Mao och Xi om Kulturrevolutionen. Bra eller dålig?

15
597
Mao Zedong

Jag har tidigare publicerat artiklar om Kulturrevolutionen, som denna: Vad finns att lära av Kulturrevolutionen?

Detta är en översättning av en artikel av Godfree Roberts som har besökt Kina upprepade gånger sedan 1967 och som är positiv till Kulturrevolutionen. I år utkommer hans nya bok ”Here comes China”. Artikeln: https://herecomeschina.substack.com/p/the-cultural-revolutions-success?publication_id=247534&post_id=138959033&isFreemail=true&r=jn0v8&utm_source=substack&utm_medium=email

Del 1 ”The Successful Cultural Revolution” har publicerats här: https://herecomeschina.substack.com/p/the-successful-cultural-revolution och översatt till svenska https://www.nyhetsbanken.se/2023/12/kulturrevolutionen-bra-for-90-procent.html

Med sina utbildningsreformer på gång tog Mao nu itu med böndernas hälsa:

”Säg till ministeriet för folkhälsa att det bara arbetar för femton procent av befolkningen och att dessa femton procent huvudsakligen består av herrar från städerna, medan böndernas breda massor inte får någon medicinsk behandling: de har inga läkare och de har ingen medicin. Ministeriet är inte ett ministerium för folkhälsa för folket, så varför inte ändra dess namn till ministeriet för stadshälsa, för herrars hälsa, eller till och med till ministeriet för herrars stadshälsa? De metoder för medicinsk undersökning och behandling som för närvarande används på sjukhusen är inte alls lämpliga för landsbygden och det sätt på vilket läkare utbildas gynnar bara städerna. Men i Kina är över femhundra miljoner av vårt folk bönder. Läkarutbildningen måste reformeras. Det kommer att räcka med att ge tre års utbildning till utexaminerade från högre grundskolor. De kan sedan studera och höja sin standard, huvudsakligen genom praktik. Om denna typ av läkare skickas ner till landsbygden – även om de inte har någon större talang – kommer de att vara bättre än de nuvarande kvacksalvarna och häxdoktorerna, och byborna har råd att behålla dem”.

Hans Rural Cooperative Medical System utbildade barfotaläkare – som bodde i sina byar hela livet och var tillgängliga dag och natt – att administrera vaccinationer, demonstrera korrekt hantering av bekämpningsmedel, införa nya sanitetsmetoder och, genom att undervisa i näringslära och barnomsorg, halvera spädbarns- och mödradödligheten. Stadsläkare, som nu var tvungna att resa runt på landsbygden, erbjöd gratis behandling och utbildade lovande barfotaläkare vid sjukhusen i städerna. I slutet av 1976 hade varje by i Kina en klinik och dödstalen hade minskat med 18 procent. Tack vare USA:s National Institutes of Health finns A Barefoot Doctor’s Manual fortfarande i tryck.

Maos lilla röda

Den Lilla Röda
Slutligen övergick Mao till politiken och insisterade på att verklig demokrati kräver ekonomisk jämlikhet: ”För att demokratin ska fungera för allas bästa måste alla få makt och det får inte finnas någon privilegierad klass”. I sin handbok med råd om demokratisk aktivism, Den lilla röda boken, berättade han för dem hur de skulle gå tillväga:

Var uppmärksam på att förena och arbeta med kamrater som skiljer sig från dig. Detta bör hållas i åtanke både på orterna och i armén och gäller även relationerna med människor utanför partiet. Vi har samlats från varje hörn av landet och bör vara bra på att förena oss i vårt arbete, inte bara med kamrater som har samma åsikter som vi utan också med dem som har olika åsikter.

Skydda dig mot arrogans. För alla i ledande ställning är detta en principfråga och ett viktigt villkor för att upprätthålla enighet. Även de som inte har gjort några allvarliga misstag och som har nått mycket stora framgångar i sitt arbete bör inte vara arroganta. I vårt folks politiska liv, hur ska man skilja mellan rätt och fel i sina ord och handlingar?

På grundval av principerna i vår konstitution, viljan hos den överväldigande majoriteten av vårt folk och de gemensamma politiska ståndpunkter som vid olika tillfällen har proklamerats av våra politiska partier och grupper, anser vi att kriterierna i stort sett bör vara följande

Ord och handlingar bör bidra till att förena, och inte splittra, folken av våra olika nationaliteter.

De bör vara till nytta, och inte till skada, för socialistisk omvandling och socialistiskt uppbyggande.

De bör bidra till att befästa, och inte undergräva eller försvaga, folkets demokratiska diktatur.

De bör bidra till att befästa, och inte undergräva eller försvaga, den demokratiska centralismen.

De bör bidra till att stärka, och inte förkasta eller försvaga, kommunistpartiets ledarskap.

De bör vara till nytta, inte till skada, för den internationella socialistiska enheten och enheten mellan de fredsälskande folken i världen. Det är nödvändigt att kritisera människors brister, men när vi gör det måste vi verkligen ta folkets ställning och tala utifrån en helhjärtad iver att skydda och utbilda dem.

Att behandla kamrater som fiender är att inta fiendens ståndpunkt.

Nya regler för den härskande klassen

Tjänstemän som stannade kvar på sina poster tillbringade de kommande tio åren med att bo i vanliga hus, skicka sina barn till lokala skolor och cykla till jobbet. Bönderna valde byledare som arbetade på fälten trehundra dagar om året och länens tjänstemän som arbetade tvåhundra dagar vid deras sida.

För att dramatisera deras egenmakt befordrade Mao böndernas ”röda expert”, Chen Yonggu, till jordbruksminister. Chen spred bästa praxis genom kooperativa nätverk och New York Times rapporterade om amerikanska agronomers besök 1974 och citerade Nobelpristagaren Norman Borlaug: ”Man fick leta länge för att hitta ett dåligt fält. Allt var grönt och fint överallt där vi reste. Jag kände att framstegen hade varit mycket mer anmärkningsvärda än jag förväntat mig”.

Sterling Wortman, växtgenetiker och den gröna revolutionens fader, delegationens ledare, beskrev risskörden: ”Verkligen förstklassig. Det fanns bara fält efter fält som var så bra som något du kan se. De håller alla på att lyftas upp till de bästa människornas kompetensnivå. De delar alla på de tillgängliga insatsvarorna”. Wortmans gröna revolution sänkte just då världens spannmålspriser, förstörde miljontals små jordbruk, ruinerade jordbrukare och samhällen i hela utvecklingsvärlden, orsakade miljontals självmord och skapade enorma kåkstäder som finns kvar än i dag.

Mao jämförde denna missriktade utveckling med Sovjetunionens centraliserade industrialiseringsmodell, som under sitt utvecklingsskede hade placerat gigantiska cement- och gödselfabriker i städerna och byggt dyra motorvägar för att leverera sina produkter till landsbygden. Kina, insisterade Mao, skulle bygga små fabriker lokalt, spara pengar och skapa lokala jobb. Bönderna skulle utnyttja den överskottsarbetskraft som Wortmans teknik skapade för att bemanna lokala industriföretag och lära sig färdigheter utan att lämna sina samhällen.

Teamen byggde 1.500 kemiska gödselfabriker och tusentals fabriker för jordbruksmaskiner och ekonomin växte med 58% under decenniet, snabbare än Tysklands och Japans utvecklingsfaser.

Journalisten Sidney Rittenberg minns förändringen i deras kollektiva medvetande: ”Ingen låste sina dörrar. Bankerna – det fanns ett lokalt bankkontor på många, många gathörn – dörren var vidöppen, valutan låg staplad på bordet väl synlig från dörren, det fanns inga vakter och de råkade aldrig ut för ett bankrån. Aldrig”.

Konsten
Deltagandet i konstlivet på landsbygden ökade. Noveller, poesi, målningar och skulpturer, musik och dans blomstrade och i stället för gamla hovdramer skapades revolutionära verk inom opera och balett – av vilka några har blivit internationellt kända – som betonade arbetarnas och böndernas motstånd mot förtrycket. I en pjäs från den tiden, If I Were Genuine, utger sig en ung bonde för att vara son till en general för att få privilegierad behandling, gratis teaterbiljetter och en lägenhet från tjänstemän som hoppas kunna vinna generalens gunst. När han arresteras vägrar han erkänna sig skyldig och säger att hans enda fel var att han inte hade en riktig general till far, för om hans far hade varit general hade allt han gjort varit legitimt. Pjäsen visades ocensurerad på TV och blev en nationell favorit.

Striden om Kinas förflutna.

Mobo Gao beskriver effekterna på bondekulturen: ”För första gången organiserade byborna på landsbygden teatergrupper och satte upp föreställningar som införlivade innehållet och strukturen i de åtta Pekingoperorna med lokalt språk och lokal musik. Byborna underhöll inte bara sig själva utan lärde sig också att läsa och skriva genom att sätta sig in i texterna och pjäserna. Och de organiserade idrottsmöten och spelade matcher mot andra byar. Alla dessa aktiviteter gav byborna möjlighet att träffas, kommunicera och bli förälskade, och gav dem en känsla av disciplin och organisation och skapade en offentlig sfär där möten och kommunikation gick utöver de traditionella hushållen och byklanerna. Detta hade aldrig hänt tidigare och har aldrig hänt sedan dess”.

Som svar på böndernas krav upphävde Mao inträdesproven till högskolan och krävde att gymnasieelever skulle arbeta minst två år i en fabrik, på landsbygden eller i armén för att bli berättigade till inträde till högskolan. År 1973 avskaffades det akademiska provet och studenterna valdes ut av arbetskamrater och bönder baserat på deras arbetsprestationer, och senare krävdes att de utexaminerade skulle återvända för att tjäna de samhällen som hade skickat dem.

Revolutionens slut
Kina kunde inte unna sig lyxen av ändlösa sociala experiment, och regeringstjänstemännen hade inte övermänsklig uthållighet. De klagomål och motsättningar som Maos reformer utlöste fick ofta egna liv och många utbrott var lokala, med grupper som ställde krav i till synes orelaterade sammanhang, inklusive tusenåriga klangräl. Vissa rebeller började ifrågasätta den rådande politiska ordningen och kombinationen av oordning orsakad av massaktivism underifrån och maktkonflikter mellan ledarna ovanifrån skapade en verklig politisk kris som Mao beslutade sig för att taktfullt neutralisera och resolut lösa.

Deng Xiaoping,

Kontrarevolution
Efter Maos död upplöste Deng Xiaoping, ättling till en elitfamilj, folkkommunerna, klinikerna och skolorna och tvingade, trots hårt motstånd, tillbaka bönderna till småproducenternas status.

Orville Schell säger att hans Reform and Opening ”satte det kinesiska samhället i backväxel och drev landet in i en form av oreglerad kapitalism som fick USA och Europa att framstå som nästan socialistiska i jämförelse”. En ny generation av analfabetiska bönder, särskilt kvinnor, växte fram. Den förväntade livslängden sjönk i takt med att fattigdom, prostitution, narkotikahandel och drogberoende, försäljning av kvinnor och barn, småbrott, organiserad brottslighet, korruption bland tjänstemän, föroreningar, utpressning och profitjakt återkom. Maos förvirrade efterträdare började förstöra de flesta av kulturrevolutionens landvinningar, säger Dongping Han:

1966, när kulturrevolutionen inleddes, fanns det många analfabeter i min by. Min mor gick aldrig i skolan och min far hade lärt sig att läsa och skriva enkla ord genom att gå i kvällsskola på sin fabrik. Min äldre syster hade bara gått tre år i grundskolan. I mitt grannskap var det många barn som var några år äldre än jag som antingen aldrig gick i skolan eller hoppade av efter ett eller två år i grundskolan. Det var inte många som avslutade grundskolan, och bara ett fåtal gick så långt som till högstadiet i min by. Under kulturrevolutionens utbildningsreformer inrättade min by en egen grundskola och anställde sina egna lärare. Alla barn i byn kunde gå gratis i byns skola. Min by inrättade också en högstadieskola tillsammans med sex andra byar. Alla barn kunde gå i denna gemensamma byskola gratis och utan att behöva göra några prov. Kommunen där min by ingick inrättade två gymnasieskolor. Cirka 70 procent av barnen i skolåldern i kommunen gick i dessa gymnasieskolor gratis och utan att klara av några urvalsprov. Alla mina syskon utom min äldre syster, som var fyra år äldre än jag, kunde avsluta gymnasiet. På den tiden tyckte vi inte alls att detta var något utöver det vanliga. De flesta tog det för givet att gå i gymnasiet. När jag hade gått ut gymnasiet åkte jag tillbaka till min by som alla andra och arbetade på kollektivjordbruket i ett år och sedan i byns fabrik i ytterligare tre år innan jag började på college våren 1978.

Medan jag gick på college fördömdes kulturrevolutionen, tillsammans med dess utbildningsreform, av regeringen. Deng Xiaoping, som då var Kinas främste ledare, sa att skolor borde vara som skolor. Innebörden var att de landsbygdsskolor som inrättades under kulturrevolutionens utbildningsreformer inte var som riktiga skolor.

Tio år senare, 1986, när jag undervisade vid universitetet i Zhengzhou, deltog jag i ett forskningsprojekt på landsbygden i Henan tillsammans med en grupp amerikanska historiker och statsvetare. Närvaron av utlänningar i en by på landsbygden lockade till sig en stor skara barn i olika åldrar. Av nyfikenhet bad jag några barn att läsa några tidningsrubriker. En efter en skakade de på huvudet. Jag trodde att de helt enkelt var blyga, men andra barn förklarade att de inte var i skolan. Till min förfäran var det samma historia överallt där vi gick. Jag frågade människor varför detta hände. De berättade att byskolorna inte längre var gratis sedan kollektiven splittrats och marken delats upp mellan de enskilda hushållen. Vissa familjer hade inte råd att skicka sina barn till skolan. Andra behövde sina barn för att hjälpa till på fälten. Flickor var bland de första som offrades, eftersom de fick ta hand om hushållssysslor och yngre syskon: deras föräldrar var mer ovilliga att investera i deras framtid än i deras bröders.

Landsbygdsbarnens förlust av utbildningsmöjligheter chockade mig och tvingade mig att tänka efter. Regeringen tillskrev bristen på utbildningsmöjligheter fattigdomen på den kinesiska landsbygden. Jag kom dock fram till en annan slutsats. Det var inte fattigdom som berövade barnen på landsbygden deras utbildningsmöjligheter. Fattigdom är bara en relativ term. Varför kunde barnen i byarna gå ut gymnasiet under kulturrevolutionen? Kinas landsbygdsområden var fattigare då än nu.

Försiktigt och skeptiskt började jag inse betydelsen av utbildningsreformerna på landsbygden under kulturrevolutionen. Jag är själv en produkt av dessa reformer. Som lärare fann jag det svårt att förbli likgiltig inför de sorgliga konsekvenserna av fördömandet av utbildningsreformen på landsbygden under kulturrevolutionens år. Jag ställde många frågor till mig själv och bestämde mig för att studera frågan. Men jag kunde inte forska i Kina eftersom den kinesiska regeringen inte tillät forskning som rörde kulturrevolutionen.

År 1990 kom jag för att studera vid historiska institutionen vid University of Vermont för min magisterexamen. Jag bestämde mig för att skriva min avhandling om kulturrevolutionen. Jag kände att det fanns ett behov av att gå under ytan på de händelser som inträffade vid den tiden. Efter att jag påbörjat doktorandprogrammet i statsvetenskap vid Brandeis University kunde jag återvända till Kina ett antal gånger för att på djupet undersöka utvecklingen och konsekvenserna av utbildningspolitiken i det land där jag växte upp. När jag började undersöka kulturrevolutionens utbildningsreformer förstod jag att de var intimt förknippade med ett omfattande program för landsbygdsutveckling. Jag utvidgade min studie till att omfatta förändringarna i landsbygdens politiska kultur och de insatser för att främja jordbruket och utveckla landsbygdens industri som inleddes under kulturrevolutionens årtionde. Jag drar slutsatsen, baserat på de bevis jag presenterar i denna bok, att utbildningsreformen, förändringarna i den politiska kulturen och den ekonomiska utvecklingen på landsbygden var nära sammankopplade. -Den okända kulturrevolutionen: Liv och förändring i en kinesisk by.

Xi och andra ledande medlemmar i Kinas Kommunistiska Parti besöker Mao Tse Tungs födelseplats 2022.

Flera år senare, när regeringens kampanj för att deslegitimera kulturrevolutionen pågick som värst, erkände 75 procent av de tillfrågade i en undersökning att de kände nostalgi inför dessa berusande dagar. Till och med president Xi, vars familj drabbades hårdare än de flesta, sade bara: ”Det var känslosamt. Det var en stämning. När kulturrevolutionens ideal inte kunde förverkligas visade det sig vara en illusion”.

När Mao senare fick frågan om vad han var mest stolt över svarade han: ”Kriget, naturligtvis, och kulturrevolutionen”.

Mobo Gaos bok ”Striden om Kinas förflutna” finns att beställa från Oktoberförlaget.

Föregående artikelLucia! Och tack Ursula von der Leyen, Jens, Biden & Co!
Nästa artikelTill Sveriges regering: Stoppa folkmordet – För ett fortsatt eldupphör!!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Om man uppskattar kommunistiska folkmord så var ”kulturrevolutionen”, dvs Maos utmanövrering av motståndare i administrationen ett skolexempel på vad kommunister kallar framsteg. Svält och folkmord är bra om de utförs av kommunister helt enkelt. Dengs korrigeringspolitik efter Maos död och nedkämpningen av de fyras gäng säger väl det mesta om hur Mao uppfattades av sina samtida.

  • Läs då gärna denna Vad finns att lära av Kulturrevolutionen?

   Ett utdrag ”Vad säger statistiken?
   * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år.

   Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

   * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

   ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

   Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

   Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden.”

  • Mao och hans gelikar praktiserade inte kommunism. De praktiserade nationalism där staten är den som styr över folket – och inte tvärtom. Kommunism är det klasslösa samhället där arbetarklassen äger och har makten över produktionsmedlen och över mervärdet, och att staten är borta.

   Socialism är när arbetarklassen äger produktionsmedlen men där mervärdet går till staten för en rättvis fördelning.

   Socialism och kommunism är dessutom att alla människor får uttrycka sig och kritisera de besluten som en stat eller kollektivet gör men att man ändå följer dessa besluten.

   Och så var det aldrig i Maos Kina. Det land/union som kom längst med att införa socialism var Sovjetunionen.

   Jag glömmer aldrig bilderna när människor som kritiserade Mao tvingades att springa gatlopp av Maos anhängare med skyltar på brösten för att skrämma människor till tystnad. Bland dessa som kritiserade Moa fanns även de som ansåg att Sovjetunionen hade rätt och de fängslades. De ansågs vara förrädare till kina.

   • Det finns inget land som varit nära kommunism – ett klasslöst samhälle. Sovjetunionen och Kina var från fattiga länder som byggde upp socialism. Kulturrevolutionen med dess förtjänster och brister var en satsning för att hindra att Kina utvecklades till ett byråkratiskt samhälle med en Nomenklatura med särskilda privilegier, som Sovjetunionen hade blivit.

   • Kerstin Stigsson,
    glöm inte allt som sagts om Stalin och Sovjetunionen, är det sanning?!
    Du har faktiskt valt vilken västerländsk
    propaganda du föredrar och det visar hur oäkta du är som socialist.

    Alla s.k. marxist-leninister och kommunistiska partier som ständigt använder sina långa pekfingrar mot de två sanna marxist-leninistiska lärjungarna Stalin och Maos socialistiska processarbeten, har gått och går storkapitalets och imperialismens ärenden. Dessa egennyttiga partier är en underliggande orsak till den arbetande massans splittring till 100-tals olika identitetsgrupper, via sin politiska dogma, speciellt i västvärlden (med vissa undantag) och värst tycks lilla Sverige vara med sitt ”vi är det enda svenska kommunistpartiet”. Orsaken till dessa s.k. marxist- leninistiska partiernas misslyckande var och är att man inte förstått hur man ska använda  dialektiken för att förändra världen. Lär av texten nedan!)

    En mästerlig utläggning av 
    Mao Zedong i artikeln On contradiction 1937 för att förklara den dialektiska analysmetoden. Han gjorde detta för att motverka utvecklingen av dogmatiska metoder för studier och praktik som hade utvecklats inom det kinesiska kommunistpartiet.

    Han försökte också förklara internationella händelser, särskilt kampen mellan marxist-leninistiskt ledarskap och höger- och senare vänsteropportunismen inom Sovjetunionens kommunistiska parti (CPSU).

    Mao började med att säga att ”dialektik är studiet av rörelse.” För enkelhetens skull delade han sin artikel i sex delar:

    1. Två världsåskådningar
    2. Motsättningens universalitet
    3. Det speciella med motsägelse
    4. Huvudsakliga motsättningar och principiella aspekter
    5. Identitet och kampen mellan aspekter av motsägelse
    6. Antagonism i motsägelse

    Två världsåskådningar
    Kamrat Mao identifierade två allmänna trender i studiet av universums utveckling:

    1. Den metafysiska föreställningen

    Denna syn ser världen som statisk, fixerad, med saker som inte är relaterade till varandra och ensidiga. Allt bara ”är”. Orsaken till förändring, enligt den metafysiska synen, är alltid extern.

    I politiska termer sägs saker eller samhällen förändras på grund av individer, krig, svält och farsoter. Yttre framträdanden är allt och ingenting händer inombords.

    2. Den dialektiska uppfattningen

    Detta synsätt handlar i första hand om inre orsaker till förändring – vilken effekt inre motsättningar har på saker, vilka krafter som verkar under ytan, hur saker förändras och hur de förhåller sig till andra saker.

    Mao förklarade att allt innehåller motsägelser. Till exempel är det motsägelserna i ett ägg som gör att det kläcks till en kyckling.

    Detta utesluter inte externa faktorer. Värme måste appliceras externt på ägget innan de inre processerna av motsägelse sätts igång. Men de inre motsättningarnas företräde är lätt att se när man inser att samma värme som appliceras på en sten av liknande storlek och form som ett ägg inte kommer att leda till att en kyckling kläcks.

    Mao förklarade: ”Ett samhälles historia är historien om dess interna motsättningar”.

    Det feodala samhället blir kapitalistiskt när klasskrafter utvecklas, arbetsgivare börjar köpa arbetskraft och arbetare har löner att spendera. Handeln växer och det gör också klasskrafterna i proletariatet (arbetare som säljer arbetskraft) och bourgeoisin (ägare av produktionsmedlen och köpare av arbetskraft).

    Svält, sjukdomar, krig och viktiga individers handlingar kan påverka denna process, men de bestämmer den inte.

    Motsättningens universalitet
    Mao förklarade: ”Motsägelse är universell och absolut, den är närvarande i utvecklingsprocessen av alla saker och genomsyrar varje process från början till slut.” Detta betyder också att motsättning är orsaken till rörelse.

    Utan motsägelse skulle ingenting existera. Detta är bokstavligen sant i betydelsen kvantmekanik – allt består av atomer. Atomer existerar bara på grund av motsättningen mellan positiva (protoner) och negativa (elektroner) som rör sig runt neutralen (neutroner). Utan denna rörelse skulle atomen inte hålla ihop – ingenting skulle existera!

    Kamrat Lenin delade denna dialektiska analys, som är gemensam för alla verkliga marxister. Han betonade också behovet av att analysera motsatsers rörelse från början till slut.

    Detta är grunden för den marxist-leninistiska studiemetoden. Det kan ses i verk av Karl Marx, Frederick Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin och Mao Zedong.

    Det speciella med motsägelse
    Varje typ av rörelse har sitt eget särskilda uttryck eller form (särskildheten). Det speciella är den kvalitativa skillnaden mellan en form av rörelse och en annan. De är alla till sin natur beroende av varandra och innehåller ändå sin egen speciella motsägelse och speciella väsen.

    Rörelse kan till exempel vara ljus, ljud, elektricitet, etc. Alla är närvarande under ett åskväder, men var och en har en separat form. Mao påpekade att vetenskaper bestäms av rörelsens särdrag: mekanik är studiet av aktion/reaktion, fysik är studiet av positiva/negativa, kemi är studiet av atomers rörelse, och så vidare.

    Mao förklarade vidare att förståelse av särart är väsentligt för att förstå det universella.

    Tänk på hur det speciella med rörelse/motsägelse möjliggör en vetenskaplig förklaring av åskvädret. Friktionen mellan luftströmmarna (motsättningen) ger ett elektriskt urladdningsljud, ett urladdningsljus och en urladdning till jord: en process som innehåller särdrag. Den metafysiska synen kunde aldrig ge denna fulla förståelse; det skulle vara ”en handling av Gud”.

    Särskildhet är därför det som definierar en individuell saks särart.

    Principiella motsättningar och principiella aspekter
    Det är viktigt att inse den huvudsakliga motsättningen i en given situation. Inom ett givet utvecklat kapitalistiskt land, till exempel, är den huvudsakliga motsättningen i allmänhet den mellan proletariatet och bourgeoisin.

    Det finns emellertid också andra motsättningar, såsom proletariatets och bönderna eller småbourgeoisin.

    I de förtryckta nationerna är situationen mer komplex. Som Mao uttryckte det: ”När imperialismen startar ett anfallskrig mot ett sådant land, kan alla dess olika klasser, förutom några förrädare, tillfälligt förenas i ett nationellt krig mot imperialismen.

    ”Vid en sådan tid blir motsättningen mellan imperialismen och det berörda landet den huvudsakliga motsättningen, medan alla motsättningar mellan de olika klasserna inom landet (inklusive vad som var den huvudsakliga motsättningen, mellan det feodala systemet och de stora massorna av folket) är tillfälligt nedflyttade till en sekundär och underordnad position.”

    Följaktligen är den huvudsakliga motsättningen inte statisk – en del av svårigheten att förstå historien, och ännu viktigare, att faktiskt skapa historia, är att förstå hur motsättningarna förändras i deras inbördes förhållande till varandra.

    Men det måste alltid finnas en motsättning som är principiell vid varje given tidpunkt: ”Därför, om det i någon process finns ett antal motsägelser, måste en av dem vara den huvudsakliga motsättningen som spelar den ledande och avgörande rollen, medan resten upptar en sekundär och underordnad position.”

    Att förstå detta fenomen, och att analysera och agera på det korrekt, går till själva hjärtat av strategin och taktiken för att göra en framgångsrik revolution.

    Identitet och kampen mellan aspekter av motsägelse
    ”Identitet” syftar här på existensen av två aspekter av motsägelse, den ena förutsätter den andra, som samexisterar i en enda enhet. Under givna omständigheter kan varje aspekt förvandla sig till sin motsats.

    Kamrat Lenin uttalade att ”Dialektiken är läran som visar hur motsatser kan vara och hur de råkar vara (hur de blir) identiska – under vilka förhållanden de är identiska, förvandlar sig själva till varandra – varför det mänskliga sinnet inte borde förstå dessa motsatser. som döda, stela, men som levande, villkorade, rörliga, som förvandlas till varandra.” (“>Anteckning från VI Lenin, Philosophical Notebooks, 1914)

    Den här delen kräver lite förståelse! För det första innehåller motsättningen motsatser – högt och lågt, eller svartvitt, till exempel. Dessa motsatser är sammanlänkade och kan inte existera utan varandra.

    Tänk på en magnet: det är en järnstång med en positiv och en negativ polaritet i vardera änden. Det kan inte finnas någon positiv polaritet utan negativ polaritet; ingen av dem kunde ha polaritet utan att vara innesluten i järnstången. Vid anslutningspunkten (mitten av stången) måste de två bli identiska, annars skulle stången delas i två delar.

    Genom att lägga till ytterligare en magnet blir de negativa och positiva polariteterna ändarna av de två stängerna kombinerade. Detta tvingar de föregående stapeländarna att ändras; de blir deras motpoler.

    Eller tänk på väte, som är en explosiv gas, och syre, som är en katalysator för förbränning och explosion. Men när väte antänds i syre, kombineras de för att bilda vatten, som inte stöder förbränning och inte är explosivt. De två elementen blir genom motsägelse till deras motsats.

    I denna tillblivelseprocess är det möjligt för nya saker att skapas. Proletariatet styrs av bourgeoisin, men efter en socialistisk revolution blir de härskare.

    Alla motsägelsefulla saker är sammanlänkade: inte bara samexisterar de i en enda varelse under givna förhållanden, utan under andra givna förhållanden förvandlar de sig också till varandra.

    Detta är den fulla innebörden av ”motsatsernas identitet”; det var vad Lenin menade när han talade om hur motsatser ”råkar vara (hur de blir) identiska – under vilka förhållanden de är identiska, förvandlar sig själva till varandra”.

    I vårt exempel kommer proletariatet alltid att kämpa mot bourgeoisin (så länge de två klasserna fortsätter att existera), men kampens form kommer att förändras. Återigen gjorde Lenin detta klart:

    ”Enhet (slump, identitet, lika handling) av motsatser är villkorad, tillfällig, övergående, relativ. Kampen för ömsesidigt uteslutande motsatser är absolut, precis som utveckling och rörelse är absoluta.” (Om frågan om dialektiken, 1915)

    Klasserna kommer alltid att kämpa, även om detta inte alltid framstår som självklart.

    Antagonism i motsägelse
    Antagonism är en form, men inte den enda formen, av motsatsernas kamp. Klasser inom samhället samexisterar under lång tid inom ett samhälle, och kamp äger rum, men detta blir antagonistiskt först i ett visst skede, under vissa förhållanden, när motsättningen inte kan lösas annat än genom att den ena eller den andra sidan elimineras. Vid denna tidpunkt är den enda lösningen genom revolution.

    Bourgeoisin och proletariatet stod alltid i motsättning till varandra, men den motsättningen blev inte i sig antagonistisk förrän feodalismen störtades. Efter att feodalismen störtades stod bourgeoisins och proletariatets intressen i oförsonlig motsättning till varandra – en motsättning som bara kan lösas genom att störta bourgeoisin och dess eliminering som klass.

    Naturligtvis, bara för att en motsättning är en antagonistisk sådan (som den mellan bourgeoisin och proletariatet i Storbritannien idag), uttrycker den sig inte alltid i form av öppen konflikt.

    Sovjetunionen och Nazityskland kunde samexistera relativt fredligt ett tag, även om motsättningen mellan en socialistisk stat och en borgerlig stat inte kan annat än vara antagonistisk, men denna antagonism bröt så småningom ut i öppen konflikt, eftersom den i slutändan oundvikligen måste .

    Kamrat Mao liknade denna underliggande potential med en bombs: ”Innan den exploderar är en bomb en enda enhet där motsatser samexisterar under givna förhållanden. Explosionen sker endast när ett nytt tillstånd, antändning, är närvarande. En analog situation uppstår i alla de naturfenomen som slutligen antar formen av öppen konflikt för att lösa gamla motsättningar och producera nya saker.”

    Det viktiga att notera är att kampen verkar latent, uppmärksammad endast vid en öppen konflikt, men kampen fortsatte trots att saker utifrån verkade stabila. Bara för att utvecklingen inte är uppenbar för varje tillfällig observatör, bör det inte antas att den inte äger rum!

    Mao betraktade Sovjetunionens kommunistiska partis historia: ”Motsättningarna mellan Lenins och Stalins korrekta tänkande och Trotskijs och Bucharins och andras felaktiga tänkande visade sig inte först i en antagonistisk form, men senare utvecklades de in i antagonism.”

    Lenin själv sa: ”Antagonism och motsägelse är inte alls samma sak. Under socialismen kommer den första att försvinna, den andra kommer att finnas kvar. Det vill säga antagonism är en form, men inte den enda formen, av motsatsernas kamp; formeln för antagonism kan inte appliceras godtyckligt överallt.” (Anmärkningar om N I Bukharins Economics of the Transitional Period, Selected Works, Vol 11)

    Maos artikel avslöjar för läsaren att motsättningar finns överallt. Han förklarade vilka dess former och aspekter är och hur processen fungerar. Till skillnad från de borgerliga filosofernas metafysiska synsätt visar dialektiken att allt förändras; alla är gravida med möjlighet.

    Den latenta klasskampen är redo att bryta ut i öppen konflikt under givna omständigheter; möjligheterna att bygga för revolution är ständigt närvarande, och mänskligheten kan förändras och bilda sitt eget öde.

    Som Karl Marx berömt skrev: ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; poängen är dock att ändra det!” (Teser om Feuerbach, 1845)

     • Kerstin
      Koncentrera dig och sätt fokus på Tyska imperialismen (och EU), den är inte i närheten av Kinas positiva utveckling för sin nation och världens.
      Lär av kloka ord från DKP.
      Underst delar jag en kort text om 
      hur Kina utvecklar massengagemang i lokalt styre, jämför Kinas
      ”imperialism” med Tysklands. 

      16 januari 2023

      Tal av Patrik Köbele vid DKP:s möte Luxemburg-Liebknecht-Lenin i Berlin
      Fred är bara möjlig med Ryssland och Kina! 

      Nedan publicerar vi talet av Patrik Köbele, ordförande för DKP, som bland annat påminde om vikten av grundandet av Sovjetunionen för 100 år sedan:

      Förhållandet till Sovjetunionen var, är och förblir ett test för varje kommunist. Och för att vi är här i Berlin: Detta gäller även relationen till Tyska demokratiska republiken.

      Från ett brev från Berlinpolisen: ”I ett pressmeddelande förklarar ordföranden för DKP att det aktuella försöket (att förbjuda uppvisningen av Sovjetunionens och Röda arméns flaggor) är historielöst, reaktionärt och en skandal, eftersom om det vore Sovjetunionen och om Röda armén fortfarande existerade skulle det inte bli något krig i Ukraina. Denna uppfattning förklaras inte närmare. Sammanhanget avslöjar dock att DKP-ledaren delar Ryska federationens narrativ för att legitimera anfallskriget. För att hans uttalande ska förstås i sammanhanget att det inte skulle bli ett krig i Ukraina för att denazifiera det om Ukraina fortfarande var en del av Sovjetunionen eller om Röda armén fortfarande existerade, vilket befriade folket från fascismen.

      Så mycket för citatet, vad lär vi oss av det? Berlinpolisen har svårigheter med grammatik. För det andra: Berlinpolisen läser våra pressmeddelanden. Berömvärt. Och för det tredje är detta det oroande: upptäckten av ett historiskt sett ganska banalt faktum räcker nu för att misstänkas för brott i detta land – som åtalas i dag. Alla federala regeringar sedan 1949 har godkänt, och till och med stöttat och deltagit i, anfallskrig från USA-imperialismen, Nato-stater eller Nato; sedan 1999, det ”glömda” kriget i Europa mot Jugoslavien, har varje federal regering fört anfallskrig själv igen. – ingen av dem är intresserade av det Polisen, domstolarna, borgerlig media. Detta är vad vi menar när vi talar om ”reaktionär statlig omstrukturering”.

      Men Baerbock i Kharkov och Strack-Zimmermann i Taiwan, det är krigshets, det är att tända säkringen. Jag har ingen illusion om att de kommer att åtalas för detta. Domstolar, repressiva organ och underrättelsetjänster har ett klassmandat. Ändå äventyrar dessa handlingar människor och liv, det gör landet som borde vara vårt till en stridande part – som förtjänar straff.

      Berlinpolisen visar oss andra sidan. Ingen kan fortfarande ta sig förbi Sovjetunionen, som förklarades död från början och dödades av kontrarevolutionen för mer än 30 år sedan.

      Varför? För det första var Sovjetunionen en fredstidsstat. Fredsdekretet är deras födelsebevis. Det var en fredsstat för utan den hade segern över fascismen inte varit möjlig. Det var en fredsstat eftersom Sovjetunionen och de andra socialistiska länderna höll imperialismen i schack. Det var ett tillstånd av fred eftersom det möjliggjorde befrielsen av många länder från det koloniala oket. Och det var en fredsstat eftersom den, som en union av socialistiska sovjetrepubliker, praktiserade en ny form av samexistens mellan olika folk. Det gjorde visionen om fredlig samexistens mellan människor av olika nationaliteter och folk i en stat till verklighet.

      Idag ser vi hur nationalism och chauvinism används för att vända människor mot varandra. För vinst och så att ingen märker att det handlar om vinst. Vi kommer inte att glömma att motsatsen var verklighet i Sovjetunionen och Comecon.

      Inte hos oss – vi minns: Då vände soldaten om sitt gevär, sedan blev han prole igen, varpå generalerna snabbt tog avstånd från kriget.

      Faran för krig som eskalerar till global brand, faran för kärnvapenkrig, är verklig och större än någonsin. Den federala regeringen gör allt den kan för att eskalera saker. Nu även pansarvagnar – här kan du se hur långt du kan gå. Människorna i Ukraina är kanonmat för Nato, människorna i vårt land är brickor i en oansvarig krigshetsrörelse – trafikljuset är en koalition av krigshetsare, vändpunkten är ett länge utvecklat program för att stödja Natos aggression och Tysklands imperialistiska anspråk på att vara en stormakt. 

      Vi behöver inte den tredje högsta krigsbudgeten i världen – vi behöver nedrustning, vi behöver diplomati, vi behöver miljarderna för sociala och offentliga tjänster.

      Observera, det här är inte satir: Unga liberaler, avkommor till borgerligheten och den övre medelklassen, denna flock poserar med en banderoll ”Avsluta kriget – skicka stridsvagnar” – jag önskar dem en plats i skyttegravarna, om möjligt tillsammans med Strack -Zimmermann. Men i händelse av krig är det mer sannolikt att en sådan flock hamnar i kulisserna eller på ministerier och företagsgolv – proletariatet, det arbetande folket och deras ungdom blir kanonmat.

      Det är fortfarande satir, men hur länge kommer de gröna att marschera framför krigsministeriet med en banderoll ”Skapa fred med tunga vapen” eller med ”Fracking och brunkol mot Putin” i Lützerath till stöd för polisen?

      Nu måste jag tyvärr utöva självkritik – vem gillar att göra det? Med tanke på krigshetsen från Baerbock, Habeck, Strack-Zimmermann och Scholz trodde jag faktiskt och, tror jag, sa det en gång – att man kunde önska sig fru Merkels större realism. Felaktig. Samtidigt har den tidigare franske presidenten Hollande och hon erkänt att Minsk II bara var ett knep för att ge Ukraina och Nato tid att rusta upp sig. Därmed erkänner de att de har lurat inte bara avtalsparterna utan även FN:s säkerhetsråd. Tidningen Moskovsky Komsomolets kommenterar: ”Västlandet behöver inte längre dölja det faktum att Minskavtalet var ett bedrägeri. För det fungerade. Den ukrainska armén pumpades full med vapen i åtta år, de ukrainska väpnade styrkorna omvandlades till en ordentlig reguljär armé. Hon skaffade sig militär erfarenhet genom att ständigt beskjuta Donbass.” Trafikljuset vill inte ha diplomati och Merkel bryter det sista porslinet – landet vi bor i har manövrerats till en diplomatisk utgång.

      Jag utvidgar mitt uttalande, som kritiserades av Berlinpolisen: Det faktum att den tyska imperialismen leker med elden på ett sådant sätt att den drar vårt land allt djupare in i krig och ökar risken för att krig kommer att nå detta land. skulle hända med ett befintligt Sovjetunionen, med ett befintligt DDR, med Röda armén och Nationella folkarmén.

      Kära kamrater,

      Det verkar bli en tradition att så kallade ”nyårsupplopp” dominerar media i början av året. Jag pratade åtminstone om Köln här för några år sedan. Nu pratas det mycket om våldet som skulle ha utövats mot staten på nyårsafton.

      Det är ingen tvekan om att det är dumt att träffas för att skjuta fyrverkerier mot varandra. Det är dumt och straffbart att skjuta räddnings- och hjälppersonal med detta. Men nyckelordet ”våld mot staten” skapar en bakgrund som verkligen inte gör rättvisa åt de inblandades ofta berusade anda. Värre, och det är vad det handlar om: Det distraherar från våld. Av det våld som denna stat, de politiska ledarna i denna stat och den härskande klassen ständigt utsätter samhället för. Jag ska bara nämna några höjdpunkter: Miljontals barn är fattiga, fattigdom leder till sjukdom, dålig utbildning, sjukdom och dåliga karriärer.

      Upprustning, krigspropaganda, kärnvapendelning – en enda våldshandling. Den nya tyska imperialisten hävdar att de är en stormakt, de imperialistiska extravinsterna på exploateringen av svagare ekonomier – yttre våld.

      Panelerna, i alla fall en struktur som ofta lovvärt gjord av människor, ändå bara döljer statssanktionerad fattigdom, som är den andra sidan av över 180 miljarder i vapen och vapenleveranser. Människor tvingas bo i hål eller på gatorna, medan en lokaltidning i Essen hyllar bostadsbyggandet – av lägenheter med 100 kvadratmeter, köpeskilling från 480 000 euro, eller av villor med 260 eller 300 kvadratmeter – köpeskilling mellan 2 och 3 miljoner euro.

      Fattigdom i ålderdom, flasksamlande – båda massfenomen. Hartz IV kallas nu för medborgarpengar och är därför som Twix – ingenting har förändrats. År 2021, före den nuvarande prisexplosionen, ökade antalet fattiga i vårt land med 600 000 människor till 14 miljoner människor. Enligt Paritätisches Wohlfahrtsverband lever 21 procent av alla barn i Tyskland under fattigdomsgränsen.

      Inflation – allt jag säger är: bensinpriser upp till 250 procent och ett kilo malet halvt och halvt för 12,99, inte på delikatessen i Essen-Bredeney, där Aldis bor, utan hos lågprisbutiken i Essen-Stoppenberg, där normala människor och fattiga människor lever.

      Inflationen kastar miljoner i fattigdom, den förstör pensionsavsättningar och sparande, den hotar offentliga tjänster, etc. för att driva på ytterligare privatisering. Men pengarna försvinner inte – det vi förlorar hamnar i försvarsföretagens fickor, det som tas ifrån oss gör livsmedelsföretag feta och ökar skatteintäkterna. Inflationen är ett resultat av hur vi betalar för dagens krigslån.

      Och vart tar pengarna vägen? Rheinmetalls aktier steg med 122 procent, den franska drönar- och rakettillverkaren Thales med 54 procent och priset på Lockheed Martin, tillverkare av raketgevären HIMARS, med 42 procent.

      Inflationen är ett resultat av kapitalismen och förvärras av det ekonomiska krig som syftar till att ruinera Ryssland. Delar av monopolkapitalet i Tyskland är fortfarande ovilliga att utvidga det ekonomiska kriget till Kina på begäran av USA-imperialismen.

      Vi säger: Stoppa det ekonomiska kriget – stoppa sanktionerna. Vi säger: ”Att spränga rörledningar bland vänner är inte möjligt.” Vi säger: reparera Nord Stream och sätt i drift rörledningarna.

      Vi betalar för ökad rustning, Nato-aggression och Tysklands anspråk på att vara en stormakt. Och här kommer vi tillbaka till Sovjetunionen. Det var grunden för den senare bildandet av Comecon – och Comecon var den enda formen av regeringssamarbete i mänsklighetens historia som har lyckats eliminera hunger och fattigdom.

      Vi är stolta över att stå i denna tradition: Muzhiken hade inte magen full, så han läste ett dekret att den som klipper ner säden nu ska äta säden. Folkrepubliken Kina står i denna tradition idag – att lyfta 400 miljoner människor ur absolut fattigdom – gigantisk. Kuba följer denna tradition eftersom det redan skulle finnas ett bra liv för alla där om denna smutsiga, omänskliga blockad var borta. Kuba sí – Imperialism no.

      Men Sovjetunionen och de socialistiska länderna hade inte bara uppnått allt detta på ”sitt” territorium. Jag skulle vilja ge Berlinpolisen ytterligare en mening att tänka på. Med ett befintligt Sovjetunionen skulle det inte ha funnits någon Hartz IV, det skulle inte ha funnits några medborgarpengar och flera miljoner människor i vårt land skulle ha varit mindre fattiga.

      Ja, Sovjetunionen var början på slutet på det våld som kapitalister, regeringar utövar mot samhället och människorna – eftersom oktoberrevolutionen och fem år senare Sovjetunionen, det var början på eran av övergång från kapitalism till socialism på en världsskala.

      Vi lever också i denna era idag. För att kapitalismen/imperialismen visar sig över hela världen: om det vore slutet på historien, då skulle det vara slutet på mänskligheten. Krig, förstörelse av miljön, fattigdom, hunger, förstörelse av hälso- och sjukvård, förstörelse av kultur och offentliga tjänster – dessa och mycket mer är symptom på dess allmänna kris. Kapitalism och imperialism är mänsklighetens kris.

      Finns det någon anledning till optimism? Ja, det finns – för det vi upplever är imperialismens, USA-imperialismens, Natos och EU:s kamp för att behålla sin hegemoni – och den är skakig. Stora delar av världen, i Latinamerika, i Afrika, i Asien, vill inte längre dansa till sin melodi. Deras aggression mot Ryssland och deras inriktning mot Kina är ingen slump. Vi bevittnar födelsen av en ny världsordning. Detta kommer (ännu) inte att ersätta imperialismens hegemoni med socialismens hegemoni. Men det kan erbjuda mer frihet att kämpa för det. Det låter inte så mycket och det är inte utan fara. Det kan vara det första steget i att sätta till synes förstenade förhållanden i rörelse. Mycket talar för att Europa, vårt land, tappar mark eftersom imperialismens gemensamma kamp för sin hegemoni värderas över allt annat.

      Detta är inget trevligt perspektiv, för om ”vårt” land, vilket det inte är, tappar mark, om ”vår” härskande klass underordnar sig målen för den ”övergripande” imperialismen, då vill den få oss att betala för det och gör det så redan. Det finns lite som tyder på att arbetarklassen i Tyskland för närvarande kan vända situationen. Kudos till de strejkande i Storbritannien, där folk trodde Thatcher hade förstört allt. Respekt till alla som nu går ut på gatorna i Frankrike. Och ja, det vore bra om arbetarklassen, arbetarna i Tyskland, talade engelska eller franska. Men livet är inte en ”önska”.

      De gamla socialdemokraterna och de gröna befinner sig i NATO-lägret med tysk imperialism. Stora delar av Vänsterpartiet vill att det ska bli lite mer socialt och med mindre tunga vapen.

      Idag kan vi förstå hur Rosa och Karl måste ha känt sig när den föreskrivna krigsentusiasmen var stor 1914 och även delar av arbetarklassen skanderade ”Varje skott en fransman – varje skott en ryss”. Och ändå, bara några år senare, började oktoberrevolutionen.
      I en ny era grundades Sovjetunionen bara fem år senare.

      Vi vet att samma uppgift står framför oss som före Spartacusförbundet – att avsluta integrationen av massorna och arbetarklassen i de härskandes krigskurs. DKP:s 25:e partikongress kommer att stå inför denna uppgift och för denna uppgift behöver vi ett starkare DKP. För detta: Kom till klassen – kom till mässan och imorgon till Karl och Rosa.

      Vi säger och kräver:
      Uppvärmning, bröd, fred
      Löner upp – priserna ner!
      Stoppa det ekonomiska kriget – återställ Nord Streams pipelines och sätt dem i drift!
      Fred är bara möjlig med Ryssland och Kina!
      Stoppa beväpning och vapenleveranser.
      Kärnvapen ut ur Tyskland!
      Tyskland ut ur Nato – Nato ut ur Tyskland!
      För fler löner – mot sociala nedskärningar och upprustning!

      Frieden geht nur mit Russland und China! | Unsere Zeit
      https://www.unsere-zeit.de/frieden-geht-nur-mit-russland-und-china-3-4776004/

                          —-

       
      CPC arbetar på lokal nivå för att bygga upp social sammanhållning och stabilitet och fördjupa sina kontakter med människorna.

      Våra partidelegater besökte ett nytt bostadsområde i Guizhou-provinsen för att i praktiken se några av de sätt på vilka kineser uppmuntras att delta i att driva och förbättra sina egna samhällen. 

      Tisdagen den 19 september 2023

      Sedan valet av Xi Jinping till ledare för Kinas kommunistiska parti (CPC) 2012 har avsevärda ansträngningar gjorts för att övervinna de ojämlikheter som orsakats av reform- och öppningspolitiken (återinförandet av marknaden till Kinas ekonomi) som antogs 1979. Det stod snart efter öppnandet klart att marknaden som var avsedd att ge utveckling och modernisering också medförde sina oundvikliga följder av exploatering och ojämlikhet. Något måste göras.

      Kamrat Xis budskap var att ”ingen borde lämnas bakom” om Kina skulle nå sitt mål att bli ett måttligt välmående samhälle i alla avseenden.

      Därför satte det kommunistiska partiet till sig själva uppgiften att anta ett styrelsesystem som skulle göra det möjligt för det att reagera effektivt och snabbt på hela befolkningens behov. Mycket desinformation sprids rutinmässigt i västerländska borgerliga medier om Kinas styrelsestil, som karakteriseras som en enmansdiktatur där Xi Jinping har absolut kontroll över allt.

      Våra läsare kommer förmodligen ha gissat att detta är väldigt långt ifrån sanningen. Medlemmar av vår centralkommitté var inbjudna till Kina av CPC för att själva se några av resultaten av den kinesiska vägen till modernisering och fick i juni chansen att delta i en konferens med namnet ”Stärk moderniseringen av systemet och kapaciteten för gemenskapen- nivå social styrning”.

      Under en presentation som gavs för internationella delegater i CPC:s partiskola i den sydvästra provinsen Guizhou, förklarade professor Qui Zhonghui principen för den gräsrotsmodell för styrning som CPC har antagit.

      Till skillnad från i väst, där vi är inbjudna på specifika datum att rösta på våra lokala representanter och sedan fullständigt ignoreras av samma representanter, gör Kinas kommunistparti det till en ära att lyssna på sitt folk.

      CPC har satt sig den viktiga uppgiften att stärka det ideologiska och politiska ledarskapet för att bredda och fördjupa sin koppling till de kinesiska massorna, och arbetar för att se till att det har en stark partiorganisation i varje samhälle. Partimedlemmar skickas regelbundet från städerna till avlägset belägna landsbygdsområden och uppmuntras att vidta kreativa åtgärder för att hjälpa till att genomföra de tre principerna om självstyre, rättsstatsprincipen och dygdsregeln.

      Vägledande principer för kinesiskt styre
      Självstyre: CPC-avdelningar i samhället förväntas anpassa sig till lokalbefolkningens behov, tjäna dem och hjälpa dem att delta i lokala myndigheter.

      Rättsstatsprincipen: CPC syftar till att förbättra arbetarnas förståelse för kinesisk lag och tillgång till rättssystem för gräsrotspartimedlemmar och kadrer och massorna. Detta ses som nyckeln till att främja social harmoni och möjliggöra en rättvis och snabb lösning av konflikter mellan medborgare.

      Dygdens regel: CPC syftar till att odla en socialistisk moral bland folket. Den förväntar sig att dess egna medlemmar ska upprätthålla denna dygd och främjar en efterlikningskampanj, som uppmärksammar de kinesiska massorna på alla områden av livet med inspirerande exempel på socialistiskt beteende.

      Besök på ett nytt bostadsområde
      Efter vår föreläsning togs vi till ett närliggande bostadsområde för att se hur de diskuterade principerna tillämpas i praktiken. Med entusiasm och passion tog generalsekreteraren för den lokala partiavdelningen oss runt på hennes egendom och visade oss det breda utbudet av gräsrotsaktiviteter som hon och hennes kamrater är involverade i.

      I det här samhället är partimedlemmarna indelade i flera arbetsgrupper för att effektivt kunna svara på invånarnas behov, och digitala och personliga feedbackmekanismer har inrättats för att låta människor identifiera problem eller föreslå idéer för att förbättra livet på gården.

      I mitten av gården Jinyuan, omgiven av lummiga träd och bredvid en välskött liljedamm, har en mötesplats byggts upp, med ett trätak för att skugga de boende från solen och en gemenskapsskärm som visar information och meddelanden. Invånarna samlas här socialt och kan också använda skärmen för att informera sällskapet om deras behov.

      Ett av partiteamen här ägnar sig åt juridiskt arbete – att främja rättsstatsprincipen genom initiativ som en juridisk bokhörna, ett frivilligt rättshjälpsteam och genomförandet av månatliga utbildningskurser för att förstå Kinas rättssystem.

      En annan grupp har kallats Red Armband-säkerhetsteamet, även känt som ”samhällets icke-personalpolis”. Dessa volontärer är ansvariga för att hjälpa invånare med alla små problem i livet – oavsett vilka direkta och praktiska problem som medlemmar i samhället är mest oroade över eller områden där de behöver hjälp.

      Det finns en reception i gårdens huvudkvarter dit de boende kan komma för att få direkt tillgång till en partimedlem och anmäla eventuella ärenden de vill ha hjälp med. I foajén finns också ett mötesrum, ett dansrum och ett bibliotek bland sina faciliteter.

      En annan partigrupp driver fritidsaktiviteter och fokuserar sina ansträngningar särskilt på pensionerade invånare, som kan vara ensamma under dagen. Aktiviteter de driver inkluderar tai chi, kalligrafi, musik och traditionell modellering.

      Tanken bakom alla dessa grupper är att få kontakt med, tjäna och utbilda människorna, se till att deras behov tillgodoses och skapa en självförsörjande gemenskap där alla känner ansvar för att upprätthålla de tre principerna ovan.

      På så sätt bygger CPC social sammanhållning och stabilitet och fördjupar sina kontakter med folket.

      Kommunisterna
      Storbritanniens kommunistiska parti (marxist-leninistiskt)

     • Oj, oj, oj! 2 viktiga ord försvann när jag scrollade – DETTA och INTE-
      i stycket precis ovanför Kära Kamrater

      DETTA skulle INTE hända med ett befintligt Sovjetunionen, med ett befintligt DDR, med Röda armén och Nationella folkarmén.

   • Din sinofobi, Kerstin Stigsson, är ganska tröttsam. Det är klart som f-n att pro-sovjeterna i Kina betraktades som förrädare med tanke på den politik som fördes av sovjetsidan. Det började under Nikita Chrusjtjov där Sovjet i praktiken stödde den amerikanska politiken mot Kina.

    Det fanns möjligheter till ett kinesiskt-sovjetiskt närmande efter Chrusjtjovs fall som välkomnades av den kinesiska sidan. Det förstördes dock av den sovjetiske försvarsministern Malinovskij som 1965 menade att Kina borde göra samma sak med Mao som Sovjet hade gjort med Chrusjtjov. Sedan kom kulturrevolutionen och det kaos som i början rådde då. Därefter invasionen i Tjeckoslovakien 1968 som fördömdes av kineserna och den efterföljande Brezjnev-doktrinen om begränsad suveränitet som brännmärktes av kineserna och även fick skarp kritik från bl.a. Rumänien och Jugoslavien. Det hela kulminerade med gränsstriderna i mars 1969 om Chenpao-ön som till etthundra procent berodde på sovjetsidan.

    Konflikten fortsatte sedan under hela 1970-talet. Den började mjukas upp runt årsskiftet 1981-82 i samband med Polen-händelserna. Man var från kinesisk sida ytterst misstänksam mot Solidarnosc-rörelsen. Det ledde till att Brezjnev sträckte ut handen till Kina i början av 1982. Han sa då i ett tal i Tasjkent att Sovjet aldrig någonsin ifrågasatt Kinas status som en socialistisk stat och man gav Peking fullt stöd i Taiwan-frågan. Även om det hela gick långsamt så normaliserades relationerna successivt under 1980-talet.

    Det hela hade kunnat undvikas om sovjetsidan fört en annan politik från början.

   • Hej Kerstin
    Det var längesedan.
    Roligt du är tillbaka 🙂

    Men nu lite debatt….

    ”Socialism är när arbetarklassen äger produktionsmedlen men där mervärdet går till staten för en rättvis fördelning.”

    ”Nationell” egendomsgemenskap har under förra århundradet skapats på några platser på jorden där ett par, kanske tre fortfarande är gällande.
    Nordkorea är väl kanske det tydligaste exemplet.

    Problemet med egendomsgemenskap inom ett land, och i synnerhet inom tillverkningsindustri är att mervärdet uteblir.
    Det är ungefär som haren med en hängande morot framför sig.
    Tar du bort moroten (förtjänsten) slutar haren springa.
    Eller för att ta en direkt jämförelse:
    Det måste löna sig att anstränga sig annars kan man lika gärna sparka sig trött.

    I landet Nordkorea har man strikt egendomsgemenskap vilket orsakar en mindre lyckad eller vissa fall helt misslyckad industri där produktion blir omöjlig eller rationaliseringar eller produktutveckling helt uteblir.

    För att ta ett enda exempel.
    Underhåll av järnvägar.
    I länder i övriga Världen byter man järnvägsräls med en rälsläggningsmaskin och ett par tre tekniker. (Arbetaren eller proletären finns inte hos oss längre.)
    I Nordkorea görs samma arbete för hand med kanske 30-40 arbetare (proletärer), handverktyg släggor, spadar och järnspett precis som hos oss för hundra år tillbaka.

    Resultatet blir det samma men de tre teknikerna kanske tjänar lika som de 30-40 arbetarna tillsammans.

    De tre teknikerna har förutom en lön som de kan leva ett hyfsat skapligt liv på dessutom förmånen att hela tiden slippa bli övervakade av den ”rättvisa fördelningens statligt utsedda kontrollanter” under hela tiden de utför sitt arbete.

    Jag vet inte riktigt vad egendomsgemenskap är.
    Frihet eller fängelse?
    I mina kretsar brukar det i alla fall heta att det är värdelöst att äga något tillsammans.
    Jag tycker det ligger en viss sanning i det även om vissa delar av samhället måste ha egendomsgemenskap eller blir bättre av det.

    Jag tror faktiskt att vapentillverkningen och utvecklingen av massförstörelsevapen fungerar riktigt bra i Nord Korea.
    Fungerar säkert bra i kapitalismens Syd Korea också men den väsentliga skillnaden är att där fungerar också övriga industrin bra.

    Misslyckad inhemsk industri gör länder mer beroende av utrikes handel vilket gör egendomsgemenskapen till ett sänke.
    Det för övrigt trivsamma Kuba är ett sådant exempel.
    Post-egendomsgemenskapen har drabbat Ryssland på samma vis men ryska folket är både kloka, smarta och i bästa fall mycket arbetsamma och kommer med tiden ta sig ur det här problemet med en kapitalism och Fri Marknad anpassad just för dem själva med sin egna helt unika kultur.

    Nord Koreas styrka är precis som du säger Nationens sammanhållande idé och kommer stå starkt ända tills Korea i framtiden återigen kommer enas.

    Vi här kan prata om politiken närmast precis hur vi vill och önskar men visste du att det inte är möjligt i egendomsgemenskapens Nord Korea?

    En besökare i Nord Korea måste genomgå en information vad man får och inte får göra.
    Mest ”inte får göra”.
    Det första och viktigaste är:
    Du får aldrig diskutera och prata om Nord Koreas ledning.
    Inte den förflutna.
    Inte den gällande.
    Inte den framtida.

    Gör du det ändå begår du ett allvarlig kriminell handling och kommer straffas därefter.

    Västerlandets demokratiska yttrandefrihet gäller inte i egendomsgemenskapens Nord Korea.

    Det gör förresten inte en Västerländsk bilförsäkring heller.
    Kommer du till Nord Korea i bil och blir insläppt måste du lösa en bilförsäkring.
    Normalt sett är den inte så dyr. Cirka 2.500 kr per år.

    Privat-turistande amerikaner blir inte längre insläppta i Nord Korea.
    Det tycker jag är mycket bra.
    Ryssland är på väg med liknande restriktioner men kommer kräva besökaren en underskrift att vara lojal mot landet, dess seder och kultur.
    Det tycker jag också är mycket, mycket bra.
    För då skulle jag slippa läsa svenska journalisters dystopiska och förljugna rapporter från besök i Ryssland.

    DÄRFÖR, använder man sin ”demokratiska yttrandefrihet” till att förtala, göra ner samt förjuga det besökta landet, dess sympatiska och välkomnande befolkning, på sociala medier som bloggar, vloggar, Youtube m.fl. då har man inte där att göra över huvud taget.

    När jag var liten fick jag lära mig det var viktigt att ”ta seden dit man kommer”.
    Den seden verkar inte för oss i Västvärlden längre vara aktuell.
    Snarare verkar den seden ändrats till:
    Vi i Västerlandet har en demokratisk rätt att ta vår överlägsna sed med oss vart än vi kommer och göra den universell för hela Världen.

    Dock tror jag inte det kommer att fungera då rättvisan utjämnat överlägsenheten över Jorden och faktiskt gjort Världen mer socialistisk trots kapitalism är rådande.

    Världens mest intressanta land är förmodligen Nord Korea.
    Där finns mycket att upptäcka samt lika mycket man inte förväntat sig.
    Men akta er för de flesta amerikaner.
    Om ni nu inte längtar efter de falska berättelserna som berättar sådant som den demokratiske Västerlänningen helst vill höra?

  • Jan Back,
   låt oss titta till dagens propaganda om Kina så kommer du att förstå gårdagens. USA och Europa har alltid använt sig av lögn-propaganda som erövings-metod.

   Är Kina målet för den största propagandakampanjen i mänsklighetens historia?
   Hur kan vi motstå den stigande strömmen av sinofobi när det finns så lite tryckt eller talat om Kina av västerländska medier och politiker som faktiskt återspeglar verkligheten?

   Över hela den imperialistiska världen tävlar politiker och media med varandra om att vara de ”tuffaste” mot Kina. I tjänst för deras imperialistiska mästares drivkraft att kriga mot Kina är ingen lögn för stor så länge den matar denna frenetiska atmosfär av sinofobisk hysteri.

   Av Jerry Gray
   Måndagen den 3 april 2023
   från Pearls and Irritations webbplats.

   Författaren är en före detta brittisk polis som arbetat för ett Australien-baserat multinationellt säkerhetsföretag i 17 år. Han har bott, arbetat, rest mycket och studerat i Kina de senaste 18 åren, där han nu arbetar som frilansskribent.

   *****

   Tydligen, 2017, fängslade Kina mellan en och fem miljoner Xinjiang-invånare … förutom att det inte finns någon logistik för att försörja och fängsla så många människor, så det var omöjligt.

   Vilda anklagelser motbevisades gång på gång
   När dessa påståenden misskrediterades mildrade de anklagelserna, men 150 miljoner turister per år gick för att engagera sig i lokal kultur och äta lokal mat, och de såg att det lokala språket och religionen islam var allmänt utövad, så det var inte ” kulturellt folkmord’ heller.

   Anspråken späddes sedan ut till ”tvångsarbete”, förutom att några av världens största företag arbetar där: Tysklands Volkswagen; USA:s Skechers; Japans Uniqlo; Frankrikes SMCP; och spanska Inditex, som äger Zara, har alla undersökt – och några har undersökts, men inga bevis har hittats.

   Ett av världens största klädföretag, Hongkong-baserade Esquel tog denna fråga till USA:s högsta domstol. Hilton och Marriott Hotels, KFC, McDonalds och många fler amerikanska varumärken fungerar utan problem och anställer människor i enlighet med deras egna standarder och i linje med lokala lagar. Världens största jordbruksmaskinföretag, John Deere, verkar inte bara där, utan verksamheten är så bra att det startade ett joint venture i Kina 2020 för att ”kapitalisera på denna viktiga och snabbt växande marknad”.

   Så historien ändrades igen, från tvångsarbete i Xinjiang till den bredare fördelningen av tvångsarbete i andra kinesiska provinser. Och återigen, när det påståendet undersöktes, visade det sig att det syftade på ett normalt migrantarbetarprogram som gynnar Xinjiang genom att tillhandahålla bättre betalda jobb i östra kinesiska regioner så att pengar kunde skickas hem. Cowestpro-tidningarna gjorde ett utmärkt jobb med att avslöja detta.

   Hypemaskinen mot verkligheten
   Dessa anklagelser är så brett rapporterade att det spelar ingen roll vad högsta domstolen säger, det spelar ingen roll att bevisen har avfärdats, det spelar ingen roll när diplomater från 21 länder besöker 2021, eller religiösa och politiska ledare från 32 muslimska länder besöker 2022, eller till och med åtta afrikanska länder 2023 … och alla säger att de inte har sett några bevis.

   Eftersom det finns på varje nyhetskanal måste det vara sant – förutom, som de alla vet, det är det inte.

   Det är inte heller sant att president Xi Jinping hotade att invadera Taiwan; han har aldrig sagt något sådant.

   Vad han har sagt, och FN håller med honom, är att Taiwan är en del av Kina, och att Kina kommer att försvara sin egendom. Han har sagt att Kina inte kommer att acceptera ytterligare en period av förödmjukelse som Qing-dynastin, när Hongkong intogs av britterna och mer än 40 utländska eftergifter beslagtogs av nio olika länder.

   På tal om Hongkong, vi blev allmänt och trovärdigt informerade om att Kina skulle skicka trupper dit 2019, men det gjorde det inte. Vi fick höra att ”friheterna och demokratin” togs från Hongkong; förutom att de inte var det. Kina har brutit mot den gemensamma förklaringen, rapporterade media, men det har det inte enligt den brittiska advokaten och Hongkongs före detta toppadvokat Grenville Cross, som skrev ett öppet brev till den dåvarande premiärministern Boris Johnson för att låta honom veta hur mycket desinformerade han och hans rådgivare var.

   Jag uppmanar alla som har något intresse av Hongkongs välbefinnande att läsa detta brev för att förstå hur felinformerade de är om den verkliga situationen i regionen, där det nu finns mer demokrati än någon gång i dess historia. Framgången är så allmänt erkänd, både av den stora majoriteten av Hongkongsbor och av folket på fastlandet, att Xi Jinping på 25-årsdagen föreslog att ”Ett land två system” skulle bestå efter de 50 överenskomna åren.

   Vad handlar all denna hysteri egentligen om?
   Så, om Kina inte förföljer uigurer, om det inte hotar Taiwan, om det inte har tagit bort någon av rättigheterna eller
   friheter från Hongkongs invånare … vad gör det egentligen för fel?

   Det kan vara att skicka ballonger lika stora som cirkustält över Amerika, men låt oss vara ärliga, om den gjorde det för att spionera så är det en komedi från Marx Brothers. Men det finns förmodligen miljontals amerikaner som tror på det; många av dem uppmuntrades ut ur källaren för att skjuta på den.

   Det Kina gör växer. Att växa i inflytande, växa i handel, växa i ekonomi, växa i rikedom, växa i alla aspekter av teknik, medicin, utbildning och livsstil – och, ja, för att skydda dessa förbättringar har det också vuxit i militär makt – en defensiv militär kraft.

   Det kan ha militariserat vissa atoller i Sydkinesiska havet, men till skillnad från USA har det inte 7 000 soldater och ockuperar 30 procent av landet i Guam. Kina har inte nästan 30 000 soldater i något av sina grannländer, som USA har i Sydkorea. Det har inte heller koloniserat något asiatiskt land med 80 000 soldater och 125 aktiva baser som de amerikanska baserna i Japan.

   Detta är en annan av de stora desinformationskampanjerna: Kinas ”militära expansion”. Ett land som inte har invaderat på en generation och som arbetar nära USA i Djibouti, den enda utomeuropeiska basen Kina faktiskt har.

   Kina befäster inte Gwadars hamn i Pakistan, som vissa medier påstår. Det är inte heller, som föreslås i tankesmedjors rapporter, att tillhandahålla militärt bistånd till Salomonöarna. I själva verket utesluter avtalet med Salomonöarna specifikt militärt bistånd.

   Vad Kina gör är att bygga infrastruktur i världsklass. Fyrtiotvåtusen kilometer höghastighetståg med 1 100 stationer tvärs över landet. Kina har lyft 800 miljoner människor ur fattigdom under de senaste 40 åren.

   Kina har förbättrat luft- och vattenkvaliteten till den grad att där det en gång fanns smog finns det nu blå himmel. Där folk en gång sa att det var svårt att hitta vilda djur i Kina finns det nu i överflöd, från de skyddade och sällan skådade våtmarksfåglarna i Jiangsu, till sällsynta valar utanför Guangdong, till asiatiska elefanter som orsakar förödelse i Yunnan, från leoparder i Shenzhen till tigrar i Heilongjiang. Dessa ekologiska förändringar säger mer om ett land än vad grupper av västerländska ekonomer kan.

   För ett verkligt perspektiv på Kina, försök titta på några kinesiska medier – och se sedan vad Kina gör. I alla fall hittills är vad Kina sa att de skulle göra, vad det faktiskt gjorde.

   En annan tumregel jag antar är att titta på vad västerländsk media säger som händer i Kina och sedan anta att det är en avvikelse från vad som verkligen händer någon annanstans. Det brukar det vara.

    

 2. Mao gillade de konservativa (högern):
  Mao: ”I like rightists. People say you are rightists, that the Republican Party is to the rightm that Prime Minister Heath is also to the right.
  Nixon: And General de Gaulle.
  Mao: De Gaulle is a different queston. They also say the Cristian Democratic Party of West Germany is also to the right. I am comparatively happy then these people on the right come into power.
  Nixon: I think the important tiling to note is that America m at least at this time, those on the right can do what those on the left talk about.
  Kissinger: There is another åoint, mr President. Those on the left are pro-Soviet and would not encourage a move toward the People´s Republic, and in fact criticize you on those grounds.
  Mao: Exactly that. Some are opposing you. In our country also there is a reactionary group wich is opposed to our contact with you. The result was that they got on an airplane and fled abourd.”
  https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-between-chairman-mao-zedong-and-president-richard-nixon

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here