Är kapitalismens kris drivkraften i coronakrisen?

4
1911

Den här artikeln 27 juli av Pål Steigan https://steigan.no/2021/07/kapitalismens-krise-er-drivkrafta-i-koronakrisa/ ”Kapitalismens kris är drivkraften i coronakrisen” har vänligen översatts av Rolf Nilsson. Som framgår av andra här publicerade artiklar, exempelvis Efter COVID manar Davos till Kapitalets Great Reset använder storfinansen coronakrisen till att ytterligare stärka sin ställning,


Alla (inklusive oss) pratar om coronakrisen, men den verkliga mastodonten i rummet, som nästan ingen talar om, är den gigantiska krisen i kapitalismen som är drivkraften bakom det hela, och som var den som satte igång spelet. Detta är en kris som är många gånger större än finanskrisen 2008, och det är utan tvekan den största krisen i kapitalismens historia.

Finanskapitalet har vältrat över krisen på människor över hela världen

Finanskrisen 2008 blev aldrig löst, krisen sköts bara på framtiden. Genom ”kvantitativ lättnad”, dvs. genom att ”trycka pengar”, har centralbankerna sett till att pumpa in kapital i systemet för att hålla det igång. Därmed har det byggts upp ett skuldberg utan motsvarighet. Samtidigt har räntorna sjunkit till noll. Men när den finansiella räntan sjunker till noll, vad händer då? Tollef Hovig förklarar det här:

En förutsättning för att kunna öka penningmängden och kreditförsörjningen är, att de kan användas för ”försvarbara transaktioner”. Dvs. utlåning till projekt som ger genomsnittliga vinster och har en trovärdig återbetalningsprofil. Varje lån går till en specifik ”försvarbar transaktion”, banken skapar en kredit som sätts in direkt på låntagarens konto, öronmärkt för den transaktion som låntagaren har lånat pengar till. Detta är en förutsättning för att undvika inflation. När situationen uppstår, som före coronakrisen, att ökningen av penning- och kreditförsörjningen upphör (eftersom räntan har bottnat) och det finns få eller inga sunda transaktioner att låna ut pengar till, uppstår ett problem. Pyramidspelet i produktions- och förmögenhetskapital är, liksom alla andra pyramidspel, beroende av ett konstant nytt utbud av finansiellt kapital. Om utbudet stoppar kommer den stadiga ökningen av efterfrågan, som leder till ständigt ökande värden, att minska. Då står man inför en kapitalkris, som kommer att påverka alla former av kapital samtidigt, eller så kan du hitta smartare sätt att skapa mer finansiellt kapital, vilket läggs till de andra formerna av kapital, så att pyramidspelet kan fortsätta ännu ett tag. ”

Sedan 2007 har The Fed i USA ökat penningmängden till nio gånger så mycket, Europeiska centralbanken har ökat penningmängden sju gånger, Bank of England nio gånger och Bank of Canada sex gånger. Till och med den konservativa schweiziska centralbanken har ökat sin penningmängd åtta gånger sedan 2007.

Liksom alla andra pyramidspel måste detta spelet också krascha. Situationen var övermogen 2019, frågan var bara hur det skulle krascha, så att finanskapitalet skulle gå skadeslöst.

Kapitalismen behövde en massiv förstörelse av produktivkrafter, men hur?

Trots den enorma ökningen av penningmängden. Trots det faktum att tiotusentals miljarder dollar tillfördes den finansiella marknaden i hopp om att starta ekonomin, klarade inte kapitalet och riksbankerna att få liv i vinstnivån. Till och med nollränta, dvs. gratis pengar, resulterade inte i några betydande nyinvesteringar i industrin – i väst, kom ihåg det (till skillnad från Kina, ö.a.). På senare tid har vi till och med sett räntor på minus 0,5%, så låntagare får betalt för att låna pengar! Inte ens detta har hjälpt. Hösten 2019 hade kapitalismen nått en punkt, där det bara fanns en sak som möjligen kunde hjälpa, och det var massiv förstörelse av produktivkrafter. Detta sker vanligtvis genom krig. De två världskrigen ledde till en så stor förstörelse av produktivkrafter, människor och maskiner, att vinstnivån höjdes och drev fram en ny tillväxt i kapitalismen. Inget stort krig låg i faggorna hösten 2019, så det enda som återstod var att krossa ekonomin genom att stoppa den. Detta skulle ha lett till revolution, om man inte hade en god förevändning för att stoppa ekonomin, men den förevändningen hittades. Det vill säga att den hade förberetts sedan finanskrisen, nämligen den ultrafarliga globala pandemin!

Hovig förklarar:

”Det är här pandemikrisen löser problemet för kapitalet. Den medför nedstängning av delar av varu- och tjänsteproduktionen. Man tar så att säga upp ett hål i produktionen av varor och tjänster. Det är ett hål som kan fyllas genom att centralbanken och dess nätverk av privata banker skapar en enorm ökning av tillgången på pengar och kredit. Denna tillgång på pengar och kredit adresseras för att fylla hålet i produktionen av varor och tjänster och kommer således inte att skapa någon inflation. Hade krisen kommit som en finanskris, skulle den ha lett till våldsamma politiska konflikter kring att återigen stötta kapitalet. Pandemikrisen, däremot, ger politiker möjlighet att framstå som goda givare, som strör så mycket pengar de kan över företagen och det arbetande folket. De kan presentera sig själva som barmhärtiga samariter, som släcker massornas törst efter medel för livets uppehållande, så gott de kan. Som vi såg har 12 biljoner USD skapats, dvs. motsvarande hittills 12 norska oljefonder. Dessa nytryckta pengar tillförs så kapitalet genom cirkulationen. Företag betalar hyra, människor fortsätter att betala lån, pengar pytsas in på aktiemarknaden, osv.. Istället för en finanskris med tillhörande katastrofer har vi en pandemikris där politikerna är hjältar. ”

De ekonomiska effekterna av koronakrisen hittills kan sammanfattas i två enkla tal. Business Insider: Miljardärer tjänade 3,9 biljoner dollar under pandemin. The Guardian: Covid-19 har kostat världens arbetare 3,7 biljoner dollar.

FN:s International Labour Organization (ILO) har beräknat att antalet förlorade arbetstimmar för världens arbetare 2020 motsvarar en förlust på 255 miljoner heltidsjobb. Det är fyra gånger så många jobb som förlorades i finanskrisen, skriver ILO.

Världsbanken har beräknat att lockdown-politiken har ökat antalet extremt fattiga människor i världen med 150 miljoner. Den hungersnöd som kommer att följa i kölvattnet av nedstängningarna kommer att drabba ett par hundra miljoner. WFP (World Food Programme, WFP, ö.a.) beräknar att 270 miljoner människor drabbades av svält under 2020, en ökning med 70 procent från föregående år.

Men det är inte nog!

Trots det faktum att detta klasskrig mot folk och nationer i världen har varit så förödande som det har varit, har det fortfarande inte lyckats förstöra tillräckligt för att få kapitalismen tillbaka på banan. I kapitalets spel med fiktiva värden finns det en typ av lån på framtiden, som kallas «derivat». Det är en typ av värdepapper, där investerare spelar på framtida värden. Det här är kasinoekonomi, långt ifrån den verkliga världen, och när man väl har börjat spela måste man fortsätta. Ingen vill ta förlusterna.

År 2017 sa ekonomer vid New York Fed att den totala utestående derivatmarknaden var 500 triljoner dollar, det vill säga vad vi i Norge kallar 500 biljoner, eller 500 000 miljarder dollar. Det är 25 gånger USA:s BNP och 7 gånger världens totala BNP. Det finns med andra ord inga värden som håller denna fantasibeloppet uppe, inga verkliga värden de kan bytas in mot. Investeraren och miljardären Warren Buffett har kallat dem ”finansiella massförstörelsevapen”, och det är en ganska exakt beskrivning.

Men även efter 18 månaders med rullande lockdown har de inte lyckats få ner denna massiva ”skuld på framtiden” särskilt mycket. Den internationella banken för betalningsförmedling, BIS, säger i sin senaste rapport att derivatskulden har minskats till 467 biljoner dollar, dvs. en minskning med ”endast” 33 biljoner.

För dem som har investerat i sådana värdepapper kommer en höjning av den finansiella räntan att medföra en verklig risk, därför är de intresserade av att behålla nollräntan så länge som möjligt, tills derivat-ballongen punkterats. Och det tyder på att de vill fortsätta med rullande lockdowns och ytterligare förstörelse av människor och produktionsmedel under flera år framöver. Så när de pratar om att ”pandemin” kommer att vara i flera år, har de redan tagit höjd för att fortsätta detta ekonomiska världskrig mot världens folk och nationer, tills alla finanskrisers moder är förbi och världen förvandlats till en global diktatur under finanselitens kontroll.

Och det berömmet måste man ge dem: de vet hur de skall föra klasskamp!

Föregående artikelBiden sätter in nya sanktioner mot Kuba – splittrad ”Vänster”?
Nästa artikelTal 4 juli aktion: FN: ”Protesterna i Colombia beror på enormt socialt missnöje”
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

4 KOMMENTARER

 1. Jag tror att det är något mer komplicerat med orsakssambanden och motiven bakom handlingarna. Den ekonomiska krisen är ett faktum som man försökt lösa genom att pumpa ut masslikviditet för att hålla skuldsatta nationer och finansinstitut flytande. Och den derivatspekulation som artikeln nämner. Likviditeten har dock inte kommit vanliga konsumenter tiiigodo, utan har drivit upp förmögenhetsvärden som aktier och fastigheter mm. Den inflation man talar om är en inflation i aktievärden.

  Den kapitalförstörelse som krigen traditionellt åstadkommit är svår att efterhärma. Nedstängningspolitiken slår främst ut tjänsteproduktion där kapitalet är kunskap och talang och som inte efterlämnar samma tomrum som materiell förstörelse traditionellt har gjort.

  Coronaspektaklet som man numera måste börja beteckna det är en trend som kan utnyttjas för maktmissbruk och därmed även för hantering av den ekonomiska krisen, det är nog riktigt. Det är inte någon hemlighet att bara en liten del av det sk. coronastödet verkligen gick till dem som drabbats inom tjänstesektorn.

  Men själva coronan verkar vara en kombination av måttlös girighet inom den mest korrumperade av industrier, läkemedelsindustrin, kombinerad med lika måttlöst maktbehov hos grupper av individer inom västoligarkin. Robert Kennedy jr och dr. David Martin betecknar spindeln i nätet, dr. Fauci som en kombination av börssvindlaren Bernie Madoff och FBI-chefen J. Edgar Hoover. Misstankarna växer dessutom att förutom att berika sig måttlöst tillkommer motiv om utveckling av virus till biologiska vapen

  Coronan har funnits på ritbordet i minst tio år om inte tjugo som ett projekt där det finns både pengar som global makt att hämta. David Martin säger att amerikanska patentarkiv dokumenterar denna utvecling i detalj. På globalresearh.ca kunde vi igår läsa om en amerikansk laboratoriechef som påpekade att det saknas brukbart referensmaterial som är nödvändigt för ett laboratorium om det skall kunna mäta mängden av ett virus. PCR-testet ger endast ett kvalitativt mått men ingen indikation om mängd. Ett positivt resultat är meningslöst som sjukdiagnos. Det är som att ge samma dom för rattfylla för den som klunkat i sig ett helrör Absolut och den som tagit en droppe på tungan. Ett labb måste kunna mäta mängd. Någon isolering av viruset har heller ingen kunnat prestera. Vad det handlar om är diverse sekvenser, och betecknande nog, sekvenser som är bekanta från patentansökningar, enligt David Martin.

 2. Steigan.no skriver ”Detta är en kris som är många gånger större än finanskrisen 2008, och det är utan tvekan den största krisen i kapitalismens historia.” Och ingen behöver göra noggrannare analyser för att se att detta är fakta.
  Igår kom en video på the Duran https://theduran.com/great-power-conflict-from-possibility-to-high-probability/ i vilken man på ett lättbegripligt sätt dessutom slog fast, att risken i och med denna kris är mycket hög för ett krig mellan USA och Kina någonstans utanför Kinas kust. Denna risk, slogs det fast, beror till stor del på den väl utbredda inkompetens och det kaotiska arbetssätt som ledare framförallt i USA har. Debattörerna ansåg dessutom att krigsutbrottet mycket väl skulle kunna ske efter vinterolympiaden i Kina 2022 och före presidentvalet i USA 2024. Skälen till det är mycket trovärdiga.
  Debattörerna var också överens om, att om kriget snabbt gick upp till högsta nivå, ja då bleve det adjö för oss alla. De diskuterade också något alternativet om det inte bleve så.
  Då debattörerna inte klart kunde analysera den nuvarande krisen som en kris i kapitalismens historia, blev deras syn på framtiden därefter. Vi som söker analysera i den vetenskapliga tradition som skapats av Marx, Lenin och Mao Zedong bland andra, vi måste naturligtvis göra våra egna analyser. Steigan är mycket duktig på det, och orädd och självständig.

 3. För det första tror jag inte kapitalismen skulle vara i någon särskild kris.
  Jag ser kapitalismen som evolutionens egna skapelse och med den besitter naturens krafter.
  Ser man över världen har planekonomierna i stort sett försvunnit och ersatts av fria marknader på de flesta ställen.
  I vissa viktiga fall som ex. vis Kina reglerade men ändock en friare handel utan totalitärt styre.

  Däremot ser jag den fria marknadens oförmåga att hantera Coronakrisen.
  Då Coronakrisen inte slår lika mot olika grupper i samhället uppstår motsättningar.
  Jag tror inte motsättningen går att överbrygga på frivillig väg då vissa grupper upplever sig hindrade och andra grupper utsatta utan rimligt skydd.
  Där efterlyser jag en mer auktoritär kontroll som i första hand kan skydda de utsatta och skapa en form av kontroll över de som upplever sig hindrade och ge dem så mycket frihet som erfordras.

  Nedstängningar ser inte ut att vara populära i några politiska riktningar men jag tror de i tider pandemi är helt nödvändiga i större eller mindre utsträckning.

  Jag väntar fortfarande på besked om Coronakrisens ursprung och orsaker.
  Men kanske aldrig världen får veta?

  • Hade corona varit en riktig och dödlig pandemi så hade det givetvis krävts mer auktoritär kontroll men som corona är i verkligheten så hade det räckt med att skydda riskgrupperna. Att så många äldre dog i början var ett utslag av vanvård, inkompetens, fel vård m.m Fungerande motmedel som ivermectin och klorokin gömdes av någon anledning undan trots att de har bevisad effekt. Dödstalen i corona har också överdrivits och PCR-testerna kan inte annat än beskrivas som högst opålitliga. En viss Fauci och hans faucister runt om i världen har nog ett finger med i coronakrisens ursprung och orsak.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here