Skogsbränderna: En katastrof som beror på kapitalism och klimatförändringar? Och vad tycker Biden och Trump?

24
2989
Wikimedia Commons. Tatiana Bulyonkova from Novosibirsk, Russia

Denna artikel från 10 oktober ”Skogsbränderna i Kalifornien: En katastrof som beror på kapitalism och klimatförändringar” har letats upp och översatts av Catarina. Det är den i särklass mest informativa artikeln om skogsbränder som jag läst.


Måndagen 5 oktober slog de kaliforniska skogsbränderna nytt rekord då de fördubblades. Först tillkännagavs att August Complex Fire – en sammanslagning av 38 separata bränder- i Kalifornien hade utvidgats till en miljon tunnland; sen att den totala omfattningen av alla bränder i Kalifornien den här säsongen översteg 4 miljoner tunnland.

Totalt har de 42 000 skogsbränderna i västra USA härjat på 6,7 miljoner tunnland, varav de flesta finns i Kalifornien och Arizona. Brandsäsongen för 2020 varar åtminstone till slutet av november.

Redaktören: Som jämförelsen kan nämnas att Kalifornien har nästan lika stor yta som Sverige och att ytan som drabbats av bränder är större än Gotland.

Den 14 augusti varnade National Interagency Fire Center för en ” betydande brandrisk, som är utöver vad som brukar vara normalt” för USA år 2020, på grund av försenat regn i sydväst, nordvästra Stillahavsområdet och i Kanada. Inom några dagar efter denna varning utbröt en våg av åskväder som antände de massiva August Complex och SCU Lightning Complex den 16 augusti och LNU Lightning Complex den 17 augusti, och som utvecklades till några av de största bränderna i Kaliforniens historia.

Los Angeles Times rapporterade i början av oktober att rekordstora August Complex – brinner i sju län i den nordvästra delen av Kalifornien, ett område där mer än 400 000 människor bor.

The Guardian citerade talesmannen för California Department of Forestry (Cal Fire) Scott McLean: ”4 miljoner tunnland mark, det är ofattbart. Det är häpnadsväckande, och man tappar nästan andan.” McLean påpekade också att denna siffra kommer att stiga. Enligt Kaliforniens guvernör Gavin Newsom är August Complex ensam större än alla registrerade bränder i Kalifornien mellan 1932 och 1999.

Den nuvarande vågen av bränder har rört sig mot tätt befolkade områden längs Stillahavskusten, norr om San Francisco Bay och öster om Los Angeles, och de har tvingat hundratusentals människor att evakuera.
Tre ogynnsamma väderförhållanden har sammanträffat den här brandsäsongen: vindbyar, rekordvärme och extrem torka, vilket i sin tur har orsakat att bränder växer snabbare och sprids över större landområden än någonsin tidigare.

Den del av Kaliforniens landyta, som årligen srabbas av skogsbränder, är nu cirka åtta gånger större än på 1970-talet. De fyra miljoner tunnland som har brunnit i staten i år, är nu mer än dubbelt så stort som det tidigare rekordet på 1,9 miljoner som sattes 2018.
En vetenskaplig artikel från 2006 från University of California Merced, publicerad i Science, visade att ”den omfattande ökningen av frekvensen av skogsbränder över hela västra USA har främst drivits på av känsligheten hos s k fire regimes” för senaste klimatförändringar över ett relativt stort område.”

Forskare vid University of Idaho beskrev i en rapport 2016, att de fann att större delen av de årliga variationerna i brända områden beror på ”torrt bränsle”, som orsakats av högre temperaturer och en minskad luftfuktighet på somrarna, och att ”klimatförändringar som orsakats av människor är skuld till över hälften av de dokumenterade ökningarna av det torra bränslet sedan 1970-talet. och har fördubblat det kumulativa skogsbrandområdet sedan 1984. ”

De katastrofala bränderna som sveper över västra USA är bara det senaste exemplet på extrema väderhändelser som åsamkats av klimatförändringar som orsakats av människor.

Buskbränderna i Australien som slagit rekord 2019– 2020 brände cirka 46 miljoner tunnland, förstörde 5600 byggnader och dödade 34 människor. Över 500 miljoner däggdjur, fåglar och reptiler antas ha dött i dessa bränder, och sannolikt innebär det att vissa hotade arter utrotas. I augusti publicerade regeringen i New South Wales resultaten av en utredning om bränderna, som karakteriserade brandsäsongen 2019–2020 som ”extremt ovanlig”, men varnade för att ”det är uppenbart att vi kan förvänta oss att brandsäsonger som 2019–20, eller potentiellt värre, kommer att hända igen. ”

Över hela världen rasar för närvarande bränder i Angola och Demokratiska republiken Kongo i Afrika söder om Sahara, på Borneo i Indonesien, i södra Pantanals våtmarker, och i Amazonas flodbassäng i Brasilien och på Argentinas gräsmarker. ”Det är i slutet av vintern, och det har varit en riktigt, riktigt torr vinter”, rapporterade forskaren Virginia Iglesias från University of Colorado till New York Times. ”Dessa exceptionellt torra förhållanden i centrala Argentina och i många andra delar av landet skapar förutsättningar som är perfekta för bränder när det finns bränsle.”

Historiskt höga temperaturer i år, i kombination med minskad snömängd, har orsakat skogsbränder över ryska Sibirien och släppt ut stora mängder koldioxid – så mycket som Norge släpper ut årligen – enligt en ny rapport från New York Times. De globala skogsbränderna släpper också ut moln av kolmonoxid och aerosolpartiklar som är skadliga för människors hälsa.

En annan vetenskaplig artikel som publicerades i januari i Science Advances fann att förändringar av normala klimatvariationer sannolikt har bidragit till de allvarliga bränderna i arktiska områden. Dessa ”zombiebränder”, som kan pyra under isen och snön på vintern innan de åter flammar upp när temperaturen stiger, skapar själva förutsättningarna i dessa regioner och släpper ut enorma mängder växthusgaser från permafrosten.
Liksom bränderna i Kalifornien sprider de också rökmoln över andra områden som äventyrar människors hälsa.

I augusti och september visade luftkvalitets-indexet för huvudstaden i Sacramento och omgivande städer att de var markant ”ohälsosamma” regioner. Brandröksvarningar utfärdades och medborgarna uppmanades att avstå från utomhusaktiviteter på grund av bränderna.

Eric Guerra från Sac Metro Air Quality Management Board uppmanade ”barn och äldre att stanna inomhus, och även alla de andra som hade andningsbesvär.” Guerra uppgav att masker som användes för COVID-19-viruset inte gav tillräckligt skydd mot de små luftburna partiklarna som härrörde från bränderna.

En studie från 2018 i Journal of the American Heart Association som undersökte brandsäsongen 2015 visade att exponering för skogsbrandsrök kunde kopplas samman med ökade antal besök på akutavdelningar för patienter med hjärt-kärlsjukdomar, inklusive ischemisk hjärtsjukdom, arytmi, hjärtsvikt, lungemboli och stroke , särskilt bland dem som var äldre än 65 år.

Trots den ökande risken för bränder, minskade USA:s federala regerings utgifter för hantering av vegetation under republikanska och demokratiska förvaltningar, från 240 miljoner dollar 2001 till 180 miljoner dollar år 2015.

USA: s jordbruksminister Sonny Perdue beskrev i ett tal 2017 den otillräckliga finansieringen av US Forest Services insatser för hantering av bränder: ”Vi hamnar i det läget att vi måste hamstra alla pengar som är avsedda för att förebygga bränder, för att vi är rädda för att vi kommer att behöva dem för att faktiskt bekämpa bränder. Det betyder att vi inte kan göra den föreskrivna skyddsavbränningen, avverka eller bekämpa insekter för att förhindra att vi lämnar en bränsleladdning i skogen som kan mata på framtida bränder. ”

Sedan dess har Trump-administrationen upprepade gånger minskat federala medel för förebyggande av skogsbränder. Trumps budget för 2020 föreslog att man skulle skära ned anslaget till National Forest Service med 948 miljoner dollar, och den federala skogsbrandsfonden har minskats med nästan 600 miljoner dollar sedan 2019. Det gemensamma Joint Fire Science Program, som finansierar brandvetenskaplig forskning, har systematiskt skurits ned sedan början av 2000-talet, och Trump-administrationen har minskat sin budget med mer än hälften sedan 2017 i syfte att helt eliminera fonden.

Demokratiska partiet, som politiskt dominerar Kalifornien, Oregon och Washington, har på samma sätt vägrat att tillhandahålla tillräckliga medel för förebyggande och begränsning av skogsbränder på delstatsnivå, och har gjort det möjligt för bostadsbyggande att expandera alltmer i högriskområden. En rapport från McClatchy Company från 2019 visade att mer än 2,7 miljoner kalifornier bor i områden som är mycket utsatta för bränder.

Skogbränderna på västkusten är bara det senaste exemplet på klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser, vilket gör att levnadsförhållandena för de mest utsatta skikten i samhället blir alltmer outhärdliga.


En rapport från FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation i september 2019 uppskattade att 821 miljoner människor riskerar att svälta eftersom den globala uppvärmningen gör jordbruket alltmer ohållbart, och att 3,2 miljarder människor bor i områden som kommer att bli obeboeliga så tidigt som nästa årtionde.

I en kongressrapport från september 2020, ”Det brådskande behovet av klimatåtgärder”, uppskattades det att i Kalifornien skulle ”cirka 555 000 för tidiga dödsfall undvikas i staten under de närmaste 50 åren, om uppvärmningen hålls under 2 grader [Celsius].” Rapporten fann också att en begränsning av uppvärmningen skulle ”undvika cirka 400 000 akutbesök och sjukhusvistelser för hjärt-kärl- och andningssjukdomar”, vilka annars skulle kosta staten cirka 4,5 biljoner dollar.

En rapport från 2016 som publicerades av FN: s utvecklingsprogram visade att en ”business-as-usual” strategi för klimatförändringar som gjorde det möjligt för de globala temperaturerna att stiga med 2,5 grader Celsius skulle kosta den globala ekonomin 33 biljoner dollar per år till 2050, vilket nästan säkert är en försiktig uppskattning.

Ändå har det inte gjorts några andra försök än kosmetiska, icke-bindande, avtal, för att ta itu med denna enorma miljökris. De kapitalistiska regeringarnas svar runt om i världen, på hotet om klimatförändringar visar den styrande elitens likgiltighet inför en kris som hotar otaliga miljoner.

I en rapport från International Energy Agency från juli i år, uppskattades att en total växling till koldioxidsnåla energikällor skulle kosta världen runt 44 biljoner dollar fram till 2050, men att detta belopp mer än väl skulle kompenseras av minskade energikostnader.

Som jämförelse uppskattade en nyligen publicerad artikel från RAND Corporation tankesmedja att det nedre 90%-skiktet av USA:s befolkning förlorade cirka 47 biljoner dollar i inkomst mellan 1975 och 2018 som ett resultat av ökande ojämlikhet. Med andra ord skulle den extra rikedom som amerikanska arbetare pumpat över till den amerikanska härskarklassen under de senaste 45 åren vara tillräcklig för att världen skulle kunna gå över till ren energi. Istället har denna enorma sociala rikedom använts för att fylla fickorna på landets cirka 600 miljardärer.

*** Fire regimes “Brandregimer kännetecknas av en mängd olika faktorer, inklusive vegetationssammansättning, bränslestruktur, klimat- och vädermönster och topografi. Eftersom brandregimer är mycket beroende av landskapet och ekosystemet där de förekommer finns det ingen standardklassificering för brandregimer.” Wikipedia öa

Föregående artikelProtestera mot USA:s folkrättsbrott!
Nästa artikelCIA:s plot/plan för att förgifta Julius Assange!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

24 KOMMENTARER

 1. nej, det har varit torrt där länge än det funnits lagreglerad privat egendom. Däremot har det klimathysteriska statsinterventionistiska antiliberala miljöetablissemanget hindrat rensning av död skog, så nu brinner det betydligt bättre än förr.

  Wokeness är Kaliforniens problem; knark, ”antirasism”, skatter bortkastade på symbolpolitik. De som har råd flyttar från Kaliforniens hemmagjorda problem.

  • Tror nog du har en liten poäng där.
   Det är som utveckling av mediciner där man gärna visar effekter men inte lika ingående vill studera bieffekter.
   Eller visa framsidan men inte så gärna visa baksidan.
   Jag har själv tidigare fått en injektion Pandemrix bara för att jag litade till vetenskapen.
   Åtminstone den vetenskap som framfördes från offentligt håll.
   Sen ej att förglömma trender och modenycker.
   En längre tid har det nu varit populärt att lämna döda träd, stammar och liknande i avverkad skog.
   Det har gagnat både ”miljöarbetare” som får utlopp för sin vilja och bevara ”artrikedom” samtidigt som skogsägarna slipper besvärligt och kostsamt arbete och städa upp i skogsmarkerna.
   En typisk win-win situation för både kapitalägare och miljöaktivister som når sin realitet utan någon som helst samhällsdebatt.

 2. Både aboriginer i Australien och indianer i Kalifornien visste att man måste bränna av buskvegitation under de kalla årstiderna för att undvika stora skogsbränder under den torra säsongen. Av både ”miljöskäl” och dumsnålhet har detta stoppats liksom avbetning av nötboskap. Det är huvudorsaken och har inget med klimatförändringar att göra.
  Se mer här:
  https://thefederalist.com/2020/01/15/dont-blame-climate-change-for-raging-wildfires-blame-bad-management/
  Se bokanmälan om aboriginerna: https://www.amazon.com/Biggest-Estate-Earth-Aborigines-Australia/dp/174331132X/ref=sr_1_1
  https://nypost.com/2020/01/08/celebrities-activists-using-australia-bushfire-crisis-to-push-dangerous-climate-change-myth-devine/
  https://larouchepac.com/20200916/arsonists-and-insane-environmentalists-american-west-fire

 3. Utdrag från artikeln här ovan
  ”I en rapport från International Energy Agency från juli i år, uppskattades att en total växling till koldioxidsnåla energikällor skulle kosta världen runt 44 biljoner dollar fram till 2050, men att detta belopp mer än väl skulle kompenseras av minskade energikostnader”.
  44 000 000 000 000 Amerikansk dollar är lika med
  386 738 440 000 000,00 Svenska kronor.
  Småpengar för klimatentusiaster, som inte tänker smått. De tänker stort.

 4. Ja, Trump menar som en del av er…Jag litar däremot på forskarna och inte på Trump.
  Dessutom Ulf Sandmark kolla vem avsändaren The federalist är, en konservativ ”web magazine”. Intresset styr.
  https://abc7.com/california-wildfires-fire-season-explained-cal/6523758/
  https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2020/10/16/trump-administration-refuses-to-give-california-federal-aid-for-wildfires/#5a1986a13416
  ”California has been one of several West Coast states to have been devastated by wildfires this year, which scientists have said are strongly connected to and worsened by climate change. Trump has frequently criticized how Democratic-led California handles its wildfires, blaming the issue on poor “forest management” over climate change—despite the fact that nearly 58% of forest lands in California are owned by the federal government, as compared with only 3% owned by the state. The news that California was denied federal relief funds comes after Trump has repeatedly threatened to withhold federal funds to California for its wildfires over the past few years, specifically citing the state’s supposedly poor forest management. “Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen,” Trump tweeted in 2019. “Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money.”

  • Visst är det intresset som styr.
   Jag tycker det är något som blivit typiskt för vår tid.
   Inte minst inom (samhällsrelaterad) forskning där forskarens möjligheter helt beror på myndigheters vilja att tillföra skattemedel. Vilka som i sin tur styr myndigheterna kan var och en själv räkna ut.
   Så är det i Sverige.
   Men inte i USA där mycket socialt ansvar vilar på företagen.
   Men USA vill nu bryta den möjligheten till påverkan som begränsar den folkvalda demokratins möjligheter att styra.
   Så om du tror på forskningen så tror jag istället på Donald Trump 🙂

   https://samnytt.se/efter-flera-eu-domar-nu-stammer-aven-usa-google-for-brott-mot-konkurrenslagar/

   Köpt (samhälls)forskning är inget som ger mig förtroende.
   Oavsett staten pröjsar eller något monopolföretag.
   Samhällsforskning är något som borde göras av intresse istället för pengar.
   Det är lika illa som och ge politiker för höga löner och förmåner.
   Vilket då resulterar i självändamål istället för samhällsnytta.

 5. Arbetarklass, menar du med andra ord, att du inte litar på vetenskapens konsensus när det gäller klimatet?

  • Det finns ingen konsensus. Forskarna är oense, helt naturligt, givet koldioxidens mikrominimala andelar av atmosfären. Däremot är det väl känt att Kaliforniens delstatsstyre drivs av statsinterventionistisk klimataktivism och har beordrat en form av skogsvård som underlättar bränder. I stor skala. Kalifornien är USA´s sämst skötta delstater. Folk flyttar därifrån.

 6. De helikoptrar som brukar användas mot bränder i Kalifornien krigsövade någon annanstans när de behövdes som mest. Några Canadair verkar delstaterna inte äga.

  Här i Sverige köps Patriot-missiler i stället för brandflygplan, trots att Norrbotten har förvandlats till NATOs skjutfält.
  När det brinner i ett skjutfält i Värmland ber man Portugal om hjälp, och tackar ”förstås” nej till hjälp från Ryssland.
  Det är de sydeuropeiska staterna som har en flotta av Canadair. (Kina och Ryssland bygger egna brandflygplan, som ”naturligtvis” icke kommer på fråga i den ”fria” världen.)

  Vid brand gäller allmänt att tidsfaktorn är avgörande.
  När en hinkvatten gör susen under de allra första sekunderna är det oftast för sent efter en halvtimme. Brandflyget måste alltså stationeras så nära som möjligt till riskområden och vara ständigt startklar under risksäsongen. Där det inte finns lämpliga sjöar måste fredade uthålliga vattensamlingar skapas, långt i förväg.
  Inget av detta tycks ha gjorts på den amerikanska västkusten.
  Årtionden av *vanskötsel, alltså… trots årtionden av hysterisk klimatpropaganda.

  *Se bl.a. Ulf Sandmark 20 oktober, 2020 At 12:21

 7. Guy Coste det du säger tolkar jag som ”Bränderna har ingenting alls med klimatförändringar att göra? De kan enbart skyllas på vanskötsel?”
  Jaha, det är din åsikt, och Trumps, men inte forskarnas.

  • Du har en märklig debatteknik.

   När det brinner någonstans behövs:
   – en kvalificerad brandstyrka på rimligt avstånd
   – rätt utrustning i rätt mängd på rätt plats

   Efter branden görs en orsaksutredning (av olika specialister från brandförsvaret, försäkringsbolagen, polisen, kanske några forskningsinstitut).
   Normalt leder eventuella nya fynd till en ändring av olika normer eller / och förfaranden. Kanske till inköp av mer eller framtagning av ny utrustning.

   I Kaliforniens fall har man struntat i mycket välkända förebyggande åtgärder i årtionden, och har dessutom inte anpassat brandförsvaret till ändrat klimat och vild urbanisering i olämpliga trakter.

   Du måste välja hur du skall ha det, alltså om ändrade klimatförhållanden råder, måste brandskyddet ändras därefter, vilket INTE har gjorts (man hade inte ens beredskap för tidigare rådande gynnsammare förhållanden).
   Slutsats: katastrofen beror på vanskötsel, hur det än förhåller sig med klimatutvecklingen.

 8. Catarina Östlund säger sig lita på forskarnas åsikter.
  Men kan man verkligen lita på forskarnas åsikter? Det kommer tyvärr att bli värre innan det blir bättre.
  Förra året ökade koldioxidutsläppen från energi med 1,7 procent, vilket satte ytterligare ett rekordhöjd på 33 gigaton.
  År 2018 uppgick den totala utbyggnaden av förnybar energi till cirka 180 gigawatt (GW), vilket var detsamma som föregående år. Det var första gången sedan 2001 som kapaciteten inte ökade jämfört med föregående år, enligt International Energy Agency (IEA).
  Att lägga till 180 GW ren energi är en massiv summa, men det saknar fortfarande vad som behövs för att rensa upp elsektorn. Det motsvarar ungefär 60 procent av vad som behövs varje år för att uppnå långsiktiga klimatmål, sade IEA. Byrån sa att världen måste lägga till cirka 300 GW förnybar energi varje år fram till 2030 för att uppnå de mål som anges i Paris klimatavtal.
  Ännu värre, förra året ökade koldioxidutsläppen från energi med 1,7 procent, vilket satte ytterligare ett rekordhöjd på 33 gigatonn. Så även om utsläppen måste minska kraftigt har de inte ens planat ut ännu. Förnybar energi fortsätter att växa, men också efterfrågan på olja och gas.
  ”Världen har inte råd att trycka på” pausa ”för expansionen av förnybara energikällor och regeringar måste agera snabbt för att rätta till denna situation och möjliggöra ett snabbare flöde av nya projekt” , säger Fatih Birol, IEA: s verkställande direktör, i ett uttalande.
  Under de senaste fyra åren hade vindtillväxten avtagit, men klyftan kompenserades av snabbare tillväxt från sol. Skillnaden 2018 var att solens exponentiella tillväxt planade ut. Anledningen till detta ligger i Kina, där regeringen avskaffade incitament för sol för att minska utgifterna och klara utmaningar för nätintegrering, sade IEA. Kina tillförde ändå 44 GW sol förra året, det mest långt borta från något annat land och nästan hälften av det totala 97 GW globala. Men det var nere från 53 GW som Kina installerade 2017.
  https://www.rt.com/business/458871-renewables-growth-is-stalling/

 9. Ivan, man kan lita på den konsensus som råder i vetenskapen när det gäller klimatförändringarna. Men om jag förstår dig rätt, så håller jag med om att man inte kan lita på alla forskares åsikter. En del försöker peka på hur man ska kunna lösa klimatkrisen inom nuvarande ekonomiska system, dvs där vinst och tillväxt är grundläggande. Andra talar om att det krävs ett systemskifte. Och det är väl här knäckfrågan ligger.
  Här finns ett par artiklar var olika klimatrörelser i väst står.
  https://www.globalpolitics.se/klimatet-revolution-eller-undergang-del-1/
  https://www.globalpolitics.se/klimatet-revolution-eller-undergang-del-2/

  Och nedan ur en artikel om konsensus på Uppsalainitiativet:
  ”Teorin om växthusgasernas påverkan på klimatet har en ännu längre historia än plattektoniken. Den går tillbaka till mitten av 1800-talet, och är alltså jämngammal med evolutionsteorin (en annan teori som fortfarande möter motstånd inom vissa kretsar). Spencer Wearts utmärkta online-bok The Discovery of Global Warming beskriver hur vetenskapen om växthusgaserna och andra aspekter av klimatet utvecklades, från Tyndall och Arrhenius till IPCC. Weart har också en 10-minuters sammanfattning för den som inte har ork och/eller tid att läsa igenom en hel bok.” Lars Karlsson

 10. Nej, det gör jag naturligtvis inte.
  För det första kan man aldrig kalla politiska verktyg för ”vetenskap” då politik alltid vilar på tro och övertygelser.

  För det andra går det inte tala om ”konsensus” i det här fallet då konsensus bygger på att varje åsiktsyttring behandlas seriöst.
  Jag vill hellre tala om klimatalarmismen som ”grupp” då den som inte delar den kollektiva åsikten om klimatförändringarnas orsaker direkt betraktas som en fiende och behandlas därefter.
  Typ som oliktänkande i länder styrda av kommunister.
  Dock ej så brutalt som en diktatur ger möjlighet till.

  Jag har en fråga till dig också Catarina.
  För en stund sedan kom jag hem från stan. Per cykel då jag tycker det är både hälsosmart och klimatsmart. Trevligt också om man kan undkomma allt folk och biltrafik. Jag tillhör dem som mår bäst i lugnet. En generös invandringspolitik t.ex. passar inte mig alls då den förstör lugnet, tryggheten och harmonin.
  Men nu till saken.
  Mitt i centrum och och på en armlängd ovan havsytan (Östersjön) bygger de nu ett jättelikt bostadskomplex och på parkområde dessutom.
  Socialdemokraterna som är tongivande i den kommunen har varit drivande och har även här Vänsterpartiet till sin hjälp.
  Vänsterpartiet har ideologiskt motiverat sitt beslut genom att Marx’ lovade alla ”tak över huvudet”.
  Dock förstår jag att inte alla kommer att få möjligheten att få ”tak över huvudet” i de här centralt belägna och strandnära bostäderna.
  Men vad jag tänker är att om nu ”vetenskapen” om klimatförändringar orsakade av människan kommer medföra stigande havsnivåer varför bygger man då så strandnära om nu bostäderna inom överskådlig tid ska dränkas med vatten?
  Jag som logisk och pragmatisk tänkande person hittar inte alls någon logik.
  Det enda jag finner är en avgrundsdjup diskrepans mellan ord och handling.
  Vilken jag tycker så tydligt markerar skillnaden mellan politik och vetenskap.

  Vetenskap i sig är en produkt av tro och iakttagande men polariseringen av samhället har förändrat politikens dynamik så att tro och övertygelser får allt större genomslag i samhällsdebatten.
  Det i sig tror jag vänsterkrafterna tjänar på, åtminstone kortsiktigt, men om människor upplever propagandan överensstämmer allt mindre med verkligheten de ser med sina egna ögon har vänsterkrafterna pantsatt sin egen framtid.
  En stabil grund är viktigare än (moralisk)högfärd, flärd och fåfänga.
  Det vet varje byggmästare.

 11. Arbetarklass, du tror inte att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Det råder det vetenskaplig konsensus om, men ingen kan ju förbjuda dig att tro vad du vill.
  Om att man bygger hus vid strandnära områden kan du läsa en bra artikel om här:” Hur klimatanpassar vi Sverige” http://uppsalainitiativet.blogspot.com/
  Och, nej vetenskap är inte en produkt av ”iakttagande och polarisering” som du skriver. Vetenskap “är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar
  empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar) och
  deduktion (formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge).” (Wikipedia)

  • Bra artikel?
   Där om någonstans skulle behövts en sammanfattning och förtydligande.
   Efter snabb genomläsning fick jag inget direkt svar på frågan varför man bygger så strandnära när ”vetenskapen” förutspår stigande havsnivåer.

   Och nej, grupptryck är inte seriöst och har aldrig varit det.
   Hela Östeuropa stod under grupptryck under efterkrigstidens Sovjetimperialism inspirerat av drömmar om ”världskommunismen”.
   Men när de väl blev fria har de lärt sig att inte låta underkasta sig grupptrycket igen.
   ”Europasamarbetet” (EU) har stora problem med Östeuropa som inte vill förtryckas av ytterligare en centralmakt efter Sovjetunionen.
   Det är mot den bakgrunden ni socialister måste förstå USA:s inflytande i nuvarande Östeuropa.
   USA är liksom själva garanten för friheten.

   För EU är inte Östeuropa ”gratis”.
   Men socialistiska samarbetsivrare är beredda att betala priset.
   Som alltid när någon annan än de själva gör uppoffringen.

   Det fanns en tid när vänsterradikaler stod för det ”alternativa” i politik och samhällsdebatt.
   Men total revolution i debatten från ekonomi till identitet och klimat har medfört de själva nu är en del av ”gruppen” och lämnat det ”alternativa” öppet att hämtas in av den nya konservativa högern.
   Så är du fortfarande intresserad av de ”alternativa” krafterna inom politiken så kan du exempelvis skaffa en prenumerantzon av tidskriften Nya Tider.
   Förresten hade de helt nyligen en alternativ Bokmässa.
   Den finns på webben p.g.a. Corona. Över en timme men med indelade stycken om du vill välja.
   Har du lyssnat?

   • USA en garant för friheten? Tror du själv på dyngan du skriver arbetarklass? USA är en garant för eviga krig och utnyttjande av sina vasaller och mindre utvecklade länder i tredje världen! Hur tror du att USA ska betala sin statsskuld som uppgår till 80 tusen dollar per person? Och det är bara den federala skulden, sedan har ju delstaternas skulder i sin tur som uppgår till enorma belopp förutom det berg av kreditskulder som de flesta medborgarna i USA har. Reflekterar du aldrig över att USA ALDRIG kommer att betala sina skulder utan det är vi i resten av världen som får betala skiten till slut, inklusive DU! Och det kommer, tro mig, förr än du anar! Man måste konstatera att en mer okunnig och aningslös debattör får man leta efter! Den som ännu inte genomskådat att USA är en ekonomisk bluff som är bankrutt har inte fattat något!

  • Catarina Östlund. Experter är inte alltid överens om vetenskapen. Mantrat att ”följa vetenskapen” blir problematiskt när det tillämpas av politiker.
   Fakta dikterar inte själva politiken. Ingen uppsättning fakta kan berätta vad allmänintresset är.
   Mantrat ”följa vetenskapen” ger politiker motivering att föra falsk klimatförändringspolitik.
   Vetenskapen används om klimatförändringar för att stödja utgifts- och regleringspolitiken som påstås ge nollutsläpp av den livsnödvändiga gasen koldioxid. .
   Idén att följa vetenskapen i motsats till politik är en idé som går tillbaka till början av den progressiva eran. 1887 skrev Woodrow Wilson, då professor i statsvetenskap vid Bryn Mawr College, en berömd uppsats och argumenterade för att den offentliga förvaltningen kunde skiljas från politik eftersom den kunde följa en vetenskaplig logik snarare än att ge efter för korruption av politik.
   Hans idéer och liknande blev i sin tur en rättfärdigande för en utökad administrativ stat. Inom administrationen skulle experter leverera regler för allmänhetens bästa baserat på vetenskap. Politik om klimatförändringar påverkar ekonomisk tillväxt. Att gömma sig bakom vetenskapen är dåligt för politiken och värre för nationens medborgerliga hälsa.

 12. Något om USA:s statsskuld.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-har-varldsrekord-i-statsskuld-sa-har-den-vaxt

  En viss förvirring råder vad gäller namnen på de stora siffror som man svänger sig med i dagens finanskris. Tyvärr är de olika på engelska och svenska.
  En svensk miljon är samma sak som en amerikansk million och har sex nollor. 1 000 000. Sen börjar förvirringen…
  En svensk miljard = en amerikansk billion = 1 000 000 000 (nio nollor)
  En svensk biljon = en amerikansk trillion = 1 000 000 000 000 (tolv nollor)
  Ett tusen svenska biljoner = en amerikansk quadrillion = 1 000 000 000 000 000 (femton nollor)
  En svensk triljon = en amerikansk quintillion = 1 000 000 000 000 000 000 (arton nollor)

 13. Arbetarklass, du skriver ”Efter snabb genomläsning fick jag inget direkt svar på frågan varför man bygger så strandnära när “vetenskapen” förutspår stigande havsnivåer.”, men det är ju en självklarhet, det är inte vetenskapen som bestämmer hur politikerna ska agera. Varför tror du annars att Greta upprepar sitt ”Vi måste lyssna på forskarna.”

  • Greta säger att vi skall lyssna på forskarna, för att vi skall förstå att något radikalt måste ske med vår sätt att leva för att koldioxidutsläppen skall komma ned till en rimlig nivå. Hon säger också bl.a. att vi  skall välja tåg istället för flyg och inte äta kött. Nu tycker jag att varje människa själv skall kunna bestämma vad just den vill göra för att minska sina koldioxidutsläpp, och då kan man gå in på  https://www.klimatkontot.se  och där skriva in sina egna uppgifter om sitt sätt att leva. Då får man fram ett svar hur man själv personligen bidrar till koldioxidutsläppen på jorden. Man kan ändra sina uppgifter för att se hur det påverkar de egna utsläppen.. Jag äter kött men har väldigt lite koldioxidutsläpp, pga att jag aldrig flyger och köper knappt några kläder, lagar fortfarande kläder som går sönder. Mitt personliga avtryck på miljön är enbart ca 2 ton koldioxid per år, medan medelsvenskens livsstil släpper ut ca 8 ton koldioxid per år.

  • När dessutom BNP i USA till stor del består av skyfflande av pengar, spekulation och aktier vilket ju inte skapar något mervärde blir situationen katastrofal! Vägnätet förfaller, broar riskerar att rasa, folk bor i skjul eller under presenningar och mitt i allt detta kaos så springer Trump omkring och låtsas han är någon världsfrälsare i stället för att ta tag i problemen på hemmaplan. Och mera pengar till militären varje år trots det ekonomiska läget…Man tar sig för pannan! Men USA styrs av gangsters som bara berikar sig själva så inget nytt där! Att folk ens letar efter politiska orsaker till kravaller, kriminalitet eller plundringar när man har svaret mitt framför ögonen!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here