Kommer Europas energikris från Moskva? Eller rentav från Berlin och Bryssel?

17
1775
Stack of pipes for natural gas pipeline North Stream 2 at Mukran port, September 2020. Bild:Wikimedia Commons.

Sveriges ledande politiker och etablerade media menar att Sveriges (och Europas) energiproblem är Putins fel. Framkom mycket tydligt i vad statsminister Magdalena Andersson sa vid ”statsministerdebatten” med moderatledaren Ulf Kristersson igår. Är det så? Vore det så illa att upphäva sanktionerna och arbeta för fredsavtal och för att även tillgodose Rysslands säkerhetsintressen? Vem skulle förlora på det?

Den här ingående artikeln av William Engdahl har publicerats på hans site 31/8 http://www.williamengdahl.com/englishNEO31August2022.php och på New Eastern Outlook.

 

 • William Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare, han har en examen i politik från Princeton University och är en bästsäljande författare om olja och geopolitik, exklusivt för nättidningen ”New Eastern Outlook”.

Frågan behandlades senast här i ett uttalande för ett par dagar sedan. https://www.globalpolitics.se/for-billiga-elpriser-nej-till-eus-energiunion/

Europas energi-Harmageddon kommer från Berlin och Bryssel, inte från Moskva

Den 22 augusti var det börshandlade marknadspriset på naturgas i den tyska gashubben THE (Trading Hub Europe) mer än 1000 procent högre än för ett år sedan. De flesta medborgare får höra av Scholz-regimen att orsaken är Putin och Rysslands krig i Ukraina. Sanningen är helt annorlunda. EU-politiker och stora finansiella intressen använder Ryssland för att dölja vad som är en energikris Made in Germany och Bryssel. Konsekvenserna är ingen tillfällighet.

Tysklands Rikskansler Olaf Scholz

Det beror inte på att politiker som Scholz eller Tysklands gröna ekonomiminister Robert Habeck eller EU-kommissionens vice ordförande för grön energi, Frans Timmermans, är dumma eller aningslösa. Korrupta och ohederliga, kanske ja. De vet exakt vad de gör. De läser ett manuskript.

Allt ingår i EU:s plan att avindustrialisera en av de mest energieffektiva industrikoncentrationerna på planeten. Detta är FN:s gröna Agenda 2030 som också är känd som Klaus Schwabs Great Reset.

 

EU:s gasmarknad avreglerad

 

Vad EU-kommissionen och regeringsministrarna i Tyskland och i hela EU noggrant döljer är den omvandling de har skapat av hur naturgaspriset bestäms idag. Under nästan två decennier har EU-kommissionen, med stöd av megabanker som JP MorganChase eller stora spekulativa hedgefonder, börjat lägga grunden för det som i dag är en fullständig avreglering av naturgasmarknaden. Det främjades som en ”liberalisering” av Europeiska unionens naturgasmarknad. Det som nu tillåts är oreglerad handel i realtid på den fria marknaden för att fastställa priserna, i stället för långsiktiga kontrakt.

Från och med omkring 2010 började EU driva på en radikal förändring av reglerna för prissättning av naturgas. Innan dess fastställdes de flesta gaspriserna i fasta långtidskontrakt för leverans via rörledning. Den största leverantören, ryska Gazprom, levererade gas till EU, särskilt till Tyskland, i långtidskontrakt som var kopplade till oljepriset. Fram till de senaste åren importerades nästan ingen gas med LNG-fartyg. I och med att USA:s lagar ändrades för att tillåta export av LNG från den enorma skiffergasproduktionen 2016 inledde de amerikanska gasproducenterna en stor expansion av byggandet av LNG-exportterminaler. Terminalerna tar i genomsnitt 3-5 år att bygga. Samtidigt började Polen, Holland och andra EU-länder bygga LNG-importterminaler för att ta emot LNG från utlandet.

Henry Kissinger 2009

När de angloamerikanska oljejättarna, som då kallades de sju systrarna, efter andra världskriget blev världens ledande oljeleverantör, skapade de ett globalt oljeprismonopol. Som Henry Kissinger konstaterade under 1970-talets oljechocker: ”Kontrollera oljan och du kontrollerar hela nationer”. Sedan 1980-talet har Wall Street-bankerna, med Goldman Sachs i spetsen, skapat en ny marknad för ”pappersolja”, dvs. termins- och derivathandel med framtida oljefat. Det skapade ett enormt kasino av spekulativa vinster som kontrollerades av en handfull jättebanker i New York och City of London.

Samma mäktiga finansiella intressen har i åratal arbetat för att skapa en liknande globaliserad marknad för ”pappersgas” i terminer som de kunde kontrollera. EU-kommissionen och deras Green Deal-agenda för att ”dekarbonisera” ekonomin till 2050, genom att eliminera olja, gas och kolbränslen, utgjorde den idealiska fällan som har lett till den explosiva ökningen av gaspriserna i EU sedan 2021. För att skapa den ”enda” marknadskontrollen lobbades EU av de globalistiska intressena för att införa drakoniska och de facto olagliga regeländringar för Gazprom, för att tvinga den ryska ägaren av olika gasdistributionsledningsnät i EU att öppna dem för gas från konkurrenterna.

De stora bankerna och energiintressena som kontrollerar EU:s politik i Bryssel hade skapat ett nytt oberoende prissystem parallellt med de långsiktiga, stabila priserna på rysk gas från rörledningar som de inte kontrollerar.

År 2019 tillät en serie byråkratiska energidirektiv från EU-kommissionen i Bryssel den helt avreglerade handeln på gasmarknaden att de facto fastställa priserna på naturgas i EU, trots att Ryssland fortfarande var den överlägset största källan för gasimport. En rad virtuella handelsplatser hade inrättats för att handla med terminskontrakt för gas i flera EU-länder. År 2020 var den nederländska TTF (Title Transfer Facility) den dominerande handelsplatsen för EU-gas, det så kallade EU-referensvärdet för gas. TTF är en virtuell plattform för handel med framtids-kontrakt för gas mellan banker och andra finansiella investerare, ”Over-The-Counter”. Det innebär att den i praktiken är oreglerad, utanför alla reglerade börser. Detta är avgörande för att förstå det spel som pågår i EU i dag.

Under 2021 utgjordes endast 20 procent av all naturgasimport till EU av LNG-gas, vars priser till stor del bestämdes av terminshandeln i TTF-hubben, EU:s de facto riktmärke för gas, som ägs av den nederländska regeringen, samma regering som förstörde sina jordbruk på grund av ett bedrägligt krav på kväveföroreningar. Den största delen av importen av europeisk gas kom från ryska Gazprom, som levererade mer än 40 % av EU:s import 2021. Gasen kom via långsiktiga avtal, vars pris var mycket lägre än dagens TTF-spekulationspris. År 2021 betalade EU-länderna en beräknad straffkostnad på cirka 30 miljarder dollar mer för naturgas 2021 än om de hade hållit sig till Gazproms prissättning med oljeindexering. Bankerna älskade det. Inte för den amerikanska industrin och konsumenterna. Endast genom att förstöra den ryska gasmarknaden i EU kunde finansiella intressen och förespråkarna för Green Deal skapa sin kontroll över LNG-marknaden.

Stängning av EU:s gasledningar

Med EU:s fulla stöd för den nya grossistmarknaden för gas började Bryssel, Tyskland och Nato systematiskt stänga av stabil och långsiktig gasledning till EU.

Efter att ha brutit de diplomatiska förbindelserna med Marocko i augusti 2021 på grund av omtvistade territorier meddelade Algeriet att gasledningen Maghreb-Europa (MGE), som lanserades 1996, skulle upphöra att fungera den 31 oktober 2021, då det relevanta avtalet löpte ut.

Bild: Shutterstock på licens.

I september 2021 färdigställde Gazprom sin mångmiljarddollar stora undervattensgasledning, Nord Stream 2, från Ryssland, över Östersjön till norra Tyskland. Den skulle fördubbla Nord Stream 1:s kapacitet till 110 miljarder kubikmeter per år, vilket skulle göra det möjligt för Gazprom att vara oberoende av störningar av gasleveranser via sin Soyuz-ledning som går genom Ukraina. EU-kommissionen, med stöd av Biden-administrationen, blockerade öppnandet av rörledningen med byråkratiskt sabotage, och slutligen införde den tyske förbundskanslern Scholz sanktioner mot rörledningen den 22 februari på grund av det ryska erkännandet av Donetsk Folkrepublik och Luhansk Folkrepublik. Med den växande gaskrisen sedan dess har den tyska regeringen vägrat att öppna Nord Stream 2 trots att den är klar.

Den 12 maj 2022 stängde den Nato-kontrollerade Zelenskij-regimen i Kiev en viktig rysk gasledning genom Lugansk, som levererade rysk gas både till Ukraina och till EU-länder, trots att Gazproms leveranser till Sojuz-gasledningen genom Ukraina var oavbrutna under nästan tre månaders konflikt, trots Rysslands militära operationer i Ukraina, och förklarade att den skulle förbli stängd tills Kiev får full kontroll över det rörledningssystem som löper genom de två Donbassrepublikerna. Den delen av den ukrainska Soyuz-ledningen avbröt en tredjedel av gasen via Soyuz till EU. Det hjälpte verkligen inte EU:s ekonomi vid en tidpunkt då Kiev tiggde om fler vapen från samma Natoländer. Soyuz öppnades 1980 under Sovjetunionen och förde gas från Orenburgs gasfält.

Därefter kom den ryska gasledningen Jamal genom Vitryssland och genom Polen till Tyskland. I december 2021, två månader före Ukrainakonflikten, stängde den polska regeringen den polska delen av gasledningen och stängde Gazproms gasleveranser till låga priser till Tyskland och Polen. I stället köpte polska gasbolag rysk gas i tyska gasbolags lager, via den polsk-tyska delen av Jamal-ledningen, till ett högre pris i ett omvänt flöde. De tyska gasbolagen fick sin ryska gas via långtidskontrakt till ett mycket lågt kontraktspris och sålde den vidare till Polen med stor vinst. Detta vansinne bagatelliserades medvetet av den gröna ekonomiministern Habeck och förbundskansler Scholz, samt av tyska medier, trots att det tvingade fram ännu högre tyska gaspriser och förvärrade den tyska gaskrisen. Den polska regeringen vägrade att förnya sitt gasavtal med Ryssland och köper i stället gas på den fria marknaden till mycket högre priser. Som ett resultat av detta flödar ingen mer rysk gas till Tyskland via Jamal.

Slutligen har gasleveranserna via den undervattensbaserade gasledningen Nord Stream 1 avbrutits på grund av en nödvändig reparation av en gasturbin tillverkad av Siemens. Turbinen skickades till en särskild anläggning för Siemens i Kanada, där den antiryska Trudeau-regimen höll den kvar i månader innan den slutligen släpptes på begäran av den tyska regeringen. De vägrade dock medvetet att bevilja leveransen till dess ryska ägare, utan i stället till Siemens Tyskland, där den befinner sig, eftersom de tyska och kanadensiska regeringarna vägrar att bevilja ett rättsligt bindande sanktionsundantag för överföringen till Ryssland. På så sätt har Gazproms gas genom Nord Stream 1 också minskat dramatiskt till 20 procent av det normala.

I januari 2020 började Gazprom skicka gas från sin TurkStream-ledning genom Turkiet och vidare till Bulgarien och Ungern. I mars 2022 avbröt Bulgarien ensidigt, med Natos stöd, sina gasleveranser från TurkStream. Ungerns Viktor Orban däremot säkrade en fortsatt gasleverans från TurkStream till Ryssland. Som ett resultat av detta har Ungern i dag ingen energikris och importerar rysk gas från rörledningar till mycket låga fasta priser.

Genom att systematiskt sanktionera eller stänga gasleveranser från långsiktiga, billiga rörledningar till EU har gasspekulanter, via det nederländska TTP, kunnat utnyttja varje hicka eller energichock i världen, oavsett om det rör sig om en rekordtorka i Kina eller konflikten i Ukraina eller exportrestriktioner i USA, för att bjuda EU:s grossistpris på gas i alla riktningar. I mitten av augusti var terminspriset vid TTP 1 000 % högre än för ett år sedan och det stiger dagligen.

Det högsta tyska priset är galet

Det avsiktliga sabotaget av energi- och elpriserna blir ännu mer absurt. Den 28 augusti avslöjade den tyske finansministern Christian Lindner, den enda kabinettsmedlemmen från det liberala partiet (FDP), att enligt de hemliga villkoren i EU:s komplexa reformåtgärder för elmarknaden, får producenter av el från sol- eller vindkraft automatiskt samma pris för sin ”förnybara” el som de säljer till elbolagen för nätet som den högsta kostnaden, dvs. naturgas!

Lindner krävde en ”brådskande” ändring av den tyska energilagen för att frikoppla de olika marknaderna. Den fanatiska gröna ekonomiministern Robert Habeck svarade omedelbart att ”vi arbetar hårt för att hitta en ny marknadsmodell”, men varnade för att regeringen måste vara försiktig med att ingripa för mycket: ”Vi behöver fungerande marknader och samtidigt måste vi fastställa rätt regler så att positionerna på marknaden inte missbrukas.”

Habeck gör i själva verket allt för att bygga upp den gröna agendan och eliminera gas, olja och kärnkraft, de enda tillförlitliga energikällorna för närvarande. Han vägrar att överväga att återuppta tre kärnkraftverk som stängdes för ett år sedan eller att ompröva stängningen av de återstående tre i december. Samtidigt som han i en Bloomberg-intervju förklarade att ”jag kommer inte att närma mig den här frågan ideologiskt”, förklarade han i nästa andetag: ”Kärnkraft är inte lösningen, den är problemet”. Habeck liksom EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, har upprepade gånger förklarat att mer investeringar i opålitlig vind- och solkraft är svaret på en gaspriskris som deras politik medvetet har skapat. I alla avseenden har den självmordsbenägna energikris som pågår i Europa varit ”Made in Germany”, inte i Ryssland.

Föregående artikelI vems intresse utreder svenska åklagare kemgasattacker i Syrien?
Nästa artikelPutin – Västerlandet och eliter luras
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Effekterna av den nya energipolitiken ser på sina håll ut som nedan:
  Media: Schweizare som överanvänder värme i vinter riskerar fängelse
  8 september 2022, 13:05
  Luzern, Schweiz – Sputnik, 1920, 2022-09-08
  CC BY-SA 3.0 / David Lienhard / Lucerne Kappelbridge Long Exposure
  Det schweiziska ekonomiministeriets talesman Marcus Swanderli bekräftade för tidningen Blick på tisdagen att schweizare som bryter mot regeringens direktiv om gasbrist genom att värma upp sina hem till över 19 grader i vinter kommer att få böter och upp till tre års fängelse.
  ”Brott mot statliga regler för gasförsörjning kan vara ett förseelse eller ett grovt brott som åtalas ex officio av staterna”, förklarade han för reportrar.
  Enligt en rapport i ”Glance News” kan de dömas till upp till tre års fängelse om reglerna överträds medvetet, om de oavsiktligt bryter mot reglerna kan de dömas till böter.
  Tidigare uppgav den schweiziska regeringen att vid otillräcklig naturgas bör inomhustemperaturen för byggnader med gasuppvärmning inte överstiga 19 grader och varmvattnet inte överstiga 60 grader. Det är förbjudet att använda värmare eller självuppvärmning. tält, bastu och simbassänger måste vara stängda. .
  Det finns en stor risk för energi- och gasbrist i Schweiz.
  Tidigare har Werner Luginbühl, ordförande för den schweiziska federala elkommissionen (Elcom), uppmanat nationen att lagra ljus och ved i händelse av strömavbrott i vinter.

 2. 7 september 2022 21:10.. EKONOMI. Federal nyhetsbyrå.
  ”Detta är inte en fri marknad”: Putin varnade för konsekvenserna för väst på grund av införandet av ett pristak för råvaror från Ryska federationen.
  Ryssland kommer helt att stoppa oljeleveranserna till de länder som försöker införa ett pristak på ryska råvaror. Detta konstaterade Rysslands president Vladimir Putin under plenarsessionen för Eastern Economic Forum .
  Den ryska ledaren kallade västvärldens önskan att införa ett maximum för kolväten från Ryska federationen för ”ett helt dumt beslut” och varnade för att genomförandet av sådana planer inte bådar gott för dem som fattar sådana beslut.
  Putin betonade att vårt land är redo att fullt ut uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot sina kunder. Men om köparländernas politiska utslag strider mot Moskvas befintliga avtal och intressen, förbehåller sig Ryssland rätten att sluta leverera sina energiresurser till sådana stater.
  Det kollektiva väst lämnar inga försök att stoppa handen i Rysslands ficka. G7:s finansministrar den 2 september har redan meddelat överenskommelsen om införandet av en prisgräns för rysk olja.
  Ett sådant beslut av ovänliga länder kan inte vara på en fri marknad. Vladimir Demidov , en internationell expert på resurs- och energimarknaden, expert på konstruktion av transport och lagring inom olje- och gasindustrin , berättade för FAN om detta . Själva idén med att sätta ett maxpris är mer lämplig för en planekonomi. Det är första gången i världens praktik som detta har hänt.
  Samtidigt, enligt en internationell expert, har västvärlden redan räknat ut hur de kommer att övervaka det strikta genomförandet av köp och försäljning av rysk olja till ett begränsat pris. Kontroll kommer att utföras i tre riktningar.
  Det första är transporter, och det handlar först och främst om tanktransporter. Det vill säga, de kommer att övervaka ägarna till de tankfartyg som de transporterar, priset bör anges i dokumenten. Den andra är för dem som försäkrar dessa fartyg. Och den tredje är för dem som köper olja.
  Naturligtvis finns det ett elektroniskt dokumentflöde som kan kontrolleras. Nu måste dessa tre riktningar rapportera till någon instans. Det är inte klart vem som ska göra detta. Någon, tydligen i EU eller USA, kommer att kontrollera och se till att priset i alla dessa tre riktningar för varje leverans är antingen lika med eller under detta tak. Så snart det inte finns några – omedelbara sanktioner, säger Vladimir Demidov.

  Medan allt redan är genomtänkt och beslutat om olja i väst, kommer EG att träffas om rysk gas först den 9 september för att diskutera införandet av ett pristak. Men det är redan känt att kostnaden för blåbränsle från Ryssland bör sättas till cirka 20 % av nuvarande spotpriser. Enligt de senaste uppgifterna handlar det om cirka 536 dollar per tusen kubikmeter.
  Samtidigt finns det även i västvärlden politiker som tror att relationer mellan länder som inte uppfyller marknadsmodellen inte kommer att leda till gott. Enligt tidigare Österrikes utrikesminister Karin Kneissl kommer västvärlden att få betala sitt pris för att på konstgjord väg sänka kostnaderna för olja av ryskt ursprung.
  Marina Orlova

 3. Made in Germany i egenskap av trojansk häst för anglosaxiska imperiet.
  Även Karl Schwab är deras inkastare dvs en person som står framför ett evenemang och lockar in förbipasserande kunder.
  Sir Klaus Martin Schwab, KCMG (British Knight Commander of the Order of St. Michael and St. George, 2006). Founder and only chairman of the World Economic Forum (WEF) (och med familje-kopplingar till nazitysklands försök att utveckla kärnvapen)
  americans4innovation som är utrustade med något så ovanligt som äkta kristen moral har grävt fram att:
  Sedan skapelsen har WEF varit ett bedrägeri associerat med brittisk-amerikanska Pilgrims Society/ New World Order/ League of Nations/ United Nations/ Marshall Plan.
  Under ledning av Rockefeller Foundations agenter Henry Alfred Kissinger, John Kenneth Galbraith, Paul Adolf Volcker och andra globalistiska ”New World Order” månglare från Harvard, Yale, Oxford, Cambridge och London School of Economics

  Scholz verkar vara under utpressning för att ha hjälpt en bank att komma undan skatt med 47miljoner EURO. En av många kriminella hantlangare som imperiet vanemässigt våldtar världens folkstyren med. Och vad dom har på Habeck och de andra tyska landsförrädarna kommer väl fram omsider.

 4. Vansinnet i att lägga alla sina ägg i den ryska korgen visade sig nästan direkt. Nu är det bråttom att stoppa den ”gröna omställningen”, ingen ska med, den tjänar bara till att göra oss till Moskvas undersåtar.

  • Ryssland måste stänga kranen nu och låta vintern göra jobbet d v s bli av dryga skiten som styr lögnimperiet. Då och bara då trillar det nere i de ”utvalda” och mycket dryga västeliten skallar🔨🔨🔨

  • Hej Tor.
   Vad trevligt att du tittade in. Jag är nyfiken på om du har lust att vara med i en liten undersökning jag håller på med helt privat, det går fort och är enkelt, du behöver bara ange en siffra i svaret.

   Hur många timmar om dagen tittar du på TV?
   1. Jag tittar inte på TV.
   2. En timme.
   3. Två timmar eller mer.

  • @Tor German 8 september, 2022 At 10:19
   Problemet är att det finns ingen annan ”korg” att lägga dom i. Sedan försökte de gamla kolonial herrarna i Europa att härska över och styra Ryssland med sanktioner. Alltihopa slog bakut och nu närmar sig en katastrof för Europa, och ändå vill härskar adeln i EU inte fatta vad dom håller att ställa till med. Diktatur!!!

 5. 8 september 2022..RT:
  Pentagon kommer på torsdag att tillkännage nya vapenöverföringar till Ukraina värda 675 miljoner dollar, säger en amerikansk tjänsteman till Washington Post på villkor att han är anonym.
  Leveranserna kommer att innehålla fler rundor för de USA-tillverkade raketsystem med flera uppskjutningar som Ukraina redan har fått från USA och Storbritannien, heter det i rapporten. Paketet innehåller också fordon och utrustning för soldater.
  Förra veckan bad Vita huset kongressen att anslå ytterligare 11,7 miljarder dollar för att finansiera militärt bistånd till Ukraina, inklusive 4,5 miljarder dollar för förvärv av vapen och utrustning.
  USA har varit den största sponsorn för den ukrainska militären mitt i konflikten med Ryssland. Bland de tunga vapen som skickats till Kiev av Pentagon är High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), M777-haubitsar och stridsdrönare.
  Ukraina är en bottenlös avgrund – du kan kasta oändliga pengar i det, och det bara fortsätter att suga.
  Den goda nyheten är att Amerika är en bottenlös avgrund av oändliga pengar. Det är ett omvänt svart hål av pengar.
  Nancy Pelosi sa det bra i förhållande till att betala judarna eller Israel. Hon sa att även om Amerika faller till marken kommer vi fortfarande att skicka pengar till Israel.
  Men det är dubbelt för Ukraina, på grund av deras grundläggande karaktär som dubbeldemokrati.
  När det gäller poängen med att ens rapportera om ”åh ja, mer pengar till Ukraina”, jag vill bara att ni ska förstå att det här inte tar slut någon gång snart. USA är fast beslutna att kämpa till sista ukrainaren i detta dumma falska krig som ukrainska folket inte har något att göra med men av någon anledning är villiga att gå med på.
  Det finns inga planer alls, annat än att bara fortsätta dumpa pengar i konflikten.

  Om det här faktiskt handlade om att förstöra Ryssland skulle de dra tillbaka de sanktioner som har varit så bra för Rysslands ekonomi och sedan avsluta detta krig. Men det skulle naturligtvis också vara bra för Ryssland, bara inte lika bra.
  Hur som helst, serien av beslut som ledde fram till detta var så dålig att det verkligen inte finns något bra alternativ. Jag kan inte fatta att de fortfarande kommer att hålla igång det medan tyskarna fryser ihjäl, men de gör tydligen det.

  • 8 september.
   Europeiska unionen kan komma överens om att lätta på sanktionerna mot Ryssland för att lindra sociala spänningar, säger vice generaldirektör för den nationella energisäkerhetsfonden (FNEB) Alexei Grivach. Experten delade sin åsikt under ett samtal med Lenta.ru.
   Energikrisen i Europa närmar sig sin topp, tror Grivach. Nu letar företrädare för EU-länderna efter sätt att lösa det. Specialisten noterade att ett av sätten att lösa situationen kan vara att delvis häva sanktionerna mot Ryssland.
   ”Ett sådant scenario är möjligt, men fortfarande osannolikt utan större politiska drag varken inom EU eller runt Ukraina. Hittills är båda alternativen för nedtrappning inte särskilt synliga, även om det finns vissa framsteg inom området för ökad social spänning i europeiska länder”.
   Enligt hans åsikt kommer Europa inte att gå med på ett direkt upphävande av sanktionerna mot Ryssland. Det kan dock förväntas att EU kan gå för en lättnad av restriktionerna förklädd som ett avtal.
   Tidigare har Helge Haugane, vice vd för gas och energi på norska Equinor, beskrivit förutsättningarna för att rädda Europa från energikrisen. EU-länder kan rädda sig själva från energikrisen med hjälp av flytande återförgasningsenheter (PRGU).

   Om europeiska stater agerar snabbt kommer situationen i regionen att förbättras avsevärt 2026-2027 även i avsaknad av bränsletillförsel från Ryssland, sa Haugane. Han noterade att kontinentala Europa planerar att använda 20 nya flytande återförgasningsenheter.
   Europeiska länder har länge försökt minska sitt beroende av rysk gas, men nyligen har stater försökt att gå snabbare. För närvarande diskuterar EU-länderna möjligheten att fastställa marginalpriser för rysk gas.
   Tidigare har G7-länderna redan aviserat en liknande åtgärd i förhållande till olja.

 6. Tack för översättningen.
  Stackars Schröder, han måste sitta och gråta varenda dag, just Scholz uttryckte ju sin sympati för honom innan 180-graders svängen.

  Självmordsbenägna individer brukar ju omhändertas medan själmordsbombare prompt elimineras. Nu är det inte frågan om individer utan länder och unioner med hundratals milljoner människor. Bakom de synliga figurerna, Scholz, Habeck, Andersson, Hultqvist döljer sig många andra individer, några synliga andra inte.

  Jag tycker mig minnas att ryske gen. Leonid Ivashov för många år sedan identifierade den här blobben till ca 1000 personer.

  Någon säkerhetstjänst måste ju ha upprättat en lista över dessa, ungefär som Israel gjort med Iranska kärnfysiker och andra de uppfattar som fiender, Israel är ett exempel, andra gör samma sak.

  Många dataspelande ungdomar och också vuxna är mentalt förberedda på krig, idag är det bara en lek men kan bli något helt annat i en förändrad social kontext. Ett av dessa spel heter Assassins Creed, en episk historia om kampen mellan Assassinerna och Tempelriddarna, det är välgjort och historiskt mycket intressant och har spelats av miljontals människor. Den centrala iden är mord som politisk metod där logiken finns i numren om valet står mellan 1000 ansvariga eller miljontals oskyldiga. Det är förstås terrorismens och de kriminella nätverkens domän där en vanlig person knappast blir långlivad eller ens kan veta vad den ger sig in på.

  Mer traditionella metoder är demonstrationer, strejk, blockader och civil olydnad. Sådant isoleras och förvrängs i media så effekten minskar kraftigt (Gula västarna) , man får också vara beredd att offra personlig ekonomi och arbete då bankkonton stängs avsked förväntas (Canada). Man blir kallad (och behandlad som) domestic terrorist och bli inlåst på obestämd tid om man demonstrerar för Trump (USA), eller skjuten (Göteborg). En del proteströrelser är dessutom syntetiska (BLM, Antifa) eller ingår i färgrevolutioner för att genomföra regimskiften och då sponsrade av maktgrupper som OSF, USAID, CIA etc. Frågan är hur man genomför en folklig färgrevolutionen med bibehållen integritet?

  Det här enkla budskapet från en annan tråd tilltalande..

  ”Catarina Östlund 4 september, 2022 At 08:47

  Intelslava video: Mer än 70 000 tjecker samlas i Prag och kräver regeringens avgång, billig rysk gas och neutralitet….”

  Låt oss anta att det lyckas och kraven tillgodoses så att en ny regering tillsätts, den kommer då att ärva den djupa staten, sitt bankväsende och EU-medlemskap och saker och ting kommer ganska snabbt att återgå om inte också djupa strukturella reformer sker.

  Till det krävs expertis.

  Ett exempel på där det kan lyckas är Island, ett mycket litet och geografiskt isolerat land där folk antingen är släkt eller känner varann och som via sin Kaupting bank hamnade i en skuldfälla under finanskrisen 2008 och hade tur nog att få hjälp av ekonomen Michael Hudson för att bli skuldfria och undvika samma öde som Grekland. Samme Hudson som redan fyra dagar efter krigsutbrottet identifierade Tyskland som den verkliga måltavlan för Ukrainakrisen.

  https://michael-hudson.com/2022/02/america-defeats-germany-for-the-third-time-in-a-century/

 7. 8 september 2022 16:05 EKONOMI.
  Efter införandet av sanktioner fick Ryssland en ny oljemarknad.
  Ungefär två tredjedelar av rysk olja, som västländer vägrar, går till länderna i Mellanöstern, säger Stanislav Mitrakhovich, en ledande expert vid National Energy Security Fund och Financial University under Ryska federationens regering.

  Analytikern, klargjorde i en intervju med Ukraina.ru att ett antal stater i ovanstående region föredrar att använda inhemskt svart guld i lokala företag.
  ”Ibland är det mer lönsamt för något land i Mellanöstern som har sin egen olja att köpa ryska oljeprodukter, bränna den för att generera elektricitet och exportera sina oljeprodukter.
  Samma länder i Mellanöstern kan blanda rysk olja och oljeprodukter med varor från andra länder, exportera dem som en blandning”, tillade Mitrakhovich.

  EU:s myndigheter beslutade tidigare att förbjuda köp av energiresurser från Ryska federationen från den 5 december i år och oljeprodukter från den 5 februari 2023. Vissa handlare vägrar dock redan affärer med Moskva.

 8. Men herregud sätt igång nordstream på allvar,även nordstream2 och Ryssland leverar direkt dagen efter. Vilka korkade idioter till västliga ledarna och deras propagandan. Bort med övriga sanktioner också vi lider i EU med Usa i förarsätet.Och hur mycket vapen och hundratals miljarder till ska vi Europa ge korrupta landet som borde granskas innan 1öre till skickas. Sluta GENAST

 9. Propagandan är vad dom har kvar. Tjata om lögnen tills den blir sanning. Grunden till energikrisen, och den ekonomiska krisen. Är att Europas maktelit ännu inte har lyckats lyfta sig ur kolonialtidens kulturtänkande. Den tid då man med militära medel härskade över världen, och systematiskt plundrade och sög ut den. Då var det ”Ge oss er energi – annars” och ”ge oss era naturrikedomar – annars”. ”Vi bestämmer priset – ni gör jobbet” Värden har ändrats, med de feta katterna och politiker adeln i Europa har inte anpassa sig. Kanske går det mot en europeiska ”fransk revolution”, och den politiska adeln i Europa kommer att behandlas som den franska adeln 1799.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here