Ryssland väljer väg!? Bryter med Väst och bidrar till ny världsordning?

31
2121
Official family portrait

Denna artikel har publicerats på VeteransToday. Ryssland har gjort en avgörande brytning med Väst och är berett att skapa en ny världsordning/ , och tidigare på RT.
Den är skriven av Dimitri Trenin är medlem av Russian International Affairs Council.

___________________________________________________________________

Ryssland har gjort en avgörande brytning med Väst och är berett att skapa en ny världsordning.

Slottet Elmau där G7-mötet ägde rum. Bild i Pål Steigans nättidning.

Precis innan G7-ledarna möttes på slottet Elmau i Bayern förra veckan höll deras motsvarigheter från de fem BRICS-länderna ett toppmöte online under kinesiskt ordförandeskap. Ryssland hade diskuterats som ett hot vid G7-mötet, men var en viktig deltagare vid det senare mötet.

De dagar då Moskva kunde överbrygga klyftan mellan väst och icke-väst är för länge sedan förbi. Efter Ukrainakrisen 2014 återgick G8 till sitt tidigare G7-format; i kölvattnet av den ryska militära aktionen i Ukraina i februari förra året urartade konfrontationen mellan Ryssland och väst till ett fullfjädrad ”hybridkrig”, komplett med en faktisk konfrontation – om än än en proxykonfrontation.

Efter att ha försökt, efter det kalla krigets slut, att bli en del av det nya västvärlden, och misslyckats med detta, fokuserar Ryssland nu på att utveckla sina band med Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.

Peter den store

Detta är en både svår och nödvändig uppgift, av flera skäl. För det första finns det en stark tröghet från det förflutna. Åtminstone sedan Peter den stores dagar har den ryska eliten tittat västerut, anammat västerländska sätt att se ut och bete sig (samtidigt som den förblir tydligt rysk under kläderna och sederna), anpassat sig till västerländska institutioner (även om det ofta bara är ytligt), lånat västerländska tankemönster (samtidigt som den utvecklat dem på ett kreativt sätt, som i fallet med marxismen), försökt att bli en europeisk stormakt, sedan, under sovjettiden, en global supermakt och, på senare tid, en viktig del av ett större Europa från Lissabon till Vladivostok.

Detta är en väg som är svår att avvänja sig från. Men nu, för första gången någonsin, står Ryssland inför ett enat västvärlden, från Nordamerika, Europeiska unionen och Storbritannien till Japan och Australien. Dessutom finns det inga allierade i väst som Moskva kan vända sig till – till och med de stater som är neutrala, såsom Finland, Sverige, Österrike och Schweiz, har alla övergivit sin neutralitet. Rysslands politiska brytning med västvärlden är således fullständig, och en ny norm för förbindelserna mellan dem kan bara uppstå som ett resultat av ”hybridkriget”, som kommer att ta år, om inte decennier, att utkämpa.

För det andra har Moskvas ekonomiska förbindelser till stor del byggts upp med väst. Historiskt sett har Ryssland varit en resurs för den västeuropeiska industrin, en brödkorg för kontinenten och en stor importör av industriprodukter och teknik. Fram till nyligen stod Rysslands handel med enbart Europeiska unionen för mer än hälften av Rysslands utrikeshandel, och Tyskland var den främsta exportören av maskiner och teknik till Ryssland. Sedan början av 1970-talet har olje- och gasledningar från Ryssland till Västeuropa utgjort ryggraden i de ekonomiska förbindelserna och bidragit till den allmänna stabiliteten på kontinenten, även under det kalla krigets farliga årtionden och under de turbulenta tiderna då Sovjetunionen självt upplöstes. Även detta är dock på väg att försvinna.

De stränga sanktioner som USA, EU och Storbritannien har infört mot Ryssland kommer inte att hävas ens när de faktiska striderna i Ukraina upphör, och den smärtsamma erfarenheten av beslag av utländsk valuta och tillgångar kommer att sätta ett stort avtryck på varje framtida rysk strategi för ekonomiska förbindelser med väst.

För det tredje har ryssarna traditionellt sett identifierat sig med resten av Europa i kulturella termer. Kristendomen, arvet från det antika Grekland och Rom, den franska upplysningens och den tyska filosofins idéer, europeisk litteratur och konst, musik och dans – allt detta bidrog till att forma Rysslands egen kultur och gav landet en kraftfull stimulans till självutveckling. Trots den senaste tidens politiska brytning och den geoekonomiska förändringen förblir den ryska kulturens grundvalar definitivt europeiska.

Ett antal inslag i dagens kulturliv i väst, särskilt den dominerande kulten av individuellt självuttryck, den galopperande liberalismen som blir alltmer förtryckande, urholkningen av familjevärderingar och spridningen av könstillhörighet, krockar dock med den mer traditionella kulturella koden hos majoriteten av den ryska befolkningen.

Med detta sagt innebär den uppenbara nödvändigheten för Ryssland att nu se bortom västvärlden att landet förmodligen kan övervinna den historiska trögheten, arvet från tidigare geoekonomiska prioriteringar och kulturella affiniteter.

När västvärlden undviker Ryssland, försöker isolera och ibland ”avbryta” det, har Moskva inget annat val än att ändra sina gamla vanor och sträcka ut sig till den större världen utanför Västeuropa och Nordamerika. Detta är faktiskt något som de ryska ledarna i olika omgångar lovat att göra, även när förbindelserna med väst var mycket mindre fientliga, men det Europa-orienterade tänkesättet, den uppenbara lättheten att byta resurser mot västerländska varor och västerländsk teknik och ambitionen att bli accepterad i västerländska elitkretsar hindrade denna avsikt från att bli verklighet.

Det har dock noterats att människor börjar göra det rätta först när det inte finns några andra alternativ. Och att kapitulera inför västvärlden är verkligen inget alternativ för Ryssland i dagsläget. Saker och ting har gått för långt.

Utöver behovet av en översyn av Rysslands yttre förbindelser finns det verkliga möjligheter att utnyttja. Sedan det kalla krigets slut har de ledande länderna i Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika gjort spektakulära framsteg i alla avseenden, från ekonomiskt och politiskt till tekniskt och militärt.

Redan innan ”hybridkriget” bröt ut hade Kina gått om Tyskland, inte bara som Rysslands främsta handelspartner, utan också som den främsta exportören av maskiner och utrustning till Ryssland. Indien, en traditionell importör av sovjetiska och ryska vapen, håller nu på att växa fram som en viktig teknikpartner för Moskva. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är Rysslands viktigaste partner när det gäller att reglera oljeproduktionen inom ramen för OPEC+.

Turkiet och Iran är viktiga oberoende aktörer i en strategisk nyckelregion. Det faktum att den stora majoriteten av icke västerländska länder vägrade att fördöma Ryssland för vad det gör i Ukraina – många av dem trots starka amerikanska påtryckningar – är mycket uppmuntrande för Moskva. I den meningen att de som inte är emot oss kan anses vara med oss.

Från Indonesien till Brasilien och från Argentina till Sydafrika finns det många dynamiska och ambitiösa länder som Moskva försöker engagera.

För att kunna göra det måste Rysslands utrikespolitik komma fram till en lämplig strategi. Framför allt måste förbindelserna med icke västerländska länder prioriteras framför de de facto fastfrysta förbindelserna med väst. Att vara ambassadör i Indonesien bör vara mer prestigefyllt än att vara ambassadör i Rom, och en post i Tasjkent bör betraktas som viktigare än en i Wien.

Det behövs en granskning av potentiella ekonomiska och andra möjligheter för Ryssland i BRICS-länderna och en plan för att arbeta med dem. Förutom ekonomi bör utbytesprogrammen för studenter utökas och den ryska turismen uppmuntras att flytta österut och söderut. Ryska medier skulle göra rätt i att öka bevakningen av utvecklingen i de viktigaste icke-västliga länderna och utbilda den ryska eliten och den breda allmänheten om den ekonomiska verkligheten, politiken och kulturen i dessa länder.

 

Föregående artikelPutin: Ryssland redo för fredsförhandlingar med Ukraina
Nästa artikelPalestinska flaggan förbjuds
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. Ryssland väljer väg.
  En dag före mordet på Abes ignorerade Japans utrikesminister Yoshimasa Hayashi trotsigt den officiella middagsbjudningen på G20-toppmötet – bara för att hans ryske motsvarighet Sergej Lavrov var närvarande.
  Trots detta blev chefen för det ryska utrikesdepartementet den förste vid G20 att offentligt uttrycka sina kondoleanser till den japanska sidan.
  Kondoleanser från Rysslands president till familjen Abe lät så här:
  ”En brottslings hand förkortade livet för en enastående statsman, som gjorde mycket för utvecklingen av goda grannförbindelser mellan våra länder.
  Vi hade regelbundna kontakter med Shinzo, där hans utmärkta personliga och professionella egenskaper till fullo visade sig. Det ljusa minnet av denna underbara man kommer för alltid att finnas kvar i hjärtat hos alla som kände honom.

  Ja, nu är vi nästan fiender med Japan. Uppenbarligen är detta för en lång tid, och enligt mänskliga livsnormer, kanske för alltid.
  Det ekonomiska kriget med Ryska federationen, där Tokyo bestämde sig för att ta den mest aktiva delen, bildar en obestridd anslutning mellan Ryssland och Kina (som Abe för övrigt försökte undvika).
  Men detta hindrar oss inte från att dela med japanerna sorgen efter en man som värdesatte god grannsämja och försökte se långt in i framtiden. Om en ledare som sticker ut mot bakgrunden av de nuvarande ”tillfälliga” i väst med sin politik ”dö idag, och jag imorgon”.
  Genom en ödets ond ironi verkade detta mord, som för Abe personligen blev en biljett till historien, återföra Japan till det förflutna – för ett sekel sedan.
  Landet of the Rising Sun återvann inte politisk självständighet från Amerika, utan politisk terror, som återigen började sin skörd bland de extraordinära och de bästa, som vi kommer att minnas Shinzo Abe.

 2. Japan har ingen egen utrikes- och försvarspolitik.

  Dessa sköts i en helt annan huvudstad, på ett främmande språk på en annan kontinent.

  Både Japan och Europa väntar på och förtjänar sin frihet och sitt oberoende -och stolthet.

  Såväl Japan som Europa flackar runt världen med krökta ryggar, bärandes och kringsläpandes på det amerikanska oket.

  Europa och Japan lever ännu i imperialismens kyligaste skuggor.

   • än USA:s, vars också folkrättstridiga krig torde ha dödat 25-50 gånger fler än Rysslands. USA har varit i krig i 226 av 243 år sedan USA bildades

    USA har 700 militärbaser utomlands, Ryssland färre än 10. USA satsar mer än 10 gånger mer på militären än Ryssland. Ledande i statskupper mot demokratier:

    Urval av USA-stödda statskupper i demokratier.
    – 1953 Mossadeq, i Iran
    – 1954 Arbenz, Guatemala
    – 1960 Lumumba, Kongo
    – 1964 Brasilien
    -1965 Dominikanska republiken.
    – 1965 Sukarno i Indonesien
    – 1973 Allende i Chile
    – 1970 Sihanouk i Kambodja
    – 1983 USA Bishopregeringen i Grenada
    – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
    – 2014 i Haiti.
    – 2009 Zelaya i Honduras
    – 2013 Morsi i Egypten
    – 2014 Ukraina
    -2019 Bolivia.
    -2021 Belarus?

    • Som vår statsminister Magdalena Andersson uttryckte det redan den 1 mars:
     ”Det pågår ett krig i Europa.
     Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.
     Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.
     Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.
     Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.
     Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär.
     Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.”

     https://www.regeringen.se/tal/2022/03/statsminister-magdalena-anderssons-tal-till-nationen/

     • Som Rysslands President Vladimir Putin uttryckte det klart och tydligt förra fredag (den 7 juli)

      ”But here is what I would you like to make clear. They should have realised that they would lose from the very beginning of our special military operation, because this operation also means the beginning of a radical breakdown of the US-style world order. This is the beginning of the transition from liberal-globalist American egocentrism to a truly multipolar world based not on self-serving rules made up by someone for their own needs, behind which there is nothing but striving for hegemony, not on hypocritical double standards, but on international law and the genuine sovereignty of nations and civilisations, on their will to live their historical destiny, with their own values and traditions, and to align cooperation on the basis of democracy, justice and equality.

      Everyone should understand that this process cannot be stopped. The course of history is inexorable, and the collective West’s attempts to impose its new world order on the rest of the world are doomed.”

      Med andra ord, vad västs ledare (inklusive Magdalena Andersson) säger om Operation Z är irrelevant. Det går till historien som en massa ordbajs, inget annat.

      Glädjande är också att Lysychansk är numer BEFRIAT (Odessa härnäst)

      https://www.presstv.ir/Detail/2022/07/09/685296/Citizens-of-Lysychansk-happy-to-be-under-Russian-control

     • Hela EU är ju under USA:s intressesfär så vad yras det om? Och att Ukraina provocerade fram kriget med USA i bakgrunden som höll i taktpinnen har ju Stollenberg själv erkänt! Garibaldi, dina försök till desinformation faller platt till marken…Märkligt, inte ens när förövaren USA erkänner sina tilltag vägrar en del ta till sig informationen! Världen är befolkad av folk som vägrar se verkligheten av olika orsaker men långvarig propaganda och hjärntvätt sätter sina spår!

     • Garibaldi Ryssland provocerades till att ingripa mot etnisk rensning och folkmord i Donbass. En annan orsak var USAs pågående uppladdning och expansion av NATO i avsikt att invadera Ryssland i uppenbar avsikt att plundra Ryssland på naturtillgångar. Folkrätten och internationell rätt stöder sådana förebyggande aktioner. Propaganda har förstås förvridit och förvanskat vad som händer. Det är inte ett angrepp mot Ukraina folk utan att skydda ryskt folk i den tidigare sovjet provinsen och befria ockuperade ryska områden på samma sätt som Norge frigjordes från Sverige en gång. Liknande för Finland. Du är verkligen ett lätt byte för propaganda.

   • Något om större dödliga hot..
    ARMÉ juli 2022 23:11
    Efter det misslyckade testet av Minotaurus ballistiska missil fick USA ytterligare en dålig nyhet från Ryssland. Detta anges i en artikel av den kinesiska upplagan av Baijiahao, vars översättning utarbetades av PolitRussia .
    En Minotaurraket som skjutits upp från det amerikanska flygvapnet exploderade bara 11 sekunder efter starten. Orsakerna till den misslyckade lanseringen måste redas ut av en specialinrättad kommission.
    Redan nästa dag meddelade Ryssland att atomubåten Belgorod hade överlämnats till flottan. För USA är detta ett allvarligt problem, eftersom ubåten är den första bäraren av Poseidon nukleära UAV, som kan orsaka en tsunami utanför USA:s kust.
    ”Detta obemannade undervattensfarkost har en obegränsad räckvidd och kan bära kärnvapen och konventionella stridsspetsar. Det är helt enkelt omöjligt att motstå honom”, skriver författarna till Baijiahao.

    • Vilket visar att USA ligger mellan 10 till 20 år efter i den teknologiska utvecklingen. USAs propaganda är dock mycket avancerad och effektiv.

 3. Ekonomiskt krig? På vilken planet befinner du dig? Det är faktiskt så att Ryssland har brutalt överfallet sitt grannland och håller på med massiva krigsförbrytelser, över 20000 så långt.

  • Per Erik Snarare är det så att Ryssland tvingades att agera för att stoppa en etnisk rensning och folkmord på ryssar i Donbass. Dessutom stoppade Ryssland USAs krigsplanering med NATO expansionen att förbereda en invasion av Ryssland, identiskt samma planer som en gång Hitler hade. Propagandan från Ukraina må vara massiv, men vad vi vet hittills så har Ryssland agerat helt i enlighet med internationell lag, som tillåter att förbygga folkbrott och invasioner.

  • Vilken planet ”Per Erik” befinner sig på är svårt att gissa men inte verkar det vara den verkliga världen i alla fall! Nu var det väl ändå så att Ukraina överföll sina östra rysktalande delar 2014 först och mördade ca 14.000 innan Ryssland satte stopp för mördandet!

   • Signaturen ”Benny” har hittat till tangentbordet och författar följande:
    ”Nu var det väl ändå så att Ukraina överföll sina östra rysktalande delar 2014 först och mördade ca 14.000 innan Ryssland satte stopp för mördandet!”

    Fråga till ”Benny”: Menar du att innan Ukraina ”överföll” de östra delarna i landet så var det fred och lugn och inga oroligheter över huvud taget? Alla i de östra delarna av landet levde sina liv på samma sätt som till exempel vi i Sverige. De gick till sina arbeten, barn till skolan, man samlades på café för att prata bort en stund och allt var frid och fröjd.
    Sedan, som en blixt från klar himmel ”överföll” Ukrainas styrkor.
    Är detta den historiebeskrivning som du vill förmedla?

    • @Anders 10 juli, 2022 At 11:51

     Pga kuppen den 22 februari 2014, började oroligheter i östra delen av landet. Som svar, utan någon försök till förhandlingar, startade den kriminelle interimpresidenten A Turchinov antiterrorist operationen den 14 april 2014.
     Att Ukraina har även flygbombat östra delarna av landet, uppenbara krigsbrott, finns tillräkligt med bevisning.
     Är du nöjd med min beskrivning??

     • Tyvärr har ryssofober sanningsallergi. Finns det bot mot denna allergi? Jo, som tur är ”militär-tekniska” åtgärder som t ex Operation Z.
      🤣🤣🤣

 4. Det rysk-ukrainska kriget har en klar och stor, förut döende, segrare: nämligen Washingtons våldsetablissemang.

  Nu har man i ett svep kunna dela Europa, fått Europa i amerikansk farlig militär tankerecession och säkerhetspolitisk regression, och dessutom sått splittring mellan de slaviska broderfolken.

  Söndra och härska sade förr europeiska upplysta härskare.

  När oupplysta amerikanska härskare bedriver samma 1800-talspolitik i Europa men mot Europa, är det lika otrevligt för oss, som ännu springer gläfsandes i Washingtons hundkoppel.

  Vi vet nämligen inte vare sig mer eller bättre.

  • @Johan de Naucler
   ”…och dessutom sått splittring mellan de slaviska broderfolken.” Har Washington gjort det? Det har väl Moskva lyckats alldeles utmärkt med själva? Genom att behandla Ukraina som Untermenschen och den ukrainska nationen som något som ska krossas och införlivas i Rysslands Lebensraum. Man försöker ju medvetet att förstöra så många symboler för Ukraina som möjligt.
   Ukraina har arbetat väldigt målmedvetet med att bygga självkänsla som beskrivs i denna artikel från svenskaYLE. https://svenska.yle.fi/a/7-10018361
   Ett arbete som pågått sedan 2014 och det som i Ukraina kallas Värdighetsrevolutionen (dvs Maidan). Ett arbete som gjorde att Putin inte kunde installera en Quisling-regim i Kyiv på tre dagar som han planerat.

   • Då får nog Garibaldi läsa på. Ända sedan slutet på 1940-talet planerade amerikanska CIA att börja splittra ukrainare och ryssar – det har funnits åtskilliga planer. Bland annat gömde först amerikaner och sedan britter krigsbrotts- och folkmordsdömda ukrainare i Västeuropa och i Nordamerika, bl.a. Ukrainas quisling Stepan Bandera. Precis som Mossad letade KGB upp gömda dömda krigsförbrytare och Banderas dödsdom verkställdes i München medelst en cigarettändare innehållande cyanidgas som omedelbart tog krigsförbrytaren och sadisten Bandera av daga. Bandera var storrökare och KGB kände till dennes ovanor, som till slut fällde honom.

    Varför tror Garibaldi att det anglo-amerikanska ”väst” alltid agerar till de slaviska folkens broderskap och endräkt?

    Så är ju inte fallet. Ukraina och ukrainarna är en ruta på det amerikanska schackbrädet för att hålla Europa instabilt och därmed under kontroll.

    Europa kan bara bli fritt och oberoende när den amerikanska invasiva -och misslyckade- utrikespolitiken städas ut ur Europas heliga jord.

    Det är det 21:a århundradets huvuduppgift för oss européer- att göra Europa och européerna till herrar i eget hus.

    Stå upp för det fria och befriade Europa -stå upp för kampen mot de europafientliga våldsetablissemangen i Washington!

    Europa kan bli fritt och utan cowboyvåld och reaktionär amerikansk vapenfetischism!

    Befria Europa från de amerikanska ockupationstrupperna!

   • Målet med Operation Z har ALDRIG varit att installer en klient regim så som väst är van att göra/installera. Så Quisling snacket faller kort i om det. En sak vet vi dock – när Operation Z är avslutad lär det inte finnas ett Ukraina ens för Quislingar att leka ”ledare”

 5. Att USA kunde splittra Jugoslavien, och
  bryta ut Kosovo, till en militärbas, där agerade Ryssland, för svagt, men tiderna
  var sådana, t.o.m Ryssland fick påverka
  juggarna att ge upp efter 78 dagars, Nato-bombning av civila och industrier, 35.000 ”sorties” som förstörde landet, 5.000 civila, och med uranammunition.

  Nato och Västeuropa beter sig som svin,
  då som nu. Albanien har godkänt Sveriges
  Nato-ansökan, Äntligen! – att vi skall komma i händerna på Natos små och stora skitländer, Adidas-albanerna, eller
  Boris som utnyttjat Ukraina, precis som
  Sverige, och affärsvärlden som höjer
  priserna, skyll på Ukraina, lönen ner med
  10%, tack…

  Något så cyniskt, är EU-patrasket, en samling fasciststater, men nu kommer de att förlora Ukraina. Varför åker stats-ministern dit, är det en trof’e-turn’e,
  som sossarna gör till ”fronten” för att
  vinna valet i höst, så billigt, det är fel att
  en ledare tar risker i en krigszon, med missiler och granater i luften. Ta en sväng, (dyrbar soppa) till Bucha, och grina lite, politiker har väl inga känslor, passa
  på mellan Thailandtripperna, en militär-diktatur, det går bra, Sverige har blivit oförskämt.

  Sveriges offentlighet har nog med olösta
  offer i internationell politik: Wallenberg 1945, Bernadotte, 1948, Hammarskjöld
  1961, Palme 1986, (Estonia 1994), alla
  med ett uppdrag men exempel på typisk svensk naivitet.

  Politiska och andra offentliga ledare har ett ansvar att inte utsätta sig för risker,
  men sossarna gör ”vad som helst för applåder” och makt.

  Nyss slöt sosseriet JÖK-avtalet, inga
  vinster i skola & vård, de var ”fine” med det, nu är de på barrikaderna, men tvärtom, det går inte att lita på sossarna,
  extrema opportunister.

  Att EU tjänat kovan på billig rysk gas, olja kol, det har de talat tyst om, 40-50 %, av förbrukningen, nu passar inte galosch-erna, mycket förståeligt att Ryssland tappat tålamodet med att bli illa behandlat av EU-patrasket, en stor barnkrubba, ett hönshus, med hallick-fasoner.

 6. Det är ingen splittring mellan slaviska bröderfolken.
  Med fascismen i detta civilkriget
  strider många etniska ukrainare: Zaharchenko, Mozgovoj, Buzina, Grubnik och på andra sidan i Kiev finns ryska efternamnen, T.ex. exempel:
  Avakov, Denisova…
  Det är en intervention från väst och väll arrangerad proxikrig mot Ryssland och Ukraina som instrumentarium
  och terräng.
  Ingen djävla kriminal samvetslös reportage från media . Ingen volodarskij rapporterar om civila som dör av Kievs juntan bombningar i Donetsk!
  Alla håller tyst, precis som i Hitlers Tyskland!

 7. Nu har man stört ut möjligheten att läsa Thesaker och det beror på att folk där kunde läsa sann information av vad som händer i Ukraina och världen. Men det är väl så globalisterna och deras lakejer vill ha det….Undrar hur länge denna blogg får vara ostörd? Sanningen är farlig för makten, det är uppenbart, annars skulle de väl knappast vara intresserade av censur. Men vissa ”debattörer” här blir nog nöjda när de bara får till sig tillrättalagd information från lögnimperiets media så att de kan slumra vidare medan globalisterna stryper det fria ordet undan för undan!

   • Till skribenten ”M”: Använd precisa motargument istället för generella, undvik svepande påståenden och nedsättande omdömen om.

    Vi behöver klarhet, inte generella känslor.

    Det amerikanska hyperemotionella mediaklimatet börjar tyvärr leta sig hit också, med bara känslor och svart-vita påståenden (s.k. dikotomi), medan rötterna och orsakerna till problemen och framställningen inte vare sig förs fram eller undersöks.

    Så vänligen ”M” – angrip gärna men ange vad och varför.

    • Johan, nog är det väl som ”M” uppmärksammar att vissa element har ökat sin aktivitet här på bloggen och att det är mest desinformation från MSM som man förfäktar. Vilka eller vem som ligger bakom är svårt att veta men vi har ju makthavare i det här landet också som inte ser med blida ögon på alternativa medier oavsett om det är Fria Tider, Nya Dagbladet eller bloggar som denna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here