Människor dör i covid i onödan på grund av privatiserad vård

7
2530

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag. Eller hur?

Ingress: Denna artikel på publicerades 18/2 2021 på DN Åsikt: ”Människor dör i covid i onödan på grund av privatiserad vård”

Bengt Järhult

Den är skriven av Bengt Järhult, vän, kollega och arbetskamrat från tiden som distriksläkare i Olofström 1979-1982. Bengt menar att människor dör i onödan i COVID-19 på grund av privatiserad vård.

Detta stöds av bl.a. uppgifter i en artikel som jag publicerat. När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Jag har nu också kommenterat Bengt Järhults artikel i DN under ”Ifrågasätt” – se nedan. Den som har möjlighet kan följa debatten efter Bengt Järhults artikel.


INSÄNDARE. Riskkapitalbolag, nätläkare, apotek och försäkringsbolag håller på att ta över den skattefinansierade primärvården. Under pandemin dör människor i covid-19 i onödan på grund av privatiserad vård, skriver distriktsläkaren Bengt Järhult.

Det undermåliga privata försäkringssystemet har bidragit till höga dödstal i covid i USA. Inte minst drabbas svaga grupper. Sverige har en vacker lagstiftning med ”vård efter behov, lika för alla”, men i praktiken är vi på väg mot en kommersialiserad USA-lik vård, som inte är lika för alla.

I vårdvalsreformen 2010 gavs bolag rätt till fri etablering där lönsamheten var bäst. Glesbygd och ekonomiskt svaga områden, till exempel Tensta i nordvästra Stockholm, har blivit underförsörjda på läkarresurser. Socialdemokratiskt ledda regeringar har inte förmått ändra på detta. Även i vårt land ser man hög dödlighet i covid i fattiga områden och det bristfälliga vårdutbudet bidrar.

Vart är vi på väg? Precis som skolvalet är vårdvalet ett sätt att omforma en likvärdig rättighet till ett privatiserat ojämlikt utbud av tjänster, där bolagens drivkrafter inte är förenliga med hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Därför är betydande delar av Stockholms privatvård inte delaktiga i covidbekämpningen och kritiken av omsorgens läkarbolag förödande från Inspektionen för vård och omsorg och coronakommissionen.

45 procent av svenska vårdcent­raler är nu i privat ägo och köps i rasande takt av storkoncerner. Den största är multinationell med ledning från Australien och franska bankpalats.

Riskkapitalbolag i samverkan med nätläkare, apotek och försäkringsbolag håller på att lägga under sig den skattefinansierade primärvården. Äldreomsorgen går samma väg.

Det demokratiska inflytandet över vårdens utformning dunstar bort. Därför dör människor i onödan i Tensta. Det finns inga eller få läkare där de bäst behövs – i glesbygd, i socioekonomiskt utsatta områden och på äldreboenden.

Genom det privatiserade utbudet styrs det medicinska handlandet alltmer av pengar som utfärdandet av falska coronatest. När läkaretik och HSL skippas har marken beretts för privata ­sjukförsäkringar som nu omfattar 700 000 svenskar. Det är särskilt brottsligt att tränga sig före i köer i coronatider när så mycken vård fått stå tillbaka.

Regionerna har inte sagt upp avtalen med skattefinansierade privata vårdgivare, som struntar i medicinska prioriteringar. De får fortsätta att slussa privatförsäkrade före svårare sjuka till utredning och behandling.

Läkarförbundet skulle kunna stoppa sina medlemmar när de bryter mot förbundets etiska regler att behandla alla lika. Men i sitt marknadstroende ser förbundet mellan fingrarna och sanktionerar brott mot HSL.

Regeringen har tillsatt en utredning som mal. Men kommande förslag kan inte täppa till alla kryphål om primärvården ytterligare hamnar i riskkapitalets och storbolagens händer, där insynen är minimal.

Offentligt drivna vårdcentraler och allmänläkare som småföretagare håller på att konkurreras ut. Nätläkarbolag, som lägger hundratals miljoner på reklam för lindriga och självläkande åkommor, stjäl resurser från äldrevård och svårt sjuka. Nätläkares uppgift blir allt mer att slussa lättvårds­patienter till storbolagens enheter, där patienters oro för sjukdom kan exploateras i vinstsyfte.

Sjukvårdsmarknaden är för politiker viktigare än att stoppa ett pandemivirus. En solidarisk sjukvård för alla är på väg bort. USA:s kommersialiserade system är snart här.


Min kommentar i DN till artikeln.

Bedömningen får starkt stöd av forskning och andra uppgifter.

Detta framgår exempelvis av en rapport 26/1 “When the market becomes deadly” från forskningsorganisationen Corporate Europe Observatory (CEO).

Forskarna skriver efter sina analyser ”Från sjukhus till vårdhem ökar bevisen för att outsourcing och privat tillhandahållande av hälso- och sjukvård avsevärt har försämrat EU-medlemsstaternas förmåga att effektivt hantera COVID-19. EU måste avvisa lobbyisterna från den privata sektorn och vända kursen från den typ av ekonomisk styrning som har påskyndat liberaliseringen av hälso- och sjukvården och istället sätta den offentliga försörjningen i centrum för sin strategi. Om den inte gör det kommer fler liv att stå på spel.”

De sammanfattar ”När planer för en europeisk hälsounion diskuteras är det viktigt att skydda allmänhetens icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårdsförsörjning i Europa och se till att COVID-19-återvinningsfonderna inte släpps ut till vinstdrivande leverantörer.”

Notera även detta från den svenska Corona-kommissionens rapport i december ”“Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet smittspridning i det omgivande samhället mm.

Föregående artikelBorde inte alla som stöttat terrorister ställas till svars, Ann Linde?
Nästa artikelNukleär galenskap rasar fortfarande i USA och Nato
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Bengt Järhult tar upp en viktig problematik men Coronakommissionen (dec 2020) drar andra slutsatser vad gäller huvudorsaker för massdöden på äldreboenden
  ”Kommissionen lägger huvudansvaret för vanstyret på regeringen. Socialminister Lena Hallengren (S) tvingades erkänna att ”Massdöden bland äldre ”bottnar i decennier av försummelse” och att regeringen varit väl medveten om missförhållandena men valt att inte agera: Under pandemins gång har en rad av missförhållanden fått katastrofala följder – underbemanning, outbildad personal, anställda som inte förstår svenska, smittskyddsrutiner som inte följs och smittskyddsutrustning som saknas.
  Kritik har också riktats mot hur äldreomsorg och hemtjänst används som ”avstjälpningsplats” för nyanlända migranter i syfte att få de alarmerande höga arbetslöshetssiffrorna för denna grupp att se bättre ut. Uppmärksamhet har riktats mot hur sektorn varit föremål för ständiga sparbeting som en konsekvens av att mångmiljardbelopp i skattepengar årligen måste allokeras om för att täcka invandringens kostnader.
  Skräckrapporter har sedan i våras kommit om hur äldre lämnats i morfindrogat tillstånd att dö med covid-19 utan att få läkarvård. I flera fall har det handlat om en medveten policy fastslagen i interna styrdokument om att de gamla endast ska ges så kallad palliativ vård och inte någon botande dito.”
  https://theworldnews.net/se-news/coronakommissionen-massdoden-pa-aldreboenden-en-foljd-av-vanstyre-i-decennier

 2. Bäste Anders!
  Du har åstadkommit en mängd artiklar som klart och tydligt beskriver vårt sönderfallande Sverige. Mina systrar, varav två i Kanada, andra släktingar och bekanta skickar jag regelbundet liknande material. Ty trots vad alla själva kan se, så är det hur skeendet framställs, som är det stora problemet. Kampen om hur verkligheten skall beskrivas fortsätter.

 3. Sövda av dagstidningar, SVT och övriga media inser vi inte vad som sker med landet. Med oss. Sveriges
  ”intellektuella elit” ställer upp bakom förtigandet och det falska berättandet Tillverkar den information vi får ta del av.
  Ulla Johansson

  • Ja, du har rätt Ulla. Men ibland tänker jag ”Naturligtvis finns det massor med människor som ser alla de växande problemen. De knyter nog åtminstone näven i fickan”. I USA säger personer som Chris Hedges, Richard Wolf, Jimmy Doore m.fl. ”the tinder is there!” Fnösket finns, frågan är när det antänds. Visst har vi en stor korkad intellektuell elit som håller på med sin skit, men det finns också andra, det gör det alltid.

  • Du hart så rätt. Året 1922 bildades i Uppsala Statens institut för rasbiologi, vilket fortfarande existerar på Uppsala Universitet. Den kultur och de tankebanor som låg till grund har utvecklats till en maktapparat som på samma sätt skall styra kulturhygien, affärshygien, ekonomihygien, medicinhygien och folkhygien. Människor som inte underordnar sig elitens dekret skall ”hanteras” på lämpligt sätt för att underordnas. Människors attityd, opinion och handlingar skall övervakas, styras och kontrolleras. Massövervakning. Medan traditionella fungerande billiga och funktionella behandlingsmetoder effektivt förbjuds för att gynna de nya lukrativa metoderna och medikamenterna, till förmån för BigPharmas vinster.

 4. Ingen är oskyldig. Man kan inte enbart skylla på politikerna som har valts in för att genomföra massmordet. Ungefär 90% betraktar frivilligt klandervärda vilseledande medier, länkar t.o.m. notoriskt till deras plattformar, samt röstar helt frivilligt för EU-vurmande marknadsliberala partier, vilket leder till dålig beredskap, dålig vård och dålig omsorg.

  Alla som ville se den evidenta sanningen, ex. genom att titta närmare på USA, kunde förutse resultatet, så det finns inga bra ursäkter. Den som inser sin belägenhet och har medkänsla blir per automatik motiverad att börja göra det anständiga, eftersom endast anständighet kan kompensera för dumheterna man har gjort.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here