Möt Toka, det farligaste israeliska spionprogramföretaget – som Du nog aldrig har hört talas om. Drabbat Sverige?

11
20305
Typisk spion

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Vem tror att Toka är en mindre toka idag?

Den här artikel på Mintpress 21 juli 2022 har skrivits av Whitney Webb som har varit en professionell författare, forskare och journalist sedan 2016. Hon har skrivit för flera webbplatser och var från 2017 till 2020 redaktionsmedlem och senior utredningsreporter för MintPress News. Hon skriver för närvarande för sitt eget medium Unlimited Hangout och bidrar till The Last American Vagabond och MintPress News. Artikeln har översatts av Rolf Nilsson. Den har betydande aktualitet sedan det för ett par månader sedan avslöjats även i svenska media att USA via Danmark spionerat på ledande politiker och affärsmän i många europeiska länder. USA har spionerat även på svenska politiker, med hjälp av Danmark. Ingen överraskning…


Möt Toka, det farligaste israeliska spionprogramföretaget vilket du aldrig har hört talas om

De vanliga medias närsynta fokus på Israels Pegasus-spionprogram och de hot det innebär, innebär att andra företag, som Toka, inte undersöks, även när deras produkter utgör en ännu större potential för missbruk och olaglig övervakning.

i mitten av juli fick en utredning om det globala missbruket av spionprogram, som utvecklats av veteraner från den israeliska underrättelseenheten Unit 8200, stor uppmärksamhet, eftersom det avslöjades att programvaran – såld till demokratiska och auktoritära regeringar – hade använts för att olagligt spionera på uppskattningsvis 50 000 individer. Bland dem som hade utsatts för spioneri på sin kommunikation och sina apparater av programvaran, känd som Pegasus, fanns journalister, människorättsaktivister, företagsledare, akademiker och framstående politiska ledare. Bland de utsatta politiska ledarna fanns, enligt rapporter, de nuvarande ledarna i Frankrike, Pakistan, Sydafrika, Egypten, Marocko och Irak.

Användningen av Pegasus-programvara på detta sätt har varit känt i flera år, även om dessa senaste avslöjanden verkar ha fått en sprängkraft i de vanliga medierna på grund av det stora antalet civila, som enligt uppgift har blivit övervakade genom dess användning. Fortsättningen på den nu årslånga skandalen kring missbruket av Pegasus, har också väckt betydande kontroverser och kritik mot det israeliska företaget som utvecklade det, NSO-gruppen.

Medan NSO-gruppen har blivit ökänd har andra israeliska företag, med ännu djupare band till Israels underrättelseverksamhet, sålt programvara som inte bara tillhandahåller exakt samma tjänster till regeringar och underrättelsetjänster, men som utger sig för att gå ännu längre.

Ursprungligen grundat av den tidigare israeliska premiärministern och Jeffrey Epstein-associerade Ehud Barak, används ett av dessa företags programvaror av länder runt om i världen, inklusive i utvecklingsländer med direkt underlättande av globala finansinstitut som Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) ) och Världsbanken. Dessutom görs programvaran endast tillgänglig för regeringar som ”anses som pålitliga” av Israels regering, som ”arbetar nära” med företaget.

Trots det faktum att detta företag har funnits sedan 2018 och bevakades i detalj av denna författare för MintPress News i januari 2020, har inget mainstream-medium – inklusive de som har haft en omfattande täckning av NSO-gruppen – brytt sig om att undersöka konsekvenserna av denna berättelse.

Värre än Pegasus

Toka lanserades 2018, med det uttryckliga syftet att sälja ett ”skräddarsytt ekosystem av cyberfunktioner och programvaruprodukter för myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och säkerhetsbyråer.” Enligt en profil av företaget, som publicerades i Forbes strax efter lanseringen, betecknade Toka sig själv som ”en ’one-stop hacking shop’ för regeringar som kräver extra förmåga att bekämpa terrorister och andra hot mot nationell säkerhet inom den digitala domänen.”

Toka lanserades med planer på att ”tillhandahålla spionverktyg för varje ändamål deras kunder behöver”, inklusive inte bara smartphones utan ett ”speciellt fokus på det så kallade Internet of Things (IoT).” Enligt företaget inkluderar detta enheter som Amazon Echo, Google Nest-anslutna hemprodukter, samt anslutna kylskåp, termostater och larm. Företaget sa vid den tiden att möjligheter, som upptäcktes av Toka, till utnyttjande av dessa produkter, skulle inte avslöjas för leverantörer, vilket innebär att dessa säkerhetsbrister skulle fortsätta att vara möjliga att utnyttja för alla hackare, oavsett om de är en Toka-klient eller inte.

Idag påstås Tokas programvarupaket erbjuda sina kunder inom brottsbekämpning, myndigheter och underrättelsetjänster, möjligheten att skaffa ”riktad underrättelseverksamhet” och att genomföra ”kriminaltekniska utredningar” samt ”hemliga operationer”. Dessutom erbjuder Toka regeringarna sin ”Cyber ​​Designers”-tjänst, som ger ”byråer fullspektrumstrategier, anpassade projekt och teknologier, vilka behövs för att hålla kritisk infrastruktur, det digitala landskapet och statliga institutioner säkra och hållbara.”

Med tanke på att NSO:s Pegasus endast riktar sig mot smartphones, kan Tokas hacking-utrustning – som, liksom Pegasus, också klassificeras som en ”laglig avlyssningsprodukt” – rikta in sig på alla enheter som är anslutna till internet, inklusive, men inte begränsat till, smartphones. Dessutom är dess målklientel samma som Pegasus, vilket ger en enkel möjlighet för regeringar att få tillgång till ännu mer övervakningsfunktioner än Pegasus erbjuder, men utan att riskera ökändhet i media, eftersom Toka länge har undvikit rampljuset.

Medan Toka påstår att dess produkter endast används av ”betrodda” regeringar och organ för att bekämpa ”terrorism” och upprätthålla ordning och allmän säkerhet, är dessutom försäljningsnivån för NSO-koncernens Pegasus anmärkningsvärt lika, och den försäljningsnivån har inte hindrat programvaran från att användas för att rikta sig mot dissidenter, politiker och journalister. Det tillåter också många av samma grupper som är Toka-klienter, som underrättelsetjänster, att använda dessa verktyg för utpressning. Israeliska säkerhetsbyråers användning av utpressning mot civila palestinier, för att försöka försvaga det palestinska samhället och för politisk förföljelse, är väldokumenterad.

Toka har beskrivits av marknadsanalytiker som ett företag för ”offensiv säkerhet”, även om företagets ledning avvisar denna karakterisering. Företagets grundare och nuvarande VD, Yaron Rosen, hävdade att, i motsats till rent offensiv, är företagets verksamhet ”något i mitten”, vilket han klassificerar som överbryggande cyberförsvar och offensiva cyberaktiviteter – t.ex. hacking.

Företagets verksamhet är oroande mot bakgrund av det faktum att Toka, sedan det grundades, har samarbetat direkt med Israels försvarsministerium och andra israeliska underrättelse- och säkerhetsbyråer. Företaget ”arbetar nära” med dessa myndigheter, enligt webbplatsen för Israelis försvarsministerium. Detta samarbete är, enligt Toka, tänkt att leda till ”förbättring” av deras produkter. Tokas direkta IDF-kontakter står i kontrast till NSO-gruppen, ett företag som inte upprätthåller öppna band till den israeliska säkerhetsstaten.

Tokas direkta samarbete med Israels regering tydliggörs också genom deras påstående att man säljer sina produkter och erbjuder sina tjänster endast till ”betrodda” regeringar, brottsbekämpande myndigheter och underrättelsetjänster. Tokas Rosen har uttalat att Ryssland, Kina och ”andra fiendeländer” aldrig skulle kunna vara kunder i företaget. Med andra ord är det bara länder som står bakom de israeliska politiska målen, särskilt i det ockuperade Palestina, som får vara kunder och få tillgång till dess skatter av kraftfulla hacknings-verktyg. Detta överensstämmer med den israeliska regeringens ansträngningar att utnyttja Israels högteknologiska sektor som ett sätt att motverka bojkott-, avyttrings- och sanktionsrörelsen (BDS) globalt.

Ytterligare bevis för att Toka är en del av denna israeliska regerings ansträngning att förse utländska regeringar med teknologiprodukter, som är djupt knutna till Israels militära- och underrättelsetjänster, är det faktum att Dell Technologies Capital, vilket är ett dotterbolag till det kända teknikföretaget Dell, är en av de största investerarna i Toka. Dell grundades av Michael Dell, en välkänd israelvän, som har donerat miljoner dollar till IDF:s vänner och är en av de främsta anhängarna av de så kallade ”anti-BDS” -lagarna som förhindrar offentligt anställda individer eller offentliga institutioner i flera amerikanska stater från att stödja icke-våldsamma bojkotter av Israel, även av humanitära skäl. Som MintPress tidigare noterat, bör det faktum att en stor producent av elektroniska konsumentvaror investerar kraftigt i ett företag som marknadsför hacking av just den tekniken, utgöra en varningsflagg.

Regeringens första erkända användning av högteknologisektorn för att motverka BDS-rörelsen, sammanföll med lanseringen av en ny policy för israelisk militär- och underrättelsetjänst 2012, varigenom ”cyberrelaterade och underrättelsetjänstprojekt, vilka tidigare genomfördes internt av Israels militär, samt Israels viktigaste underrättelse-vapen överförs till företag, som i vissa fall skapades för just detta syfte. ”

En av anledningarna till att detta enligt uppgift lanserades var att behålla medlemmar i Enhet 8200, som var engagerade i militärt arbete, och som övergick till jobb i landets högt betalda tekniska sektor. Genom denna nya politik, som har arbetat för att i huvudsak slå samman en stor del av den privata tekniska sektorn med Israels nationella säkerhetsstat, fortsätter vissa ur Enhet 8200 och andra underrättelseveteraner sitt arbete för staten, men drar nytta av en lön från den privata sektorn. Slutresultatet är att ett okänt – och troligtvis mycket stort – antal israeliska teknikföretag leds av veteraner från den israeliska militären och de israeliska underrättelsetjänsterna och i alla avseenden tjänar som fasad-företag. En närmare undersökning av Toka antyder starkt att det är ett sådant fasad-företag.

Yaron Rosen

Toka – född ur Israels nationella säkerhetsstat

Företaget grundades av Ehud Barak, Alon Kantor, Kfir Waldman och den pensionerade IDF-brigadgeneralen Yaron Rosen. Rosen, företagets grundande VD och nu vice-vd, är den förre chefen för IDF:s cyberpersonal, där han var ”den ledande arkitekten för all [IDF] cyberaktivitet”, inklusive de som utfördes av den israeliska militära underrättelsetjänsten Unit 8200. Alon Kantor är tidigare vice president för affärsutveckling för Check Point Software, ett mjukvaru- och hårdvaruföretag, grundat av veteraner från Unit 8200. Kfir Waldman är tidigare VD för Go Arc och tidigare teknisk chef för teknikjätten Cisco. Cisco är ledande inom Internet of Things-enheter och IoT-cybersäkerhet, medan Go Arc fokuserar på applikationer för mobila enheter. Som tidigare nämnts hackar Toka inte bara mobila enheter, utan har också ett ”särskilt fokus” på hackning av IoT-enheter.

Förutom att ha tjänstgjort som Israels premiärminister, var Tokas medgrundare Ehud Barak tidigare chef för Israels militära underrättelsedirektorat Aman, liksom han innehade flera andra framstående tjänster inom IDF, innan han så småningom ledde den israeliska militären som försvarsminister. Medan han var försvarsminister ledde han Operation Cast Lead mot den blockerade Gazaremsan 2009, vilket ledde till att över 1 000 palestinier dödades och där Israel olagligt använde kemiska vapen mot civila.

Ehud Barak. Wikipedia.

Toka är det första start-up-företaget skapat av Barak. Barak hade dock tidigare varit ordförande i och investerat i Carbyne911, en kontroversiell israelisk räddningstjänst, som har expanderat runt om i världen och har blivit särskilt förankrad i USA. Carbynes framgång har skett trots Jeffrey Epstein-skandalen, med tanke på att den underrättelsetjänst-kopplade pedofilen och hallicken, på Baraks befallning, hade investerat stort i företaget. Baraks nära förhållande till Epstein, inklusive besök över natten på Epsteins nu beryktade ö- och lägenhetskomplex som rymde människohandel och minderåriga flickor, har utförligt dokumenterats.

Barak avgick från Toka i april förra året, troligtvis som ett resultat av kontroversen om hans Epstein-kopplingar, vilka också ledde till att Barak drog sig ur sitt ordförandeskap i Carbyne, i kölvattnet av Epsteins död. Betydande bevis har pekat på att Epstein varit en underrättelsetillgång för israelisk militärunderrättelse, som samlade material för utpressning mot mäktiga individer, till förmån för Israels nationella säkerhetsstat och andra underrättelsetjänster, liksom för personlig vinning.

En annan anmärkningsvärd Toka-chef är Nir Peleg, företagets vice vd för strategiska projekt. Peleg är tidigare chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Israels National Cyber ​​Directorate, där han ledde nationella cybersäkerhetsprojekt, samt statliga initiativ och samarbeten med internationella partners och israeliska innovativa cybersäkerhetsföretag. Peleg hävdar att han innan dess har tjänstgjort i mer än 20 år i ledande positioner vid IDF:s ”teknologiska elitenhet”, även om han inte specificerar exakt vilken enhet detta var. Hans LinkedIn-profil visar att han varit chef för IDF:s hela teknologiavdelning från 2008 till 2011.

På Israels nationella cyberdirektorat arbetade Peleg nära Tal Goldstein, nu chef för strategin för World Economic Forums partnerskap mot it-brottslighet (WEF-PAC), vars medlemmar inkluderar regeringsorgan i USA, Israel och Storbritannien, tillsammans med några av världens mest kraftfulla företag inom teknik och finans. Målet med detta försök är att etablera en global enhet som kan styra flödet av information, data och pengar på internet. Noterbart är att Tokas vd Yaron Rosen nyligen krävde att i princip denna exakta organisation skulle upprättas, när han uppgav att det internationella samfundet snarast behövde skapa ”cyber” -motsvarigheten till Världshälsoorganisationen, för att bekämpa den så kallade ”cyberpandemin”.

Påståenden om att en ”cyberpandemi” är nära förestående har förekommit från individer knutna till WEF-PAC, inklusive vd för Checkpoint Software Gil Shwed. Checkpoint är medlem i WEF-PAC och två av dess tidigare vice ordförande, Michael Anderson och Alon Kantor, är nu Vice President för Global Sales respektive vice-vd för Toka.

World Economic Forum gör lite för att dölja sitt partnerskap med tidigare israeliska underrättelsetjänstemän

Tokas Chief Technology Officer, och chefsarkitekt för dess uppsättning av hackningsverktyg, är Moty Zaltsman, som är den enda verkställande direktören för företaget som inte anges på företagets webbplats. Enligt hans LinkedIn var Zaltsman Chief Technology Officer för dåvarande israeliske premiärminister Benjamin Netanyahu. I januari, när MintPress News skrev om Toka, uppgav hans profil att han hade utvecklat ”offensiva tekniker” för Israels statschef, men Zaltsman har sedan dess tagit bort detta påstående. Den sista Toka-chefen är Michael Volfman, företagets vice vd för forskning och utveckling. Volfman var tidigare ledare inom cyberforskning och utveckling vid en ospecificerad ”ledande teknikenhet” av IDF.

Det är också värt att nämna Tokas huvudinvesterare, särskilt Entrèe Capital, som förvaltas av Aviad Eyal och Ran Achituv. Achituv, som hanterar Entrées investering i Toka och sitter i Tokas styrelse, var grundaren av IDF:s satellitbaserade signalspaningsenhet och tidigare före detta vice vd för både Amdocs och Comverse Infosys. Både Amdocs och Comverse orsakade skandaler i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet för sin roll i en massiv israelisk regeringsstödd spionage-operation, som riktade sig mot amerikanska federala organ under den perioden.

Trots denna skandal och andra i företagets förflutna, kontrakterades Comverse-dotterbolaget Verint därefter av US National Security Agency (NSA) för att bugga telekommunikationsnätverket i Verizon, strax efter att deras tidigare spionageskandal blev omskrivet i vanliga medier. Kontraktet var en del av Operation Stellar Winds och godkändes av dåvarande NSA-chef Keith Alexander, som sedan dess har varit en uttalad förespråkare för ett närmare israeliskt-amerikanskt regeringssamarbete inom cybersäkerhet.

Förutom Entrèe Capital är Andreessen Horowitz en annan av Tokas största investerare. Riskkapitalföretaget, som grundades av Silicon Valley-titanen Marc Andreessen, har för närvarande före detta finansminister Larry Summers som rådgivare, en nära vän till den ökända pedofilen Jeffrey Epstein. Tidiga investerare i Toka, som inte längre är listade på företagets webbplats, inkluderar Launch Capital, som är djupt knutet till Pritzker-familjen – en av de rikaste familjerna i USA, med nära band till Clintons och Obamas, samt USA:s pro -Israel lobby – och Ray Rothrock, en riskkapitalist som tillbringade nästan tre decennier på VenRock, Rockefellerfamiljens riskkapitalfond.

Mot bakgrund av den ovannämnda politiken för Israels regering i att använda privata teknologiföretag som fasader, kombinationen av Tokas direkta band till den israeliska regeringen, karaktären av dess produkter och tjänster och de många, betydelsefulla förbindelserna mellan dess ledare och investerare till både israeliska militära underrättelsetjänsten och tidigare israeliska spionageskandaler, antyder starkt att Toka är en sådan fasad.

Om så är fallet finns det anledning att tro att när Toka-klienter hackar och får tillgång till en källa, kan delar av den israeliska staten också få tillgång till uppgifterna. Denna oro är ett resultat av det faktum att israelisk underrättelsetjänst har engagerat sig i exakt denna typ av beteende tidigare, som en del av PROMIS-programvaruskandalen, där den israeliske ”superspionen” Robert Maxwell sålde buggad programvara till den amerikanska regeringen, inklusive mycket känsliga platser som är involverade i hemlig forskning om kärnvapen. När den programvaran, känd som PROMIS, installerades på amerikanska regeringsdatorer, fick israelisk underrättelse tillgång till samma system och enheter.

Den amerikanska regeringen var inte det enda målet för denna operation, eftersom den buggade PROMIS-programvaran placerades på nätverk av flera underrättelsetjänster runt om i världen, liksom mäktiga företag och flera stora banker. Israels underrättelsetjänst fick tillgång till alla dessa system ända tills programvarans komprometterade natur blev offentliggjord. Emellertid hålls inte Israels regering ansvarig av den amerikanska regeringen eller det internationella samfundet för sitt långtgående spionprogram, ett program som direkt underlättas av teknikfokuserade fasad-företag. Likheterna mellan de produkter som marknadsförs, och kunder som Maxwell riktade in sig mot under PROMIS-skandalen, och för närvarande av Toka, är betydande.

Världsbanken och IDB hjälper Toka att rikta sig mot Palestinas allierade

Medan banden mellan Toka och Israels nationella säkerhetsstat är klara som dagen, är det som också är betydelsefullt och oroande beträffande detta företag, hur dess inträde i utvecklings- och utvecklade länder underlättas av globala finansinstitut, särskilt Världsbanken och Inter-American Development Bank (IDB). Noterbart är att dessa är de enda affärer med regeringar som Toka annonserar på sin webbplats, eftersom de andra inte offentliggörs.

Flera projekt, som finansierats av en eller annan av dessa två institutioner, har sett Toka under förra året bli ”cyberdesigner” för nationella cybersäkerhetsstrategier för Nigeria och Chile. Det är betydelsefullt att båda ländernas befolkningar visar starkt stöd för Palestina och BDS-rörelsen. Dessutom fick Toka i september förra året ett världsbanks-finansierat kontrakt med Moldaviens regering, en allierad till Israel.

 

Världsbanken valde Toka i februari förra året för att ”förbättra Nigerias cyberutveckling”, som inkluderar att utveckla ”nationella ramar, teknisk kapacitet och förbättring av kompetens.” Genom Världsbankens kontrakt har Toka nu blivit nära involverat i både den offentliga och privata sektorn i Nigeria, när det gäller landets ”cyber-ekosystem”. Världsbankens beslut att välja Toka är sannolikt resultatet av ett partnerskap som upprättades 2019 av staten Israel, med den globala finansiella institutionen ”för att öka cybersäkerheten i utvecklingsländerna”, med fokus på Afrika och Asien.

Ledande tjänstemän i Toka träffar representanter för Nigerias regering.

”Att utforma och bygga hållbar och robust nationell cyberstrategi och cyber-resiliens är en viktig faktor för att uppfylla målen för Nigerias nationella cybersäkerhetspolitik och strategiska ramverk”, sade Tokas VD, Yaron Rosen, i ett pressmeddelande angående kontraktet.

Med tanke på Tokas tidigare nämnda användning av sin teknik för endast ”betrodda” regeringar, är det anmärkningsvärt att Nigeria har varit en stark allierad till Palestina, under större delen av det senaste decenniet, bortsett från en nedlagd röst vid en avgörande FN-omröstning 2014. Förutom regeringen, uppvisar många studentgrupper, mänskliga rättighetsorganisationer och islamiska organisationer i landet ett uttalat stöd för Palestina. Utifrån Tokas ansträngningar att endast erbjuda sina produkter till länder som anpassar sig till ”vänliga” länder kan deras nu intima engagemang i Nigerias cyberutveckling snart få konsekvenser för en regering, som tenderar att stödja den palestinska saken. Detta är ännu mer troligt med tanke på Tokas VD Rosens uttalanden vid ett evenemang i april 2021, där Israels ekonomiministerium stod som värd, där han betonade cyberns roll i utvecklingsländer, specifikt när det gäller deras nationella försvars- och ekonomiska strategi.

Tre månader efter det att affären via Världsbanken slutits med Nigeria, valde den interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) Toka för att ge Chiles regering råd om ”nästa steg för landets nationella cybersäkerhetsberedskap och operativa kapacitetsuppbyggnad.” Som en del av projektet kommer ”Toka att bedöma de nuvarande luckorna och utmaningarna i Chile och stödja IDB-projektets genomförande, genom att rekommendera specifika förbättringar av cybersäkerhetsberedskapen”, enligt ett pressmeddelande. Toka hävdar att det kommer att hjälpa till ”att etablera Chile som en cybersäkerhetsledare i Sydamerika.” När det gäller affären uppgav Tokas Rosen, att han var ”tacksam” för att IDB hade ”gett oss denna möjlighet att arbeta med Chiles regering.”

 

Israel tecknade tilläggsavtal för samarbete med IDB 2015, innan de ytterligare fördjupade dessa band under 2019, genom att samarbeta med IDB för att investera 250 miljoner dollar från israeliska institutioner specifikt i Latinamerika.

Liksom Nigeria har Chile en stark koppling till Palestina och är ofta ett mål för den israeliska regeringens ansträngningar för att skapa inflytande. Även om Sebastián Piñeras nuvarande högerextrema regering har vuxit nära Israel, är Chile hem för den största palestinska exilgemenskapen i världen utanför Mellanöstern. Som ett resultat har Chile en av de starkaste BDS-rörelserna i Lainamerika, där städer inledde en icke-våldsam bojkott av Israel, tills Piñera-administrationen ingrep för att hävda att sådana bojkotter endast kan genomföras på federal nivå. Palestinska chilenare har starkt inflytande på chilensk politik, med en nyligen populär populär presidentkandidat, Daniel Jadue, som är son till palestinska invandrare till Chile. Tidigare i år, i juni, utarbetade Chiles kongress ett lagförslag om att bojkotta varor, tjänster och produkter från olagliga israeliska bosättningar.

Medan Toka betecknar båda dessa projekt som syftande till att hjälpa cyberberedskapen och ekonomierna i de länder där de nu tillhandahåller sina tjänster, har israeliska medier gett en annan bild. Till exempel skrev Haaretz att Israels partnerskap med utvecklingsbanker, särskilt de som gjordes 2019 och som resulterade i dessa Toka-kontrakt, planerades av en inter-ministeriell kommitté, som inrättades av dåvarande premiärminister Benjamin Netanyahu ”för att förverkliga potentialen i internationell utveckling för att stärka den israeliska ekonomin, förbättra Israels politiska ställning och stärka dess internationella roll.” En källa, som Haaretz citerade som nära detta åtagande, uppgav att ”utvecklingsbanker är ett sätt att främja Israels intressen och agenda i utvecklingsländerna, inklusive Latinamerika. Men det handlar inte om filantropi.”

Med tanke på dessa uttalanden, och Tokas eget arbetssätt som företag och dess bakgrund, verkar det mycket troligt att anledningen till att både Nigeria och Chile valdes ut till det första av Tokas utvecklingsbankkontrakt, syftade till att främja den israeliska regeringens agenda i dessa specifika länder, en som försöker motverka och mildra det starka stödet för Palestina bland dessa länders invånare.

Problemet med spionprogram går långt utöver NSO Group

NSO-gruppen och dess Pegasus-programvara är helt klart en stor skandal som förtjänar granskning. Emellertid har medias behandling av händelsen till stor del befriat den israeliska regeringen från någon roll i den affären, trots att NSO-gruppens försäljning av Pegasus till utländska regeringar har godkänts och försvarats av Israels regering. Detta innebär naturligtvis att också Israels regering har ett uppenbart ansvar i hela skandalen.

Dessutom innebär det närsynta fokuset på NSO-gruppen, när det gäller vanliga medierapporteringar om israelisk privat spionprogramvara och de hot de innebär, att andra företag, som Toka, inte undersöks, även om deras produkter utgör en ännu större potential för missbruk och olaglig övervakning än de som för närvarande marknadsförs och säljs av NSO-gruppen.

 

 

Med tanke på den långvariga historien om israelisk underrättelsetjänsts användning av teknikföretag för internationell övervakning och spionage, liksom dess erkända politik att använda teknikföretag som fasader för att bekämpa BDS och säkerställa Israels ”Cyberdominans”, kan utredningen av israeliska spionprogram inte sluta bara med NSO Group. Att inte stanna där riskerar emellertid att direkt utmana den israeliska staten, särskilt i Tokas fall, och detta är något som vanliga medier ofta undviker. Detta beror på en blandning av faktorer, men det faktum att NSO:s Pegasus så omfattande har använts för att spionera på journalister hjälper verkligen inte upp saken.

Ändå måste det faktum att Israel gör sin teknikindustri till ett vapen, och den globala användningen av dess erbjudande om spionprogramvara till regeringar och säkerhetsbyråer världen över, hanteras, särskilt för att det uttryckligen har använts som ett vapen för att förhindra icke-våldsamma bojkotter av Israels ockupation av Palestina, inklusive de som enbart baseras på humanitära skäl eller av respekt för internationella lagar, som Israel rutinmässigt bryter mot. Att tillåta en regering delta i denna verksamhet på global nivå för att kväva kritik av flagrant olaglig politik och krigsförbrytelser, kan inte fortsätta och detta borde vara fallet för alla regeringar, inte bara Israel.

Om medierna, när de ivrigt rapporterar om de senaste Pegasus-avslöjandena, verkligen är bekymrade över missbruk av spionprogram från regeringar och underrättelsetjänster runt om i världen, bör de också uppmärksamma Toka, eftersom det aktivt beväpnar samma institutioner med vapen som är mycket värre än någon produkt från NSO-gruppen.

 

Föregående artikelMSB bra på att informera om Nato?
Nästa artikelGlobala Humanity for Peace – mot kärnvapen. Kungsträdgården 6/8 kl. 15
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Väldig bra reportage som än en gång sätter fingret på det allra största hotet mot hela världen, nämligen apartheid israel. Världen måste ta itu med cancersvulsten apartheid israel och det med detsamma! Om inte så är världens öde seglad – förintelse.

 2. Intressant, men detta är bara toppen på ett gigantiskt isberg. De flesta i Sverige fattar inte, och de flesta vill inte fatta, hur otroligt övervaka svenskarna är. Man fortsätter glatt att okritiskt använda främst amerikansk, men även israeliskt spionvara. Exempel är Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, osv. Att vi inte får veta mycket beror på att mycket få som vet något vågar tala om det. Artikeln talar mycket om företag, men det som är verkligt farlig är de operationer som inte är företag, utan lösa distribuerade grupper.

  Detta kan liknas vid historien om Saint Vasily katedralen på Röda Torget i Moskva, även kallad Saint Basil’s Cathedral. Den byggdes 1555-1561 på order av Tsaren Ivan Vasilyevich, ”Ivan the Terrible” eller Ivan den förskräcklige, 1530 – 1584. Ivan Vasilyevich blev mycket förtjust i katedralen, och för att förhindra att arkitekterna Postnik Yakovlev och Ivan Barma skulle kunna skapa något liknande vackert stack han enligt legenden ut deras ögon.

  Så fungerar även spioneriet inom USA och Israel idag. Den person som har byggt eller arbetat med sådan spionvara har kunskapen och kan bygga den igen, för någon annan. De som arbetat inom detta vet att det finns en kultur att en avskedsansökan även kallas dödsattest. Det var detta Gui Minhai råkade ut för och det är därför USA är så angelägen att få ut honom från Kina. Troligen även så Udo Ulfkotte.

 3. Oc när ska det amerikanska folket säga ”nur är det nog”? undra Phil Giraldi. Läsvärt om spioneri, tystnaden i väst om spionskandalen och ”dinosaurien i rummet”

  ”Israel always features prominently in the annual FBI report called Foreign Economic Collection and Industrial Espionage. The 2005 report states: “Israel has an active program to gather proprietary information within the United States, these collection activities are primarily directed at obtaining information on military systems and advanced computing applications that can be used in Israel’s sizeable armaments industry.” It adds that: “Israel recruits spies, uses electronic methods, and carries out computer intrusion to gain the information.” A 1996 Defense Investigative Service report noted that: “Israel has great success stealing technology by exploiting the numerous co-production projects that it has with the Pentagon.” It says: “Placing Israeli nationals in key industries is a technique utilized with great success.” A General Accounting Office (GAO) examination of espionage directed against American defense and security industries described how: “Israeli citizens residing in the U.S. had stolen sensitive technology to manufacture artillery gun tubes, obtain classified plans for reconnaissance systems, and pass sensitive aerospace designs to unauthorized users.” The GAO concluded that: “Israel conducts,” and this is a quote, “conducts the most aggressive espionage operation against the United States of any U.S. ally.” More recently, FBI counterintelligence officer John Cole has reported how many cases of Israeli espionage are dropped under orders from the Justice Department. He has provided a conservative estimate of 125 viable investigations into Israeli espionage — involving both American citizens and Israelis — that were stopped due to political pressure.”

  https://www.strategic-culture.org/news/2021/07/29/another-israeli-spy-story-when-will-end/

  • ”när ska det amerikanska folket säga “nur är det nog”. Det tycks jäsa ganska ordentligt under ytan, inte bara i USA utan även i Sverige, Holland, Frankrike, och Australien med flera. Ständiga demonstrationer mot diktaturens och statens herrars maktmissbruk. Likt forna tiders feodalherrar. Diktaturerna som kallar sig ”demokratier”. Jag tycker det alltmer liknar förspelet till revolutioner som i Ryssland, Kina eller Frankrike 1789. Roten var då sociala problem, Frankrikes motto ”Frihet, jämlikhet, broderskap” (franska: Liberté, égalité, fraternité), och situationen i Sverige liknar allt mer Frankrikes då. I Sverige har en aristokratisk överklass av moderna feodalherrar utvecklats. Fackföreningspampar, politiker, aktivister, och byråkrater. Jag har alltid till exempel trott att en patient har rätt att välja sin behandling, medicin och sin läkare, men nu har denna aristokrati och dessa dagens feodalherrar vänt på detta, nu är det som som skall välja patienterna efter sin egen ideologi.

   • Inlärd hjälplöshet och Stockholmssyndromet försvårar. Folk söker sig till tryggheten i att känna igen sina plågoandars beteende medan andra bättre ledare är något okänt och därför väcker det främmandes obehag.
    Burrhus Frederic Skinner märkte att de råttor som vant sig vid att mobbas i en försöksuppställning hellre sökte sig tillbaka dit än att bejaka friheten.
    Lite förenklat. Men folk känner sig hotade om någon försöker väcka dem till insikt så att dom ska känna sig tvungna att ändra något.

   • Det kompletta mottot under den franska revolutionen var förutom de inledande tre orden uttrycket ”ou mort”, ”eller döden”. Populasen hade sannolikt inget val utom att delta.

 4. Världens farligaste spionprogram är inte Toka och har inget namn, och vem som skriver det vet vi inte. De skrivs på platser som CIA.

  Vi som har varit med länge i IT, sedan elektroniska datorer först uppenbarade sig, och våra första erfarenheter av IT var att programmera med ettor och nollor, Vi har inget problem att se vad som pågår. Toka är inte det farligaste israeliska spion programmet. Toka är lite som idiotens hemliga extra nyckel till whisky skåpet. De verkligt farliga spionprogrammen sitter dagligen mitt framför näsan på er, och dom är inte ens dolda.

  Som exempel. När Microsoft köpte Skype ändrade dom omedelbart arkitekturen från distribuerad till centraliserad. Det finns bara en orsak, massövervakning. Alla amerikanska program har centraliserad lagring, utan undantag. Orsak, massövervakning, spioneri. Som jämförelse, Kinesiska WeChat har distribuerad lagring. Informationen finns endast på användarnas mobiler, och att övervaka innehållet alla mobiler är tekniskt omöjligt. Programmet är säkert.

  Utan undantag, alla program från USA eller USA anslutna länder, inklusive Sverige, ni använder övervakar er ”Smile – you are watched”

  Program som Skype eller WhatsApp skryter med att vara end-to-end krypterade, sant, men Storebror har nyckeln. Krypteringsprogram från USA skryter med att ha garanterat inga bakdörrar. Sant, men bakdörrarna finns förprogrammerade i Windows.

  Detta hände verkligen, det är verkligheten.

  En storbank i Hong Kong skulle införa ett system, dina månatliga kontoutdrag skulle skickas krypterade med mejl. Du skulle öppna dom med ditt vanliga login. Det fungerade inte, så jag klagade hos banken. Nej – allt var normalt, det måste vara min PC som är problemet. Jag gav mig inte utan bad att få kontakt med en mjukvaruperson på deras IT avdelning, vilket jag fick. Vi spenderade sådär 20 minuter på telefon, och hittade inte något fel.

  På ren rutin öppnade jag då Firefox logg. Där stod orsaken i ren klartext. ”XSS attempt blocked”

  XSS petyder ”Cross Site Scripting” och är det farligaste spionsystemet som finns. Banken hade köpt mjukvaran från ett företag i USA. När den laddade på min PC kontaktade den en sajt i USA, som i hemlighet laddade ett osynligt program på min PC. Det osynliga programmet kommunicerade mitt konto och login data till någon i USA. Vem? Det gick inte att ta reda på för IP numret var ett i en stor serie reserverat för USAs regering.

  Med andra ord, någon myndighet (CIA??) automatiskt lagrade alla kontonummer och login data när systemet användes.

  Varenda USA program använder sådana system, dom har sluten källkod så det går inte att kolla.
  Program från Kina är säkra, som WeChat, för dom har öppen källkod och det går att kontrollera vad programmet gör.

  Ni har alla upplevat det, och det spelar nästan ingen roll vilket program det gäller. Plötsligt får ni ett meddelande på skärmen. ”En ny version är redo. Vill du uppgradera?” Så fungerar USA spioneriet och massövervakningen, utan det meddelandet förstås. Så fungerar Prism. Du blir automatiskt uppgraderad till att bli övervakad genom att din dator uppgraderas med spionvara. Detta är den verkliga faran för framtiden, du blir automatiskt övervakad.

  Alla diktaturer måste förlita sig på övervakning av medborgarna, USA och Sverige inget undantag. Man kan inte ta risken att några påbörjar någon slags revolution och skadar den noggrant genomförda indoktrineringen. Det är därför RT är blockerat, det är därför oberoende journalister hotas med fängelse om dom rapporterar sanningsenlig, som Alina Lipp
  https://www.rt.com/news/557404-german-police-probe-blogger-donbass/
  https://nyadagbladet.se/utrikes/tysk-krigsreporter-far-bankkonton-sparrade-riskerar-fangelsestraff/

  Spionprogram är vanligare och enklare att använda än de flesta tror. De så kallade ”demokratiska” regimerna har största användningen för spionvara.

 5. Haha..det är så ’ootroligt’ att de om o om igen kan komma undan. ’Ofattbart’..Inget annat l’ands’ ’medborgare’ kommer undan med skadestånd för ngt som aldrig skett: kommer undan med ’skadesrånds’ o ’försvarskrav i triljardklassen, aldrig behöver ifrågasättas men ’undervisar’ bluff på bluffar, aldrig vill framstå som något annat än offer (vill endera vara ’muslimer’, endera vara judar, endera vara kristna, is, alqaida, bokko haram osvhahaosv, men bara maskerar sig; fariseer som utnyttjar allt och alla). Vi vet vem ni är o era dagar är räknade. Vi väntar nu på Afrika, och då är spelplan lagd och det är kört för er som parasiter. En sak Alla ska ha klart för sig att (en mkt clever person sade detta); Själen har inga pigment..Såå fint el hur.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here