NATO:s stora klättring nedåt

23
1463

Moon of Alabama har 11 juli publicerat nedanstående artikel, vilken Rolf Nilsson översatt.
https://www.moonofalabama.org. Framtiden får visa om bedömningen är riktig eller inte.
Utdrag från: Kommunikén från toppmötet i Vilnius

Utfärdad av Natos stats- och regeringschefer som deltar i Nordatlantiska rådets möte i Vilnius den 11 juli 2023:

 1. Vi stöder fullt ut Ukrainas rätt att välja sina egna säkerhetsarrangemang. Ukrainas framtid ligger i Nato. Vi bekräftar det åtagande vi gjorde vid toppmötet i Bukarest 2008 om att Ukraina ska bli medlem i Nato, och i dag erkänner vi att Ukrainas väg mot full euroatlantisk integration har gått längre än behovet av en handlingsplan för medlemskap. Ukraina har blivit alltmer interoperabelt och politiskt integrerat med alliansen, och har gjort betydande framsteg på sin reformväg. I linje med 1997 års stadga om ett särskiljande partnerskap mellan Nato och Ukraina och 2009 års komplement kommer de allierade att fortsätta att stödja och granska Ukrainas framsteg när det gäller interoperabilitet samt de ytterligare reformer av demokratin och säkerhetssektorn som krävs. Natos utrikesministrar kommer regelbundet att bedöma framstegen genom det anpassade årliga nationella programmet. Alliansen kommer att stödja Ukraina i genomförandet av dessa reformer på dess väg mot ett framtida medlemskap. Vi kommer att vara i stånd att inbjuda Ukraina att ansluta sig till alliansen när de allierade är överens och villkoren är uppfyllda.

Uttalandet ”när de allierade är överens och villkoren är uppfyllda” sätter utan tvekan ribban högre än vad som utlovades i förklaringen från toppmötet i Bukarest 2008:

 1. Nato välkomnar Ukrainas och Georgiens euroatlantiska strävan efter medlemskap i Nato. Vi enades i dag om att dessa länder ska bli medlemmar i Nato. Båda länderna har lämnat värdefulla bidrag till alliansens operationer. Vi välkomnar de demokratiska reformerna i Ukraina och Georgien och ser fram emot fria och rättvisa parlamentsval i Georgien i maj. Handlingsplanen för medlemskap (MAP) är nästa steg för Ukraina och Georgien på deras direkta väg mot medlemskap. I dag klargör vi att vi stöder dessa länders ansökningar om MAP. Därför kommer vi nu att inleda en period av intensivt engagemang med båda länderna på hög politisk nivå för att ta itu med de frågor som fortfarande är olösta i samband med deras MAP-ansökningar. Vi har bett utrikesministrarna att göra en första bedömning av framstegen vid sitt möte i december 2008. Utrikesministrarna har befogenhet att besluta om Ukrainas och Georgiens MAP-ansökningar.

Notera också att ”villkoren”, precis som reglerna i den ”regelbaserade ordningen”, är odefinierade. Det verkar som om varje Natomedlem kommer att kunna definiera sina egna villkor.

Notera också detta från
Presskonferens inför toppmötet av generalsekreterare Jens Stoltenberg inför Natos toppmöte i Vilnius

Iryna Somer, Interfax Ukraina

Tack, Oana. Iryna Somer, den ukrainska nyhetsbyrån Interfax Ukraina. Jag har en följdfråga till Mindaugas angående deklarationen. Jag förstår att ni inte kan kommentera det språk som kommer att användas i deklarationen om medlemskap. Men kan ni berätta för oss hur långt eller hur nära de allierade är när det gäller formuleringen i förklaringen om ett eventuellt medlemskap för Ukraina, vilket också kommer att vara tillfredsställande för Kiev? Tack så mycket.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

[…]

Vi kommer att ge stöd till Ukraina så länge det behövs. För om inte Ukraina vinner det här kriget finns det ingen medlemsfråga att diskutera överhuvudtaget.

Ukrainas seger i kriget, som är ouppnåelig, är nu ett huvudvillkor för dess inträde i Nato.

Det var inte vad den ukrainska regeringen hade velat höra.

Via Strana.news (maskinöversättning):

”Utan motstycke och absurt.” Zelensky kritiserade de allierade för avsaknaden av en inbjudan till Nato – 13:59 11 juli.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterade västledarnas planer på att inte inkludera några detaljer om Ukrainas NATO-medlemskap i ett kommande uttalande.

”Nu, på väg till Vilnius, fick vi signaler om att ett språk utan Ukraina diskuteras. Och jag vill betona att denna formulering endast är på inbjudan, och inte på grund av Ukrainas medlemskap. Det är utan motstycke och absurt när det inte finns någon tidsram för inbjudan (! ) och för Ukrainas medlemskap, och r en märklig formulering om ”villkor” läggs till även för att bjuda in Ukraina …

Det verkar som om det inte finns någon beredskap att vare sig bjuda in Ukraina till Nato eller att göra landet till medlem i alliansen. Följaktligen återstår möjligheten att förhandla om Ukrainas medlemskap i Nato – i förhandlingar med Ryssland. Och för Ryssland innebär detta en motivation att fortsätta sin terror. Osäkerhet är svaghet. Och jag kommer uppriktigt att diskutera detta vid toppmötet”, skrev Zelensky.

Zelinsky verkar besviken. Som om hela spelet inte hade varit uppenbart från allra första början. Sedan 2008 skulle Ukraina användas som ett verktyg för att irritera och klaga på Ryssland. I övrigt är det av ringa värde. Det kommer att sluta som en bortkastad trasa medan Nato till slut återigen kommer att erkänna Ryska federationen som den supermakt den är. Nato kommer att behöva lära sig att lyssna på och förhandla med Ryssland.

Låt oss nu vänta och se vad NATO: s klättring ner kommer att göra för motivationen hos den ukrainska armén och folket.

Föregående artikelVarför döljs militären stora och ökande påverkan på miljö och klimat? Svenska försvarsmakten vill ha lättnader
Nästa artikelPolen: Manifestation mot kriget i Ukraina, och mot Ukrainas folkmord i Volhynia
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

23 KOMMENTARER

 1. Nato (Nord Atlantiska Terror Organisationen) är en ”knytkalas” krigar allians. Det är medlemsstaternas arméer vilka bidrar med sitt till lasten för att bilda en så kallad Nato armé. Knytkalas alliansen befinner sig numera i ett trångt läge – medlemsstaterna spenderade jo (kastade) det mesta av de vapen de hade för deras illusionsnummer om att krossa Ryssland. Därför är Nato i barskrapa stadiet numera läge och klustervapen som ska ges till ukrozionazi är ett ypperligt exempel på just det stadiet. Världen ser att Nato är bar på svansföring med väldig dålig på att leverera när det verkligen gäller. Det är fara och färde för självaste Nato …💀

  https://www.youtube.com/watch?v=4x6Es_bw98c&t=1674s

 2. För svensk del är det viktigt att vara vaksam mot att det ser ut som om Zelinsky dumpas och att kriget därför snart upphör.
  Det kan vara teater som inte alls måste betyda att det inte flammar upp och eskalerar.

 3. Jag läser nu i dag på statliga SVT Public Service att nu ska vi i Sverige ”informeras in i NATO”.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-informationskampanj-msb-ska-hoja-var-kunskap-om-nato

  Det var precis lika med EU-inträdet och jag märkte det mycket väl på samhällsägda KomVux där jag som elev blev utsatt sådan kampanj.
  Det liksom hörde till undervisningen i ämnen som passade men jag tyckte det kändes olustigt. Som en propagandakampanj.
  Några elever fanns sig inte tillrätta liksom jag men de flesta tycktes bara intresserat följa.

  Jag menar det är så demokratin fungerar.
  I viktiga och kontroversiella frågor finns ingen valfrihet.
  Beslut är redan uppgjorda av en borgerlig elit och den demokratiska valfriheten begränsas till att med auktoritet övertyga om att det borgaren bestämt är det enda rätta för landet.

  Nu liksom vid EU-inträdet riktas ”informationskampanjerna” främst till de unga.

  Genom den unga generationen kommer genomgripande reformer och paradigmskiften betraktas som ”progressiva” (kanske med politisk vänsterkänsla?) då just den unga generationen betraktas allmänt som ”framtiden” och de skiftningar som samhället ”måste” genomgå.

  På detta sätt har jag uppfattningen statens propaganda inte fungerar i Ryssland.
  Där är den urbana delen inte så genomgripande som i västvärlden och samhällets beslut vilar istället mer på de vuxnas och äldres vilja.

  Det sägs man inte demonstrerar politiskt i Ryssland men på Sovjetunionens tid hade de äldre kvinnorna babousjka en betydande roll som folklig påverkare av politiken.
  De kunde samlas på gator och torg och göra uttryck för sådant de tyckte var fel och borde ändras.
  Barn och ungdomar däremot hörde hemma i skolan där de fick utbildning och lära sig grunderna i livet.
  Klar skillnad mot Västvärlden där t.ex. Greta Thunberg förmodligen missat hela sin utbildning på grund av att vara borgerlighetens tjänare i uppgjorda politiska engagemang.

 4. Nu vet vi vad Biden menar med att Ukraina skall försvaras till sista Ukrainaren: Han menar att det Ukrainska folket skall utrotas – utrota sig självt! Och Blackrock foundation har köpt upp tillgångarna, dvs den bördiga jorden. Europas produktivaste jord. Troligtvis skall den läggas ned. För att skapa marknad för fabriks skapat kött.
  Detta är samma process som allmänna valet satte stopp för i Nederland.

 5. NATO förhindrar rysk expansion västerut. Kolonialryssland har enorma oexploaterade områden österut att fokusera på. Endast lusten att härska över mer utvecklade folk i väst som får dem att störa alla grannländer. Ryska Imperiet är i grunden sjukt, dess ursprung som offer för mongolerna spökar ständigt. Med Putins krigshetsarpolitik kan den ryska statsbildningen faktiskt utvecklas till kinesisk vasall. Det borde stämma till eftertanke.

  Det finns ingen som helst likhet mellan Hitlers planer på judeutrotning och världsdominans och USA´s faktiska världsdominans och stöd för Israel, de är exakt varandras motsats.

  • Helt historielöst inlägg John Wall, och bara samma propaganda som de andra USA-nissarna här på forumet sprider. USA håller på att falla samman och det är den sanningen som vi måste förhålla oss till och inte det här Nato-skräpet som Sverige kanske är med i! Ekonomer i USA varnar för att kollapsen kan komma snabbt då de flesta banker och hela ekonomin i USA är på obestånd sedan länge. Och här har du anledningen till USA:s krigshetsarpolitik man hoppas kunna undvika kollapsen med ett storkrig i världen och det är därför som galningarna i Washington agerar som de gör.

  • Varken Nato eller USA förhindrar något – inte ens förhindra gerilla i sandaler, låt vara Mighty Russia

   ”which still builds and sells the F-16 to various countries, is obviously not happy that the markets will soon learn that the F-16 have no fu**ing chance against modern Russian fighter planes and air-defenses.

   Their coming destruction will scream ”Buy Russian!” to the world and several countries will probably switch their provider and do so.”

   https://www.moonofalabama.org/

  • @Jon Wall 14 juli, 2023 At 13:18
   NATO förhindrade kommunisterna expansion västerut förra seklet, vilket var avsikten. NATO då innebär att USA tog totalitär kontroll av Europa, ockupationstrupperna finns kvar idag, vilket var just avsikten med NATO. Jag har inte sett någonting som tyder på att att dagens Ryssland skulle vilja expandera västerut. Däremot är ju USAs ansträngningar att expandera österut mycket tydliga, Ukraina ett primärt exempel. Dagens ryss-utrotning i Ukraina är ett identiskt exempel på Hitlers judeutrotning. USA vill ”av-ryssifiera” Ukraina. Kina har aldrig etablerat ”vasaller” som USA, och gör det heller inte idag. Det är USAs krigsexpansion med NATO som manar till eftertanke. Ryssland agerande i Ukraina är försvar för överlevnad.

   • Samtidigt fanns inga kända planer på någon kommunistisk expansion västerut efter Andra Världskriget. Sovjetunionen var till stora delar sönderslaget med tusentals mer eller mindre förstörda byar och städer, och över 20 miljoner döda. De s.k. öststaterna var fattiga och svaga och hade att ägna all kraft åt att bygga upp sina länder.

    • @Anders Romelsjö (red) 15 juli, 2023 At 07:52
     Det är väl riktigt om vi talar om militär och territoriell expansion. Däremot var Sovjet mycket tydliga när det gäller en ideologisk expansion, vilket införandet av kommunismen i Kina, med flera platser, tydligt vittnar om.

     • Införandet av kommunismen i Kina skedde av kineser, ledda av bl.a. Mao Tse Tung.

     • Anders Romelsjö (red) 19 juli, 2023 At 14:06
      Riktigt så enkelt var det inte. Mao’s personliga rollmodell var Stalin, som Mao ansåg vara en stark och duglig ledare som han beundrade. Det var Sovjet som kom till Kina och erbjöd (sålde) kommunismen, inklusive sockrade erbjudanden om tekniska och andra bonusar. Mao Zedong köpte erbjudandet. Det var alltså inte så att ”Kina” åkte till Sovjet och hämtade hem kommunismen.

      Det är förvånande hur personligt detta var när man går till originaldokumenten. Stalin dog 1953, och Nikita Khrushchev tog över, men Mao föraktade Khrushchev som en vek och oduglig ledare. Brytningen kom, mycket personligt, vid det så kallade swimmingpool incidenten 1958. Khrushchev kom på statsbesök, Mao tog emot honom i simbyxor vid poolen, och utmanade Khrushchev att simma ikapp. Mao var en stark simmare, Khrushchev kunde inte simma alls, utan erbjöds så kallade ”waterwings” som barn använder. Det blev slutet på sovjetkommunismen i Kina, Kina började utveckla sin egen kommunism. Tekniskt samarbete fortsatte dock till 1964.

     • Kinas kommunistiska parti bildades 1921, då Lenin var ledare för ryska kommunistpartiet. ”År 1912 kallade sig partiet, som först varit en fraktion inom Rysslands socialdemokratiska arbetareparti, för Rysslands socialdemokratiska arbetareparti (bolsjevikerna), förkortat RSDAP (b). 1918 antog man namnet Rysslands kommunistiska parti (bolsjevikerna). 1925 antogs så namnet Allunionens kommunistiska parti (bolsjevikerna) förkortat VKP(b), som 1952 ändrades till Sovjetunionens kommunistiska parti.[2]” (Wikipedia).
      Mao var ingen okritisk beundrare av Stalin. Detta framgår bland annat av artikeln ”Till frågan om Stalin” från 1963 i den stora polemiken i den internationella kommunistiska rörelsen.

 6. I själva verket bekräftar verkligheten och de uttalanden som görs av EU-eliten och Nato-svärmen att de formulerar en ny Nazipolitik för Europa, utan att de uppenbarligen verkar uppfatta det själva. Eller försöker de bara att dölja det?
  Nazipolitiken har redan startat med censur av yttrande och pressfriheten, lögner och ohämmad propaganda, liksom avsaknaden av offentliga debatter och analyser där andra uppfattningar än den politiska adeln helt uteblir.

  • I USA hörde jag man kan få sparken från jobbet och sitt bankkonto avslutat om man offentligt visar man har stora sympatier för Ryssland.

   Vad är det för frihet när staten (i USA det privata kapitalet) berövar medborgaren och individen sina levnadsvillkor?

   Jag tycker det är rena diktaturfasoner.

  • @Erik Andersson 14 juli, 2023 At 18:29
   Vi skall heller inte glömma historien. Oligarkin i USA stödde till en början Hitler då man såg Hitlers ambitioner att ”ena Europa”, kontrollera Europa, som en fördel för USA. I verkligheten skulle alltså Europa bli en underordnad vasall till USA. Vi ser precis samma utveckling idag. Michael Hudson beskriver det framtida Europa i en intervju som just återpublicerats idag på GP som en ”död ekonomisk zon, mer och mer beroende av USA, medan Ryssland, Kina och Iran, och till och med potentiellt Indien, Pakistan, Bangladesh Indonesien – kommer att integreras mycket mer ekonomiskt med Asien, där ju majoriteten av mänskligheten bor.” ”européerna lyder helt enkelt order [från USA]”

   Vidare

   ”Och idén om den unipolära världen i vilken USA lägger belag på världsekonomins alla vinster
   och hyror och intressen, precis som det antika Rom berövade sina provinser genom att roffa åt sig
   all rikedom och alla inkomster, och inte producera något hemma, samtidigt som de utarmade sin
   inhemska befolkning. Det är bara en exakt parallell.”

   https://www.globalpolitics.se/michael-hudson-om-det-ekonomiska-laget-vilka-ar-trenderna-och-varfor-del-iv/

   ”Amerikansk politik, som är finanspolitik, lever på kort sikt” Medan Kina har lyset in i två till tre kommande generationer – minst.

   Det är teknologi, energi, samhällssystem, som folkstyre som kommer att driva världen framåt, och Kina leder spektakulärt i alla avseenden.

  • ”The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”
   / Albert Einstein
   Source: https://www.azquotes.com/author/4399-Albert_Einstein/tag/evil

   ”Och om det finns flera former av duglighet och förtjänstfullhet, är det en verksamhet i enlighet med den bästa och mest fullkomliga formen ”Under ett helt liv” måste vi dessutom tillägga. För en svala gör ingen sommar, och det gör inte heller en vacker dag. På samma sätt kan inte en enda dag eller en kort tid göra en person salig eller lycklig.”
   / Aristoteles
   Källa: https://sv.wikiquote.org/wiki/Aristoteles

 7. Det framgår med all önskvärd tydlighet att nationalsocialismen hände för så länge sen och NATO-bygget pågått så länge att ingen egentligen minns vad nazismen var, då uppstår det här skämtet att att man kallar vad som helst man inte gillar ”nazism”. Nationalsocialism är först och främst judehat, därefter socialism och tysk nationalism. Att kalla helt andra maktpolitiska företeelser ”nazism” är bara att vifta med sin egen okunnighet. Det enda som vagt påminner om nazism idag är rysk trupp i Ukraina, det liknar tysk i Polen, men judehatet grasserar bara i muslimska enklaver och vänstern.

  Nationalsocialisterna i Sverige är ett hundratal personer samlade i NMR, de kan eventuellt göra anspråk på att vara nazister eftersom de skyller allt på judarna och har en svensk nationalistisk infallsvinkel på alla företeelser. De har absolut inget inflytande alls. SD, som av okunniga vänstermegafoner kallas allt möjligt inklusive ”nazister”, är riksdagens minst Israelkritiska parti och torgför aldrig någonsin judehat. SD är fd socialdemokrater som ledsnat på socialdemokratins klimatfeministiska immigrationskollaps, de är alltså svenskar som tidigare röstat på övriga partier, främst socialdemokratin. Inom traditionella arbetaryrken röstar hälften på SD och hälften på SAP.

  Den enda storskaliga ”censur” vi har i Sverige är självcensur. Miljöpartistiska journalister döljer koldioxidens oerhörda litenhet och dess avgörande betydelse för växtlighet och hittar ständigt nya värmerekord. Inget konstigt med dem, det finns ju alltid nya någonstans, precis som man alltid kan hitta ett gammalt datum då det var varmare någonstans. Mp-journalisterna styr med urval av desinformation. Swebb-tv råkade ut för censur, 70åriga pensionerade beslutsfattare som inte sprang med i ekorrhjulet var inte populärt, de hade kredibilitet och måste deplattformeras.

  Svensk Nato-anslutning beror uteslutande på Putins angrepp på Ukraina. Utan det hade allt stannat vid det gamla. S stod för ansökan, den gjordes mest för att inte få ett Nato-val mot moderaterna, och sen förlorade de ändå. Surt sa räven. Putins angrepp i centraleuropa är det allvarligaste som hänt i vår världsdel sen det stora socialistiska krigets slut 1945. Sverige har fört en mycket försiktig utrikespolitik ända sen 1810, då två femtedelar av riket annekterades av ryska imperiet. Att vi nu går med i NATO får nog ses som att svensk överhet anser att krigsrisken blir minst som medlem. Om ryssen börjar mobba oss kan vi bara be amerikanerna sätta upp taktiska kärnvapen på Gotland. Ryska Imperiets röda linjer i ”det nära utlandet” kan inte effektueras när amerikanerna står ivägen.

  Att moderniseringen av Ryssland misslyckats är nedslående, men vi får förhålla oss till realiteterna. Ryssland måste förändras, dess krigshetsande diktator måste bort.

  • Har vi en krigshetsande diktator i Ryssland? I debatten om detta och t.ex. Ukraina bör beaktas: Ett fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland var nästan klar i slutet av mars 2022 enligt Israels f.d. premiärminister Naftali Bennet och Turkiet. Då ingrep USA och Storbritannien vars dåvarande premiärminister Boris Johnsson for till Kiev och stoppade det hela enligt Bennet. Ryssland är positiva till villkorslösa förhandlingar som jag uppfattat saken. De verkligt hänsynslösa i världen är USA/Nato vars krig och stöd till krig (Jemen t.ex.) bara detta millenium dödat 3,5-4 miljoner enligt beräkningar av Brown University, samt tiotals gånger fler civila än de c:a 9 000 civila som dödats i kriget i Ukraina. Glöm inte att USA:s uttalade mål är att försvaga Ryssland. Med USA/Nato i ryggen avvisar Zelensky fredsförhandlingar alltmedan tusentals soldater och oskyldiga i Ukraina dödas i detta Nato:s/USA:s proxykrig mot Ryssland.
   Rysslands ekonomi har utvecklats en hel del under Putins trots hårda och illegala sanktioner sedan flera år av Väst.
   Glöm inte heller att det inte alls är Ryssland utan USA som är ledande i statskupper mot demokratier.

   Urval av USA-stödda statskupper i demokratier.
   – 1953 Mossadeq, i Iran
   – 1954 Arbenz, Guatemala
   – 1960 Lumumba, Kongo
   – 1964 Brasilien
   -1965 Dominikanska republiken.
   – 1965 Sukarno i Indonesien
   – 1973 Allende i Chile
   – 1970 Sihanouk i Kambodja
   – 1983 USA Bishopregeringen i Grenada
   – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
   – 2014 i Haiti.
   – 2009 Zelaya i Honduras
   – 2013 Morsi i Egypten
   – 2014 Ukraina
   -2019 Bolivia.
   -2000-talet Venezuela. Stöd till upprepade försök till statskupp mot presidenterna Chavez och Maduro.

   • Anders R!
    Jo men visst, så rätt.
    Om man ställer din lista i
    jämförelse med vilka statskupper och krigshandlingar
    Ryssland medverkat till, varhelst- är det en himmelsvid skillnad
    där USA/Nato -snällt sagt- inte kan betraktas som alla goda gåvors givare.
    Därför är det beklagligt när vårt militära särintresse
    i form av Överstelöjtnant Paasikivi återkommande i SvT förklarar
    för tittarna att om vi inte motar Ryssarna i grind nu,
    kommer dom förmodligen att ta över hela Europa.
    Samtidigt menar han att tecken tyder på att Ukrainas
    militär vinner terräng mot Rysslands ockupationsstyrkor.
    Den gode Paasikivis budskap hänger inte ihop och det vet han nog själv.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here