Israels agerande i Gaza till ICC – en historisk anmälan

6
568

Publicerad: 2023-12-18 

DEBATT – av advokaterna Katrin Jack, Anna Roth, Canela Skyfacos, Shirin Rizwand, Sara Elofsson, Emma Bshara Dyrén, Selma Alami, Mayssam Baaken, Malin Dahl, Claes Jörgensen, Reem Matlak, Ali Kassim, Wissal Abdallah, Anna Sofia Vikström, Katarina Bagavac Andhill, Jenni Stavare och Sandra Gustafsson.

Källa:  https://www.dagensjuridik.se/debatt/israels-agerande-i-gaza-till-icc-en-historisk-anmalan/. Publicerad: 2023-12-18

Den 10 december varje år infaller Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Dagen instiftades av FN år 1948 och syftar till att uppmärksamma och stärka världens åtaganden att skydda och främja alla människors rättigheter och lika värde. Rättigheterna är universella och gäller för alla människor. Rättigheterna är ovillkorliga.

Red: Läs gärna 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Samtidigt, 75 år efter instiftandet av dessa rättigheter pågår en fullständig humanitär kris för den palestinska civilbefolkningen i Gaza, en befolkning som på grund av Israels blockad inte har någon reell möjlighet att fly. Det finns även rapporter om att de platser som anges som säkra ändå utsätts för israeliska flyganfall.

Israel har hävdat att landet har rätt att försvara sig efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. Attacken har och bör naturligtvis fördömas. Att attackera, döda och ta civila gisslan är alltid och villkorslöst fel.

En stat har, enligt folkrätten, en rätt att försvara sitt territorium och sin befolkning, men den rätten är inte ovillkorlig – varken avseende vem självförsvaret riktas emot eller hur detta utövas. Den Internationella domstolen i Haag (ICJ), som är FN:s rättskipande organ, lämnade år 2004 ett utlåtande i fallet Wall[1] gällande Israels då pågående uppförande av muren på Västbanken och runt Jerusalem. Domstolen konstaterade i det utlåtandet dels att uppförandet av muren, som skedde på ockuperad mark, utgjorde brott mot folkrätten, dels att Israel, som ockupationsmakt, inte kunde förlita sig på rätten till självförsvar för att rättfärdiga uppförandet av muren.

Sedan den 7 oktober 2023 har minst 18 000 civila palestinier dödats av israelisk militär, av dessa uppskattas cirka 70 % vara kvinnor och barn. Över 1,9 miljoner palestinier är på flykt och risken för svält och svårt lidande var enligt FN:s uttalande den 19 november 2023 överhängande och akut.[2] Det har i dagarna kommit alarmerande rapporter om att barn i Gaza nu dör av svält, till följd av blockaden.

Även om kritiken mot Israel inledningsvis varit lågmäld har rösterna mot landets agerade vuxit sig allt starkare. Flera stora hjälporganisationer som Amnesty International och Human Rights Watch samt FN-experter[3] har understrukit behovet av ett omedelbart eldupphör för att skydda civilbefolkningen och att förhindra folkmord. Även tunga svenska röster, som Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, har uttalat[4] sig om att Israel mycket sannolikt bryter mot folkrätten.

I november lämnades en formell anmälan in till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) gällande israeliska statsledningens agerande i konflikten. Bakom anmälan står över 160 NGO:s och fler än 600 advokater från världen över, däribland undertecknande advokater, med den franske advokat Gilles Devers i spetsen. Därutöver har fem länder lämnat in egna anmälningar. Uppslutningen kring anmälningarna är historisk och innehåller en begäran om att ICC ska utreda om folkmord och andra folkrättsbrott begåtts mot den palestinska befolkningen. Det begärs också att en internationell arresteringsorder utfärdas mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Begreppet folkmord, på engelska genocide, kommer från grekiskans genos, som betyder ras eller stam och latinets cide som betyder mord. Juridiskt definieras folkmord som handlingar vidtagna i syfte att helt eller delvis förinta en viss folkgrupp genom åtgärder som syftar till förstörelse av socialt liv. Det kan röra sig om att döda medlemmar ur folkgruppen men också att tillfoga svår fysisk eller psykisk skada eller genom att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra folkgruppens fysiska undergång helt eller delvis.[5]

Israels totala belägring av Gaza, inbegripet avstängning av vatten och el, inskränkningar i tillgången till sjukvård, tvångsförflyttningar, avhumaniserande yttranden av bl.a. israeliska politiska och militära befattningshavare och urskillningslöst bombande av tätbefolkade områden som sjukhus, skolor och religiösa byggnader, är några av de omständigheter som lyfts fram som grunderna i anmälan.

Det är av största vikt att Israels agerande mot den palestinska befolkningen kommer under rättslig prövning av ICC. Som ett led i denna internationella kraftsamling deltar undertecknande advokater aktivt i ICC-processen. Som advokater har vi, enligt advokatetiska regler, en särskild skyldighet att verka för upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter. Genom deltagandet i ICC-processen verkar vi i denna anda. Vi advokater har en särskild ställning i rättssamhället och måste våga stå upp och stå emot, även när det är obekvämt. Mänskliga rättigheter gäller ovillkorligen och för alla människor. Alltid.

[1] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (icj-cij.org), utlåtandet I fulltext 1497.pdf (icj-cij.org)

[2] 2023-12-13 FN, Befolkningen i Gaza står inför svält – Förenta Nationerna (unric.org)

[3] (2023-11-02, FN, Gaza is ‘running out of time’ UN experts warn, demanding a ceasefire to prevent genocide | OHCHR

[4] Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet 2023-12-13 i TV4 Efter fem

[5] Romstadgarn artikel 6 b och c samt Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott

Föregående artikelProfessorn som kom in i kylan i Sverige
Nästa artikelTack till alla läsare 2023 – ett acceptabelt bloggår!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Attacken den 7 oktober var INTE en ”terrorattack” och ska ABSOLUT inte fördömas! Ett förtryckt folk har all rätt i världen att bli kvitt barnamördare, kolonisatörer, plundrare och förtryckare. Al Aqsa Storm är precis det – befrielse handling/krig🤗😜😜

    Folkmordet som sker har gjort det klart och tydligt vilka det är som styr väst. Alla andra länder är med Palestina!

    Apartheid israel har ABSOLUT ingen rätt att existera! Världen utanför väst behöver kraftsamla och begrava denna styggelse för gott!!

  2. Tycker de lustigt denna såkallade Icc domstolen. Dess högst korkade brittiska ordförande var snabb med att åtala/efterlysa ryska presidenten för att ha tagit föräldrar lösa och andra barn till säkerhet. Medans Israel här och pappa Usa HELT kommer undan med ALLT framför HELA världens ögon. Icc domstolen är HELT klart blinda. Vad fan pågår här. Är man upptagna kanske med att räkna ALLA dom olika krigsbrotten som fortsätter ske i detta nu? Ryssland erkänner EJ denna domstol EXAKT på samma sätt som Usa och Israel EJ gör. Vad är skillnaden här? Enligt HELT noga och bekräftade uppgifter har Israel på ENDAST 2mån dödat mer än dubbelt så många civila än vad Ryssland gjort under 22mån i Ukraina. Israel har dessutom på denna så korta tid slaktat över 100 Journalister. MEN även rekordmånga FN medarbetare som ALDRIG tidigare skådats under denna korta tid, som sedan längesen passerade över 100pers. Vad är problemet här. Domstolen MÅSTE/SKA vara opartisk och opolitisk. Lägg ned den enligt mej då dessa klantskallar visat att man tyvärr EJ är opartiska och opolitiska. Det gäller EJ bara här och dessa länder. Men just dessa länder är perfekta exemplet

  3. Världen håller på att gå under. Det finns ingen kärlek mellan människor kvar i västvärlden som styr.
    Folk vilseledda av oligarker.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here