Utan kontantplikt blir kontanter obsoleta och integriteten äventyrad

17
1047
Detta är en ny artikel i viktig fråga av Ronny i Ronneby. Se också den omfattande referenslistan. En artikel med liknande inriktning publicerades i Uppsala Nya Tidning för någon vecka sedan.

Sverige pressas av höga räntor och priser. Samtidigt gör bankerna övervinster. Hur blev det så? av Samuel Färdow Kazen, författare av Katalys rapport Förstatliga pengarna
Lars Pålsson Syll, nationalekonom, docent i ekonomisk historia, professor i samhällskunskap vid Malmö universitet
Louisa Wickström, styrelseledamot, Positiva Pengar
Björn Eriksson, ordförande, Kontantupproret.

Ronny Stark
Utan kontantplikt blir kontanter obsoleta och integriteten äventyrad
Global Politics har tidigare publicerat sprickorna i rättsstatsfasaden [1] och fundamentet rämnar allt mer.
För att man i Sverige enligt EU-stadgans artikel 47 [2] och Europakonventionens artikel 6 ska kunna ansöka om ’effektivt rättsmedel’  (= juridiskt ombud) och rättshjälp [3] och måste man redan ha ett juridiskt ombud (!).
Denna sorts rättsproblem har på olika sätt kritiserats av jur. dr. Sebastian Wejedal [4], Clarence Crafoord och Fredrik BergmanCentrum för Rättvisa [5], f.d. justitierådet och JO Ann-Karin Lundin [6], Advokatsamfundets f.d. Generalsekreterare Anne Ramberg [7], Karina Stiernblad Limhamnsjuristen [8], liksom kontantproblematiken av dåvarande ChefsJO  (nuvarande chefen för institutet för mänskliga rättigheter) Elisabeth Rynning i skrivelse till Socialdepartementet [9], professorn i mänskliga rättigheter Lena Hellenius och docenten i digitala kulturer Moa Petersén [10] och nu senast av de 21 Länsstyrelsernas rapport 2023 [11] och som pensionärsorganisationerna länge kämpat för [12].
Trots mycket stort (femsiffrigt) överskott på skattekontot har jag för andra gången utsatts för utmätning då kravet med ränteuppräkning passerat datorernas inprogrammerade gräns för utmätning 2 000 kr och som inte gått att stoppa bara för att Skatteverket vägrar följa lagkravet om ’god förvaltning’ [13] och att ta emot landets enda lagliga betalningsmedel för fyllnadsinbetalning av skatt (vilket betalningsutredningen föreslår lagstiftning om från 1 juli 2024) [14]. Någon hänvisning till Skatteverkets allmänna ombud som jag först idag fått kännedom om [15] har aldrig skett.
Än värre är att jag inte fått någon inkomst på ett och ett halvt år eftersom pensionsavier inte längre går att lösa in. Efter Länsstyrelsernas rapport för 2023 publicerad den 1 december [11] ringde jag det enda tänkbara utbetalningskontoret i Löddeköpinge i Skåne, men de sa nej. Dessutom har den statliga Pensionsmyndigheten fattat beslut om att jag inte ska få någon utbetalning och det verkar inte gå att få rätt i domstol eftersom praktiskt taget alla ärenden avvisas.
I praktiken innebär det att de av Riksbanken utgivna svenska kontanterna gjorts obsoleta som bland annat matematikprofessorn Svante Linusson länge varnat för [16].
Läget är för mig mycket allvarligt och jag håller långsamt på att gå under (som en långsam ättestupa).
Riksbanken måste höja tonläget betydligt gentemot regeringen till försvar för de pengar som enligt Högsta förvaltningsdomstolen har en särställning som betalningsmedel (HFD 2015 ref. 49)[17].
Riksbankens remissvar till betalningsutredningen (SOU 2023:16) hade gott kunnat formulerats vassare och i klartext med krav om kontantplikt. Som t ex de från SKPF och Synskadades förening[18].De tydliga krav som riksbankschefen Stefan Ingves och vice Cecilia Skinsley m.fl. uttryckte i media runt 2018-20 förefaller ha bleknat [19]. Vad har hänt?
Även vice riksbankschef Henry Ohlsson har i år uttryckt tydliga krav (innan han avgick) [20], men inget händer. Att det tog ett och ett halvt år innan riksdagens uppmaning om skyndsam tillsättning av utredning är ren skandal [21]. Finansdepartementet förstår inte allvaret. Men det gör EU-kommissionärerna Maired McGuinness och Valdis Dombrovski [22], riksdagsledamoten Torsten Elofsson (KD) [23] och Björn Eriksson, Kontantupproret [24]. Jag är inte ensam om att fara illa men tyvärr är vi utifrån vår utsatthet illa hörda [10].
Det juridiska moment22 jag inledde med är en konsekvens av betalningsinfrastrukturens haveri [11] och [21]. Trots tappra försök av reportern (som gjorde ett bra jobb) lyckades inte SVT adressera de egentliga grundproblemen då detta reportage publicerades [25]. Mer om kontantdiskriminering [26].
Den vinstmaximerande diskriminerande privata bankkartellen och dess medlöpare har länge arbetat för ett kontantfritt samhälle [27]. Många fler har engagerat sig och det är fullt berättigat att konstatera att ’Cash matters’ [28].
_______________________________________

Referenser:

LÄNKSKAFFERI
[1]
Är Sverige en rättsstat?
Sverige är ingen rättsstat
[2] 

Handbok i europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning

[3]

Rättshjälp

[4]

David mot Goliat i förvaltningsdomstolarna – medborgarna måste få rätt till advokat även där

Utvidga rätten till biträde

Rätten till biträde

[5] 

Våra framgångar visar att vanligt folk är rättslösa

[6] 

Orimligt att enskilda måste betala för att få rätt

DN om Anna-Karin Lundin

Anna-Karin Lundin

Myndigheternas utredningsansvar – Officialprincipen

[9] 

JO vill se mer tydlighet kring kontanter i vården

JO-beslut dnr 4281-17

Rättssäkerheten central för JO

Elisabeth Rynning

[10] 

En ekonomisk verklighet i en digital värld

Kontantlösa samhället slår mot de fattigaste

Lundaforskarnas studie visar att kontanthantering behövs

[11] 

Länsstyrelsernas rapporter om grundläggande betaltjänster

[12]

SPF Senioren om kontanter

[13] 

Grunderna för god förvaltning

5–8 §§ Förvaltningslagen

God förvaltning i processrätt

[14] 

Betalningsutredningen sidan 96

Tilläggsdirektiv till betalningsutredningen

[15] 

Skatteverkets allmänna ombud

[16]

Matematikprofessor sågar det kontantlösa samhället – utan kontanter går vår integritet förlorad

Utan kontanter går integriteten förlorad

Ett kontantlöst samhälle hotar vår frihet

Tvinga affärer att ta emot kontanter som behövs i kris

[17]

HFD 2015 ref. 49

Stärk skyddet för våra kontanter

Riksbanken öppnar två kontor för kontanter

[20] 

Hård kritik mot kontantutredning: ”bidde bara en tummetott”

”Det är märkligt att det inte kommer mer från utredning än detta. Det bidde bara en tummetott, sa Henry Ohlsson.”
[22] 

EU kan få e-valuta och skydd för kontanter – Stärker konsumentskyddet

Maired McGuinness

Valdis Dombrovski

[23] 

Torsten Elofsson (KD)

Lyssna på f d polisinspektör nu riksdagsledamot Torsten Elofssons utomordentligt insiktsfulla anförande den 19 oktober 2022 (direktlänk):

Motion 2023/24:2426 av Torsten Elofsson (KD) – Det kontantlöst samhället

Motion 2022/23:1119 av Torsten Elofsson (KD) – Det kontantlöst samhället

Motion 2022/23:1118 av Torsten Elofsson (KD) – Digitalisering

[24]

Kontantupproret: Det får vara slut med den digitala räkmackan för bankerna

”I utredningen finns i princip inget som stärker kontanternas ställning i samhället. Det är främst bankernas perspektiv och den smarta tekniken som lyfts fram och tanken att det är ett beställningsjobb från Svenska Bankföreningen ligger tyvärr nära till hands”, skriver Björn Eriksson i en debattartikel i  SvD.

Björn Eriksson om kontanter 2014

Björn Eriksson om kontanter 2015

Björn Eriksson startar kontantupproret

Björn Eriksson om kontanter 2016

Björn Eriksson om kontanter 2017

Vitbok
https://butikerna.org/images/Korten_På_Bordet.pdf

Björn Eriksson om kontanter 2018

Björn Eriksson om kontanter 2019

Björn Eriksson om kontanter 2020

Björn Eriksson om kontanter 2021

Björn Eriksson om kontanter 2022

[25] 

Ronny, 66, kritisk mot kontantlöst samhälle: ”Man måste få välja”

[26]
SwebbTV Nyheter 2022-09-14: 1 min 22 sek in i sändningen
”Ronny Stark är en av flera svenskar som lever i ett digitalt utanförskap. Stark skulle besiktiga sin bil men när han skulle betala så ville inte besiktningsstationen acceptera hans kontanter som betalningsmedel. Stark har även haft problem med sjukvården som inte har velat ta emot kontanter som betalning för patientavgifter och ärendet dras i långbänk av regeringens departement.”
Ring SwebbTV: min beskrivning av kontantdiskriminering
Ring SwebbTV: min beskrivning av kontantdiskriminering, fortsättning
00:52:10 – 7. Ronny StarkDiskriminering genom att inte få betala med kontanter på ex bilprovning och vården.
[27]

Rätten att öppna betalkonto (i det kontantfria samhället)

[28]

Staten är uträknad, länge leve bankregimen

Är bankernas utgivna betalningsmedel lagliga?

”Låt oss reflektera kring paragrafen i grundlagen om penningväsendet och vilka pengar som är det lagliga betalningsmedlet. Den nuvarande skrivelsen är om något högst oklar i ljuset av att affärsbankernas utgivna krediter används i största utsträckning som betalningsmedel. I regeringsformens nionde kapitel, §14, vilar därför en del av vad som kan komma att bli den största stämningsansökan i svensk historia. Den kan också bli frigörelsen från ett skuldbaserat system. Det behövs jurister som tar sig an ett pro bono fall av detta slag. Hör gärna av er till mig och bidra till Carolina Sundells journalistik: Swish 079 – 349 74 94”

Sveriges konsumenter: Betalningsutredningen får bakläxa i kontantfrågan

Positiva Pengar: Kampen om pengarna

Bankcentralen – en världsordning styrd av privata kapitalet

Hur bankerna försöker maximera skuldsättning genom att döda kontanterna

Bankskandaler visar korruptionen i staten

Steve Keen: ”Write off the dept, bankrupt the banks”

Cash matters

Ansökan om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen
För din kännedom

Ansökan om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen

Via:          Kammarrätten i Jönköping mål nr 3718-23
Kammarrätten i Jönköping 3718-23 <>Datum:    2023-12-09Från:        Ronny Stark (ålderspensionär 66 år)                 Bolagsgatan 3                 372 32 Ronneby                 0708-92 66 57 (lånat abonnemang – ej smart telefon – ej SMS)1 ÄRENDEKammarrätten i Jönköpings avslag på min ansökan om rättshjälp i mål nr 3718-232 VARFÖR ÖVERKLAGANKammarrättens avslag den 29 november tillsammans med Rättshjälpsmyndighetens avvisande den 27 november 2023 innebär i praktiken att jag fråntas den rätt till effektivt rättsmedel som stipuleras av såväl EU-stadgans artikel 47 som Europakonventionens artikel 6 (RF 2:19).3 ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLPEftersom jag inte själv förmår lägga fram min sak med ett juridiskt språkbruk och med rättsliga referenser anhåller jag om rättshjälp i enlighet med de begränsningar som presenteras i bilagorna (ingen inkomst, ej tillgång till elektroniska pengar).Som juridiskt ombud vlll jag anlita den redan vidtalade jur. dr. Sebastian Wejedal på  Crusner Advokatbyrå AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, vx 031-774 21 00.Sebastian Wejedal <>, mobil: 0703-01 01 58.BILAGA 1: Till HFD – Kopia av skrivelsen ’extraordinär ansökan’ till RättshjälpsmyndighetenBILAGA 2: Till HFD – Kopia av Ansökan om hjälp från Domstolsverket i egenskap av regelutformare (231030)
Hela ansökan med 2 bilagor bifogas som pdf-filer.
Föregående artikelEU-parlamentarikern Clare Daly talar ut!
Nästa artikelDe fattiga står med 10 biljoner dollar i utlandsskuld 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Detta kommer inte som ett UFO som plötsligt landat. Att myndigheter och företag tillåts vägra kontanter är ett steg mot det totalitära samhälle som majoriteten ovetandes har röstat för i tre decennier.

  Detta är en del av statskuppen mot det svenska folket. Folket har lurats genom fulmedia att gå med på det.

  Här har vi ett s.k. ”spårvagnsproblem”, d.v.s. om vi inte stoppar totalitarismens myndigheter och företag, så kommer det leda till totalitarism. Att inte göra någonting vore följaktligen ett större landsförräderi, ett större lagbrott, än att stoppa dem.

  Å andra sidan har det korkade folket röstat för eländet och gått med på eländet i snart tre decennier. Detta kan stoppas. Res er! Samverka!” Ersätt korruptionen! Det är det fredliga alternativet. Då skulle ingen våldsam revolution behövas.

  Föreställ er ett folk som samverkar. Då skulle den klandervärda massmordiska eliten bli våldsamt bittra, eller vad tror ni?

 2. Jag menar att slopandet av kontanter i samhället är en progressivt politiskt grepp men som drabbar den personliga friheten och berikar den ekonomiska friheten.

  Borttagandet av kontanter är alltså HÖGERPOLITIK som gynnar kapitalägaren som är i maskopi med staten i det liberala samhället, eller ”demokratin” som vi brukar kalla det.

  Kapitalägarna gynnas, då ingen på grund av distansen från en bunt sedlars värde kommer se pengar som något sparmedel längre utan bara en möjlig siffra att köpa och spendera för.
  Eller placera i företags ägande i förhoppning om avkastning men utan en känsla av formellt värde då de stiligt utformade aktiebreven försvunnit för länge sedan.
  Borta är också möjligheten för mormor att spara fem tusen kronor i madrassen om de anonyma pengasiffrorna på bankernas internetkonton skulle ha försvunnit av någon anledning.

  Pengar som kontanter är alltså en personlig frihet.

  Politisk vänster, eller röda och gröna partier ser personlig frihet som ett viktigt krav.
  Ingen av dessa politiker borde då ge vika för bankernas, kapitalets och den liberala högerns partier som ligger bakom kraven om ett samhälle utan möjlighet till pengar som kontanter.

  Kontanter ger arbetaren frihet.
  Kapitalägaren behöver inga kontanter.
  För kapitalägaren är kontanter endast en onödig kostnad och besvär som modern administrativ teknik kan rationalisera bort.

  Jag undrar om det ”kontantfria” samhället ens diskuterats i Ryssland?
  Jag tror inte det.
  I Ryssland har man tradition som inte så enkelt ändras.
  Sedan, och kanske ännu viktigare, finns inget Borgerskap i Ryssland som har det totala inflytande i samhället som Borgaren länge har haft i Västvärlden.

  Förvisso handlar även ryssar med betalkort men att ersätta kontanter med betalkort i Ryssland tror jag inte är möjligt.
  Folk där skulle inte acceptera det som en folkvilja den auktoritära makten måste följa.

  Den auktoritära makten har heller inget intresse av ett samhälle utan kontanter.
  Samhället utan kontanter är istället helt och hållet Borgarens angelägenhet och intresse.

  • Jag håller med, men en nyansering behövs för helhetens skull.

   Du skriver, ”Borttagandet av kontanter är alltså HÖGERPOLITIK…”, men riktigt så enkelt är det inte.

   Företrädare för riksdagspartierna reagerar mot kontantutfasningen över hela det politiska spektrat och läser man länkhänvisning nr [23] ser man att den insiktsfulle Torsten Elofsson (KD) skrivit kontantförsvarande motioner två år på rad.

   Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro (nuvarande VD: P M Nilsson), finansierad av Svenskt näringsliv, ”ser som sin uppgift att verka för rätten att utforma sitt eget liv, att valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet och att politikens makt över människor och företag behöver minska.”

   Läs ledaren för deras ”magasin för opinionsbildande journalistik med marknadsliberal utgångspunkt”, Smedjan:
   https://timbro.se/smedjan/du-blir-forloraren-i-det-kontantlosa-samhallet/
   och
   https://timbro.se/smedjan/den-moraliska-plikten-att-betala-kontant/

   Flera moderata riksdagsledamöter har motionerat till försvar för kontanterna.

   Man bör se det som hoppingivande att denna demokratiska integritetsfråga engagerar så brett över hela det politiska fältet, och att man bland de främsta ivrarna återfinner de som annars inte hittar mycket gemensamt, [V] och [SD].

   Rätten till ett egenkontrollerat och integritetsskyddat lagligt betalningsmedel (och statsskyddad värdebevarare) är i allra högsta grad en politisk fråga och den är alltför viktig för att låta sig begränsas till en partipolitisk eller partiideologisk fråga.

   Att värna rätten att reglera betalningsskyldigheter direkt med befriande verkan med kontanter (utan diskriminering och bestraffning) borde vara lika självklar som att värna rätten att kommunicera på Svenska. Båda handlar om sådana samhällsbärande rättigheter som definierar och förenar oss, inte enbart som samhälle utan som RÄTTSSAMHÄLLET Sverige.

   Om någon lapsus i lagstiftningsarbetet skulle ge utrymme för diskriminering, eller ännu värre bestraffning, p.g.a. hudfärg, klädsel, trosuppfattning, sexuell läggning, handikapp etc, skulle vi med argument om ’rättsstat’ kräva rättelse. Varför sker inte motsvarande ramaskri då människor, som jag, diskrimineras, marginaliseras och BESTRAFFAS enbart på grund av att vi använder landets enda lagliga betalningsmedel?

   Kan man som obligatorisk samhällsregel kräva att alla medborgare ska • bära kläder, • går i skolan,• betala skatt och • besiktiga sina bilar. kan man även kräva KONTANTPLIKT.

   Utan pension och utfattig in på bara skinnet klarar man inte ens av att uppfylla det första kravet. Men beslutsfattarna tittar ju ändå åt ett annat håll så varför bry sig då somliga medborgare protesterar nakna.

 3. Sverige och möjligtvis något annat skandinaviskt-nordiskt land är faktiskt extrema undantag. Man behöver bara komma ned på kontinenten så är problemet tidvis tvärtom: det kan vara svårt att handla med just debitkort eller kreditkort: kontanter gäller ännu som mest trovärdiga. Jag tror till och med det är ännu svårt för svenskar att ens handla i Danmark med sitt bankkopplade debitkort anslutna till Visa eller MasterCard – tar de ännu bara DanCard i Danmark?

  I dessa tider bör verkligen i händelse av datasystemskollapser, internetproblem och elektricitetsavbrott se upp med att utrota kontanterna. Det är bara helt ansvarslöst.

  Det är ju inte själva kontanterna som är problemet – utan snarast de internetuppkopplade betalsystemen. Vi bör alla fråga dessa institutioner i samhället: ICA, Coop, bankerna och företagen: hur skall vi kunder betala för oss i händelse av just ett långt elstopp eller längre internetavbrott; låt säga på 3-5 dygn eller några veckor. Skall folkhopar tvingas plundra lokalbutiken på mat för att inte svälta ihjäl?

  Det är i den frågeänden vi skall börja. Att skjuta över ansvaret på medborgarna och konsumenterna är bara odemokratiskt och helt ovärdigt! De här dumheterna hos vissa företag att vägra ta emot kontanter för en fika eller en måltid måste helt enkelt FÖRBJUDAS!

  • @ Johan de Naukler

   Efter våra kommentarutväxlingar i våras då jag ifrågasatte Sverige som en rättsstat trodde jag inte att jag skulle få läsa sådan tydlighet från dig.
   Det gläder mig oerhört för jag har i flera andra sammanhang upplevt dina kommentarer såväl vettiga som intressanta.

   Du landade då i att den problematik jag adresserat enbart var ett POLITISKT och inte ett RÄTTSLIGT problem. Förvisso är den politiska dimensionen påtaglig och stor, men det hindrar inte att problemet även exponerat allvarliga brister för rättssäkerheten.

   Jag gjorde en uppdatering i november som tar fasta på och än mer tydliggör rättsproblemet, se här:
   https://www.globalpolitics.se/sverige-ar-ingen-rattsstat/#comment-155951

   Den europeiska härdsmältan inom rättsområdet i mitten av förra seklet lärde oss att tillförsäkra alla i en demokratisk rättsstat rätten att få sin sak prövad, med konventionen om de mänskliga rättigheterna som grund. Under sådana omständigheter hade även rättshaverier av det slag som Rosa Parks och Anne Frank, m.fl. uppdagat tillförsäkrats möjlighet att bli rättsligt prövat.

   Jag har fått överklagan av utmätningar till följd av myndigheters kontantvägran avvisade (inte avslagna) av förvaltningsrätten vid fyra tillfällen, och jag befarar att min överklagan av Pensionsmyndighetens utbetalningsvägran bli det femte avvisandet.

   När det inte ens räcker till att hänvisa till rättspraxis beslutad av Högsta förvaltningsdomstolen – inte ens för chefsJO – då framstår mina utsikter i domstol inte bättre än det hade varit för Anne Frank. För Rosa Parks var rättsläget bättre så trots federala dödsstraff, vattentortyr och övergrepp mot yttrandefriheten (Assange, m.fl) och övrigt stor förbättringspotential har amerikansk rättssäkerhet även gått framåt inom vissa områden.

   Eller som Mark Twain uttryckte det:
   ”Det finns ingen distinkt amerikansk kriminell klass utom kongressen.”

   Men i Sverige tillåts myndigheter runda svensk lagstiftning på sätt som inte går att beskriva som annat än myndighetsövergrepp.

   Att det blir fel är en sak. Att även domstolar vägrar befatta sig med rättsrötan är det mest skrämmande. För vad är det för mening med att POLITIKER tar fram ny lagstiftning om inte ens den gamla tillåts användas vid rättslig prövning.

   Detta exponerar en så allvarlig brist i praxis hos allmän förvaltningsdomstol att det kortsluter rättssäkerheten. Man får gå till diktatoriska samhällen för att hitta något liknande.

   För den andra stora problematiken, avsaknaden av kontantplikt, är vi överens om att det numera blivit ett renodlat POLITISKT problem.

   Mer framgår av länken ovan.

   @ Tack övriga för kloka inlägg.
   (Martin, arbetarklass, J.A, Rolf)

   • Ronny, tack för Dina ord. Jag har full respekt för Dina bekymmer, men de innehåller också en del som är av ett principiellt ställningstagande för egen del som innebär att man själv skapar de problem man försatt sig och sitter i -och då kan man därför inte helt skylla på statens och rättssystemets skyldigheter att helt lösa dem.

    Idag finns äldre personer, som jag känner, med rätta som gör sig av med till exempel sina Mobila Bank-ID-appar i mobiltelefonerna för att just inte bli uppringda och rånade. Jag förstår till fullo den säkerhetsåtgärden. Den är en teknisk-systematisk svaghet för enskilda i förhållande till de tekniska systemen: d.v.s. en falsk identifiering som möjliggörs av bankernas egna (här: bristfälliga) säkerhetssystem. Staten, rättssystemet liksom bankerna själva tar inte ansvar för de inneboende bristerna i en teknisk ”lösning” man själv tagit fram och pangat ut till kunderna. Den som luras av denna lösning och blir av med sina bankkontotillgodohavanden får skylla sig själv.

    Men skulle alla göra som Du, bäste Ronny, och kräva en komplett bankkontolös tillvaro skulle vi få en oerhört omfattande brottslighet av rån av äldre med proppfulla handväskor och plånböcker av kontanter, en omfattande och säkert rejält våldsam våg av rån i hemmen och säkert innefattande rånmord, rån efter att kunder stått i bankköer och hämtat ut månadens pengar, och en återkomst av värdetransportrån och rån av mindre kioskägare och andra butiksägare som sätter in dagens eller veckans inkomna pengar i bankboxar och så vidare, och så vidare.

    Det är nämligen Dina principiella ställningstagandens mycket negativa baksida, och samhället – liksom alla vi andra – har ingen lust att se att denna utveckling överhuvudtaget inträffar. Det är också att både ta hänsyn till och arbeta för rättssäkerheten.

     • Kanske inte alla blir just ”proppfulla”, Gunnar, men tillräckligt proppfulla då och då för att rånen mot äldre kommer att öka på öppen gata. Tyvärr. Du får se det bildligt och inte bokstavligt. Du vet vad jag menar.

     • Men om bankerna skötte kontanthanteringen sattes ju bara överflödiga pengar in på ett bankkonto?

     • Men vår skribent Ronny vill ju INTE ha ett bankkonto. Det är ju det som är den springande och principiella problempunkten.

    • 1 DELVIS ÖVERENS
     Det gläder mig att vi i vart fall förefaller överens vad gäller kontantplikten.

     2 MENINGSUTBYTE
     Innan jag kommenterar det jag uppfattar som vår meningsskiljaktighet vill jag förtydliga värdet av den här sortens meningsutbyte. I just denna oenighet har jag svårt att se det troligt att du får mig till ett annat ställningstagande (jag ska förklara nedan) men de olika tankar och funderingar det skapar hos även andrar hoppas jag genererar motsvarande tankemöda och ’ringar på vattnet’ som kännetecknar ett gott och konstruktivt meningsutbyte.

     3 PRINCIPER
     Jag börjar nu ana att vi båda drivs av ”principiella ställningstagande”, dock så olika att de i denna diskussion blir oförenliga.

     Jag – [A] ställer som principiellt krav för ett samhälles status som RÄTTSSTAT att man upprätthåller ett oomkullrunkligt minimikrav om att rättsligt underkastar sig konventionen om de mänskliga fri rättigheterna.

     Du – [B] beskriver ditt principiella ställningstagande och synsätt som att problem människor beskriver har de själva försatt sig i, och är därmed deras eget ansvar.

     Jag har synpunkter på [B] men även om vi hållt med varandra måste kravet [A] upprätthållas.

     4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
     Ifall en blind person förvägras livsviktig hjälp enbart som följd av sin utsatthet som synskadad spelar det ingen som helst roll ifall synskadan är självförvållad eller ej. Vårt rättssystem har från grundlagen (RF 2:19) tydligt uppdrag att upprätthålla likhet inför lagen och allas rättigheter med Europakonventionen som grund.

     Motsvarande resonemang förs för diskriminering till följd av hudfärg, tro, sexuell läggning etc, men inte för rätten att reglera betalningsskyldighet med landets ENDA lagliga betalningsmedel.

     5 BETALNINGSSYSTEMET
     Lite utmanande ställer jag den retoriska frågan, ska en kvinna tvingas betala en man ’in natura’ bara för att han tar sig rätten att bestämma betningsmedel?

     På samma sätt som med högertrafik, alfabetet och språk måste den grundlagsskyddade (RF 9:14) konventionen om statsvalutan i Sverige som den av ENDAST Riksbanken skapat betalningsmedel försvaras.

     Fysiska kontanter utmärks av att de till skillnad mot andra betalningsmedel;
     • är integritetsskyddande
     • medger egenkontroll, och
     • medger betalning
     – med BETALNINGSSÄTTET
     ’kontant betalning’,
     – med BETALNINGSMETODEN
     ’direkt betalning med befriande verkan’

     6 ALTERNATIV
     Men till skillnaden mot att köra bil till vänster kan ÄVEN den andra BETALNINGSMETODEN, ’kravhantering’ (fakturering), med mängder av elektronik- och tredjepartsberoende BETALNINGSSÄTT (swish, kort, app) tillåtas samtidigt.

     Jämför med historien om ett glas vatten som världens bästa preventivmedel:
     • inte före,
     • inte efter
     • utan ’i stället för’.
     Jag är är även förespråkare (likt Positiva Pengar) av digitala pengar i form av riksbanksutgiven e-krona men inte ”istället för” kontanter.

     7 ÄGANDERÄTT
     Det är en helt annan väg att uppnå de betalningsalternativ du (Johan) omhuldar utan att kränka människors rätt till egenkontrollerade integritetsskyddade och beredkapsviktiga likvida medel genom att facto tillåta banker görs kontanterna obsoleta.

     Förvandlas riksbankens sedlar till momopolpengar har jag fråntagits min äganderätt till min ’förmögenhet’.

     8 CYNISM
     Du skrev ”Den som luras av denna lösning och blir av med sina bankkontotillgodohavanden får skylla sig själv.”
     Vad är alternativet om inte egenkontrollerade kontanter existerar längre?

     9 HALMGUBBE
     Du tillskriver mig åsikten att kräva ”komplett bankkontolös tillvaro”. Ifall detta är en medveten argumentationsteknik ber jag dig tänka om. Med det sagt betraktar jag det som ett missförstånd.

     För att rätten till den alternativa, integritetsskyddade och tredjepartsoberoende BETALNINGSMETODEN ’direkt betalning med befriande verkan’ ska kunna upprätthållas måste BETALNINGSSÄTTET ’kontant betalning’ som kräver BETALNINGSMEDLET ’kontanter’ upprätthållas.

     Huruvida någon väljer att vara medlem/kund i en skattefuskande, penningtvättande, vinstmaximerande privatägd bank eller ej är inte mer relevant än valet att tillhöra ett kriminellt motorcykelgäng, Svenska Kyrkan eller Miljöpartiet. Jag har lika stor rätt att som partioberoende cyklande ateist slippa tillhöra privata företags övervakning som jag har att inte tillhöra några motorklubbar, kyrkor eller partier alls.

     Det finns länder där endast ett parti eller en religion accepteras. De framstår inte representativa som rättsstater några av dem.

     10 RÅNRISK
     Den ”oerhört omfattande brottslighet av rån av äldre” som du hänvisar till kännetecknar mer (som du själv antydde) det extremdigitaliserade Sverige (= den nya religionen) än grannländer med kontantplikt:
     https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-11-25-cafe-faar-boede-paa-40000-for-ikke-at-tage-imod-kontanter

     Din avslutande dystopi har ingen som helst förankring i verkligheten för då hade Norge eller Danmark varit beskrivna som de kriminellas förlovade land och inte Sverige.

     11 RÄTTSHAVERIET
     Jag hittade ingen respons på det som (bortsett från kravet om kontantplikt) hela mitt inlägg fokuserar på: rättshaveriet?

     • Ronny, jag har full förståelse och sympati för hela Ditt ärende. På något vis ÄR det viktigt och rättssäkert att vi kommer åt det komplett ”krisidiotiska” att mer eller mindre bakvägen i praktiken utrota kontanterna, det är också en kris- och krigsförberedande åtgärd att se till att inte så sker.

      Jag ser bara två vägar rent juridiskt att komma till rätta med ärendet. Jag börjar med alternativ nummer två: att gå ihop många (och därmed sprida riskerna vid en tappad dom) och i grupptalan föra ett domstolsärende antingen mot staten eller om till exempel Riksbanken eller annan institution kan hållas ansvarig och få ett domstolsavgörande. Det blir då Justitiekanslern som möter upp i domstolen och för statens talan, eller den som JK utser för den uppgiften.

      Alternativ ett, är den både enklare, snabbare och mer riskabla vägen och ensam söka en dom i domstol. I detta fall måste Du själv kontakta antingen egen advokat (rättshjälpsunderstöd kan Du nog inte få i denna sak) eller be en organisation som till exempel Civil Rights Defenders eller Centrum för Rättvisa att hjälpa till att driva Din sak i just domstol. (Att harva på med anmälningar till exempelvis JO och JK leder här precis ingenstans). Vid förlust (tappad dom) i allmänna domstolar Tingsrätt-Hovrätt leder det till att Du måste betala rättegångens kostnader; i första ledet kring 200 000-300 000 kronor, och vid tappat i hovrätten för båda instanserna: då kanske uppåt 500 000-600 000 kronor. Summorna kan dock variera beroende på hur processen ser ut. Du kan därefter söka prövning i Högsta domstolen eller om ärendet är i förvaltningsdomstolarna, hos Högsta förvaltningsrätten (förr kallad Regeringsrätten). Även ett nekande prövningstillstånd från någon av dem öppnar då vägen till en prövning för möjligheten att ta upp ärendet mot Sverige och svenska staten i Europadomstolen i Strasbourg. Nålsögat är dock litet. Vinner Du där slipper Du oftast de svenska rättegångskostnaderna – men allt det måste Du ta upp med Ditt ombud (advokat) eller om Du kan få hjälp av en lämplig juristprofessor vid något universitet. Tyvärr är den gode professorn i Processrätt vid Stockholms universitet, Christian Diesen, avliden sedan fåtal år tillbaka, så jag kan numera inte rekommendera Dig att rådgöra med honom.

      Jag tror detta ärende enbart går att reda ut genom just domstol, och jag råder till att skrota allsköns skrifter till allehanda myndigheter och andra instanser -som bara spiller tid och skapar frustration för den drabbade (en återvändsgränd med andra ord). Detta ärende är principiellt mycket viktigt och som domstolsärende skulle det få mycket stöd och sympati att drivas -är jag övertygad om.

      Jag betraktar inte ärendet som något ”rättshaveristärende” i sig – jag tycker dessutom det ordet, rättshaveri, oftast skall tillämpas på när staten, myndigheter och rentav domstolar ställer till just klantigheter och haverier. Samtidigt sliter det på privatpersoner att ha principer – det gynnar inte hälsan, livskvalitéerna, äktenskap, ekonomi eller annat i ”normallivet”. Ibland måste man vika sig och anpassa sig också – det är min över 30-åriga erfarenhet av insyn i sådana här ärenden; de kan ta över privatpersoners hela vardagstillvaro som aldrig återgår till det egna normala. Det är den personliga risken, förutom den svåra ekonomiska med risken att få stå för rättegångskostnaderna vid ett tappat ärende i domen. Men sök kollektivt stöd i grupp om det går, och genom ideella organisationer som med kraft kan driva fallet. Tyvärr har jag själv i dessa år inte tid att driva sådana här ärenden -fast jag själv har gjort det förr och besegrat svenska staten (med just en okonventionell vinst), och kan tyvärr denna gång inte bidra med något. Ärendetemat är och förblir högintressant både praktiskt och principiellt – och nödvändigt!

 4. Redan år2020 eller möjligen år2021 läste jag att Sverige ligger överlägset i topp vad gäller att gå mot ett kontantlöst samhälle/Land. Fan vad korkade ärligt talat. Detta kommer direkt slå mot hela 10procent av befolkningen, dvs över miljon människor. Då menar jag direkt slå mot dessa som kommer hamna utanför samhället. Detta har flera experter inom området direkt sagt klart och tydligt. Massor med pensionärer ingår i statistiken och över miljon människor skulle direkt få problem och hamna i utanförskap. Detta är bara en av så många nackdelar som jag nämner. Förre moderat ledaren Anna Kinberg Batra är en av dom drivande bakom denna eskalering att direkt gå mot ett kontantlöst samhälle. ALLT ska digitaliseras och så fort som möjligt. Hon älskar det och vill detta. Hennes egna ord när hon medverkade i ett svt program som heter ekonomibyrån för par år sedan. Det kvittade att Sverige redan ligger i topp redan. Jag har själv anhöriga som tillhör dessa som skulle drabbas hårt. Hur korkade kan man ärligt vara som vill fortsätta köra detta ända in i kaklet. Ett land som Sverige HELT utan kontanter vore katastrof. Självfallet måste kontanter finnas. Vadå HELT och TOTALT digitalisering? Sverige ligger redan i topp vad gäller kontantlösa utvecklingen. Här måste man dra i handbromsen GENAST. Det är mer än KORKAT för dom som fortsätter förespråka detta. Handbromsen GENAST. Självklart måste vi ha kontanter, de kvittar hur ofta vi använder dom. Men dom måste HELT klart få finnas kvar. Fan va KORKAT

 5. Banker har genom lagar, stiftade av riksdagen, fått enorma ekonomiska fördelar i samhällsekonomin.
  I lagen borde stipuleras att i banktillståndet ställs krav på kontanthantering utan kostnad vid alla kontor i varje kommun.
  Det är ett mini krav för att garantera rimlig service.

  Dagens system är en form av bankdiktatur!

 6. Imperiet finns i bakgrunden och drar i tåtarna beträffande banksystemet.
  Det behöver vara privat eftersom privata aktörer kan dödshotas och inordnar sig då.
  Annars fanns det ingen anledning varför ett dominerande imperium inte skulle kunna ha en nationell kontroll av bankerna.
  Dom behöver ett nätverk av svaga lydiga medarbetare för att styra imperiet.
  För att nationalstater ska kunna resa sig mot detta missförhållande räcker det inte med politik. Det behövs konkurrenskraft. Det behövs en välutbildad och duglig befolkning.
  Jämlikhetsideer räcker inte för att frammana det.
  Imperiet har inget stort problem med jämlikhetsideer och imperiets inflytandeagenter har själva spridit all radikala strömningar.
  Det imperiet fruktar är en medveten utbildad och kreativ medelklass.
  Även den i imperiets egen befolkning.

 7. Svar på Johan de Nauklérs inlägg kl 07:48 och 08:29 den 28 dec. 2023.

  Jag ska erkänna att jag överraskades av hur seriöst du svarade, och det stimulerade mig att begrunda hur jag ska uttrycka mig för att nå fram.

  Vi har redan bearbetat och förtydligat de två delarna:
  1 hur bevara kontanterna, och
  2 den rättsliga dimensionen då man behandlas illa av myndigheter.

  Vi förefaller ganska överens om nr 1 och nu har du även tagit itu med nr 2 på ett seriöst sätt.

  ————————-
  Du nämnde dock i ett inlägg senare (08:29) att:
  ”Men vår skribent Ronny vill ju INTE ha ett bankkonto. Det är ju det som är den springande och principiella problempunkten.”

  VILJAN ATT HA BANKKONTO

  Innan det blev uppenbart för mig till vilken häpnadsväckande grad de privatägda bankerna fifflar och bedrar såväl hade jag bankkonto som bankkort.

  Först gjordes bankkort plötsligt och utan förvarning oanvändbart (+ käkades upp utan anledning av bankomaten) sedan upptäcktes flera gånger att maskinen spottat ut sedlar som någon måste ha blivit belastade för som uttag. När mitt kort annulerats p g a bankens byte av kreditgivare (från VISA till MASTERCARD) tvingades jag lifta hem över 100 mil!

  När jag därefter blev rånad av den bank jag bytt till så att jag dels förlorade möjligheten att göra fyllnadsinbetalning av skatt, och därefter fick processa mot banken så att jag i vart fall fick tillbaka mina pengar innan kontot lades ner, förlorade jag även möjlighet att betala skatt eftersom kontot som var registrerat hos Skatteverket inte längre existerade.

  Jag gjorde då två försök att öppna konto i en kontanthanterande bank enbart för att kunna undvika utmätning från skatteverket. Det visade sig att privata banker har rätt att välja och vraka bland presumtiva kunder som de vill, så jag fick inget konto att registrera hos Skatteverket.

  När alla banker försvunnit från kommunen och kontanthanterande banker långväga bort vägrar ta emot nya kunder, då måste man dra slutsatser av det.

  Bankkartellen har visat sin ruttenhet. Jag befattar mig numera lika lite med bankkartellen som med (de mindre) kriminella motorcykelgängen.
  —————————-
  Tillbaka till det svenska rättshaveriet

  VÄG 2
  Ditt föreslagna alternativ 2 ”att gå ihop många” är inte möjligt i de domstolsärende (>5) där jag tvingas försvara mig mot utmätning.

  Två gånger har ideella juristbyråer avvisat att ta sig an ärendet.

  Ett ärende sticker ut eftersom det inte handlade om utmätning utan om att jag helt förhindrats inkomst från Pensionsmyndigheten i nu ett och ett halvt år.

  VÄG 1
  Som du förordar, att ”ensam söka en dom i domstol” är just det jag håller på med, men som visat sig innehålla just den sortens rättsbrister (• ej överklagbart, • förvägrad tillgång till juridiskt ombud och • förvägrad rättshjälp) som jag försöker torgföra här.

  Jag har hittills vunnit två utmätningsärenden som rörde patientavgift, men det tog 3 år.

  För att kunna väcka ärende i domstol måste man ha ett beslut från den aktuella myndigheten med besvärshänvisning. I det skedet går det inte att undvika att bråka med ansvarig myndighet. Med Transportstyrelsen tog det tre år – trots att jag fick hjälp av regeringskansliet. Med Skatteverket tog det 6 månader, parallellt med prövningar i tingsrätten och hovrätten som båda förklarade sig vara icke behörig domstol.

  För utmätning 2022 och utmätning 2023 från Skatttverket avvisades försöken till domstolsprövning som icke överklagbart.

  Att rättsskyddet är tunt, på gränsen till obefintligt, framgår redan här, men riktigt hur illa visar sig då man betraktar domstolsärendet om förvägrad pension, se:
  https://www.globalpolitics.se/sverige-ar-ingen-rattsstat/#comment-155951

  RÄTTSHAVERI
  Jag beskriver det rättshaveri som uppdagats i det svenska rättssystemet.

  Du lägger till ’st’ vilket i sättet du uttrycker det blir till en insinuation om att jag är en ’rättshaverist’ – även om du faktiskt skriver:
  ”Jag betraktar inte ärendet som något ”rättshaveristärende” i sig”

  Är det inte avsett som en insinuation borde vi således även här vara överens om att det vi pratar om är ett RÄTTSHAVERIÄRENDE” (utan ’st’ mellan I och Ä).

  Alla missförstånd på vägen förtar inte att jag trots allt upplever betydligt bättre förståelse från dig nu än jag hade förväntat mig eftersom du avslutade inlägget med :
  ”Ärendetemat är och förblir högintressant både praktiskt och principiellt – och nödvändigt!”

  Därmed betraktar jag det ’tuggmotstånd’ du bidragit med som en hjälp på vägen då jag fortsatt lyfter detta NÖDVÄNDIGA ÄRENDETEMA.

  Tack Johan för tuggmotståndet och Anders R för torgförandet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here