Sveriges och Natos skuld till slavhandeln i Libyen – värsta rasismen idag?

18
5910
Protester i Miami. Shutterstock 1747464704.

I tidiga kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.

Förra året främst men äver i år har pågått stora manifestationer i USA, Sverige och i många andra länder mot rasism och polisvåld i USA. I USA välte man och förstörde statyer och minnesmärken som kan kopplas till rasism och slaveri.
Detta är viktigt och bra.

Men varför inga protester mot de som hjälpt fram slavhandeln idag. Som Nato med Sveriges hjälp i Libyen 2011.

I Stockholm skedde en manifestation mot detta 28 december 2017. Jag var där Alkoholpolitik och #MeToo – och protest mot slavhandeln i Libyen!

Detta blogginlägg utgörs främst av en artikel av journalisten Patrik Paulov. Varför talar ingen om Nato:s skuld till slavhandeln? Den följs av en bakgrundsbeskrivning av mig.

Går tillbaka på en bloggartikel som jag publicerade för ett år sedan.


Varför talar ingen om Natos: skuld till slavhandeln?

Slavhandeln har varit känd långt innan CNN:s avslöjande reportage (hösten 2017). Den är en följd av det kaos och den laglöshet som följt efter Natokriget mot Libyen 2011.
Slavhandeln i Libyen väcker bestörtning och vrede. Det är bra, även om den har varit känd långt innan amerikanska CNN gjorde sitt uppmärksammade reportage. Men det är något som saknas i upprördheten angående människohandeln och den rådande laglösheten i Libyen. En av huvudorsakerna till den fruktansvärda situationen i landet är det ingen som talar om.

I mars 2011 inledde Nato kriget mot Libyen i samarbete med Gulfstaterna och Sverige. Insatsen påstods syfta till att rädda folket från massakrer och förtryck. I september 2011 lynchades Libyens ledare Muammar Gaddafi av väststödda rebeller.

Idag finns flera regeringar i Libyen, men dessa saknar kontroll över stora delar av landets territorium.
I Tripoli har den FN-stödda regeringen sin bas. I Tobruk i öster finns en regering som stöds av den antiislamistiska generalen Khalifa Haftar.

Sjöstedt (V) försvarade krigsbeslut
Beslutet att skicka svenska Jasplan till Natokriget stöddes av partier i den dåvarande borgerliga regeringen, men också av S, MP och V.
2014, tre år efter krigsinsatsen, sade V-ledaren Jonas Sjöstedt i Sveriges radio att han fortsatt tycker att det var ett bra beslut att delta i Natokriget, utifrån vad man då visste.
Det är nästan som om det finns en tyst överenskommelse: Don’t mention the war. Men det är precis det vi måste göra. När vi protesterar mot slavhandeln måste vi påminna om kriget.

Bild i Expressen. Från Anarkias blogg ”Vad ska SAS göra i Libyen? (https://annarkia.se/internationellt/nato-internationellt/vad-ska-jas-gora-i-libyen.htm)

Vi måste berätta om de flygbombningar och de markinsatser som Nato tillsammans med Sverige och Mellanösterns kungadiktaturer genomförde under sju månader 2011. För det var kriget för sex år sedan som lade grunden för dagens slavhandel.

Det kaos och den laglöshet som råder 2017 är i mångt och mycket ett resultat av att Nato bombade Libyen och dess statsmakt sönder och samman. Kriget banade väg för de krigsherrar och terrorgrupper som sedan dess stridit om kontrollen över landet och dess naturresurser.

Idag är det få som kommer ihåg att Libyen tidigare var ett fungerande land med Afrikas högsta levnadsstandard.
Det är inte sagt som ett försvar av Muammar Gaddafis styre. Det är inte heller sagt som ett försvar av det politiska förtryck, den korruption och de sociala orättvisor som fanns i Libyen innan Natos anfall 2011.

Det är en påminnelse om att det inte går att bomba fram demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och välstånd. En påminnelse om att västvärldens krig mot andra stater snarare skapar kaos, fattigdom och grova människorättskränkningar. Som i Libyen tagit sig uttryck i slavhandel.

Ovanstående resonemang är naturligtvis inte hela sanningen. De bakomliggande orsakerna är fler än Natokriget, och det finns många som är medskyldiga till de fruktansvärda scener som CNN visar i reportaget om slavhandeln.
Här finns EU som pumpar in pengar för att Libyen ska agera gränsvakt och hindra flyktingar att komma vidare.

Här finns rika länder och storföretag vars utsugning av den afrikanska kontinenten är en central orsak till fattigdom och massflykt.
Men vi får inte låta Natokriget och de fruktansvärda konsekvenser det fört med sig för både Libyens befolkning och flyktingarna gömmas undan.

När Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen avslutade den militära insatsen mot Libyen i oktober 2011 beskrev han den som ”en av de mest framgångsrika i Natos historia”.

Är det fortfarande att betrakta som en framgång när Natoinsatsen bidrog till slavmarknader?

. (Slut Patrik Paulovs artikel).


Mera bakgrund.   (Redaktören)

Libyen hade Afrikas högsta levnadsstandard, fri utbildning och sjukvård och trots ökenklimatet en förhållandevis hög grad av självförsörjning av livsmedel samt en självständig utrikespolitik. Gneom kriget har landet förvandlats till en svag och beroende klientstat som är på väg att sälja ut sina oljetillgångar.

Libyens roll hade också en viktig roll i tillkomsten av Afrikanska unionen (AU).. Detta inkluderade investering på flera miljarder petrodollar i industriell utveckling över kontinenten, skapandet av en afrikansk kommunikationssatellit, och massiva ekonomiska bidrag till Afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska valutafonden – institutioner som utformats speciellt för att utmana hegemonin hos starkt USA-beroende Internationella valutafonden och Världsbanken. Kadaffi ville använda libyska oljepengar för att hjälpa Afrika industrialisera och ändra på dess roll den globala ekonomin som en leverantör av billiga råvaror.

Natos:a angreppskrig långt utöver vad som tilläts i FN-resolution grundades på lögner och desinformation från USA – världens i särklass mest krigiska och brutala stat efter Andra Världskriget.

Böckerna ”Sloughing towards Sirte: NATO’S war on Libya and Africa av professor Maximilian Forte och ”Libyens geopolitik” av professor Ola Tunander ger värdefull information om krigets bakgrund och demolerar de uppgivna motiveringarna för kriget. Forte visar att det inte fanns ”massvåldtäkter” begångna av ”Kaddafis styrkor” – som påståtts av Susan Rice och Hillary Clinton men senare vederlagts av Amnesty International, FN och även av USA:s armé. När Nato invasionen började bombade med franska jetplan fanns en liten styrka från Libyens armé utanför Benghazi, inte alls tillräckligt för att genomföra ett ”folkmord” som hävdats.

Bild: Wikipedia. By joepyrek from Richmond, Va, USA – Tanks outside of Misrata (6)Uploaded by High Contrast, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23345805

Bilden av massakerade fredliga demonstranter i Benghazi i början av 2011 är helt felaktig skrive Forte. I själva verket ”brände rebeller polisstationer, bröt sig in i säkerhetstjänstens byggnader, attackerade regeringsbyggnader från början” medan myndigheterna svarade med ”tårgas, vattenkanoner och gummikulor Först när rebellerna hade intog Benghazis militärförläggningar, plundra dess vapen, och börja använda dem mot regeringsstyrkor så började dessa att agera.
NATO untitled
Trots mediarapporter fanns inga tecken på bombräder mot demonstranter, vilket även förre försvarsministern Robert Gates medgav. De libyska regeringsstyrkorna hade inte utfört massakrer mot civilbefolkningen. Man förvrängde Kadaffis erbjudande om amnesti för dem som la ned vapnen.

i Andra om: slavhandel, Libyen, Amnesty,NATO, folkrätt imperialism, desinformation, krig, USA, Politik, FN, massmedia utrikespolitik FN-stadgan NATO val, Sverige, demokrati,Afrika, CIA, kapitalism, terrorism,

Föregående artikelBesök på påstådda ”omskolnings”- eller ”koncentrationsläger” i Xinjiang
Nästa artikelBiden i Geneve om demokrati och mänskliga rättigheter. Hyckleri? Putin då?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

18 KOMMENTARER

 1. Libyen är ju ett av de sju länder som skulle invaderas, reformeras och underordnas de privata bankkartellerna.
  ”Several writers have noted the odd fact that the Libyan rebels took time out from their rebellion in March to create their own central bank – this before they even had a government. Robert Wenzel wrote in the Economic Policy Journal”
  ”I have never before heard of a central bank being crated in just a matter of weeks out of a popular uprising. This suggests we have a bit more than a rag tag bunch of rebels running around and that there are some pretty sophisticated influens.”

  https://truthout.org/articles/libya-all-about-oil-or-all-about-banking/

  https://www.vaken.se/usa-erkanner-krigsforbrytare-inom-al-qaida-som-libyens-officiella-regering/

 2. Islams traditionella slavhandel beror inte på västvärlden, tvärtom, besegrandet av corsairerna på 1700talet begränsade slaveriet. När muslimerna återuppväcker sina traditioner så är det inte ett resultat av västligt inflytande, utan ett tecken på västs svaghet i området.

  • Fakta från Libyen talar för motsatsen. Och slavhandel var mycket utbredd från Väst från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet. Bara under 1700-talet skeppades 6 miljoner slavar i den transatlantiska slavhandeln (https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/transatlantiska-slavhandeln-historiens-varsta-brott). ”Svensk slavhandel bedrevs framför allt under tre perioder; först under vikingatid och äldre medeltid, sedan en period under stormaktstiden 1650–1663, till sist en period under och efter den gustavianska tiden, från 1784 till 1847” (Wikipedia).

 3. Man kan sammanfatta det som så att de demokrater som röstade på Hillary Clinton och Barak Obama är skyldiga till modernt massmord och slaveri. De som röstade på ex. Jill Stein, eller den mörkade Tulsi Gabbard, bör vi alltså räkna som icke-rasistiska amerikaner.

  Igår insåg jag f.ö. att Muhammed Ali inte enbart lurades att bli extrem sekterist, men även att han var en fullfjädrad rasist.

 4. Tja, Muhammed Ali var kanske en ”fullfjädrad rasist” av samma anledning som en palestinier är en ”fullfjädrad antisemit.” Bosättarnas barn däremot, betraktas som skötsamma ambitiösa ungdomar som, trots ständiga hot från terroristerna i området, kan förbättra sina betyg genom statsstödd undervisning i att skriva Wikipediaartiklar. Ungefär som svensk journalistutbildning kanske?
  Någonting att satsa på redan i grundskolan även i Sverige?

  https://wikispooks.com/wiki/Wikipedia/Hasbara

  https://en.metapedia.org/wiki/Hasbara?__cf_chl_jschl_tk__=94656a5c88eea0fb6bef46643a2bdd1d53b2e6a7-1592377910-0-Ad2Bcv-1JaP1ozgXh9vkfkbRLkgfdbPsKywudyO-5aw4mnXO1JwJadneUrZZkgAcSjhIA0SGeWE44JVRvBk-ekN25vBEXMPeKjYjA8ds2KZaFoHnii18dqkxkO_O6nZcJqeAY8TiEphmK_30WmyPoKVFmqpM51WWrodcEQ4Mut13Ff8xbOIfuum1PAhK1bOQgru2IcuD2wNIT37Zh-enALnKcLx6tsmSt9oaTqabmKaAoPz_4ij4KoxQOhOZCu8GTK8HGgqc2PV9O8iWEP6pywIJxd8RQKWIqL1uE-GZSmfy

  • Metapedia är dessvärre inte uppdaterad:
   Jfr.
   ”This page was last edited on 31 August 2015, at 15:18.”

   Både den och Wikispooks skulle behöva en svensk uppdaterad version, med tanke på den allestädes närvarande hasbara-plågan.

 5. Libyens mördade ledare Gadaffi bad om ursäkt för arabernas slaveri som började på 700-talet ”«I regret the behavior of the Arabs… They brought African children to North Africa, they made them slaves, they sold them like animals, and they took them as slaves and traded them in a shameful way. I regret and I am ashamed when we remember these practices. I apologize for this.»” här

 6. ”Enligt sharia-lag är slaveri lagligt och accepterat. Då den islamiska rätten förbjöd att den som var född muslim gjordes till slav, togs slavar från icke-islamiska områden. Slavar togs dels söderifrån från Afrika, dels norrifrån från Europa (Saqaliba)” (Wikipedia) Nubier är ett arabiskt ord som betyder slav.

  Muslimskt slavdriveri och slavmarknader inleddes under andra halvan av 600talet och pågick i tusen år, varefter den hindrades av överlägsna västeuropeiska krafter. Ghaddaffi var hövding för en liten klan som balanserade mellan de två stora. Nu fungerar islam som vanligt i Libyen, och det är inte västvärldens fel. Rasism är universellt, och muslimer är rasister i minst samma utsträckning som européer.

   • Delvis riktigt, Anders, främst USA:s fel under Obama, även om svensk och europeisk krigsförbrytelse var delaktig i misären som skapades i Libyen. Mer anmärkningsvärt är väl vänsterfolk som prompt vill ha in denna reaktionära form av sekterism i vårt land, samt vill göda den, fastän många riktiga flyktingar har flytt den.

    • Jag känner en afghan som kom hit i början av 90-talet för han ville utbilda sig och jobba i ett land fritt från islam! Till sin fasa ser han hur islam breder ut sig i hans gamla bostadsområde och han har numera köpt ett hus i ett villaområde för att han och barnen ska slippa från kriminalitet, sharia, högljudda grannar som för liv hela nätterna, sabbar bilar osv. Han röstar definitivt inte på MP, V, S eller C.

 7. Viktigt att aldrig glömma är att den grekiska urdemokratin byggde på slaveri.
  Det romerska imperiet byggde på slaveri.
  De första slavarna i det som numera heter USA var bortrövade europeiska barn. Afrikanerna kom senare, när de irländska ungarna inte längre räckte.

  Slaveriet är dessvärre en grundpelare i många av historiens mest berömda och beundrade civilisationer.
  Maskerat som lönearbete är slaveriet grunden för ”liberal” kapitalism.
  Skuldslaveri är idag kanske mer omfattande än någonsin.

  (Det var när man behövde fler soldater – under inbördeskriget – som slaveriet avskaffades i nuvarande USA. Det hade inte ett piss med hänsyn för människovärde att göra. Landsfädrarna var så gott som alla slavägare.)

  • I Sverige var man länge relativt skuldfria men så kom politikerna och ultraliberalerna på att bostaden skulle kunna göras till en stor skuldfälla för vanligt folk! Den svenska bostadspolitiken är ett recept på hur man skapar fula förorter med hyresghetton där hyran trots det är hög och så har vi villaghettona där de flesta är skuldsatta över skorstenen. Simsalabim så har vi mängder med skuldslavar man kan beskatta till döds.

 8. Historien går inte att ändra på, bara att lära från, och den som inte lär kommer att upprepa misstagen. Det pågår just nu i väst. USA försöker inte ”bomba fram demokratier” utan USA försöker bomba fram USA diktaturer.

 9. Många afrikaner som flydde fattigdom och dåliga förhållanden innan Libyen krossades, stannade kvar i Libyen istället för att försöka åka vidare i skrangliga båtar till Europa.
  De fick bostad, bra levnadsvillkor, gratis studier och arbete så det var tillräckligt för att stanna.
  Många som levt i diktaturer har inte upplevt det lika skrämmande som våra tankar är då man tänker sig in i situationen. En del från övriga länder i Afrika, kunde stanna upp en tid och tjäna ihop pengar för att ta sig vidare till Europa, men många stannade i Libyen.
  Videon på Hillary Clinton när hon segerrusigt och hysteriskt skrattar åt sin triumf, mordet på Ghaddafi.

  https://twitter.com/KevorkAlmassian/status/1450850620706021389

  Det här är resultatet, undrar om Hillary Clinton nöjd med resultatet?

  https://twitter.com/KevorkAlmassian/status/1450852738196180996

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here