Presidenterna Assad och Putin talas vid i – enighet eller…?

5
1869
Bild: Nyhetsbyrån SANA.

Nyhetsbyrån SANA rapporterar ”President Bashar al-Assad och den ryska presidenten Vladimir Putin talade om situationen i norra Syrien igår i telefon.
Under samtalet bekräftade president Putin enheten och suveräniteten i Syrien, både land och folk.

För sin del betonade president al-Assad det totala avslaget på varje invasion av syriskt territorium under något namn eller förevändning och att ägarna av separatistmål tar ansvar för den aktuella situationen.

President al-Assad betonade också korrekt återvändande av befolkningen till sina hemområden och motsatte sig alla försök till alla demografiska övergångar som vissa försökte införa, och betonade Syrias fortsatta kamp mot terrorism och ockupation på alla tum av syriskt territorium” SANA

Kommentar:
Det lakoniska meddelandet kan vara ett uttryck för enighet, men där kan finnas en (kanske betydande) oenighet. Utgivarna av Alliansfriheten.se verkar vara inne på den senare linjen.
De skriver under hänvisning till meddelandet från SANA
”Syriens regering har svarat genom ett skarpt fördömande av alla försök att kränka landets territoriella integritet.
Den syriske presidenten underströk i kategoriska ordalag att ”landet avvisar varje invasion på syriskt territorium oavsett under vilken förevändning eller beteckning den genomförs” och vidare att ”de som står bakom de separatistiska målen bär det fulla ansvaret för händelsernas utveckling”.

Samtidigt verkar det klart att Syrien är hårt pressat av att situationen ser ut som den gör. Enligt BBC skall Syrien nu ha gått med på att syriska militärpoliser tillsammans med ryska övervakar att den kurdiska utrymningen sker.”

De påpekar också ”Uppgörelsen innebär att en del av Syriens territorium skiljs av och övertas av Turkiet och Ryssland, vilket är en grov kränkning av Syriens territoriella integritet och något som inte kan döljas av de till intet förpliktande fraserna i MoU. Där skriver Ryssland och Turkiet att de är angelägna (concerned) om att bevara Syriens territoriella integritet.”
Alliansfriheten.se: Ryssland deltar i uppdelningen av Syrien.

Men möjligen kan Syrien och Ryssland vara överens om att detta är nödvändigt i detta läge, som en rimligen och sannolikt tidsbegränsad åtgärd. Skulle tro det.

Och vad är alternativet? Att Turkiet får ännu friare händer i norra Syrien? Efter Rysslands inträde i kriget och genom diplomati har Turkiets starka motstånd mot president Assad och ett enat Syrien tydligt ändrats och dess väl belagda stöd till terrorister.


Avtalstexten.

1. De båda parterna upprepar sitt åtagande att skydda Syrias politiska enhet och territoriella integritet och skyddet av Turkiets nationella säkerhet.
2. De betonar sin vilja att bekämpa terrorism i alla former och uttryck och för att förhindra separatistagendor på syriskt territorium.
3. Inom denna ram kommer det etablerade status quo i det nuvarande Operation Peace Spring-området som täcker Tel Abyad och Ras Al Ayn med ett djup på 32 km bevaras.
4. Båda sidor bekräftar vikten av Adana-avtalet. Ryssland kommer att underlätta genomförandet av Adana-avtalet under nuvarande villkor.
5. Från kl. 23 oktober 23 oktober 2019 kommer ryska militärpolisen och syriska gränsvakter att flytta in på den syriska sidan av den turk-syriska gränsen, utanför området Peace Spring, för att underlätta avlägsnandet av YPG-medlemmar och deras vapen till en djup 30 km från den turkiska-syriska gränsen, vilket ska slutföras på 150 timmar. Då kommer gemensamma ryska-turkiska patruller att utgå väster och öster om området Peace Spring med ett djup på 10 km, utom i Qamishli stad.
6. Alla YPG-element och deras vapen kommer att tas bort från Manbij och Tal Rifat.
7. Båda sidor kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra infiltrering av terroristelement.
8. En gemensam insats kommer att inledas för att underlätta återvändande av flyktingar på ett säkert och frivilligt sätt.
9. En gemensam övervaknings- och verifieringsmekanism kommer att inrättas för att övervaka och samordna genomförandet av detta avtal.
10. De båda sidorna kommer att fortsätta arbeta för att hitta en varaktig politisk lösning på den syriska konflikten inom Astana-mekanismen och kommer att stödja verksamheten i konstitutionella kommittén.

Adana-avtalet: Det är ett avtal som nåddes i den turkiska staden Adana mellan Turkiet och Syrien i oktober 1998. Det undertecknades efter en period då Syrien hade tillåtit PKK under ledning av Abdullah Öcalan att ha läger på sitt territorium. Efter undertecknandet av avtalet deporterades Öcalan och PKK-lägren stängdes. Trots allt krig och konflikt senare upphörde avtalet aldrig, och nu aktualiseras det igen.
Astana-protokollet/-mekanismen är en uppsättning avtal och protokoll som undertecknades vid återkommande möten i staden Astana i Kazakstan, som nu heter Nur-Sultan. Astanamekanismen skapades av Ryssland, Turkiet och Iran, medan USA, NATO-allierade helt har uteslutits.

Tillägg några timmar efter publiceringen:
”President Assad thanked Vladimir Putin, and expressed his full support of the results of the work, as well as the readiness of the Syrian border guards to patrol the border together with the Russian military police,” he said.” Sputniknews

Föregående artikelTrump satsar nu 40 färska miljoner på terroriststöd i Syrien
Nästa artikelSpionerar Sverige på rysk flygbas i Syrien?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Syrien och Ryssland är överens om allt väsentligt, men eftersom situationen på marken är komplicerad och förvirrad kan det råda olika uppfattningar om vilka taktiska medel och i vilken ordning de skall brukas. De måste även var för sig ta hänsyn till hemmaopinionen som speciellt för Syriens vidkommande är känslig.

    Turkiet och USA är de aktörer som förutom terroristerna direkt varit inbegripna i krigshandlingar och -logistik och att mota bort dem är den svåra uppgiften. Medan USA hör hemma bakom Atlanten kommer Turkiet och Syrien att förbli grannar. Därför kan Erdogans opålitlighet inte bli den faktor som får styra långsiktiga överväganden. Erdogan som plundrat hela Alepporegionen på dess industriella maskinpark och Erdogan junior som handlat med den stulna oljan. Turkiet har dessutom fungerat som bas och hovleverantör för jihadisterna. Erdogan måste trots sitt brottsliga handlande på något smart sätt fås att acceptera att han inte är den nye ottomanfursten. Det är begripligt om Syriens folk och regering skulle önska Turkiet till den nedersta av kretsar i infernot men blicken bör riktas mot framtiden efter Erdogan med hopp om bättre relationer som gynnar bägge parter.

    Skall någon förebrås någonting gäller det samma sak för alla länder som råkat ut för regimskifteskrigen: Deras blåögda naivitet. De kunde inte föreställa sig hur klara krigsplanerna förelåg i NATO-ländernas staber. Med början från Saddam Hussein som trodde sig ha fått grönt ljus av USA för att angripa Kuwait fastän det var en fälla för att få rikta ett angrepp mot Irak självt. De sekulära arabländerna skulle raseras.

  2. Tillägg några timmar efter publiceringen:
    ”President Assad thanked Vladimir Putin, and expressed his full support of the results of the work, as well as the readiness of the Syrian border guards to patrol the border together with the Russian military police,” he said.” Sputniknews

  3. Alliansfriheten.se’s analyser tycker jag ibland känns något fyrkantiga. Att påstå att detvaktuella gränsområdet skiljs av och övertas av Ryssland och Turkiet tycker jag är att gå för långt. Man måste ju också inse att avtalet är en komptomiss och fråga sig vilket tesultatet blivit om striderna istället fortsatt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here