”Läkare med utländsk utbildning ska fylla tomrummen”. Bra? Men vem fyller på ”brain drain”?

4
1417
Under the EU relocation programme, asylum seekers are relocated from Greece to European Union (EU) and Associated States. IOM is implementing the scheme.

”Köp” av professionella från fattiga länder av rika länder eller utnyttjande av deras kompetens som flyktingar på grund av krig av USA & Co är vanligt och lovordas här och där. Detta underlättas av FN:s migrationspolicy som antogs 10/12 2018, och som var utformad i storfinansens intressen. Detta kallas också ”brain drain”.

Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?
FNs nykoloniala migrationspakt godkänd, men de stora problemen kommer senare

DN publicerar 6/10 en artikel med titeln ”Så ska läkare med utländsk utbildning fylla tomrummen”. I den långa artikeln finns ingen fundering på att andra, ofta betydligt fattigare länder med läkarbrist får betala notan. (Artikeln finns i papperstidningen, men jag hittar ingen länk vid sökning på nätet).

Finns det vinnare och förlorare i detta, förutom att det förstås är bättre för en flykting att få jobb än att vara arbetslös.

Siffrorna i artikeln är några år gammal, men problematiken har inte minskat – snarare tvärtom!

I. Wikipedia skriver ”Inom hälsosektorn mister fattiga länder i genomsnitt 1,34 miljoner kronor för varje av 3 miljoner arbetare inom hälsosektorn som reser till Väst. Det motsvarar 3 833 miljarder kronor, ungefär detsamma som u-ländernas sammanlagda skuld. Det är inte heller bara pengarna det påverkar: i Ghana går det omkring 6 läkare på 100 000 människor, medan det i USA, Australien, Storbritannien och Kanada går 220.” Wikipedia

Jag fortsätter med en kritisk betraktelse om ”Brain drain” som finns häftet ”USA som världspolis” som är en kortfattad, uppdaterad version på knappt 100 sidor av boken med samma namn. Den kan beställas via för endast 25 (pdf-fil) eller 50 kr+ porto 54 kr! Maila till

Skriften 13-247x350

II. 7.4.2 ”Brain drain” försvagar utvecklingsländer – utdrag ur nya skriften ”USA som världspolis”.

I. ”Brain drain” innebär en utvandring av personer med teknisk kompetens eller kunskap vanligen från u- till i-länder, ofta efter aktiv rekrytering. ”Brain drain” innebär en ekonomisk kostnad för de länder som svarat för utbildningen. Enligt konservativa beräkningar har ”brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade, lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar/år till 100 000 ofta välavlönade utländska experter årligen, motsvarande 35 % av u-hjälpen. I en studie (Mills EJ et al. 2011) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar i form av utebliven avkastning på utbildningskostnaderna. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA. I Afrika finns 25 % av den globala sjukdomsbördan men bara 2 % av läkarna. Många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder rekryteras till i-länder.”

II.Totalt fanns redan för ungefär 15 år sedan sedan det i USA 213 000 läkare (27 % av alla) och 99 000 (5 % av alla) sjuksköterskor som utbildats utomlands. (World Health Report. Geneve: World Health Organization. 2006; Chapter 5: sid. 98, Table 5.1). Enligt World Health Report saknades samtidigt 4,3 miljoner sjuksköterskor i världen detta år. här

III. ”Brain drain” är en export av mänskliga resurser som tillför USA:s ekonomi över 7 miljarder dollar årligen. (Straubhaar, T). International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange. HWWA Discussion Paper 1008; 88: 1–23.
Brain drain 2 imagesCAXP3ML3

IV. ”Brain drain” brukar betraktas som en ekonomisk kostnad, eftersom emigranterna tar med sig sin utbildning sponsrad av regeringen eller andra organisationer. Det finns en parallell med kapitalflykt, med samma rörelse för finanskapital.

V. Enligt konservativa beräkningar har ”brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar årligen till 100 000 vanligen välavlönade utländska experter årligen, ett belopp som motsvarade 35 % av u-hjälpen. Enligt FN:s utvecklingsprogram har Etiopien förlorat 75 procent av sin välutbildade arbetskraft mellan 1980 och 1991. Nigeria, Kenya och Etiopien tros vara de länder i Afrika som främst drabbats. Etiopien utbildar många utmärkta läkare, men det finns fler etiopiska läkare i Chicago än det finns i Etiopien.

VI. ”Brain drain” berör inte minst sjukvården. I en studie i British Medical Journal (Mills EJ et.al The financial cost of doctors emigrating from sub-Saharan Africa: human capital analysis British Medical Journal 2011; 343:d7031) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar för dessa länder i form av utebliven avkastning på investeringarna i deras utbildning, som grovt sett kostat minst 600 miljoner dollar. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA.

VII. Medan 25 % av den globala sjukdomsbördan finns i Afrika finns där 2 % av läkarna i världen. Det är väl känt att också många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder för dyra pengar sedan flyttat till i-länder. (Karin Sundström. Läkarutvandring från Afrika ger påtaglig förlust av humankapital. Läkartidningen 2/2 2012).

VIII. Kina blev störst i världen då det gäller ”brain drain” under 2007. Enligt officiella kinesiska medier utvandrade då 65 000 välutbildade kineser varav 25 000 till USA. Den största gruppen av emigranter består av professionella och sakkunniga med medelklassbakgrund, [101] som är ryggraden för utvecklingen av Kina. (Jamestown Foundation. China’s Brain Drain Dilemma: Elite Emigration 17 augusti 2010).
Kina Clarte 2009-3

Vad göra?
Varför inte en internationell överenskommelse att ”mottagarländer” åtminstone betalar kostnaderna för utbildningen av de utbildade från utvecklingsländerna till dessa? Samt en andel för varje år de är yrkesverksamma. Vidare att de som har förmånen av att få en högre utbildning i ett fattigt land tvingas arbeta kvar några år innan de får flytta. Men grundproblemet kan inte lösas inom dagens kapitalism.Politik

Föregående artikelTyskland har drabbats hårdast i EU av den olagliga sanktionspolitiken mot Ryssland, särskilt i Öst.
Nästa artikelKommer Trump lämna Syrien? ”Det är dags för USA att ”dra sig ur dessa löjliga oändliga krig”. ”Fan tro’t, sa Relling”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Denna ”Brain drain” borde klassificeras som trafficking! USA däremot anklagar Kuba för trafficking för att Kuba bistår utsatta länder i världen med bl.a. sjukvårdspersonal, framför allt vid stora naturkatastrofer som senast i Moçambique, och har hela program för att hjälpa dessa länder att ge sin befolkning hälsovård, utöver att utbilda läkare på ELAM i Kuba. Som en del av den allt hårdare blockaden försöker nu USA dessutom återuppliva ”Cuban Medical Proffesional Parole” för att få kubaner att hoppa av sina uppdrag utomlands – dvs ännu mer ”Brain drain”!
  Det har skrivits en hel del om detta på Svensk-Kubanskas hemsida, bl.a. här:
  https://svensk-kubanska.se/kampen-for-halsa-at-alla/

 2. Vad vi ska göra? Vi kan ju börja med oss själva. Jag o min familj flydde till Dalarna från Stockholm 1975 under den vänsterdrivna, gröna och nationalistiska vågen. Starkaste skälen var att
  1. en liten by är bättre omgivning än staden för växande barn
  2. landsbygden behöver oss välutbildade för sin utveckling
  3. i landsorten finns fortfarande en levande lokal musik- och hantverkskultur att delta i.
  Vi var flera som tog steget och landsorterna vi flyttade till gynnades av tillskottet.
  Det fanns tillräckligt många i omgivningen som förstod vad som menades då idéer presenterades. De ständigt pessimistiska och initiativlösa hade inte herraväldet.
  Det finns drivande krafter som stannar kvar, härdar ut, kämpar för en fungerande bygd.
  Men – Hur ska vi få de klyftiga och resursstarka att trivas?
  Jag tror inte golfbana och häststall är tillräckligt…
  För de konstruktiva och driftiga är inte lönerna i storstäderna det som lockar mest. Det är de viktiga samtalen, gemenskapen över en kopp kaffe… Kort sagt de fruktbara mötena mellan folk som ÄR olika, men VILL samma.

 3. Tillsammans med utvandring av kvalificerat folk pågår ju en stor kapitalflykt från många fattiga länder. Eftersom såväl ”brain drain” som kapitalflykt är intressant för mäktiga grupper i de imperialistiska staterna är det här en process som är svår att hejda. Förmodligen måste imperialismen i sig elimineras för att få hejd på det hela. Korrumperade och förtryckande regimer i u-länderna är visserligen en del av problemet, men härskarna där är beroende av stöd från härskarna här. Faller imperialismen så faller dess underhuggare, eller tvingas åtminstone att sköta sig bättre.

 4. Den globala rörligheten ser jag som det största hotet mot vår demokrati och kultur. Men den hotar mer… Vi vet hur invasiva arter utrotat många endemiska arter och vi vet att vi när som helst kommer att drabbas av pandemier med mycket hög dödlighet, kanske t.o.m. 100%.
  Vill vi att vi och många andra arter ska överleva och även kunna utveckla nya spännande arter, måste vi rimligtvis snarast skapa gränser, hinder för vårt tafsande på Jordens yta.
  Allt levande behöver ett skal, en päls, ett immunförsvar, ett skydd för att överleva. Det gäller inte bara enskilda varelser utan även biologiska system. Människan har perforerat och rivit ner många skydd, t.ex. geografiska avstånd, vilka visat sig vara nödvändiga för udda varelser, både djur och växter.
  Finns någon som forskar på hur Tellus borde sektoriseras för att gynna livets diversivitet? Islänningarna skyddar sina hästar. De kan göra det för att det är praktiskt möjligt och för att de äger lagstiftningen. Det finns ”isländska hästar” av många slag, som kommer att försvinna i denna gränslösa, närmast psykotiska värld.
  Finns om hundra år mänskliga avkomlingar enkom från Nordkorea och nu isolerade stammar från Borneo och Amazonas?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here