Var flygplanen 9/11 elektroniskt kapade och fjärrstyrda?

13
1580
In this photo obtained 18 September 2001 from the Federal Emergency Management Agency (FEMA), firefighters and Urban Search and Rescue workers battle smoldering fires as they search for survivors at the ruins of the World Trade Center in New York 13 September 2001. Rescue and recovery work continues at the site of the devastation in downtown Manhattan but hopes of finding anyone alive in the ruins of the World Trade Center have almost faded, New York Mayor Rudolph Giuliani said 18 September, one week after the terrorist attack that toppled the twin towers.
AFP PHOTO / FEMA / ANDREA BOOHER (Photo by – / FEMA / AFP)

”9/11” har en officiell förklaring som betvivlas av många. Olika teorier och spekulationer finns, liksom då det gäller t.ex. mordet på JF Kennedy och på Olof Palme. En läsare fäste min uppmärksamhet på denna artikel. Vilka motargument finns?

Läsaren skrev ”Finns inga invändningar mer än att det sannolikt var en missil som träffade Pentagon. Inga vrakdelar, inga döda människor påträffades och hålet i väggen mottsvarade en missil. Historiens största bluff och Göbbels ord om att om lögnen är tillräckligt stor och uppreps tillräckligt ofta blir den trodd. Kognitiv dissonans uppstår och folk vägrar att tro på det uppenbara.”

Artikeln har publicerats på https://www.globalresearch.ca/were-911-aircraft-electronically-hijacked-remotely-controlled/5799649

OBS! Den följs av en efterskrift, ett utdrag från en annan artikel av översättaren av denna artikel.

__________________________________________________________________

Var flygplanen 9/11 elektroniskt kapade och fjärrstyrda?

Enligt den globala gräsrotsorganisationen 9/11 Pilot Whistleblowers website (https://911pilots.org/) fanns det inga muslimska kapare vid spakarna av flygplanen från den 11 september 2001, utan dessa flygplan kapades elektroniskt och fjärrstyrdes genom användning av ett system som kallas ”uninterruptible autopilot”, som gör det möjligt för en källa på avstånd att ta fullständig kontroll över flygplanets autopilot och flygledningsdator och fjärrstyra det till sin måldestination. Piloterna kan inte koppla bort detta system när det väl är inkopplat.

Enligt 9/11-kommissionen hade de påstådda kaparna aldrig i sitt liv flugit de sofistikerade B-757- och B-767-flygplanen, utan var huvudsakligen utbildade i lätta, enmotoriga Cessna 172:or och liknande.

Detta skulle kunna liknas vid att bara ha kört sin familjebil och klättra in i en enorm 18-hjulig semitrailer som man aldrig hade kört förut, få upp den till en mycket hög hastighet och köra den genom ett garage utan att skrapa lastbilens sidor eller hoppa in i en formel 1-bil som man aldrig hade kört förut och hålla den på banan i mycket hög hastighet.

Bara för att man kan flyga en Cessna 172 är man inte kvalificerad för att flyga ett stort kommersiellt jetflygplan i mycket höga hastigheter. Det fungerar helt enkelt inte på det sättet.

En jämförelse av cockpit-layouten i dessa typer av flygplan visar hur löjlig den officiella historien är. Det finns ingen möjlighet för kaparna att klättra in i jetflygplanens cockpit, tolka instrumenteringen och flygnavigeringssystemen och flyga flygplanen till de angivna målen.

Så hur kunde tre av fyra flygplan flyga från den punkt där de kapades till den punkt där de med kryssningsmissilprecision flög in i byggnader på första försöket i New York City och Washington DC?

Man måste först gå igenom ursprunget och historien om fjärrstyrning av stora luftburna flygplan innan vi fortsätter.

För över 75 år sedan, 1944, mot slutet av andra världskriget, inledde US Army Air Corp Operation Aphrodite i Europa, där gamla B-24 bombplan rensades för att lätta på vikten, lastades med 30000 pounds (ca 13600 kg, ö.a.) av en mycket brandfarlig förening som kallades Torpex och fjärrflygs mot mål i Europa. Piloterna var tvungna att göra starten, men när de väl var i luften hoppade de ut ur flygplanet.

Det bör noteras att Joe Kennedy, JFK:s äldre bror, dog under ett av dessa topphemliga uppdrag, när planet exploderade på grund av ett fel, innan han hann hoppa ut ur planet.

Det finns andra sådana exempel på fjärrstyrning av flygplan, men vi ska hoppa 40 år framåt i tiden till 1984, då NASA och FAA genomförde ett gemensamt experiment med krocktester på en avlägset belägen plats med ett stort fyrmotorigt B-720 kommersiellt jetflygplan, lastat endast med krockdockor och videokameror, för att testa besättningens och passagerarnas överlevnadsförmåga i händelse av en kraschlandning. Flygplanet flögs med fjärrkontroll flera gånger runt trafikmönstret innan det avsiktligt kraschlandades.

Om man hoppar ytterligare tio år framåt i tiden, ungefär till mitten av 1990-talet, utvecklades och tillverkades det ’uninterruptible autopilot system’ som tidigare beskrivits som en anordning som kunde fjärrstyra ett kapat kommersiellt jetflygplan i luften och styra det till en automatisk landning på en av många flygplatser i världen.

(Det faktum att denna teknik fanns i mitten av 1990-talet, flera år före den 11 september, framgår av vittnesmålet från en flygeltekniker som faktiskt arbetade med detta system som installerades på ett B-757-flygplan).

Låt oss nu till exempel ta kaparen av American Airlines flight 77, som förmodas ha flugits av den 29-årige saudiarabiske kaparen Hani Hanjour som beskrevs som en mycket dålig pilotelev, som knappt kunde tala engelska, ett krav för att få en pilotlicens.

AA77 lyfte från Washington Dulles flygplats med destination västkusten. Efter att ha planat ut på kryssningshöjd under en tid gjorde flygplanet en U-sväng på väg tillbaka mot Washington i en nedstigning. Enligt den officiella berättelsen inledde flygplanet på 7000 fot en 330-korkskruvssväng och gick ner till bara några meter från marken utan att glida iväg med en hastighet av över 500 mph, för att med militär precision träffa Pentagons västra sida på första försöket!

För övrigt, i augusti 2001, bara en månad före den 11 september 2001, var det dags för en av de viktigaste händelserna i världen. Hanjour försökte hyra en liten, enmotorig Cessna 172 från Freeway-flygplatsen i Maryland, men nekades hyra av den chefsinstruktör som var chef för flygutbildningen där, Marcel Bernard, eftersom han inte kunde hantera flygplanet! Ändå lyckades Hanjour genomföra denna fantastiska flyguppvisning på första försöket.

Med tanke på att de påstådda kaparna inte var kvalificerade att flyga flygplanen den dagen måste man fråga sig hur flygplanen kunde kapas och flygas in i byggnader, vilket rapporterades av 9/11-kommissionen?

Den enda hållbara förklaringen som kan erbjudas är att man använde sig av det avbrottsfria autopilotsystemet. Hur skulle detta annars ha kunnat ske? Döm själva!

I augusti 2020 lämnade medlemmarna i 9/11 Pilot Whistleblowers in en rapport till Federal Aviation Administration via FAA Hotline, där de hävdade att den avbrottsfria autopiloten användes den 11 september.

Till en början var denna federala luftfartstillsynsmyndighet mycket mottaglig för de omfattande bevisen och tilldelade till och med en flygtekniker från FAA i Seattle att handlägga ärendet, tills man insåg djupet och bredden av de anklagelser som framfördes.

Kommunikationen upphörde nästan helt, med undantag för några få e-postmeddelanden från FAA, som svagt försökte motbevisa dessa påståenden. Förfrågningar om relevant information enligt Freedom of Information Act visade att FAA inte var särskilt sanningsenliga i sina svar innan kommunikationen upphörde från denna myndighet och förhalningen började.

Under de följande två åren skickades brev och e-postmeddelanden och telefonsamtal till alla relevanta regeringskontor i Washington, inklusive the FAA Administrator, Secretary of Transportation, Department of Transportation Inspector General, US Attorney General, Director of National Intelligence, FBI Director, the House Government Oversight Committee leadership  och till och med president Biden och många andra, utan att få några svar!

Därefter har vädjanden gjorts till de pakistanska, kinesiska och ryska regeringarna om att granska bevis och eventuellt inleda en utredning av lögnerna från den 11 september. Om den amerikanska regeringen inte är intresserad av att utreda våra påståenden så kanske en utländsk regering vill göra det.

Hani Hanjour kunde inte flyga en Cessna 172, för att inte tala om en B-757, ett faktum som 9/11-kommissionen och FBI kände till, men som ignorerades helt och hållet. Man måste fråga sig varför USA:s federala regering fortsätter att ignorera detta fall. Återigen… döm själva.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på The Intel Drop.

Copyright © Dan Hanley, Global Research, 2022

_________________________________________________________

Efterskrift

Här nedan är 10 saker som inte fått någon tillfredsställande förklaring.

 1. WCT 7 (och de andra två)
  World Trade Center bestod inte bara av de båda byggnader som flygplanen träffade. Dessa båda benämns WCT1 och 2. Ännu en byggnad, WCT7 föll samman, utan att träffas av något flyg. De flesta känner överhuvudtaget inte till förekomsten av denna byggnad, man har bara bilden etsad i minnet av hur flygplanen flyger in i två skyskrapor. För samtliga tre byggnader gäller att de föll samman rakt ned, i sitt eget avtryck. I fritt fall. Det är så man tar ner byggnader genom kontrollerad sprängning. Den officiella versioner talar om att det brann så häftigt eftersom planen var fulltankade, att stålskelettet i byggnaderna smälte och våningsplanen föll rakt ned.Det finns en grupp, Arkitekter och Ingenjörer för sanningen om 9/11, som avfärdar detta påstående. Man konstaterar att även kraftig brand inte uppnår de temperaturer som krävs för smälta stålpelarna. Inga andra byggnader med den konstruktionen och storleken har fallit samman, trots häftig och långvarig brand.Man konstaterar att i WCT7 var det bara vanlig kontorsinredning som brann, inget flygplan, inget flygbränsle. Vanliga människor vet inte vid vilken temperatur stål smälter, vet inte vilka temperaturer som uppnås vid brand (jfr. gärna med eldstormen i Dresden (där temperaturen enligt artikekn i Wikipedia kom upp i 500 °) och brandbombningen av Tokyo under WW2), man kan inget om sprängning, man har kanske en bild av en bunt dynamitgubbar och en stubin från alla vilda västernfilmer man sett. Idag finns det andra, bättre grejor att använda, nämligen nanothermite. I stoftmolnet över New York har man hittat spår av just Thermite. Med Thermite når man väldigt höga temperaturer, som med råge räcker för att skära av stålpelare och balkar och som dessutom kan lämna dem brinnande och smälta, vilket var just vad man fann i rasmassorna.
  En annan invändning är att det är exceptionellt svårt att manövrera dessa stora plan i de hastigheter det handlar om, att göra snäva svängar och träffa en relativt liten målyta. Pilotes for 911 Truth ifrågasätter att amatörflygare med certifikat på enmotoriga propellerplan skulle klara det. Man påpekar att teknologin för att ta kontroll över och fjärrstyra flygplan är väl känd och har använts sedan WW2, med ständig teknisk uteckling.
 2. Pentagon
  Det tredje flygplanet uppges ha träffat Pentagon. Pentagon är omgivet av övervakningskameror, men bara en filmsnutt har släppts. På filmen syns bara ett eldsken. Inga vrakrester återfanns, sades ha evaporerat (förångats av hettan). Trots spännvidden på en jumbojet fanns bara ett hål i byggnaden. Allt tyder på att en missil har använts.
  Erfarna piloter säger att det är omöjligt att genomföra en sådan flygmanöver som skulle ha krävts och som uppges ha ägt rum.
 3. Shanksville
  Det fjärde flygplanet uppges ha störtat i Shanksville i Pennsylvania, efter en strid ombord mellan kaparna och passagerare. Coronern som först kom till olycksplatsen fann inga likdelar. Senare ändrade han sin berättelse. Nedslagsplatsen var inte alls så stor och djup som liknande flygkrascher har gett upphov till. Inga vrakdelar fanns på olycksplatsen.
 4. Mobilsamtal
  Det uppgavs att passagerare ringt anhöriga från flyget med mobiltelefon. Detta var inte tekniskt möjligt 2001.
 5. Passagerarkontroll
  Trots att alla flygplatserna hade övervakningskameror har man inte släppt några upptagningar som visar när passagerarna går igenom gaten och bordar planen, just där kapare (liksom för övrigt passagerarna) hade kunnat identifieras och verifieras. Det har förekommit uppgifter att en del av dessa kapare var vid liv och befann sig på annan plats.
 6. Jaktflyget
  Man har rutiner för vad man skall göra vid flygplanskapningar. Detta övas. Men den 11 september stod de jaktplan, som genast skulle lyft, genskjutit planen och i värsta fall skjutit ned dem, kvar på marken med startförbud. När de äntligen tilläts starta var det försent och inte heller plan från närmsta flygbas som gick upp Trots att man hade mycket god tid på sig.
 7. Presidenten och hans stab
  Överbefälhavaren, George W. Bush, befann sig på en skola i Florida. Medan han satt där blev han informerad om vad som hänt, men satt lugnt kvar. Inte heller Donald Rumsfeld och Dick Cheney uppträdde som man borde ha förväntat sig.
 8. De påstådda kaparna
  Enligt de som undervisat dem på flygskolan var de inga duktiga elever, snarare tvärtom och de fick certifikat på små enmotoriga propellerplan, vilket är något helt annat än att flyga jumbojet i hög hastighet. Erfarna piloter – det finns också en Pilots for 9/11 Truth – konstaterar att det är omöjligt, ens för skickliga och erfarna piloter, att utföra de manövrer som krävdes för att träffa de tre byggnaderna.
 9. Brottsplatsundersökning
  Det gjordes aldrig någon forensisk analys på brottsplatsen, tvärtom hade man väldigt bråttom med att städa undan. Allt järn samlades ihop och fraktades till Kina där det smältes ner. Utan analys och fysikalisk undersökning.
 10. Färdiga krigsplaner
  Det tar tid att planera för ett krig. Men Afghanistan anfölls i Operation Enduring Freedom, redan den 7 oktober 2001, mindre än en månad efter attacken mot WCT. Det fanns alltså en färdig plan att sätta i verket. Det som fattade svar en förvändning, alltså det som kallas False flag-operation.

Jag stannar här, dessa invändningar (det finns många fler) räcker långt för att man skulle vilja se en oberoende granskning i en rättslig process.

https://www.globalpolitics.se/9-11-eller-den-11-september-2001-reflektioner/

Föregående artikelSwebbtv Nyheter: Mediejättar vill att Assange rentvås. Tysk journalist åtalas – rapporterade om krigsförbrytelser av Ukraina
Nästa artikelKollaps på gång i världsledande imperium?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Märkligt att inte den här teorin har varit uppe till debatt tidigare. Det var förstås en övning i ta kommandot över kapade flygplan och sedan välja lämplig destination och landningsplats. Dick Cheney fick enligt uppgift en förfrågan från en medarbetare om det inte var hög tid att avbryta övningen när han förstod att den hade gått käpprätt åt he…
  I länken finns en bild på en kvinna som balanserar på balkar i den söndertrasade fasaden på ett av tornen. Elden tycks vara på väg att brinna ut och någon hetta som får stål att förlora i hållfasthet verkar hon inte besväras av.
  http://www.iceberg911.net/diapo0803-tours-jumelles-trou-incendie-femme.jpg

 2. Pilotutbildningen av de påstådda attentatsmännen är snömos.
  Organisationen som anklagas för attentatet hade näst intill obegränsade reurser och hade enkelt kunnat ge attentatsmännen en adekvat utbildning. Och framför allt inte i USA, mitt framför ögonen på CIA, FBI etc

 3. Intressant att ni på globalpolitics tar flygplansteorin på allvar.
  Om ni hade kollat de videor som visats skulle ni förstå att alltihop är rent bedrägeri och datorgrafik. Inga flygplan träffade byggnaderna men uppgifterna om en missil mot Pentagon stämmer. Thierry Meyssan visade tidigt bildbeviset av ett missilstort hål på BAKSIDAN av Pentagon som träffade i samma höjd som när en rysk shipwrecker missil skulle träffa ett hangarfartyg strax över vattenlinjen. Dagen innan hade britternas Janes militära tidskrift en artikel om just den Sovjetryska missilen. En 7 ton tung som trots den låga höjden rör sig med 900km/tim. Den exploderade inte utan penetrerade Pentagons inre väggar och gick därför att identifiera för militären. Det utlöste beslutsmekanismer för kärnvapenkrig och doomsdayplanet cirkulerade därför i luften ovanför eliternas områden. Dick Cheney mfl bars ner i atomsäkra skyddsrummet. Enligt Dmitri Khalezov utlöstes även nödrivningsplanen för WTC av den incidenten och demoleringen började mindre än en halvtimme efter den inledande Pentagon attacken. Pentagon sprängdes även inifrån av helt andra orsaker som inte hade med missilen att göra.
  Frimurarnätverk kan organisera ett antal ’ögonvittnen’ som påstår sig ha sett krascher av flygplan men andra vittnen på plats reagerade och sa spontant flygplan? vilket flygplan, det var inget flygplan. Det finns ett foto som i explosionsögonblicket visar att det var en explosion utåt från byggnaden utan minsta tecken på att något penetrerat och flera videos som visar fysiskt omöjliga skeenden. Som att ett flygplans bräckliga noskon skulle ha kunnat penetrera stål och betong utan att bucklas.

 4. Jag är själv pilot, affärsflygare, sedan mitten på 60-talet, med många tusen timmar bakom spakarna i olika flygplan, och jag är ”rated” på Cessna 172 och har hundratals timmar på planet. Jag har dessutom flugit flera trafikflygplan i simulator. Det är ingen skillnad på att flyga en 172a och en jumbo jet. Kontrollerna fungerar identiskt. Systemen på ett trafikflygplan fungerar så att piloterna när som helt kan ta över kontrollen från automatiken, bara genom att röra reglagen. Det är bara när dom inte gör det som de automatiska system kan aktiveras, till exempel om piloterna avlider. Instrumentering i en jumbo är exakt desamma som i en 172a, och ser precis lika dan ut, Instrument för horisont gyro, fart – vertikal och horisontal, höjd, osv är identiska till både funktion och utseende.

  När det gäller ”flygplanet” som träffade Pentagon är det annorlunda. Jämför med när German Wings planet flögs in i en bergssida. Där finns omfattande lämningar av delar av planet, vilket saknas i fallet Pentagon. Dessutom, USA propaganda släppte efter mycket lång tid en video som påstås visa hur ett passagerarplan flögs stadig ett par meter över marken. Att stadigt flyga ett flygplan så kräver mycket stor erfarenhet, och det hade inte kaparna. Vidare är planets flygläge, ”pich” omöjlig. Det går helt enkelt inte att flyga ett plan så, och så nära marken. Det betyder att det var inte ett flygplan som träffade Pentagon.

  ”passagerare ringt anhöriga från flyget med mobiltelefon. Detta var inte tekniskt möjligt 2001.”
  Det var det visst, för jag har själv gjort det för att kontakta och rapportera till flygledningen när flygradion inte fungerat.

  Att vi inte fått veta sanningen om 9/11 är dock helt klart.

 5. Jag har blivit allergisk mot alla konspirationsteorier som förekommit på nätet tidigare och vill hest slippa dom ånyo på GP.
  Det är självklart att det inte kunde vara en missil som träffade Pentagon. Vem skulle ha avfyrat den och varifrån? Bullshit och dumheter!
  Strunta i efterhandskonstruktruerade ” vido-fejksnuttar” Tack !

  • Tack för synpunkter. Det finns olika bedömningar i denna fråga, och mer eller mindre (o)sannolika uppgifter behöver inte vara konspirationsteori, hur nu detta begrepp ska avgränsas ”En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder ”andas tillsammans”) är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar.” (Wikipedia).

  • Sund skepsis är välkommen, ultra-skepsis om man kallar det så, att inte tro på nå’nting, att tro att varje ord myndigheterna säger är utstuderad lögn leder till allmän förvirring och man kan ju undra om inte just CIA och dess kumpaner är med på ett hörn och sprider rykten, för det tar fokus bort från viktigare saker. Det blir även ett sätt att tjäna en hacka för vissa att sprida vilda historier. För att ta ett annat sorgligt exempel, mediafiguren Alex Jones lär ha dömts till miljardböter för att i åratal ha vägrat acceptera berättelsen om en skolskjutning. Efter att ha följt ett likadant fall på närmare håll inställde sig aldrig tanken på att det inte skulle ha hänt. Där de eventuella lögnerna i ett sådant ”enklare” fall smyger in är hur fort och effektivt hotet bemöttes. Och där kommer undanflykterna ofta in. Men var det inte Kant som sade: lita på ditt eget förnuft !

  • Erik Andersson; Det artikeln tar upp är de saker som inte fått en tillfredsställande förklaring, men däremot ingen teori om vad som skulle kunna vara en tänkbar förklaring. Du skriver: ”Det är självklart att det inte kunde vara en missil som träffade Pentagon. Vem skulle ha avfyrat den och varifrån? Bullshit och dumheter!”
   Eftersom helt i väggen inte motsvarar profilen på en jumbojet, eftersom inga vrakdelar finns, varken motorer eller landningsställ eller annat, så kan man dra slutsatsen att inget flygplan träffat. Plus att inga övervakningsfilmer släppts. Plus att en sådan inflygning förklarats vara omöjlig av sakkunniga. Plus att uppenbarligen inget luftförsvar varit aktiverat runt en byggnad som torde vara försedd med sådant. En missil kan ha avlossats från ett jaktplan, inget konstigt alls.
   Ingenting är självklart, men man får inte sluta att tänka själv.

 6. Förekom redan då uppgifter i den franska tidningen Le Figaro att några CIA-tjänstemän hade träffat bin Laden på ett sjukhus i Qatar sommaren 2001 och att attentaten skulle planlagts då.

 7. Påståenden kan vara både falska och sanna, men ” sanna ”endast under förutsättning att man kan dra en hållbar en slutsats utifrån premisser som förutsätter att de går att verifiera sanningshalten i.
  Jag skulle aldrig vilja använda videoklipp från nätet (tex Youtube) som man med dagens teknik kan förändra och manipulera innehållet av hur mycket som helst. Man måste fråga sig. Vem uppger källan och är den pålitlig? Vad är syftet? källkritik är nödvändig.
  Att någon person eller talesman har påstått något, är inte något bevis för någonting i sig.
  Det framförs så mycket påståenden om det ena och det andra i SVT och slaskpressen och andra håll, som nog de flesta vid det här laget redan noterat, bestående av lögner, censur-skadade halvsanningar och ren och skär politisk propaganda.
  Det är näst intill hopplöst att orientera sig i kakafonin av information i det som yttras och påstås i dag, särskilt i utrikes och inrikespolitiken. Allt som går ut i offentligheten har syftet att påverka.

  Man får hela tiden fråga sig ”är påståendet sant”? Vad är det som gör påståendet till en sanning Vilka fakta ligger bakom. Vem yttrar sig och till vems förmån. Etablissemangspressen och SVT har i princip endast politiska, maktambitioner eller kommersiella syften att föra ut sina budskap. Dessa är opålitliga, medan fria medier på nätet oftast har betydligt mer hedervärda skäl med sina publikationer.

  • Jag uppskattar din källkritiska ansats och kan inte hävda att beskrivningen är riktig. Notera också att jag la till 10 kritiska problem vid bedömningen av 911 från en annan artikel.

  • Jag har stor förståelse för din skepsis Erik. Det ligger i människans natur att i möjligaste mån förlita sig på den information vi får serverade. Det gäller även oss som anser att mediabilden av t ex kriget i Ukraina är skev. Vi vill i grunden tro att de flesta makthavare har ett ärligt uppsåt i sin maktutövning. Ändå fins det ju bevisligen en massa fuffens bakom lyckta dörrar, men inte många orkar gräva ner sig i dessa hål för då riskerar man att gå under.

   När det gäller 9/11 finns det dock alltför mycket som tyder på en konspiration. Flygplanen är bara en av hundratals, om inte tusentals detaljer som inte håller för en närmare granskning. Det som brukar framhållas som ”the smoking gun” är att WTC7 – den skyskrapa som föll senare på eftermiddagen – föll i fritt fall utan att ha träffats av något plan. I det fallet har det också genomförts en treårig vetenskaplig studie av professor Huxley vid universitetet i Alaska, som kommit fram till att, för att byggnaden skulle kunna falla på det sätt den gjorde, krävde att alla 79 kolonner i stålskelettet gick av, längst ner i basen, exakt samtidigt. Med andra ord en klassisk demolering. Demoleringsexperter menar dock att det skulle ta veckor att aptera en sådan byggnad för sprängning.

   Personligen anser jag att sänkningen av WTC1 och WTC2 är minst lika oförklarliga. Dessa byggnader – nästan en halv kilometer höga – föll symmetriskt, från toppen och ner, i accelererande hastighet på drygt tio sekunder. Något som är helt på tvärs med Newtons lagar om krafter och motkrafter. Med andra ord, de underliggande 80 våningarna borde ha bromsat upp fallet, och sannolikt ha stannat upp det helt och hållet. Istället accelererar raset, våning för våning, och de flera ton tunga stålmoduler som höll upp ytterväggarna sköts ut, våning för våning, horisontellt i över 100k/h. Med andra ord, det tyder på en otrolig sprängkraft som aldrig hade kunnat uppstå i ett vanligt ras, eller för den delen en demolering. WTC7 föll som en vanlig demolering. Den officiella förklaringen; att stålskelettet skulle ha blivit så hett att det helt enkelt kollapsade, strider mot all vetenskap.

   Intressant i sammanhanget är att dessa byggnader under de nio föregående månaderna, undergick stora renoveringar av hisschakten. Renoveringarna sköttes av en firma som lades ner efter 9/11 och ägdes av en av George W Bush’s bröder. Kolla gärna nån av filmerna från ”Architects&Engineers for 9/11 truth.” Två tredjedelar av den amerikanska befolkningen tror inte på den officiella versionen, och för tio år sen var ”truth” rörelsen ganska stark i USA. Men media har lyckats tiga ihjäl hela frågan väldigt effektivt, och idag är det knappt någon som längre pratar om saken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here