Vad skulle Ryssland ha gjort?

27
2332

Ingress av Rolf Nilsson:

Rysslands SMO – dvs. invasionen av Ukraina, har väckt många känslor av olika slag. Något jag reagerat mot är att inga tongivande röster velat eller vågat inta ståndpunkten att Rysslands SOM faktiskt är försvarbar. Istället har alla varit väldigt noga med att framhålla, med olika adjektiv framför, att det är ett folkrättsbrott. Jag har ställt frågan vad Ryssland skulle ha gjort, men ingen har velat svara. Jag antar att trycket på konformitet är starkt. Ingen debatt har uppstått.

Och visst är invasionen ett folkrättsbrott. Men folkrätt är inte bara något som finns i paragrafer, det är ett moraliskt förhållningssätt, vilket alla verkar bortse från. USA:s hela politiska inriktning utgör ju ett enda stort folkrättsbrott.

I nedanstående transkription av en intervju, eller ett samtal snarare, mellan Briahna Joy Gray och Norman Finkelstein, kommer just denna frågan upp. En transkription av ett samtal blir inte lika klar och koncis som en artikel, men innehållet står klart och Finkelsteins argumentation och ställningstagande är något som saknats i debatten, den är viktig!

Norman Finkelstein

Norman Finkelstein är en judisk amerikansk intellektuell statsvetare med inriktning på Israel-Palestina. Läs mer om honom här.

I texten förekommer namnet på en tidigare intervjuad, Ro Khanna, en demokratisk kongressledamot, som du kan läsa mer om här.

De stycken jag ser som kärnan i hans argumentation har jag blåmålat.

____________________________________________________________

Norman Finkelstein: Ryssland har den historiska rätten att invadera Ukraina

http://thesaker.is/norman-finkelstein-russia-has-the-historical-right-to-invade-ukraine-updated-with-transcript/

Utfrågningen, med Briahna Joy Gray, 8 april 2022. (om Briahna, se här, ö.a.)

Källa: http://www.normanfinkelstein.com/norman-finkelstein-on-ideology-in-the-classroom-and-ukraine-the-debrief-with-briahna-joy-gray/

 

Transkription:

Fråga: Hur stor likhet ser du kanske mellan den typ av … den israeliska ockupationen av Palestina och hur vissa människor hanterar några av de reaktionära och högerorienterade elementen i det palestinska försvaret och oppositionen, kontra hur en del av vänstern talar om Ukrainas försvar och Azov-bataljonerna… Tror du att det går att jämföra? Och jag lämnar bara frågan där. Tack.

Norman Finkelstein: Tja, jag måste be om Briahnas tillåtelse att göra en utvikning…

Briahna: Absolut.

Norman Finkelstein:

Okej. När det gäller frågan om Ukraina, det som har bekymrat mig med det offentliga samtalet om Ukraina, eller hysterin – det är inte ens ett samtal, det är hysteri om Ukraina – är följande: de som inte är helt nedsänkta i mainstreampropagandan, vissa av de personer du har haft i ditt program och personer som inte är särskilt vänster, de har ingen särskild lojalitet till vänstern, som John Mearsheimer vid University of Chicago, eller, innan han gick bort, Stephen F. Cohen, som förutspådde att om man fortsätter med den här Nato-expansionen i Ukraina, kommer det att bli ett krig. Han sa det i Democracy Now 2014, och han hade rätt. Och andra människor, professor Chomsky. Jag skulle inkludera flera andra i den gruppen, och de kommer alla att säga följande:

För det första, ryssarna lovades att det inte skulle bli någon NATO-expansion österut, det var quid pro quo (villkoret, ö.a.) för återföreningen av Tyskland efter Sovjetunionens sönderfall. Det utlovades ryssarna, men väst fortsatte. Vi pratar om 1990-talet: löftena gavs, men västerlandet gick sedan vidare och började expandera Nato en gång, som John Mearsheimer gillar att uttrycka det,  det var den första delen, sedan den andra delen av expansionen… Sedan börjar Nato expandera i Georgien och i Ukraina. Ryssland säger att detta är en röd linje.

För att stoppa detta erbjuder Ryssland en helt rimlig lösning: gör bara Ukraina neutralt, liksom vi gjorde Österrike neutralt efter andra världskriget, varken i allians med ett östblock eller med ett västblock. Det föreföll mig helt rimligt. Och personerna jag nämnde, Mearsheimer, Cohen har gått bort sedan dess, men professor Chomsky och ett antal andra, de kommer alla att vara överens om rimligheten i Putins krav.

Och sedan beträffande rimligheten i de kraven, de kraven måste, som Briahna säger i sin tidning och som hon sa i kväll, de måste alltid ses i sitt sammanhang. Så vad är sammanhanget? Kontexten är Sovjetunionen, det forna Ryssland, som förlorade… uppskattningarna ligger på cirka 30 miljoner människor under andra världskriget. USA som, om man tittar på amerikanska filmer skulle man tro att USA vann andra världskriget, det förlorade cirka tvåhundratusen människor. Storbritannien var den andra kandidaten för att vinna andra världskriget, de förlorade cirka fyrahundratusen människor. Sovjetunionen förlorade 30 miljoner människor. Även de som inte gått kurser i hårda vetenskaper kan räkna med skillnaden mellan flera hundra tusen och trettio miljoner. Nu är detta inte ett uråldrigt minne för ryssarna. Om du… jag minns att Stephen F. Cohen sa ”när jag växte upp i lilla Amerika – han var från Kentucky – brukade vi fira…” Jag glömde vad som kallades här Victory Day, V-någonting, han sa ”men du vet, nu som vuxna firar vi inte det längre i USA, segern i andra världskriget”, sa han, men Ryssland, sa han, de firar fortfarande V-dagen, de firar den fortfarande. Jag bor i Coney Island-delen av Brooklyn. En stor del är ryska judar, en stor del är ryska judar. Du går ut i maj, du går ut på V-dagen, och du kan se att ryssar upp till 80 och 90 åringar, de bär medaljer, det är medaljer från andra världskriget. Det minnet lever.

John Mearsheimer. Bild Wikipedia.

Och nu finns det här Ukraina, där nazisterna spelar en överdimensionerad roll. Jag säger inte att de utgör en majoritet, men i det politiska och militära livet spelar de en överdimensionerad – låt oss kalla det oproportionerlig – roll. Detta Ukraina, där nazister spelar en överdimensionerad roll, är lierade med ett formidabelt militärblock som heter NATO, NATO fortsätter att avancera och avancera och avancera, närma sig Ryssland, försöka kväva det… Och med början runt 2016, under Trump, börjar beväpna Ukraina, öser in vapen, deltar i militära övningar med NATO, uppträder väldigt provocerande. Och så säger utrikesminister Lavrov slutligen att vi har nått kokpunkten.

Noam Chomsky.

Allt jag just sa till dig, professor Chomsky, John Mearsheimer och andra kommer att erkänna det. Mainstreampressen kommer inte ens att erkänna det, men människor som kallar sig själva rättrådiga, med rätta kallar sig för dissidenter, även om Mearsheimer inte skulle kalla sig själv en dissident, han kallar sig bara för realist. Trevlig kille, jag betraktar honom som en vän, jag gillar honom. De kommer att erkänna allt detta. Men sedan säger de att invasionen var kriminell. Kriminell invasion, kriminell, kriminell, kriminell.

Och min fråga, som jag ständigt har ställt i korrespondens, är mycket enkel: Om du håller med om att Ryssland i 20 år – mer än 20 år, mer än två decennier – har försökt engagera sig i diplomati; om du håller med om att det ryska kravet att Ukraina skall bli neutralt — inte ockupera det, inte tillsätta dess regering, bestämma dess form av ekonomi, bara att det förklarar sig neutralt, som Österrike efter andra världskriget —, om du håller med om att det var ett legitimt krav; om du håller med om att väst höll på att expandera och expandera NATO; om du håller med om att Ukraina de facto hade blivit medlem i Nato, vapen strömmar in, deltar i militära övningar i Nato; och om du håller med… Du vet, Ryssland förlorade 30 miljoner människor under andra världskriget på grund av den nazistiska invasionen, så det finns en berättigad oro från Rysslands sida med alla dessa — om du ursäkta mitt språk — nazister som flyter runt i Ukraina,

Då blir den enkla frågan: Vad skulle Ryssland göra?

Jag säger inte att jag håller med om invasionen, jag säger inte att det gick rätt till, men jag tror en sak: invasionen visade… du vet vad den enda sak invasionen visade, Briahna, var att Ryssland är lite svagt militärt., vilket är anledningen till att de desto mer kan ha varit rädda för ett Nato-stött Ukraina, fyllt med nazister, och förmodligen någon gång med utplacerade kärnvapenmissiler vid dess gräns.

Och jag tror att 30 miljoner, 30 miljoner människor… Lyssna på detta: Jag tror att 30 miljoner människor är 30 miljoner argument till förmån för Ryssland. Nu tänker jag inte säga, för jag är inte en general och jag är inte en diplomat, så jag kommer inte… Jag är ingen militärstrateg så jag tänker inte säga att det var den klokaste saken att göra. Jag tänker inte säga att det var det mest försiktiga att göra. Men jag kommer att säga – och jag är inte rädd för att säga det, eftersom det skulle vanära mina föräldrars minne om jag inte sa det – jag kommer att säga att de hade rätt att göra det. Och jag tar inte tillbaka det. De hade rätt att göra det. De hade, om jag kan kalla det så, den historiska rätten att göra det. 30 miljoner människor (dödade under andra världskriget), och nu börjar ni igen, ni börjar igen. Nej, nej, du vet att jag inte kan köpa det, jag kan inte köpa dem som erkänner legitimiteten i Putins argument, men sedan kallar invasionen för brottslig. Jag kan inte förstå det.

Nu kan man säga att sättet de utförde det på kan ha haft kriminella inslag. Men jag vet inte… Tja, du gick på Harvard Law School, jag vet inte om du studerade krigets lagar, men krigets lagar gör en mycket stor skillnad mellan ”jus ad bellum” och ”jus in bello” ’, nämligen om inledandet av kriget var legitimt eller om det var en aggressionshandling, kontra på vilket sätt du för kriget, ’jus in bello’. Kanske uppförandet, inriktning på civila och så vidare, som förmodligen bryter mot krigslagarna, men det är en separat fråga enligt lagen utifrån ”hade de rätt att attackera”. Jag anser att de hade det. Jag tänker inte backa från det.

Du vet, det här är för mig… även i min ålder är detta handlingar av respekt för mina föräldrars lidande. Mina föräldrar kände en mycket djup kärlek till det ryska folket, eftersom de kände att det ryska folket förstod krig. De förstod vad mina föräldrar gick igenom [i Warszawas getto och Auschwitz] under andra världskriget, så det fanns en mycket djup tillgivenhet… Min far till och med, i slutet av sitt liv, lärde sig flytande ryska, eftersom grannskapet är ryskt. Och du vet, polska till ryska är inget stort steg, men han gillade också det ryska folket. Så i min familj, när jag växte upp, den värsta förbannelsen (förolämpningen)… det fanns två förbannelser, två förbannelser: förbannelse nummer ett var ”parasit”. Du måste arbeta. Mina föräldrar hade en väldigt… de hade en arbetsmoral. Tro mig, jag kunde ha levt utan tanke på nöjen, det fanns inte i mitt hem: du var tvungen att arbeta. Och det andra ordet, den andra förbannelsen, det andra epitetet var ”förrädare”. En förrädare. Och jag vet att mina föräldrar skulle betrakta mig som en förrädare om jag fördömde vad ryssarna gjorde nu. Hur de gör det, som man säger, förmodligen finns det kränkningar och kanske grova kränkningar av krigets lagar, vi måste vänta på att se bevisen, men deras rätt att skydda sitt hemland från denna obevekliga juggernaut (antik stridsvagn, ö.a.), detta obevekliga tryck på deras strupar, när det fanns ett så enkelt sätt att lösa det…

Du vet, om du läser Krig och fred, och jag misstänker att du gjort det, för att du är en ganska begåvad författare, uppenbarligen var du en läsare…

Briahna:

Jag erkänner, det fanns ett exemplar på min bokhylla, som jag har påbörjat många gånger, men jag har inte… Jag har aldrig avslutat den.

Norman Finkelstein:

Jag är förvånad… I vilket fall som helst handlar Krig och fred om invasionen av Ryssland, kriget 1812, och Tolstoj, den centrala punkten i Krig och fred är det stora slaget vid Borodino, och han beskriver det på det här sättet, med skrämmande detaljer. I slaget vid Borodino dödades 25 000 ryssar, eller så var det kanske sammanlagt 25 000, jag kan inte minnas, jag tror att 25 000 ryssar dödades. Varför nämner jag det? Så för ryssarna var den avgörande händelsen på 1800-talet kriget 1812 och invasionen av Ryssland. För 1900-talet är det andra världskriget, och bara i slaget om Leningrad, bara Leningrad, inte Sankt Petersburg, bara Leningrad, dödades en miljon ryssar. Det förekom kannibalism! Detta är allvarligt, andra världskriget för ryssarna. Och du vill att jag ska glömma det? Är det bara ett trivialt faktum? Ett trivialt faktum? Nej! Nu kommer du att fråga dig själv: i all bevakning som du har hört om din ryska attack mot Ukraina, all bevakning du har läst och lyssnat på, hur många gånger har du hört att 30 miljoner ryssar dödades under andra världskriget ? Hur många gånger?

Briahna:

Mycket sällan. Det står aldrig i detta sammanhanget.

Norman Finkelstein:

Absolut. Och Stephen F. Cohen… Du vet, han var min professor vid Princeton och ett tag var han min rådgivare. Han… jag kände honom inte väl och till slut hade vi misslyckandet med hela min avhandlings-katastrof, debacle, men Cohen hade en genuin tillgivenhet för det ryska folket. Det hade han. Han älskade ryssarna. Han älskade det ryska folket. Och så, när han börjar sin presentation… Det finns en Youtube av honom där han debatterar med den tidigare amerikanska ambassadören, Mc Faul tror jag, Michael Mc Faul. Hur börjar han? Han börjar med hur ryssarna minns V-dagen. Du vet, det är utgångspunkten för mig, det är en utgångspunkt.

 

Nu skulle du kunna säga, rättfärdigar inte hela ditt argumentation då vad Israel gör på grund av det som hände med judarna under andra världskriget? Det är en intressant fråga, eftersom det mest gripande, det mest gripande talet till stöd för grundandet av staten Israel, det överlägset mest gripande talet, vet du vem det hölls av i FN? Det hölls av den sovjetiske utrikesministern Gromyko. Och han sa att det var ännu en handling av generositet. Kom ihåg att jag nämnde för dig tidigare pojkens generositets-handling där han bortser från vad Trichka säger om svarta människor, och som student tyckte jag att det var en mycket generös handling. Så nu förlorade ryssarna 30 miljoner människor i andra världskriget, men Gromyko säger att judarnas lidande, det var annorlunda, det var förfärligt. Här är ett ryskt talesätt som säger det. Och han sa, att om en bi-nationell stat inte är möjlig så förtjänar de sin rätt till en stat. Så jag säger att jag tillämpade samma måttstock. Nu till hur Israel utövade sin rätt att upprätta en stat, genom att fördriva ursprungsbefolkningen, tillägna sig deras land och skapa förödelse och elände för generation efter generation, decennium efter decennium, nej jag köper inte det. Men ja, jag tror… i den senaste korrespondensen med några vänner använder jag uttrycket ”Jag tror att Ryssland har den historiska rätten att skydda sig själv”, inte genom att kränka någon annans rätt till självbestämmande, med med neutralisering, jag tycker att det är legitimt.

Briahna:

Så jag vill fråga dig detta, eftersom du vet att det inte skulle vara rätt för mig att ställa den här frågan till Ro Khanna och inte ställa den till dig. Du talar så övertygande om den typ av moraliska värden hos vem som har rätt att känna sig osäker som nation, vem som har rätt på grund av den historiska kostnad man har betalat för att försvara sig och att försvara vad du än vill kalla det, du vet, demokrati i fascismen, alla dessa typer av ord, har betalat i termer av antalet människoliv och typ av ett oöverträffat pris, och jag tycker att det är…

Norman Finkelstein:

Kineserna förlorade cirka 26 miljoner mot japanerna, så det var nära.

Briahna:

Det är nära men ändå… Och ändå när jag pratade med Ro Khanna och han sa att nåväl, i slutändan argumenterar han på andra sidan att Amerika har 100 % rätt, Ryssland har 100 % fel och att detta är ett rättvist krig oavsett innehållet. Jag skulle pressa honom på den här idén, att även om du tror att det bara är moraliskt, så är handlingen jag kommer att behöva göra som vänsterman mot tanken att förebyggande krig är okej, och att kriget är en lösning. Det är något som vi underförstått eller stillatigande bör acceptera. Och jag undrar hur du ställer dig till den frågan.

Norman Finkelstein:

Se här, Briahna, inte för att smickra dig, men du ställer alltid de rätta frågorna, och det är därför jag var försiktig med vad jag sa. Du hänvisade till det förebyggande. Ryssland försökte i 22 år. Det ger mycket tid åt diplomati! 22 år är mycket tid!

Och frågan är: vid vilken tidpunkt, vid vilken tidpunkt får Ryssland agera? När det finns kärnvapenmissiler vid dess gräns? Är det då det får agera? Jag håller inte med om det. Jag tycker självklart att man måste ge maximal tid för att se om diplomatin kommer att fungera, absolut…

Brianhna:

Och sedan börjar du slåss? Och sedan skickar du in trupper? Eftersom, Norman, detta är… oavsett om du tror eller inte…

Norman Finkelstein:

Jag är väldigt nöjd, jag tar gärna till mig din fråga. Och det leder mig tillbaka till samma fråga som jag skickade tillbaks till dig och som jag har skickat tillbaka till alla mina korrespondenter under de senaste sex veckorna. Om det är uppenbart att alla förhandlingar är utsiktslösa, om det är uppenbart att Ukraina de facto hade blivit medlem i Nato, vad var det då Ryssland skulle göra? Du säger ”sänd inte in trupper”. Bra. Jag kommer från en familj som var helt anti-krig. Min mamma brukade säga ”bättre hundra år av evolution än ett år av revolution”. Hon fick nog av krig. Jag har inga problem med att du ryggar tillbaka vid processen. Men vad jag säger är, vad skulle Ryssland göra?

Briahna:

Det jag frågar är hur du skiljer mellan dina känslor, att detta är ett moraliskt krig, detta är en berättigad handling, bra, och mellan något som Ro Khannas övertygelse om att ett ingripande av USA, fortsatt stöd till Nato, västmakterna, skicka vapen in i Ukraina, som beväpnar Azov-bataljonen, är, som han uttrycker det ett rättvist krig. Det faktum att ni båda framför dessa argument, oavsett… Jag menar inte att det finns en motsvarighet mellan värdet av era argument, men uppenbarligen tycker Ro Khanna vad han tycker och min poäng till honom var att du använder vaga termer som ”bara krig” är exakt vad som har tillåtit den sortens extremt nationalistiska stoltserande att leda oss in i så många andra invasioner. Så hur särskiljer du i princip? Jag förstår din känsla och jag förstår de historiska citaten och förlusten av liv, vilket leder dig till de slutsatser som du har dragit, men någon på andra sidan kommer att säga samma sak, någon annan sa ”Ja, Marshall, detta är hur många ukrainare har lidit och det här är…”

Norman Finkelstein:

Men du bortser från, om jag får använda det ordet, du bortser från sammanhanget. Du förstår, jag började hela min diskussion med dig, inte med Bidens ståndpunkt eller ställningstaganden för galningar som Judy Woodruff, du vet, och PBS (avser troligen Public Broadcasting Service, ö.a.). Jag sa att mitt gräl är med folk till vänster, som håller med om hela mitt resonemang, men som sedan gör ett lappkast och säger att det är en kriminell invasion. Och jag säger till professor Meirsheimer, professor Chomsky och många andra som erkänner allt jag just sa, jag säger att i så fall… om du håller med om allt jag sa, vad var det Putin skulle göra? Jag förstår inte vad han skulle göra. Jag är vilsen. Det är en återvändsgränd. jag ser inte vad…

Briahna:

Du hänvisade tidigare till krigslagar och regler förut, jag känner inte till det, jag har aldrig studerat krigets lagar, men det verkar för mig som att en gräns dras mellan… och jag vet att folk kommer att säga att något kan vara ett konstruktivt krig och du vet. Men när det gäller en verklig invasion och trupp på marken eller missilangrepp eller sånt, det som Ryssland måste göra även om det missgynnar dem strategiskt på något sätt, är att vänta tills den andra personen slår till först.

Norman Finkelstein:

Jag håller inte med om det. Jag skulle säga, hur som helst, du måste visa dess sista utväg, och därför måste du visa…

Briahna:

Hur gör du det? För det är frågan, hur ser du till att detta inte bara är samma typ av…

Norman Finkelstein:

Jag ska ge dig en historisk analogi, förmodligen detaljer som du inte är bekant med, men låt mig bara sammanfatta det. Så, 1967 inledde Israel ett krig, man ockuperar Västbanken, Gaza, de syriska Golanhöjderna, och sedan ockuperar man detta enorma område, det egyptiska Sinai. Och efter kriget 1967, ungefär tre år senare, när Anwar Sadat kommer till makten, säger han ”Jag är villig att underteckna ett fredsavtal med Israel men de måste återlämna det territorium de förvärvade under 67-kriget”, eftersom det är lag: enligt internationell lag är det otillåtet att förvärva territorium genom krig. Israel förvärvade territoriet under kriget i juni 67, så dessa territorier tillhör Egypten. Israel säger nej, vi lämnar inte Sinai. Sadat säger ”Se här, jag erbjuder er ett fredsavtal, jag erbjuder er fred, lämna bara tillbaka det som inte är ert, det egyptiska Sinai”. Israel säger nej. Sedan börjar Israel skapa konkreta saker i Sinai, man börjar bygga bosättningar, samma sorts bosättningar som du är bekant med på Västbanken. Och sedan tillkännager man 1972 att man kommer att återuppbygga det som kallas den gamla judiska staden Carmel.

Egypten säger att ni inte skall göra det. Ni överträder en röd linje. Egypten säger att om ni inte stoppar detta kommer vi att attackera, vi kommer att attackera. Alla ignorerar Egypten, eftersom araber inte vet hur man utkämpar krig. Araberna fick smeknamnet efter 1967, termen för kränkning för en arab var att de var ”apor”, de kallade dem apor. De vet inte hur man utkämpar krig. Okej? Och så kom oktober 1973. Gissa vad: Sadat attackerar. Och israelerna var så chockade att de trodde att allt var förbi, de kallade det… Moshe Dayan som var försvarsminister på den tiden, eller utrikesministern jag kommer inte ihåg vilket, jag tror försvarsminister vid den tiden, han säger … han ringde detta panikslagna telefonsamtal, han sa att det är slutet på det tredje templet (dvs. Israels undergång, se här, ö.a.). Så är det, vi är färdiga. Det var inte slutet på det tredje templet men det var en betydande, tung förlust för Israel, de förlorade mellan två och tre tusen soldater, vilket är det största antalet döda, förutom i kriget 1948.

Här är min poäng: poängen är att inget land i världen, inget, inklusive USA, inget land i världen fördömde Sadat för aggression, inget. Och du vet, för Israel var det på håret, eller så verkade det vara det. I efterhand kändes det inte så för mig, men det verkade vara på håret. Ingen fördömde Egypten. Varför? För det första var dess krav berättigat. Lämna tillbaka Sinai, det är inte ert, det är vårt territorium. Nummer två: Sadat försökte förhandla i sex år. Och nummer tre, lika hårt som han försökte förhandla, fortsatte israeler att provocera och provocera och provocera, tills de tillkännagav återuppbyggnaden av den gamla judiska staden Carmel. Och Sadat säger att det är över och planerar sedan tillsammans med Syrien attacken som sker, det som kallas Yom Kippur-kriget, oktoberkriget 1973.

Så snabbspola nu fram till Putin: mannen var resonabel (gör Ukraina neutralt), förhandlar i över 20 år för att bekämpa denna NATO-expansion i öst, och sedan börjar de provocera dem ännu mer, de börjar skicka in vapen i Ukraina, de börjar hålla gemensamma militärövningar mellan Ukraina och Nato. Och sedan börjar alla dessa svärmande nazister att dyka upp. Nej, jag säger inte att nazister kontrollerar regeringen men de spelar en överdimensionerad roll i regeringen, i militären. Och jag ser inte vad som är skillnaden mellan vad Putin gjorde och vad Sadat gjorde. Jag ser inte skillnaden. Jag tror att det var samma sak, och ingen fördömde Sadat för aggression. Ingen.

Azov-bataljonens emblem

Briahna:

Men jag ställer en annan fråga. Jag är verkligen inte intresserad av att tvista om  något speciellt fall, mest för att jag inte vet vad i helvete någon av dessa saker handlar om, så som om jag inte riktigt… Jag tänker inte säga om det här kriget är rättvist eller inte, det är för andra att avgöra. Vad jag vet är att alla anför det argumentet på alla möjliga sidor, inklusive människor som jag vet att jag inte är oense med. Och så många krig har startat med argumentet att det är ett rättvist krig av x-, y- och z-skäl, och det är okej att agera trots att det inte har skett en direkt aggression mot den påstått förolämpade parten. Så allt jag ber om är att fundera över hur man skulle formulera en norm som inte kan missbrukas så lätt.

Norman Finkelstein:

Du vet, Briahna, jag håller med, det är som att när du väl växer upp i livet upptäcker du att livet handlar väldigt lite om principer: det handlar mest om bedömning. Principer kommer du inte särskilt långt med. Jag minns att jag fick den här lektionen av professor Chomsky, på det sätt han alltid uttrycker det i sina mycket klara, enkla termer. Han sa till mig en gång: ”Norman, vi vet alla att det är fel att ljuga, men om en våldtäktsman knackar på din dörr och frågar ”Är din dotter i sovrummet”, så finns det uppenbarligen en konflikt mellan principer där. Och så i slutändan, vad som krävs är inte tillämpningen av en abstrakt princip utan bedömningsförmågan. När principer krockar måste du utöva omdöme. Du måste då titta på detaljerna, det specifika.

Briahna:

Ursäkta mig, jag uppskattar det, vilket förmodligen är därför, du vet, det här är gränsen, det här är gränsen för mig och jag ska… Jag tar gärna emot fler frågor från folk som jag är säker på vet mycket mer om detaljerna. Även om ditt sista uttalande om, du vet, principer kontra bedömning, och du vet, våldtäktsmannen vid din dörr, gör mig, gör mig frestad att fråga dig om vad du tycker om slaget. […]

[Om du vill veta vad Norman Finkelstein tycker om Will Smiths inslag på Oscarsgalan och andra mer allvarliga frågor, kolla hela podden].

Föregående artikelP Schori: Vi blev inte övertygade – vi blev överkörda
Nästa artikelUSA reviderar historien om Andra världskriget – förkastar bedömningar av presidenterna Kennedy och Nixon.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

27 KOMMENTARER

 1. 20 maj 2022, 08:17
  Statsduman tillkännagav störningen av Natos planer av Ryssland i Azovhavet
  Biträdande Sheremet sa att Ryssland frustrerade Natos planer på att få fotfäste i Azovhavet
  Taras Litvinenko/RIA Novosti
  Statsdumans deputerad från Krim-regionen Mikhail Sheremet sa att Ryssland, under en speciell militär operation, omintetgjorde Natos planer på att få fotfäste i Azovsjön genom att bygga militärbaser, rapporterar RIA Novosti .
  Enligt honom, ”med befrielsen” av Cherson och en del av Zaporozhye-regionen, liksom den södra delen av Folkrepubliken Donetsk, förlorade Ukraina faktiskt tillgången till detta hav.
  ”Den speciella operationen satte stopp för Natos önskan och planer, ledd av USA, att penetrera och få fotfäste i Azovregionen”, sade parlamentarikern.
  Han uppgav att myndigheterna i Kiev har kläckt planer i flera år för att gå in i Azovhavets fartyg från Nordatlantiska alliansen och bygga utländska militärbaser i ukrainska hamnstäder. Som politikern påpekade garanterade den särskilda operationen säkerheten för Ryska federationens gränser ”från närvaron av objudna gäster till hands.”
  Sheremet noterade att den militära hamninfrastrukturen, som, med stöd av USA, de ukrainska myndigheterna började bygga på kusten av Azovhavet, nu kommer att ”bli en trofé för den ryska armén och dess allierade.”
  Han uttryckte också förtroende för att dessa baser kommer att bli utposter som kommer att skydda de ryska gränserna.
  Tidigare avslöjade befälhavaren för NATO:s sjöstyrkor, den brittiske viceamiralen Keith Blount , planerna för alliansen i Svarta havet.
  Den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han hade beslutat att genomföra en militär specialoperation i Ukraina som svar på en begäran om hjälp från cheferna för LPR och DPR.
  Statschefen kallade målet med operationen ”skyddet av människor som har utsatts för mobbning och folkmord av Kievregimen i åtta år”. Beslutet att genomföra operationen var anledningen till nya sanktioner mot Ryssland från USA och dess allierade.
  https://www.gazeta.ru/army/news/2022/05/20/17773514.shtml

 2. Bäste Rolf!
  Äntligen kommer du med problemets kärna: ”Jag har ställt frågan vad Ryssland skulle ha gjort, men ingen har velat svara. Jag antar att trycket på konformitet är starkt. Ingen debatt har uppstått.” En person som jag har sett komma med ett svar är Eric Zuesse som skriver artiklar på The Duran. Han skrev att Ryssland skulle väntat till dess att de självutropade folkrepublikerna Luhansk och Donetsk på allvar blivit angripna av Kievregimens styrkor. Men han utvecklar det inte mer än att då skulle Rysslands motattack inte strida mot folkrätten. Men även hans resonemang verkar mer måna om vad vi i Väst skulle tycka. Ryssland liksom alla länder utanför det självutnämnda så kallade Världssamfundet (15 procent av jordens befolkning) vet fuller väl att Väst under ledning av USA nu med alla medel arbetar för att först försöka knäcka Ryssland för att därefter ”ta sig an” Kina. Det finns så enormt mycket material (även officiellt från USA) som med övertydlighet visar på detta.
  Du skriver också ”Istället har alla varit väldigt noga med att framhålla, med olika adjektiv framför, att det är ett folkrättsbrott.” Så är det. Den kommunistiska tidningen Proletären, liksom många antiimperialistiska bloggar är väldigt måna om att använda adjektiv som ”vidrig” framför invasion.

  Ekonomen Michel Hudson har sedan lång tid skrivit om USA:s superimperialism. Ända sedan hans bok ”Superimperialism” först kom ut på 1970-talet, och fram till idag, har han envist satt in USA:s imperialistiska handlande i det viktiga ekonomiska perspektivet. (Den boken finns nu i en moderniserad form från 2003, och den kom ut på japanska 2002). Själv har jag till svenska översatt en del artiklar av Michel Hudson, och idag finns en referens till en av dem, som steigan.no publicerade för ett tag sedan https://steigan.no/2022/02/usas-virkelige-motstandere-er-deres-europeiske-og-andre-allierte/ Referensen finns i en annan artikel på steigan.no, som publicerades idag https://steigan.no/2022/05/europa-er-drevet-til-kollektivt-okonomisk-sjolmord-hvordan-kunne-det-skje/ Denna senare artikel ger ett långt mer förklarande perspektiv på vad kriget mellan Nato och Ryssland i Ukraina faktiskt handlar om.
  Utanför det självutnämnda ”Världssamfundet” finns det skribenter som med sitt perspektiv tar upp frågan om kriget i Ukraina. M. K. Bhadrakumar och Vijay Prashad är två sådana analytiker. Steigan.no har flera artiklar av den förre på sin nättidning. Den senaste som handlar om kriget i Ukraina finns här https://steigan.no/2022/04/russlands-ukrainakrig-har-ingen-tidsramme/
  Så visst Rolf, ”trycket på konformitet” är stort. Men ingen av oss får glömma bort att detta tryck i stort sett bara finns hos oss i Väst. Men hos oss är det också som ”Moon of Alabama” skriver: ”Det europeiska ’ledarskapet’ beslutade att inget annat än ekonomiskt självmord i Europa var tillräckligt för att visa Ryssland att Bryssel var allvarligt irriterat. Korkade nationella regeringar, inklusive den tyska, följde det programmet. Skulle de fortsätta kursen framåt kommer resultatet att bli en fullständig avindustrialisering av Västeuropa.”

 3. Det svenska etablissemanget kräver att Ryssland ska agera som som de själva och därmed Sverige agerat och agerar: Slicka uppåt och sparka nedåt. Ryssland ska alltså uppge sin självständighet, sin stolthet, sin integritet, sitt folk, sina naturtillgångar, sin försvarsförmåga, sin tankeförmåga, sin analysförmåga, hela sitt intellekt ska överlåtas till den starke och vara språkrör för den starke. Så agerar karriärister och klättermöss. För dem är det väldigt stötande när ett land eller en individ vågar sätta sig upp mot den starke och värna sina egna och andras intressen.
  Sverige visar vägen: Avskaffa demokratin. All makt åt USA!

  • Ja, man undrar ju var vikingaandan tagit vägen i Sverige? Att sälja ut sitt oberoende till en kriminell entitet som USA som dessutom är på fallrepet borde ju klassas som förräderi! Och visst vet regimen i Stockholm om förräderiet mot svenska folket när man utan att fråga folket öppnade gränserna och släppte på en enorm invandring vars konsekvenser börjar bli mycket besvärande. I det läget är det bäst att skyddas av utländsk trupp och det är där Nato kommer in i bilden. Det här dravlet om att Ryssland skulle vara intresserat av att invadera ett dysfunktionellt land som Sverige blivit liknar ju närmast önsketänkande eller grov narcissism.

   • Finland och Sverige har brutit med sina långvariga traditioner av neutralitet för att söka NATO-medlemskap, och USA och de flesta andra allierade är ivriga att acceptera dem. Liksom tidigare omgångar av Nato-expansion, fortsätter denna utan någon seriös övervägande av de möjliga kostnaderna som kommer av att lägga till nya allierade.

    Det sista som USA behöver mer än trettio år efter det kalla krigets slut är att ägna mer uppmärksamhet och resurser åt europeisk säkerhet när europeiska länder är mer än kapabla att tillhandahålla sitt eget försvar. Att lägga till ytterligare två säkerhetsåtaganden i Europa är meningslöst för USA:s intressen.

    Att göra detta kommer också att avskräcka europeiska allierade från att ta större ansvar för sig själva. Det borde inte ske ytterligare Nato-expansion i någon riktning, och USA borde flytta bördan för europeisk säkerhet till de rika allierade som lätt har råd. Det märkliga med det plötsliga ropet om att släppa in Finland och Sverige är att de är mycket säkrare i dag än de var vid något tillfälle under det kalla kriget.

    Vilket hot de än kan ha mött från Ryssland är mycket mindre än de tidigare trott. Om ryska styrkor har haft så stora svårigheter i Ukraina, är Finland och Sverige inte i någon omedelbar fara och behöver inte alliansskydd. Med tanke på Rysslands uppenbara svaghet tar ytterligare NATO-expansion inte upp ett verkligt säkerhetsproblem i Europa. Nato behöver inga nya medlemmar, och Finland och Sverige behöver inte vara med i Nato, men det har inte stoppat en ökning av stödet för denna helt onödiga förändring.

    NATO har redan blivit vad Michael Kimmage har kallat ett ”löst och säckigt monster” med 30 medlemmar. Alliansen har expanderat i kramper och börjar under de senaste tjugofem åren för att ge organisationen något att göra när det inte var att bomba länder som inte utgjorde något hot mot den, och den är på väg att göra det igen. Varje gång alliansen verkar ha nått sin gräns fortsätter den att leta efter ursäkter för att expandera.

    Varje ny omgång uppmuntrar andra aspiranter att de en dag ska få vara med. Att ta in Finland och Sverige kommer sannolikt att leda till mer oansvarigt prat om att även lägga till Georgien i alliansen. Europeisk autonomi när det gäller att sörja för sin egen säkerhet är något som USA konsekvent har motsatt sig, men det skulle vara i alla berördas intresse om europeiska stater inte längre var beroende av amerikanska garantier.

    Att expandera Nato igen undergräver orsaken till europeisk autonomi precis som några stora europeiska regeringar verkade redo att fullfölja den. Förlusten av svensk och finsk neutralitet är också olycklig för dessa länder, eftersom medlemskapet i Nato en dag kommer att dra in dem i alliansens ”out of area”-interventioner som deras regeringar kommer att känna sig skyldiga att stödja.

    Den turkiska regeringen har uttalat sig mot medlemskap för Sverige och Finland, men det är troligen bara tillfälligt. Turkiet motsätter sig svenskt och finskt medlemskap på grund av deras tvångsmässiga hat mot Kurdistans arbetarparti (PKK), vars några medlemmar har funnit en skyddsrum i Sverige och Finland. Eftersom Ankara anser att gruppen är en terroristorganisation, säger de att de inte kommer att låta de nya sökandena gå med i alliansen förrän de har utlämnat PKK-medlemmar och upphävt vapenexportförbud mot Turkiet. Förutsatt att Sverige och Finland är villiga att göra dessa eftergifter kommer vi inte att kunna räkna med att Turkiet spårar ur expansionen.

    USA har aldrig ansett att försvara Sverige och Finland som ett av dess vitala intressen, och det anstränger sig för godtrogenhet att hävda att det nu är absolut nödvändigt att USA är villigt att gå i krig för dessa länder. Det finns ingen tvingande anledning att göra dessa åtaganden nu, och det är tveksamt om det någonsin kommer att bli det. Även om det är osannolikt att dessa länder kommer att hotas på kort sikt, vet vi att USA nästan aldrig avslutar alliansåtaganden när de väl har gjorts. Om USA går med på ett finskt och svenskt medlemskap kommer det att vara på hugget för att garantera deras säkerhet i decennier framöver. När dessa åtaganden väl har gjorts kommer det så småningom att finnas krav i Washington och i allierade huvudstäder att USA sänder ut fler styrkor till Europa för att backa upp sina ökade åtaganden. Inget av detta kommer att göra USA säkrare, och det kommer att bli ytterligare en onödig belastning på våra resurser.

    Ingen förväntar sig en seriös debatt om något av detta i senaten, som alltid har fungerat som en gummistämpel för att lägga till nya medlemmar till alliansen. Vår regering har tagit för vana att göra stora åtaganden som binder USA att gå i krig för andra länder utan att noggrant väga kostnaderna och fördelarna med dessa löften. En dag kommer USA att uppmanas att uppfylla åtaganden som gjordes slarvigt, och vi kommer alla att beklaga att ingen brydde sig om att ta hänsyn till kostnaderna. Av Daniel Larison
    https://www.veteranstoday.com/2022/05/18/no-more-nato-expansion/

 4. Den 16 maj 2022 beslutade Finland och Sverige att bli medlemmar i Nato.
  Detta totalt mot 1991 års USA/NATO-löfte till den dåvarande ryske presidenten Gorbatjov, att ”NATO kommer inte att flytta en tum österut från Berlin”. Då var det totala NATO-medlemmarna 14, två i Amerika – USA och Kanada – och 12 i Europa. I slutet av 1990-talet började expansionen snabbt och idag har Nato 30 medlemmar, 28 i Europa och samma två i Amerika. De flesta av de nya öster om Berlin.

  Finland delar en 1 340 km lång gräns med Ryssland. Som Nato-land skulle det alltså bli ytterligare ett verkligt hot för Moskva. Under andra världskriget allierade Finland sig också med Nazityskland i kampen mot Sovjetunionen, när Sovjetunionen förlorade cirka 27 miljoner människor, soldater och civila. Finland har inget rent rekord gentemot Ryssland.

  Å andra sidan delar Sverige ingen gräns med Ryssland och har inte varit i krig med Ryssland de senaste 300 åren. Sverige har liksom Finland inte hotats alls av Ryssland. Så, Sverige går ihop med Finland mot Ryssland – det är något ganska konstigt på gång. Ett land söker inte eller skapar sig en fiende över en natt, när det absolut inte fanns ett minimihot från den ”förmodade” fienden. Vad är det som händer?

  Med tanke på omständigheterna i dessa två ”neutrala” länder som plötsligt ändras från ”neutrala” till aggressiva” mot Ryssland, måste det ha andra skäl än att Ryssland attackerar Ukraina. Båda dessa länder känner precis till bakgrunden till det ryska kriget mot Ukraina.

  Även om krig under alla omständigheter bör undvikas, och ersättas av förhandlingar, kan man inte bortse från Rysslands oro – bekymmer som förstärks av det faktum att många förslag till förhandlingar som framfördes av Ryssland före kriget avvisades av Ukrainas president Zelenskyy.

  Likaså, efter början av den väpnade konflikten, godkändes förslaget om fredssamtal, särskilt av utrikesminister Sergej Lavrov, men först accepterades, sedan avslogs, vilket fick Mr. Lavrov att anta att Mr. Zelenskyy inte är hans suveräna egen man, utan följer instruktioner. Se hans intervju med Al Arabia media nedan.

  Kan det vara, eller är det högst troligt att både Finland och Sverige tvingades av Washington, och sannolikt av Europa/Nato, att besluta och begära ett omedelbart NATO-medlemskap? Sverige, på grund av Nordsjön, där Ryssland har en dominerande närvaro?

  Nato-tsaren Stoltenberg har upprepade gånger sagt att Nato skulle tillämpa särskilda åtgärder (eller skapa särskilda regler?) för att påskynda NATO-medlemskapet för dessa två länder. Han upprepade vid flera tillfällen att Finland och Sverige redan i juni 2022 kunde vara aktiva medlemmar. Normalt tar det minst ett år för en ny NATO-medlem att gå in i alliansen. Så, vad är bråttom om det inte finns något hot?

  Före Ukraina-Ryssland-kriget, och före den miljardvärda västerländska anti-Ryssland-Ryssland-kampanjen, var det bara ungefär en tredjedel, max. 40 % av befolkningen i båda länderna var något positiva till Nato – en klar minoritet.

  Efter krigets början, och den fullständigt förvrängda anti-ryska lögnpropagandakampanjen, påstås det folkliga stödet för NATO-inträde ha ökat till omkring 70 %. Ändå skulle denna siffra som lagts fram av de två Nato-kandidatländerna, behöva verifieras vetenskapligt, eftersom båda nationerna har en högutbildad befolkning. De vet vilka risker de tar genom att bli de facto fiender till Ryssland genom ett NATO-medlemskap.

  Ukraina var en Natokandidat långt före Maidan-kuppen 2014. I själva verket var Maidan-kuppen ett instrument för att påskynda Ukrainas medlemskap i Nato. Ryssland – president Putin – sa från första början Nyet till Ukraina Nato-medlemskap. Han syftade inte bara på löftet från 1991, utan också till Minksavtalet från 2014. Efter att USA planerade och regisserade Maidan-kupp i Kiev förhandlades Minskprotokollet fram av Frankrike och Tyskland. Enligt Minsköverenskommelsen skulle Ukraina förbli neutralt, demilitariserat, inget Nato ”någonsin”. Protokollet krävde också en avnazifiering av Ukraina, samt en särskild status för de två Donbasrepublikerna, Donetsk och Lugansk.

  Avnazifiering syftar i första hand på den eller de nazistiska Azov-bataljonerna som under de senaste 8 åren lammat och attackerade mestadels civila i de två ”oberoende” Donbas-republikerna, vilket orsakade omkring 14 000 dödsfall, varav ungefär en tredjedel är barn.

  Ryssland – president Putin och större delen av Kreml – är särskilt känsliga för Ukrainas nazisterna, eftersom de samarbetade med Hitlers Nazityskland under andra världskriget, i kriget mot Ryssland, då cirka 27 miljoner ryssar dödades.

  Nato vet om det. Därför fortsatte NATO, under ledning av Washington och följt av Bryssel, att provocera Ryssland genom att först skicka militära ”rådgivare” och hemliga vapen till Ukraina.

  För Nato-länderna är ett nyckelmål att erövra Ryssland – främst för dess rikedomar på naturresurser, såväl som den enorma landmassan, världens största land – och för den makt som det stora och rika Rysslands dominans skulle ge denna sjuka västerländska person och företagsoligarki.

  Under förberedelserna av kriget levererades vapen hemligt från väst till Ukraina. Nu är vapenleveranser från USA och från europeiska NATO-länder i tiotals, om inte hundratals miljarder dollar värda motsvarande, helt öppna. Ingen hemlighet. Inte ens gömd längre. Natoländerna känner att de har rätt att indirekt använda Ukraina för att bekämpa Ryssland.

  Men vad är RÄTT?.. Åtminstone de senaste två decennierna har förvärrats av den falska WEF (World Economic Forum)-påtvingade covid-skräck, lockdown, dödande av världsekonomin, dödande av vanliga människors försörjning, dödande av barns framtid – vilket återspeglas i den skyhöga självmordsfrekvensen för tonåringar och mer outsägligt elände; som alla utrotade den mänskliga föreställningen om RÄTTIGHETER och FEL.

  Under denna period har den internationella rättsstaten helt försvunnit. Ingen respekterar det längre. Domarna vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har hittills inte accepterat något påstående som går emot kabalens intressen, mestadels anglosaxiskt ledda västerlänningar – plus de vansinnigt rika finansbolagen BlackRock, Vanguard, State Street och Fidelity – se detta .

  Men nu kommer grejen. Bara en liten detalj. Enligt artikel 10 i Natos konstitution måste alla 30 medlemmar av alliansen gå med på en ny medlem .

  Turkiet, en nyckelmedlem i Nato, i en särskilt strategisk geografisk och geopolitisk position, motsätter sig Finlands och Sveriges inträde i Nato. Och detta under förevändning, alltså Turkiets president Erdogan, att ” de två nordiska länderna är ”gästhus för terroristorganisationer.” Han [Erdogan] syftade på det separatistiska Kurdistans arbetarparti (PKK) och Revolutionary People’s Liberation Front (DHKP/C), som har förbjudits av Ankara”.

  ”Dessa länder har inte en tydlig otvetydig hållning mot terroristorganisationer. Sverige är inkubationscentrum för terroristorganisationer. De tar med terrorister för att prata i sina parlament… Vi skulle inte säga ”ja” till att de går med i NATO, en säkerhetsorganisation… De skulle komma på måndag för att övertyga oss. Förlåt, de behöver inte bry sig”, sa Erdogan.

  Svenska UD meddelade på måndagen [16 maj 2022] att högre tjänstemän från Helsingfors och Stockholm skulle resa till Turkiet för att diskutera frågan. Erdogan indikerade dock vid pressträffen att sådana samtal skulle vara meningslösa. Se detta från Le Monde International .

  Turkiet kan vara ett Nato-land, ett av de viktigaste för alliansen, på grund av sitt geografiskt strategiska läge och position. Men Turkiet är också en allierad med Ryssland. Och under de senaste månaderna och åren har Erdogan lutat mer mot Ryssland, österut i allmänhet, än västerut, mot sina västliga NATO-allierade. Har Erdogan märkt hur opålitligt och bedrägligt och bedrägligt väst / NATO är och beter sig runt om i världen? Det är mycket troligt.

  I förutseende av ett sådant drag hade Jens Stoltenberg redan för några dagar sedan sagt att om Turkiet, eller någon annan Nato-medlem, skulle motsätta sig Finlands och Sveriges inträde i Alliansen – Nato skulle vidta särskilda åtgärder för att åsidosätta Natos artikel 10. Han utvecklade inte vilka åtgärder han skulle ansöka.

  Men i en värld utan regler är allt möjligt.

  När Turkiets president Recep Erdogan 2017 förmedlade en affär som enligt uppgift var värd 2,5 miljarder dollar med Rysslands president Vladimir Putin , för köp av det mycket sofistikerade ryska luftförsvarssystemet S – 400, talades det om att Turkiet eventuellt skulle lämna alliansen. Turkiet har faktiskt ”sanktionerats” för att göra det, och många, om inte alla, kärnvapenstridshuvuden som var stationerade i Turkiet avlägsnades och placerades i Europa, de flesta av dem i Italien.

  Kan detta återigen vara ett ögonblick för Turkiet att säga och faktiskt besluta sig för att lämna Nato och söka närmare allians med Ryssland och Kina – och öster i allmänhet?

  Den eurasiska ekonomiska kommissionen kanske välkomnar ett strategiskt Turkiet i sin fålla. För Turkiet ett ganska positivt alternativ till de ständiga hoten och sanktionerna från väst.

  Skulle Nato falla samman om Turkiet beslutade sig för att lämna? Bra ridning. Det skulle vara en välsignelse för världen.
  https://www.globalresearch.ca/nordic-nato-expansion-or-nato-implosion/5780697

 5. Strålande framtid i sikte för Ryssland och Kina – Mörka tider i sikte för USA, Europa och deras medlöpare.
  I början av mars tillkännagav USA:s president Joseph Biden ett förbud mot import av ryska energiprodukter, som ett resultat av detta steg bensinpriserna till rekordnivåer. De amerikanska myndigheterna förklarar energikrisen med ett ovänligt Rysslands agerande.
  Samtidigt har deras egna sanktionstryck mot Moskva redan förvandlats till ekonomiska problem för USA och Europa, vilket har orsakat en allvarlig ökning av bränsle- och livsmedelspriserna.
  20 maj 2022, 04:27
  Frankrike säger att Ryssland kommer att få rekordintäkter från gasleveranser till Europa
  Echos: Ryssland kan i år få rekord på 100 miljarder dollar för gasförsäljning till europeiska länder
  Anton Demidov
  I år, mot bakgrund av en kraftig ökning av gaspriserna, kan Ryssland få rekord på 100 miljarder dollar för leverans av blåbränsle till Europa. Kolumnisten Vincent Colin skrev om detta i sin artikel för den franska tidningen Echos , med hänvisning till data från Citi-analytiker .
  Enligt honom, trots ”sanktioner, högljudda uttalanden och löften om ett embargo”, skickar EU: s medlemsländer 200 miljoner dollar till Gazprom varje dag.
  ”Tack vare prisstegringen borde Ryssland få 100 miljarder dollar för gas levererad till Europa i år, nästan dubbelt så mycket som förra året, när priserna redan var höga. Och detta är utan att ta hänsyn till intäkter från olja, kol och andra råvaror, säger författaren till publikationen.
  Han tror också att Moskva har vunnit den första omgången av ”energistriden” för även om EU köper lite mindre gas så kommer prishöjningen att kompensera för nedgången i utbudet. Enligt observatören, ”genom att hota embargot, men inte vidta några åtgärder”, ”fångades européerna”, och Ryska federationen ”vinner i denna situation.” Colin tillade att Gazproms supervinster helt betalade av kostnaderna för gasledningen Nord Stream 2.
  Tidigare har USA:s biträdande nationella säkerhetsrådgivare Duleep Singh sagt att USA och dess allierade kommer att försöka att så småningom beröva Ryssland all inkomst från olje- och gasexport.
  Medan G7-länderna diskuterar behovet av att skapa en kartell för att kunna sätta ett pristak för rysk olja. Detta rapporterades av Bloomberg den 20 maj, med hänvisning till USA:s finansminister Janet Yellen.
  ”Många, inklusive jag själv, anser att det här alternativet är attraktivt ur en allmän ekonomisk synvinkel, men i själva verket är det en svår uppgift att lansera en sådan mekanism, alla dessa frågor har ännu inte utarbetats”, sa hon i Bonn.
  Enligt byrån kan en sådan kartells agerande minska Moskvas inkomster.

 6. Finland utgjorde 35% av Sverige 1808, Ryssland ockuperade och amputerade Finland från Sverige 1809. Rysslands historiska aggressioner är anledningen till att Ryssland i Sverige kallas ”arvsfienden”. Vi kan inte välja att inte hamna i krig med Ryssland, bara huka under en neutralitet som alla vet att ryssarna kan behandla hur de vill.

  När nu Finland och Sverige blir del av Nato visas de verkliga relationerna upp i dagsljuset. Finlands gräns mot ryska fascistimperiet är Sveriges gamla gräns mot tsarens kohorter. Ryssarna vill spela sina spel, leka sin lekar, hota och förödmjuka oss, som de alltid gjort i kraft av sin relativa storlek. Lyckligtvis finns det nu en betydligt större björn än den ryska på marken, vi tar skydd hos den.

  Om ryska imperiet väljer att trakassera oss ber vi bara amerikanerna ställa in taktiska kärnvapen på femton mils avstånd från Moskva. Fascistryssland kommer att tvingas krypa på samma sätt de själva tvingat oss. Detta är också möjligeheten för ryssarna, det är först vid kgb-partiets imperialistiska nederlag som Ryssland kan demokratiseras.

  • ”Margareta” ännu en som läst historia dåligt eller inte alls! Varför skulle dagens Ryssland vara en arvsfiende? Ryssland av idag har mer demokrati än Sverige vilket en del har svårt för att fatta tydligen…Att kalla Ryssland, som tillsammans med de andra delrepublikerna i Sovjet, som offrade miljoner i kriget mot nazismen och fascismen, för fascister är väldigt magstarkt! Fascisterna av idag hittar du i Kiev, Bryssel och Washington. USA är inte ett skit intresserade av att hjälpa oss de vill bara ha Europas soldater i sitt tänkta angrepp på Ryssland eftersom de på egen hand inte har den minsta chans att vinna ett krig mot Ryssland. Men beska sanningar är inget för krigsivrare som Margareta….

  • Att prata om ”Arvsfiender” avslöjar enligt mig, att din moraliska och själsliga kärna, ligger närmre Azov och Bandera än den svenska folksjälen, som jag misstänker att du TROR att du representerar. Jag känner igen hur du skriver. Jag tycker jag hört dina ord komma ur andras munnar tidigare. Människor som vill spela tuffa och visa vad de går för, utan att tänka efter i ens en minut. Människor som tror att man kan säga vad som helst utan att någonsin behöva stå för sina ord.
   OM du nu är så övertygad, som du låter, om att det Ryska folket är dina fiender, förstår jag inte varför du sitter vid en dator och öser ur dig sån här hatisk retorik. Kriget står i Ukraina! Dina fiender och dina allierade strider där nu. Sätt på dig en hjälm, greppa din käpp och en fana och åk ner och slåss. Hade jag varit övertygad om att jag hade en ”arvsfiende” som hotade och förnedrade mitt land hade inget kunnat stoppa mig. Du är en kycklinghök Margareta Hjortlund. Få inte för dig att du representerar mig, min familj, vänner och älskade.

  • Margareta.
   Om det är att hota, förödmjuka och trakassera andra länder som upprör dig, så är det en aning förvånande att du inte med ett ord nämner alla gånger krigsgalningarna i Vita huset gjort sig skyldiga till detta.

   just nu pågår ett krig i Jemen där USA beväpnar Saudiarabien som är anfallarna. Enligt GP har mer än 300 000 människor dödats i Jemen. Enligt FN:s senaste siffror från 29/4 så har ungefär 3000 civila dödats i kriget i Ukraina.

   Vilket är värst i dina ögon, att döda 3000 eller att döda 300 000?
   Min enkla logik säger mig att döda 300 000 är 100 gånger värre än att döda 3000.
   Vad säger du om USA:s krig i Irak och Libyen? Där beräknas minst en miljon människor har fått sätta livet till.

   När du svamlar om att vi skall samarbeta med USA och t.om låta dom ta hit sina kärnvapen, så låter det som om du faktiskt helt saknar både moral och logik.
   Vad är det som driver dig till dessa vettlösa ståndpunkter? Vad är det som göder ditt patologiska hat mot Ryssland?

  • En fin karamell till @Margareta ovan. Ukrainas styrkor är i utkanten av Moskva. Tydligen har ”The Ghost of Kiev” slagit till igen – njut (glöm inte dela med dig av detta med Hata Ryssland föreningen på Drottning Kristinas väg 4 i Stockholm) 🤪🤪🤪

   Rysk kapitulation härnäst. Här kan du se kapitulationens video
   https://www.youtube.com/channel/UCdKWfPLO_Emwqd8HnTOeJkw/community?lb=UgkxXrkzaSFo2aE_q38cwwpgE-XuCwsIT1SC

 7. Jag förstår nu! Jag försvarar varken Ryssland eller Ukrania i detta krig, men är där så många nazister i Ukrania, så är det beklagligt. Det är problem med demokratin på båda sidor som det verkar. Inga nationer har rätt att kasta sten” när de sitter i glashus” om liknelsen förstås. Hälsningar Gun Inger Gärdsell!

 8. En del påstår intressant nog att nazisterna inte har mycket inflytande i Ukraina för att deras valresultat inte är så höga men det är ju som att påstå att ”liberalerna” i Sveriges riksdag inte har inflytande…De som kallar sig liberalerna är dock få och L kommer knappt in i riksdagen men det är smygliberalerna med andra partibeteckningar som också bekänner sig till den ”liberala” globala diktaturen som påverkar och likadant är det i Ukraina. Nazisterna i Ukrainas regim är det i smyg och några helt öppet eftersom de numera helt litar på att fulmedia censurerar alla obekväma sanningar…Zelenskys största sponsor Kolomoiski styr och avlönar även den numera klart decimerade Azov-bataljonen! Att kalla Ukraina för demokrati är verkligen att smutskasta innebörden i ordet demokrati…

  • Om ukrainska fascister, skriver Gordon Hahn, a Ph.D., an Expert Analyst at Corr Analytics, http://www.canalyt.com and a Senior Researcher at the Center for Terrorism and Intelligence Studies (CETIS), Akribis Group, http://www.cetisresearch.org. Websites: Russian and Eurasian Politics.

   Påståendet att ukrainska nyfascister har litet inflytande stöds vanligtvis av de nyfascistiska partiernas dåliga resultat i ukrainska val. Men antisemitism är inte ett obligatoriskt kännetecken för fascism, och neofascistiskt inflytande mäts inte av antalet platser i ett parlament.
   När det gäller den ukrainska nyfascismens och ultranationalismens förmodade ”marginella” inflytande har det aldrig noterats att det finns så många konkurrerande och ofta ömsesidigt antagonistiska neofascistiska grupper och partier att deras politiska arbete och röster är splittrade och därför misslyckas kandidater och partier att vinna verkställande makt filialkontor eller vinna platser i lagstiftande församlingar. Dessutom ägnar inte nyfascistiska och ultranationalistiska partier huvuddelen av energin åt politik. De är mer intresserade av hot och våld som medel för att bedriva politik än av övertalning och kompromisser. Dessutom tar mer ”mainstream” nationalistiska och ultranationalistiska partier – själva radikala nog och ofta antisemitiska – in nyfascister på sina kandidatlistor, genom vilka de tar plats i Ukrainas parlament Rada. Dessutom splittrar deras maktbegär nyfascister och ultranationalister i många små grupper i Ukraina, vilket gör det svårt att upprepa det nyfascistiska Svoboda-partiets framgångar för ett decennium sedan.

   Neofascister och ultranationalister i Ukraina, som överallt annars, är ointresserade av parlamentarisk politik, debatter, kompromisser och avtalsslutande. De är mer intresserade av gatorna och andra statliga institutioner, mest silovikerna. De går in i parlamentet för att ha en plattform, ta mutor och rikta budgetresurser dit deras grupper kan få tag på dem. Deras område är att tysta alla som inte håller med eller motsätter sig dem, skrämmande marscher och våldsamma upplopp, misshandel och mord, och i slutändan kupper – som inträffade i februari 2014, vilket ledde den halvneofascistiska Maidan-regimen till makten. På den mer vardagliga nivån har neofascistiska demonstrationer – ibland ganska våldsamma – blockerat lagstiftning, säkrat annan lagstiftning och förhindrat Kievs uppfyllelse av Minsk 2-avtalen, vilket bidragit till marschen mot det nuvarande kriget (https://gordonhahn.com/2015/ 31/08/ukraines-neo-fascistiskt-te-kalas-kastar-granater-skjuter-på-polisen-försök-storm-of-rada/).”

   …/Jag känner inte till någon definition av fascism som stipulerar att antisemitism är en nödvändig komponent i ideologin. Någon sorts rasism eller etno-nationellt hat är en väsentlig del av varje lista över komponenterna i fascism (tillsammans med totalitär regimtyp och militarism). Ändå riktar sig den ukrainska extremhögerns rasism mot judar men mer episodiskt än under andra världskriget. Judar är för närvarande ett sekundärt mål, och Ukrainas radikala höger försöker vanligtvis dölja sina antisemitiska idéer även i fall där de kan uttrycka beundran för Adolf Hitler och liknande. Ukrainska nyfascisters, ultranationalisters och till och med många ”moderata” nationalisters nuvarande mål är ryssar i synnerhet men också romer, afrikaner och homosexuella, som karakteriseras som undermänskliga av ukrainska extremismens adepter.

   …/Det kan faktiskt argumenteras att Ukraina är unikt som ett land med genomgripande neofascistiskt och ultranationalistiskt inflytande, men ändå blandat med en hybrid demokratisk-mjuk auktoritär regim. De viktigaste delarna av den vardagliga neofascismens inflytande i Ukraina som en praktisk fråga ligger någon annanstans än de platser som dess apologeter och försvarare fokuserar på.

   …/Jag känner inte till något annat land i världen vars regim föddes olagligt i sina egna medborgares blod i en falsk flagg-operation utförd av allierade nyfascistiska element för att utlösa en revolution och sedan dölja massakerns verkliga ursprung, organisatörer och gärningsmän i åtta år. (Ivan Katchanovski, http://www.academia.edu/38171919/Witness_Testimonies_for_the_Maidan_Massacre_Trial_and_Investigation_about_Snipers_in_Maidan-Controlled_Buildings_Video_Appendix_E?auto=bookmark&campaign=weekly_digest; Ivan Katchanovski, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658245; and https://gordonhahn.com/2016/03/09/the-real-snipers-massacre-ukraine-february-2014-updatedrevised-working-paper/). Som en ukrainsk presidentkandidat, den tidigare försvarsministern för den orangea regimen Anatoliy Hrytsenko, noterade: ”Jag föreslår att en av anledningarna till att (prickskyttmassakern) inte har undersökts till slutet är att någon har fjädrar på sin nos bland dem som nu är vid makten” (https://gordonua.com/news/politics/gricenko-odna-iz-prichin-pochemu-rasstrel-nebesnoy-sotni-ne-rassledovan-do-konca-u-kogo-to-rylo-v- puhu-iz-teh-kto-seychas-pri-vlasti-705668.html?fbclid=iwar1c9xxnp6k48rqnxrz2c6ki18lrnf7k2fhilbk9t2o0cfkx70ceff4egdw).” Veckor senare kommenterade en annan kandidat, Volodomyr Zelenskiy: ”Människor som kom till makten på blod tjänar på blod” (www.pravda.com.ua/news/2019/02/26/7207718/)

   …/Jag känner inte till något annat land i världen som har som sina nationella hjältar personer som Stepan Bandera och hans organisationers medlemmar (Organisationen av ukrainska nationalister och den ukrainska partisanarmén), som mördade tiotusentals judar och polacker i världskriget II (https://gordonhahn.com/2016/01/17/report-maidan-ukraine-the-ultra-nationalist-tradition-and-anti-semitism-full-version-parts-1-3/).

   Jag känner inte till något annat land i världen som tolererar, faktiskt stöder öppet självuttalade neofascistiska ideologiska grupper med väpnade enheter i landets väpnade styrkor och autonoma beväpnade frivilliga bataljoner och vigilantgrupper som tolereras och till och med stöds av staten.

   Jag känner till inget annat land i världen där neofascistiska grupper kan misshandla tjänstemän, mörda journalister och plundra rättssalar utan straff (se länkarna ovan).

   Jag känner inte till något annat land i världen där presidenten delar ut medaljer till nyfascister som öppet erkänner i västerländsk media att de gillar att döda ryssar och rutinmässigt bryter mot ett avtal om vapenvila.

   Jag känner inte till något annat land i världen där presidenten måste gå till neofascistiska träningsläger och övertyga dem om att tillåta regeringen att uppfylla vapenvila och fredsavtal

   Jag känner inte till något annat land i världen där neofascister innehar regerings- och polisposter och rådgivaren till landets befälhavare för dess väpnade styrkor är en neofascist

   Men Ukraina har hjälp att vara ett unikt land. Västvärlden, snarare än att avskräcka spridningen av neofascistiska ideologier i landet, har bidragit till trenden.
   https://gordonhahn.com/2022/05/18/the-influence-of-neofascist-and-other-nationalist-groups-in-maidan-ukraine/

 9. Aldrig i någon annan rapportering från en krigszon, har jag hört att man börjar med att säga att man fördömer någon av de krigförande parterna innan man rapporterar huvudfrågan.
  Varje gång när man diskuterar kriget i Ukraina, så börjar man med att säga: Jag vill först säga att jag fördömer Rysslands invasion i Ukraina, och sedan fortsätter man med det man egentligen skulle säga. Man kan fördöma den om man vill, men varför måste man upprepa detta varje gång man skall diskutera något som berör kriget?

  Därför var det väldigt befriande att höra intervjun med Jaques Baud f.d. natorådgivare och schweizisk underrättelsetjänst., en person som när han analyserade utgick från Rysslands perspektiv. Han försökte sätta sig in i hur situationen var för Ryssland, och hur de kände sig tvungna att agera utifrån deras verklighet. Det fanns inget av fördömande från hans sida, utan snarare förståelse om man kan se det från ett ryskt perspektiv, och inte från sin soffhörna där man kan tycka vad man vill utan att behöva hantera några konsekvenser av sitt tyckande.

  Baud var väldigt tydlig med att Ryssland ville till varje pris få en diplomatisk lösning, men när detta inte gick, så var det två händelser som tvingade Ryssland att agera.
  Den första var i mars 2021, då Zelensky deklarerade att han skulle återta Krim med våld.
  I samband med detta startade en kraftig utökning av militären i den södra delen av Ukraina.
  Ryssland var väldigt medveten om denna upptrappning, och att det innebar förberedelser för ett anfall mot Donbass, men de iakttog enbart skeendet.
  Så kom den verkliga provokationen då Biden den 16 februari, säger att Ryssland skall invadera i Ukraina. Han var alltså medveten om att de skulle anlägga en sådan kraftig provokation mot Ryssland, att de måste agera.
  (Nazistledaren för C-14, tänk på hans tal, då han säger ”vi har startat ett krig som Europa inte sett på 60 år”. Han tar på sig detta, då han vet att hans nazistgrupp torterade och mördade personer i Donbass, för att Ryssland skulle ingripa.)

  Det blev en kraftig ökning av beskjutningen mot Donbass från den 16 februari den var massiv ca 40% mer än vanligt.
  Baud anser att detta var signalen till Putin att deras operation skulle starta.. Den ryska Duman var också medvetna om detta aggressiva agerande. Duman bad därför Putin att erkänna dessa två republiker.. I samband med att Putin gjorde detta, så skrev han en överenskommelse med de två republikerna att de hade rätt att be Ryssland om hjälp om de var utsatta för en attack.
  Baud får frågan om han anser att Putin hade anledning att tro att en attack mot Donbas var på gång.
  Ja, absolut blev svaret. Ukraina hade 60000 till 80000 trupper som stod redo för attack mot Donbass.

  Baud tror också att Ryssland totalt förlorat förtroendet för väst, och därför nu enbart kunde förlita sig på att få en militär seger, som skulle kunna ta Ukraina till förhandlingsbordet.
  Vilket skulle vara svårt då han inte tror att England och USA vill ha fred.

  Skickar med länken till intervjun som är värd att lyssna på, och Baud var på ett specialuppdrag i Ukraina år 2014 för Natos räkning, så han har kunskaper om situationen i Ukraina.

  https://www.youtube.com/watch?v=r4zReg7Bhu8

  • Nya Dagbladet har en utmärkt sammanställning idag om vad som hänt i Azovtal och Ukraina! Fulmedia vågar absolut inte ha sådana skriverier i sin blaskor och och definitivt inte SVT! Rekommenderad läsning till alla som inte tror att Ukraina styrs av nazister…

  • Så är det, Vivianne. Skall man efterklokt kritisera Ryssland kunde man hävda att de borde ha agerat resolut redan 2014 då den ukrainska armén var ytterligt försvagad och nazistbataljonerna inte ännu hade dagens omfång. Minskavtalen var en räddningsplanka för Kiev-regimen som stod inför ett militärt fiasko. Ryssland borde aldrig ha litat till dessa överenskommelser som inte var värda pappret de var skrivna på.

   I åtta års tid har Kiev-regimen med Natos hjälp rustat upp sin armé och byggt en ”Maginot-linje” av betongbunkrar och skyttegravar mot Donbass. Varför skulle man göra något sådant om man betraktade området som eget land och tänkte följa Minskavtalen ? Kiev-regimen ler i mjugg när EU gråter över civila offer eftersom dessa offer är samma människor som Kiev beskjutit sedan 2014. Väldigt få icke-ryska bland offren.

   Duman bad presidenten erkänna republikerna Donetsk och Lugansk men fick göra det två gånger. Först fick de ett nej men sedan eskalerade beskjutningen och erkännandet gavs. Ett annat beslut hade lett till inrikespolitisk storm i Ryssland.

   Men nu är det så dags. Genom att vägra lyssna på Ryssland har västmakterna förorsakat det som de desperat nu försöker hindra, nämligen Ukrainas upplösning och de rysktalande regionernas återgång till Moskva.

   • Ja, hela agerandet från Ukrainas sida har varit så kontraproduktivt att man undrar om inte det hela är en jätteslug plan som iscensatts av Putin och regimen i Kiev är helt med på detta! Zelensky blir av med Azov-bataljonen och de flesta av nazisterna i utbyte mot att slippa de ”besvärliga” Luhansk och Donetsk som ändå var förlorade för Ukraina genom Poroshenkos klantighet. Samtidigt har oligarkerna i Ukraina berikat sig på stödet och räknar kallt med att lura till sig ytterligare miljarder från lättlurade västländer.

 10. Mer om ukrainska fascister.

  Nazism for Export
  Huvudtesen som McLellan ständigt upprepar i all sin korrespondens är att ”Azov” inte kämpar för Zelensky, inte för Nato eller för EU. Enligt honom är ”Azov” inte så mycket ett regemente som idén om en nynazistisk ”väckelse” av Ukraina.
  https://www.stalkerzone.org/nazism-for-export/

  “Right Sector” is a Modern “SS”
  Enligt den före detta militären är Ukraina idag detsamma som under andra världskriget: ”Azov” (frivilligregemente, sammansatt av Ukrainas nationalgarde och ”höger sektor”, är ”en modern version av SS (straffmilitär) Nazisternas styrkor), och DPR är sovjeterna”. Bland de två sidorna av denna konflikt om ”lyckosoldater” stödde jag ovillkorligen den första. Jag har upprepade gånger föreslagit att amerikanen skulle intervjuas, men han vägrade och förklarade att han inte litar på den ”korrupta ryska pressen”, men för några dagar sedan kontaktade John själv och bad mig att publicera hans berättelse på villkoret av anonymitet.
  https://www.stalkerzone.org/right-sector-modern-ss/

  Fransk volontär uppmanar Macron att förklara hjälpen till nazister i Ukraina
  Adrien Boquet kommenterar de ukrainska nazisternas symbolik.

  De franska myndigheterna och president Emmanuel Macron borde förklara varför landet beväpnar militanterna från det nationalistiska Azovregementet i Ukraina.

  Detta samtal gjordes på Sud Radio av före detta soldaten Adrien Boke, som tidigare hade besökt Ukraina som medlem i ett humanitärt uppdrag.

  ”Jag vill ställa en mycket enkel fråga och jag pratar med den franska regeringen. Hur kan du förklara och hur kan du motivera det faktum att den ukrainska militära formationen, vars soldater bär insignier från SS och Tredje riket, är beväpnade med vapen som Frankrike och Europa levererar till Ukraina? han sa.

  Enligt honom, med hjälp av västerländska vapen, som skickades till Ukrainas väpnade styrkor, legitimerar de azovska militanterna sin position i officiella ukrainska strukturer.

  Volontären uppgav att två tredjedelar av den franska militären är upprörda över tillförseln av västerländska vapen till Azovfolket. Och han föreslog till och med att denna negativa uppfattning började nå myndigheterna i landet.

  Enligt hans åsikt började även Frankrikes president Emmanuel Macron förstå tvetydigheten i situationen, som inte längre behöver stödja desperat anti-rysk retorik efter att ha vunnit valet.
  Som EADaily rapporterat är detta inte första gången som Adrien Boquet har blåst upp den franska etern med känslomässiga ”pro-ryska” uttalanden som var resultatet av de nazistiska brott han såg i Ukraina.

  Att han fortsätter att bjudas in till radion visar att det finns en växande efterfrågan i det franska samhället på sanningen om vad som händer i Ukraina.
  https://eadaily.com/ru/news/2022/05/20/francuz-volonter-prizval-makrona-obyasnit-pomoshch-nacistam-na-ukraine

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here