Ska “Vänstern” bygga ett bättre EU?

2
632
Bild från Pål Steigans artikel Europeiske venstrepartier skal markedsføre EU som progressivt.

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.

Jag har inte hunnit kommentera Vänsterpartiets inte oväntade förslag i förslag till nytt partiprogram: V ska inte längre kräva att Sverige lämnar EU, och vill inte heller nu att socialism ska ersätta kapitalism i Sverige.

I denna artikel som först publicerades 20 december 2018 diskuteras det första ämnet. Minst lika aktuellt idag, eller hur?


Ingress till artikeln:

 

En av de “stora” nyheterna i media de senaste dagarna (dvs. i december 2018) är att det finns kritik mot partiledaren Jonas Sjöstedts linje i EU-frågan även i partiledningen. Sjöstedt vill ju inte att V ska driva sitt krav från partiprogrammet att Sverige ska lämna EU.

Jag återpublicerade tidigare en ledare i ETC av Kajsa Ekis Ekman om detta. Håll kvar EU-motståndet, Sjöstedt! Därefter en kritisk artikel av Per Björklund, ledarskribent i Flamman. Grumligt klargörande om EU

Men det finns mycket mer aktiva och långtgående förslag från vad som vill kalla sig “Västern” Pål Steigan har (förstås) skrivit om detta – se nedan. Pål Steigan: Piketty og det EU-vennlige venstre med et virkelighetsfjernt program for «et nytt EU» Och jag instämmer i hans bedömning.


Piketty och den EU-vänliga vänsterna med ett verklighetsfrämmande program för «ett nytt EU»

Medan de gula jackor visar att människor på gräsrotsnivå i EU vänliga Frankrike inte har glömt vad ordet revolution betyder provar en vänster-liberal elit inom EU att rädda unionen genom ett program för mer union.

Det är den franska ekonomen Thomas Piketty och över 50 andra intellektuella som presenterat programmet, vilket mottas mycket välvilligt i tidningen Klassekampen. Klasskampen.

Klassekampen skriver:
“Efter Brexit och valet av anti-europeiska regeringar i flera medlemsstater är det inte längre möjligt att fortsätta som tidigare. Vi kan helt enkelt inte vänta på att nästa land lämnar EU eller att ytterligare demontering sker utan att göra grundläggande förändringar i dagens Europa.”
Så börjar Manifestet för demokratisering av Europa som den franska ekonomen Thomas Piketty och över 50 akademiker och politiker har tagit initiativ till.

Undertecknarna vill upprätta en ny och oberoende europeisk församling med en stor EU-budget på 4 procent av ländernas BNP. Som Jan Herdal skriver innebär förslaget en centralisering av EU-makt som överträffar allt vi har sett hittills. Oljekrisa.no

“Pengarna ska komma nya skatter på rikedom, hög inkomst, klimatutsläpp och stora företag. Halva potten ska komma tillbaka till medlemsstaterna, och resten kommer att användas för grön förändring, forskning och utbildning och mottagande av flyktingar och invandrare.”

Det här är ingenting annat än Macron och Merkel uppsminkat. Och det är typiskt för franska intellektuella. De har en tendens att vilja vara aristokratiska gentlemän, även om de som kallar sig för Vänster. För detta förslag kommer inte från någon social rörelse. Den har ingen förankring i arbetarklasserna i Frankrike eller andra länder. Tvärtom är det en typisk arrogant top-down kontroller som de Gula västarna har gått ut på gatorna för att protestera mot. Det finns ett annat förslag på att behandla ett elitsystem ner i människornas sinnen.

Vi kallar programmet verklighetsfrämmande för att det inte tar hänsyn till att de bärande bjälkarna i EU-systemet är ruttna. Det hjälper inte att måla dem och sätta in nya möbler. Ytterligare centralisering kan endast ske mot folkets vilja i medlemsstaterna, och som vi ser i Frankrike kan en centraliseringspolitik endast genomföras med våld.

Klasskampen kommenterar “Den europeiska Vänstern är delad i sin syn på EU och vilka reformer som behövs för att skapa ett mer solidariskt Europa. Ingrid Grønli Åm har skrivit boken «Hjelp, vi er i EU» om förhållandet mellan den franska vänstern och EU och hon anser initiativet av Piketty och Co. kan bidra till att fortsätta debatten. “

Det är inte ofta vi citerar Vladimir Lenin här, men nu är det på plats. Han sa slående: “Parollen om ett förenat Europa är antingen orealistisk eller reaktionär.”

Touché!

2 COMMENTS

  1. Fanns det inte en tid när de flesta regeringar i dåvarande EG var “vänster”? Socialdemokrater, socialister. Och vad ledde det till? ‘Vänstern’ föll ihop. Reformismen dog. EG blev EU. Den kapitalistiska basen är i grunden densamma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here