Territoriell integritet är grunden för alla stater. Sverige sviker internationell rätt.

5
2385
Syriens korrekta flagga.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan om terrotoriell integritet är aktuell varje dag!


30 november 2019: ”På Alliansfriheten.se har utgivarna publicerat en principiellt grundläggande artikel. Territoriell integritet är grunden för alla stater.

Jag återger inledningen och avslutningen. Läs vidare i länken!


 

Inledning:
Syriens utrikesminister Fayssal Mikdad har på sin regerings vägnar fördömt den turkiska interventionen i norra delen av landet som ett ”flagrant brott mot FN-stadgan och folkrätten” och hänvisat till Säkerhetsrådets tidigare resolutioner.

I en rad resolutioner har Säkerhetsrådet med likalydande skrivningar slagit fast att man står bakom Syriens territoriella integritet genom

”[r]eaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations”. (Resolution 2336, december 2016)

Avslutning:

”Regeringen kommer att vara pådrivande för upprätthållandet av en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den syriska regimen. EU:s sanktioner har visat sig vara verkningsfulla, och trycket på den syriska regimen behöver bibehållas. EU måste också fortsätta att framhäva frågan om ansvarsutkrävande.”

Sveriges regering går alltså åter till frontalangrepp mot Syrien och vill isolera landet med sanktioner, samtidigt som dess territoriella integritet kränks av främmande makter!

Som vi tidigare noterat är även Sverige med i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve som olagligt intervenerar i Syrien. Svenska regeringen har tydligt ställt sig bakom koalitionens bombningar i Syrien.

Det ligger i vårt eget intresse som en liten stat att FN-stadgans principer upprätthålls och att staternas territoriella integritet hävdas.

Den linje i Syrienfrågan som regeringen står för strider mot Sveriges traditionella utrikespolitik att värna folkrätten.

Säkerhetsrådets resolutioner som slår fast Syriens territoriella integritet måste efterlevas.

Föregående artikelUppgift: Israeliska vapen användes vid mordet på Irans ledande kärnenergiforskare
Nästa artikelStorbritanniens globala militära närvaro i 42 länder – hela artikeln
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. http://syriatimes.sy/index.php/presidential-activities/45181-president-al-assad-s-interview-with-french-paris-match-magazine

  Engelsk översättning av Paris Match intervju med president Assad. Paris Match är mainstream och att de lägger upp en bred intervju som denna kan tyda på att de fått tips om att något är på gång i Paris.

  Kanske inte rätt tidpunkt för svenska regeringen att bli så stora i truten just nu, men det de säger är rent groteskt. Ansvar bör utkrävas och av ingen annan än de själva som sänt hundratals jihadister från Sverige ned till Syrien för att mörda och förstöra och samtidigt strypt Syriens ekonomi genom total blockad. Fredsprojektet EU ? Jo, jag tackar. Och detta sker vid exakt samma tidpunkt när de har ertappats på bar gärning att ha medverkat i ett falsk flagg-angrepp på basen av en påhittad historia om bruk av kemvapen, både sarin och klorgas, i Ghouta 2018.

  För dem som närmare följt Syrienkriget på alternativa medier har det alltid framstått som fullkomligt ologiskt och kontraproduktivt för Syrien att använda kemvapen i striderna eller mot befolkningen. Detta i högsta grad sedan Obama deklarerat att dessa utgjorde hans ”röda linje”, en inbjudan till terroristerna att använda sådana och skylla på regeringen och en ingångsport för Västmakterna att rikta det slutliga dödliga slaget mot Syrien, likt påhittade WMD i Irak 2003 och påhittade historier om Gaddafis våld mot folket 2011. Men för Sveriges rasistiska regering och medier är alla arabledare idioter, de agerar fullkomligt ologiskt när fällor gillras för att snärja dem.

  Vietnamkriget trappades upp genom en falsk flagg-operation och det har skett upprepade gånger. Men sällan har avslöjandena kommit så snabbt som i dessa tre senaste krigen, Irak, Libyen och Syrien. I Syrien har det redan utförts flera sådana men det oväntade är att Västs egna experter denna gång bidrar till att leverera bevismaterialet. Det var tänkt att OPCW:s experter skulle besöka Ghouta och att resultatet skulle bli en förfalskad rapport som sedan kunde brukas som krigsutlösande skäl. OPCW:s chefer levererade pliktskyldigast den beställda förfalskningen men experterna som undersökt platsen och tagit proverna avslöjade dem.
  Peter Hitchens som är MSM på Mail on Sunday har trots detta skrivit om avslöjandet och det finns en häpnad i ingressen över att hans arbetsgivare tillåtit det. Hittills är han den enda på MSM, Jonathan Steele har givit ut sin rapport på counterpunch. Hitchens berättar att han tvingats ta sig i det födolda till hemlig plats i Mellaneuropa för att samtala med visselbåsaren. Detta således om öppenheten inom EU. Man kan även via theduran.com gå till TylerDurden och därifrån till en länk där Dan Cohen på sju minuter sammanfattar det väsentliga om den senaste bluffen, som även den var avsedd att utmynna i fullskaligt krig likt WMD i Irak 2003 som inte fanns och som krigsanstiftarna visste att inte fanns.

  Hade attacken mot Syrien kunnat genomföras hade vi fått höra av Stefan Löfven att Syrien fått vad de förtjänar, eftersom de angripit sitt eget folk med sarin- och klorgas. Ansvar för detta ständigt upprepade bluffmakeri i syfte att starta nya krig bör utkrävas.

  • ”För dem som närmare följt Syrienkriget på alternativa medier har det alltid framstått som fullkomligt ologiskt och kontraproduktivt för Syrien att använda kemvapen i striderna eller mot befolkningen.”
   Ologiskt och kontraproduktivt är inga bra argument. I konflikter som kan utmynna i krig tar den part som känner sig hårt trängd ofta till ologiska och kontraproduktiva åtgärder. Det kan dels bero på att dessa i det aktuella läget framstår som både logiska och produktiva, dels på att den trängde parten är desperat och starkt benägen att skjuta sig själv i foten.
   Vi använder oss ofta av bakåtprojektioner eller som man ofta säger efterklokhet, tyvärr. Hur ologiskt var inte Englands handlande i Skripal-affären till exempel? Man ljög dessutom ogenerat t.ex. BoJo som då var minister i Teresa M:s regering. I denna affär ”försvarade” många Rysslands syn med att landets eventuella inblandning vore just ologisk och kontraproduktiv. Detta var bara en indikation, inte ett bevis och borde behandlats därefter. Vet någon, av den Engelska staten oberoende källa, var far och dotter Skripal för närvarande är? Om de ens lever? Först om och när detta bli klart vet vi vad som egentligen hände, idag har vi för få bevis. Därför har också den russofoba beskrivningen av fallet övertag, åtminstone i Väst. Och detta övertag är det viktiga ett tag framöver för det officiella Sverige.
   Detsamma gäller för, inte Syrienkriget, utan Kriget Mot Syrien. Sveriges åtminstone indirekta deltagande i detta krig är både logiskt och produktivt för närvarande. Det är nämligen viktigt för den Transatlantiska politiken. Men när Syrien till slut blir helt fritt, och den Transatlantiska politiken inte längre gäller, kommer nog de som då styr Sverige att tycka att den tidigare bojkotten inte bara var olaglig utan också ologisk och kontraproduktiv.

 2. Fanastisk intervju i Paris Match, president Assad är alltid påläst, klarsynt och saklig. Det är väl att hoppas för mycket att den svenska regimen läser intervjun, men undrar hur Stefan Löfven skulle bemöta den isåfall. Varje gång intervjuaren försökte sätta dit Assad, svarade presidenten klokt och genomtänkt, och hänvisade till alla falska påståenden om Syrien och dess regering, som inte har någon grund.

  ”EUs sanktioner har visat sig vara verkningsfulla….” Vore intressant att veta vad som avses; att Syrien inte har tillgång till sin egen olja, inte får importera nödvändiga mediciner och andra livsviktiga produkter till sin befolkning? Att inte få medel att bygga upp den förstörda infrastrukturen i landet? Så talar en Nobels fredspristagare!

  ”trycket på regimen måste bibehållas…” Tycker nog det skulle vara viktigare att öka trycket på de illegala ockupanterna i Syrien, av vilka många är medborgare i EU-länderna, och att trycka på EU-bundsförvanten USA, som mot alla FN resolutioner och all internationell lag tillåts operera i Syrien sedan flere år tillbaka.

  En fråga är också vem som skall öka trycket på Israel för att upphöra med att attackera Syrien gång efter annan. Mot Israel skulle EU- sanktioner åtminstone ha en relevans. Dessvärre tror jag att Syrien får utstå dessa attacker långt efter ockupanterna lämnat landet.

  Till sist en liten detalj i texten: Syriens utrikesminister är så vitt jag vet ännu Walid al Muallem, Faysal Mikdad är vice sådan.

 3. Ännu ett skäl att går ur EU (med påbjudet deltagande i NATOs kriminell och miljöförstörande verksamhet; läs HELA Lissabonfördraget), denna ansiktsmask för usonisk kolonisering.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here