – är demokratiska” USA. Mot inrådan av en majoritet av USA:s högsta militärer och i ett läge då Japan redan var i stort sett besegrat. ””Based on a detailed investigation of all the facts and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey’s opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.”
      – United States Strategic Bombing Survey Juli 1946 USA-amiral redo att kärnvapenbomba Kina 2018 – War is politics by other means Och USA har i sin strategi flyttat ned beslut om användande av kärnvapen ned i den militära hierarkin.

      Utdrag ur ”USA som Världsplis”

      USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) (https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx) ökar risken för krig och kärnvapenkrig genom att:
      * bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen
      * integrera kärnvapen med konventionella styrkor.
      * utveckla olika typer av små kärnvapen.
      * den kräver utplacering av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen med lång räckvidd, som USA inte lanserat på 25 år.
      * beslut om kärnvapeninsatser flyttas ned i den militära beslutskedjan.
      Enligt Bulletin of Atomic Sciences är mänskligheten endast 100 sekunder från ett kärnvapenkrig, vilket innebär mycket hög risk. År 2017 bedömdes risken till 3 minuter (https://thebulletin.org/2020/01/press-release-it-is-now-100-seconds-to-midnight/). Den legendariska ”Doomsday Clock” är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig. Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists.
      USA har sedan flera år satsat väldiga summor på att utveckla nya mindre kärnvapen och på att modernisera sin kärnvapenarsenal. DN skrev 16/9 2012 “Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Man kan anta att Kina, Ryssland och andra kärnvapenmakter också gör det.

      Daniel Ellsberg, som avslöjat USA:s lurendrejerier om Vietnamkriget i ”Pentagon Papers” har också belagt att USA planerade kärnvapenangrepp på Sovjetunionen och Kina och räknade med 600 miljoner döda Daniel Ellsberg: Värdig mottagare av Palme-priset. Men inte bästa valet! Han skrev ”Och utan att någon ytterligare kärnstridsspets från vår attack landar i Västeuropa, skulle 100 miljoner av våra allierade dödas av radioaktivt nedfall från Östeuropa och Sovjetunionen, beroende på åt vilket håll vinden blåser…”

      Och notera att det land som leder i brutala, folkrättsvidriga krig är demokratiska USA.

      Israel har upprepade gånger angripit Gaza och roffat åt sig områden där och i närliggande stater. Medan Iran är fredligare, inte varit i krig, men nu bekämpar Väststödda terrorister i Syrien.

     • Anders, noterar att mer än 90% av ditt inlägg handlar om din vanliga USA-antipati men bara slutmeningarna handlade om Israel vilket var ämnet vi diskuterade.
      Men, beträffande de amerikanska atombomberna över Japan ägnar du dig åt ”cherry-picking” när det gäller fakta. Det finns ju även andra fakta och omständigheter. Ett faktum är ju att USA i annat fall skulle fortsatt med sin brandbombning av japanska städer. Pga den japanska byggstilen med trähus blev det ju eldstormar i städerna så förmodligen hade fler japaner dött där än vad som nu blev fallet.
      Till viss del drog vi ju nytta av Hiroshima i Europa där Stalin stoppade där han gjorde och inte vågade gå vidare. Det tog danskarna ett år efter fredsslutet att bli av med ryssarna från Bornholm – för Baltikum tog det 45 år. Det fanns en befogad rädsla i Danmark att Sovjet skulle stanna kvar på Bornholm för att utnyttja ön som ett brohuvud vid ett anfall västerut.
      Israel har inte roffat åt sig områden i Gaza och när det gäller Golanhöjderna så gäller väl det som står i ett annat inlägg på din blogg om Krim: ”Utsikten att fientliga västerländska styrkor skulle etablera sig intill Rysslands sydvästra gräns och utgöra ett omedelbart hot mot Rysslands intressesfär var av den typ som ingen nation kunde acceptera.” Syrisk eldgivning från Golan var/är inte acceptabel för Israel. Men samma regler gäller kanske inte för Israel som för Sovjet/Ryssland?
      Myten om det fredliga Iran – det land som avrättar näst flest människor i världen (på andra plats efter Kina), bedriver lågintensiv krigföring mot Israel genom sina ”proxies” Hezbollah och Hamas. Där Ayatollornas eget Waffen-SS, IRGC, är terrorstämplat av många länder (IRGC lyder direkt under prästerskapet på samma sätt som Waffen-SS var direkt underställt Nazistpartiet). Ett land som på alla sätt strävar efter hegemoni i Mellanöstern. Fredligt?

     • Artikeln av den unge medarbetaren i tonåren är en seriös, kunnig ananlys av ämnet. Detta innebär ofrånkomligen kritik av USA.
      Atombomberna i Hiroshima och Nagasaki i Andra världskriget var onödiga enligt de ledande USA-generalerna, Där står ”I en artikel i Los Angeles Times för ett år sedan gör Oliver Stone och Peter Kuznick grundligt upp med den vanliga, falska föreställningen att det var atombomberna över Hiroshima och Nagasaki som stoppade Andra Världskriget. De skriver ”Truman exulted in the obliteration of Hiroshima, calling it “the greatest thing in history.” America’s military leaders didn’t share his exuberance. Seven of America’s eight five-star officers in 1945 — Gens. Dwight Eisenhower, Douglas MacArthur and Henry Arnold, and Adms. William Leahy, Chester Nimitz, Ernest King and William Halsey — later called the atomic bombings either militarily unnecessary, morally reprehensible, or both. Nor did the bombs succeed in their collateral purpose: cowing the Soviets.

      Leahy, who was Truman’s personal chief of staff, wrote in his memoir that the “Japanese were already defeated and ready to surrender…. The use of this barbarous weapon at Hiroshima and Nagasaki was of no material assistance in our war against Japan.” MacArthur went further. He told former President Hoover that if the United States had assured the Japanese that they could keep the emperor they would have gladly surrendered in late May.”

     • Thomas Åkerblad Den uppfattningen göds av USA propagandan. Med tanke på Israels dödspatruller inrikes och internationellt, etniska rensningar, och kontinuerliga steg för steg ockupationer känner jag att Iran är betydligt mer trovärdiga och pålitliga än Israel. Israel etablerades genom ett ”angreppskrig” och en omfattade etnisk rensning på 40-talet, och den har ännu inte avslutats.

     • Karl W – Med tanke på att Kina just köpt Iran med ett 25-årskontrakt förstår jag att Iran får en positiv bedömning sett med Peking-glasögon. Den iranska trovärdigheten kan kanske bedömas utifrån det faktum att fyra iranska agenter nyligen dömdes i Belgien för ett planerat massmord på oppositionella iranier. Ledaren fick 20 års fängelse.
      https://www.nytimes.com/2021/02/04/world/europe/iranian-diplomat-convicted-bomb-plot.html
      Iran använder annars vanligen sina stormtrupper från Hezbollah för sitt ”dirty work” som de stora sprängningarna av judar i Sydamerika för en del år sedan. Hezbollah är ju också terrorstämplade i många länder. Senast gjorde Tyskland ett stort tillslag mot dem där man hittade stora mängder ammoniumnitrat (samma som i Beirut-katastrofen).
      Men viktigast för bedömningen av Iran är väl deras uttalade mål att ta bort Israel från kartan? ”…from a speech Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei gave on September 9, 2015, in which he stated that the ”Zionist regime will cease to exist in the next 25 years.”
      https://www.jpost.com/Israel-News/Will-Irans-doomsday-clock-go-down-as-one-of-historys-failed-predictions-497842

     • Thomas Åkerblad Vad du upprepar är den amerikanska propagandaversionen av händelserna. Japan var redan slaget och besegrat. Det var bara en formell kapitulation som saknades. Vad USA genomförde med Nagasaki och Hiroshima var ett experiment på innevånarna för att studera effekterna av atombomber på människor, och samtidigt skrämma sovjet. Det kanske tog danskarna ett år att bli av med ryssarna från Bornholm och 45 år i Baltikum, men efter 75 år har vi ännu inte lyckats bli av med amerikanarna i Japan, Europa, Sydkorea, Filippinerna, och omkring 1,000 andra platser. För 125 år sedan erövrade USA Guam med vapenmakt, och dom sitter fortfarande kvar och har gjort det till en del av USA. USA har försökt att göra Vietnam och Korea till brohuvuden, och dom försöker med Hong Kong, Tibet, och Xinjiang. USA har etablerat sig i Irak och Ukraina med våld. Israels etniska rensning dom påbörjade på 40-talet pågår ännu.

     • Kärnvapen är en livförsäkring mot intervention/bombningar från USA det visar exemplet Nordkorea! Hade Khadaffi skaffat kärnvapen hade han levt idag och Libyen hade fortfarande varit Afrikas rikaste och bästa land att bo och flytta till för folk från övriga Afrika! Sen är det ju så att varken Israel eller Iran borde ha kärnvapen men för att undvika krig så måste det väl till en lokal terrorbalans. Israels anfallsplaner mot Iran har väl knappast missats av prästväldet….

     • ”Israels anfallsplaner mot Iran har väl knappast missats av prästväldet….” Och varför har Israel anfallsplaner mot Iran? Därför att svartrockarna med glädje och perverst nöje ofta talar om hur de ska jämna Tel Aviv m fl israeliska mål med marken och utrota judarna. Att det bor 20 procent araber i Israel som också skulle utrotas verkar inte bekymra dem det minsta. Fast det är klart – de är väl till största delen Sunni så då spelar det kanske inte så stor roll?

     • Benny En tragisk sanning – i dagens värld. Vi får väl hoppas att den utveckling vi nu ser där USA steg för steg avväpnas ekonomist att vara världens envåldshärskare och militära diktator även kommer att leda till att USA avväpnas steg för steg militärt och aggressionen förintas. Förhoppningsvis kommer ’även USA att i framtiden se det meningslösa med dessa massiva krigsförberedelser och rustningar blir meningslösa och USA kommer att tvingas avrusta, vilket kommer att öppna för resten av världen att göra detsamma.

    • Hizbollah var anledningen till varför IDF fick det pinsamma renommé för att vara en blöjarmé. Innan Hizbollah gav ordentlig med stryk fick IDF oförtjänta ryktet frö att vara en mäktig armé. Ingen i MÖ räds längre marktjuvarnas armé. Skämtet på gatan är att ropar man Hizbollah så springer IDF.

     T o m Henry Kissinger som jo är sionisternas käre vän lär ha sagd att israel har tills 2025 innan den rämnar helt. Måtte det besannas!

     Att Iran vill att apartheid israel regimen försvinner är vad varje sansad person skulle också önska. Vi lever i det 21:a seklet och världen ska inte låta denna öppet rasistiska enhet att existera. Död åt den sionistiska regimen!

     • Förhoppningsvis kommer det interna motståndet i Libanon mot Irans spratteldocka Hezbollah att innebära ett slut för denna terrorsekt. Allt fler och fler länder terrorstämplar organisationen och gör det svårare för den att bedriva sina kriminella aktiviteter som t ex knarkhandel.

     • Jaha, och USA:s kriminella aktiviteter med krig och att stjäla olja i Syrien och frakta knark från Afghanistan ska få fortsätta, Åkerblad? Tydligen är det så för dig att bara det är rätt nationer som är skurkar ska man få fribiljett för sina kriminella handlingar! USA och Israel är för övrigt också statsterrorister precis som Iran men i större skala där USA är ojämförligt störst på alla sätt!

     • Ytterligare dåliga nyheter för samling marktjuvar, sionister och barnamördare som förpestat MÖ. Detaljerna i det 400 miljarder dollar avtalet mellan Kina och Iran och vad det innebär för regionen belyses här:

      https://www.strategic-culture.org/news/2021/04/04/chinese-russian-iranian-alliance-ushers-new-hope-for-middle-east/

      Om man betänker också att israels spratteldocka USA befinner sig på randen till inbördeskrig så inser man varför sionisterna är fullständigt rabiata. Apartheid israel står och faller med USA och USA är på fallrepet 😉

      Mer om det sjuka USA som kommer att ta barnamördarnas enhet israel med sig till avgrunden kan en och annan sionist läsa här och gå bananas på 😉

      https://www.globalresearch.ca/america-national-humiliation-eurasia-uncle-sam-sick-man-west/5739981

  • Kina behandlar sin muslimska minoriteter mycket väl genom att internera de USA stödda och USA i Syrien utbildade terroristkrigarna, som tidigare bedrivit terrorism mot dom. Man har dessutom gett fri språk och yrkesutbildning, vilket har lyft levnadsstandarden väsentlig, och på ett otroligt sätt gjort det möjligt för kvinnorna att bryta sig loss från patriarkatet, hederskulturen och våldet mot kvinnor i hederssyfte och som tvingade till påtvingade äktenskap i tonåren. Kvinnor har idag en ekonomisk frihet att råda över sina egna liv som dom tidigare inte kunde ens drömma om. Klanerna med sin våldsbenägna hederskultur klagar vilt att deras traditionella hederskultur dör ut, och att språkkunskaper ger frihet att fritt välja sitt eget liv.

   • Har Kina skrivit om Koranen för inhemskt bruk också? Det vore en välgärning, och något att ta efter för väst.

    • Kina har inte skrivit om Koranen. Däremot har man beslagtagit en del terroristhandböcker som såg ut som koranen. Kina har en annorlunda sätt att hantera sådant. När USA agerade i Xinjiang och radikalisera och rekryterade till terroristutbildning i Syrien, då förbjöd man inte koranen och stängde moskéer. Man byggde tusentals nya moskéer och renoverade gamla, och man utbildade tusentals imamer. Imamerna predikade i moskéerna om islam och påminde att islam är en fredens religion och islams dyrkare hade en uppgift att följa profetens ord om att vara en fredens religion. Det vände folket bort från våldet.

     • Att utbilda folk är den bästa medicinen mot villfarelser som religion! Då minskar de religiösa ledarnas makt och stater blir mer sekulariserade!

   • Av Paul Craig Roberts
    Som nation finns inte längre USA. En nation kräver en homogen enhetlig befolkning, som USA inte har. En gång efter kolonitiden när invandringsgrindarna öppnades utspäddes den engelska befolkningen med irländare, italienare, polacker, judar och en mängd andra europeiska folk. Med en förnuftig invandringspolitik och krav kunde USA assimilera olika europeiska etniciteter i en engelsk rättsstat, engelska medborgerliga friheter och det engelska språket. Dessa framgångsrika ansträngningar för assimilering övergavs för årtionden sedan och ersattes av ”mångkulturalism” och ”mångfald”. Idag är USA ett torn av Babel.
    Idag är USA för olika för att leva under samma lagar. Demokrater har till exempel uttalat sin avsikt att förstöra den andra ändringen. Dessutom är en del av dem beredda att göra det inte genom lagstiftning utan genom president makt som den amerikanska konstitutionen inte tillåter.
    Valtjuven Joe Biden vidtar verkställande åtgärder mot friheten att bära vapen. Att en president utövar en makt som han inte har, är början på tyranni.
    Med tanke på att den anti-amerikanska och olagliga Biden-regimen avser att avlägsna amerikanernas konstitutionella rätt att försvara sina liv och egendom mot brottslingar och deras frihet mot Washingtons tyranni, har Arkansas State Senate inför federala åtgärder antagit ett lagförslag som förbjuder verkställighet av Federal vapenlagar i Arkansas.
    I USA idag ser traditionella vita amerikaner (inte demokraterna) sig vara hotade. Tjänstemännen i det styrande partiet och mediaförrättarna har förklarat traditionella vita amerikaner som ”inhemska extremister”, ”inhemska fiender”, ”vita supremacister”.

    FBI söker och åtalar dem som utnyttjade sin första ändringsrätt till yttrandefrihet och förening genom att delta i Trump-mötet i Washington och anklagar falskt dem som utövar konstitutionella rättigheter för att försöka ”Trumpuppror”. De galna antiamerikanska demokraterna försökte faktiskt anklaga den tidigare presidenten Trump för ett obefintligt ”uppror mot den amerikanska regeringen”.
    Detta visar att USA politiskt har degenererat till ett tredje världs-land där den kommande regimen arresterar eller avrättar den tidigare presidenten. Medan den idiot som utsetts till försvarsminister eliminerar den amerikanska militärens stridsförmåga, kallar den olagliga presidenten i Vita huset Rysslands och Kinas presidenter namn och utfärdar hot. Samtidigt utfärdar den idiot som spelar försvarsminister en amerikansk garanti till Ukraina mot Ryssland, medan försvarsdepartementet tillkännager en läppstift, målad fingernagel, hästsvansad, transkönad armé i intresse av mångfald.
    De slags män som gjorde de amerikanska marinvapen och fallskärmsjägare till en stridande styrka kommer inte att gå med i en sådan armé eller acceptera sådana varelser som officerare. USA: s militär är historia. Ukraina bör ta hänsyn till detta innan de förstörs. Den amerikanska garantin är värt noll, och denna värdelösa garanti kan starta en världsbrand.

 3. Mycket bra artikel och som vanligt finns det en gäng sionister som förnekar vad som faktiskt händer runt om i världen, och en del andra som tror USA är deras trygghet för dem sett det på hollywood filmer, men vad ska man säga, riktigt bra artikel Andi

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here