Självbedrägeri – eller konsten att dela upp Ryssland i USA:s intresse

10
1570

Då och då kommer artiklar eller kartor från USA som visar en möjlig uppdelning av Ryssland. Här en artikel 22 jnui av Niccolo Soldo om ett möte som hållits av den amerikanska regeringens Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) informationsmöte om den ”moraliska och strategiska” nödvändigheten av att dela upp Ryssland. https://niccolo.substack.com/p/delusion

Ämnet har tidigare behandlats här: Neocons dröm – att avkolonisera Ryssland och återkolonisera Kina

_____________________________________________________________

Självbedrägeri

En av flera kartor med förslag på uppdelning av Ryssland.

https://substackcdn.com/image/fetch/w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7490f0ae-f89a-4b14-9074-c08ac3c51111_636x392.png

En gemensam nämnare i efterkrigstidens historier om andra världskriget var att man gärna utmålade Adolf Hitler som alltmer oregerlig och verklighetsfrånvänd mot slutet av Tredje rikets existens. Vi fick höra historier om hur han gillade att ge sig hän åt fantasifulla utsvävningar och att han undersökte arkitektoniska modeller av ett nytt Berlin, ett Berlin som skulle byggas när Tyskland hade vunnit kriget, trots att de allierade redan börjat närma sig på båda sidor. Illusioner om framtida storhet, medan allting rasade samman runt omkring honom. Ett fall av att ”uthärda”?

Känslan av allsmäktighet efter en rad stora framgångar kan ofta leda till att man ser sig själv som en permanent segrare, oförmögen till nederlag. Detta övergår till självbedrägeri, när fakta i verkligheten strider mot uppfattningen om seger. Detta är det område som för närvarande upptas av en stor del av USA:s utrikespolitiker.

I går (21/6) blev jag uppmärksammad på denna ”onlinebriefing” som kommer att äga rum i morgon:

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff9155f3a-4558-44ff-b807-d01f4ef8e3d2_1281x843.jpeg

Ja, ni läste rätt: en diskussion om ”behovet” av att dela upp Ryssland av ”moraliska och strategiska” skäl.

Och vad är Comission on Security and Cooperation in Europe (CSCE), undrar ni?

Kommissionen för säkerhet och samarbete i Europa, även känd som den amerikanska Helsingforskommissionen, är en oberoende kommission inom den amerikanska federala regeringen. I över 45 år har kommissionen övervakat efterlevnaden av Helsingforsavtalen och främjat övergripande säkerhet, genom att främja mänskliga rättigheter, demokrati och ekonomiskt, miljömässigt och militärt samarbete i OSSE-regionen med 57 nationer.

Kort sagt: det är ytterligare en av de zillioner av kommittéer som drivs och finansieras av den amerikanska regeringen. Den amerikanska regeringen höll tidigare i dag en expertpanel om ”behovet” av att dela upp Ryssland. Låt det sjunka in en stund.

Panelen leds av fyra kvinnor och en man, som alla har gått igenom det icke-statliga (NGO) regimskifteskomplexet, oavsett om det handlar om International Crisis Group, Radio Liberty/Radio Free Europe, German Marshall Fund, Soros Octopus och så vidare. Det finns totalt sett alldeles för många sådana grupper som de kollektivt har arbetat för, för att räkna upp, så det ska vi inte göra. Istället finns här deras namn och biografier:

Fatima Tlis(ova) – Fellow vid National Endowment for Democracy (central för regimskifte).

Botakoz Kassymbekova – Oxus Society, postdoktoral forskare vid institutet för historia och samhällsvetenskap vid John Moores Liverpool University.

Erica Marat – National Defense University (USA)

Hanna Hopko – Ordförande, konferensen Democracy in Action

Casey Michel – Hudson Institute

 

Dessa tjänar på eländet hos dem som utgör måltavlor för USA:s strävan efter regimskifte. Deras åsikter stämmer alltid överens med det amerikanska utrikesdepartementets politik, oavsett hur de formulerar sig. Rena tillfälligheter, naturligtvis.

Förändring av villkoren

Det som är anmärkningsvärt i denna panel är att man går från att ”sprida frihet och demokrati” till att ”avkolonisera” Ryssland.

Att exportera demokrati var ett av de viktigaste begreppen som användes för att rättfärdiga USA:s expansionism och interventionism efter den 11 september. Det var en produkt av de neokonservativa som styrde USA:s utrikespolitik under George W. Bush. USA:s misslyckanden när det gäller att sprida demokrati på platser som Irak, Afghanistan, Egypten osv. fläckade dessa neokonservativa, vilket ledde till att deras rykte skadades.

Men eftersom ansvarsskyldighet för misslyckanden sedan en tid tillbaka är ett främmande begrepp i USA, tog dessa neokonservativa tid på sig att slicka sina sår och sedan återupprätta sin image, genom att haka på oppositionen mot Trump, genom att utnämna sig själva som ”försvarare av demokratin”, vare sig det gäller hemma eller utomlands. De lyckades framgångsrikt slingra sig tillbaka in i maktens korridorer.

Dessa neokonservativa har återigen lyckats ta tag i styret av politiken och tillsammans med liberala interventionister driver de glatt väst in i en öppen konflikt med Ryssland, genom att trappa upp sitt stöd till Ukraina och genom att försöka locka Ryssland till en överreaktion, till exempel genom att pressa Litauen att stoppa passagen av varor från Ryssland in i Kaliningrad Oblast. Deras kommandora är Vicki ”Fuck the EU” Nuland, den kvinna som ansvarar för Rysslandspolitiken och som utan ansträngning har glidit igenom Vita husets administrationer, oavsett om de är från D eller R.

I början av detta krig var USA:s uttalade mål att försvaga de ryska styrkorna så mycket som möjligt i konfliktområdet. Berusade av sin egen propaganda, efter de första veckorna av kriget, ändrades tonen till att kräva regimskifte i Moskva (det mest eftersträvade målet i det amerikanska utrikesdepartementet). När allt kommer omkring behöver Ryssland demokrati och ryssarna måste befrias från diktatorn Putin, så att de kan njuta av dess frukter, liksom resten av den fria världen, dvs. länder som USA gillar.

Denna panel är ytterligare ett steg framåt, eftersom den talar om för vanliga ryssar att inte ens regimskifte och demokrati är tillräckligt bra för dem. De kräver att deras land delas upp i mindre (mer lättkontrollerade) nationer, så att de kan vara fria. Självfallet är detta en propagandakupp för Putin och Kreml, eftersom det gör det möjligt för dem att utmåla konflikten i Ukraina som en existentiell kamp.

Jag brukar säga att USA:s genialitet ligger i dess förmåga att absorbera, kopiera och sedan tjäna pengar på alla trender som kommer i dess väg. ”Avkolonisering av Ryssland” är helt enkelt en ’woke’-terminologi för dess delning (om begreppet ’woke’, se här, ö.a.). Detta symboliserar hur USA har lyckats adoptera ”Wokeness” för sina egna utrikespolitiska mål.

Redaktören: Woke har också diskuterats här. ”Woke” Väckelsekapitalismen vill diktera hur vi tänker och är ett av de största hoten mot demokratin

”Rysslands barbariska krig mot Ukraina – och dessförinnan mot Syrien, Libyen, Georgien och Tjetjenien – har exponerat Ryska federationens ondskefullt imperialistiska karaktär för hela världen. Dess aggressivitet katalyserar också ett efterlängtat samtal om Rysslands inre imperium, med tanke på Moskvas herravälde över många inhemska icke-ryska nationer och den brutala omfattning som Kreml har tagit för att undertrycka deras nationella självuttryck och självbestämmande.”

Observera de fetstilade delarna. Ja, det är skrattretande att dessa skitstövlar har fräckheten att ignorera vad USA gjorde mot Syrien och Libyen och i stället skylla det på ryssarna. Det är också skrattretande att de attackerar Ryssland för att de slagit ner ett al-Qaida-lett uppror i Tjetjenien. Detta för oss dock bort från huvudfrågan: användningen av en ’woke’- terminologi i det amerikanska imperiets tjänst.

Jag har under mer än ett decennium förutspått att detta kommer att ske, och andra människor har märkt detta:

Jag har faktiskt skrivit två artiklar om detta:

The Desquamation of America – USA går från ett merkantilistiskt imperium till ett ideologiskt imperium som omfattar ’wokeness’.

Turbo-America – USA satsar på guld, dvs. global hegemoni i en värld där multipolariteten håller på att ta form.

Jag är säker på att många av er kommer att inta den ståndpunkt som jag tidigare intog, nämligen att antagandet av en ”woke-terminologi” i imperiets tjänst är ett cyniskt knep. Jag tror inte längre på det. Jag tror att detta handlar om sant troende. Tjetjenerna, Volga-tatarerna, komierna, jakuterna, alla ”ursprungsbefolkningar” som lider under den ryska kolonisationen, alla längtar de efter att bli fria, alla försöker de släppa ut Den amerikan som finns inom dem och som skriker efter att få komma ut. De är De svarta i USA, som fortfarande lider av arvet från slaveri och segregation, De är siouxerna i reservatet, De är de mobbade transsexuella, De är den förtryckta WaPo-journalisten från en rik familj som gick i schweizisk internatskola.

Mina läsare vet mycket väl att västvärldens rapportering om kriget i Ukraina, fram till helt nyligen, var så propagandistisk att den var oanvändbar. Den faktiska situationen på marken blev helt enkelt för uppenbar för att man skulle kunna fortsätta att hävda att ukrainarna var på väg att vinna över Ryssland. Detta är vad som gör en panel från USA:s regering om att dela upp Ryssland till ett självbedrägeri. Vem exakt är detta till för, annat än för att övertyga sig själva och rättfärdiga sin egen anställning?

I min nyligen publicerade artikel ”Hubris” förklarade jag hur farlig den kurs är, som USA har slagit in på, genom att välja att ta sig an Ryssland OCH Kina samtidigt och driva dessa två stater samman i en existentiell allians.

I “Incompetence” tog vi en titt på hur sanktionssystemet mot Ryssland har slagit tillbaka mot USA och EU (och som skadar andra platser, som t.ex. Afrika) utan att förstöra den ryska ekonomin, vilket är det egentliga syftet med sanktionerna.

Vi kan nu tryggt lägga till självbedrägeri till hybris och inkompetens, när vi beskriver USA:s utrikespolitik av idag. Om du tycker att detta är illa nog, rapporteras amerikanska tjänstemän vara glada över att kasta världen in i en global recession och ökande hunger (svält) för att se till att Ryssland inte vinner i Ukraina:

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F11ebb6fc-f705-4400-b2a5-7d5d831b5340_596x682.png

Européer och nordamerikaner måste offra sin levnadsstandard så att USA kan segra i Ukraina. Afrikaner kan också behöva svälta. Det är för en god sak, avkoloniseringen av Ryssland. Hur kan ni säga nej?

Föregående artikelDet är en svart dag idag!
Nästa artikelHistoriskt presidentval i Colombia. Vänster vinner val på USA:s bakgård
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Avkoloniseringen av Ryssland kan inte göras utifrån, enda möjligheten är att olika delar av Ryssland uppfattar sig ha mer gemensamt med sina nära grannar än det avlägsna Moskva. Det är det som hänt i Ukraina, det är därför Putin är så aggressiv. Han kämpar för det fallfärdiga ryska imperiets fortbestånd.

  Putin är en av planetens rikaste gangsters, Ukraina och fattiga ryssar från provinserna betalar priset.

  • @Peter Stenberg 30 juni, 2022 At 09:34

   ”Putin är en av planetens rikaste gangsters”
   Du, Peter Stenberg,
   Kan du ange länken till någon som helst officiell utredning som bevisar dina påstoende (”planetens rikaste, gangsters”)?
   Annars ser det ju ut inte mer än som bla-bla-bla.
   M?

  • Medan USA smider planer på att förstöra Ryssland är det USA självt som står inför den största risken att bli uppdelad i mindre stater. Texas har fått nog av Jänkarnas fasoner. Väljer Texas självständighetens väg – rostning om det planerat till 2023 – så lär väl Kalifornien följa med på det tåget vilket kommer att leda till en avalanche av utbrytarstater tills USA is no more. 🤗🤗🤗

   https://www.globalresearch.ca/political-crisis-america-deepens-texas-mulls-secession-vote-2023/5784857

  • Norrland uppfattar gemen person sig ha mer med sina norrländska broder och systrar än med de fy förnäma Stockholmarna. Skåningar har inget till övers för resten av Sverige. Vill helst vara en del av läte landet Danmark. Värmland och västar dalarna vil helst ingå i Norge. Avkoloniseringen av Sverige har bara påbörjat.

   Obestridliga fakta visar att planetens rikaste gangsters finns i Lönndom, New York, Basel och hell aviv.

  • Visste du inte att Putin var den som tog Ryssland ur den värsta fattigdomen, som orsakades av de rika oligarkerna och att Jeltsin lät USA gå in och plundra Ryssland på deras naturrikedomar. Detta skapade hatet mot Putin att han stoppade plundringen och förföljelsen av honom började.
   USAID gjorde en gigantisk undersökning år 2019 om vad medborgarna önskade avsina politiker. Eftersom resultatet var en besvikelse för USA och deras tillsatta politiker i Ukraina, så har vi inte fått se den.
   EU står utan skam och säger att Ukraina vill så gärna tillhöra EU, men undersökningen visar att enbart 3% ville ha närmare integration till Väst.
   Enbart 10% tycker det är viktigt att Krim återgår till Ukraina.
   Däremot önskar 69% fred i landet, men USA och England har bestämt att kriget skall pågå i evigheter.
   De skall slåss till den sista ukrainaren, det är de fattiga som tvingas ut i strid. De rika oligarkerna har med sina vuxna söner flytt till Europa och de köper lyxhus i Schweiz, för bidragspengarna som strömmar in till Ukraina.
   Poroshenko som är åtalad i Ukraina smet ut ur Ukraina, blev stoppad två gånger men tredje gången gillt. Han är i England och köper 40 militärlastbilar som han skall ta till Ukraina för egna oligarkpengar. Han slipper kanske åtal om han skänker dem till detta korrupta samhällssystem.Poroshenkos son 21 år gammal var med honom, så varför slipper han undan när varje ung fattig pojke släppas till kriget.
   Tror inte på att det finns en enda oligark eller deras vuxna söner som behöver delta i kriget. Eller närmaste släktingar.
   Två väldigt svåra strider som ryssarna utkämpade häromdagen visade sig vara enbart legosoldater, en bataljon med olika nationaliteter och en med enbart georgiska legosoldater.
   Putin kämpar mot den otäcka förföljelsen av det ryska folket.
   En 13-årig flicka skrev ett tackbrev till Tucker Carlsson på Foxnews, hon var tacksam för att han uppmärksammat sanningen. Hon har levt i Lugansk under åtta års beskjutning av ukrainsk militär, de har skjutit mot skolor, daghem och boningshus, och hennes verklighet har av andra avfärdats som propaganda. USA:s regering fortsätter pumpa in vapen som används till att beskjuta oss civila. dagligen. skrev Faina Savenkova

 2. Peter Stenberg: man stöter ibland på påstående likt ditt ovan, om Putins fabulösa rikedomar, palats etc. Dock har jag ännu inte sett några konkreta bevis för dessa påståenden. Däremot ingår det i den allmänna demoniseringen av honom. Det skrivs heller aldrig något om de amerikanska oligarkernas bostadsförhållanden, däremot har det skrivits om hur mycket pengar Zelenskij har, plus uppgifter om bostäder i Israel och Florida och möjligen på fler ställen, han lär ju ha beviljats medborgarskap i UK om jag minns rätt. Jag vet inte om dessa uppgifter heller backas av bevis. Rätta mig om jag har fel.

 3. Peter Stenberg, som inte fattar att västerländska media är propaganda och ljuger hela tiden och har en agenda bakom. Inte ens när lögnerna blir avslöjade så slutar en del tro på det som MSM sprider, det är någon typ av ”Stockholmssyndrom” över det hela. Man kan nog misstänka att propagandamakarna på fulmedia själva är väldigt häpna över att många fortfarande tror på vad de kläcker fram…

  • Man kan också misstänka att större delen av propagandakollektivet i fulmedia i huvudsak själva tror på propagandan. Rysskräcken sitter djupt, och den har i och med porträtteringen av konflikten i Ukraina spätts på rejält. Däremot råder ingen tvekan om att redaktörerna och chefredaktörerna, om inte häpnar, så i det minsta gläds över hur välsmort deras maskineri flyter på. För de vet bara alltför väl hur skevt deras narrativ kablas ut.

   Det som förvånade mig var snarare att Putin så lättvindigt lät sig utnyttjas, och till slut gav blanka fan i hur kriget skulle utmålas. Men att döma av hans senaste tal till nationen, har Kreml redan bestämt att en gång för alla vända EU/USA ryggen, trots att det sannolikt leder till ett nytt världskrig. Redan i vinter kommer hela EU vakna upp till den mardröm de själva skapat med dessa drakoniska sanktioner…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here