Valets vinnare 2022

90
3079

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

(Denna artikel publicerades ungefär vid denna tid 2018 på Jinge.se med titeln ”Valets vinnare 2018”). Är den rentav något aktuell idag? Alltför radikal tolkning? Beklagar borttagna bilder.

Valets vinnare 2018 (och 2022?)

___________________________________________________________
Som bekant är det val idag i Sverige. Som så många gånger förr talas om ödesval. Jag har bidragit litet, litet grann i debatten: Vad kan man rösta på? och med artiklar om SD, som jag inte röstar på Röst på SD innebär stöd för hets mot Ryssland och globalism?

* I all anspråkslöshet avslöjar jag redan nu Valets verkliga vinnare. * (Låt inte detta hindra Dig från att gå och rösta i sista stund).

Jag har noterat:
* en stor samstämmighet mellan partiledarna för riksdagspartierna;
* att ingen seriös debatt av riksdagspartierna sker om Sveriges närmande till krigsorganisationen NATO;
* att ingen kritisk diskussion sker av dessa om Sveriges deltagande i det USA- och NATO-ledda kriget i Afghanistan;
* att ingen kritisk diskussion sker hos riksdagspartierna av USA:s brutala krigspolitik i länder som Syrien och Libyen;
* att de ökade socioekonomiska klyftorna i samhället knappast uppmärksammas (visst undantag för V);
* att pensionsfrågan inte alls uppmärksammas;
* att inget av riksdagspartierna framför allvarlig kritik mot kapitalismen;
* att ” ” framför ett socialistiskt alternativ;
Men jag har röstat.

Det är väl ändå troligt att högerpartiet SD och Vänsterpartiet blir valets stora vinnare jämfört med röstsiffrorna 2014. Trots att SD så kritiserats av alla andra etablerade partier. Detta kan ses som ett slags misstroendevotum mot det politiska etablissemanget. SD är ett parti som kraftigt vill begränsa invandringen (valmanifestet).
Men ur ett annat mer grundläggande perspektiv kan man säga att kapitalismen segrar i valet. Detta förutspådde jag i presidentvalet i USA 2012 och 2016 och jag fick helt rätt, eller hur? Lita på mig!

Kapitalismen går sedan 2-3 decennier med generellt ökad arbetslöshet, som minskat under högkonjunkturen. För 30 år sedan ansågs 3 % arbetslöshet vara alltför hög, och nu anses 6 % arbetslöshet vara en låg siffra. I detta millenium ses ökad krigföring om kontroll över landområden och naturtillgångar i Kapitalets vildsinta jakt efter högre vinster. USA som den särklassiga brutala krigsaktören med miljontals döda och fler sårade och flyktingar – utan särskild i kritik av ledande politiker eller etablerade media i Sverige. Genom den djupt odemokratiska kapitalismen är bestämmanderätten i händerna på en liten grupp utan demokratisk insyn. Målet är ökad vinst för den egna verksamheten, inte människor eller samhällets behov. Med samhällelig kontroll över produktionsmedel och naturtillgångar skulle man väsentligen kunna slippa krigen, planera för en långsiktig politik med planmässig, sund användning av naturtillgångar och för samhällen där alla fick arbeta.

Efter finanskrisen för 10 år sedan som betalades främst av arbetarklassen och folket håvar Finanskapitalet åter in skyhöga vänster. Flammans skriver ”De fyra storbankerna kontrollerade totalt 80 procent av bolånemarknaden och deras vinst uppgick 2017 till svindlande 106 miljarder kronor.” Finanskapitatalet vinner valet

Detta innebär bland annat att:
* Ägandet av och kontrollen över produktionsmedlen och naturresurser finns hos en lite, liten rik del av befolkningen, men inte hos arbetarklassen och folket som tjänat ihop rikedomarna;
* Beslut fattas utan folklig, demokratisk insyn;
* Möjligheterna till ökad profit blir avgörande, ej folkets behov;
* Arbetslösheten väsentligen kommer att bestå, i stället för att kunna avskaffas vid folkligt ägande av produktionsmedlen och naturresurser
* Hänsyn till miljö, natur och klimat kommer i andra hand, efter profitintressena;
* De ekonomiska skillnaderna, som ökat detta millenium;
* Ett fåtals kontroll över massmedia hindrar att väl underbyggd kritik av dominerande uppfattningar knappast kommer fram.

De senaste 2-3 decenniernas utveckling och officiell statistik talar för att det är hög sannolikhet för att denna bedömning blir riktig.

Ett alternativ
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi?
Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.
Kapitalism is not working images

Jag tror alltså att ett socialistiskt Sverige med ökad demokrati bättre kan ta itu med de stora, reella problem som nämns ovan. Enligt min uppfattning ska där finnas tros- och yttrandefrihet. Kreativitet ska uppmuntras. Löneskillnader kommer säkert att finnas. Den sociala tryggheten ökar bl.a. genom att arbetslösheten i stort sett avskaffas. Utbildningar och hårt arbete ger högre inkomst som nu, men de stora skillnader i inkomst och förmögenhet reduceras markant, vilket ökar förståelse och samhörighet mellan människor.

Det finns starkare opinion för detta än många tror. Detta framkommer i opinionsundersökningar som jag presenterat i ett tidigare blogginlägg. Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen?

intressant.se, Sverige, politik, Val,ekonomi, kapitalism</a rel=”tag” href=”http://bloggar.se/om/demokrati”>demokrati, socialism, alliansen,jämlikhet, ojämlikhet, imperialism
skatter, SD, Fi,Gudrun Schyman, segrare, socialdemokrater

Föregående artikelBlir inte färdig med  9/11 så lätt. 
Nästa artikelVärldssvält för dörren?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

90 KOMMENTARER

 1. Det kallas alltid ”ödesval” av de som splittar oss och är med i den klubb där vi inte är med.

  https://rumble.com/v1b8tid-george-carlin-its-a-big-club-and-you-aint-in-it-the-american-dream.html

  Magdalena Andersson är med i WEF.
  Annie Lööf spankulerar ut ur Bilderberggruppen med ett stort leende.

  När kommer folket vakna och organisera sig genom ny alternativ som valsamverkar?

  När kommer sossarna i SSU, S-kvinnor och Reformisterna ta sig i kragen och fraktionera sig i ett äkta demokratiskt socialistiskt alternativ, mot kanslihushögerns korrupta ”Stockholmsklegg”, som så passande Juholt uttryckte det?

  • @Martin Gustavsson – Valsamverkanspartiet 11 september, 2022
   När kommer Sverige att få ett politiskt system som ger folkviljan inflytande eller kontroll? Den nuvarande ”demokratin” är styrd, den styr inte.

   Ny kommentar: Du menar kanske, fly eller illa fäkta. Detta val, liksom alla andra, förändrar i grunden ingenting. Det är styrt.

   • Karl W!
    Du får gärna förklara, på vilket sätt detta val är styrt.
    och då gärna med en beskrivning.

    Trots allt som jag ser det utifrån vårt av tradition
    demokratiskt uppbyggda system, finns ingen annat
    som fungerar inom överskådlig tid.
    Om man skall göra nytt och bättre som
    folkviljan accepterar, kräver det
    ett idogt organiserat arbete som inte sker
    helt enkelt.

    • Tror Karl W menar att bristande utbildning och fulmedier styr folket och det har han i så fall rätt i, anser jag.

     När jag talar med vanligt folk så är det uppenbart. De har inga kunskaper i filosofi, psykologi eller vetenskapsteori, följaktligen kan de inte skilja lögn från sanning effektivt.

     Helt okritiskt är de oftast uppkopplade på Facebook eller Youtube, trots att de vet vilka som kontrollerar den dolda shadowbanningen och den öppna oblyga censuren.

     Folket accepterar en bättre demokrati som den i Schweiz, där folket har initiativrätt och folkomröstningarna är beslutande. Vissa är t.o.m. så intelligenta att de förstår att en ökad kompetens krävs hos folket om det ska bli bra. Det förstår inte politikerna som borde ha kompetensen. Sokrates, ofta ansedd att vara världens visaste man, förstod också vikten av kompetens.

     Men folk i allmänhet bänkar sig villigt framför den fulmedia som är lätt att avslöja som patologiskt lögnaktig för varje eget tänkande individ.

     På så vis blir valet styrt. Även den intelligentaste av oss, som saknar karaktären att stänga av dumburk eller dumbphone, riskerar alltid att bli hjärntvättad av den. Så är valet styrt.

   • Jodå Karl, men det är bara så styrt som folket självt tillåter det att vara. De kan närsomhelst sluta tro i blindo på fulmedia och alla de bankmaffia-vänliga fållor som presenteras där, samt börja botanisera bland valsamverkande nya partier och börja göda dem.

    Själva valsystemet är ganska tryggt, med fåtalet undantag, där fängelse och omval kommer rätta till det hela:
    https://swebbtube.se/w/81e4Hkeza7HrjkCFJWFrLE

    …så vida de inte vill att Örebros orättvist behandlade hämtar grepar och yxor förstås och rättar till det själva…

 2. Av många hör man att en tydligt oväntat klar ”vinnare” är det alltmer tilltagande obehagliga, högljudda och alltmer ovänligt oförsonliga samtalsklimatet.

  Börjar vi möjligen få ett slags trumpskt och populistiskt ovänligt och skränande amerikanskt politiskt klimat?

  Såg att under den amerikanska McCarthy-eran på 1950-talet var c:a 12% av amerikanska befolkningen rädd att yttra sina åsikter av någon slags ”social skamrädsla” vid vissa situationer; idag är det mer än hälften! Det är skrämmande siffror.

  Politik handlar väl ändå inte att alla måste tycka lika samtidigt och att man jämför politiska synsätt med varandra utan att typ slå varandra i huvudet med en alltmer illaluktande gammal brunaktig falukorv (Se där! Nu var jag också bitsk! Så lätt det är).

  Polariseringen är alltför affektiv och emotionell. En slags alltmer subjektiv och självgod intolerans och ovilja att lyssna på vad andra tycker och uttrycker sig.

  Jag får väl säga som de äldre kloka katolska biktfäderna: ingen synd är så stor att den inte kan förlåtas!

  • Johan d N
   ”Politik handlar väl ändå inte att alla måste tycka lika samtidigt och att man jämför politiska synsätt med varandra utan att typ slå varandra i huvudet med en alltmer illaluktande gammal brunaktig falukorv (Se där! Nu var jag också bitsk! Så lätt det är).”
   Du är förlåten. Tio AveMaria och gå i frid.
   Bl.a. har politiken handlat om att genom olika överenskommelser hålla SD:s väljare borta från inflytande i den sanslöst dåligt skötta invandringspolitiken. Sossar et al har importerat och cementerat halva världens motsättningar inom vårt land. Går det att reda ut? Tror inte det. I varje fall inte med vackra ord.

   • Sverigedemokraternas över åren kraftiga opinionsframgång är självklart ett SYMPTOM på att något i förtroendeväg tappats, förlorats och gått sönder i det politiska Sverige.

    Balansgången blir svår: socialt och ekonomiskt vill oftast -och säkert- de sverigedemokratiska väljarna ha en stark närmast socialdemokratisk social och ekonomisk politik för sin väljarbas, och inte en moderat nyliberal nedskärningspolitik. Ibland är oftast Sverigedemokraterna ett nationalistiskt socialdemokratiskt socialekonomiskt parti.

    Här kommer den skarpaste politiska och djupt ideologiska skillnaden att finnas, ett minfält.

    Det behövs bara två principiella avhopp som riksdagsvildar från hårt principiella partier som SD eller motpolen Liberalerna så är en ny Kristersson-regering slutkörd och i diket.

    Jag oroar mig för Sveriges rykte i världen som inte det minsta kommer att gynnas av dagens politiska slagsida. Men det är en helt annan fråga som ingen vet något om och som ligger i framtiden.

    Men nu har Sverige hamnat i Orban-, Kaczynski-, Salvini- och Le Pen-lägret. Frågan är om majoriteten av svenskarna kommer att stå ut med denna nya populism mandatperioden ut. Det tror inte jag.

    Huvudstaden är numera överlägset röd och blir vänsterstyrd, så som det ofta är i världen. Om inte annat är det ett svenskt ideologiskt hälsotecken.

    • Hej Johan
     Du får göra som vänstermänniskor i Ryssland.
     Situationen blir så ohållbar att de får flytta därifrån.
     Ryssland saknar dem INTE.
     Antingen är man FÖR eller är man EMOT.
     Jag är tvärsäker på jag klarar Ryssland därför jag är FÖR.

    • Sverigedemokraternas framgångar är ett resultat av både vänsterns och högerns öppna hjärtan och bristande rationalitet.

     https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/03/04/olika-former-av-logn-del-7-kansloargument-kan-leda-bade-till-rationalitet-och-logn/

     Svaret är nu lika icke-rationellt, från dem alla, i olika grad. Fler poliser, hårdare straff, utvisningar och återvandring, eller helt enkelt ”hårdare tag mot bruna barn” som de sjöng nyligen i Herr Talman i den politiska satiren på SVT, för det blir ju resultatet om man inte har ögonbindel.

     De har unisont förstört vår nation åt globalistmaffian.

     Ingen av partierna använde vetenskapliga metastudier som visar att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens. Ingen använder rationalitet i balans med känsla. V fäller inte globalismens imperialistiska partier S & C.

     Vänstern är inte SD:s eller borgarnas antipoder. De är åttlingar.

     Kommunistiska partiet valsamverkar inte brett och utgör därför heller inget trovärdigt alternativ. Väl inne i Riksdagen tror jag personligen att de skulle krossa det ohederliga Vänsterpartiet ganska kvickt. KP är helt enkelt intelligentare än V och angriper den orättvisa och den bankmaffia som nästan ingen gillar. Ointelligensen ligger blott i brandingen/namnvalet.

 3. Jo men visst, önskar alla partier en rättvis och tillgänglig välfärd för varje människa.
  Frågan är, hur nå målet? Moderaterna försöker genom förnedringspolitik. Kd försöker också likt M, fast inte uttalat med samma brutala metoder.
  Liberalerna vill så gärna men förstår inte verkligheten, så därför saknar de svar på frågorna.
  Sossarna vill, men tappat delvis fästet till sin väljarbas och försöker göra rätt till den grad att de riskerar att utplåna sin socialistiska värdegrund.
  Vänsterpartiets identitetspolitik har inneburit mer snack än verkstad som inte attrahera det arbetande folket.
  Mp förmår inte heller vinna folkets röst och därtill saknar förmåga att marknadsföra sitt viktiga budskap om miljö o klimat.

  I sin frustration som ett rop i natten där ingen svarar, väljer 20% av väljarkåren i sin besvikelse ett parti
  vars historia i närtid är befläckad med fasansfulla brott mot mänskligheten.
  Så klart, innehar varje medborgare med rätt att rösta ett ansvar, men man bör också fråga sig vilket ansvar har de etablerade partierna, i fråga att organisera och förvalta det land, som de var med och byggde.
  Det kan också vara så att vi får de företrädare vi förtjänar.

  • Olof du talar om ett parti vars historia i närtid är befläckad med fasansfulla brott mot mänskligheten. I närtid vilket år är det?
   Inget av våra riksdagspartier talar om nynazister i Ukraina, om deras brott mot mänskligheten som sker i nutid. I stället skickar man vapen till dessa kriminella element. Vapen som bl.a. hamnat i Idlib i Syrien hos al-Qaida, svenska vapen.

   Nu är Eva Bartlett i Ukraina och avslöjar alla lögner som Väst:s media sänder ut, som de fått direkt av nazister i Kiev, precis som i Syrien fick media nyheter direkt från extrema islamister och deras kompisar ”Vita Hjälmarna”.
   Hon berättar vad som hände med separatisterna sedan år 2014 och innan Ryssland kom in de blev tillfångatagna, torterade och avrättade.

   Eva Bartlett berättar om: nazistförbandet Tornado”I publish the details of my trip to the place where the base of the company of scumbags ”Tornado” was located. Let me remind you that the militants of this formation kept a huge number of people in fear. Many of them are still afraid to remember them. Cruel tortures, kidnappings in broad daylight, violence – only a small part of what the ”tornadovites” were doing”

   Eva Bartletts artikel:Tidigare nazist/Aidarfängelse, där de svalt, torterade och låtsas avrättade fångar. #UkrainianWarCrimes

   Från mars 2014, tog Aidar över och militariserade en korvfabrik nära byn Polovinkina, norr och strax väster om Lugansk. De förvandlade en del av det till ett fängelse för LPR-civila och militärer, nästan svalt dem. torterade dem och dödade några. Det är okänt hur många som fanns där under åren. många återvände inte till sina familjer. Om de är döda har deras kroppar ännu inte hittats.

   Baserat på vad jag hörde vid det tidigare fängelset och vittnesmålen som publicerades före och sedan dess befrielse i mars 2022, var Aidar verkligen skyldiga till krigsförbrytelser. Tänk på tidpunkten för befrielsen mars 2022.

   https://www.youtube.com/watch?v=j2Bz13iCR9s

   • Ja, Vivianne. Frågan om vem som egentligen är ”nazist”, samt vad en ”nazist” egentligen är, blir i det ljuset mycket intressant, men sådant lär inte intressera ”Olof” som verkar ha till uppgift att sprida fulmedias ensidiga propaganda så att näsan växer sig halvmeterlång.

    Jag tror inte längre att vår bäste ”Olof” är en vanlig svensk medborgare, men snarast en del av Goebbels-media, eller ev. får betalt av MSB:s psykologiska försvar, som numera leds av de som sannolikt mördade Olof Palme.

    Soldathandboken SoldF varnade oss för det här. Att uppleva det är orwellskt och i enlighet med boken 1984.

    De som applåderar Azov-bataljonen och statskuppen mot demokratiskt vald president i vår riksdag är ”demokrater”.

    De som är emot stödet av denna nazism-diktatur är ”Nazister!”

 4. Det här är inget val. Efter giftmordskampanjen där de uppmanade och i många fall tvingade människor att injicera sig med okända preparat med förödande konsekvenser, skall dom sitta bakom lås och bom i väntan på rättegång. Istället pådyvlar dom oss en illegitim omröstning om vilka kriminella som ska fortsätta förstöra vårt Land via de hemliga förrädarträffar där de erhåller sina globlistorders. Det i sig är landsförräderi, att bevista stängda möten där en fiendegrupp till nationalstaterna beordrar ’de folkvalda’ att bedra medborgarna. Så faktiskt är det, så krasst är det

 5. Valet står mellan diktatorisk Globalism eller demokratisk Lokalism.
  Inga riksdagspartier förstår det.
  Folket måste agera själva.

 6. Du har en röst, men inget val… Maggan eller Ulf. Same shit. En dystrare dag har jag aldrig upplevt än denna. Mer NATO oavsett vem som vinner, mer privatisering oavsett vem som vinner, sämre media skola vård omsorg osv. oavsett vem som vinner. Demokratin är död. Sverige är dött. Svenskarna är Amerikaner.

  • Du har en röst och ett val. Att majoriteten gör fel är inget argument för att du skall göra fel. Tusen flugor kan ha fel. Skit smakar inte gott.

   Var ett gott föredöme! Gör som Jesus! Meditera flitigt! Och försök vara bättre än Jesus! Organisera valsamverkande partier och anslut dig, samt rösta rätt! Rösta för äkta folkstyre och anständighet!

   Vill inte ditt lilla skitparti valsamverka så starta ett nytt som fattar att det finns en 4%-spärr! Anslut dig till alla de som vill göra rätt och gör rätt!

   En bägare fylls droppe för droppe. Fyll den med friska välsmakande droppar!

  • Hej,
   Snälla Pinny, Sverige är ett VÄSTLAND.
   Med liberala England och i förlängningen USA som inspiratör.
   Till det finns inget val, mer än valet att flytta härifrån.

   Tyvärr vill (ville?) den rödgröna socialdemokratiska regeringen omöjliggöra detta för svenska pensionärer genom att dra in alla pensionsutbetalningar (garantipension) för de som valt eller vill flytta utomlands.
   Den enda utkomst du får till dig i så fall är privata pensionsförsäkringar och premiepension.

   Man måste granska vänstern vad dom gör och inte bara vad dom säger.
   Utgå istället från att alla partier säger något bra för sina väljare och tänkta väljare.
   Politik är ofta ett fulspel.

 7. Kapitalismen valets segrare?
  Jomenvisst är det så.
  Men är det inte kapitalismen som är ”liberal demokrati”?
  Så har jag uppfattat det i alla fall.
  Det är precis som Västvärlden är rädda för länder i öst därför där finns ett alternativ till den liberala demokratin som kan locka och attrahera människor.
  Ett slags ”folkets makt” som inte främst går genom företag, ägande och kapital även om sådant finns där som en mer eller mindre given del.
  I östländerna varierar det från land till land om inte länderna direkt är allierade med USA förstås som exempelvis Sydkorea, Japan och Taiwan.
  Extra intressant är att det stora landet Indien som åtminstone förut varit hårt kopplat till Storbritannien och England nu verkar bli allierad med Ryssland istället.
  Jag gillar det.
  Vänner är inget man kan kräva.
  Vänner är något man förtjänar.
  Ryssland verkar få fler vänner medan USA och Västvärlden allt mer isolerar sig från omvärlden.
  En något ruggig tanke om man tänker på vilka maktmedel Västvärlden och kanske främst USA förfogar över.
  Men en del av det lär nu bli till utbrunnet skrot i Ukraina.
  Men rubriker i SVT Public Service som: Rysk robotattack mot järnvägsstation i Ukraina med femton döda.
  Med en dold uppmaning till svensken, ”Hu så hemska ryssarna är!”

 8. Globalisternas Annie Lööf anar chans att nå maktens topp med centern genom samarbete S+M. OM det blir 175 för motståndarna till S finns möjligheten förutsatt att Annies lockrop har framgång. Vad skulle hända med M om dom nappade?
  Nåväl de socialistiska entusiasterna bakom denna artikeln har som vanligt inget recept för hur man får begåvade människor att anstränga sig.
  Deras kritik mot den privata makten i Sverige behöver kompletteras med att man tar upp hur dessa svenskar i sin tur är underhuggare till de mäktigare globalisterna och vad som händer om dessa svenskars makt slukas av imperiet.
  Det är inte ngt trivialt problem.
  Å den andra sidan är socialisternas motståndare libertarianerna av uppfattningen att skatter till varje pris ska minimeras.
  Dom amerikaner som representerar det synsättet tyckte tom britternas kolonialvälde var bättre eftersom skattesatsen var lägre än det som kom efter revolutionen.
  Dvs libertarianer av den sorten ser inte något värde i att USA efter frigörelsen kunde finansiera infrastruktur och industrialisering i Norr.
  Utan ser fortfarande britternas favoriter i söder som dom förorättade.
  Även Paul Craig Robertsgav nyligen uttryck för den sistnämnda uppfattningen.
  Jag tror att libertarianer i USA är fastlåsta vid tanken på att en federation inte skulle kunnat samarbeta och kompensera provinser i det fall att vissa av dem förlorar på tariffer medan andra vinner.
  I USA har dom fastnat i ett oflexibelt synsätt.
  Dom har inte ens kunnat enas om Alexander Hamilton eller Andrew Jackson var till gagn eller till skada angående deras agerande med bankväsendet
  Socialister å den andra sidan saknar kreativitet och fantasi och klamrar sig fast vid en ideologi som härrör just från det brittiska imperiet.

  Och vars aristokrater mycket klarsynt förutsåg hur dom skulle kunna dupera massorna att låta sig styras av den aristokratin vilket har varit fallet sen dess och utan att socialister vill se det större sammanhanget.
  Aristokraterna uppmuntrade frambringandet av alla ideologier och socialister vill inte kännas vid att Marx var en av aristokraternas medhjälpare.
  Och inte analysera varför dom nappar på aristokraternas bete.
  Nyckeln för britterna var att splittra länder inifrån och förhindra framväxten av en kompetent medelklass hos rivalerna.
  Marionetten Obama var mycket öppen på den punkten när han talade till Usas militär och alltså framställde andras länders utveckling som ett hot som behöver bekämpas militärt.

  Socialister insisterar på kollektivt ägande men Kina har prövat det och bytte till att delegera till massor av privata företag.
  Kina är pragmatiska och behåller det som fungerar men till skillnad från amerikanerna modifierar dom flexibelt när det ger bättre resultat.
  Mitt intryck är att många socialister inte har ingenjörsbakgrund men däremot tillhör andra intellektuella sammanhang.
  Kina däremot har gjort ett mått av naturvetenskap till en viktig del av allas baskunskap om jag fattat rätt.

  • Intressant.
   Jag tror på Kina. Miljömedvetande kommer så småningom även där.
   Jag tror redan det görs mycket där även om det inte påtalas här.
   Väst vill vara Bäst.
   Men tiden har sprungit ifrån den då omvärlden inte alls är overksam längre.
   Ryska staten gör vad den kan att få bort alla koleldade bostäder främst öster om Uralbergen.
   Gasnätet byggs ständigt ut.
   Unga ryssar nappar direkt men inte alltid lätt att lära gamla hundar sitta.
   De har öst kolbitar i spisen sedan barnsben och svårt att tänka sig något annat.
   Runt huset blir den vita snön gråsvart av kolsot.
   Tänker de på att de faktiskt andas också?

 9. Jodå, visst är det så att politbyrån deras byråkrater och politruker flyttar fram sina positioner oavsett vem man utropar till ”segrare” i ”valet” och som sedan länge lierat sig med storfinansen enligt modell från Saltsjöbadsandan. Och hela detta etablissemang som lägger beslag på ca hälften av landets tillgångar via skatten darrar inför SD:s framgångar även om de ännu inte gett upp hoppet att till slut få in även SD i sin fålla och tämja dem. När ekonomin blir ännu sämre och den vanliga ”svensson” inte längre kan betala sina elräkningar utan går minus varje månad, solresorna är ett minne blott, den importerade maten svindyr och huset auktioneras ut av banken eftersom räntorna skjuter i höjden då ska ni se att det blir fart även på ”svennebanan” till slut. Frågan är om det inte är för sent att vakna då? Det partiet som då kommer att bli stora i Sverige kommer att få SD att verka som svärmorsdrömmar i gosskören. Som man bäddar får man ligga…

 10. Vad som förvånar är den hovsamma hållningen som förekommer till högerextrema Sverigedemokraterna i den allmänna debatten. Så även gäller det röd gröna tonfallet som blivit förvånansvärt återhållsamt i jämförelse med föregående valrörelse 2018. Inte ens V;s Nooshi Dadgostar gjorde mycket väsen av sig i ämnet. Den jag upplevde mycket tydlig i sin markering var Mp;s Märta Stenevis absoluta avståndstagande mot detta parti. Något som- märkligt nog- inte gav några poäng på tidningsdrakarnas ledarsidor.

  I jämförelse; Året var 1991 då Bengt Westerberg reste sig från soffan och lämnade SVT studion när Ny Demokratis Ian o Berth steg in i lokalen. En händelse som är tydligt markerad i våra historieböcker. Detta Ny Demokrati, ett förhållandevis mycket annorlunda och mer idéfattigt parti i jämförelse med SD:s tydliga nationalistiska profil i en omvärld som ter sig än mer oförutsägbart. Och som enda parti har de dessutom ökat sympati och tillströmning av medlemmar .
  Vad detta sammantaget bär med sig i en orolig och än mer oförutsägbar omvärld är det ingen som så klart vet! Men oavsett, en minst sagt oroväckande utveckling när dessutom detta pari vinner många anhängare bland våra ungdomar.
  Tänker- i salig åminnelse på Hans Alfredsson och texten till sången ÖL.
  ”Kan undra om barnen får det som vi”

  • Olof,
   Du låter som militären och kartan.
   När verkligheten inte överensstämmer med kartan så är det ändå kartan som gäller.
   Eller vänsterns sagobok med alltid lyckliga slut om du så vill.
   Problemet är bara att Sverigedemokraterna kom och visade på verkligheten.
   Då ville allt färre tro på sagoboken.
   Humanism är vackra tankar men överdriven blir humanismen en samhällets förstörare därför inte tillräckligt många är just humanister.
   Samhället måste hantera människorna som dom är inte som de önskar att de skulle vara.
   Det är inget annat än falska profetior.

   • ”Militären, terrängen och kartan” var något Napoleon lustigt beskrev preussarna för. De litade mer på kartan än slagfältets terräng, helt enkelt.

    I vår tid står det väl mer för att man litar på en teoretisk beskrivning än dess utövande i praktiken: ungefär som att torrsim på land är det bästa sättet att lära sig all livräddning till sjöss.

  • Olof du skrev: MP:s absoluta avståndstagande mot detta parti. Jag skrev till flera miljöpartister för några år sedan och undrade hur de kunde stödja att ge en miljard skattekronor till Ukraina, där fascismen/nazismen får gro och blir hyllad.

   Fridolin stod och försvarade dessa miljoner som blev en miljard kronor, att man måste stödja demokratiprocessen i Ukraina. Problemet var att efter USA:s kupp gick demokratin rakt ned i ett djupt hål i underjorden, och import av utländska nazister blev omfattande. De var ju bra krigare sa USA, och förbjöd att nämna dem som nazister, USA ringde direkt till en åklagare i Ukraina och sa till honom att åtala en tidning som kallade nazister för nazister, De är dock så starka, så de går inte att tysta.
   Ingen i MP gav mig ett svar.

   Miljöpartiet är hycklare när det gäller bruna krafter i Europa. De tiger om den största faran i Europa i dag, nämligen Ukraina, som blir mer och mer odemokratiskt och mer och mer tillåtande till nynazister vilket man inte sett någon annanstans i Europa.
   De tiger om Ukraina, är de verkligen helt ovetande?. Professorer/statsvetare som forskar i ukrainas historia, anser att man blundar för den förfärliga utveckling med aktiva nynazister i Ukraina.
   Miljöpartiet påstod att de skulle vara en kraft mot nazister oavsett var de dök upp, men de tiger om den värsta uppfödningen av dessa i Ukraina.

   Det är ett sådant hyckleri och det blir löjeväckande att klaga på SD, om man inte starkt klagar på Ukraina som är tusen gånger värre när det gäller nynazister och högerextremism. SD är bara en liten bris, medan Ukraina är en storm av brunsmet som sveper som en storm över hela Europa och USA.

   I Italien demonstrerade ukrainare, men möttes av tusentals motdemonstranter som skrek nazister, fascister åt dem och pekade på porträtten av Bandera som de gick med. Italien vet vad det vill säga med en fascistisk regim.

   Fascisterna i Ukraina tar mer och mer plats i det offentliga Ukraina. Nyligen blev den tidigare ledaren för den ukrainska fascistiska paramilitära gruppen ”Right sector” utsedd till rådgivare till överbefälhavare för landets väpnade styrkor. Dmitry Yarosh annonserade sitt jobb på Facebook.
   ”By order of Lieutenant-General Valeriy Zaluzhny, I have been appointed adviser to the commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces. Thank you for your trust! Together we will win!” he wrote.

   I april 2021 fick Eduard Dolinsky, sin facebook blockerad då han berättade om nynazisternas marsch i dag i Ukraina, då de hyllar The Nazi SS Galizia Division. Han är generaldirektör för Ukrainska judiska kommitten. Detta händer hela tiden nu alla som berättar om nynazisterna i Ukraina får sina konton blockade på twitter, facebook och youtube. Allt för att förleda världen att tro att nynazister inte existerar i Ukraina i den omfattning som det gör. Fake News kallar jag sådant för och SVT spelar med i samma liga, istället för att avslöja detta så döljer SVT det. Alla ni som tiger är skyldiga till att nazister växer i Ukraina.

   Olena Semenyaka berättar för ”TIME”att Azovs uppdrag var att bilda en koalition av högerextrema grupper över hela västvärlden, med det yttersta målet att ta makten i hela Europa.
   #Azov leader Biletskyi told that Olena #Semenyaka was awarded a fellowship by some Polish ”institute”. Earlier she was awarded and then lost her fellowship at
   @IWM_Vienna
   when her activities in the extreme right scene got into the center of a scandal

   I tidningen SUN ukrainsk skytt som skryter om hur många ryssar hon dödat, och skriver i sin dagbok:
   Blacks are a threat to white nations
   Gays should not be allowed to eat at the same table as heteros
   The holocaust is a lie
   Hitler will be celebrated

   Ben Norton och Max Blumenthal har gjort flera filmer om nynazister i Ukraina, här nedan är en av dem.
   De har även skrivit flera artiklar om nazister i Ukraina.

   https://www.youtube.com/watch?v=0txqZUjAp3s

   • Vivianne Månsson!
    Tack för din läsvärda kommentar.
    Nu är Miljöpartiet inte min absoluta favorit,
    Jag kunde bara konstatera under årets partiledardebatter att Märta Stenevi
    var särskilt tydlig mot Sd politiska värdegrund.
    Vad jag med det försökte belysa var att skillnaden är stor i fråga om samtliga partiernas hållning -med ett undantag-mot SD när jämförelse görs mot tidigare ganska tuffa debatter som förekommit inför andra allmänna val.
    Vart den ljumma inställningen leder är skrivit i stjärnorna.

   • Men varför VINNER då inte de fascistiska partierna i Ukraina några val?

    Extremisterna är högljudda, synliga och verkligen olämpliga på vissa poster (herrar som Dmytro Jarosj), men de har inte vunnit några elementära politiska poster i de mycket högljudda och debatthöga öpnna flerpartivalen.

    Deras opinionssiffror i mätningar ligger kring en få handfull procent. Ofta kring 1,5-3%.

    Som jag tidigare skrivit innan invasionskriget bröt ut, så är länder i politiskt, ekonomiskt och socialt nedgånget slitet kaos, som Ukraina, alltid en grogrund för grumliga idéer. Precis som det var i Sverige under 1990-talets ekonomiska kris.

    Ukrainas OCH Rysslands post-sovjetiska mix av ihopväxta intressen av politiska, ekonomiska, kriminella, affärsmäns och maffiagruppers sfärer och intressen har existerat sedan sovjetisk tid redan med början på 1970-talet. Man kan kalla det för en underlig och komplex ”post-sovjetisk korporativism”.

    Räknat i antalet huvuden kan jag försäkra att det finns fler fascister och högerradikala i dagens Ryssland än i Ukraina, och de är lika -om inte i ännu högre grad- ihopväxta med säkerhetspolisen och politiken i Ryssland än i Ukraina.

    I och med att skribenter här aldrig SAMTIDIGT vill jämföra situationen för sådana här företeelser i både Ukraina och Ryssland, så framstår alltid Ukraina som den enda parten med dessa problem. Men så är det inte. Tvärtom.

    Jag skulle vilja påstå att Ryssland har precis samma bruna problem som Ukraina, det har varat längre och syns inte lika väl. Det var i ryska republiken RSFSR de bruna och nationalistiska rörelserna uppkom på 1970-talet, tidvis med KGB:s assistans, uppmuntran och till och med uppbyggnad (källa författarna och forskarna Solovjov och Klepikova), med allsköns underjordiska högerrörelser som Pamjat’ och ”Det Ryska Partiet”; de hade aldrig uppstått utan KGB:s ”aktiva passivitet”.

    Den ukrainska fascismen är en kraftig reaktion på det ryska nationalistiska agerandet i och mot Ukraina (jag delar inte minsta sympati för någon av dessa företeelser och ursäktar inte dessa), och de är av gammalt datum. De har båda funnits och grott under mycket lång tid, och denna bashistoriska fakta passar naturligtvis aldrig in i propagandanarrativet för någon sida.

    Det mest hälsosamma är att ta avstånd samtidigt från båda, och det borde skribenten Vivianne Månsson också göra, men från det hållet hörs naturligtvis aldrig någonsin det minsta avståndstagande från något ryskt politiskt eller brutalt beteende, oavsett vad det gäller i förtryck och våldsväg. Det är nämligen alltid legitimt.

    Fallet ned i FSB:s propagandistiska björngrop är då tyvärr ett dystert faktum.

    • Hej Johan,
     Jag är orolig att du som vänster och förmodligen också liberal eftersom du ser ut att förakta allt auktoritärt inklusive Sovjetunionens kommunistdiktatur, anklagar allt som inte följer den USA-ledda Västvärldens vänsterliberala agenda och överideologi som ”brunt” så fort det skulle innehålla något inslag av nationalism och patriotism.
     Förmodligen hatar du Sverigedemokraterna, för visst är det väl så?

     Jag kan sympatisera med Sverigedemokraterna eller inte alls.
     Det beror på vad saken gäller.
     Sverigedemokraterna är också ett högerliberalt typiskt västerländskt parti liknande Moderaterna.
     Det är något jag måste ta direkt avstånd mot.
     Detsamma gäller det vänsterinriktade maktpartiet Socialdemokraterna.
     Också ett parti jag i stora delar avskyr.
     Ingen av mina tre röster blev lagda i den så kallade ”mitten”.
     För det är närmast där den USA-styrda liberala ”demokratin” befinner sig.
     Eller Västerlandets politiska system.
     Format av dess egotrippade, makthungriga och giriga elitister.

     Det är stor skillnad mellan s.k. ”folkdemokrati” och det borgerliga samhället vi är så vana vid här.

     Jag är sugen på något nytt, spännande och annorlunda som exempelvis Ryssland.
     Till utseendet är vi lika som bär, men ändå så kulturellt olika.
     En sak är jag i varje fall helt säker på.
     De där bortom Finland och Baltikum är inte ett enda dugg sämre.
     Personligen för mig tror jag, snarare tvärs om.

     Jag mår dåligt nu när SVT Public Service med flera medier här hetsar mot Ryssland.
     Det är otroligt jobbigt också därför så många lockas med i hatet.
     Vänsterfolk, som normalt är vaksamma på sådant, verkar på något sätt fått sitt samvete dövat.
     Fungerande och idog propaganda är tyvärr väldigt effektiv.
     Det måste finnas någon förklaring till varför jag och andra här inte lockats med.
     Global Rättvisa kanske?

     Ett för övrigt passande namn på den här hemsidan.
     Men Global Politics är nog bäst ändå därför det inte är så provocerande för den vanlige besökaren som redaktören naturligtvis vill ha så många som möjligt av.
     Hoppas det blir så också.

     • Jag föredrar strikt att kommentera politik i exakta termer och inte med en massa svepande odefinierade och emotionella generaliseringar som att något är ”brunt” eller ”vänsterliberalt” eller det ännu mer tillintetsägande ”etablissemanget”.

      Sverigedemokraternas ideologer brukar beskriva sig själva som ett ”illiberalt parti”. Jag får ta dem på orden, om de vill definiera sig så eftersom det är ett parti som aldrig genom val tagit på sig ansvar för aktivt förvaltningsansvar för budget och genomförd politik.

      Många tror att just det och det (i mina ögon lika generaliserinande ordet) ”liberal demokrati” har att göra med ideologin liberalism – vilket inte strikt är fallet.

      ”Liberal” där har att göra med ”frihetlig demokrati” där var och en av oss vuxna är grundförsedd med ett antal otvistliga rättigheter som religions- och trosfrihet(och dess frånvaro), yttrandefrihet och rättigheter i sociala, ekonomiska, politiska och rättsliga frågor som trygghetsfundament.

      I denna fråga som arbetarklass här lyfter, passar ofta den nyare GAL-TAN-skalan bättre.

      För det öppna samhället är fri press och fri journalistik en avgörande ”vädringsprincip” -och denna vill ofta auktoritära och populistiska högerpartier bekämpa, lägga ned och ersätta med sin egen subjektiva agenda, eftersom de aldrig tål öppen debatt och kritik.

      Om ”jag hatar” dessa krafter? Nej, men jag vet att de däremot kommer med mycket hat och våld i det samhälle de försöker impregnera med sina historiska förlorande idéer.

      Populism har aldrig öppnat nya apotek, fler postkontor eller skapat mer och fler bussturer och anständigare och rimligare liv på landsbygden, fler läkare i Lappland och bättre pensioner, utan bara förgiftar samhällsklimatet genom att förnedra vissa grupper och minoriteter, vare sig det är i Ungern, Polen, Ryssland eller i Trumps Amerika och andra liknande länder där civiliserade och respektfulla relationer föraktfullt monteras ned.

      Men det leder inte till mer civilisation eller anständigare samtalston i samhället. Tvärtom.

     • Jag är nog inte ensam om att tycka att du inte sällan kommenterar Rysslands ledning och kriget i Ukraina i ”svepande odefinierade … generaliseringar”.

     • Svepande generaliseringar om den ryska ledningen?

      Jag tycker nog att jag är ganska konkret. Det är ju faktiskt den ryska ledningen som tyvärr över tjugo år blivit alltmer autokratisk, och av nära totalitär karaktär.

      Som en ukrainsk vän till mig från den rysktalande delen av befolkningen berättade för mig: ”det Ryssland vi kände så mycket gott för, för tjugo år sedan, finns inte längre”.

      Och då blir man mycket arg, hur bokstavligt en enda mans styre kan bryta ned en nationalkaraktär så allvarligt, och skada sitt lands rykte och sitt folks framtid så ofantligt. Det gör mig tyvärr mycket förbannad.

    • Jag har inga problem med att svenska politiker och media hyllar Ryssland, det kanske har undgått dig men det sker inte.
     Jag har inga problem med att mina skattemedel går till Ryssland för att öka deras demokratiprocess, för de gör inte det.
     Jag har inga problem med att svenska vapen skickas till Ryssland för att användas i kriget i Ukraina, för det händer inte.

     Jag har däremot stora problem med den orättvisa som sker då man skuldbelägger Ryssland i alla sammanhang, och sätter sanktioner på landet för beteenden som man inte klart har utrett eller för beteenden som andra länder har gjort och kan anklagas för detsamma, men inga sanktioner till dessa länder.

     När det gäller Skripal så har en israelisk underrättelsetjänsteman kommit fram till att det är mest sannolikt att det är MI-6 som står för hela skådespeleriet, vilket kan vara möjligt.

     Jag har stora problem med att våra skattemedel går till ett korrupt, odemokratiskt land där det inte finns ett fungerande rättssystem, som är grunden för att det skall få kallas demokrati.. Där man låter Right sector m.fl. patrullera gatorna och de får göra bestraffningar utan att en rättssak upprättas, binda människor på gatorna vid stolpar, dra ned byxorna på dem och slå dem och tillåta alla förbipasserande vara med på denna bestraffning. Man kan bli bestraffad för att man inte lyckades uttala ett ord på ukrainska korrekt, små företeelser men stora bestraffningar.

     https://twitter.com/ThomasWendel10/status/1562078948426715136

     Jag har stora problem med att man lögnaktigt i EU och även politiker i Sverige låtsas att Ukraina slåss för vår demokrati, vilket är urlöjligt, och en stor fet lögn.
     USA utnyttjar Ukraina, och Zelensky avskaffar arbetarsskydd och säljer ut hela landet till utländska investerare.

     Ryssland har skrivit på resolutionen som förbjuder förhärligande av nazism hos UN.
     Det har inte USA och Ukraina gjort. De vill inte förbjuda förhärligandet av nazism.

     Det formligen kryllar av nassar i hela Ukraina, och finns säkert att söka i olika partier och inte ett specifikt parti.
     Det är så att en liten grupp extrema personer ex, nazistiska Azov, satanister och övriga högerextrema nationalister styr över politiken i Ukraina.
     Alla är rädda för dem, domstolar vågar inte döma mördare då de riskerar hämnd från deras bröder i de olika extremist grupperna. Detta är välkänt i Ukraina, människor är livrädda och vågar inte uttala sin åsikt, då de riskerar att kidnappas och torteras.

     Dessa extremt farliga och våldsamma individer gör USA och Nato till sina allierade, beväpnar dem och utbildar dem, då de vanliga ukrainska soldaterna inte vill slåss mot sin bröder, utan i stället deserterar till den pro-ryska sidan, eller emigrerar utomlands och många tog livet av sig. Många dog av förgiftningar av alkohol och droger. Detta är vad f.d. natorådgivare och underrättelseofficer Jacques Baud kom fram till då han skulle utreda bortfallet i ukrainska armen efter USA:s kupp 2014

     De krigsfångar som Ryssland tagit i dag har man tagit blodprov på och det har visat sig att deras blod innehåller olika typer av droger.

     Det är Nato som är arkitekten bakom Azov, och i stället för att försöka förena människor i Ukraina, försöker Nato utnyttja de splittringar som finns så en liten spricka mellan människor fördjupar de till en avgrund.
     Azov börjar träna barn, så de skall lära sig att hata alla födda som ryssar och tränas till att bekämpa alla ryssar då de blir stora.

     De ukrainska styrkorna, deras trupp som går i täten är som att möta ondskan personifierad. Det upptäckte snabbt en engelsk soldat som varit både i Irak kriget och Afghanistan kriget. Han kom till Ukraina för att slåss tillsammans med ukrainska armen mot de pro-ryska områdena. Han blev tillfångatagen och torterad innan de upptäckte vem han egentligen var. Han flydde snabbt tillbaka till England och intervjuades och sa att detta var mycket mer fruktansvärt än de krig han varit i tidigare.

     Förtrupperna är enbart nazister, samma personer som stod för massakern i Odessa, där de hällde gasoline på levande människor och tände på. Det finns dokumenterat på film.
     Fruktansvärda scener, då USA vände bort blicken och låtsades att det var en ”Värdighetens revolution” och bortsåg helt de grymheter som pågick. En revolution som enbart var möjlig med hjälp av nazisterna.

     De har den fullständiga makten i Ukraina, som ledaren Yehen K för C-14 sa, att vi var få på Maidan, men vi dominerade fältet, och utan oss hade Maidan förvandlats till en Gayparad. Det märks att han gått i skola hos Nato, då han talar om att Ryssland skall splittras i 5 delar och tänker på hur dessa skall fördelas.

     https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DOBntnuYCMA

     Den 1 december 2021, för att markera 30-årsdagen av folkomröstningen 1991 om Ukrainas självständighet, belönade Ukrainas president, Vladimir Zelensky, Dmitro Kotsjubajlo, en medlem av det högerextrema organisationen Right Sector (Högra sektorn) och befälhavare för en milisenhet i kriget mot pro-ryska rebellrepubliker i östra Ukraina, med titeln Hjälte av Ukraina. Kotsjubajlo var den första som tilldelades diplomet och medaljen som Ukrainas hjälte vid prisutdelningen, som ägde rum i Rada med de förtroendevalda närvarande.

     Vem är den här Dmitro Kotsjubajlo? Han är inte bara medlem i den högerextrema, för att inte säga fascistiska organisationen Right Sector (RS) och befälhavare för högerextrema krigsfrivilliga, som har begått en rad brott och övergrepp mot civilbefolkningen i östra Ukraina, utan lider också av ett sjukligt hat mot ryssar.

     Händelsen i parlamentet presenteras också vederbörligen på nazistpartiets hemsida.

     I sin aggressions- och konfrontationspolitik mot Ryssland är västerländska politiker villiga att göra nästan vad som helst, inklusive att stödja en regim – Kievregimen – som för ett terrorkrig mot en del av vad regimen beskriver som sitt eget folk, genom högerextremistiska gäng.

     .

     • Men Ditt resonemangsproblem Vivianne är att Du är bokstavligt helt oförmögen att se minsta ryska brutalitet och krigsbrott, alla mord och tortyrkammare man som vanligt lämnar efter sig. Det är ALLTID ALLTID någon annans fel.

      Till skillnad från Dig har jag besökt ett äkta ryskt fängelse. Det är ingen upplyftande känsla.

      I Ditt narrativ har det helt nazistiska Ukraina anfallit Ryssland, som aldrig kan göra fel och alltid skjuter med lösa skott för att bara skrämmas.

      Att ni inte är behjälpliga och nominerar Putin till Nobels fredspris, när allt kommer omkring, midnatt klockan tolv på dagen?

 11. @Olof

  Den hovsamma hållningen till Sverigedemokraterna som är ungefär lika extremt NATO-höger och EU-höger som sossarna, nu för tiden, kan ju bero på precis detta. De är nu med i samma landsförrädar-klubb.

  Den allmänna debatten styrs av den ensidiga fulmedia som ägs/kontrolleras av globalisterna och det är den vissa betraktar lydigt likt får. Vissa som kritiserar den länkar t.o.m. till den … bisarrt nog till deras betalväggar…

  V:s partistyrelse är nog antingen hotad, snärjd eller mutad, eller en kombination därav, för annars skulle de nog inte ha suttit så lydigt i knät på Nato- och EU-vurm, men ställt sig i opposition och låtit borgarna styra borgerlig politik under borgerligt flagg, för att inte förvirra väljarna, så att de förstår skillnaden.

  Den som inte förstår ökad sympati och tillströmning av medlemmar till SD, efter det som de andra folkförrädarna/landsförrädarna gjort har inte ögon i skallen, eller blundar hårt. En röst på SD är fortfarande en protest.

  Du skulle nog ha undrat lite tidigare om konsekvenserna för barnen innan du stöttade de landsförrädare som har förstört deras land åt främmande makt!

 12. Naucler, du talar jämt om det fruktansvärda Ryssland.
  Det Ryssland som tillsammans med Kina vill införa en MULTIPOLÄR värld, i vilkens världens länder samarbetar fredligt, och vars kapitalism ska användas till medborgarnas välbefinnande, som hälso-och sjukvård, bostäder, utbildning, livsmedel ….och där kapitalisterna ska styras av staten?  
  Man hör dig aldrig kommentera USA:s anspråk på en UNIPOLÄR värld, som innebär en ekonomisk politik som lyder “Det som är bra för Wall Street är bra för USA, och det som är bra för USA är bra för världen”. 

  Vad gör den ukrainska regeringen just nu? 

  Ben Norton ger svar i denna utmärkta intervju:

  LIVE: Ukraine, Multipolarity, and MAGA Communism with Ben Norton – YouTube 

  “Ja det är ett proxykrig, och i termer av ekonomisk politik så används de av den ukrainska regimen och företag i väst som en möjlighethet, de hänvisar till det som en chans att införa en nyliberal chockterapi, och efter att Sovjetunionen störtats 1991 vet vi att USA införde nyliberal chockterapi på Ryska Federationen, som enligt UNISEF ledde till  miljontals fler dödsfall, speciellt ryska män,  den genomsnittliga förväntade livslängden minskade med sex till åtta år , undernäring ökade, miljoner barn tvingades in i fattigdom, enorma hälsoproblem som HIV och andra sjukdomar , så det här var en katastrof , inget annat land har någonsin sett denna sorts humanitära  katastrof  utan  att det har varit krig, förutom Ryska federationen  när nyliberalistisk  chockterapin infördes av USA (…)
  Det viktiga är, det här är ett krig på annat sätt, USA har fört krig mot det ryska folket  i många år, och Ukraina,  hade stora privatiseringar, men det hade inte så genomgående djupa nyliberala privatiseringar som andra delar av det tidigare Sovjetunionen , och det finns fortfarande kvar  en signifikant kontroll över den ukrainska ekonomin. Det är självklart inte socialistiskt, men det är inte 100%-igt privatiserat, så nu , så nu är målet att privatisera vad helst dessa västregeringar och företag  kan lägga vantarna på, och Zelenskyj har systematiskt  infört Pinochelika nyliberala ekonomiska reformer, och folk vet inte som ser på det här och lyssnar , nyliberal betyder inte vänster på något sätt, nyliberal syftar på den speciella kapitalism som vi befinner oss i, speciellt  sedan 1980 och 1990-talen i vilken det inte finns någon statlig inblandning, allt allt är privatiserat och allt  fri marknad som införts av USA och dess instrument som IMF och Värdlsbanken.  Just nu har Ukraina infört brutala lagar för arbetarklassen,  som i grunden tar bort allt arbetarskydd, och gör det illegalt att starta fackföreningar, inga kollektiva rättigheter,  för ukrainska arbetare just nu, , dessutom Ukraina har genomfört en massiv privatisering av mark, och tillåtit utländska företag att  kontrollera ukrainsk mark, och , och Ukraina har alltid varit  ett stort jordbruksland  som kallas Europas kornbod , och dessutom har vi sett, det mest närliggande exemplet den 6 september då Zelenskyj  digitalt ringde i klockorna via zoom  för att öppna The New York Stock Market Exchange,  och annonserade ett nytt program  som  som har skapats i  samarbete med hjälp av  Cia , nyliberala  ekonomer  från USA:s regering  från USA, som annonserade att ukrainska regeringen erbjöd 400 miljarder  dollar i privata  kontrakt, bokstavligen utförsäljning av statliga institutioner och resurser  till amerikanska företag på Wall Street,  på New York Börsen, erbjuder dem 400 miljarder  dollar i ukrainska tillgångar, det är ett bokstavligt exempel på utförsäljning av Ukraina.
  Zelenskyj  säljer bokstavligen Ukraina  till företag på Wall Street, ..Efter att ha gjort det illegalt att bilda fackföreningar  och förbjudit arbetarskydd i Ukraina. Jag  intervjuade Michael Hudson , han jämförde denna politik som införts i Ukraina,  med den nyliberala ekonomiska politik som infördes av fascistiska Pinochet regimen i Chile, som installerades genom en kupp av CIA. 1973.”    
  Nå Naucler, blanda inte bort korten nu, eller ”trolla med truten” som Strindberg kallade det, vad anser du om den UNIPOLÄRA värld som USA vill införa,  den som man kan se exempel på i Ukraina, och den MULTIPOLÄRA värld som Ryssland och Kina talar om?  

  • Nå, kära kollega – då har Du läst mig dåligt. Är det någon som konsekvent kritiserat och närmast obducerat den amerikanska imperialismen och dess tentakler så är det jag. Självklart fördömer jag de amerikanska våldsetablissemangens strävan efter en unipolär värld. Och har alltid gjort så.

   Men till skillnad från ganska många pseudomarxister dagtingar jag inte med ideologiska principer och jag fördömer utan och innan dagens konservativa högernationalistiska diktatur i putinismens Ryssland som slagit över i närmast fascistisk militarism. Socialismens ideal är fred och nedrustning – inte ynkliga anfallskrig som Hitlers, Mussolinis, Bush juniors och Blairs. Till denna skammens namnrad fogas nu också Putins namn.

   Det våldet kan jag inte ställa upp på som någon slags ursäkt för att bygga en bättre värld.

   Nu är putinismen utjagad ur stora delar av Ukraina och jag såg Putins gamla talskrivare uttala sig på CNN att det ryska styret är faktiskt i komplett chock, det ”underlägsna” Ukraina har knäckt det ryska våldet och de arma ditlurade ryska soldaterna flyr desillusionerade och utan någon minsta motivation.

   Inte en dag för tidigt.

   Putins nya värld är lika ny som den Franco erbjöd Spanien år 1939.

   Putin har blåst alla dessa paradoxalt märkvärdiga och idealistiska marxist-putinister, och ni kan bara inte inse det. Och gör de så, är det ändå för sent. Ert bakåtvända tåg har stannat i ingenstans och kommer inte heller någonstans, bara till massgravarnas kant.

   • Hmm Naucler. Någonstans skrev du att de senaste tjugo åren har visat vad ”Putins skräckvälde” ,typ, innebar.
    Så fråga ett: På vilket sätt har ryska folket fått det sämre i Ryssland under de senaste tjugo åren? Ge källor till dina svar.
    Fråga två: Vilket anser du var skälet till att Ryssland gick in i Ukraina?
    Fråga tre: Hade nynazisterna/ultranationalisterna 3 % i samtliga valdistrikt?
    Fråga fyra: Är du medveten om att nazisterna i Nazityskland också var väldigt få i början.
    Fråga fem: Är du medveten om att nynazisters taktik att tysta folk görs genom terrorverksamhet (som Vivianne Månsson skriver här ovanför, och som till skillnad från dig lämnar otaliga länkar till bevis som bilder och filmer tagna av journalister som intervjuat människor på plats.) Bedriver man som fascisterna gör terrorverksamhet så behövs det inga demokratiska val och det behövs inga horder av människor.
    Fråga sex: Vad anser du om Zelenskyjs utspel på börsen i New York?
    Svara kortfattat.

    • Nå, Du kan kalla mig Johan enbart, kära kollega.

     Så kortfattat det går härvid:

     Jag har mig veterligen faktiskt aldrig kallat dagens putinistiska reaktionära högerdiktatur för just ’skräckvälde’. Fast det kanske är sant Catarina, är högst påkallat med tanke på hur de putinistiska fascisterna drar fram bland massgravarna man uppenbarligen slänger ner sina rysktalande ukrainska bröder, som man nu tydligen gett den sista befrielsen, som hunnerna gått fram. Att bli av med det gamla mongoliska khanatets traditioner är svårt i Ryssland. Respekten för människoliv och värdighet i krig är obefintlig på Putin-sidan, dessvärre. Massgravarna med putinismens offer kommer att bli många fler, dessutom. Det ligger i fascismens natur.

     1) Ryska folket har fått de avsevärt sämre sett under den putinistiska diktaturen steg för steg under lång tid: obefintlig rättssäkerhet, alltmer politiserade ”domstolar”, tilltagande kombinerad ekonomisk, social och politisk korruption, nedläggande av fria och öppna media, krossande av hela det öppna civilsamhället och organisationer som upprätthållit bland annat utredningar och upprättelser av stalinismens offer (när man ser alla lik och massgravar som i Butja och i Charkiv-regionens alla tortyrkammare och massgravar förstår man direkt varför), det närmast totalitära politiska förtrycket och att i princip all politisk organiserad opposition i allt från kvinnofrågor, miljöorganisationer och sociala rättigheter antingen avskedas, hotas eller sätts i fängelse och straffläger, som på gamla goda tider! ’Politik’ har i det ordets gamla antika grekiska lydelse helt upphört i dagens ryska modell. Makten har blivit oavsättbar och kan bara röjas undan med våld, misstänker jag. Jag tror dock Putins fall kan ske i överskådlig närtid.

     2) Putin gick med eget personligt beslut (ingen annan har kunnat ta det beslutet eller protestera mot det) in i Ukraina därför att den ryska KGB-kapitalistiska maffians ekonomiska och politiska korruption strukturer i Ukraina var hotade och att det ukrainska folket valt ett demokratiskt och europeiskt öppet samhälle över tid och vill inte leva under rysk diktatur. Jag känner inte heller själv en enda rysktalande ukrainare eller deras familj som vill leva under ryskt styre, trots att Putin tills cirka 15 år sedan hade i allmänhet mycket gott rykte i Ukraina. Tiderna förändras dock.

     3) Självklart finns det högerradikala som haft betydligt högre opinionssiffror i t.ex. det västra delarna av det ukrainska Ukraina, medan -intressant däremot- har den västligaste ”polska delen” av Ukraina haft höga siffror för mer vänsterlutande (vissa dock mycket ekonomiskt korrupta och oligarkiska) partier som Partija Regioniv och Oppositionsplattformen za zjizn’ under vissa tidigare perioder, som ansetts motarbeta ukrainska högernationalistiska frågor.

     4) Ja. Allom bekant.

     5) Tyvärr har den ukrainska politiska extremismen varit minst sagt besvärlig; det beror i grunden på att man inte kunnat frigöra sig från den intrikata kombination av den politisk-ekonomiska korporativa sovjetiska modellen där politik, rättsväsende, ekonomi, företag, kriminalitet, säkerhetstjänst och korruption växt samman och suttit ihop i ett stycke som en strikt maktfaktor som till slut blir anti-social och anti-progressiv. Det ukrainska folket, precis som det ryska, är som bekant utleda på denna socialpolitiska korrumperade post-sovjetiska rättsröta.

     Skribenten Månssons information är säkert både viktig och väsentlig i sina delar, men i sin helhet är den politiserat debattorisk och kan aldrig jämföra sina givna uppgifter med motsvarande och liknande politiska förhållanden i det ryska samhället, och dessutom saknas av henne utförlig källkritik i kombination med bristande rysk motsvarande förhållandeinformation. Hon säger så att säga bara halva sanningen; d.v.s. ”ukrainska massakrer och folkmord” men aldrig fastslagna ”ryska massakrer och folkmord” och är inte heller beredd att överväga en sådan diskussion (fenomenet ”confirmation bias”) liksom putinismens krigsförbrytelser, som just avsiktligen skall målas över med ofta subjektiv FSB-korrigerad propaganda. Utelämnande av resterande sanningar uppfattar jag som avgjort propagandistiska, en klassisk nutida FSB-taktik. Det typiska i dagens helt Kremlstyrda media är inte vad som sägs, utan vad som utelämnas. Det är de detaljerna som måste analyseras, och finns anledningarna till att de utelämnas, en svår detalj att utreda i och från en tilltagande repressiv nationalistisk högerdiktatur som den ryska. Men visst går det, men det krävs, i alla fall från min sida, artikel- eller seminarieformat och kan inte fullskaligt besvaras här i ett kortare och mer tillgängligt läsbart artikelsvar.

     6) Jag är föga påläst i ämnet och har i detta nu ingen avvägd åsikt eller analys.
     /Nåkke.

     • Naucler!
      Jag frågade dig alltså om ryska folket fått det mycket mycket sämre eftersom du påstår att det blivit mycket sämre de senaste. 20 åren.
      Försämrades pensionerna ytterligare, ökade arbetslösheten, blev maten och bostäderna dyrare? Dvs före sanktionerna infördes mot Ryssland.
      Jag kan inte tolka det annat än att med ryska folket menar du en viss klass, som ex vissa oligarker och deras anhang som vägrade att samarbeta med Putin.
      https://www.reuters.com/article/uk-russia-khodorkovsky-idUKKBN0LU2AA20150226
      Ovanstående oligark har exakt samma mål som du.

      Du skriver som svar på min fråga varför Putin-Ryssland gick in Ukraina:
      ” 2) Putin gick med eget personligt beslut (ingen annan har kunnat ta det beslutet eller protestera mot det) in i Ukraina därför att den ryska KGB-kapitalistiska maffians ekonomiska och politiska korruption strukturer i Ukraina var hotade och att det ukrainska folket valt ett demokratiskt och europeiskt öppet samhälle över tid och vill inte leva under rysk diktatur.”

      Sanningen är att ryska duman (som kan ta beslut, men inte verkställa) krävde av verkställaren Putin att gå in, men han hänvisade hela tiden till Minskavtalet.

      Varför låtsas du inte om att Ukrainas president som var FOLKVALD i det NEUTRALA Ukraina avsattes genom en USA-ledd kupp 2014? Bevis kan höras i Victoria Nulands hemligt inspelade telefonsamtal ”Fuck the EU”.
      Du låtsas inte om att 14 000 ryssar dödats i Ukraina, sen 2014, och att ryssar förföljdes i landet och att de vädjade åtskilliga gånger till Putin att komma in och hjälpa dem.
      Varför låtsas du inte om de 14 000 dödade?

      Varför låtsas du inte om att Zelenskyj valdes till president av över 70 % av ukrainska folket för att han lovade att skapa fred i Ukraina.

      Varför låtsas du inte om att ukrainska nationalister och nynazister utbildades och understöddes i både Kanada och USA, på samma sätt som USA utbildade och understödde IS i Syrien?
      Varför låtsas du inte om att gator och broar har döpts om efter massmördaren Bandera från Ukrainas nazistiske tid, han vars ”dödsorder” uppmanade ukrainare att ”döda judar polacker, ungrare ryssar och andra ukrainare” alla beskrivna som moskoviter…1941. Varför låtsas du inte om att monument från Sovjets seger över Nazityskland har rivits ner?
      Varför låtsas du inte om att många ukrainska partier har förbjudits ?

      Varför låtsas du inte om att ex nuvarande CIA-chefen i USA redan 2009, tror jag det var, varnade ”Om inte USA slutar att provocera Ryssland i Ukraina, så kommer ryssarna tvingas ta till vapen.”
      Varför låtsas du inte om att Ryssland kände sig hotat när Zelenskyj i Munchen i februari på säkerhetskonferensen 2022 hånfullt sa, om vi inte får gå med i Nato, så ska vi se till att själva skaffa kärnvapen.
      Varför låtsas du inte om att den schweiziske översten f d anställde av Nato Jaques Baud säger att när ryssarna förstod att Ukraina förberedde ett stort anfall mot Donbassregionen, då till sist gick Ryssland in.
      Samme Jaques Baud som sa att ryssarna gjorde allt för att inte gå in, utan att dom gjorde allt för att lösa krisen diplomatiskt.
      Varför låtsas du inte om att den fd republikanske senatorn Richard Black f d anställd i Pentagon vittnade om att Putin i december 2021 lade fram ett fredsförslag i Pentagon som dom ignorerade:
      Varför låtsas du inte om att amerikanske Scott Ritter, fd chef för FN:s vapeninspektion sa att ”Putin bett oligarkerna dra, när de sa att Rysslands krig mot Ukraina förstörde deras affärer.”?
      Varför låtsas du inte om att det dröjde 8 år innan Ryssland gick in?
      Varför låtsas du inte om de 2 miljoner ukrainare som har flytt till Ryssland?
      Och de 20 000 som har flytt när Ukraina återerövrade de ryskkontrollerade området? Varför låtsas du inte om dom?
      Varför låtsas du inte om att det som hände i Bucha att Baud pekar på att det är Ukrainan som är ansvarig för massmorden men man bör inte peka ut någon innan en ordentlig utredning är gjord.
      Däremot säger Scott Ritter att han är redo att gå i debatt med vem som helst , för han är övertygad om att det är ukrainarna som har gjort det.
      Varför låtsas du som att du inte vet vad Zelenskyj hittade på på börsen i New York? Det tar högst några minuter att ta reda på. Det som går ut på allt i Ukraina ska privatiseras och säljas ut på börsen i USA, och att alla arbetares rättigheter kastats på sophögen.
      Varför låtsas du inte om partnerskapet mellan Ryssland och Kina och talet om en fredlig MULTIPOLÄR värld som ska samarbeta för att lösa de problem som mänskligheten står inför.

      Naucler. Försök inte inbilla någon av oss att du är för en sån värld.

  • Väldig bra skrivet Catarina! Ett omänskligt och arrogant (”vi är de utvalda/exceptionella”) imperium är på väg att begravas. Gryning för en ny multipolär världsordning. Inte rolig nyhet för samling anhängare till Trotskys läror den falska/lömska internationalen.

   Dessutom har du alldeles rätt i att herr J de Nuclear lider av ”vad-fan-ism” när det gäller Ryssland.

   Om den ny värld d v s FRAMTIDEN för mänskligheten kan man läsa här:
   https://thealtworld.com/pepe_escobar/samarkand-spirit-to-be-driven-by-responsible-powers-russia-and-china

   • Eller som det råkar heta på ryska: spasibo…

    Det är tydligen lättare att ha vittomfattande åsikter än grundläggande kunskaper.

    • Grundläggande kunskaper om tack på Ryska det slutar med a eller o 🤪🤪🤪.
     Ett typiskt nuclear poäng vill säga

    • Johan d N
     Om man har grundläggande kunskaper om Italien, så antar jag att man kan hävda att maffian inte är eller har varit något problem för det italienska samhället, eftersom man just aldrig har röstat på maffian.

     • Det är just det man har gjort.

      På Sicilien och i Kalabrien köper maffian just röster. På senare år har boende som fått betalt för att rösta på mutade partikandidater fått ta fotografier med mobiltelefonen på den valsedel de valt, och visat upp den för sin lokale boss.

      De gamla partierna i format av Det kristdemokratiska partiet och PSI Italienska Socialistparti var länge dolt förbundna med den organiserade brottsligheten som överlevt från det fascistiska korporativa statsväsendet, fram till 1994 när den Första Republikens konstitution helt enkelt kollapsade med det gamla partiväsendet med kristdemokratin och socialistpartiet gick under, på grund av….maffian.

      Sen kom en ny Andra Republik från 1994 och ett nytt partiväsende med bl.a. det nya Forza Italia under en viss känd smörsångare och mediamagnat i Silvio Berlusconi, som varit medlem i Gellis konservativa frimurarloge P2 (”Propaganda Due”), så förnyelsen var samma gamla vanliga -igen.

      Så går det nämligen till.

      Maffian bildades som organiserade politiska lokala katolska motståndsgrupper under Napoleons ockupation i början av 1800-talet och ordet ’mafia’ lär tidvis betyda ungefär ”den anti-franska rörelsen för ett oberoende Italien”, men det är inte helt fastslaget. Italien enades ju sedan på 1850- och 1860-talen under Garibaldi, och blev först 1946 en republik.

      Ni svenskar är så naiva. ”Det går inte att rösta på maffian…”

     • Johan d N
      Du är en skicklig retoriker och slirar på sanningen. Hur många röster har maffian fått när man har gått till val? Och när hände detta?

     • Nå bäste Gunnar, tack för orden och uppmärksamheten i ett intressant ämne!

      Men konkret i vad slirar jag på sanningen? Det är nämligen alltid intressant att få höra (för min egen del!).

      Min egen personliga ÅSIKT då jag har goda kontakter med Italien är att maffian har ALLTID varit just politisk.

      När Mussolini kom att besöka Sicilien i början av sin karriär efter 1922, fick han veta när han inbjöds till ”strukturerna” att han skulle nu ”bli väl omhändertagen” och att hans säkerhet (därmed) ”garanteras”.

      Svaret blev glasklart: ”Det här landet kan inte ha två herrar”. Sedan slog Mussolini bokstavligen ut maffian. Den återkom till Italien med ”italienska” amerikaner vid landstigningen år 1943-1944.

      Om Du sedan anmärker på att jag använt ordet ”maffia” på fel ställe i politiken; ja, tyvärr används ordet ”maffia” överallt för sammanväxt politik, brottslighet och korruption, som en hydra och med bläckfiskens tentakler överallt. Konkret upphör ju maffian på andra sidan Messinasundet i Kalabrien (där den heter det gamla grekiska ’Ndrangheta och i Neapelregionen i Campanien som Cosa Nostra).

      Jag var nybakad kandidat för 30 år sedan när åklagarna Borsolini och Falcone sprängdes i luften i de två maffiaattentaten 1992, och berördes sedan dess av dessa strukturer. (Därför kände jag till det) Och därefter började hela italienska systemet att skaka, och drog med sig de ledande politikerna och deras statsbärande två partier.

      Någon slirning på de detaljerna kan jag inte finna (kanske finns de ändå?)

     • Du kan ju börja med att läsa min(a) ytterst korta och självcensurerade kommentarer rätt innantill. Kräver ingen djupare analys…

     • Enligt många (ganska osäkra, men skrämmande) ekonomiska beräkningar kan de italienska maffiastrukturerna stå för allt mellan 10% till en fjärdedel (det går självklart, av förklarliga orsaker, inte att mäta vare sig korrekt eller officiellt) av Italiens inofficiella ekonomi, naturligtvis på den ”svarta” inofficiella sidan.
      Ett sådant land har då -minst sagt- avsevärda grundproblem med ekonomisk kriminalitet, som bekant i Italiens fall komplett ätit sig in i landets politiska och officiella ekonomiska strukturer.

    • Johan de N.. på ryska råkar det heta: Спасибо…
     Anmäl dig förslagsvis hos ABF, för grundläggande kunskaper i ryska språket.

    • Men Johan….
     Man säger faktiskt spasiba även om det stavas spasibo fritt översatt till latinska bokstäver.
     Jag är i nybörjarstadiet på ryska språket men lärde mig tidigt funktionen om obetonade och betonade vokaler där de senare ändrar uttalet på någon av de obetonade vokalerna.
     O blir här ett a liknande ljud.
     Jag kommer just från Biltema där jag åt en stadig brunch för bara 35 kronor och köpte mig en dunk Цепное масло

   • Tack Spasiba, och tack också för den utmärkta artikeln av Pepe Escobar https://thealtworld.com/pepe_escobar/samarkand-spirit-to-be-driven-by-responsible-powers-russia-and-china

    Den talar om en MULTIPOLÄR värld skänker hopp till mänskligheten!
    Några citat ur artikeln:
    ”Putin: ”Matförsörjning, energiförsörjning, de (väst) skapade dessa problem och försöker nu lösa dem på bekostnad av någon annan” – vilket betyder de fattigaste nationerna…. Europeiska länder är tidigare kolonialmakter och de har fortfarande detta paradigm av kolonial filosofi. Det är dags att ändra på det beteendet, att bli mer civiliserade.”……
    Xi Jinping hade redan innan deras möte, och som talade direkt till Putin, betonat de gemensamma målen mellan Ryssland och Kina:
    ”Inför vår tids kolossala förändringar på global nivå, utan motstycke i historien, är vi redo med våra ryska kollegor att föregå med gott exempel på en ansvarsfull världsmakt och spela en ledande roll för att sätta en så snabbt föränderlig värld på banan för hållbar och positiv utveckling.” 
    Putin å sin sida skickade ett budskap som kommer att ringa över hela det globala södern: ”Grundläggande omvandlingar har beskrivits i världspolitiken och ekonomin, och de är oåterkalleliga”….
    Den viktigaste takeawayen från den ryska presidenten: ”Det finns inga förändringar i SMO-planen. Huvuduppgifterna genomförs.” När det gäller fredsutsikter är det Ukraina som ”inte är redo att prata med Ryssland”. Och sammantaget ”är det beklagligt att väst hade idén att använda Ukraina för att försöka kollapsa Ryssland.”
    ——————————————————————-

    Med Natos  och EU:s hjälp försöker USA= Wall Street införa en UNIPOLÄR VÄRLD, i vilken Wall Street ensamt bestämmer i världen.
    Den unipolära värld som just Zelenskyj gav prov på när han öppnade New York-börsen, ”Varsågod! Här har ni det nyliberala landet Ukraina, som ni har velat lägga beslag på i åratal och nu för proxykrig i. Slut med alla mänskliga rättigheter speciellt för arbetande människor. Alla Ukrainas tillgångar kommer att tillhöra er. Skicka mera vapen. Sen är det  Rysslands tur!  Min dröm och er är densamma en UNIPOLÄR värld! Tack för ordet.”
    ——————————–
    Det här vill förespråkarna för en MULTIPOLÄR värld: 
    Leaders of SCO member states sign Samarkand declaration – CGTN
     
    ”Vid det 22:a mötet i det förenklade kostnadsrådet offentliggjordes också ett antal uttalanden och dokument om att trygga den globala livsmedelstryggheten, den internationella energitryggheten, ta itu med klimatförändringarna och upprätthålla en säker, stabil och diversifierad leveranskedja.”
    ————————————————-
    Tänk, en sammanslutning av ansvarsfulla ledare i världen som har för avsikt att ta itu med de enorma problem som mänskligheten står inför.
    En MULTIPOLÄR värld. En fredlig värld som samarbetar.
    Måtte alla européer också förstå det här och se till att göra sig av med de ledare som inte gör det.

 13. Men vänstern har misslyckats i valet, trots sossarnas regeringsställning och kontroll, i 8 år. De kvinnliga partiledarna har misslyckats, både hos centern, vp, mp. Högern har vunnit i sin bedöm-ning av sd, och därmed kd, som åtminstone var lojalt i alliansen. Mp som gick ur regeringen förlorade, i värsta klimatkrisen, vp som divlade om Ukraina, samma sak, något bor i detaljerna…

  Folk vill vinna helst, eller vara rebell, inte loser, och det har inte ens den pinsamma Moder Svea, Magda-kulten klarat av. T.o.m Schyman hade 10-12% i siffror, sen gick feminismen överstyr.
  Magda brände krutet på Nato, seklets turn-coat, hade säkert varit fördel att avstå, som det ser ut den 17/9. Vänstern erbjuder oftast mest idealism och tagelskjorta f.ö.

  Vad ska vi med 5%-partier, vänsterpartiet, måste växa upp, först uppror som dörrmatta, och sedan fallet tillbaka till 6.7%, så meningslöst, som att gå om varje klass i tre år, 2122 i regeringen kanske,
  kanske bättre att lägga ner partiet, som inte kommer ur startblocken, trots alla erfarenheter av det politiska livet. Partier är inte fotbollslag, som har supportrar som går på alla matcher, oavsett.

  De gamla vänsterrörelserna var väl mest medelklassbarn som ville göra uppror, fast samma hat mot sossar och Sovjet som hemmavid,och välbekant, och skyllde allt på vpk, som KPD i Tyskland 1933, mot SPD, sossarna, samma vänsterfel, eller maoister som skyllde allt på Sovjet, för att ha någon liten egen vänsterrörelse, som inte skulle göra samma misstag som SKP/Vpk och som utnyttjades av USA, men det blev värre misstag. Fullkomligt bortkastad energi.

  Är det invandrare som röstar på vp, men det är invandrarättlingar som leder partiet, är det så klokt, i dessa tider ? Sossarna måste växa upp och inte misshandla mindre partier, nya partier, med sina vanliga drängmetoder, de som utsatts för dem minns hur de beter sig i kris. De måste bli en självrannsakan i rödgröna, det hemska lidandet, tydligen som Kristersson kunde hantera och använda, men som vänstern snubblade på, på mållinjen, pladask, så pinsamt.

  Nu får vi en stålblank högerregering under 4 år, med sd i kulisserna, kd som ministrar som får erfarenhet, inget av vänsterns krav kommer att genomföras, men som under första timmen av valkvällen var möjligt.

  Om ryssarna skall ställas till svars för sin regering, borde ju invandrarorganisationerna bilda front och ta ansvar, mot de problem som givit oss en högerregim, men inget tecken på detta. Borde ju vara självklart, inte ens de vågar fronta mot gängen. Jo partiet Nyans, som kommer att stärka muslimska sedvänjor, som är långt från svenska. En tydligen mycket insufficient grupp, som kan invandra, men inte mycket mer. Kommit med brist på anpassning hemmavid, och för det med sig hit, hemtrevligt givetvis, om inte medelklass, som iranierna. Det brukar vara så, inte direkt heroiskt.

  Det syns ju en farlig vrede, från invandrargängens killar, mot Paludan och Sverigedemokrater som nog ingen vill råka ut för, när de vill förnedra och sätta skräck i folk, i vanlig ligiststil. Inte undra på att medelklassen flyr till sina särskilda områden, och skolor, samtidigt som de fräckt kräver att den vanliga arbetarfamiljen, skall härda ut i problematiska förorter, och kallar dem rasister, om inte, för så cyniska är de även. Så illa är det.

 14. Vilka ger sd sympatier ? Som nu uppträdet i Stockholm Husby, mellan invandrare från Eritrea, och denna konflikt som aldrig tar slut. Men hur kan man kravalla så, som drar stora polisresurser,
  som undandras övriga medborgare. Fullkomligt ansvarslöst, samt utsätter man poliserna i tjänst för att bli långvarigt chockade av ett överväldigande upploppsvåld, det är skadligt för alla som drabbas.

  Bara att inse att invandrarna inte tar sitt ansvar, för något, inte sina politiska åsikter, inte för sina ungar, ingenting, utan många belastar Sverige och orsakar att vi får högerregimer på halsen. Fullkomligt meningslöst att framföra förmodligen. Sverigedemokraterna cashar in varje gång sådant händer, 5 personer häktade. Bra !

 15. Moderaten i Husby, anklagar Folketshusföreningen för att de hyrt ut till en brutal regim, men organisationen var godkänd enligt riktlinjer, och blev sedan angripen tydligen. Men då försöker en feg Husbymoderat att uppmuntra till olagliga mötesstörningar, för att få poäng, komma undan samtidigt som de utsatt sin kära ordningsmakt för en farlig arbetsmiljö. Så viktig var polisen, och ordningen, första söndagen 18/9 efter valet, och det kommer säkert att fortsätta på samma klantiga sätt, i fyra år. Under kriget var det förbud för flyktingar att syssla med politik, om så blev den personen internerad i något av Tage Erlanders 12 koncentrationsläger runt om i landet, han var statssekreterare åt Gustav Möller på inrikes/socialdepartementet

  Jan Myrdal som var insatt i regeringen menar att Erlanders insyn och kontakter i polissystemet gjorde honom lämplig som statsminister, efter Per Albin , 1946. Så var det nog även om Erlander inte utstrålade auktoritet, tvärtom.Det var Erlander som byggde upp den politiska polisen, som
  övervakade alla, men gick i väggen med IB-affären. ”Erlander var polisens politiker”, skriver Myrdal och steg uppåt efter det, Palme var i sin tur inblandad i StayBehind, steg sedan, som om ett krav inom socialdemokratin, sen gick något fel. Jan Myrdal/ Lag utan ordning. – Gidlunds, 1975. Läs den.

  När får vi ”Ordning på moderaterna”? inte nu – inte än iaf, samma högerbluff som vanligt. Här borde stockholmshögern ingripa om de är seriösa, och invandrarorganisationer bilda ett råd som tar itu med ordningsstörningar, och gäng, klarar de ingenting, morsor som grinar över sin söner. Vi känner igen situationen från 1950talet, som nu gör ett varv till i Sverige, bevare oss. Eller också vill man att Sverige kan nötas ner, dess polis och social, så att de kan ta över ”demografiskt”, som den väl så pratsamme Timbuktu dillar om på Twitter. Det finns nog ingen ”plan”men förmodligen är det helt tomt i bollarna, det är värre, och oanvändbart.

 16. @Catarina Östlund 18 september, 2022 At 21:42
  Tack för uppläxning av Naucler.
  Här finns en rapport om rysk ekonomi från 2018 Den är gammal men man kan få en uppfattning fram till 2018 ( tyvärr, den som gjorde rapporten dog för ett par år sen)
  AN AWARA ACCOUNTING ECONOMIC ANALYSIS: Russia’s Economy Strong and Stable – Cold War, Arms Race, Liberals, and Other Challenges
  https://www.awaragroup.com/blog/russian-economy-strong-and-stable/

  Om Putin och Rysslands politik: Putin: A Russian Neo-Traditionalist, Not a Western Conservative
  https://gordonhahn.com/2015/12/08/putin-a-russian-neo-traditionalist-not-a-western-conservative/

  Det är mycket märkligt att Naucler klandrar ryssarna för allt som hände i sovjet, men ukrainarna var mycket goda kålsupare, om inte värre
  Från Brezjnev till Chrusjtjov: Ukraina hade ett enormt inflytande på Sovjetunionen, något som Kiev nu föredrar att tona ned
  Det är inte allmänt känt i väst idag att ukrainare var enormt inflytelserika i Sovjetunionen.
  By Alexander Nepogodin, аn Odessa-born political journalist, expert on Russia and the former Soviet Union.
  https://swentr.site/russia/562523-ukranians-led-ussr/

  • Jag har då aldrig ”klandrat ryssarna för ’allt som hände’ i Sovjet”. (Jag skulle aldrig ens använda ordet ”Sovjet” och har aldrig gjort det!).

  • Tack M, och också stort tack för de mycket mycket läsvärda artiklarna om Ryssland!
   Några citat ur den första länken som du delade:
   https://www.awaragroup.com/blog/russian-economy-strong-and-stable/
   ”Sanktionerna var utformade för att lamslå Rysslands ekonomi och undergräva folkets förtroende för dess regering. Med Barack Obamas ord tog USA särskilt sikte på att skada Rysslands nyckelsektorer ekonomi, energi, vapen och finans. Men, som vi förutspådde i vår Awara-studie 2014 mot det mottagna yttrandet, visade sig den ryska ekonomin otroligt motståndskraftig och kunde lätt motstå det västerländska angreppet med bara lite bältesdragning. Vladimir Putins historiska jordskredsseger i presidentvalet 2018 är det ultimata och definitiva beviset på att globalisten varken kunde bryta Rysslands ekonomi eller det ryska folkets orubbliga förtroende för sin president och deras beslutsamhet att aldrig ge upp…..

   Med Rysslands nya hypersoniska vapen och den de facto militära och ekonomiska alliansen mellan Ryssland och Kina har den multipolära världsordningen återställts officiellt och lagt det amerikanska århundradet i vila. Men usa vill inte släppa taget om det gamla, utan drar ut på tiden i ett sista desperat försök att vända förmögenheterna i vad som är det största geopolitiska vredesutbrottet genom tiderna……

   Med sin dynamiska marknadsekonomi och sunda offentliga finanser – särskilt den exceptionellt låga skuldnivån – har Ryssland intagit pole position i den nya kapprustning som initierats av den amerikanska regimen….

   Västvärldens skuldorgie ser ännu mer chockerande ut när man mäter hushållens skulder i förhållande till hushållens disponibla inkomst. Med detta mått hade Danmark det sämst med en svindlande 292% skuld till inkomst, tätt följt av många av de nationer vi enligt mottagna stereotyper skulle betrakta som ganska sparsamma och flitiga, bland dessa: Nederländerna, Norge, Schweiz, Australien, Irland, Sverige, Kanada. Till och med tyskarna har dragit på sig skulder på över 90 procent av sin inkomst. Återigen var de ekonomiskt sunda ryssarna i andra änden av bordet med endast 30% skuld…… ”
   Otroligt mycket läsvärt om rysk politik och ekonomi som vi i väst aldrig någonsin har hört talas om!

   • Den andra länken som M refererade till visar svart på vitt vilken sida de arga Putinkritikerna står på….
    Två citat ur artikeln:
    ”Sedan Putins ankomst till Kreml år 2000 har statens roll i ekonomin stadigt expanderat. Putin nationaliserade stora bitar av stora industrier, skapade nationella jättar och ökade statens andel i ekonomin från minoritetsägande till majoritetsägande….

    Medvedev fakturerade sig själv som en Reaganite/Thatcherite konservativ i ekonomi i början av sitt presidentskap, men det utlovade robusta privatiseringsprogrammet förverkligades aldrig och lämnade ekonomin till stor del statlig och statligt ägd.”

    https://gordonhahn.com/2015/12/08/putin-a-russian-neo-traditionalist-not-a-western-conservative/
    Denna artikel är också mycket mycket läsvärd!

    • Här nedan finns en artikel, från juni 2022, om situationen av ryska barnfamiljer.

     Hur unga familjer stöds i Ryssland
     Jag blev mycket förvånad när jag fick reda på hur omfattande familjer stöds i Ryssland. I Tyskland kan föräldrar bara drömma om det.

     Den tyska regeringen främjar hbt- och könsvansinne och tyska medier avråder från att skaffa barn eftersom att få barn påstås öka CO2-utsläppen. Istället förlitar sig politik och media i Tyskland på massiv invandring från Afrika och Asien för att lösa det demografiska problemet, där de mestadels muslimska
     invandrarna då ofta har fler CO2-producerande barn än vad tyska familjer skulle vilja ha.

     Ryssland, å andra sidan, förlitar sig på traditionella värderingar, som den klassiska familjen. Dessutom har den ryska regeringen kraftigt ökat familjestödet de senaste åren, vilket jag inte ens var medveten om. Mitt nya städhjälpmedel, som jag var tvungen att skaffa på grund av min arbetsbörda, förde mig dit. Kvinnan arbetar på ett medborgarkontor i St Petersburg och berättade för mig hur massivt mödrar – och därmed barn – stöds i Ryssland. När jag var intresserad skrev hon ut en sammanfattning av finansieringsprogrammen åt mig, som var en och en halv din A4-sida. Jag kommer nu att rapportera om detta, varvid jag uttryckligen påpekar att listan inte är komplett, den handlar bara om den ryska regeringens viktigaste program för familjestöd.
     Information för förståelse
     För att förstå måste jag inleda två uppgifter. För det första är finansieringsprogrammen indelade i federala program (Ryssland, liksom Tyskland, är en federal stat) och regionala finansieringsprogram (i Tyskland skulle dessa vara federala stater). Varje rysk region lägger till sina egna program till de federala programmen, jag kommer här att rapportera om den totala finansieringen från båda programmen i mitt adopterade hem i St. Petersburg, siffrorna skiljer sig i andra regioner i Ryssland.

     Den andra informationen är att den stora majoriteten av ryssarna inte hyr. På 1990-talet kunde vilken rys som helst privatisera lägenheten de bodde i för en liten handläggningsavgift, så varje rysk familj har en eller flera skuldfria lägenheter. När barn flyttar ut hjälper ofta hela familjen till att skrapa ihop det egna kapitalet för att köpa en bostad på bolån. Bostadsägande är väldigt viktigt för ryssar, varför de allra flesta ryssar bor hyresfritt.

     Jag skulle också vilja ta tillfället i akt och förklara ännu en gång att levnadsstandarden i Ryssland inte är sämre än i Tyskland, även om lönerna i Ryssland är mycket lägre. Anledningen är att lönerna i Tyskland är brutto, medan de i Ryssland är netto. Och eftersom de flesta ryssar inte har några hyreskostnader och andra fasta kostnader (telefon, internet, kollektivtrafik, bensin, extra boendekostnader etc.) är mycket lägre i Ryssland än i Tyskland, har den genomsnittliga ryssen ungefär samma summa efter avdrag för alla fasta kostnader och skatter. Lev som en genomsnittlig tysk.

     Det finns extremvärden upp och ner i båda länderna, jag pratar om medelinvånaren i de två länderna, som jag redan har förklarat i olika artiklar om Du kan hitta exempel på ämnena pensioner, priser för internet- och mobilkommunikation och levnadsstandard i Ryssland i allmänhet i de länkade artiklarna.

     Familjestöd i Ryssland
     I Ryssland beror stödet till familjer på barnets ålder och det finns också öronmärkta medel. Alla dessa bidrag är baserade på olika program, jag kan inte lista allt här och kommer att begränsa mig till de viktigaste.

     I allmänhet är skydd av barn en stor fråga i Ryssland. Om du registrerar ditt barn i exempelvis din bostadsrätt får denna lägenhet endast säljas i efterhand om du kan bevisa att du omedelbart köpt en likvärdig eller bättre lägenhet. Ett barns levnadsvillkor får inte försämras, till exempel kan du inte byta ut en trerumslägenhet mot en ettrumslägenhet.

     Om du tar en promenad i ryska bostadsområden kommer du att upptäcka att det finns lekplatser i varje hörn. Ryssland är generellt sett väldigt barnvänligt. Många restauranger och nästan alla köpcentrum har lekrum där barn kan leka medan föräldrarna handlar eller äter ifred. I köpcentrum finns alltid en handledare i lekrummet så att barnen övervakas. Jag såg till och med ett sådant lekrum på en flygplats häromdagen. Så flygplatsen bestämde sig för att inte hyra ut lokalen till en restaurang eller butik och inrätta ett lekrum istället.

     Det byggs mycket mer i Ryssland än i Tyskland. Därför är det ingen bostadsbrist i Ryssland, du kan enkelt hitta en lägenhet att hyra inom tre dagar och kan flytta in direkt. Byggboomen har lett till att hela stadsdelar vuxit fram i ryska städer de senaste åren.
     Byggföretagen som planerar och bygger en sådan stadsdel måste följa sociala krav. Det finns lekplatser framför varje skyskrapa och framför allt ska ett dagis, en skola och ett sjukhus byggas på gångavstånd. Föräldrar har rätt till gratis dagisplats och eftersom daghem måste byggas överallt är det inga problem att få plats. Det är bara problem i ett fåtal äldre stadsdelar, men där får staden betala för en normalt dyr plats på ett privat dagis om det saknas platser.

     Och ja, i ryska städer bor folk mest i höghus, vilket är impopulärt i Tyskland. Men andra länder, andra seder, enfamiljshus är det stora undantaget i ryska städer. Men varje familj (mest föräldrarna eller morföräldrarna) har fortfarande en dacha från sovjettiden, det vill säga ett litet hus på landet, där barnen ofta tillbringar sommaren med morföräldrarna medan föräldrarna arbetar.

     Moderkapital
     I Ryssland infördes moderkapital som en av de första familjesubventionerna för mer än tio år sedan. Detta är en engångsbetalning när ett barn föds. Dessa pengar betalas ut till ett separat konto och får endast användas för ett specifikt ändamål. Det kan bara spenderas på barnets behov. Men det kan också användas som eget kapital i ett fastighetsköp, där en ung familj också får statligt subventionerade bolån. Eftersom lägenheter i Ryssland är mycket billigare än i Tyskland, är detta en riktig hjälp. Även i metropolen S:t Petersburg kan du få en tvårumslägenhet på ett medium läge för mindre än 150 000 euro.

     I Petersburg består moderns huvudstad av flera komponenter, som sammanlagt uppgår till över 23 000 euro, även om det är något mindre för det första barnet. Med lägenhetspriser i St Petersburg är denna summa nästan det egna kapitalet som bankerna kräver för en tvårumslägenhet. I den här artikeln kommer jag att använda den nuvarande rubelväxelkursen på 60 rubel för euron för omvandlingen och omedelbart konvertera summorna till euro för en bättre förståelse.

     Det finns också ett program i Petersburg som heter ”Country Capital” som är drygt 6 500 euro. Pengarna är öronmärkta för köp av en tomt eller en stuga på landet, det vill säga en dacha. Det räcker inte för en dacha nära staden, men det är – som lägenheten – en stor hjälp. För många ryssar är att tillbringa helgen på dacha en del av kulturen, och många kör några hundra kilometer in i landet på fredagskvällar, där priserna är väldigt låga och summan är ett stort steg närmare din egen dacha kommer.
     Jag nämner bara för fullständighetens skull att det i Ryssland är mammaledighet före och efter förlossningen med (åtminstone begränsad) fortsatt utbetalning av löner.

     ”Barn förmån”
     Det som kallas barnbidrag i Tyskland finns inte i Ryssland i denna form. Beroende på barnets ålder finns det olika program för olika åldersgrupper. Engångsbeloppet som du får för varje minderårigt barn är cirka 125 euro per månad.
     Under de första 18 månaderna av barnets liv tillkommer ytterligare 75 euro per månad. Därefter finns det upp till 7 års ålder bara 20 euro per månad utöver de 125 euron. Från 7 års ålder, alltså för skolbarn, ändras summan igen, från 7 års ålder läggs lite över 250 euro till grundbeloppet.

     Utöver dessa stödprogram finns det många andra, till exempel får unga föräldrar som fortfarande studerar ytterligare 125 euro per månad. Om en ung mamma föder sitt barn mellan 20 och 24 år får hon ytterligare 1 000 € när barnet föds. Familjer med många barn uppmuntras särskilt, till exempel finns det cirka 215 euro per månad för det tredje barnet utöver de andra förmånerna, och en mamma med många barn (tre barn eller fler) får ytterligare nästan 60 euro per månad för sig själv .

     Det finns andra stödprogram för militärfamiljer som går utöver dessa belopp. Dessutom behöver en soldats familj aldrig oroa sig för sin lägenhet, som tillhandahålls av staten, och den som går i pension som karriärsoldat får en gratis lägenhet när de går i pension.

     Är du handikappad eller har ett handikappat barn får du ytterligare stöd. Det finns ett extra stöd på 125 euro för ett funktionshindrat barn, detsamma gäller om funktionshindrade föräldrar uppfostrar ett friskt barn. Om båda föräldrarna och barnet är funktionshindrade tillkommer ytterligare 175 euro och om barnet är så gravt handikappat att det har ”särskilda behov” som lagen säger tillkommer 300 euro för barnet.

     När jag talar om ”handikappade” menar jag samma sak som man förstår med funktionshinder i Tyskland. En funktionsnedsättning betyder inte nödvändigtvis att du sitter i rullstol. Precis som i Tyskland finns det många som har en fysisk funktionsnedsättning som man inte ens märker.

     Det finns också andra tilläggsersättningar för barn som lider av allvarliga sjukdomar, som varierar beroende på sjukdom. Jag vill bara ge två exempel. HIV-positiva barn får ytterligare 125 euro per månad, barn med celiaki (en autoimmun sjukdom orsakad av glutenintolerans) får ytterligare 215 euro per månad.

     Föräldralösa barn
     Ryska barnhem och barnhem har med rätta inget gott rykte eftersom de under lång tid var extremt underfinansierade. Detta har sedan dess förbättrats, men det finns fortfarande ett stigma i Ryssland idag om någon växte upp i ett barnhem eller barnhem.

     Den ryska staten gör mycket för att hitta familjer till dessa barn. Därför tillkommer olika månatliga tilläggsbetalningar om du tar emot ett barn från ett barnhem som fosterbarn eller adopterar det. I detta fall finns det även engångsersättningar för de nödvändiga första inköpen för barnet och sådana familjer får ett separat årligt bidrag för semesterresor.

     Eftersom bostadsägande är så viktigt för ryssar, får föräldralösa barn en bostadsrätt av staten på sin 18-årsdag för att ge dem en kickstart i livet. Du får inte sälja denna lägenhet förrän du är 25 år. Det är förstås bara små enrumslägenheter på avlägset läge och dessa lägenheter är oftast i behov av renovering, men de unga vuxna har tak över huvudet tills vidare.

     Synliga resultat
     Detta var som sagt bara en översikt över stödet till barn och familjer i Ryssland, som inte gör anspråk på att vara komplett. De flesta av dessa program har bara funnits i några år, varför jag inte kände till dem. Men det förklarar varför unga mammors utseende har förändrats mycket de senaste åren. Tidigare gav föräldrar ofta sina barns kläder till vänner och släktingar med små barn när barnen var urvuxna. Detsamma gällde barnvagnar och så vidare.
     Det har förändrats de senaste åren. Utan att tänka efter så har jag på sistone märkt att unga mammor är anmärkningsvärt välvårdade och välklädda, detsamma gäller barn och jag har inte sett en gammal barnvagn på länge. Endast moderna modeller står parkerade på lekplatserna. Nu vet jag varför, eftersom dessa program tillåter unga föräldrar att ha färre ekonomiska bekymmer när de får barn.

     Bidrag för semesterresor
     För övrigt har det nyligen funnits cashback-program för familjer värda flera hundra euro om de till exempel åker på en badsemester vid Svarta havet på sommaren eller skickar barnet till ett sommarlovsläger. Detta faller dock inte under rubriken familjestöd, utan faller under den ryska statens program för att främja turism, eftersom Ryssland är i färd med att öppna upp sina naturskatter för turism, med stor tonvikt på miljöskydd och ekologisk turism. För att säkerställa att dessa investeringar i de nya resmålen är värda besväret betalar staten semesterfirare, särskilt unga familjer, subventioner för deras årliga semester.

     Eftersom sommarsemestern i Ryssland varar från 1 juni till 1 september, det vill säga hela tre månader, förklarar det varför dacha och sommar med morföräldrar spelar en så viktig roll i Ryssland, och varför semesterläger för barn är så populära. Utbudet av semesterläger med alla möjliga olika teman är nästan obegränsat. Det är därför det finns statsbidrag.

     Läger är tema och många läger har några timmars lektioner varje dag, vilket är till stor hjälp när ett barn kämpar i ett skolämne. Det finns också läger som specialiserar sig på språkkurser, det finns läger för alla typer av sporter och naturligtvis är Ryssland ett stort och vidsträckt land, det finns också läger i naturen, där barnen får lära känna naturens skatter och, helt automatiskt, för miljöskydd sensibiliseras.
     https://www.anti-spiegel.ru/2022/wie-junge-familien-in-russland-gefoerdert-werden/

 17. Att Sd får inflytande, genom sitt partiarbete,är demokratins väsen, det kan stimulera politiken, på olika sätt. De som tvivlar, tvivlar på demokratins kraft och vet minsann bättre, vilket är tvivelaktigt.
  Förr sa man ju till dem, att bilda ett parti och påverka genom riksdagen och så gjorde de det,
  och samma odemokratiska attityd. Så har ju sossarna behandlat vp i 100 år, ”den svenska modellen.”

  Sd har varit här och nu, inga konstigheter, att det är så svårt att begripa i Sverige,inte minst på GP, där man ofta är ljusår från verkligheten, på fjärran resmål i historien, bra så, men vinner inga val, om man nu inte vill kretsa som en 5%-satellit kring sosseplaneten. Precis som sossarna har så skamlöst utkämpat ett krig i Ukraina,, och gått med i Nato, fjärran från ortens och gatans verklighet, för de trodde det var en valvinnare, som de frustat kring detta,.

  Valet avgörs i Sverige och inte i Kiev eller Bryssel, och en klantig högerregering hade vi förr , som
  kraken, landsfadern Löfven lät fjättra sig vid marken, som i Gullivers resor , av Lilleputtarna,
  och Calamity Annie, 10 % av rösterna med liberalerna, snurriga Nyamko, det var 73: punkternas högerprogram och kapitulation, något så pinsamt. Det sprack, nu finns det många landshövdingar och diplomater att välja på bland politikerna ,när de belönar sig själva.

  Vad skönt att slippa den egentligen svaga sosseregeringen, som kompenserade med maktspråk,
  offentliga utskällningar, vi slipper försvarsministern och han slipper sin 145.000:-kr i lön och vidsträckta resor globalt samt till finska försvarsstaben, vi slipper den ”Lille fan”, som de kallade Hjalmar Mehr, på sin tid.

  Vi slipper Ygemans sammetsröst med hårda nypor, Dambergs finska bakgrund, (som hans farsa dömdes för valutasmuggling) idel ädel sosseadel, och framförallt Ann Linde, duktiga flickan, (på skånsk ambassaden som riksdagen kallades förr, med Lantmannapartiet) som ”inte skulle ge en spänn till talibanerna”, typisk feministhjärna, , ett folk som svälter till döds, hur kan man reagera så, pga av USA/Sveriges redan bortglömda krig, omänskliga typer allihop, så ”humanitära femi-nister” de är annars, snabbt glömt på UD. Vi slipper se dem, tack vare demokratins kraft, som dessa utnyttjat maximalt i ett högt spel, men förlorat.Det är en framgång. De vill helst vara på resa hit och dit, med hedersvakter och flotta middagar,inte i dagspolitiken, detta gyllene EU & Nato-patrasket.

  Sossarna får gå i terapi, de är lika mycket ”högger” som. någonsin Kristersson, och ingen bryr sig om vad de gör idag. Även vp i politisk terapi, om man nu inte bara flinar upp sig, som inget hänt. Centern har gjort en 9/11-krasch, rakt i sin egen Ground Zero, ett fascinerande skådespel, det ryker fortfarande i ruinerna, men lyssnar man för mycket på pappafeministernas groomade ”genidöttrar,” som skett i politiken, kan det hända.

  Att man sen låtsas vara ”rädd” för Sd är den typiska svenska självömkan, det är så synd om oss,
  som man spelar på i detta läge, eller att barnen skall vara rädda,(DN idag, den värsta kommunist-jägaren av dem alla som ordnade flera livstidsstraff för Enboms lögner 1952, de dömda hade inga barn, jo de har försökt få resning, en redaktör dömdes för att ha noterat kring de tyska trupp-transporterna, 1940-1943, ”bara” 10 år tidigare, men iskall vägran i Sverige, skäms än idag Dagens Nyheter, Bonnierblaskan, som hade en redaktör som var nämndeman , och skrev i Bonnierblaskan förstås.) .

  Sossarna jagade kommunister ända sedan 1930, 1940,1950, 1960, de som tur hade inga minder-åriga barn som for illa av den hetsen som sossefascismen släppte lös, med jämna mellanrum, med registreringar, interneringar, polisrazzior, som den med 3.000 poliser, 1940 mot 900 partimedlem-mars hem, bl.a Lars Werners farsa som var murare, säpo snodde där en utombordare, återficks aldrig, obs. 3.000 poliser, mycket idag.Mordbrandsattentet mot Norrskensflamman 1940, krävde 5 offer , varav två minderåriga barn, Ådalen 1931, flera offer säkert faderlösa. Sveriges politiska & sossehistoria stinker, in i vår tid.

  Gustav Möllers razzia mot SKP, 1941,4 juni, på order av RFSS/Heinrich Himmler, och Reinhardt Heydrich, de kollade Ny Dags tryckeri, t.o.m,grafikernas fickor i arbetskläderna, allt togs med, partiordf. Sven Linderoth tvingades att gå i täckning, och efterlystes på radion, trots sin parla-mentariska immunitet,allt detta först genom hemliga Polis/Tage Erlander, sen Olof StayBehind- Palme/IB dessa Gestapo-typer kan vi klara oss utan, hellre då Sverigedemokraterna, som nog måste röra om i grytan,lite som Gula västarna, bra att de inte daltar med sosseriet.

  Väst måste lida av en extrem inre tomhet, så överdriven som begravningen av Elizabeth genomförs, men nu kan man träffas på tu man hand, och göra upp nya planer för Ukrainakriget. Vi trodde att
  denna prakt tillhörde ett svunnet samhälle, men ack, inte…still kicking, skådespel men inte mycket bröd.

 18. Detta val är att betrakta som ett rejält nederlag för SAP;s förmåga att attrahera sina kärnväljare och inte minst dem som bor utanför våra större städer
  Då är frågan om den nyvalda majoritetskonstellationen med innehåll av mycket starkt högerkonservativt inflytande äger bättre förmåga, eller är dessa partier av samma ”dåliga” kvalité som föregående? Om det är så illa kommer den nya regeringen inte att leverera någon annorlunda reformpolitik för folkets bästa än vad den förra åstadkom, med undantag av en utbyggd kärnkraft och att begränsa vårt integritetsskydd med motiv i brottsbekämpande syfte. Och i fråga om att bevaka vår integritet ligger detta värn nära den grundlagsskyddade yttrandefriheten som är vår Demokratis absolut starkaste fäste.
  Ingen kan naturligtvis spå framtiden hur väl analysen än beskrivs i fråga om att bekämpa attacker från enväldets starka intresse. Detta vet ingen på förhand. Betänk; Ett vedertaget begrepp är att yttrandefrihet och vårt folkvalda system är inget som kan förväntas vara givet som en naturlag , ty det är värden som ständigt måste försvaras varje stund i öppna samtal utan att rädslan tar över och påverka oss.
  Ofta är det de små stegens tyranni med innehåll av ett litet mått av obehag som leder till en avvaktande hållning i meningen att folk avstår en öppen diskussion om samhällets uppbyggnad och dess vägval. Sådana omständigheter kan utnyttjas i orostider då människor känner otrygghet i vardagen inför hur framtiden kommer att gestalta sig.
  Ett sådant tecken är den tidigare positiva inställningen i fråga om fred i världen, internationell solidaritet och Östersjön som fredens innanhav. Viktiga frågor om levnadsvillkor som berör samhällets mål och uppbyggnad vilka av någon anledning helt avstannat.
  Nej nu är det vapenleveranser ,kärnvapen och utbyggd kärnkraft och en övergiven alliansfrihet, samt medlemskap i en krigsorganisation, som till synes blivit vägvalet mot vår gemensamma framtid när den gemensamma miljön och klimatet borde vara utgångspunkten i alla goda samhällsbyggen. Visst kan det låta utopiskt men den krassa realpolitiken för dagen aktuell, får aldrig överskugga målet om ett bättre samhälle för jämlikhet och rättvisa.

 19. Har ni sett kartan över hur unga svenskar röstade i skolvalet? Ett fåtal kommuner är ”röda” medan inte ett enda län är rött. https://www.mucf.se/sites/default/files/2023/05/Rapport%20Skolval%20MUCF%202023%20webb_1.pdf

  Varför? För att politiken såsom ekonomin är cyklisk. Sossar och andra socialister har förstört Sverige i ett sekel – det är uppenbart för de flesta högerröstare. Nu är det dags för revansch där människor inte förminskas till idioter såsom socialismen gör med sin bananskalspolitik. Det är dags att drivkraft och hårt arbete lönar sig på riktigt utan att man måste skatteplanera aggressivt. Alla får gärna vara med, men hoppa då på tåget. Står du kvar vid sidan så skyll dig själv.

  Fördelningspolitiken läggs om genom jobbskatteavdrag och slopad stöld (värnskatt), förenklade och förbättrade 3:12-regler borde införas snarast. Risktagande måste löna sig mycket mer än idag för småföretagare! Min förhoppning är att vi slopar ränteavdragen snart. Det är trams. Varför ska vi få mer rabatt ju mer vi lånar? Samtidigt inför vi riktiga marknadshyror med samma retorik som ovan. Varför ska de som äger och inte hyr vara med och rabattera någon annans hyrda boende som dessutom är kraftigt skyddade vid t ex höjda räntor, höjda energipriser och inflation? Hyrorna borde åkt upp flera hundra procent mer än de gjorde senast.

  I artikeln ovan återkommer man som vanligt till att bankerna är så framgångsrika och tjänar så mycket pengar. Det är ju perfekt! Vi är i princip alla delägare i bankerna genom pensionsfonder. What’s not to like? Genom premiepensionen kan vi också välja hur en liten del av våra pensionspengar ska förvaltas. Välj banktunga fonder! Kanske också månadsspara en femhundring eller så i storbanker så blir vi ägare direkt i dessa så att vi kan gå på bolagsstämmor, ära gratis och frottera oss med ”kapitalet”. Genialt att investera i bolag man identifierat som mycket framgångsrika istället för att titta på när de genererar vinster åt andra.

  Men det vänder troligen igen om 30-50 år. Kapitalisterna kommer på sikt att ta för mycket av det goda, precis som socialismen nu gjort alltför länge, och opinionen kommer att vända. Om det kommer att vända så långt som det gjorde under slutet på sossarnas stormaktstid (Pomperipossa i Monismanien) vet jag inte – men vi är ju så förfärligt dåliga på att lära av historien.

  Hur som helst, jag tror det är säkert att säga att Sveriges väljare har fått nog av vidlyftig invandring och socialistiska experiment. Även om sossar och liberala centerpartister kanske vinner nästa val med stöd av MP och VPK så ser framtiden blågul ut i landet lagom. Skönt.

  • Fast Björn Du glömmer bort en mycket enkel sanning: väljargrupperna byter sidor.

   Jag bor i ett klassiskt innerstadsdistrikt som i många, långa decennier har varit solitt blått borgerligt. Det är nu efter valet röd-grönt. Innerstadsbefolkningarna tar avstånd från Sverige-”demokraterna” och de partier som kan tänkas stödja dem. Moderaterna gjorde katastrofval i de svenska storstäderna -där de blev maktskiften bort från moderatstyren i de flesta storstäder.

   Man fick skämmas som svensk i många europeiska storstäder förr att berätta att vår huvudstad styrdes av ”de mörkblått konservativa”: i nästan alla europeiska stora huvudstäder är radikalt och progressivt styre legio. Så nu också i den svenska huvudstaden: röd-grön. Innovativ, nytänkande, republikansk, progressiv och radikal.

   • Absolut Johan. Visst byter väljargrupper sida. Centerpartisterna på landsbygden kände inte igen sig i storstadscentern med Annie och de blev SD’are. Storstadsborna ledsnade på ineffektiva moderater och blev miljöpartister och sossar. Lärarna gick från att vara liberaler till att bli SD’are och sossar. Fackligt anslutna arbetare gick från att vara sossar till att bli SD’are. Etc.

    Min reflektion ovan handlade i stort om två saker:

    1) Politisk makt är cyklisk där sossarna styrt Sverige som envåldshärskare i ett sekel. Det är slut på det för nu och överskådlig framtid.

    2) Sveriges unga är uppenbarligen Tidöanhängare för dagen.

    • Sent skall syndarna vakna. Alla partier i Riksdagen är ett problem, så även V och MP som inte motarbetar massmordet genom giftsprutan, ej heller motverkar massmordet på ukrainska och ryska män som sker genom krigshets och vapenleveranser.

     Småpartierna (utom tre) är också problematiska, eftersom de inte valsamverkar brett och seriöst mot 4%-spärren, vilket gör att folket fortsätter rösta på olika smaker av den korrupta monopolkapitalismen.

     Detta är ingen åsikt, men ett faktum. 99% av folket vill rösta på partier som har potential att komma över 4%. De röstar i syfte att påverka mandatfördelningen.

    • Fast skillnaden är avgörande. Stadsbefolkningarna där de röd-gröna växer kraftigt, liksom dess ungdomsväljare, stiger kraftigt – och de områden där det mörkblå-bruna stärker sina röster är avfolkningsbygden. Detta torde vara den ultimata mardrömmen för just moderaterna.

     De skulle lärt sig i tid av Gösta Boman som en gång uttryckte klokt att ”till höger om mig finns bara undergången”. Nu håller svensk borgerlighet på att delas i två delar: en progressiv som fungerar i tillväxtbygder och städer (där man i allmänhet avskyr SD) och mitt gamla stalltips att den tidigare så cementerade ”liberal-konservativa” ideologin (som egentligen är en historisk paradox eftersom det är de två huvudmotståndarna i kampen för demokratins införande) som funnits mestadels i moderaterna och till viss del i folkpartiet/liberalerna, är dödsdömd att delas i två.

     Den större delen av borgerligheten kommer att bli progressiv och knappast dras med i SD-sörjan (fast, vem vet) och en mindre del fastna i den. Därmed torde dagens Moderat-parti vara dödsdömt som andra största parti i Sverige, och allra minst som något alternativt ”statsbärande”. Att dagens ungdom, som är den ledande i de flesta statistiska undersökningar att ha oro för framtiden och världens miljö o.s.v. skulle bli kärnan i något nytt ”Tidölagets Sverige” är nog långt borta. Det förfärliga svenska skolsystemet som slagit ut alldeles för många grabbar, som blivit kepsförsedda epa-traktorkörande på landsbygden finner nog SD som sitt politiska ankare, men knappast resten av svensk ungdom. När allt kommer omkring: nästan inga idéer från MUF har någonsin blivit svensk statspolitik och lag: högljudda, berusade men alltid tandlösa.

     • Hej Johan,
      Bra du bekräftar du tillhör de urbana.
      Jag tycker det framgått så väldigt tydligt.
      Typisk ”vänsterväljare”, som demokratin har att förhålla sig till.
      Vilket gjort hela politiken till landsförrädare och ett avskaffande av Sverige som egen oberoende nation.
      Precis som du säger, ”nytänkande, progressiva och radikala”.

      För att återgå till bloggen här så har den här utvecklingen, inte bara i Sverige, omkullkastat hela ”klassperspektivet” vilket du också förklarar ovan.
      Människor röstar allt mindre efter ”klass” och allt mer efter ”identitet” vilket just den urbana fixeringen framkallat.

      Jag har inte tittat på ryska 1420 på länge men tittade i kväll på en intervjufilm i Ryssland där folk frågas om de tänker rösta på V Poutin 2024.
      Intervjuerna uppdelas i tre kategorier.
      1. Moskva, de urbana väljarna.
      2. Mindre städer.
      3. Landsbygden

      Trenden framgår omgående.
      1. Det är i Moskva bland de urbana som de flesta landsförrädarna finns.

      2. Det är i småstäderna och på landsbygden som de trogna finns.
      Uppslutningen för Ryssland och V Poutin är så gott som total.

      Se filmen, rekommenderas!

      Will you vote for Putin in the next elections? 100 Russians.
      https://www.youtube.com/watch?v=djEZ13YSKrA

      En man i filmen som lät som en ”missnöjesväljare” skulle rösta på LDPR.
      Ett parti som gjorde mig nyfiken.
      Vad vara detta för parti?
      Enligt namnet Rysslands liberaldemokratiska parti.

      Men vad är det för parti egentligen?
      Ja, läs gärna om LDPR på svenska Wikipedia nedan.
      Inte precis vad jag väntade mig kan jag säga.

      LDPR, Rysslands liberaldemokratiska parti.
      En gång grundat av KGB och det styrande kommunistpartiet.
      Ursprungligen ämnat som en skenopposition.
      Tja, vad ska man säga?

      Ja, jag tror det blir helt fel om man jämför Ryssland med så kallade ”demokratier” i Västvärlden.

      Skillnaden är att mer auktoritära länder i Öst och Orienten har öppna centralmakter.
      Till skillnad mot Västvärlden som även de har centralmakter men som är slutna och dolda.
      Samt liksom i Ryssland är närmast opåverkbara.
      Ibland kallade ”Deep state” eller som jag kallar dem ”demokratin” som alltmer börjar likna ett åsiktsparti mer än ramen för ett maktsystem.

      Till att sluta av med kan säga att jag känner mig trygg.
      Rysslands urbana landsförrädare kommer inte att lyckas rösta bort Vladimir Poutin, Rysslands trygghet, år 2024.
      Ryssland folk kommer att se till att Ryssland fortsatt kommer att se till landet förblir sammanhållet och solidariskt.

      Kaoset vid Sovjetunionens upplösning,
      Integrationen med Västvärldens urbana kapitalism-liberalism.
      Var bara en misslyckad parentes med två landsförrädare som presidenter och som dessbättre inte fick någon statsmannamässig begravning i den ärorika folkmakten Ryssland.

     • Goddag käre kollega Arbetarklass!
      LDPR betvivlar åtminstone jag skulle vara någon särskild ”KGB-produkt”. Partiet var i decennier en excentrisk enmansshow av Vladimir Zjirinovskij som jag tror måste haft någon slags neuropsykiatrisk hjärnskada, milt talat. Han var akademiskt disputerad och framstående arabist, men vid en intervju för SVT med Stina Dabrowski för många år sedan erbjöd han helt enkelt en sexuell åktur för henne med hennes biffiga livvakter. Han var i mångt och mycket en excentrisk pajas som gärna såg att Finland och Polen inlemmades i ryska riket. LDPR var inte liberalt, demokratiskt, ett seriöst parti men storryskchauvinistiskt. Det har relativt dåligt rykte i landet.

      Ordet ”landsförrädare” tycker jag inte vi skall använda om våra svenska väljare, alls. Varje modernt land är en del av en större regional samarbetsordning som Nordiska rådet, Europeiska unionen liksom Förenta nationerna. Några isolerade nationalstater helt isolerade från sin omvärld idag, förutom Nordkorea, Eritrea och möjligen Myanmar finns inte, och de fungerar ju heller inte väl.

      Vi i Sverige ”tar hand om” (jag gillar inte uttrycket specifikt), och sköter vår landsbygdsbefolkning anständigt och värdigt; de har blivit alltifrån styvmoderligt behandlade liksom rentav negligerade och bortglömda. Så kan vi inte ha det! Apropå bensinpriser och annat borde boende på svensk landsbygd ha avdragsrätt och andra prisnedsättningar på bensin och stora inköpsbidrag för att hjälpa till med elstolpar och elbilsinköp o.s.v., utan att det skall gå att fuska med detta för stadsbor utsocknes.

      Sveriges internationalisering och europeisering har lett till stora ekonomiska framgångar för svenska folkets statskassa, bara EU-inträdet har på trettio år kraftigt stärkt svenskt ekonomi oväntat mycket visavi förväntad ekonomi utanför unionen (många undersökningar visar det genom decennierna); bara en sådan sak att Volvo Cars räddades ur de urusla förra amerikanska ägarna och blev ägda av det långt mer drivkraftiga och starka kinesiska ägarna har varit en vinstlott. Volvo som varumärke säkrades av det ekonomiskt starka Asien.

      Ryssland av idag är i ekonomisk kris: förr investerade europeiska företag stort i en europeisk-rysk ekonomisk framtid som nu Putin ödelagt och förstört. Problemet med att få Asien som nya handelspartners är inte bara jätteproblem rent logistiskt i import/export, transport o.s.v., investeringarna från asiatiska länder i det ryska näringslivet är i det närmaste noll. Indien ingår sedan en tid inga nya vapenköpsavtal med Ryssland alls. Vi vet inte varför, men det är ett faktum. Att denna Asiens starkaste militära axel nu försvagats är ett illavarslande tecken för Moskva.

      Allt fler yngre medlemmar i ryska kommunistpartiet regionalt ute i landet blir alltmer regimkritiska, anti-putinistiska och partiet utsätts allt oftare för valfusk och ren röststöld (i rösträkningen) av partiet ER (Det enade Ryssland). Alltfler unga medlemmar av KPRF engagerar sig sedan 2-3 år tillbaka på Naval’nyjs sida och deltar i Naval’nyj-organisationens möten, protester och demonstrationer. Inom partiet ER är man alltmer oroliga nu att ryska kommunistpartiet KPRF alltmer håller på att bli ett äkta aktivt oppositionsparti mot putinsterna, efter att under den 77-årige partiledaren Ziuganov varit ett tyst, följsamt stödparti till Putin, något som de yngre partikadrerna i Moskva och regionalt inte längre accepterar. Alltfler partimedlemmar i KPRF har på senare tid hamnat i finkan för anti-Putindemonstrationer och de yngre medlemmarna jag hört om stödjer numera Naval’nyj helt och hållet.

      Det kokar under putinismen nu även från ryska kommunistpartiet!

     • Vilka belägg har du för åsikten att ”Det kokar under putinismen nu även från ryska kommunistpartiet!”?

     • Jag återkommer senare under dagen med detaljerade fakta, då jag inte har tillgång till hänvisningarna i detta nu.

      Men vi har noterat att det ledande partiet ER (Jedinaja Rossija) alltmer ser KPRF som ett alltmer stigande och okontrollerat politiskt hot; KPRF utsätts för alltmer röststölder i de elektroniska röstsystem och internetvalsystem som införts i ryska valsystemet. I flera solklara valsegrarkretsar för KPRF tar i alla fall putinisterna hem segrarna, mot alla odds, ibland med underläge på 20 %-enheter så vinner putinistkandidaten.

      Men jag återkommer med detaljer. Jag talade med två ryska KPRF-medlemmar igår och har antecknat detaljer som är intressanta. Att nu den yngre medlemshalvan i KPRF tycks alltmer sluta upp i Naval’nyj-organisationen som samarbetspartner kan betyda att Ryssland håller på att få en helt ny och öppen stor opposition. Putin kan ju inte låta fängsla hela ryska kommunistpartiet rakt av —eller kan han det?

     • Det är som vanligt, Anders. De saknar belägg för sina åsikter på Myndigheten för Psykologiskt Försvar [på Olof Palmes tid sanningen, men idag är det ett psykologiskt krig mot folket].

      Anledningen att Putte och de ryska oligarkerna får stöd av det ryska kommunistpartiet är förmodligen att de gör helt rätt mot Ukro- US- och EU-nazis. Jag håller med.

      Putte och Oligarkernas respons är begränsad och ytterst effektiv, samt inriktad på militära mål. De är så coola att jag är djupt imponerad. Själv hade jag nog bombat Kiev till stenåldern, men de håller igen, samtidigt som nassarnas styrkor stryker med.

 20. @Johan de Naucler 16 september, 2023 At 10:52
  ”Alltfler unga medlemmar av KPRF engagerar sig sedan 2-3 år tillbaka på Naval’nyjs sida och deltar i Naval’nyj-organisationens möten, protester och demonstrationer.”

  Är inte Navalnys organistion förbjuden i Ryssland?
  https://swentr.site/russia/547316-navalny-terrorist-extremist-list/

  ”Jailed Western-backed Russian political activist Alexey Navalny has been sentenced to a further 19 years behind bars. The news on the court ruling was broken by his associates on Friday afternoon.

  The opposition figure was found guilty on multiple extremism-related charges, including creating an extremist group, calling for extremist actions, financing such activities and luring minors into them, as well as rehabilitating Nazi ideology.”
  https://swentr.site/russia/580835-navalny-prison-sentence/

  Det verkar som att du inte hänger med och bara hittar på…

 21. @Johan de Naucler 16 september, 2023 At 10:52
  ”Sveriges internationalisering och europeisering har lett till stora ekonomiska framgångar för svenska folkets statskassa, bara EU-inträdet har på trettio år kraftigt stärkt svenskt ekonomi oväntat mycket visavi förväntad ekonomi utanför unionen…”

  Ja det stämmer… (ironi!) Att torsdagen den 14 september 2023 kostade en euro inte mindre än 11,95kr. Det måste vara den största framgången!

  Hur är det med inflationen… och arbetslösheten?
  Att Sverige ligger illa till bland de 27 medlemstaterna, kan du inte medge…

  • Hade Sverige gått med i EMU:s tredje steg och infört Euron (som Sverige de facto är skyldig att göra, vi har inget ”danskt undantag”) så hade svenska löntagare haft drygt 25% och strax under 33% starkare köpkraft än de idag har med den svaga, rentutsagt klena svenska kronan. Det kan Du läsa i vareviga ekonomiska rapport om dessa teman i svenska medier. Men det är en sak för de tyvärr alltför svaga svenska ekonomiska politikerna att avgöra. Sverige är snart ensamt med Ryssland i Östersjöregionen att ha en konkret emotionell beröringsångest för Euron -vilket är helt obegripligt. Sverige är tyvärr idag ett av Europas svagaste ekonomiska tillväxtländer, dessutom med en av de högsta arbetslöshetssiffrorna. Att säga nej till Euron är bara emotionella felslut, och är inte rationell politik. Till och med gamle konservative professor Calmfors har ändrat sig helt i denna fråga.

 22. @Johan de Naucler 16 september, 2023 At 10:52
  ”Sveriges internationalisering och europeisering har lett till stora ekonomiska framgångar för svenska folkets statskassa, bara EU-inträdet har på trettio år kraftigt stärkt svenskt ekonomi oväntat mycket visavi förväntad ekonomi utanför unionen…”

  Stefan Lindgren har mycet intressant artikel: om utvecklingen av USA och EU:Europa stagnerar, USA profiterar

  ”Wall Street Journal förklarade 17 juli att ”européer står inför en ny ekonomisk verklighet, och en de inte har mött på decennier – de blir fattigare”.

  År 2008 var euroområdets och USA:s nominella BNP 14,2 biljoner dollar respektive 14,8 biljoner dollar.

  Femton år senare når den första siffran knappast 15 biljoner dollar, medan den amerikanska har vuxit till 26,9 biljoner. USA:s BNP är alltså redan 80 procent större än euroområdets.

  Men samtidigt bor det 301 miljoner människor i USA och 451 miljoner i EU, en och en halv gånger fler.

  …I Sverige tycks svaret på EU:s kris vara militarisering, att rivstarta vapensmedjorna. De senaste tre åren har anslagen fördubblats. Ser man tillbaka till 00-talet handlar det närmast om en tredubbling. Inget annat samhällsområde får tillnärmelsevis ett sådant guldregn.”

  Anslag till försvar och krisberedskap, löpande priser i miljarder kronor.
  2009: 44,7
  2020: 59,8
  2021: 65,5
  2022: 74,9
  2023: 91,6
  2024: 119,1
  https://www.8dagar.se/2023/09/europa-stagnerar-usa-profiterar.html

 23. Angående dagens KPRF:s yngre generations syn på putinismen och som opposition mot den, har jag fört lite intressanta samtal de senaste dagarna. Det tar tyvärr tid eftersom allt inte i dagsläget kan uttryckas öppet på telefon och på internet (mycket bryts och rentav försvinner, dagens ryska internetfilter har bara sina motsvarigheter i Turkmenistan och Nordkorea och internet släcks ned flera gånger i timmen med korta avbrott, jag vet inte varför) -ryska säkerhetstjänsten konstant kontrollerar alla dessa kontakter och avlyssnar alla utlandssamtal, och jag vill inte utsätta enskilda enkla ryssar för fara. Så det har varit trixigt!!

  Vänsterdissidenten Boris Kagarlitskij är välkänd för hela den svenska liksom självklart den europeiska vänstern, och har väl det unika rekordet att ha varit fängslad för sina kommunistiska och socialistiska åsikter som just politisk fånge och dissident alltifrån Brezjnevs dagar (då man i värsta fall medicinerades med starka antipsykotiska läkemedel, dock vet jag inte hur Boris behandlades då), även skakade galler under Jeltsins mest anti-komunistiska dagar (när Jeltsins parti fuskade till sig valen kring år 1996) och nu fått sitta av dagar i fängelse under Putin, nu senast efter demonstrationerna i oktober 2021: för att ha postat olämpliga internetlänkar till just ryska kommunistpartiets hemsida, angående politisk opposition mot den chauvinistiska högernationalism som råder under putinismen av idag.

  Kagarlitskij hävdar –intressant nog– att det går en avgjort klar vänstervåg bland den ryska vanliga allmänheten som gäller mera av ekonomisk jämlikhet, kamp mot pampvälde och oligarkernas stöldräder och det direktörs- och bankirstyre som idag råder i det ryska samhället.

  Boris Kagarlitskij har arbetat för dagens KPRF i mestadels Sibirien och hjälpt blivande yngre deputerade till Duman (det lägre av husen i parlamentet). Trots opinionssiffrorna i trakterna, ansåg Kagarlitskij själv, att de internetbaserade och elektroniska röstningsmaskinerna helt enkelt stal röster från KPRF och alla mandaten gick som vanligt, och som alltid –naturligtvis– till putinistiska Jedinaja Rossija (ER, partiet ’Det Förenade Ryssland’, ”Единая Россия”).

  Mina kontakter bland ryska kommunistpartimedlemmar hävdar, likt Kagarlitskij själv, att Putin och putinisterna blir alltmera rädda för en jämlikhetssträvande vänsteropposition i dagens ryska samhälle. Oligarkklassen har helt enkelt kapat åt sig för mycket och för öppet aggressivt under alltför lång tid.

  Den politiska valövervakande organisationen GOLOS konstaterade enligt uppgifter från KPRF att kommunistpartiet enskilt anser i ett speciellt särfall (vars region eller stad jag ej kunnat finna) att 77 000 röster stulits ”datorvägen” från KPRF till ER för att erhålla ett enda mandat till Duman.

  KPRF har ungefär 150 000 medlemmar, inkluderat 40 000 ungkommunister, som i allmänhet anses mycket anti-putinistiska. Mellan valen 2016 och 2021 steg KPRF:s andel av ryska valmanskåren från ungefär 14% till 19%, d.v.s. var femte ryss röstar idag på ett starkt vänsterinriktat parti i landet. Platserna i Duman har ökat från 42 till 57 stycken. Inför valen år 2021 gav opinionsmätningar i Ryska federationen det regerande ER i stort sett ungefär 30% av rösterna i valmanskåren, men efter att rösterna passerat och ”gått igenom” det ryska internetbaserade och elektroniska röstningssystemet och röstRÄKNINGSsystemet blev dessa siffror på valdagen 49% av rösterna till ER, d.v.s. de sista dagarna har 19 extra procentenheter av valmanskåren röstat på det främsta oligarkpartiet. Det anser många ryska kommunister och socialister –som inte låter sig luras så lätt– helt enkelt vara en helt omöjlig opinionsvändning.

  Enligt den för staden Moskva deputerade Nikolaj Zubrilin (KPRF) har han aldrig ansett några val i Ryssland vare sig rättvisa eller rättvisande, men valet år 2021 var de hittills värsta han hade upplevt i valfusk, dessutom är övergreppen med polisvåld och arresteringar de absolut allra värsta i det självständiga Rysslands historia sedan år 1991.

  I valkretsen Kuntsevo (Moskva, för övrigt känt för att husera Stalins gamla stora tjänstedatja, om ortsnamnet känns bekant?) ledde den av KPRF utsedde kandidaten Michail Lobanov med hela 12 000 röster då de räknats i de avlagda pappersrösterna. När de elektroniskt ställts samman vann huxflux ER:s kandidat Jevgenij Popov med hela 8 000 röster. Han måste alltså dessa dagar ha kapat åt sig över 20 000 extra röster för att vinna med denna marginal -genom de elektroniska röstningsapparaturerna. Troligt? Naturligtvis inte.

  Kagarlitskijs åsikt är att det lokalt går just en underström av anti-putinistisk opposition som samlar röster just till det stabila ryska kommunistpartiet (KPRF) som alltså INTE är det gamla sovjetiska kommunistpartiet (som alltså lades ned år 1991) och nu skulle vara omnämnt till KPRF, vilket är en feluppfattning många västerlänningar har. KPRF har byggts upp parallellt av mer ideologiskt lärda och instälda personer som INTE varit en del av den förra sovjetiska karriärnomenklaturan och därför var medlemmar av sovjetiska kommunistpartiet KPSS för att socialt kunna avancera i samhället. Ironiskt och cyniskt sades det ju förr att bokstaven ”K” i KPSS stod för ”Karriäristiska partiet” (och inte ’kommunistiska’).

  Matematiklektorn vid MGU och deputeraden Michail Lobanov (KPRF) för sydvästra Moskva anser att det är självklart är det elektroniska och internetbaserade röstningssystemet som ”dopas” till förmån för det ledande högernationalistiska partiet Det Enade Ryssland (ER), dagens karriäristparti i RF; så kallad ”on line-röstning”; eller rent ut sagt: fusk.

  Alltfler ungkommunister börjar nu anta formen och rollen som anti-putinister och ser sig klart som opposition mot putinismen. Till och med många gamla pensionerade militärer i Ryssland ger råd och stöd till de lokala unga kommunistiska ledamöterna på många håll. Inga specifika namn kan nämnas öppet numera, men tycks vara en trovärdig utveckling. KPRF:s yngre medlemskår börjar dessutom också att BETE SIG som opposition och samla in yngre regimkritiker, dissidenter och anti-putinister till att samverka i KPRF, många utan att vara just partimedlemmar i KPRF. Många är de yngre medlemmar i KPRF som numera börjat på senare år börjat samverka i de Naval’nyj-rörelsens anti-korruptionsdemonstrationer runtom i landet. Många har arresterats, dessutom flera gånger.

  Kagarlitskijs förklaring är att putinistregimen av idag har all anledning att starkare börja frukta just KPRF som ett oppositionsparti i vardande just på grund av två anledningar. Den första är att de ryska kommunisterna och partiet till skillnad från nästan alla andra nya och uppfunna politiska rena ”sken-partier” och låtsaspartier (av Setjin-typ) att de behärskar det dagliga politiska hantverket från idé, dokumentation, partiprinciper, partiprogram, omröstningar etc., och dels att partiet KPRF är lokalt baserat med många lokalavdelningar över precis hela landet: från Kaliningrad i väst till Tjukotka i öst: man har alltså järnkoll på sin lokala omgivning -vilket resten av partierna inte har. Vi minns ju alla när Putin skulle utnämna guvernör till just Rysslands mest östliga region, Tjukotka, så blev det putinoligarken Roman Abramovitj, som gjorde mycket gott socialt och ekonomiskt för just Tjukotka (ofta med sina egna pengar som insats i regionen, vilket VAR berömvärt), men han var som oftast i Moskva och blev ju också känd för sitt ägande av fotbollsklubben Chelsea. Närmare än så hittade inte Putin en ”egen” guvernör för avlägsna Tjukotka. Putin verkade ju inför denna tid att avskaffa de folkvalda guvernörerna (som på sin tid hade en egen plats som deputerade i Moskva) till att dessa skulle utses enbart i och från Kreml -en anmärkningsvärd anti-demokratisk utveckling, dessutom helt öppet.

  Institutet ”R. Politik” (d.v.s. en förkortning för det tyska ordet Realpolitik) och medarbetaren där Tat’jana Stanovaja tror inte den ryska befolkningen överhuvudtaget har ”någon som helst illusion” av att det ryska makt- och karriäristpartiet Jedinaja Rossija (ER) skulle ha några ”49%” i väljarstöd -det är en ren förfalskning, enligt Stanovaja.

  En ny uppstickare inom KPRF från regionen Komi i nord-östligaste Europa gränsande till norra Uralbergen och Norra ishavet, är den deputerade Oleg Michajlov. Han är uttalad medlem i just KPRF och lika uttalat offentlig ”anti-putinist”. En idag mycket vågad position, men han har inte ännu blivit matförgiftad, som det tydligen skojats om inom partiet.

  I september 2021 inför ”valen”, deltog i en anti-putinistisk demonstratiuon med KPRF:s och Naval’nyjrörelsens gemensamma skyltar ”Ryssland kommer att bli fritt” även den nära knutne till KPRF Pavel Grudinin, även han uttalad och offentlig anti-putinist, där många kommunister arresterades på rent politiska skäl (d.v.s. helt emot Europeiska människorättsstadgan).

  Ungkommunisterna i Volgaregionen lär vara mycket militant anti-putinistiska, speciellt har staden Saratov skarpt utmärkt sig som regimmotståndare och som uttalat anti-putinistiska. Den evige ungkommunisten Nikolaj Bondarenko, numera närmare 38 år, har alltid varit anti-putinistisk. Han har en egen video-blogg (om den numera inte är nedlagd i ryska krigslagars anda) med över 1,7 miljoner följare. Han har arresterats många gånger och har i Saratov nu sammanfört Naval’nyj-grupperna och KPRF i Volgaregionen som en anti-putinistisk grupp med gemensamma demonstrationer. Vi ser alltså hur de rättvisetänkande ryska socialisterna och kommunisterna i just KPRF sammanför sig och intimt samarbetar med det anti-korruptiva Naval’nyj-rörelsen, till båda parters godo.

  I januari 2021 arrangerade den i Moskva framstående medlemmen i KPRF, Jevgenij Stupin, 40, kommunistpartiets deltagande i Moskva i nära samarbete med just Naval’nyjrörelsens demonstrationer.

  Detta är alltså var vår gemensamme gamle kände vän, kommunisten Boris Kagarlitskij ser som en ny tilltagande vänsteroppositionell och anti-putinistisk våg i dagens högernationalistiska Putin-Ryssland.

  Det är vad jag fått fram muntligt i ämnet under en tid. Jag beklagar förseningen. Men den starka ryska vänsteroppositionen och in i själva Kommunistpartiet verkar verkligen anta alltmer anti-putinistisk opposition. Huruvida denna är i majoritet i det ryska KPRF kan jag däremot inte uttala mig om. Ziuganov är ju snart närmare 80 och har tjänstgjort i partiet i över 30 år, och han och hans Moskvafraktion kanske inte heller är ålders- och geografiskt representativ för partiet. Det innebär att så länge KPRF kan verka fritt och öppet, kan partiet vara en framtida given kandidat att ta över makten och den politiska utvecklingen i landet när putinisterna faller och regimen kollapsar. Alla de jag talat med har den förhoppningen, från vänster sett, och att de anser att den högernationalistiska chauvinismen i putinismen helt enkelt förstör landet -och dess framtid.

  Man bör tillägga att allt detta går naturligtvis inte att mäta vare sig öppet eller dolt, eller ens objektivt, det politiska repressiva trycket från ”KGB-kapitalisterna” är helt enkelt för hårt och svårt. Men de är ett axplock mellan tumme och pekfinger och ett hopp för ett kommande framtida vänsterstyrt och progressivt Ryssland när man lyckats göra sig av med ”usurpatorerna” som jag av och till hört nämnas om putinisterna. Men om framtiden vet vi intet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here