Kommer USA att dumpa sin stora skuld till Kina?

17
2161

Denna artikel av Pål Steigan har översatts av en anonym medhjälpare i Väst-Sverige.


Vill USA dumpa sin skuld till Kina?

Det kalla kriget mellan USA och Kina trappas upp. Det är valår och Donald Trump har valt att göra Kina till syndabock för USA:s problem, oavsett om det gäller coronaviruset eller USA:s djupa ekonomiska kris.

Att såga av den gren man sitter på.

En mycket sårbar punkt i USA: s industri och företag är att de har gjort sig mycket beroende av Kina för sin försörjning. Eller som New Yorks guvernör Andrew Cuomo sa: Allt produceras i Kina. här.

Nu har USA:s handelsdepartement inlett ett arbete för att riva upp dessa leveranskedjor och minska USA:s beroende av Kina. Även Pentagon har sagt att det är beroende av leveranser från Kina för att upprätthålla vapenindustrin. Detta framgår i Pentagons industriella kapacitetsrapport till den amerikanska kongressen.

I rapporten konstateras bland annat att verktygsindustrin i USA befinner sig i ett så uselt tillstånd att den inte kan producera de avancerade verktygsmaskiner som vapenindustrin behöver. Till exempel måste kanonrör på mer än 40 millimeter importeras från utlandet. Och vem dominerar marknaden för verktygsmaskiner i världen? Helt rätt: Kina (25%), följt av Tyskland (17%). Förenta staterna har en marknadsandel på 7 procent.

Och det är ju precis det som har varit och är kärninnehållet i globaliseringen. Som Paul Craig Roberts skriver i en träffande analys:
”Det största problemet med den amerikanska ekonomin är att den är konstruerad av globaliseringen. Utflaggning av amerikanska arbetstillfällen har minskat USA: s tillverknings- och industriella kapacitet och tillhörande innovation, forskning, utveckling, leveranskedjor, konsumenternas köpkraft och statliga och lokala myndigheters skattebaser. Företagen har ökat sina kortsiktiga vinster till priset av dessa långsiktiga kostnader. Faktum är att vi ser att den amerikanska ekonomin flyttade ut ur den första världen till tredje världen.”

Så det är ingen överraskning att Donald Trump med sitt program att göra ”America great again” kommer att försöka göra något åt detta. Problemet är att detta också drabbar några av de största amerikanska företagen, som har gjort sig helt beroende av Kina.

Dumpa skulden?

I februari 2020 var USA:s skuld till Kina 1,090 miljarder dollar (drygt 1 biljon dollar, 5 % av BNP i USA), eller över vad som i USA kallar en trillion. Det är mer än 15% av skulden som ligger i utländska händer. Det är bara till Japan som USA är skyldigt mer. Man kan mycket väl säga att Förenta staterna har finansierat sina krig genom att låna från Kina.

Kina har visserligen vidtagit åtgärder för att minska sitt innehav av amerikanska statsobligationer. År 2011 var innehaven 1,300 miljarder dollar.

Men nu finns det kretsar i USA som spekulerar huruvida USA kan dumpa denna skuld på något sätt. John Foley skriver i Reuters: Varför skulle Uncle Sam betala 1,1 biljoner som landet är skyldigt Kina?
Det mest brutala sättet att göra det är att inte betala, eller agera som om man var oförmögna att betala Kina. Det är ett ekonomiskt kärnvapenkrig, och dessutom strider det mot amerikansk lag”, skriver Foley. Men han pekar på ett antal andra möjligheter USA har att inte betala skulden till Kina. Det finns en hel del makt i Jimmy Carters “International Emergency Economic Powes Act” . Den riktade sig mot Iran, men den kan också användas mot Kina.

Men USA skulle kunna förklara fullt ekonomiskt krig mot Kina. Det kan leda till viss framgång i medierna till att börja med, men det skulle också övertyga den kinesiska ledningen om att de inte har något att vinna på förhandlingar och att de måste svara lika brutalt. Skillnaden är att medan ledare i USA tenderar att tänka i två drag, har Kina en tradition av att tänka i så många drag som spelet kräver. Kina skulle förmodligen uppleva vissa förluster om Trumpadministrationen skulle komma med en sådan sak, men den stora långsiktige förloraren skulle vara USA självt.

Föregående artikelVita huset förvränger Andra världskrigets historia. Censurerar Facebook?
Nästa artikelDen nya undersökningen om kemgasvapen i Syrien förkastas av insiders på OPCW
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

17 KOMMENTARER

 1. Det skulle inte förvåna om USA kapade grenen den sitter på. Det är USA i nötskal det.

 2. ”I rapporten konstateras bland annat att verktygsindustrin i USA befinner sig i ett så uselt tillstånd att den inte kan producera de avancerade verktygsmaskiner som vapenindustrin behöver. Till exempel måste kanonrör på mer än 40 millimeter importeras från utlandet.”

  Nähädu, det där påståendet tror jag inte ett ögonblick på.
  Det låter för mig komma från någon som inte begriper något om sådan industriproduktion.
  Kommunister identifierar sig med arbetet som politiskt slagträ.
  Men av själva arbetet är de vare sig intresserade eller dugliga till knappt någonting.
  Det är det som är socialismen.
  En fast tro att den sociala gemenskapen står överst allt annat.
  Produktion och utveckling avstannar.
  Eller tvingas fram, möjligen också beskylls att någon annan tagit den i från dem.

  Socialism måste manövreras med propaganda därför den aldrig kan komma från människan själv.
  Absolut ingen är född socialist vad jag vet.

  Karl Marx var en kvacksalvare. Men kom att bli en av mänsklighetens största opinionsbildare.
  När jag gick på KomVux hittade jag kommunismen i Religionsboken.
  Kanske inte utan anledning?
  https://samtiden.nu/2020/05/manniskan-karl-marx-och-hans-vetenskapliga-kvacksalveri/

  • Forskning har visat att just samarbete i en slags kommunism var viktigt för mänsklighetens utveckling. I kapitalismens hjärteland, med stor propaganda mot socialism är en stor andel av invånarna positiva till socialism. Särskilt yngre som inte hunnit bli lika indoktrinerade i anti-socialistisk propaganda. Någon prosocialistisk propaganda finns knappast där. Du kan läsa mer om det i denna artikel God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld.

   Läs också boken ”Den osjälviska genen” av Göran Greider och Lasse Bergs bok “Skymningssång i Kalahari – hur människan bytte tillvaro”

  • Visst är det så! USA köper in kanonrör från Rheinmetall i Tyskland till sina stridvagnar t ex! Raketerna i USA:s rymdprogram är beroende av ryska raketmotorer, RD-181! Arbetarklassen får tro vad han vill men USA är faktiskt på fallrepet politiskt, ekonomiskt och moraliskt. Hela samhället är i förfall tiotusentals broar som är farliga, vägarna i uselt skick, soporna ligger i högar, miljoner har inte riktiga bostäder m.m. Det ”drömsamhälle” du tror finns på andra sidan Atlanten är bara ett fake styrt av gangsters och det är folket i USA som måste avlägsna denna regim…Ja, de valde Trump som lovade rensa upp i träsket men det ser mer och mer ut som att Trump håller på att bli en del av detta träsk!

  • arbetarklass.. Fick du inte också lära dig på KomVux att Religion och politik är i stort sett samma sak?
   Påven och islams viktigaste imam undertecknade ett förbund som driver oss mycket närmare en världsreligion.
   https://www.technocracy.news/one-world-religion-pope-francis-signs-historic-covenant-with-islam/

   Ett historiskt inter-trosförbund har undertecknas i Mellanöstern och mainstream-medierna i USA har nästan helt tyst om det.
   Sheikh Ahmed al-Tayeb anses vara den viktigaste imamen i sunnimuslim, och han anlände till signeringsceremonin i Abu Dhabi med påven Francis ”hand i hand i en symbol för broskap mellan trosläkare” . Men detta var inte bara en ceremoni för katoliker och muslimer. Enligt en brittisk nyhetskälla gjordes undertecknandet av detta förbund ”framför en global publik av religiösa ledare från kristendomen, islam, judendomen och annan tro”.
   Påven och den stora imamen al-Azhar har undertecknat en historisk förklaring om brödraskap som kräver fred mellan nationer, religioner och raser, framför en global publik av religiösa ledare från kristendomen, islam , judendomen och andra trosformer. Påven Francis , ledaren för världens katoliker, och Sheikh Ahmed al-Tayeb, chefen för Sunni Islams mest prestigefyllda plats för lärande, anlände till ceremonin i Abu Dhabi hand i hand i en symbol för förbrödning mellan religiösa. Med andra ord, det var ett samordnat arbete för att se till att alla världens religioner var representerade vid denna samling. Enligt den officiella Vatikanens webbplats gjordes en enorm mängd förberedelser inför utarbetandet av detta dokument, och det uppmuntrar troende från alla religioner ”att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och till och med be” med varandra.

   Dokumentet, undertecknat av påven Francis och Grand Imam från al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, bereddes ”med mycket reflektion och bön”, sade påven. Den enda stora faran i detta ögonblick, fortsatte han, är ”förstörelse, krig, hat mellan oss.” ”Om vi ​​troende inte kan skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och till och med be, kommer vår tro att besegras”, sade han. Påven förklarade att dokumentet ”är fött av tro på Gud som är fader till alla och fredens far; det fördömer all förstörelse, all terrorism, från den första terrorismen i historien, den av Kain. ”
   Om och om igen används ordet ”Gud” för att samtidigt identifiera Allah och kristendomen Gud. Här är bara ett exempel. Vi, som tror på Gud och i det sista mötet med honom och hans omdöme, på grundval av vårt religiösa och moraliska ansvar, och genom detta dokument, uppmanar oss själva, till världens ledare och arkitekter för internationell politik och världsekonomin, för att arbeta hårt för att sprida toleransen och att leva tillsammans i fred; att ingripa så snart som möjligt för att stoppa utgjutandet av oskyldigt blod och få slut på krig, konflikter, miljöförfall och den moraliska och kulturella nedgång som världen för närvarande upplever.Dessutom förklarar dokumentet också djärvt att ”mångfalden av religioner som vi ser i världen vara Guds vilja”.
   Frihet är en människas rätt: varje individ åtnjuter friheten att tro, tänka, uttryck och handla. Pluralismen och mångfalden av religioner, färg, kön, ras och språk kommer från Gud i hans visdom, genom vilken Han skapade människor. Denna gudomliga visdom är källan från vilken rätten till trosfrihet och friheten att vara annorlunda härleds. Därför måste det faktum att människor tvingas ansluta sig till en viss religion eller kultur avvisas, eftersom det också införs ett kulturellt livsstil som andra inte accepterar;I huvudsak säger detta att det är Guds vilja att det finns hundratals olika religioner i världen och att de alla är acceptabla för hans syn. Vi vet att eliten vill ha en världsreligion , men att se de viktigaste prästerna från både katolisismen och islam gör en sådan dramatisk offentlig drivkraft för den är helt fantastisk.
   Du kan hitta den fullständiga texten till förbundet som de undertecknade på den officiella Vatikanens webbplats.

   • Akademiker är något som lyfts högt på den här sidan Global Politics.
    Likaså på SVT Public Service som för mig verkar vara någon slags främjare för Sv. Akademin i Stockholm och dess nytta och nödvändighet för folket och Sverige.

    Jag betraktar akademikerna på ett annat sätt förutom de akademiker i den nödvändiga produktionslinjen förstås.
    Men rent allmänt tycker jag akademiker är vår tids (sekulariserade)religiösa ledare som ska ge svar på diverse frågor och framtidsutsikter för komplicerade att greppa för folk eller folkmakten.

    Men frågan är om det verkligen är på det sättet eller det handlar om maktanspråk genom intellektuellt översitteri?
    Jag läste för inte så länge sedan att redan i januari då vår regering tog ställning till hur Coronakrisen skulle hanteras så beslutades det helt skulle ske på ”vetenskaplig” grund och just därför överläts hela ansvaret på FHM Folkhälsomyndigheten som förutsattes hade den kunskapen.
    Frågan är bara som kommer visa sig framledes vilken ansvarsmetod som varit bäst.
    Förlita sig till Demokratin?
    eller
    Förlita sig till Aristokratin?
    För min del tycker jag det är fel om den ene ska utesluta den andra.
    Här om någonstans måste samarbetet vara den bästa lösningen.

    • Vakna! Din Rädsla Manipuleras.
     https://WWW.THEAMERICANCONSERVATIVE.COM/ARTICLES/WAKE-UP-YOUR-FEARS-ARE-BEING-MANIPULATED/

     Panikkänslor verkar vara något vi lätt kan manipulera fram. Förståelse kan dock hjälpa till att avslöja vad som verkligen händer.
     De första fallen av svininfluensan, H1N1, dök upp i april 2009. Då Obama slutligen förklarade en nationell nödsituation sju månader senare, rapporterade CDC att 50 miljoner amerikaner, en av sex personer, hade smittats och 10.000 amerikaner hade avlidit. Under de första månaderna hade Obama ingen HHS-sekreterare eller utnämndes till avdelningens 19 nyckelposter, liksom ingen kommissionär för Food and Drug Administration, ingen kirurggeneral, ingen CDC-direktör. Vakansen vid CDC var särskilt viktig eftersom krisens tidiga dagar bara kunde testa för viruset (låter bekant?). Ändå trodde cirka 66 procent av amerikanerna att presidenten skyddade dem. Det fanns ingen panik. Varför?
     Naturligtvis är Trump inte Obama. Men om du verkligen tror att det är så svartvitt, att en man gör så stor skillnad i det mångfaldiga svaret från den stora federala regeringen, vet du inte så mycket om byråkrati. De flesta människor som hanterade svininfluensan arbetar nu med coronavirus, från rang och fil på CDC, HHS och DHS till headliners som Drs. Andrew Fauci (i regeringen sedan 1968, arbetade ebola) och Deborah Brix (i regeringen sedan 1985, innan corona var en Obama AIDS-utnämnd).
     Kanske är det mest framträdande exemplet 9/11. De som levde genom det kommer ihåg det väl, färghoten varnar, jihadicellerna runt varje hörn, känslan av lärda / undervisade hjälplöshet. Fienden kunde vara var som helst, överallt, och vi hade inget sätt att slå tillbaka. Men eftersom Dems and Repubs sa samma sak, fanns det en patina av kamratskap (ledd av Rudy Giuliani och Mike Bloomberg, var är de nu?)
     Vi fick panik när människor vidtog åtgärder för att se till att vi skulle göra det. Vi hölls lugna när det inte fanns något att vinna genom att få oss till panik (svininfluensan slog i mitten av bostadskrisen; det fanns tillräckligt med oro för). Efter 9/11 stödde en rädsla befolkning inte bara allt regeringen ville göra, de krävde mer. Att inte tro på regeringen innebar att du var på ”motståndarnas” sida.
     Patriot Act, som avskaffade hela streck av Bill of Rights, stöds överväldigande. Det fanns ingen debatt om tortyr, offshore straffkolonier, mord, kidnappningar och alla de små fasorna. Det amerikanska folket räknade det som kompetent ledarskap och omvalde George W. Bush. Rädsla var politisk valuta.
     Falska mätvärden är också manipulerande eftersom de får rädsla att verka vetenskaplig. Vi ignorerar den låga dödsfrekvensen och fokuserar på antalet tester som gjorts. Men vad vi än gör kommer aldrig att vara tillräckligt, aldrig kan räcka, på samma sätt som något stöd efter katastrof levereras aldrig tillräckligt snabbt eftersom testningen inte (bara) handlar om att upptäcka virusets omfattning.
     För de med onda motiv handlar det om att skapa ett lopp som vi inte kan vinna, så testning blir ett bevis på misslyckande. Tänk på verkligheten för ”alla som vill ha en bör testa.” USA har 331 miljoner människor. Att testa 10 procent av dem på sju dagar betyder 4 714 285 individer per dag medan de andra 90 procenten håller andan. Testning på begäran är inte realistisk i denna skala. Selektivt beslutsbaserat test är vad som kommer att fungera.

     Sydkorea, som hölls upp som mästare för masstestning, genomfördes på sin topp cirka 20 000 om dagen. Endast fyra procent var positiva, mycket ansträngning för lite lugn. Tester är värdefulla för att fastställa behovet av social distansering, men trubbiga verktyg som social social distancing (se Kina) fungerar också. Tester botar inte viruset. Du kan dölja antalet infektioner genom att inte testa (eller hävda att de orsakar rädsla), men mycket sjuka människor gör sig kända på sjukhus och faktiska döda kroppar är svåra att ignorera. Tester får pressen, men faktisk sjuklighet är den tydligaste datapunkten.

     Det kommer att finnas tid för efteråtgärder och argument över ansvaret. Den tiden är aldrig mitt i saker, och man bör ifrågasätta motiv från journalister som använder sällsynt tillgång till presidenten för att ställa frågor som i stor utsträckning torde undergräva förtroendet. Åtminstone kommer vi att ha varit betingade av nya prejudikat för kontroll över personliga beslut, civila liv, rörelsefrihet och församling, hela stadsstoppningar, utbildning och en ökande roll för regeringen och militären i hälsovården. Lärare, var inte förvånad om mindre av er och färre klassrum behövs i den virusfria framtiden, till förmån för fler klasser online. Det är nästan som om någon utnyttjar vår rädsla för sin egen vinst och egenintresse.
     Det finns många skäl att vidta försiktiga åtgärder. Det finns inga goda skäl till rädsla och panik. Rädslan som befordras har ingen rationell grund jämfört med regelbunden influensa och svininfluensan 2009. Vi har ett skrämmande exempel i 9/11 på hur lätt manipulerade rädda människor är. Att vara lugn och hjälpa andra att göra det är en stor del av vad ditt bidrag till katastrofhjälp kan vara.

     Peter Van Buren, en 24-årig veteran i utrikesdepartementet, är författaren till We Meant Well: How I Helped Lose Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People , Hooper’s War: A Roman of WWII Japan , and Ghosts of Tom Joad : En berättelse om # 99 procent

 3. Kina och andra långivare är alltså ”Banken”, USA ”låntagaren”. Om låntagaren säger, jag tänker inte betala tillbaka, vad gör Banken då. Kina är 15%, ”andra” är 85%. Ett av USAs verkliga problem är att det inte går att ta hem tillverkning. Kina sitter på tillverkningsteknologin, kompetensen och maskinerna, och är dessutom otroligt väl organiserade och effektiva. USA har som artikeln säger inte teknologin, USA har halkat efter ordentligt. Dessutom är USA otroligt ineffektivt och desorganiserat. Det skulle bli en enorm social och ekonomisk smäll för USA och världen skulle alltmer vända sig mot Kina. Någon räknade ut att det skulle ta 5 år att flytta Apple tillverkningen till USA och priserna skulle gå upp 300%.

  • Att USA är skuldsatt över skorstenen beror ju på att man inte har balans i handeln med utlandet! I stället har man prånglat ut petro-dollar som man betalat med och denna ”valuta” är ju beroende av främst att oljan flödar i världens energisystem. USA fortsätter att importera och skickar en springnota med värdelösa utfästelser till resten av världen, främst Kina, Japan, Sydkorea etc. Att man fortsätter ta emot betalning i en valuta som helt saknar täckning visar väl hur rädda länderna USA har stora skulder till är för att ekonomiskt kaos ska bryta ut! Därför fortsätter man detta apspel och gungar inte båten för mycket för då sjunker den. Givetvis så behövs ett nytt ekonomiskt system för världen där ingen nation kan parasitera på andra som USA gör eftersom det nuvarande systemet är helt ohållbart!

   • Precis så Benny. Det har också lett till att krigsindustrin, som till stor del tydligen finns kvar i USA har fått en ännu starkare ställning i USA:s ekonomi. Det militärindustriella komplex Eisenhower varnade för 1961 är med stor sannolikhet många gånger mäktigare idag och kanske rentav den enskilt största faran för livet på planeten Jorden.
    Alla politiker som inte bekämpar eller ännu värre, samarbetar med detta monster är att betrakta som ansvarslösa stollar som måste avlägsnas från allt vad inflytande heter.

   • Handelsbalansen är en orsak, men även att man spenderar över halva intäkterna på militära rustningar med en budget större än hela övriga världen. Bara den årliga ökningen är större än hela Kinas försvarsbudget. Vi börjar se ett nytt ekonomiskt system utvecklas, bland annat Kinas kryptovaluta, och allt fler länder går ifrån USA dollarn för betalning.

 4. Skitteorin om att om man gör sig mer och mer beroende av varandra i handel och ekonomi så minskar risken för krig motsvarande. SE EU och FN till att börja med. Vad hindrar idag att två EU-länder börjar bekriga varandra? Och inget hindrar två FN-medlemmar. Än mindre hindras t ex USA att börja krig med vemn som helst på jorden. Och ibland tvingas dom till det av sina egna misstag.

 5. USA skulle alltså genomföra någon sorts partiell statsbankrutt, genom att vägra betala vissa skulder? Det låter ju inte som en förtroendehöjare direkt. Världen kommer att notera. Kan man också gissa att kineserna är förberedda ifall USA skulle göra något desperat?

  Nyligen läste jag klagomål över att USA inte längre kan tillverka biblar och brudklänningar (och en massa mer väsentliga saker), utan måste importera från Kina. Det är ett val utifrån kapitalets logik: man flyttar produktionen till länder där den är mer lönsam än i USA. Problemen försvinner inte även om produktion i Kina flyttas till andra länder. De kvarstår även om produktion flyttas tillbaka till USA. Kapitalismen har gjort USA väldigt svagt.

  • Det verkliga hotet är mot USA. Vad skulle hända om Kina började dumpa USA skulden – En total krasch av den amerikanska ekonomin och samhället. Kina har råd med det. USA har inte råd med något.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here