Upprop med stöd av många föreningar: Regeringen bör utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

2
1948

 

Britta Ring, en nestor inom fredsrörelsen och antiimperialistiskt solidaritetsrörelse sedan 70 år tillbaka skriver på sin hemsida fredag vid lunchtid igår

”Håller på att avsluta en namninsamling riktad till organisationer som ombeds skriva under ett brev till regeringen med uppmaningen att signera FNs konvention om kärnvapenförbud. Den avslutas formellt på FN-dagen, i morgon, då den publiceras på Aftonbladet Debatt. Aftonbladet: Regeringen, skriv på förbud mot kärnvapen.

Efter diverse krångel fick vi tid för överlämning till UD i eftermiddag kl 14. Och i morgon kl 11 firar vi på Mynttorget med korta tal och kanske något musikinslag namninsamlingen som samlat ett sjuttiotal organisationer. Vi firar också att 47 länder har ratificerat FN-förbudet mot kärnvapen. Därmed fattas bara tre till de 50 som krävs för att konventionen om kärnvapenförbud ska träda i kraft.”

Tilllägg: Idag blev det 49 stater när Jamaica och Nauru skrev under. Återstår en (1) enda till de 50 som behövs för att kärnvapenförbudet ska träda i kraft.

Hon berättar för mig igår kväll att 72 organisationer har inskrivit på. Aftonbladet kommer att senare idag publicera uppdraget och där nämns 69 organisationer, men ytterligare tre har tillkommit. Hon har idag blivit mottagen på UD, efter att först fått avböjande svar. Ett skarpt svar medförde att UD ändrade uppfattning.

Brevet till regeringen som namninsamlingen handlar om lyder så här:


Uppropet.

Till regeringen
Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. (…) Ett kärnvapenkrig kan leda till klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden. Skapandet av kärnvapen har för första gången i mänsklighetens historia gjort det möjligt för människan att begå ett kollektivt självmord” (Rolf Ekéus, fd diplomat och nedrustningsambassadör, i artikeln ”Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning”, skuggutredningen ”I skuggan av makten”, svenska sammanfattningar sid 39).

Ett kärnvapenangrepp har ohyggliga humanitära följder. Elförsörjning, livsmedelsdistribution och alla kommunikationer slutar att fungera, kaos utbryter och sjukvården kollapsar under trycket av alla skadade och döende.

Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna blir mycket värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny upprustningskapplöpning med kärnvapen. Krigsretorik ersätter diplomatins och samförståndets språk. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock i nivå med Hiroshimabomben när det gäller förstörelse.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen först utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Det enda sättet att undvika ett kärnvapenkrig är att helt förbjuda kärnvapen.

Icke-spridningsavtalet NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) från 1970 har undertecknats av 189 stater och i det förband sig stormakterna att seriöst förhandla för att avskaffa alla kärnvapen mot att icke-kärnvapenmakterna förband sig att inte skaffa kärnvapen.

Kärnvapenmakterna har inte levt upp till sina utfästelser trots att femtio år gått. Istället har kärnvapenmakterna blivit fler och avtalet har urholkats. Ett förbud mot kärnvapen stärker icke-spridningsavtalet och gör innehav av sådana vapen olagligt.

Kärnvapenmakterna blir lagbrytare inför världsopinionen. Avsikten med kärnvapenavtalet är att pressa dem till att göra sig av med sina kärnvapen.

Sverige var med om att lansera och stödja konventionen om kärnvapenförbud i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen. En stor majoritet av Sveriges invånare vill att kärnvapnen ska förbjudas, som opinionsundersökningar har visat.

Vi anser att regeringen omöjligt kan nonchalera en i svensk politisk tradition och befolkning djupt förankrad önskan om ett kärnvapenförbud. De fruktansvärda humanitära och ekologiska följderna av kärnvapenkrig får helt enkelt inte tillåtas existera som en reell risk.
Därför uppmanar vi regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Föregående artikelStöd Syriens kamp mot terrorism och Sverigestödda dödliga sanktioner! Kom till Soltorget i Stockholm kl 12. idag!
Nästa artikelNavalny ändrar sin version igen, kritiken mot ”den etablerade versionen” summeras!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Människan Måste inse att hon är inte GUD! Hon lyder under NATURENS regler!
    Förstår hon inte det så har hon inget på Jorden att göra!!Kärnvapen kan utrota allt liv på jorden!! Valet är vårt, ditt och mitt!

  2. […] Kommentar: Förutom att jag omnämns enligt ovan föräras jag ytterligare 2 sidor text i rapporten, totalt ca 3 sidor, dvs. knappt 10 % av rapporten. Särskilt Agneta Norberg, Britta Ring och Hans Öhrn har nämnts i rapporten, men även Tord Björk, Stefan Lindgren, Lars Drake och My Leffler i något mindre omfattning. Britta Ring toppar med 7 sidor, dvs. nästan 20 % av rapporten, varav drygt 6 sidor är från hennes blogg. Hon är en nestor inom fredsrörelsen och antiimperialistiskt solidaritetsrörelse sedan 70 år tillbaka skriver. Särskilt graverande är hennes hennes namninsamling av föreningar med krav på att Sverige liksom många andra stater skulle signera FN:s kärnvapenkonvention. Hu så hemskt! Upprop med stöd av många föreningar: Regeringen bör utan dröjsmål signera FN:s konvention om f… […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here