Peter Hultqvist ute på mycket tunn is…

29
4050
Peter Hultqvist. Bild: Regeringen.se

 

Vi fick in ett mejl från en läsare i södra Sverige. Han har reagerat på en intervju i TV4 med försvarsminister Peter Hultqvist i tisdags. Detta är hans (redigerade) text. Artikeln är mycket lång och innehållsrik. Det är en mycket kunnig och svidande vidräkning med Peter Hultqvists uttalanden och försvarspolitik. Ronny visar detaljerat och i skarpa, faktabaserade analyser hur felaktiga, osakliga (rentav korkade) Hultqvists påståenden är. Och dessa ifrågasätts inte i etablerade media. Inte bara dystert utan farligt… Jag funderade på att dela upp artikeln i två delar men finner det svårt då allt hänger samman så väl.

 


Här är lite inspirationsmaterial med anledning av en intervju med försvarsminister Peter Hultqvist, som gjordes i TV4 12 januari.

Trots mitt efternamn förespråkar jag inte ”den starkes rätt”. Jag omhuldar mänskliga rättigheter som också lagfästs via FN och Europadomstolen.

Jag citerar ordagrant från TV4-intervjun, som sändes strax före kl 7. Många av mina kommentarer innehåller direkta citat från Wikipedia (svenska och engelska).

Hultqvist:
“Man kan inte bara titta på just vad man kan göra som nation utan man måste också titta på vad man kan göra tillsammans, och här har vi ju till och med planering bortom fredstida förhållande med Finland. Jag tror att i modern tid finns det ingen regering som har gjort så mycket när det gäller samarbetsfrågorna med andra länder”

TV4: “Du pratar om den här upprustningen och riksdagen har konstaterat att väpnat angrepp mot Sverige inte går att utesluta. Är det en upprustning inför krig vi ser?”

Hultqvist:
“Försvarsmaktens uppgift är att ytterst kunna försvara Sverige vid krig, och i den planeringen ingår också möjlighet att samverka med andra. Det är en grundläggande uppgift för svensk försvarsmakt.”

TV4: “Vad är det största hotet?”

Hultqvist:
“Det finns en mängd av hot.
Över tid har vi en försämring av säkerhetsläget genom det som har skett i Georgien, annekteringen av Krim, den pågående konflikten i Ukraina, spänningslägena som är i Belarus, den ryska upprustningen, deras övningsverksamhet och deras beteenden när det gäller försvarsstyrkorna.”

TV4: “Allt du nämner nu handlar ju om Ryssland?”

Hultqvist:
“Ja det är det som är realiteten i vårt närområde och här har vi sett att de är ju [1] en regim som är beredd att använda militär makt för att nå politiska mål. [2] Till det här kommer cyberattacker, [3] det kommer desinformation, [4] det kommer olika typer av störningsverksamheter, [5] vi har främmande intressen som vill tillskansa sig inflytande över svensk infrastruktur, [6] och det pågår ju ett försök också hela tiden att splittra Västeuropa.
Det är många olika typer av problematiker och hotbilder vi har att jobba med hela tiden och vi prövas och testas ju i stort sett dagligen på olika områden.”

Så långt intervjun med Hultqvist.


Jag vill särskilt kommentera ett av citaten uppdelat på meningar markerade [1]-[6], se ovan.

[1] de är ju en regim som är beredd att använda militär makt för att nå politiska mål. [2] Till det här kommer cyberattacker, [3] det kommer desinformation, [4] det kommer olika typer av störningsverksamheter, [5] vi har främmande intressen som vill tillskansa sig inflytande över svensk infrastruktur, [6] och det pågår ju ett försök också hela tiden att splittra Västeuropa.

[1] ”de är ju en regim som är beredd att använda militär makt för att nå politiska mål.”

Mina kommentarer [1]
Vilken stat är det som är beredd att använda militär makt för dessa ändamål? Jag kommenterar med ett av många exempel:

Nicaragua (i huvudsak från Wikipedia).

• 1909 – kom en konservativ regering till makten med stöd av USA.

• 1912 -1933 – kännetecknades Nicaraguas inrikespolitik av amerikansk inblandning, bland annat i form av amerikanska militärbaser på landets territorium.

• 1927 – I protest mot USA:s militära närvaro uppstod en motståndsrörelse ledd av Augusto César Sandino som 1928 inledde ett gerillakrig mot den amerikanska marinkåren, som lämnade landet 1933.

• 1934 – På order av nationalgardets chef Somoza mördades Sandino 1934.

• 1936-1979 – President Juan Bautista Sacasa avsattes av Somoza 1936 och Somoza övertog med amerikanskt stöd presidentposten 1937. Därmed inleddes en period med Somozafamiljens maktinnehav, som varade till 1979.

• 1978 – Ett våldsamt motstånd mot regeringens manipulationer och korruption spred sig genom alla samhällsklasser under 1978 och ett kortvarigt inbördeskrig utbröt. Det slutade när sandinisterna, en vänsterinriktad rörelse störtade presidenten Anastasio Somoza Debayle 1979.

Tvister utbröt bland de nya makthavarna och vissa grupper bröt sig ut för att göra motstånd mot dem. USA, som från början erbjudit sandinisterna finansiell hjälp, blev avvisat av dessa och när Reagan kom till makten bytte USA till en mer konfrontativ politik.

I fortsättningen understödde USA contras som utgick från baser i Honduras och Costa Rica och med underrättelser från CIA anföll de militära och civila mål i Nicaragua. Allt eftersom sandinisterna blev mer pressade vände sig sandinisterna mer och mer till Kuba för stöd och många kubanska rådgivare togs in i landet.

1984 valdes sandinistledaren Daniel Ortega Saavedra till president i ett val som bedömdes som fritt och rättvist av internationella observatörer på plats, men inte av oppositionen som klagade över att den inte fått tid för att förbereda sig. USA stödde contras, bland annat med hänvisning till att Nicaraguas regering understödde vänsterrebeller i El Salvador. Contras var starkt beroende av USA:s stöd och hade inte klarat att hålla sig kvar i landet utan detta. De mottog så modern utrustning att deras soldater i flera avseenden var mer avancerade än amerikanska soldater.

• 1986 – USA fälldes i Internationella domstolen i Haag för sitt agerande och dömdes till skadestånd, vilket USA har vägrat att betala.


Tisdagen 12 januari klockan 09.10 sa Sveriges försvarsminister under sitt tal på konferensen Folk och Försvar:
”att Sverige inte accepterar brott mot internationell lag”.
Mer på detta tema längre fram.

I de allmänna valen i Nicaragua i slutet av 1990- och början av 2000-talet blev sandinisterna besegrade. Den amerikanska kongressen hade officiellt stoppat allt amerikanskt stöd till contras, varför CIA smugglade kokain och sålde vapen till mullornas Iran för att finansiera fortsatt stöd (se Iran-Contras-affären).

Presidenterna Ortega och Maudoro.

Daniel Ortega omvaldes till president år 2005 och åter 2016. I början av 2014 reviderades konstitutionen genom att bland annat tillåta omval av presidenten utan begränsningar, utöka militärens roll samt ge presidenten en utökad möjlighet att styra genom dekret.

Iran–Contras-affären, även kallat Irangate var en politisk skandal i USA som uppdagades i november 1986. Under Ronald Reagans presidentskap hade högre regeringstjänstemän i hemlighet underlättat försäljning av vapen till Iran, som var föremål för ett vapenembargo. Vissa amerikanska tjänstemän hoppades också på att vapenförsäljningen skulle säkra frisläppandet av gisslan och tillåta amerikanska underrättelsetjänster att finansiera nicaraguanska Contras. Enligt Boland Amendment hade ytterligare finansiering av Contras av regeringen förbjudits av kongressen.


Bertrand Russell

 

Russelltribunalen, officiellt känd som International War Crimes Tribunal eller Russell-Sartre Tribunal, organiserades av Bertrand Russell och Jean-Paul Sartre. Tribunalen undersökte och utvärderade amerikansk utrikespolitik och militära engagemang i Vietnam efter den franska garnisonens nederlag 1954 vid Dien Bien Phu och bildandet av Nordvietnam och Sydvietnam.

Tribunalen konstituerades i november 1966 och genomförde två sessioner 1967, en i Stockholm och en i Roskilde.

Redaktör Romelsjö: Jag var tidvis med vid tribunalen i Stockholm och hörde Jean-Paul Sartre och Bertrand Russel.

Tribunalen kom fram till att USA begått krigsförbrytelser i Indokina. Den skapade ett medvetande om att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inte bara är inrättande av gaskammare utan även varje urskillningslöst angrepp på civilbefolkningen.

Sveriges regering vädjade till Russeltribunalen att förlägga verksamheten utanför Sverige. Den 24 april 1967 utfärdade Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander (han som i samarbete med Sveriges uttalade nazistiske arméchef Archibald Douglas internerade antinazister under andra världskriget) en varning att flytta verksamheten till Stockholm, sedan den först var tänkt att vara i Paris.

Tage Erlander

Tage Erlander (som efter kriget inledde Stay Behind och underrättelsesamarbete med CIA/USA bland annat genom FRA och svenska spionflygplan som provocerade Sovjet så att de blev nedskjutna) varnade för svensk-amerikanska relationsproblem. Dagen därpå förklarade de att inte tänkte stoppa den, så länge de följde Sveriges lagar.

Den 29 april 1967 demonstrerade studenter i Bryssel och kallade Sveriges regering för ett ”redskap för kommunismen”. Studenterna lämnade en protestskrivelse till Sveriges ambassad i Bryssel och i tyska tidningar uttrycktes bitterhet över Sveriges gästfrihet gentemot Russeltribunalen.

Tage Erlander formulerade sin motvilja i en intervju med NBC:s korrespondent Frank Bergholtzer, och att ”Russeltribunalen inte tjänar fredens syfte”. I mer eller mindre beklagande ton sa Tage Erlander också att Sveriges regering inte kunde stoppa förhandlingarna. USA:s regering svarade med att Pentagon meddelat att fragmentbomber (även ”CUB 6”) använts vid amerikanska flygattacker mot Nordvietnam, men förnekade att bomberna använts mot civila mål.

Pentagon tillbakavisade också anklagelsen från Stockholm att hälften av de bomber som USA släppt på Nordvietnam skulle vara fragmentbomber. En nordvietnamesisk pojke som blivit svårt bränd av napalmbomber visades upp.

Den 10 maj föll Russeltribunalens dom. Som krigsförbrytare märktes USA, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea.

Det finns massor av exempel där USA använt militära medel för att nå politiska mål – jag överlåter åt läsaren att botanisera bland dessa på egen hand och nöjer mig med att avsluta med ett aktuellt länktips Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast USA dödat miljoner människor och förstört flera länder)


Nästa citat från försvarsminister Hultqvist:
[2] ”Till det här kommer cyberattacker,”

Mina kommentarer [2]
National Security Agency (förkortat NSA), Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA. Förutom olaglig övervakning (där flera undersökningar visat att befolkningen absolut inte är beredda att ’sälja ut privatliv och integritet mot ökad säkerhet genom hemlig avlyssning/övervakning från NSA, har NSA även som uppdrag att ta fram verktyg för cyberattacker.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NSA_warrantless_surveillance_(2001–2007)).

Det var en variant av ett sådant NSA-verktyg som en samarbetspartner inom Israels motsvarighet använde för att förstöra den fredliga Iranska energianläggning som syftade till att förse landet med energi.

Stuxnet eller ”the bug” är en datamask (trojansk häst) som användes för att sabotera urananrikningscentrifuger i en anläggning i Nantaz i Iran. Masken upptäcktes i juli 2010 efter ha läckt ut på det allmänna Internet. Masken konstruerades av USA och Israel i en operation som började planeras år 2006 under namnet Olympic Games. Stuxnet är det första bekräftade exemplet på ett fysiskt sabotage via datorprogram.


Citat från Hultqvist:
[3] ”det kommer desinformation,”

Mina kommentarer [3]
Det är inte bara amerikanska presidenter som ljuger ungefär som hästar travar. Det är i USA institutionaliserat att såväl rättfärdiga statssanktionerade lagbrott som att undanhålla sanning från allmän och rättslig genomlysning:

The Joint Worldwide Intelligence Communication System (JWICS; pronounced Jay-Wix) is the United States Department of Defense’s (DoD) secure intranet system that houses top secret and sensitive compartmented information. The system deals primarily with intelligence information and was one of the networks accessed by Chelsea Manning, in the leaking of sensitive footage and intelligence during the Afghanistan and Iraq wars to whistleblower organization WikiLeaks in 2010.

The video used in WikiLeaks’ Collateral Murder and US diplomatic cables were leaked by Manning. Manning was stationed in Iraq in 2010 where she accessed JWICS, along with its lower-level counterpart SPIRNET, to leak documents to WikiLeaks, a non-profit platform for whistleblowers headed by Julian Assange. Manning was directly involved in the leaks known as ”Collateral Murder,” ”The Iraqi War Logs,” ”The Afghan War Diary,” and ”Cablegate”.

Manning is allegedly responsible for the leaking of over 700,000 files. At the time this was the largest data leak in US military history. A notable video watched by Manning that would later also capture public attention involved a US Apache helicopter firing on civilians. Some argue from a pro-public interest perspective that JWICS allows government to manipulate releases of information (as occurred in ”Collateral Murder”) to shirk accountability for wrongdoings.

Egyptenavvisningarna eller Egyptenaffären kallas den politiska affär som först avslöjades i TV4:s samhällsprogram Kalla fakta 2004. I programmet avslöjades hur Sveriges regering efter begäran från USA hade låtit avvisa två (enligt USA) terroristmisstänkta egyptier från Bromma flygplats 2001, i vad som tros vara en operation ledd av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

De två avvisade egyptierna, Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr.

Göran Persson

Dåvarande statsminister Göran Persson sade att USA hotade EU med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen. Utrikesministern som fattade beslutet var Anna Lind. I maj 2005 fällde FN:s kommitté mot tortyr sitt utslag i fallet. Kommittén konstaterade i sitt prejudicerande beslut att svenska statens ”avvisning av den klagande stred mot artikel 3 i Europakonventionen.”

Utverkandet av diplomatiska försäkringar i vilka det dessutom inte fanns några överenskommelser om efterlevnad av försäkringarna, var inte tillräckliga för att ge skydd mot denna uppenbara risk för tortyr.” Även riksdagens konstitutionsutskott riktade hård kritik mot regeringen för dess hanterande av fallet. Bland annat konstaterades att ”Sverige borde inte ha godtagit Egyptens garanti mot tortyr och annan illabehandling” samt ”garantin borde därmed inte lett till avvisningarna av två egyptiska medborgare i december 2001”.

I sin granskning drog JO slutsatsen att Sveriges dåvarande utrikesminister, Anna Lindh, informerades av Säpo om, och godtog möjligheten att, den amerikanska säkerhetstjänsten CIA:s flygplan kunde användas vid avvisningar.

Gösta Hultén

Gösta Hultén, talesperson för Charta 2008, kallade 2011 avvisningen för ”den allvarligaste kränkningen av mänskliga rättigheter som hittills blivit känd i svensk terroristjakt”.

I mars 2007 upphävde regeringen avvisningsbeslutet för Mohammad Alzery och i maj upphävdes även avvisningsbeslutet för Ahmed Agiza. 2008 betalade svenska staten ett skadestånd på 3 miljoner var till männen. 2013 gjorde Thomas Bodström, som var justitieminister vid utvisningarna, ett uttalande om att det var ett misstag att utvisningarna verkställdes och att han själv ångrade det. Dessutom sade han att han inte mindes om han redan vid regeringssammanträdet som klubbade igenom utvisningen förstod att tortyr väntade Alzery och Agiza. (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Egyptenavvisningarna)


Citat från Hultqvist:
[4] ”det kommer olika typer av störningsverksamheter,”

Mina kommentarer [4]
”Dåvarande statsminister Göran Persson sade att USA hotade EU med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen.” Se Egypenavvisningarna ovan.

• USA:s försvarsminister hotade Sverige till att inte skriva på FN-avtal om göra svenskt territorium kärnvapenfritt. Detta brev debatterades i riksdagen 2017-09-14 efter att KD:s försvarspolitiske talesperson väckt frågan:

”Den amerikanske försvarsministern James Mattis har enligt uppgift skickat ett skarpt formulerat brev till försvarsminister Peter Hultqvist.”
Riksdagen.
Se även
https://www.expressen.se/nyheter/sverige-varnas-av-usa-for-att-skriva-under-avtal-om-karnvapenstopp/
https://tuffsandin.blogspot.com/2017/09/svenska-freds-om-usas-hot.html
https://www.nyteknik.se/samhalle/sifo-stort-stod-for-karnvapenforbud-6879650


Citat från Hultqvist:
[5] ”vi har främmande intressen som vill tillskansa sig inflytande över svensk infrastruktur.”

Mina kommentarer [5]
Alla försök från ett annat land att göra och hålla Sverige beroende av det egna landet uppfyller just detta påstående. Inte minst inom digital kommunikation (som även energi- och livsmedelsförsörjning med mera är ytterst beroende av) har Sverige gjorts beroende av USA. Den nu enorma USA-satsningen på 5G-baserad rymdbaserad telemetri kommer att ytterligare förvärra den sortens beroende.

Då Finland under WWII (uppmuntrad av svenska grevar och generaler) gjorde sig totalt beroende av Nazitysk spionverksamhet fick de dyrt erfara att man gjort sig till medlöpare till ett samhällssystem (som ingen anständig människa idag vill kännas vid) som fått folkets mandat genom demokratiskt val trots att man inte hemlighöll att utrotning av människor stod på programmet.

Likt Finland odlade en stor del av det svenska ledarskiktet ett medlöpande förhållningssätt till en supermilitariserad aggressiv Naziregim.

• Wallenbergarna – utnyttjade tysk krigsindustri,

• generalerna – organiserade militär verksamhet på Tysklands sida i Finland,

• och det socialdemokratiska ledargarnityret (som Tage Erlander) medverkade till att tysta tidningar (Torgny Segerstedt) och att internera antinazister.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Interneringsläger_i_Sverige_under_andra_världskriget
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Archibald_Douglas_(1883–1960)

Jakob Wallenberg. Wikipedia.

Idag samarbetar Wallenbergarna, FRA, MUST, generalerna, och den politiska ledningen med en instabil supermilitariserad bananrepublik kännetecknad av apartheid, federala avrättningar, total likgiltighet mot folkrätt och mänskliga rättigheter (tortyr, bristande respekt för andra länders suveränitet, etc), och utveckling och användning av massförstörelsevapen (som kärnvapen) och andra terrorvapen (som t ex drönare som används mot civila).

• Wallenbergarna säljer vapen som aldrig förr,

• Näringslivets ledningar styrs och kontrolleras via multidollarmiljardärernas totala kontroll över Handelshögskolan och dess ’partnerskap’,

• FRA/MUST fortsätter (avslöjat av Snowden m fl) sådan från folket dold verksamhet med USA-samverkan som bröderna Lundin och hans anhang ägnade sig åt under kalla kriget. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Lundin (spionchef), https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bertil_Lundin (oljemiljardär)

Generalerna, utbildade på avancerade militärhögskolor i USA, och stridskamrater i USA-dominerad krigsföring, har klättrat i karriären så att de nu rent (militär)kuppartat blivit mer företrädare för USA/NATO än försvarsföreträdare med folkligt förtroende och förankring.

Det politiska ledarskapet vägrar följa folkets vilja att skriva under FN:s kärnvapenförbud. I stället hör man dem ständigt mumla Krim, Krim, Krim och NATO, NATO, NATO, NATO, från riksdagens talarstol. Medierna behöver man inte tysta/censurera för de är i stort sett helt uppköpta och kontrollerade av USA:s svenska lakejer.

EMC Corporation är ett globalt informationshanteringsföretag baserat i Hopkinton, Massachusetts, USA. Företaget erbjuder lösningar inom informationshantering, informationssäkerhet, virtualisering, analys, molntjänster och andra tjänster som hjälper företag att lagra, hantera, skydda och analysera data.

I december 2013 blev företaget avslöjat, via Edward Snowdens NSA-material, med att medvetet ha rekommenderat sina kunder att använda teknologiska lösningar som var undermåliga. Den amerikanska spionorganisationen NSA hade betalat företaget 10 miljoner dollar för detta, så att de kunde avlyssna företag och organisationer som använder EMC Corporations säkerhetstjänster.

Bullrun eller BULLRUN är kodnamnet för det datorprogram som tagits fram av den amerikanska säkerhetstjänsten NSA. Det är framtaget i samarbete med säkerhetstjänstens brittiska motsvarighet, GCHQ, där programmet som är i stort sett identiskt fått kodnamnet Edgehill. Programmen är utformat för att knäcka krypteringskoder.

Tillgång till programmet har en grupp invigda vid NSA och avdelningar för signalspaning inom säkerhetstjänsterna i Storbritannien, Kanada, Australien, och Nya Zeeland, tillsammans benämnda ”FiveEyes”.

Programmet bygger på bakdörrar i programvaror för kryptering, som byggts in sedan mitten på 1990-talet. Information om Bullrun läcktes 2013 av Edward Snowden som tidigare varit anställd inom NSA. Enligt Snowden har NSA investerat miljarder dollar sedan 2000, för att göra krypterade uppgifter tillgängliga för myndigheterna.

Edward Snowden

Information Awareness Office (IAO) skapades år 2002 via organisationen DARPA, vilket lyder under amerikanska försvarsdepartementet. Syftet var att samla olika pågående projekt beställda av DARPA, med inriktning på internet-monitorering. Avlyssningen var avsedd att skydda USA mot terroristhot.

Efter 11-september-attackerna kom idén till IAO från President Ronald Reagans tidigare säkerhetsrådgivare amiral John Poindexer* samt Brian Hicks som var VD för ett dotterbolag till SAIC. Poindexter och Hicks hade tidigare jobbat tillsammans i andra projekt kring underrättelseverktyg. Även DARPA’s chef Anthony Tether, tillsatt efter 11 september-attackerna, kom från en chefsbefattning på företaget Leidos (f d SAIC).

Efter en artikel i New York Times 2003 väcktes en massiv kritik mot IAO, för att det var integritetskränkande mot alla amerikanska medborgare. Kongressen avslog därefter budgeten för IAO på 200 miljoner dollar, men flera olika delprojekt inom IAO har ändå levt vidare under andra namn. DARPA:s verksamhet har under Bush-administrationen skyddats genom införandet av en högre sekretess.
* Under Reaganadministrationen var Poindexer vice nationell säkerhetsrådgivare samt talesman för försvarsdepartementet. I april 1990 dömdes han på flera åtalspunkter i den så kallade Iran-Contras-affären, men benådades senare av president G H W Bush. Tillsammans med Lewis Libby (genom Plamegate-affären 2003) är Poindexter den högste ämbetsman i Vita huset som dömts i en rättegång orsakad av en politisk affär.

Interception Modernisation Programme är ett förslag från regeringen i Storbritannien som bl.a. innebär att trafikdata rörande all brittisk kommunikation, inklusive inhemsk, ska lagras i en central databas av GCHQ, den brittiska motsvarigheten till FRA. Databasen har även benämnts som ”Big Brother Database”, vilket har tonats ner av regeringsföreträdare.

Den svenska motsvarigheten är Trafikdatabasen Titan hos FRA. Systemet bygger på att tusentals ”svarta boxar” kopplas till kommunikationsnätet, inte helt olikt de samverkanspunkter som FRA ska använda, med den väsentliga skillnaden att det brittiska förslaget även rör inhemsk kommunikation.

NSA call database ”STELLAR WIND” är en databas skapad av amerikanska NSA som uppskattas innehålla 1,9 biljoner registreringar av amerikanska medborgares telefonsamtal. Databasens existens var okänd för allmänheten fram tills att den avslöjades av USA Today den 10 maj 2006. NSA:s egna kodnamn för programmet är ”Stellar Wind”.

Inom ramen för ”President’s Surveillance Program” gav George W Bush NSA utökade befogenheter att avlyssna och övervaka telekommunikationer, bl.a. genom att skapa NSA Call Database.

Bushadministrationens hantering av programmet ledde till att USA:s justitieminister John Ashcroft, biträdande justitieminister James B. Comey och FBI-chefen Robert Mueller hotade med att avgå. Kontroversen hamnade på sin spets när Bushs dåvarande personliga juridiska rådgivare Alberto Gonzales den 10 mars 2004 försökte övertyga justitieminister Johan Ashcroft om att godkänna en fortsättning av programmet, trots att Ashcroft vid tidpunkten var inlagd på sjukhus för intensivvård och inte var insatt i frågan.

James B. Comey var tjänstgörande justitieminister men ville inte godkänna programmet eftersom det saknades godkännande av kongressen. Programmets fortsättning godkändes den 11 mars 2004 av Bush och Gonzalez utan Ashcroft eller Comey. Ashcroft meddelade sin avgång den 9 november 2004 efter presidentvalet och ersattes av Gonzales. I Sverige har FRA alltså en motsvarande databas, Titan.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Surveillance_Program
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NSA_warrantless_surveillance_(2001–2007)
”Both the U.S. government and also spy organizations in the U.K. have tapped ”the spine of the internet”, a transatlantic Ethernet cable, using submarines to access it and put on equipment to commandeer as much information as they wish to apply special searches in order to narrow down potential terrorist activity. With current laws in the U.S. (as of 2013), a warrant is not necessary if the government’s surveillance is ’reasonably believed’ to be overseas. ”A new set of documents purportedly lifted from the U.S. National Security Agency suggests that American spies have burrowed deep into the Middle East’s financial network, apparently compromising the Dubai office of the anti-money laundering and financial services firm EastNets.”

Det finns massor av fler liknande exempel – men nu begränsar jag mig.


Citat från Hultqvist:
[6] ”och det pågår ju ett försök också hela tiden att splittra Västeuropa.”

Mina kommentarer [6]
Exemplen över hur USA använder sina olika spionorganisationers övervakningskapacitet för att ge sin egen vapenindustri och sina många imperialistiskt agerande multinationella företag information och övertag i handelskrigen, bl a mot Frankrike, är många. Jag avstår ifrån att ge fler exempel.

Vad gäller splittring av Västeuropa så fixar de/vi det bra själva utan hjälp utifrån.

För inte menar väl ens Hultqvist att Brexit är resultat av påverkanskampanjer av vare sig Trumps eller Putins gäng … eller?

 

Föregående artikelAnna Ardin om Assange – tunn och tveksam story säger experter
Nästa artikelVärlden säger Nej till kriget i Jemen -webbinarium
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. Eftersom Ronny Stark tar upp utvisningen av de två egyptierna vill jag nämna att Lena Sundström skrivit en bok ”Spår” utgiven 2014 och finns som pocket. Det är ett tag sedan jag läste den men hon redogör initierat för vad som verkligen hände. Rekommenderas om man vill veta vad som skedde och hur det hela affären avslöjades. Utvisningen och hela spelat omkring var och är en stor skandal.

 2. Tack Anders och Ronny Stark för den här långa historiska redogörelsen som har återupplivat mitt minne av viktiga politiska händelser ända från min barndom under det senaste världskriget! (Kanske ska jag också tacka vår krigsminister för hans benägna medverkan till att aktualisera ett tillrättaläggande av hans falska historieskrivning.)
  Speciellt gladde mig påminnelsen om Bertrand Russel, som jag uppskattade högt för hans rakryggade sanningskrav i samband med tribunalen 1967 då jag var aktiv i FNL-rörelsen. Han var en litet annorlunda filosof. Om jag minns rätt så uttalade han sentensen (ungefär): Uppgiften är inte bara att beskriva världen utan också att förändra den.

  • På sin 80årsdag sade B. Russel vid en tidningsintervju; om jag nu minns rätt ”De hittillsvarande 80 åren av mitt liv har varit spännande. Det skall bli intressant att se hur nästa 80 år blir.” (Jag fyller 80 nästa år) Han gav ut boken ”In Praise of Idleness” (Till lättjans lov! Finns nu för nedladdning från 2020) Jag läste en del av honom som ung och kunde konstatera att han hade humor, självdistans och ett intellekt som var bra mycket skarpare än mitt.

  • Det där med att förändra världen.
   I grunden tror jag det är ungdomliga tankar.
   Och mången gång naiva därför människor ändrar sig ofta när de blir äldre och visare.
   Det är främst i socialismens och liberalismens idévärld man finner den här ofta hårt drivna ambitionen.
   Jämför till exempel stormakterna Ryssland och USA och deras utrikespolitiska strävanden.
   Ryssland begränsar sig men USA sätter där inga gränser.
   Kunde USA förändra planeten Mars skulle de absolut genast göra det.

   Jag tillhör dem som tycker man bör se om sitt eget hus först innan man intresserar sig hur det ser ut hos andra.
   Jag tycker också Sveriges utåtriktade ambitioner eller ”integrering med omvärlden” har blivit ett hot mot den egna nationen eller Sveriges folk och land om du så vill.
   Nu har vi passerat en gräns där inte ens de döda får vila i frid därför någon stjäl gravurnorna med stoftet och säljer urnan av metall som skrot.
   En svensk kyrka i Spånga Stockholm med anor från medeltiden har på senare tid brandbombats vid flera tillfällen. I Malmö vandaliseras kyrkogårdar.
   Det är börjar snart bli lika vanligt som mord, våldtäkter, skjutningar och sprängningar.
   Hur länge tror du människorna här orkar med och bara beklaga utan att någonting görs mer än fokusera på problem någon annanstans?

   I går kväll fick jag dödsbud om en äldre man som lämnat jordelivet.
   Det var en gammal vän till min familj kan man säga.
   Den sista i den generationen och då kan jag räkna in släktingarna också.
   Från början egentligen hans fru väninna till min mamma.
   Men jag övertog så att säga bekantskapen.
   Den mannen var hederligheten själv och hade förmodligen aldrig ljugit någon gång i hela sitt liv.
   Likaså var allting med honom ordning.
   Det var så han själv ville ha det och så han ville det skulle vara överallt.
   Politik var mer eller mindre tabu men jag tror han åtminstone i tidigare livet varit hängiven socialdemokrat.
   För det var ju så det skulle vara i det då (perfekta)landet Sverige.
   Men jag förstod på under de senaste åren han inte gillade utvecklingen i Sverige även om han försökte hålla det för sig själv.
   Nu är han alltså borta och slipper se och höra om den fortsatta utvecklingen.
   Men det är inte mer än fjorton dagar sedan han gick sin dagliga runda runt pensionärshuset där han bodde de sista åren.
   Han blev 97 år. I det stora hela 97 friska år.

 3. Tyvärr måste man konstatera att krigsministern inte har alla hästar i stallet. Att så enögt kunna bortse från att USA har gjort allt det han beskyller Ryssland för och hundra gånger om tyder ju på att det inte står rätt till. Han är en mycket farlig man så länge han har den position han har.

  • Rysslands ”brott” jämfört med de som USA gjort och fortfarande gör bleknar ju till intet i jämförelse! Hultqvist känner säkert till de flesta brott USA gör sig skyldiga till men som lakej och malaj som vill vara med och leka med de stora pojkarna måste han spela med i apspelet! Eller som SVT uttryckte det härom dagen då de i samband med Ardins framträdande skulle förklara varför USA var ute efter Assange….De påstod att Assange avslöjat USA:s hemliga ”militära operationer” utan att gå in på vad det var Assange avslöjade…Tacka f-n för att mord, plundringar och överfall i de av USA ockuperade länderna måste hållas hemligt! Och SVT hjälper så gärna till som den regim-TV kanal man blivit! Det har ju gått tio år sedan Assange och Wikileaks avslöjande och SVT räknar kallt med att folk glömt bort vad det hela egentligen handlade om så man drar denna fräcka vals helt medvetet! Fulmedia i ett nötskal…Snart kommer väl Bert Sundström med ett ”reportage” från Putins ”palats” haha…

 4. Bra Ronny!
  Det är bara att hoppas på att denna gedigna genomgång leder till åtal. Nä, det sker naturligtvis inte (ännu). Näst bäst vore skarpa försök till ”korrigeringar” från MSM. För det är ju så att det grepp som minister Hultqvist har om vilken framställning som är korrekt, det greppet är ännu starkt. I varje fall tillräckligt starkt för att dominera. Nu önskar jag inte Ronny samma öde som Julian Assange, men även i Sverige gäller det att först när maktens folk känner sig hotade, reagerar de med annat än fnys. Och då kan saker komma upp till ytan.
  En annan sak bör påpekas. Hultqvist tillhör inte, som Leif G.W. Persson brukar säga, de vassaste knivarna i lådan. Det gör inte heller Patrik Oksanen (Patrik Oksanen invaldes 2020 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien) eller den här emellanåt omskrivne Martin Kragh. Men om nu dessa framförallt har svårt att idag dölja, eller tillräckligt skickligt förvrida bilden av vad som sker ute i världen, så får vi med stor säkerhet räkna med att vassare knivar kommer när överheten finner behov av dem.

 5. Bra redogörelse. Skall läsa igenom även i kväll.

  Problemet med försvarsministern, är nog hans finska bakgrund, han sitter på två stolar, han har tagit på sig en roll som inte ens Finland vågar, Sverige är nu en frontstat mot Ryssland, och det är ju så politiken hanteras. 1918 -1944 tog Finland rollen som frontstat mot Sovjetunionen, vilket slutade illa för dem, men Sverige fanns ju i bakgrunden sedan 1809, men nu sen 1918, då flera av de frivilliga officerare som deltog i Svenska Brigadens massakrar i Tammerfors, blev generaler i Sverige, som Rappe, Douglas, Ehrensvärd, Peyron, som Mannerheim lyckades placera på gen-eralstaben. Från Sverige fick officerare från 1941-1944, värva sig till den finska armén, utan avsked, det innebar att Sverige stödde Hitlers krig mot de allierade som Finland, Sveriges två krig – som neutral och som Hitler-satellit.Sverige hetsade Finland till krig både 1918 och 1939, och 1941, Sverige i den mörka rollen i kulisserna. Finnarna kommer aldrig mer att gå ut i krig.

  I regeringen tycks försvarsministern tagit rollen av frontperson och russofob, men han verkar ensam, credo : ”Ingen skall ha synpunkter på Sveriges säkerhetspolitik ”Borlänges socialdemo-krater röstade bort honom, det påminner om när Per Albin utsåg den ”opolitiske” Christian Günther till utrikesminister 1939, för att slippa ansvar för utrikespolitiken, folkpartiets Andersson
  i Rasjön till kommunikation – av ”tysktågen.” Att statsministern inte vågar knysta, om några ubåtar, är förklarligt, måste vara en panik i socialdemokratin att blanda sig i CIA:s PsyOPs, som på sin tid knäckte både Socialistinternationalen och Palme, som politiskt alternativ i Europa. 75 år sedan Baltutlämningen, då deltog även ministern folkpartiets Bertil Ohlin i regeringens beslut.

  Det finns säkert många finländare i Sverige som stödjer försvarsministern, ca 500.000 inflyttade, kanske med dubbelt medborgarskap, svårt att säga vad de står, säkert många proletärer, därför kan det bli en repris på den finska mörka historien i Sverige, en iscensättning av det förgångna, administrerad av försvarsministern, på god väg.

  Ryssarna kunde inte ockupera Finland, som brukar de hovera sig med, men finländarna kan ta över Sverige, erkänd minoritet med tolkrätt, men sina egna finlandssvenskar käkar de sakta ut,
  från 12% på 1930talet till 5% idag, de vågar inte knysta, och invandrare tar Finland 1 av de 10 som Sverige tar emot,etnisk rensning. Den typiskt östeuropeiska gam-modellen, Polen/Ungern, fast Finland vill vara i väst, de gör som de passar dem, ingen vågar säja emot, särskilt inte det nu så vankel-modiga Sverige, som, bara kan enas kring sin maligna russofobi, fast covid19 tar offren, där kan finnarna skryta med framgång, när vi torskar ordentligt.

  En travesti på vad finnarna pläga säga om sitt östra grannland : ”Finnar är finnar – om så stekta i smör ” , (eller i försvarets vapenfett i de blåvita (!) FMV-burkarna,kasernkorridorslukten från Borlänge.)

 6. Tack för ett mycket bra inlägg.
  Efter Sovjets upplösning, det var ju då allt började; första kriget i Europa efter ww2, mot fd Jugoslavien. Efter det alla krig, som fortfarande pågår i m-östern. Ryssland godtog Tysklands enande mot att Nato inte utvidgades österut. Inte en tum lovade Usa. Löftet bröts
  Därefter gav sig Usa/väst i kast med att orkestrerades Kievkuppen – fem dagar innan valet.
  Kriget i Georgien (sydossetien) startades av Georgien, vilket en Eu-utredning av Heidi Tagliavini klart påvisar. Och avslutades efter fem dygn. Det var den FN sanktionerade fredssträvande som angreps. Och Ryssland svarade först efter två dygn då president Medvedev var på statsbesök i Kina.
  Kosovo avskiljdes
  från Serbien efter 77 dygns bombade, medan Krim införlivades via folkomröstning, och med FN stadgan som stöd, och Kosovo som prejudikat.Händelsen helt oblodig Bakgrunden var Kievkuppen.
  Men Hultqvist har skrivit och deklarerar sim falska russofobiska egenhändigt ihopsnickrade historia.
  Skamligt, fegt och farligt.
  Jag hoppas du skickar ditt svar till riksdag och regering.
  Men Hult

 7. Väldigt intressant, vad är det då dessa personer sysslar med. Dom har med hjälp av främmande makt, USA, gjort Sverige beroende av USA. Tydligt. Vad säger svensk lag. Källa Lagen.nu

  >>> – döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid – högförräderi – innebär – [att] med utländskt bistånd, [Sverige] ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt – . (inom [] är tillagt av mig som förytligande)

  Detta är vad vi talar om.

  En annan mer teknisk aspekt är ändå mer intressant. Sverige har datalagringsdirektivet, all information samlas på ett ställe, dessutom en biometrisk databas skapad med passfoto stationerna, den medicinska databasen, rättsväsendets databas, körkortsregistret, bilregistrering, alla massiva centrala databaser. England har Big Brothr databasen, USA har övervakningscentret i Utah, en massiv databas och övervakning, lägg till de massiva databaser Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, osv har, av vilket en del ligger i Sverige. Alla arbetar med massiva central lagring av information som möjliggör en massiv övervakning, men som samtidigt är mycket sårbara för hackig, precis som vi såg nyligen i fallet med SolarWind.

  Om Kina skulle lägga upp samma stora databaser skulle det bli rena guldgruvan för USA-spionaget, därför satsar Kina inte på centraliserar lagring som i väst, man satar på distribuerad lagring. Exempel är info om covid, media, och WeChat, och Kina har nu stränga lagar att all information skall raderas så snart den inte behövs. När det gäller covid är det alltså 2 veckor. De som lägger upp info på Facebook, då ligger informationen kvar för evigt och kan användas för massövervakning och kontroll, vilket vi vet är vad som pågår. På WeChat går den direkt till mottagarna och endast lagras på deras telefoner. De omöjliggör det omfattande spionage USA bedriver. Dessutom är all Kinas mjukvara öppen källkod, det är lätt att öppna upp vad som finns på mobilen och se vad den gör. All USA-mjukvara är sluten och hemlig. Därför är kinesiska appar säkert.

  • Bert W skrev: ”Dessutom är all Kinas mjukvara öppen källkod, det är lätt att öppna upp vad som finns på mobilen och se vad den gör.”

   Intressant. Kan du ge mig en länk till var jag kan ladda ner källkoden till WeChat?

 8. En utmärkt, angelägen och mycket belysande utläggning. Det är ju faktiskt upprörande att Sveriges Regering har en försvarsminister som urskiljningslöst demoniserar Ryssland och dessutom betraktar Ryssland som ett omedelbart förestående invasionshot mot Sverige. Såsom Ronny också framhåller med all tydlighet, har ju Sverige under lång tid bedrivit samverkan på underrättelsenivå med Washington i en omfattning som knappast är förenlig med landets formellt alliansfria status, men SAP-ministärer har ju i historien ändå försökt hålla visst avstånd till USA-propagandans värsta avarter. Så icke med Hultqvist, som förefaller ha fått det allra mesta rörande politisk och militärpolitisk nutidshistoria i vårt geografiska närområde om bakfoten, vilket också belyses väl i Starks artikel. Vidare framhåller Stark Russell-tribunalen och dess arbete på ett utmärkt sätt. Nedslående att Sveriges dåvarande SAP-regering förhöll sig tämligen avvaktande, för att inte säga avvisande, till att förlägga ett viktigt tribunal-möte i Sverige. Men arbetarrörelsen i Sverige har ju också lång tradition av engagemang i nedrustningsfrågor. Här kan t ex nämnas Alva Myrdal, som var nedrustningsminister under sent 60- och tidigt 70-tal samt Maj-Britt Theorin som ledde Sveriges nedrustningskommission under tio år. Vidare kan framhållas att Jan Eliasson, socialdemokratisk politiker och diplomat, varit rådgivare i FN:s medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak och sedermera vice generalsekreterare i Förenta Nationerna under fyra år. På regerings-nivå förefaller emellertid denna tradition dessvärre vara helt bortspolad och Peter Hultqvist, med uppenbart stöd av statsminister Stefan Löfven, har ett mycket tungt ansvar för denna trista utveckling. Hultqvist har ju t.o.m. genomdrivit att Sverige ställt sig utanför FN:s atomvapen-konvention, i vilken Sverige deltog i framtagnings-arbetet, bl a innebärande att Margot Wallström – med avvikande uppfattning i frågan – såg sig nödgad att avgå som utrikesminister. Detta blev nog det avgörande steget till att eliminera Sveriges internationella förtroende som aktör i nedrustningsfrågor och i synnerhet dito kärnvapen. Utan reservation torde kunna sägas att ingen skillnad av betydelse bleve märkbar om Hultqvist ersattes av en tjänsteman från CIA eller amerikanska försvardsepartementet (Pentagon).

 9. Det var bra att klä av denne ljugande pajas, men mest nyttigt för oss som inte har egna minnen av den perioden var att dra fram Tage Erlanders skamligt medlöperi i ljuset.

 10. Sverige var neutralt under första världskriget, syftande till att inte bli indraget i krig på någon sida. Då gränsade Sverige till ryska imperiets lydstat Finland, dvs arvsfienden. Efter första världskriget var sovjetunionen en pariastat med femtekolonn i alla länder, och vi var inte neutrala till sovjetunionen, eftersom den betraktade sig som vår fiende.

  Sverige var neutralt under andra världskriget, syftande till att inte bli indraget på någondera sidan, dvs vi var inte allierade med vare sig rysk eller tysk socialism. Man måste komma ihåg att 1939-1941 var sovjetunionen och nazityskland krigförande allierade. Generalstabens bägge krigsscenarios den förberedde oss på var tyskt eller ryskt anfall, krigsfall ett eller två, som de hette. Hundratusentals svenskar låg i väpnad beredskap i åratal. Vår neutralitet var ändå så svagt militärt uppbackad att vi var tvungna att acceptera tysk transittrafik flera gånger. England låg långt bort och försvarade sig självt, USA var isolationistiskt.

  Under kalla kriget var vi också neutrala, syftande till att inte bli indragna i krig, men flera faktorer var förändrade. Vi ville inte ta parti i kampen mellan rysk eller tysk kejsare, eller rysk eller tysk socialism. Men i kampen mellan socialistisk diktatur och demokratisk kapitalism valde en förkrossande majoritet av svenskarna demokrati, inklusive socialdemokratin, och den lilla klicken moskvafinansierade socialister som tyckte att arbetarklassens demokratiska diktatur var att föredra betraktades som landsförrädare. I det enda tänkbara krigsfallet, sovjetisk fälttåg västerut i hela Europa, låg vi på vägen mot Atlantkusten, ett primärt strategiskt mål för röda armén. En fundamental geopolitisk förändring, tidigare låg vi inte i vägen för ena eller andra sidan. Vi vare sig kunde eller ville vara neutrala efter världskrigen, utan tillhörde kulturellt och ekonomiskt den fria västvärlden, och hade ingenting gemensamt med öst. Socialister försöker sig ofta på dimspridning om neutraliteten, men vi är inte neutrala, vi tillhör väst.

  Socialdemokraterna ersatte försvarspolitiken med en försvarsindustripolitik, det ingick i sysselsättningspolitiken. Efter några decennier stod det klart att stigande FOU-kostnader och sjunkade försvarsbeställningar inte gick att förena. Då såldes svensk försvarindustri till nordamerikanska, brittiska och tyska multinationella jättar. Fabriker och forskning finns kvar i Sverige, ägarna finns utomlands. Därmed upphör allt meningsfullt tal om neutralitet, särskilt sen vi skrotade invasionsförsvaret och fick ett kompani i Irak istället. Vi är en länk i västvärldens försvarssystem, och det förklarar allt Hultkvist gör. Hans val ligger inom ett snävt intervall, han kan välja Patriot eller inte, men däremot inte ett överlägset israeliskt system. Försvinner han måste en likadan inta hans plats. Svensk försvarminister måste primärt hantera att svensk försvarsindustri ägs av amerikaner eller britter.

  Vårt samarbete med den fria västvärlden inleddes redan under andra världskriget, vi underrättade London när Bismarck passerade Marstrand, och på den vägen är det. Ryssarna har alltid vetat det, och aldrig trott något annat. Talet om neutralitet tillhör numera festtalen under röda fanor för en krympande skara vithåriga, det saknar modern innebörd i vår geopolitiska realitet. Vi är inte neutrala, vi är ingen moralisk eller humanistisk stormakt, vi är ett lånefinansierat pluttland vid polcirkeln med två miljoner invandrare från främmande kulturer. På ett par decennier har våra politiker gett oss det lågintensiva mångkulturella inbördeskriget arvslott. Det kan man kalla förräderi i den högre skolan.

  • Sovjetunionen och Tyskland hade en icke-angreppsakt, sedan Väst i åratal avvisat avtal med Sovjetunionen riktat mot Tyskland. ”Fred i vår tid” sa premiärminister Chamberlain till Hitler i Munchen 1938, vilket gav denne fria händer i Tjeckoslovakien och Österrike, och ökad aptit.

  • Tack för ett mycket insiktsfullt inlägg.

   Måste få lägga till en liten kommentar till det du skriver att Hultkvist kan välja Patriot eller inte.
   USA har ju köpt ett antal batterier Iron Dome från Israel och nu fått tillåtelse av Israel att installera Iron Dome för att skydda sina baser i området. Med andra ord väljer USA Iron Dome framför sin egen Patriot. Kanske något även för Sverige?

    • Amerikanska Patriot är ett undermåligt föråldrat system med låg effektivitet. Det är dessutom helt under kontroll av USA. Det betyder att USA kan förhindra att systemet används för att att försvara mot USA attacker. USA kan helt enkelt stänga av det.

   • Att Hultkvist inte kan köpa de ryska SAM-batterierna hur bra de än är beror förstås på att vi inte kan delta i Nato med motståndarens vapen. Erdogan har just avsiktligt stört Nato-relationen han inte vill ha genom att skaffa S400, och blev utkastad ur F35-paketet omgående. Turkarna skulle kunna lära sig och andra hur man använder vapnen mot varandra. Erdogan är bara intresserad av att trakassera grekerna, det är hans arv.

    Luftkriget har hoppat ett decennium in i framtiden sista året, även tekniskt lågpresterande nationer kan skaffa drönare. Azerbaijan-turkarna tog tillbaka all mark från Armenien med hjälp av israeliska drönare för ett halvår sen, de störde fienden landoperationer i ryggen. Jättedyra luftvärnsrobotar mot en fiende som krigar assymetriskt innebär alla pengarna i sjön. Gissningsvis slutar det med en tummetott som vanligt, försvarmakten köper ett batteri som läggs ner om femton år, som Bloodhound. De ryska attackplanen som ändå inte kommer, och är byggda för femtio år sen, de kan skjutas ner, men om de avfyrar mach5-missiler från Murmansk spelar Patriot ingen roll. Patriot är jättebra för ett krig för tio år sen som ingen ville ha då och ingen vill ha i framtiden.

    Anledningen till att vi är med i Nato lite informellt är att det geostrategiska läget inte skyddar oss, vi kan inte huka bakom Östersjön längre, vår skärgård är strategiskt intressant för bägge sidor, vi blir indragna vad vi än gör, och vi har två operationella ubåtar och 60 JAS på 2800 km sträcka. Vi är helt ihopvävda elektroniskt, finansiellt, kulturellt och på alla tänkbara sätt med EU och Nato. Krig är för dyrt, det finns för få som vill ha det, och alldeles för många som inte vill ha det. Neutraliteten är fysiskt överspelt. Nato-medlemsskapet är en försvarindustriell allians som inte kan föra krig mer än en dag, sen är allt över. Ryssarna är numera så underlägsna och sysselsatta med sina hemgjorda fallisemang och affärskulturella problem att det ses som säkrast att ingå i den enda återstående alliansen, som ändå äger vår försvarsindustri. Israelerna kan mycket väl ha det bästa luftvärnsmissilerna, och betydligt billigare. Frankrike har också avancerade system för mindre pengar, men frågan är om inte luftkriget miniatyrariseras så fort att helt andra tekniska lösningar av EMP-typ och laser blir förstahandsvalet om man väntar lite. Vi har redan inget luftvärn, det kan vi ha ett tag till, istället för att köpa ett dyrt som inte är i närheten av uppgiften. För övrigt har vi så intressanta signalspaningsuppgifter om ryssarna att USA borde ge oss Patriot som tack för hjälpen. Men det gör de inte, USA vet redan att ryssarna skjutit sig i foten och koncentrerar sig på sydkinesiska sjön och mellanöstern.

    • Luftvärn är på gång genom veckans stora FMV-kontrakt med SAAB bl a om nya Visbykorvetter generation två (för bestyckning med modernt sjömålsrobotsystem, torpedsystem och luftvärnsrobotsystem).
     Kontraktet innebär starten på modifieringsarbetet av de fem befintliga korvetterna i klass Visby.
     https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/tva-nya-kontrakt-for-visbykorvetter/

     Se även detta från övningen i november 2020 (se citatets slutkläm):
     https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/11/marina-samovningar-mellan-sverige-och-usa/
     ”Under den gångna helgen samövade Visbykorvetten HMS Nyköping med den amerikanska jagaren USS Ross i södra Östersjön. Övningarna omfattade bland annat ytstrid där fartygen både övade med, och mot varandra. Trots inga fysiska möten och genomgångar före övningarna kunde de genomföras helt problemfritt. Det visar hur interoperabla Sverige och USA är på den marina sidan”

     • Sverige är numera en del av USAs attack och erövringsstyrkor och står under amerikanskt befäl, makt, och myndighet.

    • Att USA endast tillåter USA system i amerikanska NATO är för att USA vill vidmakthålla totalitär kontroll. S400, som Turkiet har köpt, kan stoppa ett amerikanskt flyganfall, men det kan inte amerikanska Patriot för USA kan stänga av det. Sedan tjänar USA förstås grova pengar påå det föråldrade och ineffektiva Patriot, men ingenting på ryska S400 systemet.

 11. […] 1  Vems narrativ? Överstelöjtnant Paasikivi Cirka 12:25 in i programmet talar överstelöjtnant Paasikivi om Rysslands ambitioner att ta Alaska och hela Europa fram till Atlanten på sätt som får mig att fullkomligt tappa hakan. https://m.youtube.com/watch?v=uqRmrM5fkvY&pp=QAFIAQ%3D%3D Ifall denna allt mer uppskruvade retorik den senaste tiden gått under din radar (visst har den funnits mycket länge) kan du med samlad bild från dina andra källor säkert förmedla nyanserad motbild som behöver komma igenom mediabruset och propagandan i MSM. När man använder uttryck som ”aggressiv imperalistisk kolonialmakt” om något land går mina tankar obevekligt till storebrorslandet över alla andra USA som ättelägg till den brittiska kolonialmakten som i kamp med Frankrike och Spanien (m fl som Portugal och Nederländerna) skapat blödande samhällssår över hela världen. Det rättfärdigande narrativ USA-lakejer som Paasikivi och gänget försöker trumma in är synnerligen upprörande, och det är försök att bädda för den formidabla militärkupp ett riksdagsgodkännande av DCA-avtalet innebär. Det de skandinaviska länderna i snabb takt utsätts för kan liknas vid det jag beskrev om Nicaragua (och som USA dömts för) på GP för tre år sedan: https://www.globalpolitics.se/peter-hultqvist-ute-pa-mycket-tunn-is/ […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here