Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del V.

9
1871

Denna intervju 9 maj med den kände marxistiske ekonomen professor Michael Hudson har publicerats på The Sakerhttp://thesaker.is/ben-norton-aka-multipolarista-interviews-michael-hudson-destiny-of-civilization/. Översatt av Catarina Östlund. Ger intressanta perspektiv som saknas i ekonomirapporter i våra vanliga media. Artikeln är mycket lång och jag har delat upp den i avsnitt som publiceras separat på förmiddagen under 5 dagar efter varandra.

I. Inledning: Civilisationens öde: Finanskapitalism, industrikapitalism eller socialism.
II. Finns alternativ inom kapitalismen?
III. Nya Kalla kriget.
IV. Integration av eurasiatiska ekonomier.
V. Valutafrågor.

Uppdaterad med transkription Ben Norton alias Multipolarista intervjuar Michael Hudson: Destiny of Civilization
———————————————————————————————-

V. Valutafrågor

Men du nämnde något som jag vill analysera lite mer, vad som är styrkan med den ryska rubeln. Jag talade om begreppet finansiell chockkampanj som fördes mot Ryssland. Och president Biden sa: ”Den ryska rubeln har förvandlats till grus”, skämtade han. Han sa att av den ryska rubeln finns bara en grushög kvar.

Det var faktiskt inte alls det som har hänt. Detta är dollarns värde till ryska rubel, just nu [visar en graf]. Ryska rubel ligger på 69 till dollarn. För några dagar sedan låg den på 64, eller 65 mot dollarn, vilket faktiskt är bättre än det var redan före det ryska kriget i Ukraina, som började den 24 februari.

Och den steg och nådde en topp här, vid vilken den devalverades till 139 mot dollarn, ungefär hälften av det värde den har nu. Men under månaderna fram till den ryska militära interventionen, i november och december, var den cirka 75 mot dollarn.

Så rubeln har faktiskt stärkts trots dessa sanktioner. Och här är en rapport från Reuters för fem dagar sedan, det var den 4 maj: ”Rubeln tar ett stort steg framåt till över 2-årshögsta mot dollar och euro när EU ökar sanktionerna.” Så rubeln går ganska bra.

Och du talade om det ryska sättet att tvinga Europa att köpa den energi som exporteras från Ryssland i den ryska rubeln. Och den här grafiken här, för folk som tittar, det är på ryska, men egentligen visar det bara den här mekanismen då ett europeiskt företag som vill köpa gas från Rysslands statsägda gasjätte Gazprom, måste skicka pengarna i euro till Gazprombanken, som uppenbarligen är banken som arbetar med Gazprom, och sedan sätts den euron på ett speciellt konto, och därefter säljs den på Moskvas valutabörs som byter ut den mot ryska rubel.

Därefter sätts dessa rubel på ett annat speciellt konto, som kallas ett K-konto, som tillhör det europeiska företaget. Den har två konton, två specialkonton hos Gazprombank, en i euro, en i rubel. Och sedan skickar detta speciella rubelkonto pengarna till Gazprom. Och sedan när pengarna når Gazprom, det är då Ryssland anser att betalningen officiellt har gått igenom.

Så det här är den mekanism genom vilken Ryssland får betalt i rubel. Och stora delar av Europa hävdade först att de inte skulle göra det, men till slut gav de med sig. Så det är en otrolig utveckling.

Och apropå det, vad jag ville fråga dig om, är att jag tror att en annan anledning till att den ryska rubeln har stärkts och stabiliserats inte bara är att Ryssland fortsätter att upprätthålla konstant export av energi till Europa och andra delar av världen.

På tal om centralbankens politik, en av policyerna är att den ryska centralbanken i princip backar upp sin valuta med guld vilket jag tycker är en mycket intressant och en historisk utveckling.

Och vi såg att från början av april till slutet av juni säger Rysslands Bank att den kommer att köpa guld till ett fast pris på 5000 rubel per gram guld. Och då är frågan om, när denna politik slutar i juli, om den kommer att fortsätta, och om rubeln i princip kommer att fixeras, blir den knuten till guld som den amerikanska dollarn var fram till 1971.

Du tror inte att den blir det ? Berätta om det här. Tror du att guldmyntfoten kommer att komma tillbaka? Eller du tror tydligen inte det?

MICHAEL HUDSON: Nej, Ryssland går inte vidare med guldmyntfoten. Vad de gör är att investera sin utländska valuta på det enda sätt som inte går att beslagta. Det är att investera det i guld; det lägger guld i sina reserver.

Den fastställer inte sin växelkurs efter guldpriset, utan de köper guld med vad de har fått.

Jag vill gå tillbaka till ditt tal om grus. Du talade om, ”från rubel till grus”, som president Biden sa.

Det har varit många bilder på grus i nyheterna de senaste dagarna. Till exempel kan man få se det här: Se här är en ukrainsk bild, och titta på den här bilden av en rysk stridsvagn, vi sköt ner den, den har förvandlats till grus. Det visar sig att det är en ukrainsk stridsvagn, men de säger att det var en rysk stridsvagn som de sköt ner.

Så i grund och botten visar de sin egen förstörelse, och under tiden som de förstörs säger de, nej, det här är en bild av Ryssland som förstörs, ryska tillgångar förstörs, inte ukrainska tillgångar.

Det är likadant med den ryska rubeln. USA säger, titta, vi har isolerat rubeln. Ja, vad har hänt? Om man isolerar rubeln och säger att vi ska inte att exportera något mer till Ryssland, så kommer de inte att kunna använda sina rubel för att köpa amerikanska eller europeiska produkter.

Under tiden kan Ryssland fortsätta att tjäna rubel från Tyskland och Europa, och det kan fortsätta att tjäna utländsk valuta från andra länder som köper deras jordbruksprodukter deras olja och gas för dyrare priser. Så uppenbarligen är betalningsbalansen på väg upp.

Och de tror att det som kommer att hända är att ett nytt monetärt system skapas som är ett alternativ till dollarns IMF-system.

Och i detta system kommer andra länder att ha sina reserver i varandras valutor. Med andra ord kommer Ryssland att ha indiska rupier och kinesiska yuan. Kina kommer att ha rupier och ryska rubel.

En motsvarighet till det Keynes tänkte på, som något som artificiella särskilda dragningsrätter som bankerna kan skapa för att finansiera regeringar att genomföra kapitalinvesteringar.[Särskilda dragningsrätter (SDR) en internationell reservtillgång skapad av IMF]

Men för avveckling av saldon som löser betalningsunderskottet mellan länder, när de inte har tillräckligt med utländsk valuta för att göra en swap kommer de att använda guld som avvecklingsmedel, eftersom guld är en ren tillgång. Det är inte ett “ansvar”.

[Swap är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal mellan tvåparter om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor, ofta med syftet att justera finansiell risk]

Varje utländsk valuta som huvudsakligen hålls i ett annat land riskerar att råka ut för det som USA har gjort mot Ryssland som bara beslagtog allt, och sa, vi har raderat allt.

Det är som om du har ett bankkonto, och banken säger, vi har precis tömt ditt konto för att ge det till en av våra vänner, och du har inte kvar det längre. Man kan inte göra det om valutan baseras på guld som du förvarar i ditt eget land.

Venezuela gjorde misstaget att deponera sitt guld i England, de litade på England och de sa att även om det blir krig, kommer de aldrig att avbryta finanserna och ta guldet. Men nyligen lade England beslag på Venezuelas guld.

Så uppenbarligen kommer länder inte att förvara sitt guld i andra länder. Till och med lilla Tyskland har bett Amerika att börja skicka tillbaka det guld som det har i Federal Reserve Bank of America eftersom det är oroliga för att de skulle behöva det, vad händer om de skulle vilja köpa rysk gas igen? Amerika kommer att lägga beslag på Tysklands guld, ta alla tyska pengar, och det kommer att bli som första världskriget igen.

Så det här som USA har gjort, lagt beslag på ryska pengar och Afghanistans valutareserver, det får alla andra länder att förstå, att de måste ta bort sitt lands pengar från dollarn. Men vad ska de placera dem i? Det finns inte så mycket de kan placera dem i som är helt säkert.

Så att satsa på guld är tryggt idag för det är en av de saker som hela världen anser har ett internationellt värde för att lösa betalningsbalansunderskott, guld är oberoende av världspolitiken.

Så det är förklaringen. Rysslands valuta är inte knuten till guld. Ryssland är självständigt gentemot USA, de har guld som en del av sin valutareserv, precis som de har kinesiska yuan och indiska rupier. Valutareserven är inte enbart knuten till rupien. Och inte heller till yuan. Eller till guld. Men de är delar av dess valutareserver.

BENJAMIN NORTON: Jag har en fråga till dig. Det är en lite mer teknisk fråga som jag alltid har undrat över. Och jag har försökt forska om detta, för det finns inte mycket information.

Vi vet att USA och EU har fryst över 300 miljarder dollar från Rysslands centralbanks valutareserver. Och naturligtvis gjorde de detta efter att ha gjort samma sak mot Iran, mot Venezuela, mot Afghanistan, och nu hotar en hungersnöd i Afghanistan som kan döda fler människor än vad som dog under den 20-åriga Nato-amerikanska militära ockupationen av Afghanistan, vilket är ett annat ämne som verkligen behöver få mer belysning.

Och jag bör förresten tillägga att USA och EU, har fryst nästan hälften av Rysslands centralbanks valutareserver och säger nu att de inte kommer att ge tillbaka dem. Så de stal dem. Jag menar, de stal hälften av Rysslands reserver.

Min fråga är, vilken mekanism används för att effektivt frysa och stjäla dessa reserver? Vad för slags mekanism använder de för att göra det?

Som jag förstår det, naturligtvis finns det ett fysiskt element i dessa reserver, som säger, vilket är guld. Men inte alla 640 miljarder dollar i Rysslands centralbanksreserver är fysisk valuta, eller hur? Mycket av det är bara datoriserat? Det är siffror i datorer och på bankkonton.

Så när USA och EU stjäl dessa pengar från Rysslands och Afghanistans centralbanker – och från Venezuela, som du nämnde, så stal de uppenbarligen det fysiska guldet. Men om det inte är guld, är det fysiska kontanter som förvaras i Moskva, som fysiska dollar och euro? Eller är det mest bara siffror i en dator, som gör att de kan stjäla det.

MICHAEL HUDSON: Varje land måste hantera sina växelkurser, och det finns alltid som en fram och tillbaka rörelse och en sicksack-väg i betalningsflödet för import och export, investeringar, kapitalrörelser, skuldservice, och allt det där.

Så länder vill stabilisera sin växelkurs. Hur gör de det? Tja, de flesta av de stora börsmarknaderna finns i New York och i London.

Så länder placerade sina pengar i korrespondentbanker. Som när Iran, under shahen-tiden, behöll valutareserven i Chase Manhattan Bank. Så när Iran, efter revolutionen och Khomeini kom in, och Iran sa tlll Chase, att de ville betala ränta på den utlandsskuld som shahen hade dragit på sig: Här är våra obligationsinnehavare, var snäll och betala dem!

Nå, Chase fick höra av the Treasury [Finandepartementet/statskassan] betala dem inte, bara ta pengarna och behåll dem. Så Chase sa, vi fryser ditt konto. Och så inställdes Irans betalning, och sedan sa Chase och utrikesdepartementet: Åh, Iran betalade inte, betalningen förföll, de försummade att betala. Nu måste alla pengar som ska betalas för utlandsskulden betalas på en gång. Och Chase betalade alla obligationsinnehavare. Det fanns inte mer pengar på kontot. Allt tömdes

.
Anta att du hade ett konto i Chase Manhattan. Och de sa, ok, nu har du gjort något riktigt dåligt, du har lyssnat på Michael Hudson. Vi kommer att beslagta ditt konto. Vi kommer att ge det till Guaidó, för han behöver pengarna i Venezuela eftersom folket fortfarande inte röstar på honom. Så plötsligt har du inte pengar på ditt konto. Det kommer att gå till Guaidós konto.

Det var vad som hände med Ryssland. De tog pengarna. De tog pengarna från Rysslands konto. Och de sa, hälften av pengarna på ert konto, som vi kommer att lägga beslag på,tycker jag att vi ska vi ge till de som var med om 9/11, för vi vet alla att det var Ryssland som bombade World Trade Center den 9/11.

Och vi kommer att ge det till alla möjliga andra människor som lidit i hela världen. Allt är Rysslands fel.

BENJAMIN NORTON: Men professor Hudson, när du säger att de beslagtog Rysslands tillgångar, menar du de tillgångar som den ryska centralbanken innehar på utländska bankkonton?

MICHAEL HUDSON: Ja, ja.

BENJAMIN NORTON: Och det här är inte fysiska tillgångar, det här är siffror i en dator, eller hur?

MICHAEL HUDSON: I Venezuelas fall hade Venezuela använt en del av sina oljebolags intäkter för att köpa oljekraftverk och raffinaderier och USA tog faktiskt över ägandet av oljekraftverken och raffinaderierna och distributionssystem som Venezuela hade i Amerika.

BENJAMIN NORTON: Ja, det var CITGO.

MICHAEL HUDSON: CITGO, ja. Ryssland har egentligen inga kapitalinvesteringar i USA. Det hade bankkonton, och det var allt som USA kunde komma åt..

BENJAMIN NORTON: Så när du säger att när Rysslands, åtminstone för tillfället, centralbank tillåter konvertibilitet av rubel till en fast kurs till guld, är det en tillfällig politik för att se till att de har en fysisk tillgång som deras centralbank kan hålla fast vid, för om de har dollar eller euro i sina reserver, som jag förstår det, är det inte fysiska kontanter, det är faktiskt bara siffror i en dator, så de har det inte fysiskt i sina bankreserver, så det är lätt att stjäla de pengarna.

Uppenbarligen, om de hade miljarder dollar i kontanter, av papperskontanter, skulle det vara mycket svårare att lägga beslag på, men om det bara är på ett bankkonto, om det är siffror i en dator, kan de bara frysa det.

Jag tänker att det här också är en återspegling av en sak som du också har gjort om finansialiseringen av ekonomin, det är också att mycket av detta kapital inte ens är fysiskt kapital.

MICHAEL HUDSON: Ja. Besparingar kan utgöras av – en persons besparingar är en annan persons skuld. Så det här är Rysslands insättningar i amerikanska banker som det brukade köpa eller sälja rubel med, eller att köpa varor från Amerika, eller att ta emot betalningar, om Ryssland exporterar något som olja. Amerikanska köpare av rysk olja skulle sätta in pengarna på det ryska bankkontot.

De kunde aldrig drömma om att detta skulle beslagtas. Men nu säger Ryssland, ok, du har tagit våra pengar, nu betyder det att vi får ta alla dina tillgångar i Ryssland. Det här är fantastiskt! Alla dina aktieinnehav i nickel och Yukos och alla dessa andra företag, ok, du har pengarna, vi har tillgångarna, se det som att vi bara vi köper tillgångarna billigt.

Och västs investerare i Ryssland har alla sålt sina ryska tillgångar för att visa att de är goda amerikanska medborgare i Nato, och ryssarna köper upp dessa europeiska och amerikanska tillgångar billigt, till stor del genom att låna pengar från bankerna, som får pengarna från centralbanken, nu när de är så rika, och alla valutareserver är ett resultat av det amerikanska chockkampanjen i omvänd ordning.

Så Ryssland kommer att klarar sig bra. Och du kan föreställa dig hur de amerikanska strategerna gnisslar tänderna. De förstår inte hur Ryssland har kunnat undvika att gå i konkurs.

De är verkligen inte ekonomer. De är egentligen inte finansmän. De är utrikespolitiska strateger. De är ideologer som inte har tillräckligt mycket kunskap när de tänker på framtiden, och de inser inte att världen faktiskt kan förändras från vad den är idag till något annat. Och de förstår inte att ibland ligger den förändringen inte i USA:s intresse. Det är liksom inte ens en tillåten tanke här.

Så i huvudsak arbetar amerikaner och Europa i blindo, när Ryssland och Kina, och Iran och Indien, analyserar det som sker, och hur de ska omstrukturera världen så att de kommer ut ur den mer välmående än de var tidigare, inte fattigare. Det är verkligen på det sättet som världen delar upp sig.

BENJAMIN NORTON: Professor Hudson, jag vet inte om detta är direkt hör hit, men det är något som jag ofta funderat på.

Tyskland flyttade fysiskt, 2016 och 2017, sin centralbanks guldreserver, som hade förvarats i New York, London och Paris, och de flyttade dessa reserver, dessa guldreserver, till Frankfurt.

Detta skedde före USA och Storbritannien stal Venezuelas guldreserver och andra reserver. Men vet du något om vad som motiverade Tysklands centralbank att flytta den fysiska placeringen av sina guldreserver till Tyskland?

MICHAEL HUDSON: Jag tror inte att allt har flyttats än. Flyttningen pågår fortfarande. Guld är mycket tungt, i princip lika tungt som bly. Och USA sa, ja, vi kan bara flytta lite i taget. Så Amerika har återlämnat guldet mycket långsamt.

Jag tror att Tyskland, med hela sin historia av hyperinflation, bara inser att nu när guld inte används för att lösa betalningsbalansunderskott längre – de inser att det guld som Tyskland hade i Amerika var allt det som exporterades till USA under Vietnamkriget. Det är Vietnamkrigets guld.

Du kommer ihåg att president de Gaulle varje månad skulle föra över pengar de dollar som USA använde i Vietnam skulle alla sändas från Vietnam till Paris, dollarn skulle dyka upp där, Paris centralbank skulle huvudsakligen köpa guld på Londonbörsen och förvara guldet i New York eller i London.

Och Tyskland, eftersom USA segrade över Tyskland, och det inte skulle inte förvara sitt guld i Ryssland, som var de som egentligen besegrade Tyskland, sa, ja, ok, vi löser in våra överskottsdollar i guld, men vi kommer att förvara guldet i USA.

Men nu säger Tyskland, ja, USA kommer aldrig att lösa in sitt underskott i betalningsbalansen och sin utlandsskuld i guld igen, eftersom det inte har något överskott i betalningsbalansen, de har inte förmåga att göra det.

Det kommer att använda sitt exportöverskott och sitt investeringsöverskott för krig. Så de kommer aldrig att kunna betala. Det är uppenbart. Låt oss ta tillbaka guldet.

Det var den beräkning som varje land gjorde redan för ett decennium sedan. De insåg att USA aldrig skulle kunna betala sin utlandsskuld, till skillnad från andra länder.

När andra länder inte kan betala sin utlandsskuld måste de gå till Internationella valutafonden IMF, som säger, javisst, vi kommer att låna pengar till er men ni måste sälja resten av era naturresursreserver till amerikanerna, annars lånar vi inte ut pengarna.

Och i grund och botten kommer det inte att hända längre. De insåg att USA bara kommer att säga, haha, vi kommer bara inte att betala.

Och nu säger andra länder, vänta lite, om USA aldrig kommer att betala tillbaks sin utlandsskuld, varför måste länderna i Den globala Södern betala sina skulder till IMF och Världsbanken, hela denna dollarskuld till innehavarna av dollarobligationer?

Om USA inte betalar behöver vi inte betala. Låt oss dra ett streck över skulderna. Låt oss börja från början. Och vi kommer bara att ha skuld- och kreditförbindelser med vänliga länder, inte länder som vill gå i krig med oss som Amerika gjorde i Afghanistan, Syrien, Irak, Iran och nu Ryssland.

Så det är i princip vad som händer.

BENJAMIN NORTON: Bra. Och bara för att avsluta har jag här en annan fråga. Och jag vet att din tid är begränsad, så jag uppskattar verkligen att du är här.

______________________________________________________________

Jag har en snabb fråga om nedgången i den amerikanska dollarhegemonin. Vi pratade om rubelns styrka, det ekonomiska kriget mot Ryssland; vi pratade om den bilaterala handeln som växer mellan Ryssland och Kina med hjälp av den kinesiska yuanen, mellan Ryssland och Indien med hjälp av den indiska rupien Och Iran talar också om att göra affärer med en korg av valutor.

Jag vill peka på en rapport som nyligen publicerades av ekonomer som arbetar med IMF. Och jag publicerade en artikel om detta på Multipolarista.com ”IMF medger att den amerikanska dollarhegemonin minskar på grund av ökningen av kinesiska yuanen och sanktioner mot Ryssland.”

Och så finns denna rapport som publicerades av IMF, av dessa ekonomer, och jag citerar dig, professor Hudson, i denna rapport. Det är ett arbetsdokument från IMF, publicerat i mars, med titeln ”The Stealth Erosion of Dollar Dominance”. [Den smygande nedbrytningen av dollardominansen.”

En graf från rapporten (Yuotube) visar inte en stor, men en märkbar och konsekvent nedgång av användningen av innehavet av den amerikanska dollarn i valutareserverna hos centralbanker runt om i världen.

Och den har minskat under de senaste åren från cirka 70% av centralbankens valutareserver till cirka 60%. Så en nedgång på 10%. Det är inte en jättestor minskning, men den är stadig och jag tror att den kommer att accelerera.

Och samtidigt har de också funnit en ökning av användningen av vad de kallar ”icke-traditionella valutor” i valutareserverna hos centralbanker runt om i världen.

Och här kan man se den här grafen. Jag menar att det ser ut som ett betydande inflytande för om du tittar på y-axeln är det bara från 90 till 100. Men det finns en betydande ökning av användningen av andra valutor i valutareserver, bortsett från den amerikanska dollarn, euron, den japanska yenen och det brittiska pundet. Och valutan som blir alltmer populär är den kinesiska yuanen.

Så det är hälften av min fråga. Den andra halvan handlar om denna intressanta rapport som publicerades i Financial Times, den har titeln “ IMF påstår att sanktionerna mot Ryssland hotar att urholka dollarns dominans.”

Och Financal TimesT intervjuade IMF: s första vice verkställande direktör, Gita Gopinath, som erkände att sanktionerna mot Ryssland på grund av dess militära ingripande i Ukraina kan leda till vad hon säger ”söndring på en lägre nivå”.

Och hon sa att dollarns inflytande urholkas, men den ”skulle förbli den stora globala valutan”.

Så det är en tvådelad fråga. Jag undrar om du kan prata om nedgången i amerikansk dollarhegemoni och hur sanktionerna potentiellt kommer att urholka den. Och då är den andra halvan av frågan, kan du kommentera den minskande användningen av dollar i valutareserver?

MICHAEL HUDSON: Ja, det var vad min bok ”Super Imperialism” handlade om. När jag först publicerade den 1972 kunde jag se hur det hela utvecklades under de kommande 50 åren. Och vi publicerade förra året en tredje upplaga av den och uppdaterade den.

Dollarhegemoni innebär att hela USA:s underskott i betalningsbalansen på 50-, 60- och 70-talet var militärt. Så de dollar som pumpades in i världsekonomin användes till militära utgifter.

Men dollarn skulle hamna i utländska centralbanker, särskilt från Asien till Frankrike, Tyskland, andra. Vad skulle de göra med dem? Tja efter 1971 kunde de inte köpa guld längre, så allt de kunde göra var att köpa amerikanska statspapper. IOUs.

Och så lånade de tillbaks de pengar som USA spenderade militärt till statskassan. Och ju mer pengar USA använde på att föra sitt kalla krig militärt mot världen, desto mer pengar skulle centralbankerna låna ut till den amerikanska regeringen för att finansiera det amerikanska underskottet som till stor del spenderades på det militärindustriella komplexet och utländska militära operationer.

Så dollarhegemoni var en gratis lunch som finansierade USA:s nästan 800 militärbaser över hela världen, för att bekämpa kommunismen, dvs definierat som ett land som inte låter amerikansk industri och finans köpa kontrollen över dess råvaror, jordbruk, tillgångar.

Och detta har nu upphört. Just nu har USA tagit Afghanistans och Rysslands guld. Helt plötsligt är det uppenbart att det i sommar kommer att bli en enorm press på tredje världens länder, i Den globala södern.

Deras energipriser kommer att stiga högt, och det kommer att skada dem precis som oljechocken 1974 och 1975 gjorde.

De kommer att behöva betala högre matkostnader, på grund av att matpriserna kommer att stiga när Ukrainakriget har brutit ut.

Och mycket av deras utlandsskuld, dollariserad skuldservice [räntor och amorteringar som det skuldsatta landet ska betala], förfaller till betalning. Och de står inför ett val: om de betalar utlandsskulden har de inte råd att köpa den olja och energi som de behöver för att driva sina fabriker och värma sina hem. De har inte råd att köpa mat för att föda sitt folk. Vems intressen ska de sätta först?

Naturligtvis kommer deras ledare att sätta USA:s intressen först, och landets egna intressen i andra hand, eftersom deras ledare, om de är en klientoligarki, har placerats vid makten av den amerikanska militären, som en slags miniatyr-Pinochets, i hela Latinamerika och andra länder.

Så anta att andra länder bestämmer, ja, vi ska försörja oss själva och vi kommer inte att förstöra vår ekonomi bara för att betala utländska obligationsinnehavare. Vi är ett suveränt land. Vi ska sätta våra nationella intressen främst.

Ja, och då kan USA säga, aha, vi kommer att ta alla dina utländska tillgångar i USA.

Och ja, andra länder kan säga, åh, de kommer att göra mot oss precis vad de gjorde mot Afghanistan och Ryssland. Låt oss flytta våra pengar från USA snabbt. Om vi inte har dollar, ja, det är sant, vi kan inte betala våra dollarobligationsinnehavare, men åtminstone kan vi, på internationella marknader, köpa den mat och den energi vi behöver.

Och så hotar nu spänningarna, störningen av världspriserna och inflationen och handeln som är ett resultat av Natos attack mot Ryssland, att driva alla länder på södra halvklotet till en allians med Ryssland, Kina, Indien och resten av dem..

Så USA skapar i princip en ny Berlinmur, men med muren isolerar de sig från andra länder och föser samman andra länder till vad jag hoppas kommer att bli en lycklig, självförsörjande, icke-AMERIKANSK globaliserad ekonomi.

BENJAMIN NORTON: Ja, jag vill tacka dig, professor Michael Hudson. Det är alltid ett sant nöje att ha dig. Jag vet att du är väldigt upptagen, så tack för att du ger oss så mycket av din tid.

Jag kan säga att kommentarsfältet här på YouTube har varit väldigt levande, med några intressanta samtal. Och det som är trevligt är att människor från hela världen, från USA, Latinamerika, Europa och från Ryssland har deltagit. Så det är bra att se människor från olika delar av världen.

Och för alla som vill lyssna på detta kan du kolla in podcastversionen om du letar upp Multipolarista på Spotify, och iTunes, och alla andra podcastplattformar.

Och jag ska bara säga, medan jag avslutar det här, att i början av den här diskussionen talade vi om en ny bok som Michael Hudson ger ut den här veckan. Den heter”Destiny of Civilazation . Finance Capitalsim, Industrial Capitalism or Socialism”” ”Civilisationens öde: finanskapitalism, industriell kapitalism eller socialism.”

Det är en väldigt bra bok. Jag hade förmånen att få ett recensionsexemplar tidigt. Så definitivt kolla in den boken.

Du kan också hitta alla professor Hudsons skrifter på michael-hudson.com.

Tack, professor Hudson.

MICHAEL HUDSON : Det är riktigt bra att vara här. Det var en bra diskussion

Föregående artikelHåller förtroendet för USA:s media, regering och rättsväsende på att kollapsa
Nästa artikelKuppmakaren John Bolton erkänner att han inte rådde på Venezuela, inte ens med Ann Lindes stöd till Juan Guaidó!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. En mycket bra analys av verkligheten, och det är precis vad vi ser hända i steg. USA försöker motverka utvecklingen, men saknar alltmer de kraftmedel dom hade förr. Det börjar alltmer bli lite av ett självspelande piano. Det finns ett antal tunga faktorer i sammanhanget, ett är energi, ett annat teknologi och kunskap, ett tredje är mat, och i inget fall är det USA som har kontrollen. Vad USA kontrollerar är propagandan och kan hota med våld om dom inte får som dom vill, men å andra sidan är USA den mest sårbara parten. Vi skall inte glömma hur USA kastades ut ur både Vietnam och Afghanistan, det var inte av en överlägsen strids-makt. I verkligheten är det idag USA mot Ryssland även i Ukraina, och USA har inte precis gjort sig kända för framgångar, utom i propagandan

 2. Idag är det Putins Ryssland som invaderar Ukraina, och hela världen står på Ukrainas sida. Undantaget är några brottsliga massmördarregimer; kommunistkina, kommunistkorea och kommunistkuba. Samtliga regimerna etablerades med kommunistrysslands aktiva stöd, så det har sin förklaring.

  • Den stora majoriteten av världens stater med 85 % av världens befolkning stödjer inte sanktionerna.

  • Erik Seeger Ryssland, inte Putin, invaderar inte alls Ukraina. Ryssland befriar de ryska områden med rysk etnisk befolkning som varit ockuperade. Det skulle ha skett för länge sedan. Historisk kan man jämföra när Finland och Norge befriades från svensk överhöghet. Ukraina stöds endast av USA och USAs vasaller, uppenbart av skälet att USA vill ha kontroll av området i samma avsikt som en gång Hitler, att invadera, erövra och plundra Ryssland.

  • Erik Seeger ang.
   ”Undantaget är några brottsliga massmördarregimer; kommunistkina, kommunistkorea och kommunistkuba. Samtliga regimerna etablerades med kommunistrysslands aktiva stöd, så det har sin förklaring…”- vilket ologiskt
   påståendet!
   Man skulle vara bara lite påläst i den här frågan för att inte hamna i ett pinsamt läge.
   1) massmördarregimer ?
   Vad säger man om Hitlers Europa?
   2) Vad har USA gjort med Hiroshima och Nagasaki? Vietnam?
   3) Vad har NATO gjort med Irak? Syrien? Serbien?
   Libyen?
   Sluta ljuga för Sverige!

  • Erik Seegers kommentar är verkligen tidstypisk.
   Den totala faktaresistensen och den skrattretande tvärsäkerheten om sådant dom inte har en aning om har blivit själva kännetecknet på hur USA:s propagandister arbetar.
   Man kan undra hur en sådan primitiv debattstil har utvecklats? Kanske är det rentav fel att ens kalla det debattstil, för dom tar ju aldrig någon debatt, men begreppet får duga tills vidare.

   Min misstanke är att vetskapen om att inga större media någonsin kommer att granska eller ifrågasätta dravlet har skapat grogrund för det som Leif GW skulle kalla ”begåvningsreserven” att titta fram ur sina grottor.
   Ingenting är längre för korkat för att inte duga som stöd åt krigets profitörer och således känner sig ingen heller för ointelligent för att träda fram, bara hen stöder deras agenda.

   Det här fyller våra media med en ständigt växande hög av pekoral och taffligheter och försöker man gå emot så blir man omedelbart censurerad. Den här sidan är en av dom få där yttrandefriheten fortfarande respekteras.

   Den stora frågan blir om verkligen folk kommer att gå på sådant här pinsamt strunt i längden. Vi ser ju samtidigt hur dom politiker som driver detta vansinne förstör vår egen ekonomi och energiförsörjning.
   Västvärldens länder är i full färd med att sabotera sin egen konkurrenskraft gentemot dom länder som inte deltar i USA:s krig mot Ryssland. Det lär resultera i en oerhörd ekonomisk stagnation här i väst och förhoppningen är att folk låter den materiella verkligheten styra och mer och mer struntar i USA:s enfaldiga propagandamegafoner.

  • Det är faktiskt den stora världen som står på Rysslands sida. Den självutnämnda samling av ”internationella samfundet” d v s si så där 30 länder däremot tror sig vara hela världen – ett illusionsnummer som kommer att kosta de exceptionellt dumma eliten som styr väst dyrt – den smärtsamma läxan beräknas vara framme sisådär i oktober/november i år. Börja bunkra redan nu är rådet, även till ryssofober

   För den som vill verkligen veta och inte gå på lögnimperiets spinnerier om Operation Z, rekommenderas https://www.globalresearch.ca/western-media-military-analysts-still-dazed-confused-about-war-ukraine/5786774

  • @Erik Seeger 16 juli, 2022 At 11:24
   ”Idag är det Putins Ryssland som invaderar Ukraina,”

   Du har grova minnesluckor när det gäller händelserna i Ukraina!!
   Du nämner inte kuppen den 21 februari 2014
   How William Hague Deceived the House of Commons on Ukraine
   10/03/2014 06:05 GMT | Updated 09/05/2014 06:59 BST
   In a statement on 4 March 2014, Foreign Minister William Hague deceived the House of Commons about the legitimacy of the new regime in Ukraine… He led the House to believe that the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada, had removed President Yanukovich from power on 22 February in accordance with the Ukrainian constitution.
   https://www.huffingtonpost.co.uk/david-morrison/ukraine-willliam-hague_b_4933177.html

   Any political deal between President Yanukovych and the opposition movement will have to pass the test here in Lviv. It is a city that has been at the forefront of the protests, sending busloads of demonstrators 500km east to Kiev on a nightly basis.
   https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26289318
   https://www.counterpunch.org/2014/02/24/the-brown-revolution-in-ukraine/

   Du nämner inte Ukrainska OLAGLIGA krig mot Donbass sedan ÅTTA år tilbaka
   Chockerande analys från åklagarmyndigheten. Porosjenko och alla som kämpade där kommer att svara för Donbass
   May 30, 2019
   Denna rapport – på ryska såväl som engelska – handlar om den ukrainska åklagarens bedömning att armén i Donbass agerar illegalt. Det är mycket viktigt, inte bara för Ukraina utan också för att det betyder att västvärlden har stött krigsförbrytelser under de senaste sex åren. Det är en av de västerländska berättelserna som börjar nystas upp.

   Ukrainas väpnade styrkor i Donbass är illegalt anställda – detta var slutsatsen av experter från den ukrainska riksåklagarens kontor. Enligt Oleg Zhivotov, advokaten för den tidigare chefen för den [gripna – AF] generalstaben för de väpnade styrkorna i Ukraina Vladimir Zamana, finns dessa resultat av deras undersökning i rapporten om misstankar mot hans klient.

   Experternas slutsatser är chockerande och viktigast av allt, de kan inte ångras. Det visar sig nu att alla som kämpade i Donbass bröt mot Ukrainas konstitution. Detta hotar alla ukrainska soldater, nationalgardet eller frivilliga. Det är sant att Genèvekonventionen kan komma till deras hjälp – trots allt var de under ed och handlade på order. Men denna konvention skyddar inte Petro Porosjenko, högsta befälhavaren.

   ”För första gången i Ukrainas historia har experter insett att enligt artikel 17 i Ukrainas konstitution kan Ukrainas väpnade styrkor inte vara inblandade i någon konflikt inom landet. De är endast avsedda att stöta bort yttre aggression. Vad rysk propaganda har sagt upprepade gånger – att våra väpnade styrkor är illegalt inblandade i ATO – för första gången i Ukrainas historia, har vår expertis insett detta. Ingen uppmärksammar alla kommentarer från försvarsparten till domstolen om att vi dokumenterar oss själva för den internationella domstolen om sådana brott. Det finns expertis, den kan inte avbrytas, den kan inte dras tillbaka också, säger Zhivotov.
   ”I augusti 2016, vid ett möte med PACE, uttalade Porosjenko att Ukrainas väpnade styrkor konfronterar … ukrainska medborgare. Men detta betyder att AFU grovt bryter mot Ukrainas konstitution.
   https://newcoldwar.org/shocking-analysis-from-the-prosecutor-general-office-poroshenko-and-all-who-fought-there-will-answer-for-donbass/

   Flygattack på pro-ryska separatister i Luhansk dödar 8, chockar invånarna
   https://edition.cnn.com/2014/06/03/world/europe/ukraine-luhansk-building-attack/
   All this raises a more troubling question for Kyiv. As it ramps up its offensive against pro-Russian separatists, there are likely to be more civilian casualties — particularly as air power plays a greater role. If it accepts this, is it also prepared to talk honestly about the consequences of war?
   https://www.rferl.org/a/ukraine-unspun-luhansk-blast/25410384.html

   Ukrainian military speak out plainly: ”We bombard our cities”
   Ruslan Onichenko och Vladimir Ruban
   https://www.youtube.com/watch?v=l17KfjtaqpA

   HRW reagerade över Ukrainska mördande av sina egna medborgare:
   https://www.hrw.org/news/2014/06/06/ukraine-human-rights-watch-letter-acting-president-turchynov-and-president-elect
   https://www.hrw.org/news/2014/07/18/ukraine-letter-president-poroshenko-military-operations-luhansk-and-donetsk
   https://www.hrw.org/news/2014/07/24/ukraine-unguided-rockets-killing-civilians
   https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions

   Inte heller nämner du MINSK II avtalet från den 15 februari 2015. Eftersom detta blev godkänt av FN säkerhetsråd, blev internationell lag. SJU år blv inte tillräckligt för Kiev fascist regim att implementera avtalet.

   ”hela världen står på Ukrainas sida.”
   Du upprepar som en goya vad hycklarna i västvärlden ljuger om
   Kolla bilden på bifogande länken innan du fortsätter ljuga
   https://english.pravda.ru/news/world/153017-west/

   ”Undantaget är några brottsliga massmördarregimer”
   Ytterligare en länk som bevisar dina lögner (vilka är de faktiska massmördarregimer!!):
   https://english.pravda.ru/news/world/153055-gift/

   Ryssland, har i februari i år erkänt de två Donbass republikerna. Det finns ingenting som skulle förbjuda detta. (U$A och väst har inte haft några problem att erkänna Kosovo)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here