Nato-blocket har varken moralisk auktoritet eller trovärdighet att döma Ryssland, säger före detta FN-expert

16
3052

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Eller har ”Nato-blockets moraliska auktoritet och trovärdighet” ökat?

Jag publicerar här olika artiklar om kriget i Ukraina. Vill betona att jag därmed inte nödvändogtvis instämmer i vad som står i varje artikel. Jag har tagit avstånd från angreppet direkt på morgonen 24/2, tre timmar efter angreppet. Jag själv accepterar inte Rysslands angrepp i Ukraina, som jag försöker sätta i ett sammanhang.

Denna intervju i Sputniknews har upphittats och översatts av läsaren ”M”. https://sputniknews.com/20220226/ukraine-nato-bloc-has-neither-moral-authority-nor-credibility-to-judge-russia-ex-un-expert-says-1093391442.html

Den intervjuade Alfred-Maurice de Zayas är författare till ”Building a Just World Order” (2021).

Alfred de Zayas

_____________________________________________________________

Nato-blocket har varken moralisk auktoritet eller trovärdighet att döma Ryssland, säger före detta FN-expert

Medan USA och dess NATO-allierade slår Ryssland över dess ”särskilda militära operation” in i Ukraina, förblir de tysta om sina egna krig i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen, för att bara nämna några, säger det pensionerade FN oberoende expert på främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning Alfred-Maurice de Zayas.

Sputnik: Den amerikanska och europeiska pressen har kallat Rysslands ”särskilda operation” för att skydda Donbass ”den största europeiska attacken sedan 1945.” Har de glömt Natos bombardement av Jugoslavien mellan 24 mars 1999 och 10 juni 1999? Har det kollektiva väst någon moralisk auktoritet att föreläsa Ryssland?

Alfred de Zayas: Företagsmedia publicerar vad de vill, sprider ”falska nyheter” och undertrycker avvikande åsikter. Dubbelmoral är vanligt, och överdrift som i citatet ovan visar att media har litet intresse av sanningen och föredrar att föra fram en politisk agenda av sensationellism och vulgär russofobi.

Å andra sidan, och som professor i folkrätt, måste jag bekräfta att all våldsanvändning utan godkännande av FN:s säkerhetsråd innebär ett brott mot artikel 2.4 i FN-stadgan. [Rysslands särskilda operation åberopar artikel 51, kapitel VII, i FN-stadgan, med sanktion av Rysslands federationsråd och i enlighet med fördragen om vänskap och ömsesidigt bistånd med folkrepublikerna Donetsk och Lugansk – Sputnik].

Samtidigt måste jag erkänna att Nato har brutit mot FN-stadgan vid ett flertal tillfällen.

Faktum är att Nato inte är en ”defensiv” organisation utan tvärtom en organisation för offensiva handlingar. Natoländer har begått brottet aggression, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien.

Nato saknar inte bara moralisk auktoritet, det saknar också trovärdighet, eftersom det har spridit ”falska nyheter” och falska berättelser som förberedelse för alla sina anfallskrig. Som sådan skulle det vara intressant att undersöka den möjliga tillämpningen av Nürnbergprinciperna och Nürnbergdomen på Nato. Artikel 9 i Londonöverenskommelsen av den 8 augusti 1945 fastställde stadgan för Nürnbergtribunalen och fastställde det juridiska konceptet för en ”kriminell organisation”.

I den mån Nato-ländernas land-, flotta och flygvapen har engagerat sig i aktiviteter som strider mot Romstadgan, kan Internationella domstolen behöva undersöka om dessa länder och Nato har brutit mot artiklarna 5, 6, 7 och 8 av stadgan.

Sputnik: Har Rysslands erkännande av folkrepublikerna Lugansk och Donetsk historiska och juridiska prejudikat? Varför slog USA ut mot Ryssland för att återförena Krim och erkänna Donetsk och Lugansk, medan de erkände Kosovo och ritade om kartan över Jugoslavien 1999? Vad ligger bakom denna historiska minnesförlust?

Alfred de Zayas: USA tillämpar internationell lag à la carte. Idag så, imorgon så. USA förstår internationell rätt som ett geopolitiskt verktyg, som ska användas och missbrukas vid behov. Folkens självbestämmanderätt är förankrad i artiklarna 1 och 55 i FN-stadgan och kan anses vara tvingande folkrätt, det vill säga jus cogens.

Artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter stadgar rätten till självbestämmande för alla folk. Visst är befolkningen på Krim, Lugansk och Donetsk ”folk” för ICCPR och ICESCR.

Sputnik: Varför avvisade USA, Storbritannien och EU Minsk-avtalen, som de själva godkände och citerade vid flera tillfällen, under hela åtta år?

Alfred de Zayas: ADen politiska kalkylen bakom det systematiska brottet mot Minskavtalen var att förlänga konflikten, kanske i förväntningen att regeringarna i Lugansk och Donetsk skulle kollapsa eller ge upp. Artikel 11 i 2015 års avtal ålade Ukraina att förhandla med myndigheterna i Lugansk och Donetsk. Det förutsåg inte erkännande av deras rätt att avskilja sig, men det krävde justeringar som skulle ge autonom status till dessa provinser.

Tyvärr misslyckades OSSE med att säkerställa genomförandet av artikel 11 i Minskavtalen, och president Zelenskij själv sa att han inte skulle genomföra den eftersom den var ”gynnsam” för Ryssland och ogynnsam för Ukraina. Det innebar dock ett brott mot principen pacta sunt servanda (art. 26 Wienkonventionen om traktaträtten). Ett sådant väsentligt brott mot fördraget av Ukraina gjorde det lagligt och legitimt för Ryssland att dra sig ur det (art. 60 VCLT).

Sputnik: Varför har västerländsk media varit tyst om den ukrainska regeringens grymheter i Donbass? Flera västerländska oberoende journalister och frilansfotografer berättade om katastrofen i östra Ukraina. Vad ligger bakom denna ”selektiva mänsklighet” och ”selektiva rättvisa”?

Alfred de Zayas: Västerländska medier är inte vad de var för 50 eller 60 år sedan. Mediekonglomeraten är till för att stödja regeringarnas geopolitiska agenda. En journalist som publicerar det som inte är ”politiskt korrekt” kommer att få sparken. Man måste förlita sig på ”alternativa” medier som Greyzone, Truthout, Consortium News, Counterpunch, Democracy Now, Push Back, etc. för att få tillgång till information som systematiskt undertrycks av vår ”fria” press. Jag säger ”vår” för att jag är amerikansk medborgare. Men även i Schweiz, och jag är schweizisk sedan 2017, är de vanliga medierna som Neue Zürcher Zeitung, Le Temps och La Tribune de Genève i stort sett i linje med och spelar spelet med CNN, Fox, New York Times, Washington Post, BBC , Deutsche Welle, etc.

Staty över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Sputnik: Varför blundade västerländsk media och politiker för glorifieringen av nazismen i Ukraina samt gjorde Stepan Bandera, den ökända ledaren för OUN-UPA, till den ukrainska ”patrioten” och ”hjälten”, trots välregistrerad OUN-UPA:s brott mot judar och ryssar, och massakern på polacker i Volhynien och Galicien?

Alfred de Zayas: Eftersom det finns ”falska nyheter” finns det också ”falsk historia”. George Bernard Shaw skrev en gång i sin bok ”Everyone’s political what’s what” som tillverkade hjältar, myter och politiska lögner var ”die hards” – och skulle bara dö av en naturlig död, först efter att de inte längre var till politisk nytta. Men så länge som en myt – som den kring Bandera – kunde ge användbara politiska resultat, skulle den upprepas tills folk tog det för givet, som en andra natur.

Ännu värre än falsk historia är falsk lag, för genom att helga en politisk ledare som Bandera fick hans handlingar en aura av ”laglighet” och ett slags metafysisk legitimitet.

Sputnik: Vad tycker du om det faktum att oavsett alla dessa kontroversiella frågor, gav USA och dess NATO-allierade vapen och militär träning till den ukrainska regeringen?

Alfred de Zayas: Som professor Jeffrey Sachs nyligen skrev i Financial Times: ”USA skulle inte vara särskilt glada om Mexiko gick med i en Kina-ledd militär allians… Varken USA eller Ryssland vill ha den andras militär utanför deras tröskel.”

För en vecka sedan på säkerhetskonferensen i München sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg ”om Ryssland vill ha mindre Nato vid sina gränser får de motsatsen, får de mer Nato.” Detta var en onödig provokation, som kastade ner handsken mot Putin.

Samtidigt har USA och NATO lagt bränsle på elden sedan den illegala Maidan-kuppen, som är orsaken till allt detta elände. Uppenbarligen var leveransen av ton vapen till Ukraina ett mycket tydligt hot mot Ryssland och i strid med FN-stadgan, vars artikel 2(4) förbjuder inte bara användning av våld, utan också ”hot” om våldsanvändning.

I denna mening hade Ryssland anledning att känna sig hotad och kunde åberopa relevanta bestämmelser i Helsingfors slutakt från 1975. Som en amerikan, som känner sig ställföreträdande ansvarig för beslut av min regering, går mitt hjärta ut till folket i Ukraina och i Donbass. . Det är en skam att ukrainarna har blivit misshandlade och missbrukade av Nato, offrade på den imperialistiska geopolitikens altare.

 

Föregående artikelSeymour Hersh: Det kommer fler avslöjande artiklar
Nästa artikelUSA:s sanktioner mot Iran stoppar viktig medicin och dödar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Jag noterar att Ukraina lämnade in en ansökan till den Internationella Domstolen i Hague (ICJ) om att väcka talan mot Ryska federationen.

  Det måste ju vara en god nyhet för de flesta som kommenterar här på bloggen, för då har ju Ryssland möjlighet att lägga fram sina bevis för ”folkmord” och allt annat som man anklagar Ukraina för. Exakt så som många av er vill.

  Se pressmeddelande här https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf

   • Förkortat utdrag av en artikeln.. Där Ryssland säger att de inte har några avsikter att kontrollera Ukraina och dess militära operation är bara att ”demilitarisera” och ”avnazifiera” Ukraina i en åtgärd som vidtogs efter 30 år av USA som drivit Ryssland för långt.

    Putin sa att ett av operationens syften var att arrestera vissa personer i Ukraina, troligen de nynazister som brände dussintals obeväpnade människor levande i en byggnad i Odessa 2014. Moskva vet vilka de är. Ryssland syftar till att förstöra nynazistiska brigader, som höger sektor och Azovbataljonen.
    Syftet är inte att ockupera Ukraina. Det kan vara över snabbt om Rysslands mål uppfylls. Men krig har sin egen logik och lägger ofta öde på militära planer.

    Hårda strider rapporterades på torsdagen längs separationslinjen mellan ukrainska styrkor och miliser från Donetsk och Lugansk.
    Nynazistiska grupper, som höger sektor och Azovbataljonen, som vördar den ukrainske fascistledaren Stepan Bandera från andra världskriget, deltog i såväl kuppen som i det pågående kriget mot Lugansk och Donetsk.

    Den ryska militära aktionen följer på krav som Ryssland ställde i december till USA och Nato i form av fördragsförslag som skulle kräva att Ukraina och Georgien inte går med i Nato; USA:s missiler i Polen och Rumänien ska avlägsnas; och Natos utplaceringar till Östeuropa ska avlägsnas.
    USA och Nato avvisade förslagen och skickade istället fler Nato-styrkor till Östeuropa och har kraftigt beväpnat Ukraina.
    För USA och dess allierade är det en politik för att hålla tillbaka Ryssland, med uppenbara geopolitiska utdelningar. För vårt land är det en fråga om liv och död, en fråga om vår historiska framtid som nation. Detta är inte en överdrift; Detta är ett faktum. Det är inte bara ett mycket verkligt hot mot våra intressen utan mot själva existensen av vår stat och mot dess suveränitet. Det är den röda linjen som vi har talat om vid ett flertal tillfällen. De har korsat den.

    Putin sa att det existentiella hotet från Natos expansion var huvudorsaken till militära åtgärder: ”Vårt största bekymmer och bekymmer är de grundläggande hot som oansvariga västerländska politiker skapade för Ryssland konsekvent, oförskämt och ceremoniellt från år till år. Nato flyttar sin militära infrastruktur allt närmare den ryska gränsen.
    Det är ett faktum att vi under de senaste 30 åren tålmodigt har försökt komma till en överenskommelse med de ledande Nato-länderna om principerna om lika och odelbar säkerhet i Europa.
    Som svar på våra förslag mötte vi undantagslöst antingen cyniskt bedrägeri och lögner eller försök till påtryckningar och utpressning, medan den nordatlantiska alliansen fortsatte att expandera trots våra protester och oro.
    Dess militärmaskin rör sig och närmar sig som sagt själva vår gräns. Varför händer det här? Varifrån kom detta oförskämda sätt att tala ner från höjden av sin exceptionalism, ofelbarhet och all-tillåtenhet? Vad är förklaringen till denna föraktfulla och föraktfulla inställning till våra intressen och absolut legitima krav?”

    Putin kallade amerikanerna ”konstnärer” för att de ljugit om Natos expansion.
    Putin sa att Ryssland länge velat samarbeta med väst. ”De som strävar efter global dominans har offentligt utsett Ryssland som sin fiende. De gjorde det ostraffat. Gör inga misstag, de hade ingen anledning att agera på det här sättet”.
    Kalla krigets triumfism och dess konsekvenser
    Putin sa under de senaste dagarna ”NATO:s ledning har varit rakt på sak i sina uttalanden om att de måste påskynda och intensifiera ansträngningarna för att föra alliansens infrastruktur närmare Rysslands gränser. De har med andra ord skärpt sin position. Vi kan inte stå sysslolösa och passivt observera denna utveckling. Detta skulle vara en helt oansvarig sak att göra för oss.”
    Ukraina, sa han, hade i huvudsak blivit en de facto NATO-medlem som utgör det största hotet mot Ryssland. ”Alla ytterligare utbyggnader av den nordatlantiska alliansens infrastruktur eller de pågående ansträngningarna att få militärt fotfäste på det ukrainska territoriet är oacceptabelt för oss. Frågan handlar naturligtvis inte om själva Nato. Det fungerar bara som ett verktyg för USA:s utrikespolitik. Problemet är att i territorier som gränsar till Ryssland, som jag måste notera är vårt historiska land, håller ett fientligt ”anti-Ryssland” på att ta form. Fullt kontrollerad utifrån gör den allt för att locka till sig Natos väpnade styrkor och skaffa spjutspetsvapen.”
    Ett avskedsskott på europeiska vasaller

    Putin sprängde också USA:s europeiska allierade för att de inte hade principstyrkan eller moralen att stå upp mot Washington. Han sa:”USA är fortfarande ett fantastiskt land och en systembildande makt. Alla dess satelliter säger inte bara ödmjukt och lydigt ja till och papegoja det vid minsta förevändning utan imiterar också dess beteende och accepterar entusiastiskt de regler som den erbjuder dem. Därför kan man med goda skäl och tillförsikt säga att hela det så kallade västblocket som bildats av USA i dess egen bild och likhet i sin helhet är samma ”lögnernas imperium.”
    Kremlin och andra ryska myndigheters webbplatser är nere efter en uppenbar cyberattack.

    Joe Lauria är chefredaktör för Consortium News och en tidigare FN-korrespondent för Wall Street Journal, Boston Globe och många andra tidningar. Han var en undersökande reporter för Sunday Times i London och började sitt professionella arbete som 19-årig stringer för The New York Times.
    https://consortiumnews.com/2022/02/28/what-putin-says-are-the-causes-aims-of-russias-military-action/

  • Det er prøvd over mange år. Hvem skal dømma? De som har som har den økonomiske makten eller valige mennesker?
   Et eksempel: Hva skjedde med det påståtte kjemiske angrepet i Syria? Vesten er hjernedød, og det nytter heller ikke å komme med argumenter mot nynasistene operere i Ukraina.
   Så spørsmålet er om hvorvidt vesten vil ha fred eller om de vil ha krig….

   Kongsvinger, 28.02.2022
   Knut Olsen.

   • @knut Olsen 28 februari, 2022 At 11:06
    Du talar om något mycket intressant där. I Sverige stiftar staten autonomt lagarna, staten utser autonomt domarna, Partierna utser autonomt nämndemännen. Folket tillåts uttrycka åsikter, men är effektivt blockerade från allt verkligt inflytande. Internationellt försöker USA vara den autonoma domstolsmakten. Man arbetar på att skapa kontroll av FN, WHO, WTO, ICJ, och styra FNs disputstribunal. Exempel USAs fall med Sydkinesiska Havet. Får USA ine sin vilja fram hotar man med sanktioner, militärt våld, eller helt enkelt bombar och invaderar.

    Det är intressant att se hur Knas rättsväsende fungera. Allt är förankrat i folkviljan. Domarna väljs, alla som arbetar i rättsväsende måste avläggas en mycket svår rättsutbildning, alla lagar föreläggs folket för godkännande, och det händer att en lag inte accepteras och därmed inte införs, om den saknar folkstöd. Både domare, tjänstemän och politiker kan avlägsnas folkligt, och det har hänt, och det kan gå fort, i ett fall i Peking övernatt. Det finns inga mandattider som skyddar.

  • Ukraina är ”stamkund” hos ICJ, har tappat räkningen av antalet U-anmälningar

   Läs artikeln och kommentarerna: ”Ukraine Files ICJ Claim against Russia”
   https://www.ejiltalk.org/ukraine-files-icj-claim-against-russia/

   Det säger ingenting om Maidan (läs rapporterna av Ivan Katchanovski) Det finns flera artiklar (på ryska) på ”strananews” om vilka stodd bakom dödandet.
   Det säger ingenting om ”2 maj” (det finns betydligt fler döda än dom oficiella siffrorna)
   De massgravar som fascisterna lämnade efter sig (speciellt de som hittades och bekräftades av OSCE)
   Fascisterna bombade sönder bostäder inte bara med förbjudna vapen, utan också utan att finnas några militäranlägningar i deras närhet. Om dessa brott har inte väst media ägnat sig åt/skrivit om.

   Viktigt!! Enligt ukrainska konstitutionen, artikel 17, armén får inte användas mot egna befolkningen
   Shocking analysis from the Prosecutor General Office. Poroshenko and all who fought there will answer for Donbass
   May 31, 2019
   https://www.newcoldwar.org/shocking-analysis-from-the-prosecutor-general-office-poroshenko-and-all-who-fought-there-will-answer-for-donbass/ översättning av en artikeln från ukrainska nettidningen VESTI

   Vad HRW skrivit (i början!) av kriget:
   https://www.hrw.org/news/2014/06/06/ukraine-human-rights-watch-letter-acting-president-turchynov-and-president-elect
   https://www.hrw.org/news/2014/06/30/ukraine-escalation-triggers-laws-war
   https://www.hrw.org/news/2014/07/18/ukraine-letter-president-poroshenko-military-operations-luhansk-and-donetsk
   https://www.hrw.org/news/2014/07/24/ukraine-unguided-rockets-killing-civilians
   https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
   Eastern Ukraine: Questions and Answers about the Laws of War
   https://www.hrw.org/news/2014/09/11/eastern-ukraine-questions-and-answers-about-laws-war

   Vem startade kriget 2014?
   Secretary of National Security and Defense Counsil of Ukraine (NSDC) Oleksandr Turchynov, who on April 14, 2014, being acting president of Ukraine, signed a decree on the beginning of an Anti-Terrorist operation (ATO) in the east of the country, has said he would have done everything in a similar way, knowing about the results now.
   http://en.interfax.com.ua/news/general/415910.html
   ”I didn’t consult. I did not like the reaction of our partners to my decision to start mobilization. Some of them said that we did not need to do this, because this could have been a ’red flag’ for Putin and a reason for launching a large-scale war in the territory of mainland Ukraine. I’m not talking about the refusal to provide us with any military assistance in those hard times,” he said in an interview with the BBC.
   Turchynov said that he therefore decided to start ATO without consulting with anyone.
   http://en.interfax.com.ua/news/general/415986.html

   Sist men inte minst, att förklara separatisterna som ”terrorister” när inte ens ”RADA” har velat godkänna det.

   • Vilket vad syftet med den totala blockaden som startades november 2014, och som fortfarande gäller??

    Oleksandr Turchynov: ekonomisk blockad kommer att skapa förutsättningar för avockupationen av Donbass
    According to Voice of America KIEV – To speed up the process of liberation of Ukrainian territory in the Donetsk and Lugansk regions need to “choose radical version” of relations with breakaway republics said the Secretary of the National Security and Defense Council Oleksandr Turchynov.”

    Turchynov wants to shut off all humanitarian cargo and water in the next few days and create a larger humanitarian crisis. He thinks that starving the people of Donbass will end the conflict. This is the same people that claim to have gone through the holomodor (forced starvation). His radical strategy is in his words based on the Croatian scenario. In just the Croatian “Operation Storm” nearly the entire Serbian population was killed or displaced.

    “I believe that there is an appropriate experience of Croatia, which at the beginning of the 1990s, was in a similar position with Ukraine. Then the young country was opposed by Serbia. Serbs created a separatist region in Croatia, recognizing only Serbian laws. Accordingly, if we want to accelerate the process of the liberation of their territories – you need to choose a radical variant “, – said Alexander Turchinov interview LigaBusinessInform published on 16 December.
    Oleksandr Turchynov noted the positive action of such a scenario in Croatia in the early 1990s: “tough economic blockade made fast enough to create the conditions for the de-occupation of the territories.”

    “Some analysts of the Atlantic Council expressed the need to interrupt the Ukrainian economic and social connection with the occupied areas of Donbas in the first week of December. American experts insist that in case of termination of the supply of water and other resources, social and economic blockade, it would complicate the existence of these republics and to project a great discontent and discord in the occupied territories “, – says Alexei Chicken correspondent of Russian service of” Voice of America “.
    https://www.golos-ameriki.ru/a/tb-latest-on-situation-in-donbass/3639365.html

    OSCE Experts: 400 Bodies Found in Mass Graves near Donetsk, Many May Lack Saleable Internal Organs
    On the TV channel “112 Ukraina”, OSCE Special Representative on Combating Trafficking in Human Biomaterial Madina Dzharbusynova stated that the possibility exists that the bodies found in mass graves in the Donbass could be without saleable internal organs, saying, “At a meeting of the OSCE focusing on implementing human rights obligations, members of NGOs working in this field pointed up that there were reports of mass graves in [Novorossiya], where, according to their testimony, the bodies buried lacked their internal organs, so, they raised a concern that there might be an illicit trade in such”.

    Latvian activist Einārs Graudiņš told Rossiskaya Gazeta that unidentified bodies of civilians are in Donetsk morgues after their removal from mass graves. Graudiņš visited two mass graves as part of a group of eight EU experts, accompanied by DNR and LNR officials. He said that the bodies were only under a thin layer of soil cover, it was clear that someone hastily threw the bodies into the pits. DNR security forces are exhuming the bodies from the graves, documenting the removal of each body, and conducting an initial examination before sending the bodies to the morgue. Graudiņš stated, “Currently, there are round 400 unidentified corpses just in Donetsk morgues. Obviously, that number will grow as we discover more graves and exhume the bodies”. Local women told him that junta soldiers looted their homes and lined up at the post office to send the loot home. Graudiņš noted, “We were approached by a group of women. They said that mercenaries from the Azov and Donbass battalions subjected all the women of the village to frequent gang-rapes. Victims of abuse included teenage girls, girls under 12-years-old, and elderly women”.
    https://02varvara.wordpress.com/2014/10/01/osce-experts-400-bodies-found-in-mass-graves-near-donetsk-many-may-lack-saleable-internal-organs/

  • Varför? Ryssland har INTE skrivit under Rom fördraget. Inte heller USA. Inte heller har apartheid israel skrivit under – men till skillnad från Ryssland är israel tillsammans med USA experter på (folk)mord.

   Palestina har väckt åtal hos ICC. vad hände? Vad gjorde apartheid USA för att stoppa det?
   https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-twists-law-dodge-icc-probe

   plus detta

   https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/icc-decision-not-pursue-justice-victims-israel-war-crimes-dangerous-and-political

   Och avslutningsvis detta
   https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/icc-was-hoax-start-how-rules-were-broken-deny-justice-israels-victims-gaza

 2. Civilbefolkningen i Kiev kan fritt lämna huvudstaden längs motorvägen i riktning mot Vasilkov, sade det ryska försvarsministeriet. Avdelningen noterade att denna riktning är öppen och säker. För närvarande härjar plundrare, rånare och nationalister i staden, som var okontrollerat beväpnade av stadens myndigheter, betonade ministeriet. Samtidigt använder Ukrainas ledning invånarna i Kiev som en mänsklig sköld och placerar militär utrustning i bostadsområden, indikerade försvarsministeriet.
  https://russian.rt.com/ussr/article/968989-situaciya-ukraina-specoperaciya-donbass-rossiya

 3. Vad som oroar mig är den totala avsaknad av analys som eftersöker Natos/USA:s roll roll i denna hemska konflikt.
  Jag menar att konflikten egentligen är större än Ukrainas ansökan till Nato och EU och nog borde
  detta förstås även hos den mest följsamma vanlige Nato/Eu anhängare.
  Vad som nu sker sänder kalla kårar av rädsla hos milliontals människor över hela världen, vilket maktens ”kloka” män och kvinnor som vi givit mandat att styra, borde inse ,ty vi vet vad vad rädsla kan ställa till med i såväl små som stora sammanhang. Att stå emot den vedertagna ordningen kräver alltid ett visst mod.Vi behöver inte gå längre till våra arbetsplatser här hemma och vilka konsekvenser det kan få för den enskilde.
  Så även det dominerade och ”betrodda” medieutbudet måste besinna sig och ta ansvar för deras inte alltid tillförlitliga analyser som sprider ”sanningar” om vad skett och vad kommer att ske.

  • Den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generalmajor Igor Konashenkov , sa att Ryssland inte startade militära operationer i Ukraina, det fullbordar dem. Detta anges i meddelandet från Ryska federationens försvarsministerium .
   ”Militära aktioner från regimens sida i Kiev och den systematiska förstörelsen av invånarna i Donbass pågick i åtta år. Under detta krig dog mer än 14 tusen människor, hundratals barn.
   Det var nödvändigt att sätta stopp för detta, säger en representant för den ryska försvarsavdelningen.
   Enligt honom behövde även Kievs hot mot Ryssland läggas ner.
   ”Och Ryssland kommer att göra det,” betonade han.
   Tidigare sa Konashenkov, under en vädjan till invånarna i Kiev, att de ukrainska myndigheterna använder medborgare ”som en” mänsklig sköld ”för nationalister.”
   Den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han hade beslutat att genomföra en militär specialoperation för att skydda Donbass som svar på en begäran om hjälp från cheferna för LPR och DPR.
   Ukraina avbröt de diplomatiska förbindelserna med Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har lagt fram ett lagförslag om allmän mobilisering till Verkhovna Rada .
   https://www.gazeta.ru/army/news/2022/02/28/17358385.shtml?updated

   • Du svänger fort din kappa.
    ”Ivan 24 januari, 2022 At 15:37
    För Moskva är inte Ukraina problemet. Problemet är Washington.
    Moskva behöver inte bry sig särskilt mycket om vad EU eller Nato säger. Den nuvarande propagandan i Washington är att Ryssland kommer att ”invadera Ukraina” och absorbera det.
    Ryssland kommer inte att göra det: Ukraina är ett förfallande, fattigt, av-industrialiserat, splittrat, korrupt och förfallande röra. Moskva vill inte och behöver inte ta ansvar för det ruttnande Ukraina.”

  • USA och EU är verkligen hycklarnas högborg i denna världen! Glömt är de egna krigen och övergreppen mot länder som inte ens hotat vare sig USA eller något EU-land men det var väl väntat! Och doa-kören lallar med i media lika hjärndöda och oförmögna att göra en vettig analys som vanligt. I stället basunerar man ut de välregisserade lögner som USA serverar utan reflektion. Förr i tiden så hade fulmedia i alla fall fler vinklar på sina ”nyheter” men numera är det bara kväljande propaganda som spys ut! Varför inte bara rapportera om vad som verkligen händer i stället för att hänge sig åt rena dumheter och spekulation?

   • Det här är vad som händer: https://www.youtube.com/watch?v=tad-fUHERI8 Nu är det mer och mer av terrorbeskjutning av bostadskvarter när ryssarna kört fast militärt. Krigsbrott i stor skala och de kommer säkerligen att bli fler.
    Enligt Putin skulle han ju befria ukrainarna från nazister och knarkare. – Ganska ”lustigt” påstående med tanke på att presidenten är jude. Nu verkar det mest som att ukrainarna vill bli befriade från Putin.
    Dessutom ökar de egna förlusterna kraftigt – enligt senaste uppgifterna har upp mot 5000 ryska soldater dödats. Ukraina låter också krigsfångarna (unga grabbar som inte vet var de är och tror att de är på övning) ringa hem till mamma på mobilen så att info även når den ovetande hemmafronten.

    • Under tiden sipprar fram nyheter om att Ukrainare flyr Kiev inte från Ryssarna utan från Ukro-nazisterna som vill mönstra de!

    • @L var jo en av de som gick och väntade på skjuts till Moskva för att fira ukrozionazi ”segern” anförda av Voldemort Kokanisky. Vad hände? Kan @L kunde berätta?😜

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here