Majoritet i Sverige vill vara neutrala i konflikten mellan USA och Ryssland/Kina. Och i övriga EU?

8
944

Tidigare i år gav European Council on Foreign Relations commissioned YouGov i uppdrag att genomföra opinionsundersökningar som innefattar mer än 60 000 människor i Europa av deras syn på de utrikespolitiska utmaningar som EU står inför. Jag klipper ut några centrala meningar i texten nu men återger sammanfattningen av rapporten nedtill
“Studien avslöjar en grundläggande förändring i européernas syn på världen. Även om det finns utbrett offentligt stöd för idén om att EU blir en sammanhängande global aktör, finns det också en växande skillnad mellan allmänheten och utrikespolitiken i flera viktiga frågor – allt från handel och det transatlantiska förhållandet till EU: s utvidgning. Med tanke på denna skillnad finns det en risk att europeiska väljare kan dra tillbaka det utrikespolitiska mandatet de givit EU i det senaste parlamentsvalet och i de nationella valen. På samma sätt kan blocket bara motivera investeringar i EU – snarare än Nato – försvarsförmåga om detta påtagligt förbättrar européernas säkerhet.”

European Council on Foreign Relations
“Give the people what they want: Popular demand for a strong European foreign policy”

Går nu vidare med opinionen i ett par frågor som jag finner särskilt intressanta:

Kommentar: En majoritet i 13 av 14 EU-länder vill inte ta ställning vid en konflikt mellan USA och Ryssland. I Sverige 68 %. Återspeglas detta i Sveriges utrikes- och försvarspolitik? En något större andel i Grekland, Österrike och en klart större andel i Slovakien tar ställning för Ryssland.

Kommentar: En majoritet i 13 av 14 EU-länder vill inte ta ställning vid en konflikt mellan USA och Kina. I Sverige 70 %. Återspeglas detta i Sveriges utrikes- och försvarspolitik? En ungefär lika stor andel – men mycket liten- i Grekland, Österrike och Slovakien tar ställning för Kina och USA.

Kommentar: En majoritet i ett land (Polen) kräver hårdare sanktioner, medan en majoritet i tre länder (Österrike, Grekland och Slovakien) anser att sanktionerna är för hårda. Man undrar hur många av de svarande som vet att sanktionerna är olagliga enligt FN-stadgan? Att sanktionerna tillkom sedan en majoritet på över 90 % på Krim ville ha anslutning till Ryssland? Att den folkvalde presidenten (i lovordade val av OSSE) störtats i en Väst-stödd fascistinfluerad statskupp i Kiev i februari 2014?

 

Kommentar: Generellt är tilltron till EU större än till USA, men en stor andel, varav en majoritet i Grekland och Tjeckien har inte förtroende varken för EU eller USA.

Vidare, i varje medlemsland tror 40 % av de svarande att det är möjligt att EU kan falla sönder inom 10-20 år.

Avslutande kort kommentar:
Den låga tilltron till USA står i ganska bjärt kontrast till EU:s generellt mycket USA-anpassade och USA-vänliga politik. Med tanke på att en tydlig majoritet menar att EU inte ska ta ställning i konflikt mellan EU och USA och mellan EU och Kina borde väl EU i demokratins namn ändra sin nuvarande politik och föra en politik som är betydligt mer oberoende av USA.

8 COMMENTS

 1. Det handlar väl både om Ryssland och Kina – Bild 1 och bild 2. Eller ser du inte första bilden om Ryssland?

  Frågar då “shadow banning” kan ske.

 2. Svenskarna är inte neutrala i undersökningen vad jag kan se – vad den visar är att många svenskar litar på EU och vill ha mer sanktioner mot Ryssland jämfört med andra länder.

  • Svenskarna är mer “neutrala” i vissa frågor och mindre i andra. En stor andel stödjer illegala sanktioner mot Ryssland. Bland annat då media inte alls rapporterar om att en Väststödd statskupp skedde mot folkvald regering i Kiev 22/2 2014. Västa politiska och massmediala ledning är framståenden då det gäller desinformation och lögn. Läs gärna några av de femtiotal artiklar som jag länkat till här

 3. Sveriges media är snedvriden. Bla pga vapenförsäljning. Språkbruket är ett tydligt sätt att avgöra om partiskhet. Tex : *Ryssland bombar oppositionen.
  *USA bombar IS.

  Tystnad är ett sätt. Tex Lybien. Allmänheten tror att JAS fotade. Målsökare och Propaganda var väl uppgiften. Inte mycket om Sarkozys häktning nämnsi media.
  Att Sveriges 200 åriga fred försvan 2001 är exempel på hur konstig en diskussion kan bli eller en undersökning. Hur kan en öppen demokrati som Sverige undanhålla att vi deltagit i ett angreppskrig i 12 år ?

  Inrikesnyheterna är bättre

  ( förutom LSS 30 miljarders kosnaden förblir mörkat. Mina inlägg blev borttagna av en statlig myndighet som har en grupp här på fb)

  Därför blir svaren på undersökningar inte trovärdiga.

 4. Det var ju positivt att flera små länder väljer neutralitet. Det var vad Sun Yat Sen rekommenderade. Han påpekade att såna länder riskerar att offras av sin allierade stormakt i köpslagan med motståndaren. Den allierade stormakt som köpslår med Sverige som pant räknar sen med att få skuldsätta oss dyrt för återuppbyggnaden.

 5. Intressant tyckande och tänkande. Tyvärr ser den krassa verkligheten ut lite annorlunda. Vad svenska media har förtigit är att de stora spelarna, Ryssland, Kina och Indien, och dom i tur med de flesta mindre spelare i Asien, nu kopplar sig samman i både ett politiskt och ett handelsblock med otaliga avtal. Man kan säga att det bildas ett slags ”EU” med Asien som centrum som både ekonomiskt och politisk omfattar mer än halva världen. Europa är tre procent av världen, USA fyra. Om det stora Asien blocket, som även börjar inkludera Afrika, skulle ställas mot det lilla USA och EU skulle tvingas välja, var vill man höra hemma. Då finns det inga neutrala. USA har hittills kontrollerat välden, ekonomiskt och med våld, men den hegemonin faller nu sönder, och USA är redan i större ekonomisk/politisk kris än både dom själva och deras massiva media-propagandamaskin vill ens höra talas om.

 6. Diagrammen visar hur oförberedda vi är om en konflikt skulle uppstå mellan US och öst.EU måste sluta stödja alla sanktioner som USA kommenderar, för om en konflikt uppstår då kommer alla sanktioner upp till ytan och det kan bli dyrköpt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here