9/11, eller den 11 september 2001 – Reflektioner

35
3166

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.

Den här artikeln ”9/11, eller den 11 september 2001 – Några reflektioner” av Rolf Nilsson ansluter sig till den levande väl underbyggda kritiska litteraturen om ”9/11”. I morse publicerade jag en översiktlig artikel om 11 september 1973 och främst om 11 september 2001 och dess följder i form av USA-krig som dödat miljoner. Glöm inte 11 september 1973, 2001, 2003… ! Nygamla uppgifter om 11 september 2001.

Rolf Nilsson

9/11, eller den 11 september 2001 – Några reflektioner

Det är nu 20 år sedan minst 2 inrikes flygplan kapades i USA. Två av dem flög in i tvillingbyggnaderna tillhörande World Trade Center i New York, detta finns dokumenterat på film. Ett tredje plan påstods flyga in i Pentagon, vi har dock inte fått se trovärdiga bilder därifrån, och det fjärde påstods krascha i Shanksville, Pennsylvania, också det ifrågasatt (se nedan).

Konsekvenserna av detta blev bl.a.

 • Hela världen ställde sig bakom USA och dess kommande aktioner. Empatin var total.
 • Efter mindre än en månad anföll USA Afghanistan, därefter Irak, Libyen, Syrien. Iran återstår på listan, men har än så länge bara utsatts för sanktioner.
 • Kongressen röstade igenom Patriot Act, som gav myndigheterna omfattande befogenheter att på lösa grunder avlyssna alla, både i USA och utomlands.
 • Man inledde det man kallade Kriget mot terrorismen, War On Terror, WOT, under vilken förevändning man gav sig själva obegränsade rättigheter och, som president Bush sa, ”De som inte är med oss är mot oss”. Och i stort sett alla ställde villigt upp. Även Sverige. Det var liksom inte läge att ifrågasätta något.

Eftersom allt genomfördes mycket fort och upprördheten och empatin var total dröjde det innan ifrågasättande röster började höjas. De fanns och finns, men blev emellertid nedtystade, media teg och tiger fortfarande och det har blivit ett tabu kring just att ställa frågor, obekväma frågor, att ifrågasätta den officiella versionen. De som ändå vågat göra detta har stämplats och stämplas som konspirationsteoretiker. Som med så mycket annat får man söka sig till internet och de alternativa rösterna.

Den tyske journalisten, Mathias Bröckers, som också skrivit två böcker om 9/11 (Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of 9/11 och uppföljaren Facts, Forgeries and the Suppressed Evidence of 9/11), intervjuades nyligen i Midt i Fleisen om just hur man med stämpeln konspirationsteoretiker tystar avvikande röster (läs här)

Eftersom vanliga människor inte har kunskap nog för att kunna bedöma vad som hände litar man förstås på vad myndigheterna säger och har sagt i den officiella rapport som så småningom kom. Den lades till handlingarna trots att den innehöll mycket som kom att ifrågasättas. Mer om det nedan.

Det finns som sagt mycket att ifrågasätta, jag har inte med allt och är absolut ingen expert på området, men ett antal väl kända frågetecken listar jag nedan. Källor till dessa frågetecken återfinns i de böcker som skrivits om händelserna. och där jag också listar en del nedan.

Som alla andra såg jag planen krascha in i tvillingtornen, de bilderna vevades om och om igen i alla nyhetsprogram. Flygplanen kapades – inget konstigt, det hade skett förr – en terrorattack och inom timmar pekades Osama bin Laden ut som hjärnan bakom. Nyhetsprogrammen upptogs av det faktum att byggnader förstörts, många människor omkom i byggnaderna plus passagerarna i de kapade planen. Det tragiska, mänskliga, stod i fokus. Vem ifrågasatte något då?

Så småningom kom krav på en utredning, en kommission tillsattes, långt om länge kom slutsatserna i rapporten och då kom frågorna, ifrågasättandet,  kritiken mot vad som påstods, vad som gjorts och som framförallt inte gjorts. Men då var kriget redan i full gång, det hade gått ganska lång tid och alla visste ju vad som skett.

Eller?

Naturligtvis diskuterades detta bland fackfolk, bland piloter, bland byggnads-sakkunniga. Invändningar restes, organisationer bildades för att samla fakta, höra vittnen, kräva rättslig prövning, att frågetecken rätades ut.

Själv ifrågasatte jag inget förrän jag hade läst Andreas von Bülows bok ”CIA och den 11 september.” Sedan började jag läsa mer.

En annan omständighet är att internet, och därmed möjligheten att ta del av alla ifrågasättanden, var i sin linda 2001. Vi hade de vanliga medierna att tillgå och där har det, såvitt jag vet, aldrig drivits några krav på att en oberoende granskning skall göras, som kan ge svar på alla invändningar mot den officiella versionen.

Detta är viktigt! Kontrollerar man medierna kontrollerar man också den berättelse som når ut.

Min åsikt är att det finns så många ouppklarade frågetecken att man tyvärr måste dra slutsatsen att detta var en falsk-flagg operation. Och det stör mig att nästan alla skribenter i sina artiklar utgår från att den officiella versionen är oomtvistad och sann.

Här nedan är 10 saker som inte fått någon tillfredsställande förklaring.

 1. WCT 7 (och de andra två)
  World Trade Center bestod inte bara av de båda byggnader som flygplanen träffade. Dessa båda benämns WCT1 och 2. Ännu en byggnad, WCT7 föll samman, utan att träffas av något flyg. De flesta känner överhuvudtaget inte till förekomsten av denna byggnad, man har bara bilden etsad i minnet av hur flygplanen flyger in i två skyskrapor. För samtliga tre byggnader gäller att de föll samman rakt ned, i sitt eget avtryck. I fritt fall. Det är så man tar ner byggnader genom kontrollerad sprängning. Den officiella versioner talar om att det brann så häftigt eftersom planen var fulltankade, att stålskelettet i byggnaderna smälte och våningsplanen föll rakt ned.Det finns en grupp, Arkitekter och Ingenjörer för sanningen om 9/11, som avfärdar detta påstående. Man konstaterar att även kraftig brand inte uppnår de temperaturer som krävs för smälta stålpelarna. Inga andra byggnader med den konstruktionen och storleken har fallit samman, trots häftig och långvarig brand.Man konstaterar att i WCT7 var det bara vanlig kontorsinredning som brann, inget flygplan, inget flygbränsle. Vanliga människor vet inte vid vilken temperatur stål smälter, vet inte vilka temperaturer som uppnås vid brand (jfr. gärna med eldstormen i Dresden (där temperaturen enligt artikekn i Wikipedia kom upp i 500 °) och brandbombningen av Tokyo under WW2), man kan inget om sprängning, man har kanske en bild av en bunt dynamitgubbar och en stubin från alla vilda västernfilmer man sett. Idag finns det andra, bättre grejor att använda, nämligen nanothermite. I stoftmolnet över New York har man hittat spår av just Thermite. Med Thermite når man väldigt höga temperaturer, som med råge räcker för att skära av stålpelare och balkar och som dessutom kan lämna dem brinnande och smälta, vilket var just vad man fann i rasmassorna.
  En annan invändning är att det är exceptionellt svårt att manövrera dessa stora plan i de hastigheter det handlar om, att göra snäva svängar och träffa en relativt liten målyta. Pilotes for 911 Truth ifrågasätter att amatörflygare med certifikat på enmotoriga propellerplan skulle klara det. Man påpekar att teknologin för att ta kontroll över och fjärrstyra flygplan är väl känd och har använts sedan WW2, med ständig teknisk uteckling.
 2. Pentagon
  Det tredje flygplanet uppges ha träffat Pentagon. Pentagon är omgivet av övervakningskameror, men bara en filmsnutt har släppts. På filmen syns bara ett eldsken. Inga vrakrester återfanns, sades ha evaporerat (förångats av hettan). Trots spännvidden på en jumbojet fanns bara ett hål i byggnaden. Allt tyder på att en missil har använts.
  Erfarna piloter säger att det är omöjligt att genomföra en sådan flygmanöver som skulle ha krävts och som uppges ha ägt rum.
 3. Shanksville
  Det fjärde flygplanet uppges ha störtat i Shanksville i Pennsylvania, efter en strid ombord mellan kaparna och passagerare. Coronern som först kom till olycksplatsen fann inga likdelar. Senare ändrade han sin berättelse. Nedslagsplatsen var inte alls så stor och djup som liknande flygkrascher har gett upphov till. Inga vrakdelar fanns på olycksplatsen.
 4. Mobilsamtal
  Det uppgavs att passagerare ringt anhöriga från flyget med mobiltelefon. Detta var inte tekniskt möjligt 2001.
 5. Passagerarkontroll
  Trots att alla flygplatserna hade övervakningskameror har man inte släppt några upptagningar som visar när passagerarna går igenom gaten och bordar planen, just där kapare (liksom för övrigt passagerarna) hade kunnat identifieras och verifieras. Det har förekommit uppgifter att en del av dessa kapare var vid liv och befann sig på annan plats.
 6. Jaktflyget
  Man har rutiner för vad man skall göra vid flygplanskapningar. Detta övas. Men den 11 september stod de jaktplan, som genast skulle lyft, genskjutit planen och i värsta fall skjutit ned dem, kvar på marken med startförbud. När de äntligen tilläts starta var det försent och inte heller plan från närmsta flygbas som gick upp Trots att man hade mycket god tid på sig.
 7. Presidenten och hans stab
  Överbefälhavaren, George W. Bush, befann sig på en skola i Florida. Medan han satt där blev han informerad om vad som hänt, men satt lugnt kvar. Inte heller Donald Rumsfeld och Dick Cheney uppträdde som man borde ha förväntat sig.
 8. De påstådda kaparna
  Enligt de som undervisat dem på flygskolan var de inga duktiga elever, snarare tvärtom och de fick certifikat på små enmotoriga propellerplan, vilket är något helt annat än att flyga jumbojet i hög hastighet. Erfarna piloter – det finns också en Pilots for 9/11 Truth – konstaterar att det är omöjligt, ens för skickliga och erfarna piloter, att utföra de manövrer som krävdes för att träffa de tre byggnaderna.
 9. Brottsplatsundersökning
  Det gjordes aldrig någon forensisk analys på brottsplatsen, tvärtom hade man väldigt bråttom med att städa undan. Allt järn samlades ihop och fraktades till Kina där det smältes ner. Utan analys och fysikalisk undersökning.
 10. Färdiga krigsplaner
  Det tar tid att planera för ett krig. Men Afghanistan anfölls i Operation Enduring Freedom, redan den 7 oktober 2001, mindre än en månad efter attacken mot WCT. Det fanns alltså en färdig plan att sätta i verket. Det som fattade svar en förvändning, alltså det som kallas False flag-operation.

Jag stannar här, dessa invändningar (det finns många fler) räcker långt för att man skulle vilja se en oberoende granskning i en rättslig process.

Vad kan ha varit motivet?

Förutom de naturrikedomar som finns i Afghanistan visste man att länderna norr om hade stora fyndigheter av olja och gas. Färdiga planer fanns på att bygga en ledning genom Afghanistan till Indiska oceanen för utskeppning. Israel, USA:s ständiga bundsförvant, hade ett stort intresse av att oskadliggöra de länder i Mellanöstern som var starka och upplevdes som ett hot, dvs. Irak, Libyen, Syrien och Iran. Att Israel har ett mycket starkt inflytande över USA:s utrikes- och krigspolitik är ingen hemlighet (se utdrag ur intervju nedan). Här fanns även ett gemensamt intresse, då USA fruktade att Irak och Libyen skulle övergå till euro i stället för dollar i sina oljeaffärer. Ett hot mot petrodollarn.

Men inte ens USA kan starta krig utan anledning. Befolkningen har aldrig varit roade av krig, man ville inte gå in i WW1, men sänkningen av Lusitania blev en anledning bland andra.

Attacken mot Pearl Harbor blev något som vände opinionen under WW2 , liksom den fejkade attacken mot USS Maddox i Tonkinbukten gav en anledning till massiv bombning av Nordvietnam.

Var 9/11 den förevändning som krävdes och alltså historiens värsta False flag-attack?

President GW Bush. imagesCA1K6D8G1

Men kan det verkligen ha gått till på något annat sätt än vad regeringens officiella utredning sa?

Jo, det finns ju frågetecken där också. Var passagerarna påhittade om det nu var en missil som träffade Pentagon?

Kan alla inblandade verkligen hålla tyst i längden, om det var en ’False flag’-operation?

Är det möjligt att från marken ta över kontrollen av ett sådant flygplan och fjärrstyra det?

Det är de invändningar som jag själv bl.a. mött vid diskussioner om saken.

Jag har naturligtvis inget svar på det. Här hamnar vi i hypoteser och teorier, men vi får inte glömma att hela historien om bin Laden också kan betraktas som en teori. Afghanistan var beredda att lämna ut honom om det presenterades bevis på hans skuld. Vilket aldrig har gjorts.

Bl.a. Bollyn presenterar intressanta fakta som stöder teorin om Israels inblandning. Israel hade organisationen, kunskapen och förmågan, samt hängivna sionister, som aldrig skulle läcka.
Se också utdraget ur intervjun med Paul Craig Roberts nedan.

Min egen slutsats

Så länge ingen oberoende seriös granskning av bevis skett, alla frågetecken rätats ut och allt hemligstämplat material offentliggjorts finns, som jag ser det, ingen anledning att tro på den officiella rapporten.

Källor:

De uppgifter jag listat ovan har jag hämtat från de böcker jag läst (se nedan) och en del av det omfattande materialet på youtube och internet i övrigt.

Om du som läser denna artikel inte har läst något innan föreslår jag att du börjar med någon av David Ray Griffins böcker för att därefter ta Christopher Bollyns. Börja gärna med den danska videon!

Böcker (de jag själv läst, finns fler):

CIA och 11 september, Andreas von Bülow, 2003

11/9, Chomsky, Noam, 2001,2002

Solving 9/11 – the deception that changed the world, Bollyn, Christopher, 2012 (Bollyn har en egen hemsida här)

Motsägelser om 11 september, Griffin, David Ray, 2008

WTC7 och dess mystiska kollaps, Griffin, David Ray, 2010

Gåtorna kring den 11 september, Laurent, Eric, 2005

The Trigger – the lie that changed the world – who really did it and why, Icke, David, 2019

20 år etter, 11 september 2001, Reidar Kaarbø (kan laddas ner här, recension och sammanfattning här)

 På internet:

En dansk video, 20 minuter lång, där en pilot och en arkitekt ger sin syn.

Architects & Engineersfor 9/11 Truth

911 pilots.org

Insitute of Northern Engineering, University of  Alaska Fairbanks, rapport om WCT/:s kollaps

Physics 911

911 truth.Org

Veterans Today

Lawyer’s Committee For 9/11 Inquiry

Ur en intervju med Paul Craig Roberts i Derimot

F: Det sägs ofta att Israel kontrollerar USA. Chomsky och andra säger att det är USA som kontrollerar Israel. Hur skulle du karaktärisera förhållandet mellan Israel och USA? Är det hunden som viftar med svansen eller är det svansen som viftar med hunden? Har Israels lobby total kontroll eller finns det andra krafter som kan säga nej till Israels lobby och genomföra sin egen agenda?

R: Jag har aldrig sett några bevis för att USA kontrollerar Israel. Allt tyder på att det är Israel som kontrollerar USA, men bara i politiken i Mellanöstern. Under de senaste åren har Israel eller Israels Lobby kunnat kontrollera eller blockera akademiska utnämningar i USA och blockera professurer för personer som är kritiska till Israel. Israel har framgångsrikt lyckats blockera utnämningar och positioner i både statliga och katolska universitet. Israel kan också blockera utnämningar från presidenten och har stort inflytande över både pressen och tv -medierna. Israellobbyn har också mycket pengar som kan läggas på politiska kampanjmedel och har alltid lyckats förhindra val av förtroendevalda som anses kritiska mot Israel.

Israel – Lobbyn kunde vinna i det svarta kongressdistriktet för en färgad kvinna, Cynthia McKinney, och förhindra att hon omvaldes. Som amiral Tom Moorer sa: ”Ingen amerikansk president kan stå emot Israel.” Han kunde inte ens få till stånd en offentlig utredning om Israels dödliga attack mot USS Liberty 1967. (Läs om historien här.)

Alla som kritiserar Israels politik, även på ett vänligt sätt, kallas antisemiter.

I amerikansk politik, media och universitet är detta ett dödligt slag. Du kan lika gärna träffas av en ”Hellfire”-raket.

Föregående artikelVärldssvält för dörren?
Nästa artikelUSA:s krig utan slut

35 KOMMENTARER

 1. Mycket bra att denna fråga tas upp. Tack för det, Rolf Nilsson. Enbart rapporten från undersökningen av hur hus nr 7 kunde falla gör att den officiella historien om 9/11 inte kan stämma. Det finns ingen logisk förklaring som kan stämma utom att detta var en false flag operation. Uppenbarligen fanns det flera olika intressenter som samarbetade i detta, en del för pengar, andra för en politisk agenda.

 2. Det kan tilläggas att det finns flera bevis tecken kring att 9/11 var en stor falseflagop.

  Dessutom läs Kevin Ryan bok ”Another nineteen” en noggrann redogörelse för händelser som lätt kan tas till intäkt för just en falseflagop.

 3. Det brukar alltid hävdas i sammanhang som dessa att med så många inblandade skulle läckan alltid komma ut. Men det är helt enkelt inte sant. Om du får fem miljoner dollar på ditt bankkonto, med vetskapen att om du blir en visselblåsare så blir du utfryst, av med jobbet, hotad till livet, alternativt dödad samt risken att din familj drabbas av samma sak ja, då håller du nog helt enkelt käft.

  Din analys är enligt min mening på det stora taget korrekt. Christoffer Bollyn gör ju en stor grej av hur mycket av händelserna kring 9/11 som går att härleda till Israel, och tveklöst var Israellobbyn rimligen till stor del involverad i sagan om de två tornen. Men PANAC (project for an american new century), en thinktank som år 2000 målade upp möjligheten för USA fortsätta som världens härskande supermakt ytterligare 100 år – i alla fall om ett kataklysmiskt event som till exempel ett nytt Pearl Harbour skedde – skrevs under av bl a Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Paul Wolfovitz, alltså en viktig kärna av Bushadministrationen. Dessa herrar tillhör förvisso den neokonservativa sionsthögern, men 9/11 kan långtifrån beskrivas som Israellobbyns projekt. Stora delar av etablissemanget var involverat, alltifrån Pentagon och CIA till Wall street och sannolikt Saudiarabien.

  En annan sak som grumlar Bollyns i övrigt klockrena analys är att han huggit på betet om att Pentagon inte skulle ha träffats av något plan, utan sannolikt en missil. Frågan är bara varför man skulle skicka en missil och sedan kalla det för ett plan? David Chandler, som gav NIST kalla fötter när han tydligt kunde visa att WTC7 kollapsade i fritt fall,har gjort en omfattande studie av bildmaterialet från Pentagon. Det visade sig då att det fanns ytterligare en kamera, som på en enskild bildsekvens visar ganska tydligt att det faktiskt var ett flygplan som svepte in i Pentagon.

  Min tolkning av det här är att man medvetet låtsades dölja bildmaterial från Pentagon, för att rikta blickarna åt fel håll, när det i själva verket är kollapserna vid WTC som är den stora händelsen. Architects&Engineers for 9/11-truth har gjort ett exellent arbete för att påvisa att stålinramade byggnader som dem i WTC aldrig skulle kunna kollapsa i fritt fall på endast tolv sekunder, utan kontrollerad sprängning. Det går helt på tvärs med modern byggsäkerhet och det bryter mot Newtons fysik. Men du har definitivt fått med de viktigaste frågeställningarna, tack för det Rolf!

  • Minns Ellsberg, som berättade att många hundra hade samma kunskap som han om ”Pentagon Papers” och annat, men de höll tys. Är feghet och själviskhet mer vanligt än man tror, liksom ”självbevarelsedrift”.

   • Många har en dömande attityd mot människor som inte skvallrar om såna här saker, men när man inser vilka konsekvenser som väntar en visselblåsare kan man inte klandra någon som hellre biter ihop.

   • ca 16 minuter in på den här videon
    https://www.youtube.com/watch?v=2_oFppuUKEM
    finns den sekvensen. Men det går så fort så att allt man ser är ett eldsken. Jag tycker själv att det känns som en missil som träffar. Eftersom Pentagon är omgivet av övervakningskameror är det märklig att detta är den enda som släppts. Luktar skunk lång väg.

    • Ja, det är den enda sekvensen jag någonsin har sett och det ser inte ut som ett flygplan. Det ser inte ut som nånting egentligen eftersom det är så väldigt otydligt.

     Apropå frågan om varför man skulle säga att det var ett flygplan när det var en missil; ett flygplan kan ”vem som helst” kapa, en missil måste väl ändå nån slags militär enhet med tillgång till just missiler skicka iväg. Frågan inställer sig givetvis – vilken då? Afghanska armén?!?!?

     Att säga att frågorna hopar sig om 11e. September är en hyfsat stor underdrift.

     Finns en hel del sevärt om händelserna på youtube. Loose change t. ex

 4. Som Rolf också säger, om det var en false flag operation så måste det varit en hel del människor inblandade. Bland alla de böcker som tvivlar på den officiella versionen, finns det någon beräkning på hur många som måste ha varit engagerade för att åstadkomma en false flag? Hur får man alla dessa att hålla tyst i 20 år? Tillkommer alla som varit med om undersökningarna på alla platser.

  • Grejen är som sagt att för det första är det väldigt många som försökt uppmärksamma saken, även sådana som ofrivilligt blev indragna, som exempelvis CIA-medarbetaren Susan Lindauer. Andra blev sonika avrättade efter det att Patriot act möjliggjorde avrättningar och fängslanden utan rättegång. Massor av filmmaterial har lagts ut, många människor har försökt, inte minst brandmännen som arbetade på plats.

   Det största problemet är kanske att MSM har väldigt täta skott, i och med att chefredaktörerna följer ägarnas intressen och stoppar all grävande journalistik, åtminstone den som inte passar in i det västerländska narrativet. Något som i sin tur dikteras av Council on foreign relations – en utomparlamentarisk organisation son skapades redan 1913 av dåvarande generationen Rotschilds och Rockefellers – just för att få kontroll över medias berättelse om världens skeenden (det var redan två år innan Federal reserve, under kuppartade former i kongressen, privatiserades under juluppehållet 1915). På den tiden var det bara ett femtontal tidningar såsom Washington Post, New York Times, San Fransisco Chronicle, Houston Chronicle osv, som behövde ”formaliseras”. Men efterhand har alla TV-bolag, samt Disney och Hollywood inkorporerats i CFR, och det är till största del deras berättelse som exempelvis DN och andra svenska medier följer idag…

  • Men det har ju INTE hållits tyst i 20 år! Vill inte H2 veta hur gangstermaffian agerar i USA. Förklara i stället varför man sprängde WTC-7? De tusentals arkitekter som vill ha riktiga svar och godkänner inte NIST bluffutredning och har heller inte hållit tyst.

 5. En annan sak som nästan aldrig belyses, förmodligen av hänsyn till anhöriga, var att mer än tusen av de som dog i WTC aldrig ens hittats några spår av. Och av dem som återfanns var många så söndertrasade, rentav upplösta, att de kunde identifieras endast tack vare DNA. Ofta benfragment som inte var mer än millimeterstora. Det som hände den elfte september 2001 är utan någon som helst jämförelse den största falseflag-attacken i världshistorien.

 6. Missilen in i Pentagon omvittnades av två trafikpoliser en bensinmacks personal och en taxichaufför. De har aldrig blivit officiellt hörda som vittnen. Vad man sagt var att de såg ett missilliknande föremål innan smällen och ett mindre plan flygande ovanför. På fråga till taxichauffören om han inte ville vittna svarade han bestämt att ”jag vill leva och blandar mig inte i storpolitik.”

 7. ”Numerous engineers, architects, chemists, researchers and others have proven beyond a reasonable doubt that 9/11 was a controlled demolition.
  There is very strong, albeit indirect, preponderance of evidence that the Israelis were deeply involved and that they had accomplices inside the USA.
  From the two above I think that it is reasonable to assume that the Israelis were working with the US Neocons on a common project.
  Al-Qaeda (which is a CIA creation in the first place!) had some parts of it activated by the US/Israeli deep states (which are trying run the Takfiris everywhere), but only to play the role of a patsy (there were a few Saudis and there were real aircraft, but they did not bring down any buildings in NY).
  It remains unclear to me what really happened at the Pentagon, but I think that we can take the notion that the aircraft over DC and NY were remotely piloted as a pretty good working hypothesis (which still needs to be proven).
  Directed energy weapons, Russian naval nuclear cruise missiles, mini-nukes and the like are crude disinformation responses to the 9/11 Truth movement by the US deep state. These were only moderately effective and only convinced a, shall we say, specific type of “truthers” which are all rejected as idiots (at best) by the mainstream 9/11 movement.
  The truth about 9/11 is now slowly getting “JFK status” which is “everybody either suspects/knows, but nobody really cares anymore”. It’s old news, especially in a society with an attention span somewhere between 2 mins and 2 days.
  The real goal of 9/11 was to create a “patriotic pretext” to launch the GWOT and change the entire Middle-East into a compliant entity à la Jordan.
  The GWOT was a total failure and one of the worst military campaign in military history.
  The plan to create a “new” Middle-East have totally failed and, if anything, created a stronger anti-Israeli environment than before 9/11. The fact that GWOT medals are handed out by the ton means nothing: after the Grenada faceplant Uncle Shmuel gave out more medals than participants took place in the entire operation.
  The AngloZionost Empire died on January 8th, 2020 and the USA, as we knew it, died on January 6th 2021 (see here for a detailed discussion of these dates and context), almost exactly one year later.
  By being murdered by the USA, General Soleimani won the biggest victory in his life.
  The US will have to leave both Iraq and Syria sooner rather than later.
  The Zionist entity calling itself “Israel” is now in a major political and even existential crisis and is now on the ropes and desperate. But they hide it a lot better than the US propagandists. But the Palestinians “feel” that, as do quite a few Israelis too.
  Both Biden and “Biden” are now fighting for their political lives not only due to “Kabul” but also due to the way Biden has just declared war on those who refuse vaccines.
  Anti-vaxxers might be many things, but nobody can deny them the following qualities: they are very strongly driven, for them the entire issue is not medical, but one of self-image, of identity and resistance to tyranny. Okay, some will quietly cave in, but many will not. That is why I strongly believe that Biden’s “declaration of war” against the unvaccinated “deplorables” (he did not use the word, but his contempt and hate was obvious) is a huge mistake. At least in the USA, I believe that there are plenty of anti-vaxxers who will rather die in a firefight than being vaxxed (which they sincerely believe will either chip them, or kill them in a couple of years). In other words, I do not believe that “Biden” has the means to force 80M+ anti-vaxxers to get the jab, in fact, if anything, his entire speech was a highly divisive slap in the face of millions of US Americans. Violence is almost inevitable by now. First isolated incidents, but possibly something bigger too.
  The US economy is not growing or recovery. That is just playing with numbers or, “statistics” in Churchill’s sense of the word. The truth is that the country is breaking apart and slowly going “3rd world” (okay, there are already plenty of “3rd world” areas of the USA, but these are now expanding). The real Chinese economy is about 1.5 times larger than the real US one. Point, set, game and match China. By the way, the real Russian economy is comparable or bigger to the real German one, and the Russian economy has pretty much recovered from the COVID crisis (but it is not over, cases are still rising in some areas of Russia).
  The US military has totally lost its ability to function as a real military. Ditto for NATO. They were publicly humiliated pretty much everywhere they set foot. This process is now irreversible. Point, set, game and match Russia, China and Iran.
  Internally, the USA losing its cohesion and that centrifugal process is being accelerated by the truly insane internal policies of “Biden” (just Woke and Covid are a declaration of war against millions of US Americans). I am not at all confident that “Biden” can bring states like Florida or Texas to heel. I won’t comment any further on the internal US situation, but that needed to be mentioned.
  Conclusions:

  As with all Neocon type policies, they initially look “brilliant” only to end up in an abject clusterbleep and the Neocons hated by pretty much everybody else.
  The Taliban won the GWOT (even at its best, Uncle Shmuel “controlled” about 40% of the country, max!).
  The entire Zone B and a big part of Zone A now realize that (whether they openly admit it or not).
  There is a good chance that the very public disaster in Afghanistan will now force the Europeans to distance themselves from a clearly senile, demented and weak Big Brother.
  The core Anglosphere (UK/CA/NZ/AUS) seems to be consolidating around the “Biden USA” which might put them on a collision course with the EU. We are not quite there yet, but that’s were we are heading.
  The COVID pandemic effectively “exploded” all the societies in Zone A which are now all in a low-level “brewing” pre-civil war condition. I do not see what anybody could do to change that.
  The COVID pandemic will only get worse, which will only trigger more attempts by Zone A government to try force their population to “obey” and that, in turn, will only further destabilize all, repeat, ALL the regimes in power in Zone A.
  The bottom line is this: 9/11 and the GWOT were initial, very short lived, tactical successes which resulted in a strategic disaster or, better, in a strategic collapse of both the AngloZionist Empire and the USA.

  And, finally, this. I cannot prove it, but my reading of modern history and regime collapses brings me to believe the following:

  I have always said that US policies, internal and external, are not really the result of careful planning as they are the result of various interests/entities using their influence and power to “pull” US policies in the way they want. And since there are A LOT of various interests/entities, especially in important cases, what we see is not a “policy outcome” but only a “sum vector”, an “outcome” which is the sum of all the different pulling and the relative strength of the folks doing that pulling.

  I believe that this process has only been magnified but by an order of magnitude. What we see today in the US ruling elites is a huge “cover your ass”, “run for your life”, “protect yourself and your future” and even “grab it while you still can” and NOT, repeat, NOT “real” policies. Those who believe in a grand conspiracy fail to realize that what happened in Kabul is not the exception, it is the rule! Kabul was a giant spotlight which finally showed the true face of the US military to the entire planet: not the Tom Clancy kind of patriotic delusional hallucinations or Hollywood, but the “real reality” filmed “on the ground” on cheap but ubiquitous cellphones, by both Afghani and even US/NATO servicemen’s!

  The problem for the delusional patriots is this: far from being “Putin agents” or anything like that, the million of folks out there who have cellphones with cameras (no matter how old or cheap) produce such a raw volume of data which makes it impossible to suppress. The exact same goes for the Israelis, by the way, who have paid a huge price in terms of “losing the propaganda war” since the Palestinians (and quite a few Israelis too!!) now use their cellphones more effectively than any Palestinian rocket or suicide-bomber ever would. That is also what really screwed up the recent US elections: ubiquitous cellphones (well, and CCTV cameras).

  If we imagine the US/Israeli propaganda machine as a huge powerful animal (BILLIONS are invested into this) you can think of poor, oppressed people with cheapo cellphones as fire ants. Let’s just conclude by saying that time is not on the side of the big powerful heavy animal, but on the fire ants’ side.”

  http://thesaker.is/9-11-twenty-years-later/

 8. Det finns hela skalan av varianter på en förklaring vad som egentligen hände 9/11. Men nästan ingen tror bokstavligen på USA-myndigheternas redogörelse. Den innehåller åtminstone stora luckor om ingenting annat.

  Men vad innebär false flag i detta sammanhang ? Begreppet används så slentrianmässigt att det inte längre förklarar någonting. De finns ju de som hävdar att allting fejkades. Videon med flygplan t.ex. påstås vara fabricerade. Inga riktiga offer förekom bland flygplanspassagerare o.s.v. Vill man säga false flag måste man precisera vad man menar.

  Fanns inga radikala muslimer inblandade o.s.v. ? Det som framkommit bara denna vecka är material som tyder på märkligt beteende hos brittisk och amerikansk underrättelsetjänst redan år innan attacken. En märklig tendens till att man inte ville veta mer och djupare fastän man hade tillgång till infiltratörer. Dessas varningar ignorerades och det verkar nästan finnas ett system i detta. Men hur långt sträcker sig denna ”styrning”, om det är det det handlar om, det är frågan.

  Att bara säga falsk flagg bortser från myntets frånsida. Även om en attack mot USA skulle ha öppnat för nya krigsskäl i Mellanöstern var den samtidigt den djupaste tänkbara skam och förnedring för den amerikanska administrationen. Vad är ett starkare intyg på inkompetens än när man låter terroristerna ostört komma in och leva rövare ? Att släppa in terroristerna var ett förräderi mot den egna nationen eller om man utförde det själva, samma sak. Ett pokerspel på högsta – eller egentligen lägsta – nivå.

  • Det hade kunnat vara skam och förnedring om du hade varit chefredaktör på någon tongivande amerikansk tidning men den överjordiska tidvågen av patriotisk krigspropaganda som följde på attackerna begraver givetvis dylika betänkligheter.
   Är det inte fantastiskt hur medierna kan styra tankarna hos folk?
   Tänk om kommunistpartierna hade fått lika mycket tidningsutrymme som SD har fått sen den samlade pressen för 15 år sen bestämde sig för att tysta ihjäl dem. Hade vi fortfarande haft kapitalism i Sverige?
   Något tillspetsat och något förenklat men man förstår hur jag menar hoppas jag.

 9. Att påstå att videon skulle vara en efterkonstruktion kan jag inte få in i mitt huvud.
  Då skulle man förneka alla ögonvittnesskildringar som var där och såg vad hände, samt dem privatpersoner som filmade katastrofförloppet.
  För övrigt vad som hände innan och efter katastrofen är en sanning som sannolikt är
  tillrättalagd utifrån dem som har makt att äga ”bilden” av historiebeskrivningen.

 10. Alla 11 september 2001 spår leder till apartheid israel, neokonservativa/ sionister och den djupa staten i USA.

  OBS: Osama bin Laden gick bort redan december 2001.

   • En mycket bra artikel av Larry Romanoff:
    The Death of Osama bin Laden
    http://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1409/
    …En lång lista med individer, inklusive tidigare CIA och militära officerare, utländska regeringstjänstemän och statschefer, och till och med tidigare utrikesminister Madeleine Albright hade vittnat om att bin Laden hade varit död i åratal men att hans ”död” bara skulle meddelas vid ett politiskt ändamålsenlig tid.
    ”I april 2002 uppgav CFR -ledamoten Steve Pieczenik, som tjänstgjorde som biträdande assisterande statssekreterare under Henry Kissinger, Cyrus Vance och James Baker, i en tv -intervju då att Bin Laden redan hade varit” död i månader ”. Han uppgav vad många redan visste, att bin Laden hade allvarlig njursjukdom som tvingade honom att resa med dialysmaskiner och att han hade dött av njursvikt 2001. ”

  • Dina påståenden verkar vara baserade på konspirationsteorier och spekulationer som inte har stöd i pålitliga och verifierbara källor. Det är viktigt att vara kritisk och skeptisk gentemot sådana påståenden, särskilt när de saknar bevis och försöker föra en ensidig och ofta förenklad berättelse om komplexa händelser.

   Usama bin Laden avled faktiskt i maj 2011 och inte i december 2001. Han dödades i en amerikansk specialstyrka operation i Pakistan, vilket bekräftades av både den amerikanska regeringen och andra internationella myndigheter.

   Händelserna den 11 september 2001 var en tragisk och komplex serie attacker och utredningar kring dessa händelser har pågått i många år. Det finns ingen pålitlig information som kopplar dessa händelser till en ”apartheid Israel”, ”neokonservativa/sionister”, eller en ”djup stat” i USA på det sätt som du beskriver.

   För att få en mer rättvis och pålitlig förståelse av händelserna kring 9/11-attackerna är det bäst att söka information från auktoritativa källor och genomföra en oberoende granskning av händelserna. Det är också viktigt att komma ihåg att konspirationsteorier ofta saknar vetenskaplig grund och kan vara skadliga genom att sprida desinformation och skapa förvirring.

 11. Gunnar Johansson skriver: ’Frågan är bara varför man skulle skicka en missil och sedan kalla det för ett plan?’
  Thierry Meyssan och andra som var uppmärksamma visade fotot på Pentagons vägg av ett runt hål som passar väl ihop med en kryssningsmissil men absolut inte med ett flygplan.
  Bilden fanns även på Meyssans bok i en tidigare upplaga som nu inte gick att återfinna.
  Senare sprängdes Pentagon inifrån i ett annat segment men det runda hålet avgör saken.
  Den skada som uppstod en bit utanför stämmer med vad man kan vänta sig när en 7 ton tung bepansrad missil passerar med hög hastighet genom ett staket och sen fortsätter genom flera innerväggar och blir liggande utan att explodera inför militärens ögon så att de kunde identifiera typen.
  Den identifikationen var avgörande för att utlösa en ca 7 år gammal nödrivningsplan för WTC vilket verkligen inträffade en kvart senare då det ena tornet störtade samman.
  En rysk och tidigare sovjetisk kärnvapensäkerhetsofficer ansåg att USA sannolikt hade avslöjat konfidentiell info för nyckelpersoner utomlands om att kärnvapenterrorism var förhanden.
  Därvid fick USA övriga länder att spela med i ett mindre oroande narrativ.
  Det förklarar varför ingen seriös granskning har tillåtits.
  Det ska föreställa vara för allas själsro.
  Detta betyder förstås inte att det verkligen var någon verklig terrorism utöver den falskflagg operation det med all säkerhet var men det duger bra för att få acceptans inom etablissemanget.

 12. Jag tror jag hittade bilden på ett äldre dok på voltaire skrivet av en spansk journalist från april 2002
  https://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L800xH903/penta_ex-2-9f3b9.jpg
  Där tolkar dom det runda hålet på baksidan av Pentagon som ett utgångshål vilket ju inte behöver vara rätt tolkning. Hålet är just över vattenlinjen om det hade varit ett hangarfartyg som en viss missiltyp är avsedd för, och som händelsevis visades i Janes dagen innan 9/11.
  Här är artikeln från Janes Naval Forces
  http://911-truth.net/10_Sept_2001_Russia's_'Shipwreck'_missile_enigma_solved.pdf
  I artikeln nämns också ubåten Kursk och en fd Sovjetisk kärnvapen säkerhets expert hävdade att alla Kursk missiler hade försvunnit i samband med dess förlisning medan den länkade artikeln i Janes då beskriver skedet innan bärgningen. Experten påstod att när den bärgades vara alla raketsilos täckta av plastskum som gjorde det omöjligt att se om missilerna var kvar.

 13. Redan i november 2001 skrev den franska tidningen ”Le Figaro” om att det hela skulle ha planerats vid ett möte mellan några CIA-tjänstemän och bin Laden på ett sjukhus i Qatar sommaren 2001.

  • Det finns inga bekräftade rapporter eller trovärdiga källor som stöder påståendet om att det skulle ha ägt rum ett möte mellan CIA-tjänstemän och Usama bin Laden på ett sjukhus i Qatar sommaren 2001. Denna typ av påståenden har cirkulerat som rykten och konspirationsteorier, men de har inte kunnat verifieras eller bevisas.

   Det är viktigt att vara försiktig med att acceptera information som inte stöds av pålitliga och verifierbara källor, särskilt när det gäller så allvarliga händelser som 9/11-attackerna. 9/11-kommissionen och andra utredningar som genomförts efter attackerna har inte funnit några bevis för ett sådant möte mellan CIA och bin Laden.

   • Självklart har de inte kunnat bevisas. Om så vore fallet skulle vi knappast ha den här diskussionen. Det bevisar dock inte att det inte kan ha hänt. Brist på bevis är inte bevis på brist.

    • Nu låter du som en riktig konspirationsteoretiker. Bara för att man inte kan bevisa att något inte kan ha hänt betyder det inte att det sannolikt har hänt.
     Om någon skulle påstått att Hitler och Stalin haft en sexuell relation och deltagit i orgier 1935 är detta omöjligt att bevisa att det inte har hänt. Enigt din logik måste vi i så fall tro på att det hänt.

 14. För dem som spenderat mycket tid åt internetsökningar kring 9/11 bör det vara känt att videos av flygplanen inte bara sägs vara fejkade utan visar genom det fysikaliskt omöjliga förlopp de återger att det 100%-igt säkert var datorgrafik och inte verklighet.
  Hade riktiga flygplan använts hade de sannolikt trasats sönder och det fanns antagligen en farhåga att det delvis skulle ramla ner på gatan.
  Då hade det inte gått att för insiders tro på att ett kärnvapen hade levererats in i byggnaden med flygfordonet. Och det var ett väsentligt villkor för att en nödrivningsplan skulle utlösas med hänvisning till atomterrorism efter det att pentagon hade träffats av en missil som inte exploderade men gick att identifiera som en känd typ av kryssningsmissil.
  De neokonservativa skrev 1998 om catastrophic terrorism.
  Ett ögonvittne såg när ett hål sprängdes i byggnaden och han visste att inget flygplan träffat. Så han sa spontant när andra påstod det. Flygplan? – vilket flygplan? Det var inget flygplan!

 15. Nu blir mycket av det som kommenterats här om WTC attentatet endast vilda spekulationer och efterhandskonstruktioner, byggda på andras åsikter, hörsägen, filmklipp och otillförlitliga bedömningar.

  Varför skulle inte ett passagerarplan kunna manövrera sig fram till pentagon? Utan det skulle röra sig om en ”projektil” (avfyrad vid samma tidpunkt), utan att någon skulle kunna vittna om det och kunna ta fram bevis om detta? Löjligt! Att att hålet i pentagon inte tyder på att det var ett stort passagerarplan.
  Det blir inte mycket material kvar efter ett stort plan eftersom det består till nästan 95% av tunn aluminium förutom jetmotorerna. Att det inte blir mycket kvar av vingar, förklarar att de också består av tunn aluminiumplåt, som förtärs snabbt vid en explosion och smulas ut i omgivningen..
  Det blir i stort sett smulor av ett flygplan, på samma sätt som vad som hände med det första och andra som träffade tornen.
  Att byggnad nr7 rasade ihop p.g.a. brand ett tag efteråt är heller inget konstigt, eftersom en bärande konstruktion mycket väl kan svikta ett efter en brand.
  Det handlar knappast om någon kontrollerad sprängning. Bevis för alla sådana påstående är grundlösa konspirationsteorier. Att det sedan ligger en mängd hokus pokus-spekulationer om vad som hände är knappast något att förvånas över efter ett sådant dåd, men de flesta saknar trovärdighet och går knappast att verifiera med bevis.

 16. Det är med stor komik man kan läsa vissa inlägg som helt frankt påstår att inga märkliga omständigheter omgärdar 9/11 utan det NIST det påstår är sanningen? Och ändå sågas NIST rapport med fotknölarna av alla utanför Deep State och deras hantlangare och en majoritet av befolkningen i USA trots den enorma desinformationskampanj som MSM omedelbart körde igång efter dådet? Ja, man kan bara konstatera att vissa så gärna vill tro maffian i Washingtons version att inte ens solklara bevis räcker för att de ska ändra sig

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here