Två av tre vitryssar litar på president Lukasjenko, som stärkts av sanktionerna

33
1887
Alexander Lukashenko. Bild Wikipedia.

Björn Nistad, fil dr. i rysk historia skriver att ”Två av tre vitryssar litar på Lukasjenko” på sin blogg Kaleidoskop

_____________________________________________________________

Två av tre vitryssar litar på Lukasjenko.

Alexander Lukasjenko. Stämplad som diktator i väst, men med stöd av två av tre vitryssar.

72,3 procent av vitryssarna litar på president Alexander Lukasjenko. Detta visar en opinionsundersökning, som genomfördes i november – december 2021, där över 10 000 vitryssar från alla regioner och befolkningsgrupper – som en del av processen att utarbeta en ny konstitution – tillfrågades om ett antal politiska och sociala frågor. Opinionsundersökningen utarbetades av analyscentret EcooM i samarbete med institutionen för sociologi vid Vitryska vetenskapsakademin. Många fler uppgifter finns i länken ”opinionsundersökning”. Jag behandlar uppgifterna i denna opinionsundersökning som andra opinionsundersökningar. Återger och diskuterar resultaten utan att ha tillgång till basdata.

45,9 procent av vitryssarna uppgav att de hade förtroende för presidenten och 26,4 procent att de hade mer förtroende än misstro. Endast 7,5 procent uppgav att de inte litade på presidenten och 6,8 procent att de hade mer misstro än tillit. 13,4 procent vägrade svara eller hade inget svar.

Undersökningen visade att förtroendet för Lukasjenko har ökat med 5,8 procentenheter, jämfört med en liknande undersökning 2020.

Enligt presidenten är armén den institution som vitryssarna litar mest på (70,6 procent, helt eller delvis), följt av kyrkan (65,5 procent, helt eller delvis). Polisen, regeringen och domstolarna uppger också över 60 procent att de har helt eller delvis förtroende för. Endast riksdagen uppger under 60 procent att de litar på, närmare bestämt 56,4 procent, helt eller delvis förtroende.

Samtidigt uppger 58,7 procent att de är för en ny grundlag, medan 17,5 procent är emot.

36,6 procent uppger att de kommer att delta i en planerad folkomröstning om en ny grundlag, medan 26,8 procent uppger att de troligen kommer att delta. 23,9 procent uppger att de inte kommer att delta eller troligen inte kommer att delta.

Undersökningen visar också vitryssarnas politiska och sociala preferenser och vilka förändringar av konstitutionen de är för.

67,8 procent uppger att de är för att bevara grundläggande sociala rättigheter som sjukvård, pensioner och folkbildning. 39,1 procent vill ha garantier för människors säkerhet. Och 28 procent vill ha fler rättigheter och frihet för medborgarna.

5,2 procent vill ge de politiska partierna större inflytande. Och 4,4 procent uppger att de är för en liberalisering av politik och samhällsliv enligt EU:s modell.

Endast 6,9 procent vill avskaffa dödsstraffet.

De västerländska ekonomiska sanktionerna mot Vitryssland uppger nästan alla att de är emot. 71,3 procent uppger att de är helt eller delvis emot sanktionerna, medan endast 2,9 procent stöder dem helt eller delvis.

19,1 procent uppger att de tror att de västerländska sanktionerna syftar till att ställa folket mot presidenten. 17,9 procent – ​​gör livet för vitryssarna svårare. Och 15,5 procent – ​​för att göra Vitryssland mindre konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Endast 1,6 procent uppger att sanktionerna syftar till att göra vitryssarnas liv bättre. Och 1,4 procent – ​​för att göra Vitryssland självständigt.

När det gäller relationerna med Ryssland uppger 40,8 procent att de är för en union mellan Vitryssland och Ryssland baserad på jämlikhet, medan 24,2 procent uppger att en union inte är nödvändig, bara att ha en bra relation med andra stater.

Endast 6,4 procent uppger att de är för ett fullständigt enande av Vitryssland och Ryssland i en gemensam stat, det vill säga en likvidation av Vitryssland som stat.

Enkäten – som med över 10 000 svarande från alla regioner och samhällsgrupper måste betraktas som ett uttryck för vad vitryssarna tycker – visar att förtroendet för president Alexander Lukasjenko, statsapparaten och den befintliga ordningen, är högt. Två av tre vitryssar litar på presidenten och dagens ordning.

Undersökningen visar också att den överväldigande majoriteten, cirka 70 procent, vill att Vitryssland ska vara en välfärdsstat som garanterar befolkningen hälsa, pensioner och utbildning, medan mindre än 30 procent vill ha fler rättigheter och frihet för medborgarna.

Med drygt 50 procents förtroende är riksdagen den av de statliga institutionerna folk litar minst på. Och bara cirka 5 procent vill ge de politiska partierna – som idag knappast spelar någon roll – mer makt.

Detta kan knappast uppfattas på annat sätt än att människor vill ha en stark ledare och en stark stat som kan skydda dem och garantera social rättvisa och att de därför stödjer Lukasjenko och den befintliga ordningen.

Stödet för så kallade västerländska värderingar – liberalisering av politik och samhälle enligt EU:s modell – är minimalt, cirka 5 procent.

Västerländska sanktioner mot Vitryssland är nästan alla emot, och de flesta tror att sanktionerna inte bara syftar till att ställa befolkningen mot presidenten, utan också att skada och försvaga Vitryssland.

Det råder ingen tvekan om att Lukasjenko har befäst sin makt till följd av västerländska sanktioner.

Vitrysslands syn på Ryssland är intressant. Nästan alla vitryssar är anhängare av integration och samarbete mellan Vitryssland och Ryssland. Men nästan ingen – bara cirka 5 procent – ​​är för att Vitryssland ska införlivas i Ryssland. Anledningen till detta kan knappast vara någon annan än att de flesta vitryssar fruktar att en inkorporering i det hyperkapitalistiska Ryssland kommer att innebära slutet för den välfärdsstat och den jämlikhet som byggts upp under Lukasjenko.

Det finns inga historiska, kulturella eller språkliga skäl till varför Vitryssland skulle vara en separat stat, skild från Ryssland. Den enda grunden för en vitrysk stat, skild från Ryssland, är att Vitryssland har ett annat ekonomiskt och socialt system än Ryssland.

Men kommer det fortfarande att finnas en grund för en separat vitrysk stat i en situation där västländerna genom sin aggression mot Vitryssland – som kulminerade i försöket att genomföra en kupp i samband med presidentvalet 2020 – har drivit landet i armarna på Putins Ryssland och tvingat fram en vitrysk-rysk integration på det kapitalistiska Rysslands villkor?

Ett kapitalistiskt Vitryssland bredvid ett kapitalistiskt Ryssland är absurt och dömt till undergång.

I denna mening måste västvärldens aggressions- och utpressningspolitik mot Vitryssland karakteriseras som ett totalt misslyckande. Det har inte bara stärkt Lukasjenkos ställning, utan också tagit bort mycket av grunden för ett självständigt Vitryssland. En likvidation av Vitryssland och införlivandet av landet i Ryska federationen är inte på något sätt orealistiskt.

I en situation där över 70 procent av vitryssarna stöder Lukasjenko och den ekonomiska och sociala ordning som har skapats under hans år vid makten – medan endast cirka 5 procent förklarar sig som anhängare av så kallade västerländska värderingar – säger det sig självt att västorienterade människor och partier aldrig kommer att kunna komma till makten med hjälp av valsedeln.

Endast genom att förstöra Vitryssland och ruinera befolkningen – och därmed skapa förutsättningar för en kupp eller en färgrevolution – kan västvärlden hoppas få till ett regimskifte i Vitryssland.

Men uppenbarligen misslyckas västerländska sanktioner att förstöra eller destabilisera Vitryssland. Dels för att det är svårt att träffa det halvsocialistiska Vitryssland med hjälp av sanktioner. Dels för att Ryssland är starkt nog att, inte bara motstå västerländska sanktioner i sig, utan också att hjälpa Vitryssland. Dels för att det i Vitryssland knappt finns några kulturella eller språkliga splittringar som kan användas för att framkalla oroligheter och upplopp. Och dels för att det knappt finns några oligarker som kan organisera och finansiera en kupp eller en färgrevolution i Vitryssland.

Läs om försöket till färgrevolution i samband med presidentvalet i Vitryssland 2020 här.

Läs om en misslyckad CIA-operation – som kan ha utlöst det väststödda försöket till färgrevolution i Vitryssland 2020 – här.

Andra artiklar om Belarus finns Belarus

Föregående artikelKan vi lita på försvarsministern och SÄPO-chefen? Eller bör de avskedas?
Nästa artikelSvindlande Propaganda: Om Ryssland och “Krisen”

33 KOMMENTARER

 1. https://steigan.no/2022/01/professor-i-israel-helsedepartement-det-er-pa-tide-a-innromme-fiasko/

  Lägg till detta att Luka är en av få statsledare som verkar att ha förhållit sig till ”pandemin” enligt traditionell praxis. Länkad är en dräpande kritik av Israels coronapolitik av en professor i Tel Aviv som indirekt bekräftar att Vitryssland handlat som alla borde ha gjort.

  Luka erbjöds tom. en miljard dollar av IMF, ”för att göra det rätta”, men Luka höll huvudet kallt och tackade nej. Och vad kan syftet ha varit med denna miljard, annat än att skapa ett beroendeförhållande för senare utpressning.

  • Angående EccoM lät jag google översätta orginalartikeln som Nistad hänvisar till – ” Analytical Center EcooM and the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus”
   Det är alltså ingen neutral undersökning utan en som är styrd av Lukasjenko himself.

   • Lägg gärna fram bevis för din teori eller något som styrker den. Det går att påverka en undersökning, till viss del, men resultatet är här förkrossande tydligt och det gäller ett mycket stort underlag. Över 10,000 personer. Jämför det med Adrian Zenz underlag på 8 personer. Det underliggande meddelandet är att den massiva USA propagandan, vilken var den enda som svenska media ensidigt och intensivt levererade, var fabricerad och missvisande desinformation. Alltså kan nu säkert avfärdas som Tredje Riket klassisk propaganda med viss avsikt.

 2. Ja, och många tyskar hade förtroende för Hitler och många i gamla Sovjet hade förtroende för Stalin. Så är det i diktaturer när det inte finns någon fri massmedia utan det enda som ”folket” får till sig är tillrättalagda nyheter och propaganda.

  • Ingen bra jämförelse från Andersl! I Hitlertyskland och forna Sovjet fanns inte tillgång till internet som man har i dagens Vitryssland där man har tillgång till all information man vill ha! Och Vitryssland är väl ingen diktatur på samma sätt som Sovjet och Tyskland var, jämförelsen är ju löjlig! Sverige däremot är både partidiktatur och har ett av skattebetalare tvångsfinansierat regim-media, SR/SVT som bara är tillrättalagda ”nyheter” och propaganda! Kom igen när du skaffat dig kunskap om något!

   • Förvånad över att Luka inte fick stöd av mer än två tredjedelar! Ett tecken på att säkerhetstjänsten behöver nya och bättre batonger för att ”bearbeta” befolkningen.

   • Signaturen ”Benny” tror på sagan att Internet är fritt och inte censurerat i Vitryssland. Kanske du kan fundera på hur länge en blogg av typen Global Politics skulle ”överleva” i Vitryssland. En blogg som har så högs i tak och tillåter så många olika åsikter, men där de flesta inlägg och kommentarer är direkt kritiska mot den rådande samhällsordningen. Vad tror du? Hur många veckor, dagar eller timmar?

    Med tanke på att Internetbaserade medier måste registrera sig hos vitryska myndigheter där nätet lyder under samma lagar som tryckta medier har regimen full kontroll av vad som tillåts existerar och vad som blockeras.

    Nej, Vitryssland är ingen diktatur på samma sätt som Sovjet och Tyskland och Stalin och Hitler hade inte samma mer avancerade tekniska möjligheter som Lukasjenko har, annars är det samma andas barn.

    • Jaha, så Anders tror inte att den den vanliga medborgaren i Vitryssland kan surfa in på vilket sajt i utlandet som helst? Det räcker ju med att kunna surfa in på RT eller Sputnik för att få adekvat information om Lukasjenko och hans bravader! Och alla andra nyhetsmedia som helst i världen eller påstår du att Lukasjenko kan stoppa det också? Knappast något man hade i Hitlertyskland förutom av regimen utstörda nyheter från BBC alltså. Så visst blir din jämförelse löjlig Andersl! Sen är det väl möjligt att regimfientliga (ofta tyvärr bekostade av utländska pengar för omstörtande verksamhet) sajter förföljs i Vitryssland d v s precis samma åtgärder som förbereds i USA och Sverige bland annat när ”Mogge” fått igenom sina censuråtgärder. Du får nog ta till dig att Lukasjenko trots allt är populär i Vitryssland och det beror på att invånarna vet hur det ser ut i Ukraina som styrs av främmande makt USA!

     • Jag läste igår att Ukraina fått 200 miljoner dollar av USA och från president Joe Biden.
      Ganska mycket pengar. Kanske uppåt en miljard kronor?
      Varför får Ukraina så mycket pengar av USA?
      Och vad väntar sig USA tillbaka?

      Tyvärr tror jag den ryska själen inte är tillräckligt stark i Ukraina.
      Tyvärr därför, den ryska själen är inte, och har aldrig varit till salu för Västerlandets pengar.

     • Signaturen ”Benny” skriver att: ”den vanliga medborgaren i Vitryssland kan surfa in på vilket sajt i utlandet som helst? Det räcker ju med att kunna surfa in på RT eller Sputnik för att få adekvat information”.
      Fick mig ett gott skratt när jag läste det för jag uppfattade det som ett skämt eller satir från ”Benny” men han kanske menar det han skriver?

      Det är som att under den tyska ockupationen av Polen säga att ”den vanliga medborgaren i Polen kan ju prenumerera på Der Stürmer eller Signal för att få adekvat information”.

      Noterar också att ”Benny” glömt att svara på min fråga om hur länge en blogg av typen Global Politics skulle ”överleva” i dagens Vitryssland.

     • Andersl: Självklart kan vitryssarna surfa in på vilken utländsk sida som helst och få information! Man tar sig för pannan för okunskapen som finns hos en del! Men visst, jag kan dubbelkolla med Dennis i Minsk om det finns några restriktioner mot att surfa in på utländska sajter! Det är ju häpnadsväckande och ren rasism att döma ut folk i Vitryssland och Ryssland som mindre vetande utan att ens ha kollat hur det verkligen ligger till!

  • ”det enda som ”folket” får till sig är tillrättalagda nyheter och propaganda”. Jag kan inte se annat än att det är ungefär så vi har det i Sverige. Tack och lov finns internet.

  • Och idag har många svenskar förtroende för USA, av precis samma anledning. Just precis, och det är exakt vad Sverige utsattes för när den massiva USA propagandan tidigare exklusivt levererades genom svensk MSM och Public Service. Det var bara en enda sida som konstant presenterades, USAs. Det enda som svenska ”folket” fick var just tillrättalagda nyheter och propaganda. Idag har vi internet. Vi måste ta tillvara möjligheten trots att svenska och amerikanska politiker gör allt för att censurera, mörka och tysta.

 3. Det normala är att diktatorer med informationsmonopol äger ett tillräckligt stort stöd för att kunna sitta kvar. Det normala är också att diktatorn och hans reklamkanaler hävdar att han har så stort stöd att han bör sitta kvar. Två sidor av samma mynt.

 4. Väldigt mycket här i kommentarerna om Vitryssland som politiskt system och i någon form demokrati.
  Men inget alls om hur folk har det och vad de tycker.
  Det är väl ändå det viktigaste?
  Mycket av det finns ju i undersökningen ovan.
  Då jag blivit mycket intresserad av Belarus läste jag det här inlägget extra noggrant.

  Om man är intresserad av demokrati borde man väl vara intresserad av vad folket vill och tycker?
  Inget av det som påstås i inlägget ovan ser jag som orimligt.

  Redaktörens reflekterande nedan tycker jag är intressant
  ”Vitrysslands syn på Ryssland är intressant. Nästan alla vitryssar är anhängare av integration och samarbete mellan Vitryssland och Ryssland. Men nästan ingen – bara cirka 5 procent – ​​är för att Vitryssland ska införlivas i Ryssland. Anledningen till detta kan knappast vara någon annan än att de flesta vitryssar fruktar att en inkorporering i det hyperkapitalistiska Ryssland kommer att innebära slutet för den välfärdsstat och den jämlikhet som byggts upp under Lukasjenko.”

  Vitryssarna ser ut vara lika väl medvetna om vad de har som de kan få.
  Av samma anledning väljer de sin samma ledare om igen så länge det bara går.

  Personligen vill jag till Belarus. Jag tror det är ett land som skulle passa mig mycket bra. Kanske bäst av alla länder sedan jag tycker mitt eget land Sverige på allvar spårat ur.
  I varje fall så länge Belarus är som det är med sin ledare Lukasjenko.
  Om landet Belarus skulle förändras som västvärlden vill men som inte folket där vill skulle jag inte längre vara lika intresserad av att komma dit.
  Då kan jag ju lika gärna stanna där jag är och fortsätta klaga på sådant jag tycker är fel.
  Jag har en framtidsdröm. Den kan möjligen smolkas men inte grusas.
  Därför så dålig är den inte.

  Ryssfolken har genus redan i språket.
  Därför kommer >hen< aldrig till Ryssland eller Belarus. Ukraina oklart men tror inte.
  Identitetsvänstern hör hemma i Västerlandet och kommer inom överskådlig framtid att ratas inom den ryska sfären.
  Tradition är stark, skulle tro den är starkare än utopiska drömmar.
  Sovjetunionen gick en ganska tidig död till mötes men ur döden återuppstod Ryssland med sin stolta dubbelörn som symbol.
  När man vaknar finns alltid verkligheten kvar.

  Länge leve Lukasjenko och Vitryssland!

  När jag cykla in till stan idag var det sophämtning och en grön och en röd plastpåse var fastknuten på de flesta soptunnorna.
  Jag såg inte plastpåsarna.
  Jag såg istället den Vitryska Nationalsymbolen hängande på varje svensk soptunna på vägen där jag cyklade.
  Så Belarus är närmare än man tror bara man själv vill 🙂

 5. Jag tror absolut redaktören har en poäng ovan.
  De ekonomiska systemen Ryssland vs Belarus är inte längre lika.
  Ryssland verkar ha en liberalisering av ekonomin liknande väst medan Belarus inte kommit så långt í reformeringen eller ens avser och vill komma dit.
  I Belarus verkar planekonomin till viss del leva kvar jämsides en öppning för fri marknad.
  Det intressanta verkar var där inte finns någon särskild längtan efter ekonomi av liberaliserad Västerländsk modell utan folk verkar trivas i den här rådande ”halvsocialismen”.
  Jag minns när jag var yngre hur vi levde i mer ”halvsocialism” här med statliga äganden och diverse olika kooperationer och folk var inte särskilt olyckliga över det.
  Men sedan på 1980-talet hände något då (politiska) röster började väsnas om avregleringar och privatiseringar av än det ena och än det andra och efter all påverkan fick man intrycket det här skulle vara förändring eller modernisering till det bättre.
  Här är jag lite kluven.
  Jag kan inte direkt säga om jag vill ha det ”gamla” systemet tillbaka eller om jag tycker det är bättre som det är nu.
  Kan någon hjälpa mig?
  Vad tycker ni själva?
  Vill ni tillbaka eller bättre nu?

  Men jag tror absolut om man vill tillbaka kan man flytta till Belarus.
  Som pensionär tar man pensionen med sig därför den är så kallat ”intjänad” men man måste vara flyttbar och inte för mycket som binder en kvar.
  Jag såg en film häromdagen om en former polisman i USA som emigrerat till Ukraina.
  Han såg inte ut att ha några band alls. Mer som en vagabond som rörde sig fritt och hamnade dit han kom.
  Det är en livsstil jag aldrig någonsin ens tänkt på tidigare.

 6. Arbetarklass: ”Kan någon hjälpa mig?
  Vad tycker ni själva?
  Vill ni tillbaka eller bättre nu?”
  Som många andra tycker jag att staten skall äga infrastruktur som vägar, järnvägar, elnät och telenät och postväsende (liksom apotek, bilprovning, vård-skola-omsorg förstås) Det som brukar kallas naturliga monopol. Sådant som alla är beroende av och som skall fungera lika för alla oavsett bostadsort. Gärna den viktigare storskaliga elproduktionen också. Annars kan det bli så att stockholmarna får post två ggr/dag med glesbygden får en gång i veckan.

 7. Signaturen ”Benny” skriver:
  ”Självklart kan vitryssarna surfa in på vilken utländsk sida som helst och få information! Man tar sig för pannan för okunskapen som finns hos en del! Men visst, jag kan dubbelkolla med Dennis i Minsk om det finns några restriktioner mot att surfa in på utländska sajter!”

  Då kan du ju fråga Dennis om han varit inne på Deutsche Welles website på senaste tiden. Enligt ett meddelande från Vitrysslands informationsminister i oktober förra året blockerades bland andra Deutsche Welle, tillsammans med ett antal andra utländska nyhetsmedia.

  För övrigt väntar jag fortfarande på svar på min fråga om hur länge en blogg av typen Global Politics skulle ”överleva” i dagens Vitryssland.

  • Alltså dina kommentarer Andersl kan man ju inte ta på allvar! En sida som Global Politics i Vitryssland får vara uppe så länge de inte finansieras av utländska NGO:er och inte håller på med subversiv verksamhet mot staten! Dennis kan surfa in på vilka sidor han vill men han föredrar rysk och engelskspråkiga för det är språken han behärskar!

   • För din information så var det samtliga Deutsche Welles webbplatser, på alla språk, som blockerades.
    Tillsammans med ett antal andra media.
    Då du inte verkar tro på västmedia så kan du själv läsa om det på BelTA – News from Belarus, (finns både på ryska och engelska), samt på den ryska nyhetsbyrån TASS.

    När det gäller bloggar som stängts ner i Vitryssland kan du läsa även om detta på officiella vitryska webbplatser. Att en blogg som Global Politics skulle överleva i Vitryssland är inte troligt. Kan du föreställa dig artiklar som t.ex. ”Kan vi lita på försvarsministern och SÄPO-chefen? Eller bör de avskedas?”, som handlar om den vitryske försvarsministern eller chefen för vitrysslands motsvarighet till SÄPO?
    Eller ”Sluta ljuga, Pentagons krigsbudget har inget med USA:s försvar att göra”, som ”Sluta ljuga, vitrysslands krigsbudget har inget med vitrysslands försvar att göra”.

    Tror att bloggaren hade fått besök av den vitryska säkerhetstjänsten inom 5 minuter.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here