NATO-tumskruvar på demokratin – yttrandefriheten i Sverige begränsas än mer medan SÄPO jublar

32
2336
Charlotte von Essen. säkerhetspolischef Pressfoto: SÄPO –
Kollage: NewsVoice.se

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Därefter har bl.a. kommit ”Spionerilagen”. https://www.globalpolitics.se/sverige-utokar-spionerilagstiftningen-aventyrar-journalisters-och-visselblasares-frihet/

Detta är en ledare nyligen i Proletären https://proletaren.se/artikel/nato-tumskruvar-pa-demokratin, vilken jag finner lika intressant som de många fler ledare i DN som jag uppmärksammat.

__________________________________________________________________

NATO-tumskruvar på demokratin – yttrandefriheten i Sverige begränsas än mer medan SÄPO jublar

Det kostar på att bli medlem i Nato. Med vetorätt som trumf på hand utpressar som bekant Turkiets president Erdogan Sverige i jakten på kurdiska och turkiska oppositionella, och Magdalena Andersson och regeringen inlåter sig skamlöst nog till förhandlingar kring denna rättsvidriga jakt.

Men regeringens fega hållning till Erdogan utgör bara toppen på Natomedlemskapets icke-demokratiska isberg. Mer i skymundan, och utan nämnvärd uppmärksamhet i etablerade media, planeras nu en Natoanpassad attack mot förenings-, demonstrations- och tryckfriheten i Sverige, mot det som i högtidstalen kallas ”demokratins kärna”.

Ett exempel på detta fick vi i förra veckan, då nya Säpochefen Charlotte von Essen lämnade in sitt och Säpos remissvar till regeringens promemoria ”Straff för deltagande i en terroristorganisation”.

Charlotte von Essen. Vikarierande säkerhetspolischef Charlotte von Essen – Pressfoto: SÄPO –
Kollage: NewsVoice.se

von Essen är mycket nöjd med regeringens initiativ, men anser att straffbarheten i promemorian är alltför återhållsam. Hon anser att varje uttryck för sympati med det som USA, Nato och EU definierar som terroristorganisationer ska vara belagt med mellan två till åtta års fängelse; att bara straffa medlemskap, som regeringen föreslår, är inte tillräckligt.

Naturligtvis finns kurdiska PKK i fokus. Här gäller det som sagt att fjäska för Erdogan. Men lagförslaget gäller inte bara PKK, utan alla organisationer som imperialismen godtyckligt definierar som terroristiska, som Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP.

Om Säpo får sin vilja igenom skulle därmed deltagarna i den minneshögtid för PFLP-profilen Ghassan Kanafani, som hölls på Marx-Engelshuset i Göteborg för en dryg vecka sedan, begå ett brott till ett straffvärde om två-åtta års fängelse.

Att Kanafani mördades i en terroristattack utförd av den israeliska säkerhetstjänsten spelar i sammanhanget ingen roll. Imperialistisk terror ska inte straffbeläggas, bara antiimperialistisk kamp och solidaritet.

Just detta är kärnan i detta lagförslag och i Säpos propå om skärpning. Med PKK och IS som frontkulisser är det antiimperialistisk solidaritet som ska straffbeläggas. Allt enligt Nato-imperialistisk agenda.

Detta är dessvärre inte nog. Inför valet i september ligger det tre så kallade vilande grundlagsändringar vad gäller inskränkningar i förenings-, yttrande- och tryckfrihet, som bara väntar på att klubbas en andra gång för att bli gällande, bland dem en ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som gör så kallat utlandsspioneri till ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Detta kan synas oskyldigt. Spioneri är ingen legal sysselsättning. Men här handlar det om något helt annat. Det ska bli brottsligt att röja uppgifter som kan skada länder som är partners till Sverige (läs USA och andra Natoländer).

Här måste vi backa ett ögonblick. Sverige var drivande när FN:s medlemsländer i juli 2017 antog konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW). Fattas bara annat. Åtminstone svensk socialdemokrati har en lång tradition av nedrustningsarbete och motstånd mot kärnvapen. Konventionen trädde i kraft i början av 2021 och hittills har ett 50-tal länder ratificerat den. Men inte initiativtagarlandet Sverige, detta eftersom USA tydligt markerat att länder som undertecknar konventionen inte kan bli medlemmar i Nato.

USA är inte bara världens största och mest aggressiva kärnvapenmakt, utan USA förbehåller sig också rätten att hålla kärnvapen varhelst i världen amerikanska baser eller krigsfartyg befinner sig, detta oavsett om värdlandet säger sig upprätthålla kärnvapenförbud.

Vad gäller då ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen? Naturligtvis om inskränkningar. När ändringarna klubbas av nästa riksdag – med samtliga Nato-partier som ja-sägare – blir det i lag förbjudet att avslöja uppgifter om eventuella kärnvapen på amerikanska krigsfartyg på besök i Sverige. Sådana uppgifter ska betraktas som våra partners militärhemligheter och ska inte tillåtas nå offentligheten.

Ett aktuellt exempel. I maj i år förtöjde det gigantiska krigsfartyget USS Kearsarge i Stockholms frihamn inför den årliga Natoövningen Baltops. Det är ett fartyg som deltagit i det olagliga kriget mot Jugoslavien 1999 och i kriget mot Libyen 2011, och som med stor sannolikhet är utrustat med kärnvapen.

Ponera att någon vaken journalist hittat uppgifter om att USS Kearsarge är utrustat med kärnvapen och att någon tidning, som Proletären, valt att publicera dessa uppgifter. Med den nya lagstiftningen hade såväl journalisten som tidningens ansvarige utgivare därmed begått ett brott, med några år bakom galler som påföljd.

Våra Natopartners militära hemligheter får inte röjas, inte ens när det gäller kärnvapen och absolut inte vad gäller begångna krigsbrott. Se bara hur det gått för Julian Assange.

Ytterligare en vilande grundlagsändring gäller regeringsformen, där en bred riksdagsmajoritet vill begränsa föreningsfriheten ”för grupper som ägnar sig åt terrorism”. Det är denna grundlagsändring som regeringen intecknar i förväg genom den tidigare nämnda promemorian och som Charlotte von Essen vill använda till att förbjuda varje åsiktsyttring till förmån för organisationer som Nato-imperialismen godtyckligt stämplar som terroristiska.

Kommunistiska Partiet är motståndare till all form av terrorism, såväl enskild som statlig. Men vi vägrar acceptera imperialismens definition, där all antiimperialistisk motståndskamp betecknas som terrorism. Vi säger därför bestämt nej till de inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna som nu planeras.

Vi står upp för antiimperialismen. Vi låter oss inte tystas.

Föregående artikelUkraina: Barn som verktyg i propagandakriget
Nästa artikelEU i kris -krönika
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

32 KOMMENTARER

 1. Vi måste ju också inse att detta betänkande från Säkerhetspolisens chef fru von Essen är just en inlaga om vissa svagheter i dagens lagstiftning.Jag tror knappast detta tar sig igenom som lag genom Riksdagen, eftersom det finns komponenter i det som strider mot dels svenska grundlagar och principer, och dels mot Europakonventionen. Att en svensk journalist skulle avslöja att ett gästande amerikanskt flottfartyg har en lätt radioaktivitet utmed skrovet som tecken på medförda kärnvapen, har denne journalist grundlagsskyddat och kan inte dömas för.

  Inget annat Nato-land kan tvingas på till exempel amerikanska kärnvapen mot dess vilja. Länder som Spanien och Finland har nu direkt lagstiftning just emot detta. Inte för så många månader sedan diskuterades ämnet i Tyskland att förbjuda kärnvapenbaser i hela Förbundsrepubliken. Det är inte dåligt! Tyvärr skulle den urreaktionära polska katolska högern med glädje överta dessa baser…

  Av alla turkiska krav på utlämningar av alltifrån förmenta terrorister till Erdogans paranoida föreställningar om terrorister i både Sverige och Riksdagen -så har Sveriges Högsta domstol enigt och alltid avvisat samtliga utlämningsärenden till Turkiet -ett land som vi vet har politiska fångar och mest fängslade journalister i HELA världen!

  Inte ens amerikanarna lämnar ut medlemmar och ledare ur Gulen-rörelsen till just Turkiet, och i Sverige går det inte att utlämna någon person till brottsprocess i annat land om inte brottet klassas som sådant i Sverige under svensk lag.

  Hade Julian Assanges omdöme inte sviktat så våldsamt när han befann sig i Sverige (där dennes utlämnande av amerikanska militära personallistor och annat från Irak INTE alls är olagligt i Sverige), hade han aldrig överhuvudtaget kunnat lämnas över till amerikanska systemet, inte heller hade det då kunnat passera Europadomstolen i Strasbourg med annan slutsats.

  Men Assange begav sig till det mest yankee-vänliga landet Storbritannien, med uselt omdöme, och fastnade nu i London på dels en ambassad och nu i brittiskt utredningshäkte. Jag har full sympati för Assanges verk och insatser, men med dåligt omdöme, dennes konspirologiska tankar om allehanda saker och usla rådgivare skiljer nu honom från en säker svensk frihet till en nu daglig engelsk synnerligen dyster utlämningsprocess, i vilket han själv delvis med egen förskyllan försatt sig i. Tyvärr!

  Nu kan bara Europadomstolen i Strasbourg rädda honom från ett psykiskt tortyrstraff i de hämndlystna imperiala Förenta staterna.

  Amerikansk krigsmakt har ALDRIG någonsin avslöjat om deras flottfartyg när atomvapen för dagen eller inte – detta problem har samtliga europeiska länder fått erfara vid flottbesök. Det avslöjas inte för någon utlänning, ens i Europa.

  Jag har konstant föreslagit ett enat europeiskt militärkommando och en övergeneralstab för Europeiska unionens militärmakter som inom EU tillförs fullmäktig makt att ha fullt kommando över gästande icke-europeiska länders militärer och baser, och att med tiden att de icke-europeiska länderna inom NATO lämnar europeiskt territorium och att de europeiska Natoländerna omvandlar inom EU:s ram detta till ett inkluderande ETO, där med tiden länder som Ukraina, Vitryssland och hela Ryska federationen bjuds in för ett helt enat europeiskt försvar.

  Det är den enda möjligheten att dela undvika de nya amerikanska järnridåer som återigen skall dela -och självklart försvaga Europa- och att få tillit mellan Lissabon och Vladivostok som den store general de Gaulle en gång såg som Europas säkerhetsmässiga enande.

  Det går naturligtvis inte med Washington, som vill ha ett svagt, beroende och passiviserat Europa.

  Stärker man de europeiska broderliga strukturerna, slipper vi dansa efter de improduktiva och imperiala Londons och Washingtons våldsetablissemang.

  Europa kan bli fritt!! -vi måste sluta springa omkring i det amerikanska imperiala hundkopplet!

  • Gott om frimurare i Europa som ser Englands moderloge som deras överhuvud. Katalanernas med separatister förbundna bröder firade den logens 300-års jubileum i London mitt under pågående försök att bryta med Madrid.
   I EU-’parlamentet’ finns åtskilliga enligt uppgift.
   Det förekom försök att kräva att EUs representanter måste avslöja såna medlemskap men det röstades ner.
   Frimureriet är nog det mest generella sättet att infiltrera allt. Utan den faktorn vore det nog betydligt större chans att politiskt motverka elitsällskap av den typ som nämns i artikeln.
   Och skapa andra plattformar.

   • Frimureriet är förmodligen det mest öppna av alla dessa sällskap – dess medlemsmatriklar är öppna och offentliga, i de flesta länder. I många Centraleuropeiska länder är frimureriet helt förbjudet, t.ex. i Ungern, och för alla katoliker är frimureriet strikt förbjudet (bannat av påven). Säpochefen fru von Essen kan vi utesluta direkt -nordiska frimurarloger tillåter inga kvinnor…

    Men punkten om sammanslutningar och sällskap är viktig: det finns gott om allehanda sällskap som däremot är vare sig öppna, offentliga eller godartade.

    Ett riktigt farligt hemligt sektsällskap som gett sig in i politiken är det reaktionära katolska Opus Dei via sitt husparti Vox i Spanien. Mörkare än så blir inte den spanska natten.

    • Den lägre nivån av frimureriet har ingen insyn i de högre nivåerna och katolikerna skrev på 1800-talet om hur Palmerston som var den ledande frimuraren – the grand patriarch of freemasonry – låg bakom alla revolutioner och att Edward VII hade samma topposition från 1901 vilket underlättade för att förverkliga det önskade världskriget. De två värsta politiska figurerna under flera århundraden hade hela frimureriet till sitt förfogande. Men historiker undertrycker helt den omständigheten och beskriver bara deras öppna verksamhet. I Sverige är frimurarna efter vad jag läst nominellt kristna men många av de andra sprider ateismen. Karl XV av Sverige initierade nämnde Edward men det hade inte den ringaste betydelse för vilken verklig roll Edward spelade.
     Lyndon Larouche Thierry Meyssan och William Engdahl lär vara frimurare och har bidragit med värdefulla insatser för humaniteten.
     Opus Dei uppkom som motvikt till Britternas intriger, vilka har pågått under hela 1900-talet. Det var tack vare dom som britterna inte lyckades få Franco att delta fullt ut i WW2. Mussolini Hitler och Franco var britternas påläggskalvar.

     • Ibland brukar man (klokare) säga att den omtalade ”judiska och/eller sionistiska världssammansvärjningen” är inget annat än Londons gigantiska Försäkringsbolagsväsende.

      Det kommer alltid finnas behov av olika slags terapeutiska samtals- och umgängesgrupper för (oftast) utsatta män i karriären som står under och utanför de i lika delar åtråvärda, farliga och hotande alfastrukturerna.

      Efter monarkins kollaps i Frankrike på 1790-talet uppstod grupper som ägnade sig åt sådant som förr var katolskt helt förbjudet och fördärvligt: andegrupper med seanser som blev en slags dåtida politisk epidemi. Republiken blev avkristnad, fick ny kalender med nya namn på dagar och månader, 10-timmarsdag och 10-dagarsvecka – och ny gud: l’etre Supreme – Det högsta väsendet.

      Var epok får sin hemlighetsintrig, och tidvis är de helt harmlösa. Om några bolagsmän av idag vill samlas och skrika halvnakna i skogen är det kanske inte alltid farligt och negativt; måhända det motsatta, kanske rentav gruppterapeutisk? Att lämna ledare att tänka på egen hand år efter år är förmodligen långt farligare: isolerade ledarfigurer är bland det farligaste politiken kan utsättas för; Hitler, Stalin, Mao och andra är just kända för sina långa isolationsperioder av läsande, arbete, och tänkande på kammaren där de inte fick åsikter och input utifrån.

      Inte bra.

 2. Om Frimureriet och andra hemliga sällskap (sekter).
  Världshistorien är helt skild från vad vi läser i skolböckerna!
  Något om den dolda världsmaktens korrupta historia och politik, den globala agendan, bankväldet och Bilderberg.
  Bakom finns politiska sekter i sekler som bildar en dold samhälls- och affärselit mot demokratin, fred och en generell välfärd. Krig är här lönsamt. Konflikter styr framtiden och finns inte för att lösas.

  Ickedemokratiska organ har bildats av eliten. Kapitalismen innehåller en hemlig allians med kommunismen. De har samma mål.
  USA gav stöd till Stalin och Mao. Men även högerns Hitler fick stöd från väst. En konfliktplanering styr därför världspolitiken.

  Finansaktörerna har finaniserat krig och revolutioner i 300 år. Krig kostar och folken får betala i blod och pengar. Världen är fylld med vapen.
  Vad gäller Nato? Politiker talar med dubbla tungor, (som när EU bildades). Är Nato en blivande världspolis i en kommande internationell polisstat?

  Europa och USA blev fördärvat av frimurarsekter och politiska revolutioner på 1700- till 1900-talet. Man kunde förvänta sig att världssamfundet skulle stoppa detta. Bakom dessa verkar trojkan med Rothschild, Rockefeller och J P Morgan.

  • Men även om dessa sällskap finns, så är ofta de rejält avslöjade och publicerade. Från Bilderberg har till och med deltagare låtit publicera den ”hemliga diskussionslistan”.

   Från länder som däremot aldrig byter parti och ledarskap – finns i stället parti- eller oligarkintrigerna under sittande ledare; som är ett slags ständigt rörliga strikt hemliga sällskap. En Berezovskij – trogen vän ena dagen, fiende – andra veckan, våldsam bråd död genom outredbara mystiska orsaker ett tredje år.

   Det kommer alltid att finnas behov av framtidsorienterade snack- och skvallergrupper kring makten, vare sig det är en absolut monark, gangsterkapitalister och gulaschbaroner eller ett kommunistpartis politbyråmedlemmar.

   Som Dostojevskij skrev: Där nere Mörkrets makt, däruppe Maktens mörker.

   Men en nordisk hyfsat transparent modell med folkrörelsepartier och ledare som inte stjäl och som avgår utan knyst när mandatperioden är över – är en god början!

   • Problemet är att det inte är folkrörelsepartier längre i Sverige utan statsbidragspartier finansierade via skatter! Och det är inte partiledarna som bestämmer utan partistyrelserna och de avgår inte! Sverige är för övrigt klassat av EU som ett av de mest korrumperade i EU men att myglet är så normaliserat att ingen längre reagerar på korruptionen.

 3. Benny!

  Hävdar Du statistik får Du faktiskt:

  1) visa upp den i sin helhet eller väl utvalda jämförande siffror k sammanhanget;
  2) ange exakt källa, rapportnamn, publikationsår;
  3) Dina läsare ska inte själva behöva leta upp Din påstådda statistik (som Du redan läst och därmed har, och hänvisar till) som Du hävdar.

  Hävdar man de siffror Du gör i ett ämne där denna uppgift går i motsatt riktning än given existerande, får Du faktiskt visa upp dessa tal exakta, inte i påhittade generella svep som inte är vare sig sanna eller korrekta -och det vet Du också.

  Att Sverige skulle i till exempel offentlig förvaltning eller i medborgarnas vardagliga liv tillhöra de mest korrupta i Europeiska unionen är helt enkel dumheter.

  Hur många svenskar har betalat extra under bordet för att få schysst medicin på apoteket eller mutat Ica-handlaren för att få ”äkta oxfilé” -jag känner inte en enda person som i sin tur vet att det någonsin hänt!

  • Korruptionen finns ju överallt men den är ju mellan politikerna och näringslivet? Hur kan någon som bor i Sverige missat detta.

   • Jag och ingen jag känner har stött på en muta i Sverige i hela sina liv -och jag har ändå jobbat med paragrafer i 30 år.

 4. Egentligen behövs väl knappast EU:s rapporter om korruptionen i Sverige men för att påminna om de värsta skandalerna så har vi Nuon, Northland, Friends Arena, Swedbank, tunneln genom Hallandsåsen, den eviga följetången med fixandet av Ölandsbron där samma företag Skanska av någon anledning alltid får kontrakten att åtgärda problem de själva genom sin inkompetens skapat, alla skandaler i ”Muteborg” (Göteborg), byggandet av vindsnurror där utländska företag lättvindigt får våra skattepengar i subvention m m. Listan är närmast oändlig och vad allt detta kostat svenska folket är väl ingen som törs räkna på…

    • Tror du verkligen att ”Benny” skulle referera till information som produceras av dessa organisationer? Jag har alltid hört ”Benny” uttala att EU och västmedia alltid ljuger och kommer med fake news.

     För övrigt visar ju rankingen på sidan som du länkar till att Sverige ligger tredje från toppen av länder som är minst drabbad av korruption. Endast Danmark och Finland är bättre.

     • Uppger någon att de har exakt statistik så utgår jag frankt att de har tillgång till denna, och kan visa upp den. Som man ropar får man svar -åtminstone från mig. Naivt? (Nja, öppenhet på internet för min del – men jag tror inte jag faller i populismens björnfälla i vilket fall…)

     • Efter alla år man levt så har man lärt sig att MSM nästan alltid ljuger eller förvanskar! Men det kommer nog ”Anders” också att bli varse om i sinom tid…Något mer lögnaktigt än USA-styrd media får man verkligen leta efter!

    • Tack!
     All statistik om korruption kan ifrågasättas på grund av att det inhämtade underlaget -av logiska skäl- aldrig är komplett.

     Men jag ställer mig mycket frågande till Bennys påstående ovan att Sverige skulle ligga i övre delen av europeiska ”ligan”.

     Förvisso är byggprojekt både klassiska för såväl pengatvätt, karteller och saltade fakturor m.m. – men! så är det ju i precis alla länder också med allehanda stora byggprojekt.

     Företagskorruption i privat sektor är mycket mer svårövervakad då den kan hållas aktivt tyst av alla få kunniga inblandade, och kan fortgå därför under lång tid. Här har ju i vissa sammanhang, däremot, Sverige varit aktivt; själv tänker jag på Telia som varit inblandat lite här och var i länder där de avkrävts ”pengar i plastpåse” helt enkelt, medan vi vet att -å andra sidan- så har IKEA:s vad det verkar avsevärt ”renare företagskultur” i östra Europa just vägrat mutvägen för att få ens elektricitet, och fått bygga egna elkraftverk på egen hand.

     Korruption där medborgare är inblandade som ’privatperson’ eller i offentliga statliga och skattefinansierade sammanhang, så släpper gärna inblandade (dolt i hemlighet, anonymt) ut sakernas tillstånd; och i detta senare är det ju väldigt lite av i just i norra Europa. På det senare planet ligger därför Sverige mycket bra till.

     Men allt lär vi självklart aldrig få veta, det ligger i pengarnas natur.

   • @Johan de Naucler 5 augusti, 2022 At 18:59

    EU-kommissionen varnar Sverige: Gör nåt åt er korruption
    EU. Att politiker och kriminella startar skattefinansierade välfärdsbolag och blir mångmiljonärer blixtsnabbt har retat många. Nu har EU-kommissionen fått upp ögonen för Sveriges korruption med offentliga medel och uppmanar i en rapport landet att åtgärda problemet. Även myndigheten MUCF:s politiska bidragsutdelning ska granskas, meddelar kommissionen.
    https://www.friatider.se/eu-kommissionen-varnar-sverige-gor-nat-er-korruption

    Kommentar från redaktören: som jag ej nu kan lämna som vanligt svar Påminnelser
    : Ericssons mutor – eller ”Inget är nytt under solen”. Korruptionen inom läkemedelsindustrin, bland politiker i USA etc…
    Kapitalismens korruption kvaddade KS! Konsulterna!

 5. Den korruption i Sverige jag tycker är mest frånstötande är ”Sossekorruptionen”.

  Sossekorruption är ett politiskt s.k. demokratiskt system där likasinnade tillsätter och hjälper varandra och där lojalitet går före kompetens.
  Många socialdemokrater föds in i det systemet.
  Ett flertal har aldrig haft ett riktigt jobb. De föds in i demokratiklanen.
  Ibland är det gifta med varandra. De kan också tillhöra olika partier.
  Som i fallet jag kände till.
  Ett socialdemokratiskt kommunalråd gift med en moderat högre tjänsteman på Länsstyrelsen.
  Samarbetet blir oundvikligt. Sossar och socialister för övrigt älskar samarbete.
  Det liknar det gamla feodalismen.
  Hjälper du mig så hjälper jag dig.
  Den socialdemokratiske väljaren bryr sig som regel inte.
  Det räcker med att höra alla vackra tal och tro på dem så är allt frid och fröjd.

 6. Jag lägger märke till att några kommentarer för Johan och Benny inte har någon ’svara’ efter. Undrar hur det styrs?
  Sker det automatiskt genom programvaran. Är det någon AI-algoritm som identifierar något i texten och avslutar en ’tråd’?
  Eller har det något att göra med om man kryssar för att man vill bli notifierad om nya kommentarer? Jag har inte lagt märke till det förut

  • Även jag och redaktören hade problem med det igår med undertecknads svar på en fråga, då mitt svar och kommentar hamnade under helt fel persons text…

   Jag tror att skriver alla primärt eget svar i svarsrutan nederst istället för att trycka på det lilla ordet ”svara” under allas svar, så hamnar det rättare och i rimligare tidsordning!

   Det är allra bäst om alla skriver i ämnet som anges ”Nato tumskruvar… samt förhållande till yttrande- och demonstrationsfrihet visavi Säpo-uttalandet” -istället för att vi alla fransar ut ämnet till lokal och europeisk korruption och dess statistik (jag är inte själv minsta oskyldig, men jag svarade på en annan läsares inlägg o.s.v.).

   HÅLL OSS TILL HUVUDÄMNET!!

   (PS. Jag är inte minsta Besserwisser eller Messerschmidt -men jag framlade en ödmjukaste början till en måhända rimligare lösning!). Trevlig helg till alla!

 7. Beträffande korruption. En artikel i globalresearch från 2016 av Paul Craig Roberts beskriver hans samtal 1970 med en dignitär när PCR undrade över hur Usa får Europa att lyda.
  ”In the 1970s my Ph.D. dissertation chairman, then a very high-ranking official in Washington with control over international security affairs, asked me to undertake a sensitive mission abroad. I refused. Nevertheless, he answered my question: “How does Washington get foreign countries to do what Washington wants?”

  “Money,” he said. “We give their leaders bagfuls of money. They belong to us.”
  Reinfeldt och Anders Borg fick välavlönade uppdrag för banker. Det räknas ju inte officiellt som korruption iom att det sker till synes separat från den politiska karriären.

  • Det sker tidigare. Många unga statstjänstemän/kvinnor och ledande politiker får utbildning och allehanda ”stipendier” och diverse subsidier för gästlärarposter och annat för ”utbildning” vid amerikanska universitet, vilket leder till långsiktiga lojalitetsband – en sakta inmutning.

   NED – National Endowment for Democracy, Amerikas välkända maktövertagningsinstitut har kontakter med alla politiska partier och grupper i europeiska länder som de politiskt, ideologisk och tematiskt helt enkelt korrumperar, tämjs i handels- och militärpolitiska frågor som skall överensstämma över hela det landets åsiktslinje.

   Detta ”främmande makt”-beteende är välkänt och jag har stark känsla av att det finns inget annat land som har så mycket spionage och undergrävande aktivitet mot det svenska partiväsendet och valfrågornas upplägg som amerikanska NED.

   Skulle Säpo agera likadant mot alla länders yttre påverkan mot oss i Sverige borde just NED och dess tentakler både förbjudas som utvisas diplomatiskt, för det är det som pågår.

   Thierry Meyssan har skrivit utförligt om detta, detta råder i såväl vänster- som högerpartier.

   Kartlägger man NED:s makt över de svenska politiska partiernas liv och stöd, så får vi helt enkelt det slutgiltiga intrycket av ett sakta, fientligt och undergrävande maktövertagande som i princip alla partier utsatts för i moderna decennier; ett slags gigantiskt IB-haveri.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here