Lyssna på Syrian Girl hos George Galloway!

48
2021

Föregående artikelFrån manifestationen till stöd för Assange, Manning och yttrandefriheten i Stockholm 2 november 2019.
Nästa artikelPå färskt besök i Syrien. Hur var det? Vad kan Sverige göra?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

48 KOMMENTARER

 1. Angela Merkel, Ursula van der Leyen och hela raden av europeiska kvinnliga politiker, Erna Solberg inte att förglömma, ingen skulle klara en debatt med Syrian Girl/Partisan Girl. Skämmas borde de, eller värre, egentligen borde de åtalas för medhjälp till angreppskrig. Angela Kramp-Karrenbauer, Merkels efterträdare, var redan ute och fiskade med ett utspel för att ytterligare dra ut på striderna i Syrien genom europeiska ”övervakare”.

 2. Det är Israels agenda att balkanisera Syrien och Irak i sunni,shia och ett Kurdistan vilket också underlättar israel att ta sig an dessa mindre delar då man börjar utvidga landet.StorIsrael symboliseras i deras flagga genom att det översta blåa bandet är Nilen och det understa är Eufrat och däremellan finns Israel.

   • Är det samma flagga som vajade på SDs valvaka? En flag som omfamnas också av English Defence League. En kombination av Swastika och marktjuvens flagga skulle passa bra som symbol för dagens fascister. Marktjuvens flagga vajar över bombade Palestiniers hem med döda barn, kvinnor och civila under rasmassorna. För många i världen är apartheid-israels flagga symbolen för barnamördare och marktjuvar.

    • För de flesta är Israels flagga symbolen för att det judiska folket äntligen, efter 2000 år, har ett eget hemland.
     För andra, som du själv, är Israels flagga en sticka i fingret, och jag kan inte låta bli att njuta av tanken att Israel kommer att bestå lika länge som det finns judar i världen. Så du kommer inte att uppleva någon annan situation.

     Avseende din kommentar om vem eller vilka som omfamnar Israels flagga:

     ”Associationsskuld är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med någon klandervärd eller något klandervärt och därför själv är klandervärd. Associationsskuld är en typ av genetisk argumentation.

     Genetisk argumentation, typ av argumentationsfel eller felslut där man låter trovärdigheten hos en tes avgöras av vem/vilka som argumenterar för eller mot tesen. Detta är irrelevant, och således är genetisk argumentation en typ av ignoratio elenchi.”

     Förstår av alla dina tidigare kommentarer att detta är inget som du kommer att ta till dig, men jag tar med det för övriga läsare.

     I övrigt innehåller din kommentar ingen fakta och ingen analys. Som dina kommentarer alltid brukar sakna.

     • Det är Rotschilds stjärna inte israels och absolut inte davids. Get your facts straight.

      Om du tror att israel är tusen års riket får du jätte gärna göra det. Baksmällan kan bli förödande då det en vacker morgon blir det kaboom. Vi vet hur det gick för ett annat tusen rike för si så där 75 år sedan.
      Begrips?

      Att radda upp ovidkommande begrepp ”genetisk” och ”association” döljer inte det faktum att vi parat om en barnamördare regime som ockuperar Palestina och förpestat världsfreden.

      Jag tar inte till mig argument från barnamördare eller rasister som tror att palestinier är inte människor. Och jag är inte ensam om det. Miljontals i världen vill inget annat än att denna apratheid regime av marktjuvar går till graven. Snarast desto bäst!

      https://www.globalresearch.ca/israels-war-crimes-record-killing-and-maiming-children-in-armed-conflicts/5454020

     • Apartheidstaten Israel kommer så småningom att förintas antingen av demografin eller att förintas av kärnvapen! Vilket som kommer först får vi antagligen inte veta men säkert inom femtio år har något av ovanstående inträffat. Så Israels nuvarande historia blir lika kort som deras påhittade,(av de egna förljugna gamla skrifterna beskriven som mäktigt), forntida Israel. Sanningen om det forntida Israel var ju att det bara var en sketen vasallstat i regionen inklämt mellan de gamla riktiga stormakterna som Egypten, Babylonien etc. Bibeln beskriver alltså en liten nation med storhetsvansinne precis som idag…Inget nytt under solen!

    • En tallit har totalt 613 ”trådar” fastsatta i de fyra hörnen. Dessa 613 trådar representerar de 613 påbuden som finns i Torah.
     En av dessa trådar skall ha en blå nyans och samma blå färg finns också i de linjer som finns på varje tallit. (Kan även vara svarta men då är vi inne på olika seder och bruk.)
     Kortfattat skall den blå färgen påminna varje jude om en blå och molnfri himmel, G-ds härlighet.
     Det blir för långt att ge någon längre förklaring men som alltid i judendomen kan man detaljstudera vare aspekt på både tallit och färg. Även till skillnad mot alla(?) andra religioner pågår det ett ständigt uttolkande av skrifterna för att de påbud som finns i bl.a. Torah skall vara uppdaterade och anpassande till dagens samhälle. Därför kan man inte enbart läsa i Torah/Bibeln för att förstå hur man skall agera, utan man måste se hur de lärda har tolkat detta till nutiden.

     • Det är Talmud och inte Torah som de lärda (så kallade) förlitar sig på när dessa kallar driver på deras rasistiska läror om andra folk och religioner. Kristian och muslimer är goyim som likt åsnor ska tjäna ”judarna” enligt de lärds rasistiska läror. Samma lärda och alla marktjuvar för den delen accepterar Talmud. T ex Jesus förnekas som kättare och falsk messiah.

      Var och en – läs själv. bilda din egen uppfattning. Framför allt svälj inte ”de lärdas” tolkning ….

     • Det är Talmud och inte Torah som de lärda (så kallade) förlitar sig på när dessa driver sina rasistiska läror om andra folk och religioner. Kristna och muslimer är goyim som likt åsnor ska tjäna ”judarna” enligt de lärdas läror. Samma lärda och alla marktjuvar för den delen accepterar Talmud. T ex Jesus förnekas som kättare och falsk messiah. Talmud används för att legitimera stöld av Palestiniers mark, hem och egendom. Den är mer än marktjuvar maffians bok än en religiös skrift.

      Var och en – läs själv. bilda din egen uppfattning. Framför allt svälj inte ”de lärdas” tolkning ….

 3. Till ”den med de många alias”, för tillfället kallar hen sig ”Caveat”, vilket är en bra varning för att man skall akta sig för allt personen skriver.

  Talmud är tolkningar och förklaringar till det som står i Torah. Alla judar följer mer eller mindre Talmud, även om man själv kanske inte är medveten om detta.
  Mycket intressant att ”den med de många alias” väljer att föra fram vanföreställningar om judar som borde varit historia för många år sedan. Jag hävdar inte att ”den med de många alias” är antisemit men jag har många bevis på att den litteratur och den information som hen konsumerar ligger inom detta område.

   • Ovadia Yosef var under sin levnad en man som var både lärd och som många gånger gjorde kontroversiella uttalanden, både på allvar och skämt. Inget som jag tänker försvara. Efter hans död lever hans uttalande vidare som argument hos de som är fientligt inställda till judar. (Eller ”sionister” som de brukar säga, för att inte bli anklagade för judefientlighet.)

    I varje grupp av människor, vare sig det är religiösa grupper, politiska partier, andra organisationer eller till exempel de som besöker den här bloggen, finns det individer som låter munnen tala innan hjärnan tänkt klart. Som gör uttalande som inte är helt genomtänkta eller uttrycker åsikter som inte omfamnas av den övriga gruppen.

    I detta hänseende är judar inget undantag. Jag förstår att ”den med de många alias” tänker sig judar som ofelbara, godhjärtade och G-ds avbild på jorden, men jag måste tyvärr tala om att så inte är fallet. Judar är som alla andra, felande, ibland med konstiga åsikter precis som alla andra.
    ”Den med de många alias” har ju själv, genom sina ogenomtänkta och aggressiva uttalanden visat att även inom den grupp som besöker den här bloggen finns det individer som inte kan uppföra sig som man skulle önska.

    När det gäller just Rabbi Ovadia Yosef kan jag ge fler exempel på citat som inte många judar ställer upp på, men det tror jag att var och en kan leta upp själv.

 4. Benny skriver: ”Sanningen om det forntida Israel var ju att det bara var en sketen vasallstat i regionen inklämt mellan de gamla riktiga stormakterna som Egypten, Babylonien etc.”

  Tänk på att alla de stormakter som under historiens gång har försökt att utplåna både judarnas stat och judarna själva sedan länge är historia. Egypten finns inte som stormakt, Babylon är sedan länge borta, Spanien med inkvisitionen är historia, fram till Hitlertyskland. Alla har de med olika medel försökt få judar att avsäga sig sin judiska identitet, genom dop eller på annat sätt förbjuda judiska seder. Men trots detta lever judar vidare som just judar, både i den judiska staten Israel och i andra länder.
  Varje judiskt barn som föds är en seger över alla de som försökt förgöra det judiska folket.
  Under 1900-talet, efter att Israel utropades, har vi sett flera exempel på hur grannländer försökt förgöra Israel men varje gång blivit besegrade.

  Den tiden är sedan länge förbi då judar var offer för andras godtycke. Nu finns det en stark judisk stat, Israel, som är en lysande stjärna när det gäller entreprenörskap och utveckling. Samt med en militär förmåga som alltid kommer att vara en garant för att judar i framtiden skall ha en säker plats att återvända till.

  Israeliska soldater brukar avlägga en ed på den stora öppna platsen på Masada – שנית מסדה לא תיפול (Masada skall aldrig falla igen!)

   • Intressant. Du menar med andra ord att romerska skrifter, babyloniska skrifter, egyptiska skrifter som talar om det forntida Israel och Juda rike skulle vara fake news? Så dessa romerska historiker och andra författare från antiken skulle ingå i någon sorts judisk konspiration för att ”hitta på” ett folk och land som aldrig existerat och som endast är påhitt?
    Även den relief på Titusbågen i Rom som visar plundringen av Jerusalem efter att staden intagits av Rom skulle vara förfalskad av någon judisk-romersk konspiration? Kanske judarna mutat stenhuggarna?

    • Det vi vet är att apartheid israel blev till 1948. Allt annat är påhitt. En relief är ingen bevis på att en stat som kallades israel existerade. Skrifterna säger inget om en stat. Rike kan betyda land, område etc. Alltså för att vara övertydligt: Det vi vet är att apartheid israel blev till 1948.

     • Du menar med andra ord att hela världens historiker skulle vara mutade av judar, för att falskeligen häva att det aldrig funnits någon judisk statsbildning? Juda rike eller kungariket Israel?
      Intressant att förstå att judar har en sådan makt och inflytande.

      På tal om reliefen, du har inte funderat på varför den visar bortförandet av en menora? Kanske även detta en symbol som judar aldrig använt och som judar på senare tid hävdar är en judisk symbol? Mycket intressanta funderingar du har.
      Dock, ingen analys eller fakta.

     • Fakta: Apartheid israel blev till 1948.

      Påhitt: kockade ihop berättelser som hänvisar till 6000-års riket och dylika sagor.

      Fakta: Att BDS rörelsen växer lavinartad bland gemen person är fakta som ingen kan förneka utom marktjuvar förstås.

      Analys: under dess 71 år långa existens har marktjuvarnas enhet israel förpestat freden i MÖ och världen i övrigt. Sedan 2001 har apartheid israel blivit en paria enhet som världens folk tar tydligt avstånd i från. Slut analys: dessa dagar är räknade. Historien visar att är hela världen emot dig så har du inte lång tid kvar.

  • Läs Israel Finkelsteins bok om arkeologi så kommer du ur dina villfarelser! Nej det fanns inget stort judiskt rike det är bara en biblisk myt! Och Israel är en grym ockupant och apartheidstat som borde upplösas så att det kan bli lugn och ro i Mellanöstern!

   • Nu förstår jag inte varför du blandar in Finkelstein i diskussionen och vadå ”biblisk myt”?
    Du måste lära dig att hålla isär vetenskap och religion.
    Som Jonathan Sacks (tidigare chefrabbin i UK) uttrycker det: ”Science was about natural law, religion about moral law.”
    Du kan ju inte använda Bibeln eller Torah som en historiebok. Det borde du förstå redan av de första raderna i 1a Mosebok.
    Jag hänvisar hela tiden till andra källor som talar om tidiga judiska statsbildningar.

     • Eftersom Israel inte bygger på någon ”lögn ur en sagobok” så kan den judiska staten Israel inte vara en ”olaglig entitet”.
      Israel utropades den 14 maj 1948 som en judisk stat efter en uppdelning av Palestinamandatet i enlighet med FN-församlingens rekommendation i november 1947.

    • Arkeologen Hans Furuhagen avslöjar i sin bok Bibeln och arkeologerna en mängd myter som omgärdat ”tusen års riket israel”. Gräddan bland dessa avslöjande är berättelsen om en viss ”Jakobs grav” och tydliga bevis på statsbildning. Där hittade man benrester som varje marktjuv trodde var ”Jakobs”, men som tyvärr visades sig vara benrester från hyenor. Kan inte hålla mig, måste brista i skratt ha, ha, ha, …

     • Du kan ta upp hur många liknande exempel som helst och försöka lägga ord i min mun men det hjälper inte.
      Du kan inte använda Bibeln eller Torah som en historiebok. Det borde du förstå redan av de första raderna i 1a Mosebok.
      Jag hänvisar hela tiden till andra källor som talar om tidiga judiska statsbildningar.

 5. Bevisar endast att du är duktig på att leta upp citat och annan information som stödjer din åsikt.
  Lite som att ta Abu Bakr al-Baghdadi som exempel på hur alla araber / muslimer tänker och agerar.

 6. I gamla testamentet uppmanas Israeliterna av Gud att utrota ett antal, tror det är 10, olika folk för att ta deras länder i besittning. Dom skall slå ihjäl kvinnor och barn, ta slavar och annat kul. Dom är ju Guds utvalda folk minsann.
  Hur mycket dessa morbida gamla sagor spelar in i idag vet jag inte, men helt utan betydelse är dom säkert inte.
  Att dagens israel blev till 1948 vet vi ju så det är väl inget att bjäbba om och att det sedan dess rått ett läge av Apartheid mot Palestinier i detta land vet vi också. Att Israel knappast skulle överlevt utan amerikanska vapen verkar också ganska säkert.

  Skälen till USA:s stöd till Israel är flera, b.la. en stark Israelisk lobby i USA, men kanske framför allt att USA har ett objektivt intresse av krig och splittring i arabvärlden, med syftet att ha kontroll över oljan och vilken valuta den säljs i.
  Israel är ett landbaserat amerikanskt hangarfartyg i oljeland.

  • Låt mig först utveckla lite förståelse för vad som menas med ”G-ds utvalda folk”.
   Traditionen säger att G-d erbjöd Torah till alla nationer i världen, till alla folk men inget av den ville ta emot Torah. Det var endast israeliterna som tog emot Torah och alla de levnadsregler som följer med detta. Detta är den förenklade förklaringen till vad som menas med att vara ”utvald”. Det har inget att göra med gott eller ont, om bättre eller sämre människor.
   Se den här intervjun med en israelisk jude, hur han förklarar detta https://www.youtube.com/watch?v=rhdwwrDrluY

   Sedan är jag alltid lika förvånad av att personer som inte ”tror” på det som står i Bibeln verkar vara de som läser Bibeln mest bokstavstroget. Det finns mycket som står både i Torah och i Bibelns Nya Testament som är helt absurt om man läser det bokstav för bokstav. Därför har det under tusentals år förts diskussioner inom judendomen för att förstå hur man skall tolka detta utgående från dagens situation. Stora delar av resultatet från dessa diskussioner är Talmud som kan liknas med protokoll från en diskurs som pågått i flera hundra år.

   Det du refererar till är förmodligen från 4e Mosebok där israeliterna under sin vandring från Egypten måste strida med andra folk. I så fall måste man läsa det i kontext av återvändandet från Egypten och inte som en uppmaning till samma gärningar i nutid.

   Jag förstår att det kan vara lockande från individer som är fientligt inställda till Israel (och i många fall till judar) att plocka fram enskilda citat för att bevisa sin ståndpunkt, men detta brukar sällan hålla när man analyserar deras argumentation.

   Att det finns en stor population judar i USA är sant, och det vore väl konstigt om dessa inte skulle stödja Israel. Eller finns det någon annan åsikt som verkar mer trolig?

   När det gäller vapen har Israel själv en stor utveckling och produktion av avancerade vapensystem, men visst finns det en stor del vapen från USA.
   När det gäller val av vapenleverantör kan jag tillägga att det är tur att man inte under 50 och 60-talet inte köpte in vapen från Sovjet. Det gjorde ju bl.a. Egypten som fick hela sitt flygvapen utraderat under sex morgontimmar vid 6-dagars krigets inledning.

   • Moseböckerna är rent generellt något av det mest efterblivna, fördomsfulla och blodbesudlade i hela litteraturhistorien. Förhoppningsvis är en stor del av det rena fabler som aldrig inträffat.
    Guds uppmaningar och medhjälp till etnisk rensning, förslavning och folkmord står där dock, svart på vitt och ger inte mycket utrymmen för tolkning.
    Ett litet axplock av vansinnet för dom som orkar läsa.
    2 mos 23: 23.
    3 mos 25: 44.
    3 mos 26: 22.
    4 mos 31:17.
    5 mos 2:12:21:22:23:24:25:31:33:34.
    5 mos 3:2:3:4:6.
    5 mos 4:38
    5 mos 7:1:2:10:20:23:24

    • Som tidigare väljer du ut avsnitt och citat som måste läsas utgående från den tidsperiod då detta skrevs, och då förstår man att Moseböckerna i mycket är författade för att forma ett folk och en nation. Dels finns det 613 mitzvot (En mitzva är ett påbud eller förbud som finns i Torah). Dels finns vi berättelser om nyckelpersoner och nyckelhändelser som har till uppgift att bilda fond till den tid då Moseböckerna skrevs.

     Att rycka ut enskilda citat ut sitt sammanhang fungerar inte. Det skapar endast förvirring och oförståelse hos läsaren.

     Men låt mig göra samma och ge dig några andra citat:
     3 Mos 19:33-34
     33 ”När en främling bor hos eder i edert land, skolen I icke förtrycka honom.”
     34 ”Främlingen som bor hos eder skall räknas såsom en inföding bland eder, du skall älska honom såsom dig själv; I haven ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, eder Gud.”

     Sedan ett vers som jag tror kräver en förklaring
     3 Mos 19:16
     ”Du skall icke gå med förtal bland dina fränder; du skall icke stå efter din nästas blod. Jag är HERREN.”
     Om man översätter ordagrant från hebreiska lyder det egentligen ”stå inte på din nästas blod”, vilket skall tolkas som att man inte skall vara passiv om en medmänniska är i fara, om han/hon ”blöder”. Det finns en hel ocean av diskussioner, analyser och förklaringar till detta lilla stycke men kortfattat gör detta oss alla skyldiga att hjälpa vår medmänniska. Och, vilket är viktigt för judar, det är ok att bryta mot samtliga levnadsregler för att rädda liv, för utom avgudadyrkan och mord.
     Även detta välkända citat från Talmud kan härledas härifrån: ”Den som räddar ett liv räddar hela världen” eller ”Den som räddar ett liv räddar en hel värld”.

     Intressant är att vårt samhälle vilar på en kristen grund och då Jesus var en mycket beläst jude vilar den kristna läran på en judisk grund. Så vare sig man vill acceptera det eller inte så är vårt samhälle en produkt av judisk/kristna traditioner och förhållningssätt.

     • Sorry Andersl, men ditt försök att bortförklara klara uppmaningar till etnisk rensning och folkmord var direkt patetisk.
      Hos andra letar du efter genetisk argumentation, associationsskuld och annat, men här där det står i klartext på massor av ställen skall vi plötsligt ursäkta vad som helst. Det är inget seriöst sätt att argumentera på och jag tror jag kan lova att du aldrig hade godkänt en enda av dessa galenskaper om den hade riktats mot Israel.

   • Urtypen för en falsk fastighetsmäklare är den gud som lovar skänka andras mark, egendom och hus/hem. Det tål att upprepas att uttrycket ”gud’s utvalda” måste vara det mest dryga och skrattretande som funnits. Precis i denna tro har vi rasismens urspring.

   • Israel är helt beroende av USA för sitt försvar och vapen! Att de sen kopierat andras vapensystem är väl inget yvas över! Och Israel fick duktigt med smisk av Hizbollah senast det begav sig så det har inte vågat med några större räder i andra länder sen dess! Tiderna ändras!

 7. Något om Judarnas historia.
  Judisk historia sträcker sig 4000 år tillbaka i tiden och har sina rötter i området kring dagens Israel. I Landet Israel formades det judiska folkets kulturella, religiösa och etniska identitet. Namnet judar kommer från 500-talet f.v.t (före vår tideräkning) och syftar på ättlingarna till det forna Juda rikes invånare.
  https://www.minoritet.se/judarnas-historia-i-Sverige

 8. Signaturen Anders Åberg skriver: ” Sorry Andersl, men ditt försök att bortförklara klara uppmaningar till etnisk rensning och folkmord var direkt patetisk”

  Menar du på allvar att en berättelse i Torah om antika händelser skulle vara uppmaning till folkmord i vår tid? Du måste antigen skämta, inte fatta eller försöka använda citat ur Torah som det passar dina syften.

  • Andersl
   Och du måste skämta om du påstår att själva grundvalen för religionen skulle vara betydelselös för en nation som Israel. Har man en gud som säger att man är det utvalda folket och redan från början haft gudens stöd att utrota alla som står i sin väg, så lär det nog fortfarande påverka det som händer.
   Religioner är farligt gift rent allmänt och folkmordsgudar gör det knappast bättre.

   • Förstår att du inte är så insatt och kunnig i judendom så du läser Moseböckerna utan att förstå. Om man skall tala om en grundval för judendomen så är detta de 613 påbud / förbud (mitzvot) som finns i Moseböckerna. Vissa av dem (248 st) är av typen ”Du skall….” och resterande (365 st) är ”Du skall icke…”
    Exempelvis:
    – Du skall inte stjäla.
    – Av det som lever i vatten får ni bara äta det som har fenor och fjäll.
    – Ingen får ha sexuellt umgänge med en nära släkting,
    -Du ska resa dig och visa de äldre vördnad och respekt i fruktan för Gud.

    Det är på grund av dessa påbud, levnadsregler både för individen och för samhället som Torah ibland kallas för lagen. Kristendom är en religion av typen ”detta skall du tro på…”. Judendomen är en religion av typen ”så här skall du göra och leva…”. Man kan vara jude utan att vara ”troende”, för frågan om du tror på G-d är irrelevant.

    Många av dessa 613 påbud är helt överspelade och inte relevanta för oss idag, t.ex. de som specificerar hur arbetet och offer i templet skall ske, eller de som berör konflikten med Amalek som var ett nomadfolk.

    Sedan finns även de berättelser som du citerat, som (tror jag) har till uppgift att bilda ett folk med samhörighet på liknande sätt som ett företag har berättelser om hur grundaren började i liten skala för att bygga företaget. Eller kan vi jämföra med medeltida hjältedikter som hade till uppgift att både roa och vara uppbyggande. Som en ung statsbildning var det nog viktigt att ha berättelser som talade om hur tidigare generationer kämpat.

    • ”Man kan vara jude utan att vara ”troende” för frågan om du tror på G-d är irrelevant”,
     Intressanta tankar. Israel utropades ju av ateister med kommunistiska kolchoser som samhällsbas.

     Som hedning här uppe i norden kan jag konvertera till judendomen om jag förstått det hela rätt. Men kan jag konvertera till jude och flytta till Palestina och säga till en palestinier att jag har fått reda på att jag har gudomlig rätt till din tomt och ditt hus så nu får du en timme på dig att flytta så att G–ds löften ska kunna uppfyllas.
     I en tid när allt som skrivs måste ifrågasättas är det inte speciellt förnuftigt att intressera sig för sagor som förvanskats och felöversatts under årtusenden. Jag mediterar ändå ibland över Matt 23:15+.

    • Andersl
     Jag förstår vad jag läser. Står det att Israeliterna skall utrota hela folk för att sno deras land så står det så, vilket det gör. När jag sedan ser hur bosättarna kastar ut palestinier från sina hem och snor deras land i nutid, så är det mycket svårt att inte göra kopplingen till den stora sagoboken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here