75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

9
796

Swedish Professors and Doctors for Human Rights SWEDHR bildades för att i huvudsak verka för att myndigheterna följer den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och påtalar brott mot dessa. Vår första offentliga aktivitet någonsin var att via svenska medicinska tidskrifter fördöma bombningen av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Afghanistan. Därefter följde fördömanden av krigsförbrytelser i andra konfliktområden och västmakternas brott mot de mänskliga rättigheterna gentemot läkare och journalister. Mest framträdande är fallet med det omotiverade åtalet mot Julian Assange, som inleddes för tretton år sedan i Sverige. På uppdrag av USA, som nu fortsätter i Storbritannien, där han hålls fången i väntan på utlämning – för att ha fördömt krigsförbrytelser.

I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna vill vi än en gång uttrycka vårt fasta engagemang för denna ädla deklaration, som vi högtidligen förklarade i vårt stiftelsemanifest 2014.

a. Vid detta tillfälle uppmanar vi på nytt EU-rådet och EU:s regeringar att respektera och fullt ut tillämpa artikel 19 om yttrandefrihet i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter och att söka, ta emot och sprida information och tankar genom alla medier och utan hänsyn till gränser.” EU-rådet och EU:s regeringar bör be sina Nato-partner att omedelbart släppa journalisten Julian Assange fri.

b. Vi uppmanar EU-rådet och EU:s regeringar att till fullo följa uppmaningen från FN:s generalsekreterare om Gazakriget. Detta innebär: eldupphör, underlättande av medicinskt och humanitärt bistånd samt fördömande och utredning av krigsförbrytelser.

c. Vi uppmanar EU-rådet och EU:s regeringar att aktivt stödja och skydda Läkare utan gränsers arbete i Gaza, där minst tre medicinska kollegor hittills har dödats under israeliska attacker.

d. Vi uppmanar EU-nämnden och EU:s regeringar, särskilt Sveriges regering, att fördöma folkmordet på det palestinska folket i Gaza.

Professor emeritus dr Marcello Ferrada de Noli, ordförande
Professor emeritus dr Anders Romelsjö, vice ordförande
Chefsläkare Dr. Ove Johansson, som representant för den grundande styrelsen

 

Detta uttalande har publicerats i the Indicter sänts till EU:s ordförande Ursula von der Leyen.
https://theindicter.com/swedhr-and-the-75th-anniversary-of-the-universal-declaration-of-human-rights-open-letter-to-ursula-von-der-leyen/
________________________________________________

Swedish Professors and Doctors for Human Rights SWEDHR was founded to essentially work for the authorities’ compliance with the Universal Declaration of Human Rights, and the denouncing of breaches against them. Our first ever public activity was the condemning via Swedish medical journals, of the bombing of Médecins Sans Frontières hospital in Afghanistan. It followed the denouncing of war crimes in conflict zones elsewhere, and the human-rights transgressions exercised by Western powers towards medical doctors and journalists. Most prominent is the case of the unjustified prosecution of Julian Assange, initiated thirteen years ago in Sweden. On behalf of the US, now continuing in the UK, where he is held prisoner pending extradition –for have denounced war crimes.

 

In the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we once more state our firm commitment to this noble chart, as we solemnly stated in our Foundation Manifest of 2014.

 

 1. On this occasion, we call anew the EU Council and EU governments for the respect and full applicability of Article 19 of the Human Rights Declaration regarding freedom of expression. Namely, ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

 

 1. We call on the EU Council and EU governments to fully comply with the appeal of the UN General Secretary on the Gaza war. Meaning: ceasefire, facilitation of medical and humanitarian aid, and the denouncing and investigation of war crimes.

 

 1. We call the EU Council and EU governments to actively support and protect the work of Médecins Sans Frontières in Gaza, where at least three medical colleagues have been killed so far under Israeli attacks.

 

 1. We call the EU Council and the EU governments, particularly the government of Sweden, to denounce the genocide of the Palestinian people in Gaza.

 

Professor Emeritus Dr. Marcello Ferrada de Noli, chair

Professor Emeritus Dr. Anders Romelsjö, vice chair

Chief Medical Dr. Ove Johansson, in representation of the founding Board of Directors

 

Föregående artikelUtrikesminister Lavrov svarar på frågor om aktuell rysk utrikespolitik. Del 1
Nästa artikelVad är demokrati egentligen?

9 KOMMENTARER

 1. I en dyster tid där inte ens ledande länder i FN:s Säkerhetsråd kan stoppa det amerikansk-israeliska kriget (ja, för det skulle väl störa den amerikanska ’fredsprocessen’ i Palestinakonflikten?) – så sköter Israel fyrverkerierna i firandet av detta stora jubileum.

  Det behövs ett internationellt militärt ingripande i Israel och Palestina för att hindra de israeliska krigsbrotten mot mänskligheten och en av FN organiserad trupp som tar över Västbanken och kan tömma och evakuera området på dess sionistiska ockupationsbefolkning, och skicka dessa över snart 770 000 illegala ockupanter till deras ursprungliga hemländer, precis som vi i Europa fick sända hem mellan hela 15 till 20 miljoner tyskar de nazistiska krafterna spritt ut över Centraleuropa. Vi måste alltså klara av ännu en gång och förflytta en illegal ockupationsbefolkning från ett område till deras juridiskt korrekta hemländer.

  Det är det enda som kan fullgöra fredsprocessen i Israel-Palestina-konflikten.

 2. Det borde vara så självklart detta för oss Sverige och EU. Det är bra att man påminner om detta. För man måste vara ärlig och säga att utvecklingen gått HELT åt skogen senaste deccenierna om inte längre. Det ser man klart och tydligt senaste åren. Sverige går verkligen fortsatt åt fel håll på ett sätt jag ALDRIG trodde var möjligt om någon hade frågat mej för ca20år sedan efter millennieskiftet

  • Jag får svara som den framstående skarpsynte och starka rösten, den palestinske författaren och framstående intellektuelle tänkaren om Amerikas väg i världen dessa senaste 30 åren: ”De har blivit ignoranta och arroganta”. (Ignorant i den meningen att det betyder ”obildad, okunnig” osv. ). En slags maktens nonchalans.

   Men vi såg i gårdagens omröstning i FN:s säkerhetsråd: USA – helt isolerat. Till och med alla de europeiska länderna (undantaget Storbritannien som lade ned sin röst) – röstade FÖR (d.v.s. motsatt position som den amerikanska).

   Jag såg lite tal idag från det internationella politiska forumet från Doha i Qatar med många gäster och talare. Inga tal går precis i ”amerikansk favör”. Alla negativa aspekter man tar upp i världen som inte nämns vid landets namn anspelar förstås på Washiongton. Ett Washington som nu håller på att förlora precis hela arabvärlden, och många europeiska länder går faktiskt numera helt emot den amerikanska just nonchalanta politiken: titta bara på länder som Belgien, Spanien, Malta, Irland – som helt ställt sig bakom Palestina av idag. Turkiet – förlorat för Amerika.

   Bara det offentliga Sverige lomar och baxar in sig bakom den korkade amerikanska Nato-skuggan.

   Det är faktiskt lite skämmigt att se. Sverige, dess politiker och folket som tappade sina principer och sitt kritiska tänkande. Vi har blivit Coca-Cola-människor med MacDonalds-hjärnor. Det amerikanska sönderfallet för Sverige har börjat.

  • PS. Den palestinske intellektuelle författaren och tänkaren jag avsåg ovan är naturligtvis Marwan Bishara, född i Nasareth, Palestina och verksam oftast i Paris och London. Jag glömde skriva ut det. Jag ber om ursäkt!

  • Men Martin, kom igen!
   Vuxna människor vid medvetande och sina sinnens fulla bruk som tar vaccin -som en del av förebyggande sjuk- och friskvård- och gör det frivilligt och med det medgivandet utgör det därför INGET BROTT, eftersom det då saknas tvingande uppsåt att skada och/eller döda patienten. Att ta vacciner är precis som andra mediciner, kirurgiska ingrepp och behandlingar aldrig riskfria – vi kan också dö av våra egna, även välbeprövade, mediciner, under eller efter en hjärt- eller hjärnoperation eller aldrig vakna upp från en anestesisövning. När skall de trygga västerländska och bortskämda befolkningarna någonsin inse detta? Livet är inte ofarligt och lycka inget naturtillstånd.

   De flesta (en mycket stor majoritet) som avled i USA under pandemin enligt officiell medicinsk statistik var faktiskt komplett ovaccinerade. Till och med de flesta hårdföra vaccinationsmotståndare som låg för döden, efter att vaccinationerna lanserats i slutet på år 2020 och år 2021, ångrade sig sina sista dagar i livet att de ej tagit vaccinet. Alla jag själv vet i och utanför Sverige som avled på grund av Covid-19-viruset var tillika helt ovaccinerade (vaccinet hade ej kommit ut för användning), d.v.s. under året 2020.

   Det är jag övertygad att vår redaktör vet väl (självklart bättre än jag själv) och har de specifika siffrorna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here