Politisera inte kampen mot antisemitism

4
2099

 

I gårdagens artikel Akademiker – legitimera inte Israels ockupation av Palestina genom att delta i Hågkomstkonferensen!av docent Jan-Erik Gustafsson nämnde jag bland annat att ”EUObserver.com har idag 11 oktober publicerat ett upprop, see: Eu Observer från 54 internationella forskare som varnar för den av Svenska regeringen och EU understödda breda IHRA- definitionen av antisemitism , som i praktiken stämplar all kritik av den Israeliska staten som antisemitism. Uppropet förordar istället Jerusalem Declaration of Antisemitism, som i mars antogs av över 200 judiska akademiker i Israel och övriga världen (bland dem Göran Rosenberg).”

Jag är just nu digital prenumerant på SvD och återger artikeln ”Politisera inte kamp mot antisemitism” som SvD publicerat 12/10 och rimligen översatt från Eu Observer, i stället för att själv översätta den, med likartat resultat.


Politisera inte kampen mot antisemitism

Vi vill utfärda en skarp varning mot att låta kampen mot antisemitism bli ett verktyg för politiska syften. Det skriver ett femtiotal internationella forskare i ett upprop som även undertecknas av författaren Göran Rosenberg.

 Vi som författat detta upprop är forskare som arbetar med studier av antisemitism och närliggande forskningsområden.

Den 13–14 oktober möts EU:s och FN:s ledare samt stats- och regeringschefer från många länder vid Internationellt forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism. Sveriges statsminister Stefan Löfven är värd för detta möte som hålls 21 år efter Stockholms internationella forum om Förintelsen, vilket resulterade i Stockholmsdeklarationen, grunddokumentet för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Vi välkomnar och stöder Malmöforumets uttalade syfte ”att gemensamt ta konkreta steg framåt i arbetet med hågkomst av Förintelsen och kampen mot antisemitism”. Antisemitism och alla andra former av rasism och trångsynthet utgör ett växande hot som måste bekämpas med största kraft. Vi lovordar regeringarnas beslutsamhet och ansträngningar i detta avseende.

Samtidigt utfärdar vi en skarp varning mot den politiska instrumentaliseringen av kampen mot antisemitism – att den används som ett verktyg för andra syften. För att denna kamps integritet, trovärdighet och effektivitet skall bevaras uppmanar vi ledarna vid Malmöforumet att avvisa och motverka denna instrumentalisering.

Ett särskilt bekymmer i detta sammanhang är den ”arbetsdefinition av antisemitism” som antogs av IHRA i maj 2016, i efterdyningarna av det globala forumet för bekämpning av antisemitism 2015 som organiserades av den israeliska regeringen.

Elva ”samtida exempel på antisemitism” har bifogats till denna IHRA-definition, sju av dem rör Israel.
Flera av dessa exempel används som vapen mot människorättsorganisationer och solidaritetsaktivister som fördömer Israels ockupation och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De legitimerar felaktiga anklagelser om antisemitism, vilket fungerar som en varning för alla som uttrycker kritik mot Israels behandling av palestinierna. Detta har en dämpande inverkan på yttrandefriheten och den akademiska friheten och äventyrar kampen mot antisemitism.
Tyvärr har detta tydliga missbruk av IHRA:s definition och dess bifogade exempel hittills inte vidkänts av de regeringar och parlament som har antagit den. Ännu mer oroande är att EU arbetar hårt för att tillämpa IHRA-definitionen på flera politikområden och för att förankra den i hela samhället. I januari 2021 publicerade Europeiska kommissionen en ”handbok” för detta ändamål, som kritiserades skarpt av aktörer från det civila samhället. Bland annat driver handboken på för att ge IHRA-definitionen rättslig verkan och använder den som ett kriterium för att tilldela eller neka finansiering till civilsamhällets organisationer. Vi befarar att detta är en inledning på en diskriminerande och repressiv politik.

Den 5 oktober 2021 presenterade Europeiska kommissionen EU:s efterlängtade ”Strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv”. I likhet med den tidigare nämnda handboken ignorerar denna strategi den växande oron för IHRA-definitionens brister och instrumentalisering, som också tagits upp av olika aktörer inom ramen för det offentliga samråd som kommissionen arrangerat. Denna kritik framfördes även av en akademisk expertgrupp i en särskild inlaga som illustrerar instrumentaliseringen av IHRA-definitionen, liksom i ett öppet brev från tio europeiska människorättsorganisationer och nätverk. EU:s nya strategi ger faktiskt näring åt dessa farhågor.

Med oro noterar vi också att den politiska instrumentaliseringen av kampen mot antisemitism och av IHRA-definitionen främjas av samordnare och kommissionärer som utses av Europeiska kommissionen och nationella regeringar. Särskilt i Tyskland har detta skapat en giftig och skrämmande atmosfär. Vi märker en samordning med, och kopplingar till, lobbyorganisationer som skyddar den israeliska regeringen.

Detta politiserade tillvägagångssätt och denna politiska inblandning har en splittrande och polariserande effekt, vilket undergräver det breda stödet för kampen mot antisemitism och avleder uppmärksamheten från antisemitismens akuta källor. Det strider också mot den universalistiska andan i Stockholmsförklaringen, som saknas i IHRA:s definition.

Däremot finns det en alternativ definition av antisemitism som lanserades tidigare i år, Jerusalemdeklarationen om antisemitism (JDA). JDA har utvecklats av en grupp forskare från USA, Israel, Europa och Storbritannien som har stor erfarenhet av IHRA-definitionen. Efter mer än ett års överläggningar lanserades Jerusalemdeklarationen i mars 2021. Den har fått stöd av fler än 300 forskare inom antisemitism och relaterade områden, däribland många chefer för institut i Europa och USA.

Vi vill uppmuntra ledarna vid Malmöforumet att lägga till Jerusalemdeklarationen i sin politiska verktygslåda och att förlita sig på den som vägledning. JDA utgår från universella principer och är tydligare och mer sammanhängande än IHRA:s definition. Fri från bakomliggande politisk agenda erbjuder den vägledning rörande politiska yttranden där IHRA-definitionen har skapat förvirring och kontroverser.

Vi rekommenderar JDA även med tanke på statsminister Löfvens uttalande inför Malmöforumet: ”Vi måste ta itu med förintelseförnekelse och antisemitism genom att skydda och främja demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter”. JDA återspeglar och respekterar demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

För att Malmöforumet ska ge konkreta resultat har den svenska regeringen bett alla deltagande delegationer att lägga fram ”löften”. Vi uppmanar alla ledare vid Malmöforumet att gemensamt lova att förkasta och motverka den eskalerande politiska instrumentaliseringen av kampen mot antisemitism, som undergräver demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och som orsakar allvarlig skada på denna kamp.


Jean-Christophe Attias professor i medeltidens judiska idévärld, Université PSL Paris

Omer Bartov professor i europeisk historia, Brown University

Micha Brumlik professor, tidigare föreståndare för Fritz Bauer Institut-Geschichte und Wirkung des Holocaust, Frankfurt am Main

Hasia R. Diner professor i amerikansk judisk historia, New York University

Carlo Ginzburg professor emeritus, UCLA och Scuola Normale Superiore, Pisa

Susan Neiman professor i filosofi, föreståndare för Einstein Forum, Potsdam

Andrea Pető professor, Central European University (CEU), Wien; CEU Democracy Institute, Budapest

Göran Rosenberg författare

Yael Zerubavel professor emeritus i judiska studier och historia, tidigare grundare och föreståndare för Bildner Center for the Study of Jewish Life, Rutgers University

Moshe Zimmermann professor emeritus, The Richard Koebner Minerva Center for German History, The Hebrew University of Jerusalem

Michael Rothberg professor i komparativ litteratur och förintelsestudier, UCLA

Alon Confino professor i historia och judiska studier, föreståndare Institute for Holocaust, Genocide, and Memory Studies, University of Massachusetts, Amherst

För samtliga 54 undertecknare samt källhänvisningar, se artikeln på svd.se.

Föregående artikelDagens DN – Kommentar om dödlighet i COVID-19, och privatisering
Nästa artikelPrivata sjukförsäkringar missar målet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Enligt Wikipedia är semit den som talar ett semitiskt språk. Palestinierna talar ett semitiskt språk. Sålunda är Israelernas behandling av palestinierna antisemitism.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here