Stora risker i Peter Hultqvists försvarspolitik.

5
1502
Peter Hultqvist. Bild:Regeringen.

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Inget talar för att försvarsministern har ändrat sin ytliga, felaktiga och mycket farliga säkerhetspolitik. Finns ingen anledning till tilltro till Sveriges utrikespolitik.

Redaktionen för Alliansfriheten.se påtalar stora risker med den försvarspolitik som försvarsminister Hultqvist bedriver med stöd av regering och opposition. Fördjupningens risker. Den utgår från en linjeartikel på DN Debatt DN Debatt. ”Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten”


Inledningen av artikeln

 

Försvarsminister Peter Hultqvist har skrivit en linjeartikel. Sverige ”fördjupar” sitt samarbete med andra länder och med organisationer, det vill säga med Nato, upplyser han där. Detta sker i syfte att skapa ”reella möjligheter att verka tillsammans i en krissituation”. Sådant samarbete är ”centralt för utvecklingen av vår militära förmåga såväl nationellt som internationellt”. Det är rentav ”en av huvudpelarna i regeringens försvars- och säkerhetspolitiska strategi”.

Och sedan ger försvarsministern ett antal exempel på nyligen genomförda samövningar ”med andra” samt överenskommelser om framtida samarbeten som Sverige har ingått. Allt detta sägs öka ”den nationella försvarsförmågan” och ”utveckla den militära nationella förmågan”. Försvarssamarbetenas faktiska funktion är att Sverige ska kunna ”ge stöd och hjälp” i enlighet med ständigt återkommande referenser till riksdagens så kallade solidaritetsförklaring.

”Fördjupningen” är av olika anledningar problematisk. Läs vidare på Alliansfriheten.se!

 


Relaterat

Jag var en av deltagarna i debatten under “Ifrågasätt” på DN. DN Debatt. ”Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten” Jag skrev följande:

Att stärka försvaret och samarbeta med andra stater är i sig bra, men bör baseras på en vettig omvärldsanalys. Hultqvist nämner Georgien-kriget, som enligt EU startades av Georgiens, påhejat av USA. Han nämner Rysslands fredliga annektering av Krim med befolkningens massiva stöd, som dock var i strid med folkrätten. Men han tiger om statskuppen i Kiev i februari 2014 mot folkvald president av OSSE lovordade val – ett större brott mot europeisk säkerhetsordning. Sverige har under Hultqvist ensidigt sökt samarbete med USA/Nato, som bedrivit och bedriver folkrättsvidriga, brutala krig som dödat uppemot 3 miljoner detta millenium, skadat och drivit än fler på flykt, bl.a. till Sverige. Att inte ha med detta som bas i analys av utrikes- & försvarspolitik är horribelt. USA rustar upp kraftigt och lämnar viktiga kärnvapenavtal och hotar självständiga stater som Iran och Venezuela med utplåning, samt ger stöd till IS och andra terrorister enligt ledande politiker, generaler och etablerad press i USA, vilket svensk press tigit om. Men som äntligen börjat komma fram. För Sveriges säkerhet sök samarbete med Ryssland som rustar ned och för en betydligt fredligare utrikespolitik trots Krim. Ryssland försvarar legalt Syrien mot USA:s illegala närvaro och terroriststöd samt rustar ned. För Sveriges säkerhet – samarbeta ÄVEN med Ryssland.

5 COMMENTS

  1. Han stödjer ju Nato över Sverige – en katastrof för Sveriges säkerhet, påverkansagent heter det tydligen…

  2. Jag läser idag på SVT Public Service att den svenska rödgröna regeringen beslutat inleda ett samarbete med Storbritannien (England) att utveckla ett nytt stridsflyg som ska ersätta det svenska JAS Gripen. Här kan man ser hur Sverige tappat stingen som en av ledande industrinationer och nu måste söka samarbeten för att uppnå tillräcklig standard. Att det just blev England är inte så anmärkningsvärt. Tittar man på Svenska Försvarets materiel så har faktiskt mycket kommit just från England så egentligen är inte själva förbindelsen en nyhet. Det är bara en fortsättning på en tidigare tradition.

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-och-storbritannien-i-samarbete-om-nytt-stridsflyg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here