USA:s hegemoni och dess faror 

10
2084
Imperialism. Bild från Monthly Review.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Denna viktiga rapport från Kinas utrikesdepartement https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230220_11027664.html
är en utvidgning och komplettering av en tidigare publicerad artikel Kina-rapport kritiserar ”amerikansk hegemoni”, krigsbrott, CIA-kupper och 400 utländska interventioner

Översättning: Rolf Nilsson

Rolf Nilsson

Disposition

Innehåll 

 Inledning 

 I. Politisk hegemoni – att använda sin tyngd överallt

 II.Militär hegemoni- hänsynslöst använder våld 

 III. Ekonomisk hegemoni – Plundring och exploatering 

 IVTeknisk hegemoni – monopol och förtryck

 V. Kulturell hegemoni – spridning av falska berättelser

 Slutsats 

 Inledning 

 Sedan Förenta staterna, efter de två världskrigen och det kalla kriget, blev världens mäktigaste land, har landet agerat djärvare för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter, sträva efter, upprätthålla och missbruka hegemoni, främja subversion och infiltration samt medvetet föra krig, vilket har skadat det internationella samfundet. 

 Förenta staterna har utvecklat en hegemonisk manual för att iscensätta ”färgrevolutioner”, anstifta regionala tvister och till och med direkt starta krig, under förevändning att främja demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Genom att hålla fast vid det kalla krigets mentalitet har Förenta staterna ökat blockpolitiken och underblåst konflikter och konfrontationer. Förenta staterna har överdrivit begreppet nationell säkerhet, missbrukat exportkontroller och tvingat fram unilaterala sanktioner mot andra. Förenta staterna har intagit en selektiv hållning till internationell rätt och internationella regler, utnyttjat eller förkastat dem efter eget gottfinnande, och har försökt införa regler som tjänar dess egna intressen i namn av att upprätthålla en ”regelbaserad internationell ordning”. 

 Genom att presentera relevanta fakta försöker denna rapport avslöja USA:s missbruk av hegemoni på det politiska, militära, ekonomiska, finansiella, tekniska och kulturella området, och att rikta större internationell uppmärksamhet mot de faror som USA:s metoder innebär för världsfreden och stabiliteten och för alla folks välbefinnande. 

 I. Politisk hegemoni – att använda sin tyngd överallt 

 Förenta staterna har länge försökt att forma andra länder och världsordningen med sina egna värderingar och sitt eget politiska system, i namn av att främja demokrati och mänskliga rättigheter. 

  Det finns många exempel på USA:s inblandning i andra länders inre angelägenheter. I namn av att ”främja demokrati” tillämpade USA en ”Neo-Monroe-doktrin” i Latinamerika, anstiftade ”färgrevolutioner” i Eurasien och iscensatte den ”arabiska våren” i Västasien och Nordafrika, vilket förde med sig kaos och katastrof till många länder. 

 År 1823 tillkännagav Förenta staterna Monroe-doktrinen. Samtidigt som man förespråkade ett ”Amerika för amerikanerna”, ville man i själva verket ha ett ”Amerika för Förenta staterna”. 

 Sedan dess har de på varandra följande amerikanska regeringarnas politik gentemot Latinamerika och Västindien varit genomsyrad av politisk inblandning, militär intervention och regimomstörtning. Från dess 61-åriga fientlighet mot och blockad av Kuba, till dess störtande av Allende-regeringen i Chile, har USA:s politik i denna region byggt på en enda maxim – de som underkastar sig kommer att blomstra; de som gör motstånd kommer att gå under. 

 År 2003 markerade början på en rad ”färgrevolutioner” – ”Rosenrevolutionen” i Georgien, ”den orangefärgade revolutionen” i Ukraina och ”tulpanrevolutionen” i Kirgizistan. USA:s utrikesdepartement erkände öppet att det spelade en ”central roll” i dessa ”regimskiften”. Förenta staterna blandade sig också i Filippinernas inre angelägenheter och avsatte president Ferdinand Marcos Sr. 1986 och president Joseph Estrada 2001 genom de så kallade ”folkmaktsrevolutionerna”. 

 I januari 2023 släppte USA:s tidigare utrikesminister Mike Pompeo sin nya bok Never Give an Inch: Fighting for the America I Love. Han avslöjade i den att USA hade planerat att ingripa i Venezuela. Planen var att tvinga Maduros regering att nå en överenskommelse med oppositionen, beröva Venezuela möjligheten att sälja olja och guld för utländsk valuta, utöva hög press på landets ekonomi och påverka presidentvalet 2018. 

 ◆ USA tillämpar dubbelmoral när det gäller internationella regler. Genom att sätta sitt egenintresse i första rummet har USA gått ifrån internationella fördrag och organisationer och satt sin inhemska lagstiftning över internationell rätt. I april 2017 meddelade Trump-administrationen att den skulle avbryta all amerikansk finansiering till FN:s befolkningsfond (UNFPA) med ursäkten att organisationen ”stöder eller deltar i förvaltningen av ett program för tvångsaborter eller ofrivillig sterilisering”. USA lämnade Unesco två gånger 1984 och 2017. År 2017 meddelade de att de lämnade Parisavtalet om klimatförändringar. År 2018 meddelade landet sitt utträde ur FN:s råd för mänskliga rättigheter med hänvisning till organisationens ”partiskhet” mot Israel och misslyckande med att skydda mänskliga rättigheter på ett effektivt sätt. År 2019 meddelade USA sitt utträde ur fördraget om kärnvapen med medellång räckvidd för att söka obehindrad utveckling av avancerade vapen. År 2020 meddelade man att man drar sig ur fördraget om öppna luftrum (Open Skies, ö.a.). 

 USA har också varit en stötesten för kontrollen av biologiska vapen genom att motsätta sig förhandlingar om ett kontrollprotokoll till konventionen om biologiska vapen och hindra internationell kontroll av länders verksamhet i fråga om biologiska vapen. Som det enda land som innehar ett lager av kemiska vapen har Förenta staterna upprepade gånger försenat förstöringen av kemiska vapen och förblivit ovilliga att uppfylla sina skyldigheter. Det har blivit det största hindret för att förverkliga ”en värld fri från kemiska vapen”. 

 ◆ USA sätter ihop små block genom sitt allianssystem. Det har tvingat på en ”Indo-Stillahavsstrategi” på Asien-Stillahavsregionen, samlat exklusiva klubbar som Five Eyes (USA, Canada, UK, Australien, Nya Zeland, se här, ö.a.) Quad (USA, Indien, Australien, Japan, se här, ö.a.) och AUKUS (Australien, UK, USA, se här, ö.a.) och tvingat regionala länder att ta ställning. Sådana metoder är i huvudsak avsedda att skapa splittring i regionen, underblåsa konfrontationer och undergräva freden. 

 ◆ USA dömer godtyckligt ut demokratin i andra länder och fabricerar en falsk berättelse om ”demokrati kontra auktoritärt styre” för att skapa främlingskap, splittring, rivalitet och konfrontation. I december 2021 stod USA värd för det första ”toppmötet för demokrati”, som väckte kritik och motstånd från många länder för att det gjorde narr av demokratins anda och splittrade världen. I mars 2023 kommer Förenta staterna att vara värd för ett nytt ”toppmöte för demokrati”, som också är ovälkommet och som återigen inte kommer att få något stöd. 

Läs mer här Magdalena Anderssons tal om till sin favorit president Biden om demokrati.

 II. Militär hegemoni – överdriven användning av våld 

 Förenta staternas historia kännetecknas av våld och expansion. Sedan USA blev självständigt 1776 har man ständigt försökt expandera med våld: man slaktade indianer, invaderade Kanada, förde krig mot Mexiko, utlöste det amerikansk-spanska kriget och annekterade Hawaii. Efter andra världskriget har Förenta staterna antingen provocerat fram eller startat krig som Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget, Kosovokriget, kriget i Afghanistan, Irakkriget, Libyenkriget och Syrienkriget, där man missbrukat sin militära hegemoni för att bana väg för expansionistiska mål.

Under de senaste åren har USA:s genomsnittliga årliga militärbudget överstigit 700 miljarder dollar, vilket motsvarar 40 procent av världens totala budget, mer än de 15 länder som ligger bakom USA tillsammans. USA har omkring 800 utländska militärbaser, med 173 000 soldater utplacerade i 159 länder. 

 Enligt boken America Invades: How We’ve Invaded or been Militarily Involved with almost Every Country on Earth har USA stridit mot eller varit militärt involverat i nästan alla de cirka 190 länder som erkänns av FN, med endast tre undantag. De tre länderna ”skonades” eftersom Förenta staterna inte hittade dem på kartan. 

 ◆ Som USA:s tidigare president Jimmy Carter uttryckte det är USA utan tvekan den mest krigiska nationen i världshistorien. Enligt en rapport från Tufts University, ”Introducing the Military Intervention Project: A new Dataset on U.S. Military Interventions, 1776-2019” genomförde USA nästan 400 militära interventioner globalt under dessa år, varav 34 procent i Latinamerika och Karibien, 23 procent i Östasien och Stilla havet, 14 procent i Mellanöstern och Nordafrika och 13 procent i Europa. För närvarande ökar landets militära interventioner i Mellanöstern och Nordafrika samt i Afrika söder om Sahara. 

 Läs mer här: Kina-rapport kritiserar ”amerikansk hegemoni”, krigsbrott, CIA-kupper och 400 utländska interventioner 

Alex Lo, en kolumnist på South China Morning Post, påpekade att Förenta staterna, alltsedan dess grundande, sällan har gjort skillnad mellan diplomati och krig. De störtade demokratiskt valda regeringar i många utvecklingsländer under 1900-talet och ersatte dem omedelbart med proamerikanska marionettregimer. I Ukraina, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Pakistan och Jemen upprepar Förenta staterna i dag sin gamla taktik att föra krig genom ombud, lågintensiva krig och drönarkrig. 

 ◆ USA:s militära hegemoni har orsakat humanitära tragedier. Sedan 2001 har de krig och militära operationer som USA har inlett i namn av att bekämpa terrorismen krävt över 900 000 människoliv, varav cirka 335 000 civila, skadat miljontals och fördrivit tiotals miljoner människor. Irakkriget 2003 resulterade i 200 000-250 000 civila dödsfall, varav över 16 000 dödades direkt av den amerikanska militären, och gjorde över en miljon människor hemlösa. 

 Förenta staterna har skapat 37 miljoner flyktingar runt om i världen. Sedan 2012 har enbart antalet syriska flyktingar tiofaldigats. Mellan 2016 och 2019 dokumenterades 33 584 civila dödsfall i de syriska striderna, varav 3 833 dödades av bombningar från den USA-ledda koalitionen, varav hälften var kvinnor och barn. Public Broadcasting Service (PBS) rapporterade den 9 november 2018 att enbart de flygattacker som de amerikanska styrkorna inledde mot Raqqa dödade 1 600 syriska civila. 

 Det två decennier långa kriget i Afghanistan har ödelagt landet. Sammanlagt 47 000 civila afghaner och 66 000-69 000 afghanska soldater och poliser, som inte hade något samband med attackerna den 11 september, dödades i amerikanska militära operationer, och mer än 10 miljoner människor blev fördrivna. Kriget i Afghanistan förstörde grunden för den ekonomiska utvecklingen i landet och kastade ut det afghanska folket i misär. Efter ”Kabul-debaclet” 2021 meddelade Förenta staterna att de skulle frysa tillgångar på cirka 9,5 miljarder dollar som tillhörde den afghanska centralbanken, vilket ansågs vara ”ren plundring”. 

 I september 2022 kommenterade den turkiske inrikesministern Suleyman Soylu vid ett möte att USA har fört ett ombudskrig i Syrien, förvandlat Afghanistan till ett opiumfält och en heroinfabrik, kastat Pakistan in i oroligheter och lämnat Libyen i oupphörliga oroligheter. Förenta staterna gör vad som helst för att råna och förslava folket i alla länder med underjordiska resurser. 

 Förenta staterna har också antagit förfärliga metoder i krig. Under Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget, Kosovokriget, Afghanistankriget och Irakkriget använde Förenta staterna enorma mängder kemiska och biologiska vapen samt klusterbomber, brandbomber, grafitbomber och bomber med utarmat uran, vilket orsakade enorma skador på civila anläggningar, oräkneliga civila offer och bestående miljöförstöring. 

 III. Ekonomisk hegemoni – plundring och exploatering 

 Efter andra världskriget ledde Förenta staterna ansträngningarna för att inrätta Bretton Woods-systemet, Internationella valutafonden och Världsbanken, som tillsammans med Marshallplanen bildade det internationella monetära systemet, med den amerikanska dollarn som centrum. Dessutom har Förenta staterna också etablerat institutionell hegemoni inom den internationella ekonomiska och finansiella sektorn genom att manipulera de viktade röstningssystemen, reglerna och arrangemangen i internationella organisationer, inklusive ”godkännande med 85 procents majoritet”, och sina inhemska handelslagar och bestämmelser. Genom att dra nytta av dollarns status som den viktigaste internationella reservvalutan samlar Förenta staterna i princip in ”seigniorage” (se här, ö.a.) från hela världen, och genom att använda sin kontroll över internationella organisationer tvingar de andra länder att tjäna USA:s politiska och ekonomiska strategi. 

  USA utnyttjar världens rikedomar med hjälp av ”seigniorage”. Det kostar bara cirka 17 cent att producera en 100-dollarsedel, men andra länder måste betala 100 dollar i faktiska varor för att få en sådan. Det påpekades för mer än ett halvt sekel sedan att Förenta staterna åtnjöt enorma privilegier och sorglösa underskott, som skapades av dess dollar, och använde den värdelösa papperssedeln för att plundra andra nationers resurser och fabriker. 

  Den amerikanska dollarns hegemoni är den främsta källan till instabilitet och osäkerhet i världsekonomin. Under COVID-19-pandemin missbrukade USA sin globala finansiella hegemoni och injicerade biljoner dollar på den globala marknaden, vilket gjorde att andra länder, särskilt tillväxtekonomier, fick betala priset. År 2022 avslutade Fed sin ultralätta penningpolitik och övergick till aggressiva räntehöjningar, vilket orsakade turbulens på den internationella finansmarknaden och en avsevärd depreciering av andra valutor, t.ex. euron, som i många fall sjönk till sin lägsta nivå på 20 år. Som en följd av detta utmanades ett stort antal utvecklingsländer av hög inflation, valutadepreciering och kapitalutflöden. Detta var precis vad Nixons finansminister John Connally en gång påpekade, med självbelåtenhet men ändå skarp precision, att ”dollarn är vår valuta, men den är ert problem”. 

 ◆ Med sin kontroll över internationella ekonomiska och finansiella organisationer ställer USA ytterligare villkor för sitt bistånd till andra länder. För att minska hindren för USA:s kapitalinflöde och spekulation krävs att mottagarländerna går vidare med finansiell liberalisering och öppnar finansmarknaderna så att deras ekonomiska politik skulle falla i linje med USA:s strategi. Enligt Review of International Political Economy hade tillsammans med de 1 550 skuldlättnadsprogram som IMF förlängde till sina 131 medlemsländer mellan 1985 och 2014 så många som 55 465 ytterligare politiska villkor kopplats till. 

 ◆ USA förtrycker medvetet sina motståndare med ekonomiskt tvång. För att undanröja det ekonomiska hot som Japan utgjorde och för att kontrollera och använda Japan för att uppnå USA:s strategiska mål att konfrontera Sovjetunionen och dominera världen, använde USA på 1980-talet sin hegemoniska finansiella makt mot Japan och ingick Plaza-avtalet (se här, ö.a.). Som ett resultat av detta pressades yenen upp och Japan pressades att öppna sin finansmarknad och reformera sitt finansiella system. Plazaavtalet gav ett hårt slag mot den japanska ekonomins tillväxtdynamik och lämnade Japan till vad som senare kallades ”tre förlorade årtionden”. 

 ◆ USA:s ekonomiska och finansiella hegemoni har blivit ett geopolitiskt vapen. Genom att fördubbla sina unilaterala sanktioner och sin ”långvariga jurisdiktion” har USA antagit inhemska lagar som International Emergency Economic Powers Act, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act och Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, och infört en rad exekutiva order för att sanktionera specifika länder, organisationer eller individer. Statistik visar att USA:s sanktioner mot utländska enheter ökade med 933 procent från 2000 till 2021. Bara Trumpadministrationen har infört mer än 3 900 sanktioner, vilket innebär tre sanktioner per dag. Hittills hade eller har USA infört ekonomiska sanktioner mot nästan 40 länder i världen, inklusive Kuba, Kina, Ryssland, Nordkorea, Iran och Venezuela, vilket påverkar nästan hälften av världens befolkning. ”Amerikas förenta stater” har förvandlats till ”sanktionernas förenta stater”. Och ”utsträckt jurisdiktion” har reducerats till inget annat än ett verktyg för Förenta staterna att använda sina statsmaktsmedel för att undertrycka ekonomiska konkurrenter och blanda sig i normala internationella affärer. Detta är ett allvarligt avsteg från de principer för liberal marknadsekonomi som Förenta staterna länge har skrutit om. 

 IV. Teknisk hegemoni – monopol och förtryck 

 Förenta staterna försöker avskräcka andra länders vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utveckling genom att utöva monopolmakt, undertryckande åtgärder och tekniska restriktioner inom högteknologiska områden. 

 ◆ USA monopoliserar immateriella rättigheter i skyddets namn. Genom att dra nytta av andra länders, särskilt utvecklingsländers, svaga ställning när det gäller immateriella rättigheter och den institutionella vakans som råder på relevanta områden, skördar Förenta staterna överdrivna vinster genom monopol. År 1994 drev Förenta staterna fram avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt (TRIPS) och tvingade fram en amerikaniserad process och standard för immaterialrättsligt skydd i ett försök att befästa sitt teknikmonopol. 

 För att begränsa utvecklingen av Japans halvledarindustri inledde Förenta staterna på 1980-talet en ”301”-undersökning, byggde upp en förhandlingsstyrka i bilaterala förhandlingar genom multilaterala avtal, hotade med att stämpla Japan som en som bedrev illojal handel och införde vedergällningstullar, vilket tvingade Japan att underteckna det amerikansk-japanska halvledaravtalet. Detta ledde till att de japanska halvledarföretagen nästan helt och hållet drevs ut ur den globala konkurrensen, och deras marknadsandel sjönk från 50 procent till 10 procent. Samtidigt tog ett stort antal amerikanska halvledarföretag, med stöd av den amerikanska regeringen, tillfället i akt och tog större marknadsandelar. 

 ◆ Förenta staterna politiserar, weaponiserar (gör till vapen, ö.a.) tekniska frågor och använder dem som ideologiska verktyg. Genom att överdriva begreppet nationell säkerhet mobiliserade USA statsmakten för att undertrycka och sanktionera det kinesiska företaget Huawei, begränsade inträdet av Huaweis produkter på den amerikanska marknaden, avbröt dess leverans av chip och operativsystem och tvingade andra länder att förbjuda Huawei att genomföra lokala 5G-nätverkskonstruktioner. Man övertalade till och med Kanada att obefogat fängsla Huaweis finanschef Meng Wanzhou i nästan tre år. 

 USA har hittat på en mängd ursäkter för att slå ner på Kinas högteknologiska företag med global konkurrenskraft, och har satt upp mer än 1 000 kinesiska företag på sanktionslistor. Dessutom har USA också infört kontroller av bioteknik, artificiell intelligens och annan högteknologi, förstärkt exportrestriktionerna, skärpt granskningen av investeringar, undertryckt kinesiska appar för sociala medier som TikTok och WeChat och lobbat för att Nederländerna och Japan ska begränsa exporten av chips och relaterad utrustning eller teknik till Kina. 

 Förenta staterna har också tillämpat dubbla standarder i sin politik för Kina-relaterade tekniska yrkesutövare. För att ställa kinesiska forskare vid sidan av och förtrycka dem har man sedan juni 2018 förkortat viseringens giltighetstid för kinesiska studenter, med vissa högteknologirelaterade discipliner, som huvudämne, upprepade fall har inträffat där kinesiska forskare och studenter som åkte till USA för utbytesprogram och studier, omotiverat nekades och trakasserades, och storskaliga utredningar om kinesiska forskare som arbetar i USA har genomförts. 

 ◆ USA befäster sitt tekniska monopol i namn av att skydda demokratin. Genom att bygga upp små block på teknikområdet, såsom ”chipsalliansen” och ”clean network”, har USA satt etiketter som ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” på högteknologin och gjort tekniska frågor till politiska och ideologiska frågor, för att på så sätt fabricera ursäkter för sin tekniska blockad mot andra länder. I maj 2019 värvade USA 32 länder till Pragkonferensen om 5G-säkerhet i Tjeckien och utfärdade Pragförslaget i ett försök att utesluta Kinas 5G-produkter. I april 2020 tillkännagav USA:s dåvarande utrikesminister Mike Pompeo ”5G clean path”, en plan som syftar till att bygga upp en teknisk allians på 5G-området, med partners som binds samman av sin gemensamma ideologi om demokrati och behovet av att skydda ”cybersäkerheten”. Åtgärderna är i huvudsak USA:s försök att upprätthålla sin tekniska hegemoni genom tekniska allianser. 

 ◆ USA missbrukar sin tekniska hegemoni genom att utföra cyberattacker och avlyssning. USA har länge varit ökänt som ett ”hackarnas imperium”, som beskylls för sina skenande cyberstölder runt om i världen. De har alla möjliga medel för att genomföra genomgripande cyberattacker och övervakning, bland annat genom att använda analoga basstationssignaler för att få tillgång till mobiltelefoner för datastöld, manipulera mobilappar, infiltrera molnservrar och stjäla via undervattenskablar. Listan är lång. 

 Den amerikanska övervakningen är urskillningslös. Alla kan vara måltavlor för dess övervakning, oavsett om de är rivaler eller allierade, till och med ledare för allierade länder, som den tidigare tyska förbundskanslern Angela Merkel och flera franska presidenter. Cyberövervakning och attacker som USA lanserar, t.ex. ”Prism”, ”Dirtbox”, ”Irritant Horn” och ”Telescreen Operation”, är alla bevis på att USA noggrant övervakar sina allierade och partners. Sådan avlyssning av allierade och partners har redan orsakat upprördhet världen över. Julian Assange, grundare av Wikileaks, en webbplats som har avslöjat USA:s övervakningsprogram, har sagt att man inte kan förvänta sig att en global övervakningsmakt ska agera med heder eller respekt. Det finns bara en regel: det finns inga regler”. 

 V. Kulturell hegemoni – spridning av falska berättelser 

 Den globala expansionen av den amerikanska kulturen är en viktig del av dess externa strategi. Förenta staterna har ofta använt kulturella verktyg för att stärka och upprätthålla sin hegemoni i världen. 

 ◆ Förenta staterna förankrar amerikanska värderingar i sina produkter, t.ex. filmer. Amerikanska värderingar och livsstil är en knuten produkt till dess filmer och TV-program, publikationer, medieinnehåll och program från de statligt finansierade ideella kulturinstitutionerna. På så sätt formas ett kulturellt utrymme och ett utrymme för den allmänna opinionen, där den amerikanska kulturen regerar och upprätthåller en kulturell hegemoni. I sin artikel The Americanization of the World avslöjade John Yemma, en amerikansk forskare, de verkliga vapnen i USA:s kulturella expansion: Hollywood, fabrikerna för bilddesign på Madison Avenue och produktionslinjerna hos Mattel Company och Coca-Cola. 

 Det finns olika verktyg som Förenta staterna använder för att behålla sin kulturella hegemoni. Amerikanska filmer är det mest använda; de upptar nu mer än 70 procent av världens marknadsandelar. USA utnyttjar skickligt sin kulturella mångfald för att tilltala olika etniciteter. När Hollywoodfilmerna sprids över världen skriker de ut de amerikanska värderingar som är knutna till dem. 

  Den amerikanska kulturella hegemonin visar sig, inte bara genom ”direkt ingripande”, utan också genom ”medieinfiltration” och som ”en trumpet för världen”. USA-dominerade västerländska medier har en särskilt viktig roll när det gäller att forma den globala allmänna opinionen till förmån för USA:s inblandning i andra länders inre angelägenheter. 

 Den amerikanska regeringen censurerar strikt alla företag inom sociala medier och kräver deras lydnad. Twitters vd Elon Musk erkände den 27 december 2022 att alla sociala medieplattformar samarbetar med den amerikanska regeringen för att censurera innehåll, rapporterade Fox Business Network. Den allmänna opinionen i USA är föremål för statliga ingripanden för att begränsa alla ogynnsamma kommentarer. Google får ofta sidor att försvinna. 

 USA:s försvarsdepartement manipulerar sociala medier. I december 2022 avslöjade The Intercept, en oberoende amerikansk undersökningswebbplats, att i juli 2017 instruerade Nathaniel Kahler, tjänsteman vid U.S. Central Command, Twitters public policy-team att öka närvaron av 52 arabiskspråkiga konton på en lista som han skickade, varav sex skulle prioriteras. Ett av de sex var ägnat åt att rättfärdiga amerikanska drönarattacker i Jemen, till exempel genom att hävda att attackerna var precisa och endast dödade terrorister, inte civila. Efter Kahlers direktiv satte Twitter dessa arabiska konton på en ”vitlista” för att förstärka vissa budskap. 

 ◆ USA tillämpar dubbelmoral när det gäller pressfrihet. De förtrycker och tystar brutalt medier i andra länder på olika sätt. Förenta staterna och Europa stänger av vanliga ryska medier som Russia Today och Sputnik från sina länder. Plattformar som Twitter, Facebook och YouTube begränsar öppet Rysslands officiella konton. Netflix, Apple och Google har tagit bort ryska kanaler och program från sina tjänster och appbutiker. Oöverträffad drakonisk censur införs för innehåll med anknytning till Ryssland. 

 ◆ USA missbrukar sin kulturella hegemoni för att instifta en ”fredlig utveckling” i socialistiska länder. De inrättar nyhetsmedier och kulturella organisationer som riktar in sig på socialistiska länder. De häller in svindlande mängder offentliga medel i radio- och tv-nätverk för att stödja deras ideologiska infiltration, och dessa språkrör bombarderar socialistiska länder på dussintals språk med hetsande propaganda, dag och natt. 

 Förenta staterna använder desinformation som ett spjut för att angripa andra länder och har byggt upp en industriell kedja kring detta: det finns grupper och individer som hittar på historier och säljer dem över hela världen för att vilseleda den allmänna opinionen med stöd av nästan obegränsade ekonomiska resurser. 

 Slutsats 

 Medan en rättvis sak vinner ett brett stöd för sin förespråkare, dömer en orättvis sak sin förkämpe till att bli utstött. De hegemoniska, dominerande och mobbande metoderna att använda styrka för att skrämma de svaga, ta från andra med våld och undanflykter och spela nollsummespel (betyder att vinaren tar allt, till skillnad från konceptet win-win, ö.a.) orsakar allvarlig skada. De historiska trenderna med fred, utveckling, samarbete och ömsesidig nytta går inte att stoppa. Förenta staterna har åsidosatt sanningen med sin makt och trampat på rättvisan för att tjäna sina egna intressen. Dessa ensidiga, egoistiska och regressiva hegemoniska metoder har väckt växande, intensiv kritik och motstånd från det internationella samfundet. 

 Länderna måste respektera varandra och behandla varandra som jämlikar. De stora länderna bör uppträda på ett sätt som passar deras status och ta ledningen i arbetet med att skapa en ny modell för förbindelserna mellan stater, som bygger på dialog och partnerskap, inte på konfrontation eller allianser. Kina motsätter sig alla former av hegemonism och maktpolitik och avvisar inblandning i andra länders inre angelägenheter. Förenta staterna måste göra en allvarlig självrannsakan. De måste kritiskt granska vad de har gjort, släppa sin arrogans och sina fördomar och upphöra med sina hegemoniska, dominerande och mobbande metoder. 

Föregående artikelIsrael planerar att styra Gaza efter kriget
Nästa artikelSluta finansiera terrorism – eller?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Varför avvisades kinesiska fredsuppgörelsen som modell av Nato propagandan omedelbart. Titta på dom 12punkterna,vilket våran propaganda verkar EJ gjort. Där står punkt efter punkt ALLT ni tjatat om och tryckt ut DAGLIGEN klockan runt under HELT år. Usa Biden och hans regim gick direkt avvisade den som att den fredsplanen bara gynnar Ryssland? Hur vart? Det är erat skitsnack som står där ju och som ni tjatat om. Kolla punkterna noga detta var bra. Men Nato medierna attackerade den samma sekund och slet den i stycken,detta TROTS att självaste Zelenski direkt var positiv och kallade detta för ett bra första steg. Denna renodlade vidriga proxy kriget mellan Usa Nato och Ryssland måste få ett slut era klantskallar gått över 1år nu. Ni kommer EJ slå världens största kärnvapenmakt oavsett vad lögnmedia fortsätter mata på som man gjort DAGLIGEN. Det handlar HELT om att tillfoga så mycket skada mot ALLT som har med Ryssland att göra, ekonomiskt, politiskt och militärt mm. Nato måste och borde granskas GENAST

  • @J.A 3 mars, 2023 At 10:42
   USA stöder inte planen för det motarbetar USAs verkliga målsättning, att genomföra en etnisk rensning i Ukraina, lägga under sig speciellt de östra delarna där naturrikedomen finns för att plundra dem, och att de facto annektera Ukraina som en amerikansk militärbas för att invadera Ryssland och i förlängningen Kina.

 2. ”China is leading the world in 37 out of 44 critical and emerging technologies, a Australian Strategic Policy Institute (ASPI) study showed on Thursday. According to the security think tank, Beijing has now positioned itself as the world’s leading science and technology superpower.

  ASPI’s Critical Technology Tracker covers a range of crucial fields spanning defense, space, robotics, energy, the environment, biotechnology, artificial intelligence (AI), advanced materials and key quantum technology areas. The report pointed out that in some fields, all of the world’s top 10 research institutions are based in China.

  It also found that a key area in which China excels is defense and space-related technologies. “China’s strides in nuclear-capable hypersonic missiles reportedly took US intelligence by surprise in August 2021,” ASPI stated.

  It indicated that over the past five years, China generated 48.49% of the world’s high-impact research papers into advanced aircraft engines, including hypersonics.”

  Inte roligt för sinofober och den sionist/neokonservativ kabalen. Desto glädjande dock är att kabalen kan inget göra utom sin vana trogen oja och ljuga

  https://www.rt.com/business/572317-china-dominates-global-tech-race/

  • @Det våras för Kina 3 mars, 2023 At 12:36
   Samtidigt skall vi komma ihåg att ASPI är USA lojal, och finansieras av USAs krigsindustri och CIA, därför att det så intressant att detta kom från just dom.

 3. Bra genomgång, men jag har alltid invändningar när ländernamn i väst tages upp, som om de skulle vara självständiga och självgående i f h t den sionistiska finans-och media”maktens försök till chutzpa och ”ensam herre på täppan dominans.
  2003 sa ariel sharon; ”I want to tell you something very clear: don’t worry about american pressure on israel. We the jewish people, control america and the americans know it”..(ariel sharon, tel aviv, 3 okt 2003).

  2008 skrevs en artikel i washington post (faktiskt) med namnet; the audacity of chutzpa (Dana Millbank, 18 mars 2008) där citatet av ann lewis lyder; ”the role of the president of the United States, is to support the decisions that are made by the people of israel”…hmm

  Styr de Usa (via washington och tel aviv, via ’city’ såklart) så styr de också resten av västvärlden. Så är det, tyvärr. Just nu alltså, so what sort of resistance shall be done..time is running out

  • Allt talar för att USA är de mäktiga, de som styr. Passar USA bra att stödja Israel som trycker ned palestinier och splittrar.

 4. Men på samma sätt som den här gruppen (talmudska nationalister/sionister) tar betäckning bakom den judiska befolkningen, så gömmer de sig bakom Usa och övr västländer med dess befolkningar. Folks perception (via sionisternas beryktade mediamonopols predictive learning) blir då att ”det är Länderna som orsakar elände i världen”, emedan det är ”gruppen”, och endast ”gruppen” som står för det subversiva medan länderna agerar lakejer och spiller sitt blod över varandra. ’By desception we shallt thou war’

 5. ”Sedan Förenta staterna, efter de två världskrigen och det kalla kriget, blev världens mäktigaste land, har landet agerat djärvare för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter, sträva efter, upprätthålla och missbruka hegemoni, främja subversion och infiltration samt medvetet föra krig, vilket har skadat det internationella samfundet. ”

  Ja, förmodligen skadat FN. Det är i varje fall en beskrivning av USA som jag numera förstår är fullt korrekt.
  Problematiken är bara att USA alltför ofta hos oss betraktas som något slags försvarare för oss.
  Oftast inte specificerat men mer undflyende och otydligt formulerat i frihet, mänskliga rättigheter m.m. i fraser som får USA att låta skäligt och bra för oss.
  Sedan inte minst traditionen att USA är våra allierade. Våra riktiga vänner.
  Allierade, ett ord som direkt påminner mig om Andra Världskriget och USA som Europas ”räddande ängel”.
  Från både kommunism, nazism, fascism och alla andra hemska ideologier som nu en demokrati aldrig kan tillåta.
  Att sedan kapitalism kan vara hur vidrig som helst finns bara inte på den ”demokratiska kartan”.
  Kapitalism är alltid vit då inget annat bättre alternativ existerar.

  Mitt förtroende för FN och internationella ”lagar” och liknande är inte längre särskilt högt.
  Problemet är att det här gör med Västvärldens kultur- och värderingsunderlag och som då övriga världen bör rätta sig till efter mer eller mindre samtyckande överenskommelser.

  Det finns en orättvisa i det här som gör att Asiens länder samt Afrika samt i viss mån Latinamerika kan söka andra vägar.
  Och då kommer förtroendet för Samfundet att minska.
  Men det hänger på USA och Västvärlden hur pass de sluter sig bland sina villkor, planer och ideal.
  Skillnaden är att de ensamt inte längre förmår styra världen.
  Jag läste på SVT tidigare idag att de uttryckte det som att Europa kommer dö om inte Ukraina vinner kriget.
  Jag tolkade det som USA och Europa gått ”all in” i kriget och nu handlar det om att vinna eller förlora ”hela potten”.
  ”Potten” skulle då vara den maktfavör som USA och Västvärlden tidigare haft men som nu riskerar glida dem ur händerna till förmån för det som nu kallas ”en multipolär värld” och som Ryssland beskrivit som alternativet till dagens Amerikanska världshegemoni.

  Jag lyssnade tidigare ikväll på en intervju film från Belarus. Det var Youtubekanalen 1420 som tagit sig dit.
  Ett ryskt journalistprojekt, privat initiativ tror jag, och som ser ut att bara växa med rekordfart.
  Konflikten i Ukraina har givit projektet enorm näring.

  Kvällen frågor rörde sig om folk i Belarus tyckte om landet skulle vara allierat med Ryssland eller EU/USA.
  Inte alla, men flera yngre belarusier tyckte det senare.
  Jag försökte utläsa skälen som jag uppfattade var den ekonomiska utvecklingen i Väst samt yttrandefriheten.
  Yttrandefriheten har inte samma totala omfattning i Belarus som den lovas hos oss och det kan säkert irritera vissa. Särskilt dem som inte sympatiserar med regeringens politik.
  Dock måste man hålla i minnet att vissa är endast vissa och inte flertalet.
  Som jag fattat är det ”massan” där som räknas främst och inte minoriteten vilka i motsats fått en framträdande roll hos oss här i Sverige.
  Så framträdande att vi begåvats med ett helt nytt (socialkonservativt) parti som vi aldrig haft tidigare.
  Jag sätter socialkonservativ inom parantes därför det inte riktigt verkar fungera så i kombinationen med deltagande i borgerlig regeringsmakt.
  Det konservativa får då vika ned sig för det progressiva.
  Dock berörs inte partiets hjärtefrågor: ”Bevara Sverige svenskt”

  Men bland medelålders och äldre verkar konsensus vara kompakt i Belarus.
  Belarus hör till Ryssland. ”Vi är samma folk”
  ”Med samma egna kultur som skiljer sig från USA och Västvärlden.”
  Personligen håller jag med där. Än mer visar det här sig utanför storstäderna där inte Västvärlden och internationalisering är så påträngande.

  En äldre manlig pensionär sa rakt ut i filmen:
  USA är en skurk!
  Ungefär samma åsikt som dominerar på den här bloggen.

  USA och Västeuropa kan säkert locka några yngre i Belarus.
  Men aldrig landet som helhet.
  Belarus hör helt enkelt till den Ryska kulturen.

  Slutligen undrar jag över kriminalitetens och brottsutvecklingen i Sverige.
  Särskilt i huvudstaden Stockholm med omnejd.
  Malmö kommer inte långt efter samt att spridning finns över hela landet.
  Partiet Socialdemokraterna i Botkyrka har satt stopp för nya medlemmar.
  Socialdemokraterna där klarade inte längre demokratin?

  Polis och Rättsväsende verkar inte särskilt väl rustat.
  Hur ser omvärlden på det här?
  Med häpnad och nöjet att följa utvecklingen på avstånd?
  Hur ser Vladimir Putin på det här?
  Med ett förnöjsamt leende och vi ska akta oss noga för demokratier?
  Låt dem få NATO för ett sådant Sverige vill vi ändå inte ha?

 6. Att Kina börjar tala klarspråk är både välkommet och ett tecken i tiden. Kina som av tradition är mycket återhållsamt har dragit slutsatsen att nu får det vara nog. Vi såg första exemplet på den nya kinesiska politiken för ett drygt år sedan när Blinken skulle agera skolmästare. Han fick kring öronen som ännu är ömma. USA lyckades kuva Japan på 80-talet, Kina är numret större och stoltare. Återigen har USA inte läst sin Machiavelli, att samtidigt gå mot Ryssland och Kina skulle denne ha avrått ifrån.

  Den övriga världen, dvs. det globala syd tillsammans med Kinas vänner måste gå samman. USA försöker givetvis söndra och härska och kan sätta upp olika hinder. T.ex. ser det ut som att de lyckats betvinga Lula och hans nya regering i Brasilien. Lula kuppades bort genom en skenrättegång och hamnade i fängelse. Av någon anledning har han efter återkomsten börjat sjunga USA:s refränger. Vägen till en bättre framtid blir lång och krokig. Men den senaste lydighetskontrollen från USA:s sida i FN utföll inte så bra ur deras synvinkel. Flera viktiga länder vägrade att rätta sig in i ledet.

 7. Today’s latest Africa News DR Congo President Félix Tshisekedi Completely Embarrasses French President Emmanuel Macron During Press Conference.

  Europas ledare åker i skytteltrafik till Afrika, för att fjäska, men de är lite sent ute och Afrikas ledare avslöjar dem, som här Kongos president i samtal med Macron.
  Macron försöker skylla på frankrikes journalister, vilket var dumt, då han trasslar in sig ännu mer då det var en fransk minister som gjort uttalandet som Félix Tshisekedi hänvisar till.

  Félix Tshisekedi säger: Era attityder mot oss måste förändras, ni måste behandla oss som likvärdiga partners, och inte vara så nedlåtande mot oss och tro att ni vet vad som är bäst för oss.

  Europa måste verkligen ändra sig i grunden, om Afrikas folk skall få förtroende för dem.
  Sydafrikas utrikesminister har sagt samma sak, att EU kommer till henne och talar nedlåtande till henne och hotar med att om ni inte gör si så kommer vi att göra så.
  Sydafrika vill vara ett självständigt land och ta egna beslut och inte bli hotad av EU.

  Wagner är i Afrika och skall hjälpa dem bekämpa al-Qaida grupper, för att få upp deras kondition så använder de medryckande musk och dans, vilket verkar fungera väldigt bra.
  Wagners killar dansar i förgrunden och en gigantisk grupp afrikaner härmar och verkar entusiastiska och i glädje dansar med, såg det på en video.
  Tänkte på att det var skillnad på de otroligt trista fysiska övningar som amerikanska soldater hade med afghaner i Afghanistan, Hanif Bali hade lagt ut flera videor på sin twitter, afghanerna såg otroligt uttråkade ut, och hade inte lust att härma deras armhävningar och hopp, rent fiasko.

  https://www.youtube.com/watch?v=CG8DRuzjXtQ

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here