Vad krävs för att upphöra med användningen av fossil energi?

10
3496
Svenskt kolkraftverk

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Den här artikeln har nyligen publicerats hos Pål Steigan som publicerat många bra artiklar om klimatet. Hva krever det å bli kvitt fossil energi? Vänligen översatt av en kvinnlig generationskamrat från Haparandatrakten.


Vad krävs för att upphöra med användningen av fossil energi?

I flera år har vi pekat på behovet av att bli oberoende av fossil energi. Det är nödvändigt, även om man för ett ögonblick bortser från utsläppen – helt enkelt för att olja, kol och gas är resurser som kommer att ta slut, oavsett om vi vill ha dem eller inte.

Men vi har också påpekat att många har helt orealistiska uppfattningar om hur lätt det skulle vara att bli ”fossilfria”. När mer än 80 procent av världens huvudsakliga energi är fossil, skulle en utveckling till huvudsakligen alternativ energi innebära ett gigantiskt projekt.

Denna bild visar att fossil energi är helt dominerande i världens primära energianvändning och att den ökar avsevärt.

Chris Martenson som driver bloggen Peak Prosperity har räknat ut detta. Han skriver att världen år 2018 förbrukade nästan 12 000 miljoner ton oljeekvivalenter ( ton oljeekvivalenter , toe, en energienhet baserad på förbränning av ett ton råolja, Mtoe= miljoner toe, Wikipedia) av fossila bränslen, så det är det talet som ska ersättas med andra energikällor för att vi ska bli fossilfria. I själva verket är summan ännu större, dels för att världens befolkning ökar och dels för att delar av världen använder för lite energi idag för att alla ska kunna ha ett rimligt välstånd.

Om Afrika ska kunna uppnå världens medelvärde per capita, måste kontinenten fyrdubbla sin energiförbrukning. Källa BP.

Afrika måste inte bara fyrdubbla sin energiförbrukning till dagens nivå. Kontinenten kommer om 30 år att ha dubbelt så många människor som idag. Så Afrika måste tiofaldiga sin energiförbrukning för att nå världsgenomsnittet. Det gör Martensons siffror ännu mer dramatiska. Men låt oss fortsätta med hans beräkning, vissa om att han inte är en som överdriver, utan en som tar till i underkant.

12 000 Mtoe är ett gigantiskt tal. Det behövs 2,4 Ultra Large Crude Carriers, världens största oljetankfartyg, för att transportera 1 Mtoe, och 30 000 fartyg för att transportera 12 000 Mtoe. Om dessa placeras i en lång rad efter varandra så får man en länk på 12 000 kilometer.

Eller uttryckt på ett annat sätt: Det är cirka 11 000 dagar kvar till 1 januari 2050.
Det betyder att om världen ska bli fossilfri den dagen, så måste 1 Mtoe fossilt bränsle ersättas med fossilfri energi varje dag, söndag som vardag.

Återigen, förutsatt att Afrika inte ökar sin förbrukning, vilket kontinenten definitivt kommer att göra. Om denna energirevolution skulle realiseras med hjälp av kärnkraft skulle det krävas att tre nya kärnkraftverk byggdes varannan dag.

Det är inte möjligt, bland annat för att det inte finns tillräckligt med uran. Om alla dessa kärnkraftskraftverk hade varit i drift från dag ett, skulle alla kända uranresurser ha förbrukats på två år.

Nu rör sig världen inte bort från den fossila energin, tvärtom.
Världen har aldrig använt så mycket fossil energi som den gör nu, och 2018 ökade förbrukningen med 280 MToe. Roger Pielke, som skriver i Forbes, illustrerar:

Om vi skulle välja att ersätta dessa tänkta kärnkraftverk med vindkraftverk, måste 1500 byggas för att ersätta ett enda kärnkraftverk, eller 4500 varannan dag fram till 2050. Dessutom håller de bara i 20-30 år, så alla som byggs nu måste ersättas före 2050. Dessutom är vindkraften instabil och måste stödjas av stabil kraft, och var kommer den ifrån?

Om solceller skulle ersätta dessa kärnkraftverk skulle man snart nå den punkt, då alla tillgängliga områden där det finns tillräckligt med sol måste täckas med paneler för att ge tillräckligt med energi. Astrofysiker Tom Murphy har räknat ut detta och ger några spännande exempel i artikeln Galatactic Scale Energy. Han visar att om världens energiförbrukning, skulle växa med 2,3% per år under ”evig tid”, så skulle vi behöva producera så mycket energi som solen gör under 1400 år – och jorden skulle bli varmare än solen!

Slutsatserna av detta är:
1. Det är inte tal om att världen kan ersätta allt fossil bränsle med alternativ energi fram till 2050, hur önskvärt det än är.

2. Det är inte möjligt att upprätthålla en kontinuerlig tillväxt av energianvändning, särskilt om den ska vara fossilfri, så den bästa lösningen för att kunna bevara en livskraftig mänsklig civilisation, är att komma på hur vi ska kunna leva med en betydligt lägre energiförbrukning än den vi har idag. (Slut artikeln).

Relaterat.
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.

Den artikeln avslutas ”Grön kapitalism är en illusion. “Green shift” kommer att skapa fler problem än det löser. Om man har något hopp om att skapa en miljövänlig ekonomi, om en sådan existerar måste man avskaffa kapitalismen och dess systemkrav för kontinuerlig tillväxt så fort som möjligt. Och även då blir det extremt svårt.”

Föregående artikelUSA:s utrikesminister säger att man vill motarbeta uppbyggnaden av Syrien
Nästa artikel”Dagens DN – kommentar”: Är Taiwan rentav en del av Kina?
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

10 KOMMENTARER

 1. Upphöra med fossil energi är sannolikt omöjligt under överskådlig tid. Det första målet måste vara att stoppa ökningen, sedan får vi se hur långt det går att komma.
  Tekniken utvecklas dock hela tiden och t.ex. Kina verkar satsa stort på ny teknik.
  Kan industriländerna tvingas till betydligt tuffare lagstiftning på klimatområdet så kan vi säkert komma en bit på vägen iallafall. Kapitalismen har i den nya tekniken en möjlig ny kassako och vi skall nog inte underskatta dess förändringspotential.

  • ”Kan industriländerna tvingas till betydligt tuffare lagstiftning på klimatområdet så kan vi säkert komma en bit på vägen iallafall. Kapitalismen har i den nya tekniken en möjlig ny kassako och vi skall nog inte underskatta dess förändringspotential.”

   Så grön klimatvänlig kapitalism är alltså fullt möjlig?
   Så vitt jag förstått delar du inte alls den åsikten med redaktören för den här webbloggen.

 2. Jag har påtalat det förr. Kommunismen är ingen garanti för att lyckas med ekologisk hållbarhet. Kuba är ett gott exempel på att kommunismen kan göra det, men ingen garanti. Aralsjön är ett exempel på det. Man måste ständigt vara på sin vakt mot tillväxt-idioter som ekonomister, sekterister och de mindre mentalt bemedlade som de kan vilseleda, om populationen inte föds med grundläggande intelligens och får den utbildning som de behöver för att förstå vad tillväx/exponentialfunktion verkligen betyder matematiskt.

 3. Bra artikel, men samtidigt ett exempel på hur ovederhäftig och verklighetsfrämmande argumenteringen är. Till exempel ”energiförbrukning, skulle växa med 2,3% per år under “evig tid”,” – ”så mycket energi som solen gör under 1400 år”. Tyvärr nonsens, för det skulle ”in limes” (matematiskt uttryck, oändligt) omfatta hela universum, och man glömmer att enligt nuvarande teorier är energi oförstörbar, den intar bara olika former och nivåer, som materia. Det går inte att under överskådlig tid överge fossilenergin. Kina har klart visat på möjligheter att kraftigt begränsa den, men inte allt kan kopieras. När det gäller bilar, vilket är en populär debatt punkt, har Kina klart demonstrerat att utsläppen kan minskas med en faktor 20 eller mer, även betydligt mer, vilket verkligen händer som vi skriver. Där det finns mycket folk och liten plats bygger man kärnkraftverk, och kompletterar med intensiv forskning. ”Utbränt” kärnbränsle är nämligen inte alls utbränt, den mesta energin finns kvar. Hur skall vi använda den. Där det blåser konstant, och finns gott om plats, bygger man vindkraft, som nu producerar mer än USAs hela kärnkraftsprogram. Att vindkraften är instabil (intermittent) och måste stödjas av stabil kraft är här alltså generellt fel. I Sverige går det inte. På andra ställen blåser det konstant, precis som i Tradewinds områdena. Konstant vind. Där det finns gott om plats och mycket sol bygger man solkraftverk, det största nu nästan 50 kvadratkilometer. Varken motsvarande plats eller sol finns i Sverige, men däremot i Afrika. Där det finns bergsområden och floder, och Kina är mycket bergigt land med otroligt mycket floder, där bygger man vattenkraft. Sedan har man lyckat mycket bra med att minska förbrukningen. Grundmetoden är att göra det billigare, bekvämare och enklare, men det motarbetar den ”Svenska Modellen” där storföretag och stater lever och överlever på att profitera på, beskatta och avgiftsbelägga nedsmutsning. Om nedsmutsningen försvinner då försvinner inkomsterna, alltså motarbetar man det alternativet intensivt. Därför producerar Volvo massiva eldrivna SUV bilar som inte alls är miljövänliga utan värre än de gamla fossilbilarna och inte alls några ekonomiska rena elbilar. Vinsten på en sådan SUV är större än priset på en riktig elbil, trots att dom gör samma jobb.

 4. Geir Aaslid – Ny skandalös klimatrapport från FN.
  En ny FN-rapport om naturkatastrofer släpptes tidigare i veckan med anklagelser om en enorm tillväxt av klimatrelaterade naturkatastrofer under de senaste 20 åren. Men rapportens egna data visar en minskning med 15% under dessa 20 år, och FN följer således ett välkänt mönster av lögner och manipulation i sin egen kommunikation.
  Här hemma beskrevs rapporten naturligtvis att den representerar sanningen, bland annat av NRK-journalisten Zhilwan Manbari den 13 oktober. och en rubrik med så många som 6000 katastrofer. Dagbladets Marthe S. Lien 14 okt. är återigen bäst i klassen, med rubriken obeboelig helvete som kännetecken för vår framtid. Läsare har förmodligen sett liknande inlägg någon annanstans. Vi välkomnar båda dessa journalister till den nu mycket exklusiva klubben av norska up-and-down journalister, som bidrar till hjärntvätten i Norge.
  Vissa har förstått att du måste säkerställa kvaliteten på det som visas i din egen inkorg, och återigen visade Helge Lurås på torsdag att han är mil-vis före tävlingen när det gäller klimatrelaterad journalistik. Om man tittar på utvecklingen under de senaste 100 åren sker det en drastisk nedgång bland annat i dödligheten till följd av sådana naturkatastrofer.

  Internationellt slaktades FN-rapporten efter bara några timmar för missbruk av data och felaktiga anklagelser. Jfr. illustrationen hämtad från Twitter-kontot av professor Roger Pielke Jr. som är expert på denna typ av forskning och har 25 års erfarenhet av olika typer av klimatforskning baserat på observationsdata. Antalet klimatrelaterade katastrofer har faktiskt minskat med 15% under de senaste 15 åren.

  GWPF i Storbritannien var ute tidigt och krävde att FN måste dra tillbaka rapporten och ångra att allmänheten manipuleras på detta sätt. Denna typ av propaganda publiceras samtidigt i alla västländer under klimatindustrins regi, den här gången på nyhetsbyråerna NPK-NTB-DPA-AFP. Förvänta dig inte någon form av ursäkt från dessa eller de många norska medier som har lurat dig.
  https://www.klimarealistene.com/2020/10/17/ny-skandalos-klimarapport-fra-fn/?fbclid=IwAR2S19DyIClQaJxeDHzKQa3durcHnYRRqlq162f3N89xd7hvIkwj3DC7njg

 5. Kina bygger och planerar mer kolkraftverk än resten an världen tillsamman. Kina, som under årets sex första månader godkände byggnationen av fler kolkraftverk någon gång sedan 2016.
  “Det går inte att överskatta den grad till vilken Kina driver utvecklingen av kolkraft”, säger Christine Shearer, programordförande vid Global Energy Monitor.
  Kort sagt så spelar det föga roll hur många kolkraftverk som stängs ner i övriga världen. Om Kina fortsätter med sin planerade utbyggnad så kommer det ändå bli omöjligt att nå några globala klimatmål, eller ens minska den totala mängden utsläpp alldeles oavsett effekterna som coronakrisen har på den globala ekonomin.
  De kinesiska nyinvesteringarna i kolkraft är dessutom inte nödvändiga av energirelaterade anledningar, utan görs främst av ekonomiska skäl då tillväxten ute i provinserna måste sparkas igång igen.
  Shearer understryker att detaljerna i Kinas nästa femårsplan, som gäller för perioden 2021-2025, är av allra största vikt för hur mycket kolkraft som kommer byggas i vilken takt i Kina under de närmaste åren. Samt förstås för klimatet, och hela planetens ekologiska välmående.
  Ändå har vare sig Greta Thunberg eller svenska politiker och medier alls uppmärksammat denna ödesdigra fråga. Det är märkligt hur kinesiska myndigheter alltid kommer undan vad gäller klimatet, då ilskan ständigt i oproportionerlig utsträckning istället riktas åt andra håll.
  https://inbeijing.se/bulletin/2020/08/05/efter-covid-19-kina-bygger-och-planerar-mer-kolkraft-an-resten-av-varlden-tillsammans/

 6. @ Pierre Stjernfeldt

  ”If there is a Like button in a page, Facebook knows who visited that page. And it can get IP address of the computer visiting the page even if the person is not a Facebook user.”
  /Richard Stallman Källa: https://www.brainyquote.com/quotes/richard_stallman_473476

  @ Anders Åberg

  Att klimatfokuset är en kassako kan vi nog vara helt eniga om, för den fokuserar faktiskt INTE på ekologisk hållbarhet eller nedväxt av population, vilket skulle leda till lägre CO2-utsläpp, enligt vetenskapliga evidens och matematiska bevis. Klimatfokuset ligger i princip enbart på folkets konsumtion, medan globalistiska monopolkapitalister och politikeradeln skor sig i en korrupt maskopi och flyger privatjets, samt åker första klass, allt medan folk och stater luras att belåna sig för att köpa nya dyra el-produkter med gigantiska batterier, i den falska tron att detta kommer lösa problemet långsiktigt. Det löser ingenting långsiktigt. Det enda som sker är att folket sätter sig i skuld hos bankmaffian och att det sker ytterligare massproduktion och masskonsumtion av produkter, vilket sannolikt kommer leda till kortsiktig bankdiktatur, samt förmodligen fler krig baserat på de etniska skillnader som har skapats, med risken för totalt kaos för varje nation som utsätts för detta.

  @ Geir Aaslid

  Du skriver: ”Vissa har förstått att du måste säkerställa kvaliteten på det som visas i din egen inkorg”…
  – Tyvärr är det inte många som förstår grisarnas lista om varför de älskar mediedynga från mainstream, samt agerar förnuftigt på den kunskapen…

  @ Ivan

  Med globalismens frihandel blir billig kolkraft fullt logisk … kortsiktigt. Det korttänkta Kina fattar det och det korttänkta USA fattar det. Men vill man bekämpa kolkraften PÅ RIKTIGT måste sådana länder naturligtvis bojkottas tills de byter till en långsiktig politik. Samma sak gäller givetvis för annan fossil energi. Fossil energi MÅSTE på olika vis bekämpas OM man menar ekologisk hållbarhet när man säger ekologisk hållbarhet. Att gå ur EU och gå ur globalismen, samt bli vänsternationell och vara för nedväxt av population är mitt förslag på lösning. Den demokratiska revolutionen måste vara lokal och nationell i varje nation om hela världens skall befrias från plutokrater och diktatorer. Nationerna kommer även behöva ett modernt folkligt och effektivt försvar, eftersom drönar-teknologin nu har blivit enormt farlig. Hur skyddar man sig från sådana drönare? Användning av fossil energi ter sig som ett mindre hot än totalt kärnvapenkrig eller totalt drönarkrig, i min mening.

  • Att du, som inte vill använda programvaror som du inte har kontroll på, använder Gravatar. Du är medveten att Gravatar används för att följa besökare från webbsida till webbsida på liknande sätt som Google och andra?

 7. Mänsklig narcissism är av gammalt dato.
  I religiösa termer har vi ”syndat” i tusentals år, fast det har varit klent med bevisen.
  Nedan en norsk påminnelse om saken:
  https://www.klimarealistene.com/2020/10/17/nytt-lavmal-i-bergens-tidende

  Obs! De mänskligt orsakade miljöproblemen, inte minst den radioaktiva föroreningen – som främst härrör från bombproven och bombframställningen – och den kemiska vattenföroreningen, är högst verkliga.
  Något överdrivet kan man säga att Östersjöns fisk käkar P-piller, förutom kvicksilver, PCB, uran m.m.. Man bör egentligen inte äta strömming, speciellt inte från Bottenviken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here