Västerländskt “stöd” till Ukraina? Århundradets propagandakupp

59
2705

 

Författare:

Andi Olluri

Enligt en i stort sett hundraprocentig västerländsk media- och opinionsstämma skickar väst vapen till, “stödjer”, Ukraina för att försvara landet, utifrån vårt engagemang för internationell lag, suveränitet och nationernas integritet.

Den enda kritiken som förekommer i media mot denna statens dogm är att västerländska ledare inte uppfyller sina propagandamål tillräckligt väl. Således kan vi nästan dagligen, tvärsöver det politiska medielandskapet, läsa att “ukrainska styrkor” omedelbart bör skickas “mer ammunition, främst artillerigranater. Nu”. “Ansvariga chefer i väst borde ställas till svars för varje ammunitionsförråd som är mer än kvartsfullt i januari. Samtidigt bör ansvariga politiska och militära chefer i väst komplettera med dubbelt så mycket ammunition inför framtiden” (SvD:s Nils Bildt).(1)

På motsvarande vis kan vi i Foreign Affairs, världens ledande diplomatiska tidskrift, läsa att det finns “intellektuella tillkortakommanden som infekterar många västerländska institutioner”, nämligen att de behöver “bättre använda sina fysiska och intellektuella resurser för att stödja Ukraina nu, under kommande vinter, och åren framöver” med “militär materiel”.(2)

I korthet: “Kriget kan pågå länge”, och “vapenförråden måste fyllas på rejält från utökad produktion”, då “Ukraina är en europeisk frontstat” (DN); diplomati anstår aldrig, eftersom det hade stridit mot våra demokratiska passioner. Så här ser i stort sett all “debatt” ut. I den förekommer livlig diskussion, nämligen taktisk diskussion där statens grundantaganden aldrig ifrågasätts, vilket är precis vad vi hade förväntat oss.(3) “Ukraina och väst bör inte vika en tum” (DN), och landet måste få “vårt stöd militärt och finansiellt … Dessutom är det valet det enda moraliskt försvarsbara” (Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm).(4) Visst, “Ryssland är mycket större än Ukraina och har potential att mobilisera fler soldater, Fabrikerna står intakta … Det är sant” (DN). Men efter att ha erkänt att Ukrainas fortsatta krigande därmed är pur självskadan, kräver tidningen att Väst skickar “omedelbart mer vapen, träna[r] fler soldater … inte bara nästa månad utan varje månad under överskådlig tid”. I korthet måste ukrainarna dö förgäves, för våra staters geostrategiska skull, och vi tänker inte ens låtsas om annat. Vi vänder oss till detta nedan.(5)

Ifall pressen och intelligentian tillsammans skall uppfylla sin roll som statens lydiga språkrör, gör de så bäst genom att livligt diskutera statens olika handlingsalternativ, väl inom statens uppsatta ideologiska grundantaganden. Ifall staten inte utför sin egen utsatta uppgift av att utföra sitt proxykrig tillräckligt effektivt, uppstår “kritik” i Fri press, som jag indikerade ovan, och har dokumenterat i omfattande detalj annanstans. Detta är vad som kallas “öppen debatt” i en kultur som vår.(6)

Det finns ett nästan barnsligt enkelt test man kan genomföra för att undersöka om dessa västerländska motiveringar till “stöd” till Ukraina kan tas på allvar, eller är förevändningar för att maskera andra bakomliggande motiv. Nämligen, hur svarar Väst i övriga samtida fall i vilket länder blir angripna. Vi bör fråga, till exempel, ifall Väst skickar vapen värda hundratals miljarder till Jemen just nu, som sedan 2015 angripits och ockuperats av en koalition som dödat minst en halv miljon jemeniter i ett krig av öppen och ohöljd aggression. Eller Palestina, som ockuperats i över ett halvsekel och just nu utstår flera militära angrepp och ohejdad illegal ockupation av Israel. Svaret på denna fråga är att Väst antingen är, eller helhjärtat stödjer med bokstavligen hundratals miljarder dollar i form av vapen, angriparen, samtidigt som de orerar om “territoriell integritet” och “suveränitet” när de beväpnar sin proxystyrka i Öst.

Den triviala och självklara slutsatsen vi drar av allt detta är att precis 100% av all retorik om varför Väst beväpnar Ukraina, som upprepas dagligen av varenda västerländsk politiker och tidning, är komplett förljugenhet, pur propaganda, med precis lika mycket trovärdighet och integritet som om ifall Moskva och Minsk idag skulle beväpna Houthi i Jemen för att kriga mot Väst, och hävda att man skickar dessa vapen av principiellt försvar för alla nationers “territoriella integritet” och “autonomi” medan man attackerar Ukraina.

Till min kännedom förblir denna observation – hur uppenbar den än må vara – outtalad i all agendasättande opinion, vilket avslöjar en framgångsfull propagandakupp av svindlande proportioner.

Vad en rationell person därmed gör är att undersöka vad de alternativa orsakerna är till att Väst skickar enorma mängder vapen till sin “murbräcka”, som västerländska utrikespolitiska planerare beskriver Ukraina i intern dokumentation. Tur för oss, behöver vi inte spekulera, eftersom ledande västerländska politiker och militära ledare tillstår orsakerna ständigt, trots att dessa har noll inverkan på den Fria pressens järnsfasta passion, bestående av att som en laserstråle blint fokusera på de offentliga propagandaparoller politiker deklarerar.

General Lloyd Austtin. Bild från artikel av Caitline Johnstone..

Redan i våren 2022 beskrev försvarsminister Lloyd Austin att officiell amerikansk politik i Ukraina bestod av att via sin proxy få “Ryssland försvagat”. Det är en logisk följd i enlighet med amerikanska dokument (det semi-statliga RAND Corp) några år innan kriget, som föreslog att man kunde “Överutvidga och få Ryssland ur balans” genom “Att förse Ukraina med dödlig krigsmateriel” som “kan utnyttja Rysslands största externa svaghet”.(7)

Vad västerländsk politik består av beskrevs rätt väl, och ärligt, av Hal Brands – en av de främsta amerikanska utrikespolitiska analytikern. Nämligen, att genomföra “ett ‘proxykrig’ i vilket världens mäktigaste allians, NATO, använder Ukraina som murbräcka mot den ryska staten”, “en proxy som är villig att döda och dö – och sedan översvämma dem med vapen och pengar och underrättelser nödvändiga för att leverera förödande slag mot en sårbar rival. Och det är precis vad Washington och dess allierade gör mot Ryssland idag”, som han triumferar i extas. “Ryssland är målet för det mest hänsynslöst effektiva proxykriget i modern historia”, fortsätter Brands, “Och ju mindre” västerländska politiker och journalister erkänner “det, desto bättre”. Här befinner sig västerländsk Fri press och statspropaganda på samma våglängd.(8)

Vi får ytterligare en inblick i “det mest hänsynslöst effektiva proxykriget i modern historia” i en studieserie publicerad av det ledande geostrategiska institutet Center for European Policy Analysis. “Det kostar USA småsummor (peanuts) att besegra Ryssland” via sin “murbräcka”. “I kalla, geopolitiska termer erbjuder detta krig en fantastisk möjlighet för USA att nöta ned och försvaga Rysslands försvarsförmåga, utan att använda sina trupper och utan risk mot sina liv”. Det får ukrainska mekaniker, bönder, fasadmålare, tonårspojkar och lidande änkor stå för. Vi har därmed “en absolut fantastisk investering” att göra med – “en två- till trefaldig återbäring”. “Förmodligen är återbäringen mycket högre än så”, i synnerhet angående “fördelarna för den amerikanska försvarssektorn” och “alternativa energikällor”.

Särskilt “USA:s naturgas visar sig vara en uppenbar vinnare”, medan andra kalkyler gäller för de olyckliga nog att befolka vår “murbräcka”. Därför måste politiker understryka att “‘Förhandlingar’ är opiumet” som under inga omständigheter bör nämnas. Alla hinder för Västs “fantastiska möjlighet” att “nöta ned” fienden, är “hemska och farliga”, en “skandalös mix av arrogans girighet och naivitet”. Detta publicerades utan reaktioner, uppenbarligen under omständigheten att intellektuella betraktar dessa tankegångar som OK, till och med korrekta.(9)

Kort sagt: “För mindre än 2% av vårt lands militära budget har vi möjliggjort för Ukraina att bryta ned Rysslands militära styrka till hälften … Alltihopa utan att en enda amerikanska kvinna eller man skadats eller mist livet” (Demokratiska senatorn Richard Blumenthal). Därför är proxykriget “enligt mig den bästa investeringen i militären vi någonsin gjort”; “Vi förlorar inga liv i Ukraina”, men det gör vår marionett Ukraina som vi så innerligen bryr oss om, och därmed “krymper samt förintas den ryska militären för en väldigt liten summa pengar … ett försvagat Ryssland är bra sak”, för att citera den republikanska senatorn Mitt Romney.(10)

Ur västerländsk politik i Ukraina, som går ut på att genomföra ett “hänsynslöst” proxykrig för att “försvaga Ryssland” – omformulerad som vårt “stöd” till landet – följer självklara konsekvenser ipso facto, men läsaren bör inte förvänta sig att någon talgdank går upp för de inom västerländsk media, vilket ännu en gång är en makalös prestation för vad statlig propaganda kan åstadkomma med en mobiliserad Fri press.

Det är därför endast naturligt att endast 4% av västerländskt “stöd” till Ukraina är humanitärt, som Washington Post rapporterade. Resten är de vapen som behövs för att “försvaga” Fienden via vår “murbräcka”, och investeringsgarantier till västerländska företag, som privatiserar Ukraina och som gjort det sedan USA:s kupp i landet, 2014.(11)

Vi må därför triumfera att, som Republikanernas ledare i Senaten uttryckte det, “Det mesta av pengarna vi spenderar på Ukraina spenderas faktiskt i USA, på produktion av vapen, fler moderna vapen”. Liknande sentiment går att hitta i Sverige, där statens hejarklack, som kräver fler vapen och jets till vår “murbräcka”, beskriver framtida leveranser av JAS Gripen som ett utmärkt “skyltfönster för Saab” för internationella investerare och köpare.(12)

Vad vi naturligt nog hade förväntat oss av denna politik, är att Väst vid varje steg kommer förhindra att kriget avslutas när det annars hade kunnat, att varken Ukraina eller Ryssland besegras, eller att Ukraina får det NATO-medlemskap man säger sig strida för deras suveräna rätt att erhålla. Annars hade vårt mål – att “försvaga Ryssland” utan att själv stå för kostnaden, att prematurt avsluta det “mest hänsynslöst effektiva proxykriget i modern historia” – inte uppnåtts. Låt oss ta en titt på dokumentationen.

Om Ukraina slåss för sin rätt till självständighet och rätt att gå med i vilken allians den önskar, borde Väst åtminstone kunna förse dem med så lite som en preliminär färdplan för NATO-medlemskap, men detta vägrar vi (såsom vid NATO-mötena i Madrid och Vilnius).

Orsaken är mycket enkel. Om det disponibla Ukraina skall kunna utföra sin uppgift som kanonmat vi kan använda utan att vi själva tar skada när vi “försvagar” Ryssland, skulle Ukrainas medlemskap i NATO vara fullständigt ologiskt och självmotsägande, då vi åtminstone de jure hade behövt blanda oss in på slagfältet, och västerländsk policy skulle därmed varit misslyckad. Därför kan vi endast använda ett framtida NATO-medlemskap som “lockbete”. Även detta förstås mycket väl av västerländska planerare, militära institutioner och regenter. Således förklarade den amerikanska Armén, i en studie från 27 juli 2023, att “Västs kontinuerliga frakt av avancerade och mäktiga vapensystem” till Ukraina “träder på en fin tråd – man försöker öka Ukrainas kapacitet och dödlighet medan man undviker … oproduktiv eskalering” från ryssarna. Med andra ord försöker vi maximera “dödligheten”, både för ukrainarna och ryssarna, medan vi uppnår våra strategiska mål utan att behöva utgjuta vårt blod, eftersom det annars hade varit “oproduktivt”. Det är endast produktivt om vår “murbräcka” gör smutsjobbet åt oss.(13)

“För USA och dess NATO-allierade, har dessa 18 månader av krig varit en strategisk framgång, till en liten kostnad (frånsett för ukrainarna)”, för att citera den ledande liberala kommentatorn och Harvardgurun, David Ignatius vid Washington Post. Kommentaren är talande, och illustrerar tydligt med sina parenteser hur västerländskt konsensus värderar välståndet för vår kära “murbräcka”.(14)

Vår sabotage av diplomati under och före kriget, inklusive genom att aktivt ingripa i Ukrainas interna affärer när de förhandlat med Ryssland, är lika gammal som konsekvent, och erkänns numera öppet, om än få bryr sig om det. Således intervjuade New York Times, i juli 2023, flera högt uppsatta ämbetsmän från Bidenadministrationen och EU, vilka tillstod att vårt “engagemang” för Ukraina är utformad specifikt för att “göra det svårare att inleda ett seriöst vapenstillestånd eller fredsförhandlingar”, och att “utfästelser om Ukrainas framtida medlemskap i NATO, efter att kriget är över, skapar ett starkt incitament för Moskva att hålla tag i all möjligt ukrainskt territorium de kan och hålla konflikten vid liv”. Kommentarerna om NATO-medlemskap illustrerar tydligt att skurkarna i Washington och Bryssel vet precis vad de håller på med, och erkänner därmed vad som i den verkliga världen är en drivande faktor bakom Rysslands kriminella invasion och dess orsak – något som förutspåtts och erkänts i ledande västerländska diplomatiska kretsar sedan årtionden tillbaka, vilket dokumenterats till en ovanligt omfattande grad.(15)

Den bästa utsikten till en fredlig resolution, erkänd av både Ukrainas, Rysslands och USA:s högsta skikt som de mest “seriösa förhandlingarna” för att avsluta kriget, skedde i de rysk-ukrainska förhandlingarna i mars-april 2022. Den Fria världens ledare kom lyckligtvis till Ukrainas undsättning då också, och Storbritanniens ledare Boris Johnson “anlände” därför i Kiev “nästan utan någon förvarning” medan förhandlingarna pågick i Turkiet, eftersom utsikten av fred hotade. Hans budskap var enkelt, med tanke på att man vill se “Ryssland försvagat”, och “krävde stopp för förhandlingar med Ryssland”, som ukrainska källor då rapporterade. Detta bekräftades månader senare av amerikanska topp-diplomatiska källor (Foreign Affairs), som återgav flera uttalanden från amerikanska statliga ämbetsmän.

“Enligt flera högt uppsatta amerikanska ämbetsmän vi talade med, verkade ryska och ukrainska förhandlare ha preliminärt nått grunderna för en förhandlad provisorisk lösning”. Nämligen, att Ryssland drar tillbaka sina trupper från Ukraina till gränserna pre-februari 2022. I gengäld skulle Ukraina “lova att inte söka NATO-medlemskap, och istället erhålla säkerhetsgarantier från flera länder”. För att garantera god effekt, utövade det amerikanska utrikesdepartementet militärfinansiella påtryckningar mot turkarna i ett försök “att sabba rysk-turkiska relationer medan Ankara utgör en väsentlig roll i ukrainska fredsförhandlingar”. Så har det sett ut sedan dess, till västerländska intellektuellas öronbedövande applåder.(16)

Västerländska planerare var minst lika konsekventa med att i ilande takt avfärda diplomati strax innan kriget också. Därför möttes en rysk diplomatisk nedrustningsproposition i sommaren 2020 – framtagen till följd av otaliga NATO-övningar intill ryska gränsen med flera kärnvapenövningar och attackformationer, uttalanden om att Ukraina skulle få NATO-medlemskap – med “en stenvägg” av NATO, som AP rapporterade.(17)

Den 17:e december 2021 presenterade Ryssland två dokument som skulle stå till grund för en diplomatisk resolution mellan Väst och Ryssland, “vägledda av principerna i Förenta Nationernas stadga … otillåtligheten av hot eller användningen av våld som är oförenligt med syftena och principerna i Förenta Nationernas stadga … FN:s säkerhetsråds roll av att bära det primära ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet … behovet av enade [västerländska och ryska] ansträngningar för att effektivt svara på moderna säkerhetsutmaningar och hot … strävan att förbättra relationer och fördjupa den ömsesidiga förståelsen … att förhindra farlig militär aktivitet och därför minska risken för incidenter”. De presenterades i ljuset av västerländska utfästelser om att Ukraina skulle få tillgång till kärnvapen, hundratals NATO-övningar tillsammans med Ukraina intill Rysslands gräns (även avsiktligen inuti, såsom vid Op. Sea Breeze) – ämnen media fann otillräckligt intressanta för att rapportera.

I en uppvisning av lydnad bortom som gick bortom normen, inleddes en ännu pågående medianeuros av total falsifikation av dokumentens innehåll där allt går an; påhitt, omskrivningar, fabriceringar. Innehållet av dokumenten förblir än idag, till min kännedom, orapporterade i all agendasättande press, som ständigt vältrar sig över propositionernas återgång till “Peter den Stores tid”, “Stalins buffertzoner”, “gangsterförhandlingar” och så vidare. Den Fria pressens skändlighet kunde inte bli mer dramatisk.(18)

I korthet har vi två hypoteser om vad som ligger bakom västerländsk beväpning av Ukraina: å ena sidan offentlig statlig propaganda, som säger att vi beväpnar vår “murbräcka” på grund av vår innerliga tro på nationernas suveränitet och internationell lag, å andra sidan intern dokumentation och det historiska arkivet som visar att dessa förevändningar är vulgär propaganda, blott förevändningar för att genomföra “det mest hänsynslöst effektiva proxykriget i modern historia” där ukrainska liv och deras lidande är underordnat våra geostrategiska mål. En av dessa har meriterna av att verifieras med massiv dokumentation och i praktiken, och att alla förutsägbara följder infriats, och erkännas öppet. Men den lider också av nackdelen att inte stämma överens med statliga propaganda, och kan därför aldrig uttryckas, kanske ens tänkas av Fri press.

Det tål att återigen understrykas, att man i västerländska planeringskretsar vet att kriget inte kan avslutas med ukrainsk seger, och därför måste fortsätta i ett blodigt utnötningskrig. Detta är naturligt, med tanke på vilka de operativa drivkrafterna bakom västerländsk politik är: att maximera och förlänga den tid i vilket man kan få “Ryssland försvagat” genom en underordnad “murbräcka” som gör smutsjobbet åt en.

U.S. Army Gen. Mark A. Milley, 20th Chairman, Joint Chiefs of Staff, poses for a command portrait in the Army portrait studio at the Pentagon in Arlington, Va., Sept. 26, 2019. (U.S. Army photo by Monica King)

Återigen kan vi hålla oss till okontroversiella västerländska källor för att sammanfatta läget. Det sammanfattades bäst av USA:s ÖB Mark Milley redan i november 2022, då han påpekade att “sannolikheten av en ukrainsk militär seger i vilket man driver ut ryssarna ur hela Ukraina”, inklusive Krim, “är inte stor”, varför vi bör “Ta tillfället i akt när det finns ett tillfälle att förhandla fram fred”.(19) Utsikterna för att avsluta kriget genom ett ryskt nederlag i 2023 beskrevs av Pentagons interna “topphemliga” bedömningar, läckta i april, vilka noterade att en ukrainsk motoffensiv skulle medföra endast “blygsamma erövringar av territorium”, liksom “ständiga brister” i manskap och materiel. Det sistnämnda var det ämne som intresserade media, förstås, som bittert beklagade politikernas brist på ökade vapenförsändelser, inget annat. CIA:s egna dokument “indikerade att Ukraina helt enkelt saknar förmågan att tvinga bort ryska trupper från var dessa är djupt befästa”.(20) Orsaken till västerländska militärers bleka hemliga bedömningar över Ukrainas förmåga att ta tillbaka mark, och i processen gör vad vi vill de ska göra i egenskap av vår “murbräcka”, var bland annat att “ryska militära styrkor försvagats något under kriget, men inte desto mindre är de större idag än de var sedan kriget inleddes”, och det “ryska Flygvapnet har tagit väldigt få förluster”, som Christopher Cavoli, chef för den amerikanska Arméns Europaavdelning vittnade inför Kongressen, medan Pentagon och CIA förberedde sig för vad de kallade “en frusen konflikt” som “kan vara i flera år, kanske till och med decennier” – en strålande möjlighet att få “Ryssland försvagat”.(21)

Strax efter att ÖB Mark Milley i mitten av juni 2023 påpekade att “Det är en väldigt blodig fight, och kommer kräva ansenliga mängder tid och kostnader”,(22) och efter att chefen för USA:s samlade underrättelsemyndigheter (DIA) John Kirchhofer varnade att “Inga av” Västs sofistikerade vapensystem “är sannolika att vara lösning Ukraina letar efter för att kunna bryta igenom” den ryska ockupationen(23) – efter alla dessa erkännanden, fortsätter media dagligen och unisont kräva fler vapenleveranser, ingen diplomati. Staten kan alltid a priori lita på internaliserad lydnad inom Fri press.

En sann mediafreak som dagligen läser svensk press från pärm till pärm kan då och då belönas med dessa sorters erkännanden bland propagandabruset – nästan alltid längst bak i tidningen, i slutet av långa krönikor, tryggt undanskymd från gemene man som skummar rubrikerna.(24)

Vi sammanfattar alltså att västerländskt “stöd” till Ukraina, och mediadiskussionen om detta, är blott en tunn fasad för att dölja andra cyniska motiv. Propagandasystemet må mycket väl dölja sitt ansvar idag, men historiens dom kommer inte vara skonsam för de som passivt eller aktivt deltagit – och den domen är förresten redan inne, för de som väljer att inte titta bort.

Referenser

1. SvD, Nils Bildt, 31 aug. 2023.

2. Foreign Affairs, Mick Ryan, 30 aug. 2023.

3. DN, Peter Wolodarski, 26 feb. 2023; 20 mar. 2022.

4. DN, Arvid Åhlund, 29 maj 2022; DN, Torbjörn Becker, 4 okt. 2022.

5. DN, Ledarredaktionen, 26 jun. 2023.

6. För omfattande dokumentation kring alla ämnen i denna text, se min Bortom Ukraina (2023) och kommande Organ för Självdisciplin.

7. CNN, 26 apr. 2022; RAND Corporation, James Dobbins et al., “Overextending and Unbalancing Russia: Assessing the Impact of Cost-Imposing Options”, 2019. För ytterligare diskussion, se Bortom Ukraina, kap. 1, fotnot 64.

8. Bloomberg, Hal Brands, 10 maj 2022.

9. . Center for European Policy Analysis, Timothy Ash; Patrick Turner; Edward Lucas, 18 nov.; 7; 11 dec. 2022, respektive.

10. Antiwar, Dave DeCamp, 20 aug. 2023.

11.WP, Ruby Mellen & Artur Galocha, 4 aug. 2023.

12. CNN, Kevin Liptak & Lauren Fox, 10 aug. 2023; SvD, Therese Hultin, 26 aug. 2023.

13. The U.S. Army War College Quarterly Parameters, Eric Hartunian, “US Army War College Russia-Ukraine war study project”, vol. 53:3, s. 31-34.

14. WP, David Ignatius, 18 jul. 2023.

15. NYT, David Sanger, 13 jul. 2023.

16. Reuters, 6 maj 2022; Ukrainska Pravda, Iryna Balachuk & Roman Romaniuk, 5 maj 2022; Foreign Affairs, Fiona Hill & Angela Stent, sept./okt. 2022; Antiwar, Dave DeCamp, 31 aug. 2022. För ytterligare diskussion, se People’s Dispatch, Abdul Rahman, 9 maj 2022; Antiwar, Kyle Anzalone & Will Porter, 20 mar. 2022. Som en intressant liten fotnot, betrakta Boris Johnsons långa krönika i Daily Mail månader senare (24 jan. 2023). I den grubblade han över upphöjda värden medan han finansierade israelerna och saudierna i sina brott. Efter att ha vingklippt ukrainsk suveränitet och saboterat deras framgångsfulla diplomati med Ryssland, ställde han frågan: “Vilka möjliga orsaker kan finnas för att skjuta upp” vapenleveranser till Ukraina och därmed få stopp på kriget? “Varför ger vi inte ukrainare all den stöd de nu behöver, nu när de behöver det?” Det chockerande är inte att han hade mage att ställa frågan efter att ha försatt dem i en situation “där de behöver” kriga till följd av saboterad diplomati å våra vägnar, utan snarare att denna kommentar av Johnson inte väckte allmän hån och avsky bland intellektuella.

17. Responsible Statecraft, Ted Galen Carpenter, 14 dec. 2020.

18. Se Bortom Ukraina, kap. 1, “I enlighet med planerna”; för upptakten till Putins invasion och de verkliga skälen till de invaderade Ukraina – ständiga militära NATO-provokationer, Ukrainas utfästelser om att man skulle skaffa kärnvapen och gå med i NATO, se Journal of Military and Strategic Studies, Geoffrey Roberts, “‘Now or never’: The immediate origins of Putin’s preventative war on Ukraine”, vol. 22:2, 2022. Diskussion om denna och andra studier förekommer i Organ för Självdisciplin. Roberts, ledande brittisk mainstream-historiker över rysk politisk historia, skrev den främsta studien än så länge, som går igenom massiva mängder tillgängliga dokument och uttalanden från den ryska ledningen innan kriget. Den visar tvivelsutan att de ledande orsakerna till varför man invaderade Ukraina var NATO:s beväpning av landet med högprecisionsmissiler, NATO:s militära infrastruktur i landet, Majdanregimens krig mot Donbas som dödade nästan 15 000 ukrainare, framtida beväpning av Ukraina med kärnvapen. Detta upprepades ständigt, flera år innan februari 2022, fram till dagen kriget bröt ut, om än en västerländsk läsare inte skulle ha den blekaste aningen om det.

Till ingens förvåning har all denna tillgängliga dokumentation antingen censurerats, eller förvrängts i Sverige och Väst, i en propagandasuccé som hade fått Stalin att rodna.

Roberts sammanfattar: “Putins långsiktiga bakgrund till den rysk-ukrainska krisen var förgrunden medan han planerade att likvidera vad han betraktade som ett dödligt hot som bestod av NATO-understödda nationalister i Ukraina som skulle ta tillbaka det förlorade Krim och Donbas … Förmodligen var det nukleära hotet det som till sist fick Putin att starta krig”. Jag kan endast uppmana läsaren att läsa studien i sin helhet – vars resultat inte stämmer överens med statens linje, och förblir därför okänd bland lärda i Väst.

19. U.S. Department of Defence, 16 nov. 2022. Intressant nog rapporterade CNN att Milleys omdömen “är inte allmänt vedertagen inom [Biden]administrationen. En ämbetsman förklarade att utrikesdepartementet befinner sig på den motsatta polen från Milley. Den dynamiken har lett till en unik situation i vilket militära chefer förespråkar diplomati mer nitiskt än vad amerikanska diplomater gör”. CNN, Kyle Atwood & Oren Liebermann, 16 nov. 2022. Enigheten bland USA:s kår av överbefälhavare är intressant. Tidigare ÖB Michael Mullen förklarade på liknande vis att Väst “måste göra allt vi kan för att försöka lösa” kriget “vid förhandlingsbordet”. Antiwar, Medea Benjamin & Nicholas Davis, 4 jan. 2023.

18:e augusti, 2023, däremot, rapporterade Politico (Alexander Ward et al.) att amerikanska ämbetsmän på efterhand tillstod att Milley “hade en poäng” när han föreslog diplomati, och att Bidenadministrationen “kan ha missat ett tillfälle att inleda tidigare förhandlingar”. Dessa uttalanden, än så länge (21 augusti) förblir orapporterade i svensk mainstreampress, till min kännedom, vilket innebär att svenska tidningar effektivt uppfyller sina institutionella roller.

20. WP, Alex Horton et al., 10 apr. 2023; Politico, Jonathan Lemire & Alexander Ward, 24 apr. 2023.

21. CNN, Bradley Britzky, 27 apr. 2023; Politico, Nahal Toosi, 18 maj 2023. Toosi noterade att “fler amerikanska myndigheter och Vita Huset … planerar för den ökade sannolikheten att Ryssland-Ukraina-kriget förvandlas till en frusen konflikt”, eftersom “det må vara det mest realistiska långvariga utfallet, med tanke på att varken Kiev eller Moskva är benägna att erkänna förlust”. Det är en stapelvara inom finstilt propaganda; givetvis vill inget land erkänna förlust, men de hade gärna gått med på en ömsesidig resolution, givet att motparten går med på detsamma, vilket sker i nästan varje krig. Det var precis fallet i våren 2022, innan västerländska påtryckningar hindrade deras “partner”, varpå den välkända och avsedda följden tillträdde. Men detta finns med i varken Toosis, eller andras, reportage, i enlighet med de propagandaprinciper jag nämnt, som måste antas i debatt om Ukrainakriget.

Samtidigt som Pentagon och CIA:s dokument släpptes, noterade USA:s rapportskribenter från vapenindustrin (Center for Strategic and International Studies, finansierad av vapentillverkare, NATO och Gulfstaterna): “Även i den vildaste succén i Ukrainas [sommar]offensiv kommer vi fortfarande se krigföring pågå nästa år”. De visste, och var därför nöjda, till skillnad från ukrainare som slaktas i sprängda lerdiken. Cf Libertarian Institute, Kyle anzalone, 7 jun. 2023. Samma slutsatser drog Mästarna i London. Asia Times, David Goldman, 10 jun. 2023:

Amerikanska och europeiska militära observatörer i Ukraina har beskrivit Ukrainas Armés försök [i juni 2023] … som “ett självmordsförsök” vilket bryter mot militärtaktikens grundliga lagar … [Soldaterna] “tränades av britterna och nu leker de Light Brigade”, sade en officer, som refererade

till katastrofen i 1854 vid Slaget vid Balaklava då felaktiga order skickade det brittiska kavalleriet rakt in i massiv kanoneld …. “Några ukrainare lyckades genomföra en Guderian”

 

Återigen är varken vi eller dem oförmögna att dra de självklara slutsatserna om en resolution, eftersom det mäktiga propagandasystemet saknar gränser och heterogenitet, förmodligen världen över.

22.U.S: Department of Defence, Lloyd Austin & Mark Milley, 15 jun. 2023.

23. Bloomberg, 13 jun. 2023.

24. Se fotnot 6, samt exempelvis DN, Ilmari Käihkö & Jan Honig, 24 aug. 2023.

Föregående artikelMichail Gorbatjov: Ledaren som nationen inte var beredd att följa.
Nästa artikelI en värld som styrs av propaganda kommer en sund världsbild nödvändigtvis att vara en marginell världsbild

59 KOMMENTARER

 1. En skarpsynt, träffsäker och klockren text, exakt vad som bör rapporteras och är därför värd högsta beröm.

 2. Som Winston Churchill en gång konstaterade: ”amerikanarna hittar till slut rätt lösning när de misslyckats med alla föregående”.

  Vi kan inte bortse från den amerikanska militära förödmjukelsen att aldrig vunnit ett eget militärt krig. De eviga förlusterna från Vietnam, hur man maldes ned av kinesiska styrkor i Korea på 1950-talet, haveriet åren efteråt och ”förlusten” av shahens Iran, det totala strategiska haveriet i Irak, kollapsen i Afghanistan. Amerikanarna åstadkommer alltså inget militärt på egen hand som håller strategiska framtidsmål.

  Det är nog det som är både bakgrunden och anledningen till det amerikanska revanschistiska tänkandet, ett i grunden ofattbart intellektuellt och historiskt mindervärdeskomplex som gammal koloni att jämföras med 5 000 år av europeisk historia, som det naturligtvis måste kännas behagligt att få slänga in en massa mäktiga amerikanska militärbaser i.

  ”Låtsasimperiet” som den franske författaren, sociologen och historikern Emmanuel Todd brukar kalla detta amerikanska projektet.

  När Saudiarabien snart tagit betalt för det första oljefatet i en annan valuta än den förr obligatoriska dollarn -är vi definitivt i den post-amerikanska epoken.

  En annan fråga är ändå -när allt kommer omkring i detta ämne- vill landet Ukraina och det ukrainska folket ha utländskt stöd? Svaret på den frågan måste nog strikt fastställas som ja. Oavsett om detta stöd kommer från Washington, Niamey i Niger, helvetet eller ryska oppositionella -så vill de ha stöd för en ukrainsk egen frihet och stat. Precis som vietnameserna som inte heller -på sin tid- ville styras och härjas med av en annan stormakt. Detta faktum gällande det ukrainska folket, måste även de som är kritiska mot den överallt rådande amerikanska förmågan att lägga sig i allt som de inte har att göra med, faktiskt också acceptera.

  Vad vill det ukrainska folket självt? Vad vill den ukrainska staten just nu? Förmodligen med en överväldigande stark majoritets svar att de vill just ha militärt svar och hjälp för sin egen frihet och sin egen självständiga stat som är ostridbart helt erkänd i internationell lag och rätt sedan 32 år tillbaka. Den nu samtida tyngsta politiska tyngdlagen kan vi faktiskt inte ändra på. Det är ett faktum som som det krigsinvaderade ukrainska folket inte kan acceptera debatteras bort. Oavsett argument.

  Men det är vi, Europa självt, som helt misslyckats. Vi lyckades inte integrera den ryska staten och det ryska folket i de europeiska politiska och säkerhetsstrukturerna -med god, avsiktlig ”hjälp” av amerikanska sabotage mot denna pan-europeiska strävan. Ryssland hamnade utanför och ser allt som närmar sig dess stat som amerikanska hot. Det är också ett faktum i denna politiska tyngdlag.

  Det ukrainska kriget är självfallet högst välkommet i Washingtons våldsetablissemang. Europa kan hållas nere, beroende och bistå det eviga dolda amerikanska mindervärdeskomplexet mot oss i Europa, som gammal koloni.

  Europa får ännu springa i det amerikanska imperiala hundkopplet. Ukraina får betala med blod och Kreml har gått i en amerikansk geopolitisk fälla. Den minsta gemensamma nämnaren som fiende är dessvärre Washington. Det har hela västs omvärld redan upptäckt.

  • Johan de Naucler, du talar mot bättre vetande när du skriver ”En annan fråga är ändå -när allt kommer omkring i detta ämne- vill landet Ukraina och det ukrainska folket ha utländskt stöd? Svaret på den frågan måste nog strikt fastställas som ja.”

   I klarspråk så betyder det du skriver det här: ”Ukrainare vill att USA/Nato ska hjälpa dem att behålla den nyliberala politik som de införde när de avsatte Ukrainas folkvalde president genom en kupp. Ukrainare vill också och att USA/Nato ska få föra proxykrig i Ukraina mot Ryssland, till siste ukrainaren, för att samvetslösa oligarker och kapitalister ska kunna fortsätta att föra den nyliberala politik där som inleddes så storskaligt i början på nittiotalet men som avbröts i och med att ryska regeringen kom till sans.” Johan de Naucler! Fan tro´t!

  • Johan du är inte ensam om att verka omedveten om anglosaxernas dubbelspel i de fall du pekar på. Korea Vietnam och Iran. Förnedringen var avsiktligt arrangerad och i Korea var britterna sannolikt beställare eftersom de ingalunda ville ha ett för starkt USA. I fallet Vietnam pågick ett hemligt samarbete med Sovjet som gav Sovjeterna en möjlighet att utpressa den politiska sektorn i USA. Det är tveklöst sant att den anglofila sektorn i samförstånd med britterna ville bibehålla den maktbalans som skulle möjliggöra en kommande världsregering. Ett alternativ som väckte fasa hos britterna var att USA skulle komma överens med rivalerna och samarbeta. En lång serie mord har framgångsrikt eliminerat amerikaner och andra som var samarbetsinriktade varefter de krigsvänliga har kommit att dominera.
   Och Iran kan man inte säga förlorades eftersom US/UK låg bakom Khomeinis makttillträde och USA kunde använda den av dem själva iscensatta ambassadockupationen i Teheran för att tvinga Europa Sovjet Japan och OPEC att avstå från den tilltänkta konkurrerande och nu ihjältigna petrovalutan som var villkorad till att stimulera utvecklingen av fattiga länder bla med industrialisering och kärnkraft.
   I mina ögon är liberaler särskilt obekväma med att låtsas om dubbelspel men praktiserar det gärna själva eller hur 🙂 ?

   • Fast Peter, ALLA länder har hemliga och icke uttalade agendor för en massa olika saker. Som Charles de Gaulle en gång uttryckte det mycket träffsäkert väl: ”stater har inte vänner, utan stater har intressen”.

    Att gamla sjömakter som England och Amerika däremot avviker lite mer subjektivt och inte kan knyta an till mer världsliga internationella värderingar (Fahrenheit-grader, vänstertrafik, feet and inches, amerikansk ketchup och brittisk HP-såskultur liksom Brexit /d.v.s. den isolerade brittiska Tory-högerns självgodhet/, kalla bordeauxviner för ’Clarets’ och äta kex till osten efter maten o.s.v.), är attitydproblem till omvärlden, och inte i första hand konstanta konspirologiska sammansvärjningar av frimurarlogerna i England och Amerika.

    Britter och amerikaner saknar bara den mer distinkta strategi-förmågan som kännetecknar kontintalmakter av klassiskt snitt, och det är därför de också permanent förlorar krig politiskt och/eller militärt, och som i det engelska brexit-fallet en politisk klass som inte mentalt orkar med i det internationella politiska tempot. Vilken engelsk sammansvärjning och konspirologi skulle tory-klassen därmed utfört (dessutom mot sig självt?). Var amerikanska neokonservative John Boltons ord om ”att sänka Euron” konspirologiska tankar? Förmodligen politisk irritation över den ständigt förlorande amerikanska geopolitiska makten i världen av idag. Den tankekraften behöver man inte t.ex. frimurarlogernas nattmörker för att vare sig tänka eller inneha. Det är bara det att vi Kontinentaleuropeiska kulturer märker dem så mycket skarpare när de kommer från annat håll och annan politisk kultur: d.v.s. den kombinerat anglo-amerikanska. Så länge de kör med Fahrenheit och Feet och inches så är de redan där avvikare. De har alltså ett attitydproblem redan med väderrapporten. Som inte är konspirologisk. Ser någon hemliga budskap i temperatursiffrorna på tv:s väderkartor skall man gå till sin husläkare eller en god psykiater.

    • Jag fattar att du har ett uppdrag här och att du är alldeles för klyftig för att inte förstå vilket dubbelspel det handlade om.

     • Peter, världspolitiken har alltid haft en väl dold agenda.

      Jag vet inte vad Du misstänksamt anspelar på i MIN hemliga agenda. Jag representerar enkom mig själv. Ärligt talat tror jag ingen som helst stormakt skulle vilja ha en frispråkig herre som jag själv i sin arsenal, faktiskt.

      Och lika ärligt talat tycker jag den sovjetiska staten var betydligt mer förutsägbar och rationell än dagens system med herr Putin i Kreml. På många vis har inte just Putins styre några lojaliteter som tycks löpa strategiskt över tid: som Prigozjin; från zero till hero till bokstavligen zero på nytt.

      Problemet med herr PeterGrfstrm är att jag nog tycker han samlar sina fjädrar ur mycket selektiva fynd och gömmor och får fram nya misstänkta pippifåglar ur det, som inte oftast flyger på minsta fakta.

      Ibland är just sanningen och de enklare förklaringar som rör sig kring ett problem de mest ”plausibla”, för att prata fin diplomatiska. Mig veterligen har inte någon djuplodande konspirologisk teori löst några som helst mord och politiska mysterier, inte heller i efterhand när närmast all fakta kunnat läggas på bordet.

      Men jag håller helt med Dig Peter, att visst finns det dolda och hemliga just avsikter och statshemligheter i många av världens affärer. Konstigt vore ju annars. I de amerikanska fallen faller ofta dessa på amerikanarnas notoriskt urusla strategiska förmågor och till slut havererar deras långsiktiga politik absolut på marken; från shahernas Persien/Iran, Vietnam, Somalia, Libyen och Afghanistan. Till och med den förr så lydiga amerikanska satelliten Georgien spelar numera mera snarare på ryska planhalvan än på den amerikanska (som visade sig improduktiv, och förre ledaren Saakasjvili sitter bakom de ”svenska gardinerna” som det ännu kallas i östra Europa). Få konspirationsteoretiker förutsåg det hända lika fullt i vår samtid; därför att konspirologiska sanningssökare är ofta minst sagt helt blinda i egen skugga; som alla månlandningsförnekare ända från år 1969 som inte inser det enklaste faktum att just Sovjetunionen hade full samtida kontroll, av strikta militära skäl, över vad som flög upp i rymden från jorden. Som ett enkelt urspårat konspirologiskt exempel. Men jag uppmanar sannerligen alla att med nyfikenhet söka vidare. Men det konspirationsteoretiker klassiskt saknar är deras förmåga att skilja på en massa subjektiv information och konträr fastslagen, objektiv fakta.

      Min roll är enbart sokratisk: d.v.s. insikten om den egna begränsningen.

 3. Fascinerande logik.
  Du skriver enligt nedan.
  ”… Propagandasystemet må mycket väl dölja sitt ansvar idag, men historiens dom kommer inte vara skonsam för de som passivt eller aktivt deltagit – och den domen är förresten redan inne, för de som väljer att inte titta bort.”
  Varför ska detta bara gälla Väst som du påstår och inte Ryssland. Det är ju dock Ryssland som överfallit Ukraina.

  • Visst är det så.
   Ukraina har två ”val” idag: att folket försvarar i krig sitt eget folkstyre i det egna landet; eller så släpper man in putinisterna och deras napolitanska ekonomiska metoder och affärer och de får arrestera hundratusentals ukrainare med minsta egna politiska idéer som skall sitta 25 år i FSB:s fängelser.

   Det är ju detta som är verkligheten. Eget styre eller FSB:s oligarkiklassers KGB-kapitalism.

 4. Problemet för hökarna i USA är att Ryssland i stället är stärkt av konflikten medan väst går tillbaka ekonomiskt. Ett annat problem är att de västerländska vapnen avslöjats som ganska dåliga som dessutom kräver mycket och dyrt underhåll vilket begränsar deras värde på slagfältet. Ett ytterligare problem för väst är att ryssarna lär sig bekämpa och motverka vapnen man skickat och det var väl som att skjuta sig i foten ordentligt. USA och EU kanske skulle tänkt på detta innan man startade proxykriget i Ukraina men de var så förblindade av sin egen förträfflighet att man helt enkelt struntade i varningarna från experter?

  • Vilket datum anser då Du Benny att ”USA och EU” skulle ha startat kriget?

   I vilken riktning och väderstreck flyger robotar och artilleripjäser? Flyger de i väst-östlig riktning från Polen och Tyskland in till Ukraina?

   Det låter som Bennys Nyhetsbyrå, det.

   • USA och EU låg bakom en statskupp 2014 vilket var startskottet för en eskalerande konflikt som tog fart ordentlig 2022! Statskuppen 2014 (även om man inte kallade det för statskupp) skrevs t o m om i fulmedia så man undrar ju hur någon kunnat missa detta? Nuland ”fuck the EU” orkestrerade statskuppen med miljarder dollar i fickan!

 5. Siffran på antal döda och lemlästade unga Ukrainska soldater som tillhör en oerhört viktig generation för att bygga sitt land till välfärd är vad jag förstår oerhört omfattande och går aldrig att återställa eller väcka till livs, någonsin.
  Vilket moraliskt omdöme besitter väst EU/USA med sitt fasansfulla ställningstagande genom ökade vapenleveranser utan minsta aning om hur kriget skall sluta och vad detta innebär för det Ukrainska folket. Av anständighetsskäl ett svar som hänger i luften och som ingen makt i väst kan eller vill besvara.

  Är det koloniala arvet fortfarande så djupt rotat i det västerländska kulturarvet att människovärdet fortfarande saknar betydelse på maktens cyniska spelplan.
  Allt tyder på detta när man förväntar sig att andra folk/länder skall offra sina liv i krig för vår skull.
  En fasa av urskiljnings dödande som för tankarna till i nära tid, som exempel krigen i Irak, Libyen och Syrien.

 6. För att förstå till fullo vad det är som försiggår måste man ställa två nyckelfrågor.

  1) Vilka planerade och sedan verkställde detta krig?
  2) Vad är krigets egentliga mål ?

  Kriget började planeras redan 2014. Nyckel figurer här samling neokonservativa/sionister, med Victoria Nuland/Nudelman, hennes make R Kagan och en lång rad av stamfränder och inbitna ryssofober. Kriget mot Ryssland är i allt väsentligt ett sionisternas krig men som brukligt förklätt till ett ”försvar av/rädda Ukraina”.

  Nato krigets egentliga mål är och har varit att förstöra Ryssland (nationen, folket och kulturen) helt och hållet. Ryssland (tillsammans med främst Kina, men även Iran, Nord Korea, mm) står i vägen för planerna att etablera total stamherravälde över världen. Således måste Ryssland i dess nuvarande form bort. Vi ska varken glömma eller underskatta heller agget efter förstörelsen av Khazaria (stammens imperium), regisserat av Ryssland.

  Allt sitter på plats då vi får de rätta svaren på fråga 1 och 2. Varför också västmedier verkar/t UNISONT mot fred. Västerländska medier är jo sionisternas megafoner.

  Konstateras kan att Nato kriget mot Ryssland är ABSOLUT inte till gagn för västs GOYIM. Tvärtom västs goyim lider av ockerräntor, inflation, ökade misär, dåliga framtidsutsikter, mm. Det kvittar för samling neokonservativa/sionist avskummen om det är Ukrainas eller västs goyim som får betala priset för deras krig mot och planer att förstöra Ryssland. Goyim är expendables med andra ord.

  Mer om vilka som driver imperiets alla krig finns att läsa här: https://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

   • Tack, Benny!
    Och på dagens nekrofili sidorna kan man läsa att den första Challenger tank från lilla-Britannien lämnade jordelivet i ett eldhav⚰️ Den kommer att exporteras till Kina, omvandlas till en pudding låda och exporteras till lilla ön 🤣🤣🤣

    • Efter förlusten av den så hypade Challenger tank, tillkännager lilla-Britanniens försvarsminister att Tory regimen inte kommer att skicka ersättnings tanks till ukrozionazi. Brinnande Challenger tanks är liksom väldig dålig marknadsföring. Challenger lever inte upp till challenge kan man väl sammanfatta det hel kort och gott

  • Fascinerande att inse att ultravänster och ultrahöger är så nära varandra i mångt och mycket. Jag hatar kommunister och nazister precis lika mycket. Även om kommunisterna förorsakat mångt mycket mer lidande än vad nazisterna gjorde, och under mycket längre tid, så är ni lika vedervärdiga.

   Det är fullkomligt fruktansvärt att läsa ditt inlägg Kruxet. Det är tur att vi har grundlagsskydd för att tycka och tänka vad man vill i Sverige, så länge det inte är hets mot folkgrupp, annars hade du suttit bakom lås och bom. Men att förvrida sanningen på det sättet som du gör genom att bl a referera till Rysslands vidriga anfallskrig på Ukraina som ”Natokriget” är nutida historieförfalskning. Äckligt på riktigt.

   • Sanningen har inget vänster eller höger sida. Sanningen är Sanningen. Sanningen är att det är neokonservativa/sionister som för krig mot Ryssland.
    Sanningen är att Ryssland har redan VUNNIT det konventionella kriget som neokonservativa/sionist avskummen satte i gång mot Landet och Folket.
    Det handlar inte om hest eller anti di eller anti da. Det är den enda möjliga slutsats man kan dra: det är neokonservativa/sionister avskum som startade och driver på kriget mot Ryssland.

    läs och lär: https://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

   • Fast, Björn -jag är villig att hålla med Dig -men fenomenet är inte minsta unikt. Det är bara i västvärlden som man kostar på sig att diskutera och kalla detta krig för ”ideologiskt”, medan det i själva verket är (tyvärr) rent ekonomiskt från rysk sida -förlorar de putinistiska oligarkerna Ukraina till västliga rättsstrukturer, faller putinismen hemmavid, kanske får de plikta med döden och/eller fängelsestraff, eftersom putinismen i dagens läge är helt politiskt och ekonomiskt oreformerbar som system. Så här låter det redan i delar av det republikanska partiet i Amerika: ”en lokal rysk-ukrainsk gränskonflikt” som en viss floridiansk republikan Desantis uttryckte saken.

     • Anders, man kan absolut välja att se det problematiska med att kapitalstarka bolag, som BlackRock, hjälper till att snabbt återställa det som Putler har förstört och samtidigt, eventuellt, profitera på det. Det finns problem i att någon alls profiterar på krig och elände. SAAB/BAE, McDonnel Douglas, Raytheon – you name it – de tjänar tyvärr alla pengar på en instabil värld och kan antas ha intressen i att destabilisera densamma. Den enes bröd, den andres död osv. Eftersom många fonder sitter med bolag som ovan nämnda i sina portföljer så tjänar även svenska nuvarande och blivande pensionärer på samma instabilitet. Det är lite så världen fungerar att det van förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Det gäller tyvärr inte alla miljontals människor i Ukraina som mördas, har familjemedlemmar som mördas, vars jobb försvunnit och vars hem, skolor, sjukhus, byar och städer bombas sönder av maktgalna idioter i Kreml.

      Därför kan man också välja att se möjligheten i att t ex BlackRock, med all kunskap de besitter (kapital får man inte tillgång till för att man startar ett private equitybolag, utan för att man är duktig) hjälper Ukraina till snabb återuppbyggnad. Det leder till att jobb skapas både kortsiktigt och långsiktigt. Det leder till mängder av möjligheter till samarbete mellan ukrainska och internationella bolag = större ”balansomslutning” i bytesbalansen.

      Allt ovan är positivt för ukrainska folket. Om sen USA’s regering är med och betalar notan för återuppbyggnaden så är väl det jättebra, även om det borde vara Ryssland ensamt som tvingades stå kostnaden. Som en hjälp på traven så kan vi konfiskera och sälja Putlers (jag äger bara en enkel lägenhet…) fastigheter runt om i världen. Den i La Zagaleta torde kunna inbringa några hundra miljoner till Ukraina som en start.

     • Svar till ”Positivt att storbolag blir rikare i Ukraina?”

      Att utländska storbolag blir rikare i Ukraina är en bieffekt av att mängder med jobb skapas i Ukraina i samband med en snabb återuppbyggnad av det Ryssland raserat. En neutral bieffekt. Ukraina kommer att behöva all hjälp de kan få ekonomiskt efter kriget. BlackRock blir inte rikare ”på bekostnad” av ukrainare, men som en effekt av att man investerar starkt i nationens uppbyggnad rent strukturellt, men även nationens konkurrenskraft kommer att stärkas. Och ja, det är positivt för Ukraina.

      Den som investerar i Ukraina bör ha stora möjligheter till god avkastning. Risk och avkastning håller som bekant ihop. Skulle t ex Ryssland anfalla igen så blir BlackRocks investeringar värdelösa. Allmosor i all ära, men resultat skapas genom riktade investeringar med tydliga mål.

 7. Artikel från tsargrad.tv

  Total mobilisering kommer: Kvinnor kommer att läggas under vapen från den 1 oktober.
  Beställning klar
  I Ukraina bestämde de sig för att mobilisera kvinnor och inte bara dem.

  Enligt Telegram-kanalen ”Resident” fortsätter spåret för total mobilisering i Ukraina att ta fart: ”de sjuka, de lama och de gamla – det här är huvudutkastet för nästa våg.”
  Det noteras att generalstaben gick längre och beslutade att mobilisera kvinnor medan anhöriga till tjänstemän och politiker i det tysta njuter av livet i väst.

  Så vissa kategorier av kvinnor måste bli militärregistrerade om en månad.
  Det är preciserat att vi talar om kvinnliga läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.
  Från och med den 1 oktober 2023 kommer registrering att vara obligatorisk för sådana kategorier.

  Telegramkanal ”О.К.О.” konstaterar att personer med kliniskt botad tuberkulos, viral hepatit med mindre dysfunktion, asymptomatisk HIV, sjukdomar i det endokrina systemet med mindre dysfunktion, milda kortvariga manifestationer av psykiska störningar och så vidare är föremål för mobilisering.

  https://tsargrad.tv/news/grjadjot-totalnaja-mobilizacija-pod-ruzhjo-s-1-oktjabrja-postavjat-zhenshhin-prikaz-gotov_859832

 8. Sedan den så hypade ”offensivens” start den 4 juni så ha till dags dato ukrozionazi regimen förlorat 66,000 soldater och 7,600 artilleripjäser. Det är 550 dödade soldater per dag och drygt 64 utslagna artilleripjäser varje dag.

  https://www.rt.com/russia/582394-shoigu-estimates-ukrainian-counteroffensive/

  Som Rysslands President Vladimir Vladimirovich Putin konstaterade det ”Ukrainas offensiv mot Ryssland är inte långsam eller avstannad. Den är ett stort misslyckande.”

  Ett prakt FIASKO med andra ord

 9. Ukraina har inte en chans att ”vinna” det här kriget. Men västmakterna vill gärna dra ut på det Därför skyfflar de in nvavapen. De offrar gärna ukrainska liv för att förlänga kriget och trötta ut Ryssland. Och Ukraina tillåts inte av sina ”vänner” att inleda fredsförhandlingar med Ryssland. Det är viktigt att alla förnuftiga och fredsälskande människor kräver eld upphör och fredsförhandlingar utan dröjsmål! Inga nya vapen till Ukraina! Kräv eld upphör och fredsförhandlingar!

  • Jag håller med dig i allt du säger men varför stödjer Vänsterpartiet detta förödande krig mot Ukraina på samma sätt som alla krigsliberaler eller alla andra politiska partier eller politiska ideologier du inte gillar?

   Jag har fått agg mot demokratin.
   Demokrati påstås vara ett maktsystem men jag tror inte längre på det.
   För mig är Demokrati mer ett politiskt parti eller politisk ideologi fylld med åsikter och ideal för att passa Borgerligheten och de Västerländska samhällena som faktiskt bygger på en borgerlig kapitalism.

   Det är minst sagt anmärkningsvärt hur Vänsterpartiet med förflutet ur kommunismen (för inte så länge sedan) kan falla in i detta kapitalistiska och borgerliga bålverk som Demokratin tycks utgöra.

   Kan hålla med om att Ryssland har en kapitalistisk ekonomi numera dock utan att ha blivit ett borgerligt liberalt samhälle.
   Det gör att Arbetarstaten med sin centralmakt fortfarande lever kvar.

   Hur kan Vänsterpartiet förkasta ett sådant förhållande och göra Arbetarstaten Ryssland till fiende som måste slås ned med våld?
   Samt när blev Vänsterpartiet ett parti som förespråkar militärt våld precis som liberaler alltid gör?

   • Tyvärr är inte Ryssland anslag av ”arbetarstat” ens teoretiskt som ett ypperligt dåligt skämt. Landet styrs sedan ett kvartssekel av ultrakapitalister och bankirer från Nouveaux-Riches-klassen och säkerhetstjänstens strukturer; det som ibland kallas ”KGB-kapitalismen”.

     • Att dagens Ryssland inte styrs för och av ”arbetarklassen”? Det torde väl vara helt uppenbart de senaste 32 åren.

      Det ryska samhället befinner sig idag i en situation väldigt likt den amerikanska ”kapitalismens barnsjukdomar” för över 100 år sedan: kring 1900-, 10- och 20-talen. D.v.s. en ekonomisk klass som tar över politiken, en parallellt inväxande maffiabrottslighet (modell Chicago) och att man går hårt åt politiska motståndare som Sacco, Vanzetti, Emma Goldman (och många fler!) liksom en hårt arbetande säkerhetstjänst i Jay Edgar Hoovers FBI som ansåg socialismen som ”en ond livsstil”; precis som man låter FSB idag i Ryssland arrestera socialister, socialdemokrater, anarkister, liberaler och kommunister liksom människor ur den samtida kulturen som konstnärer, poeter, författare och artister (som t.ex. sångerskan och popdrottningen Alla Pugatjova som aldrig yttrat en politisk ståndpunkt officiellt i hela sitt liv, mig veterligen), som helt tystats och andra med egna ståndpunkter: alla som har egna politiska synpunkter idag oppositionellt sett sitter ju idag i ryskt fängelse, är mördade eller lyckosamt, tack och lov, i exil och gör en god nytta för ett framtida fritt och demokratiskt ryskt samhälle och rättvis stat.

      Vilka fria oppositionsröster mot dagens putinism finns i så fall kvar i ryska samhället idag? Jag kommer inte på någon endaste. Jag är självklart öppen för debatt och diskussion i saken.

     • Jag ser inga belägg eller referenser till dina olika påståenden., typ ”alla som har egna politiska synpunkter idag oppositionellt sett sitter ju idag i ryskt fängelse, är mördade eller lyckosamt, tack och lov, i exil och gör en god nytta.”

     • Hur mäter man ’icke-politiskt deltagande’, d.v.s. politisk frånvaro av en social klass i politiken? Det torde vara mycket svårt. Att ryska arbetare idag inte röstar om ett företags inriktning och hur man hanterar sin produktion och vinter torde väl utgöra en bas för påståendet om en ’arbetarstat’? Vilka företag ”sköts” idag i Ryssland av sin fackförening? D.v.s. mätbara värdet är noll, icke-existerande.

 10. Det är antalet döda ukrozionazi soldatersedan den 4 juni

  ”Omkring 66.000 soldater. Så stora förluster har Ukraina lidit på bara tre månader, hävdar nu Ryssland, rapporterar RT. Ukrainas misslyckade offensiv mot Ryssland har varit mycket kostsam i antalet människoliv. Enligt Rysslands försvarsministerium har de ukrainska styrkorna förlorat cirka 66.000 soldater sedan offensiven inleddes i början av juni.

  Ukraina ska också ha förlorat runt 7.600 tunga vapen av olika slag, hävdar Ryssland.

  Trots dessa ”kolossala” förlusser, som Rysslands försvarsminister Sergey Shoigu uttrycker det, fortsätter den så kallade offensiven. Detta eftersom Kievregimen enligt honom desperat behöver visa upp något slags framgång för sina västerländska finansiärer.

  Bara den senaste veckan ska Ukraina ha förlorat 5.600 soldater.

  Ukraina har hittills inte lyckats uppnå något mål i offensiven, säger Sergey Shoigu. Dock är situationen spänd i Zaporizjzja-regionen. Där ska Kiev ha placerat ut brigader från sina strategiska reserver som utbildats av västerländska instruktörer, enligt försvarsministern.”

  https://nyheter.swebbtv.se/ukraina-har-forlorat-66-000-soldater-pa-tre-manader/

 11. Sverige är som bekant medfinansiärer till detta förödande krig som släcker tiotusentals människoliv på båda sidor stridande parter.
  Ett krig som underblåses samfällt av våra valda ombud i Riksdagen.
  Därtill framträder återkommande Regeringens talespersoner i positiv mening och talar om Ukrainas pågående landvinningar som man menar trycker tillbaka sin fiende.
  Jag hörde vår försvarsminister Pål Jonson uttalat sig med dessa positiva anslag som en tydlig signal till sina uppdragsgivare, att med mer vapen, det vill säga, att döda fler fienden kommer Ryssland besegras och därmed fly fältet.
  I anständighetens namn som vald att representera folket; tror han innerst inne, i sitt mörkblå samvete, att detta är möjligt? Ett besked om han med säkerhet menar detta är skyldig att lämna klara besked. På vilka grunder bygger han denna säkra uppfattning?
  Jag vill mena att det är ett ytters farligt spel våra folkvalda driver, utan en given plan mot ett mål ingen vet hur detta slutar.
  Jag vill beteckna vad som sker är ett ytterst riskabelt och fruktansvärt högt spel i blindo som saknar all anständighet och kommer förmodligen inte att få ett fredligt slut i samexistens inom denna generations tidsrymd.

 12. Varför Blinkens besök i Ukraina är tecken på problem i Washington

  USA:s utrikesminister Antony Blinken har gett sig ut på ett två dagar långt överraskningsbesök i Ukraina. Det här är Blinkens första resa till Kiev på ett år. Vilket budskap har han fört till Ukrainas president Volodymyr Zelensky?

  Antony Blinken anlände till Kiev för att visa Washingtons stöd till Ukraina och tillkännage $175 miljoner-$200 miljoner i nytt amerikanskt bistånd samt ett större paket på en miljard dollar, enligt amerikansk press.

  Utrikesministerns besök kom när den tredje månaden av Ukrainas misslyckade motoffensiv har avslutats, där Kievregimen inte kan skryta med några militära vinster. Den ukrainska militären hävdar dock att de gjort vissa framsteg här och där.

  Ändå är de ämnen som nämns av västerländska medier inte mittpunkten i Blinkens besök, enligt Larry Johnson, pensionerad CIA-underrättelseofficer och tjänsteman i utrikesdepartementet.

  ”Jag tror att detta bara är ett tecken på problemet med policyn”, sa Johnson till Sputnik. ”De försöker ta reda på vad de ska göra härnäst eftersom majoriteten av det amerikanska folket inte stöder [den nuvarande politiken]. De kommer in i den politiska säsongen och förbereder sig för val nästa år.Biden-administrationen är under press inrikes [Ett växande antal demokrater är mycket upprörda och upprörda över hans gränspolitik som tillåter alla dessa illegala invandrare att svämma över. De slår nu till i delstaterna New York, Massachusetts och Kalifornien, och det skapar problem för dessa guvernörer. Så, du vet, jag tror att när du tar allt tillsammans, så försöker de komma på vad de ska göra härnäst.”

  Per Johnson, Blinken är budskapsbärare i första hand. Han är varken drivkraften för Washingtons utrikespolitik eller hans ställning liknar den ryske utrikesministern Sergey Lavrovs, enligt CIA-veteranen: Blinken bär i huvudsak instruktionerna som han har fått att dela med sig av.

  Johnson utesluter inte att USA:s utrikesminister också kan komma att beröra frågan om kampen mot korruption i Ukraina, eftersom detaljer om mutor av ukrainska tjänstemän och överköp av vapen som levererats till Ukraina fortfarande avslöjas.

  Tidigare i år citerade den Pulitzerprisbelönade journalisten Seymour Hersh CIA-källor som sa att den ukrainske presidenten och hans följe förskingrat cirka 400 miljoner dollar av amerikanska pengar bara 2022. USA:s ekonomiska stöd till Ukraina är i riskzonen på grund av korruption i Kievs regering och den ukrainska privata sektorn, varnade utrikesdepartementets generalinspektörs kontor i juli.

  Tyvärr går korruptionen i Ukraina långt utöver Zelenskij, konstaterade CIA-veteranen: ”Det är endemiskt för den ukrainska regeringen, för militären.”

  Senast sparkade Zelenskij Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov vars namn associeras med flera storskaliga skandaler, från höga priser på arméns mat- och bränsleförråd till en bråk om vinterjackor, korruptionsdrivna flyktundandragande och utbetalningssystem, och vapenstöld och smugglingsrelaterade brottsanklagelser.

  Den 5 september arresterade Ukrainas myndigheter Igor Kolomoisky – en av landets mäktigaste tycoons – som ryktades vara Zelenskys tidigare beskyddare. Kiev anklagar Kolomoisky för bedrägeri och penningtvätt.

  ”Det är något helt fel med att bli av med den tidigare försvarsministern för ”korruption”, konstaterade Johnson. ”Varför greps han inte? Tja, han greps inte. De pratar om att ge honom ett annat jobb. Så det här är politisk teater. Jag tror att han tar bort honom så att de åtminstone kanske kan ha en potentiell syndabock att peka på till för denna misslyckade motoffensiv. Men om det här verkligen handlar om korruption, skulle han arresteras. Jag menar, himlen, de arresterade Kolomoisky skenbart för korruption. Och han är inte ens en regeringstjänsteman.”

  Den trasiga motoffensiven verkar allvarligt ha undergrävt Washingtons Ukrainaplan. Vad som är värre för Team Biden – USA:s finansiella eller militära hjälp kan för närvarande inte fixa situationen på plats, enligt Johnson.

  ”Det enda som skulle förändras är att USA stoppade, avbröt allt militärt och ekonomiskt bistånd. Det här kriget skulle sluta om två eller tre dagar, tror jag. De skulle inte kunna upprätthålla kampen. Annars gör det inte det oavsett vilket vapensystem eller hur mycket bistånd USA ger, kommer det inte att förändra situationen på slagfältet när Ukraina förlorar, avslutade Johnson.
  https://sputnikglobe.com/20230906/why-blinkens-visit-to-ukraine-is-sign-of-trouble-in-washington-1113156789.html

  • Anledningen till att man börjar rensa ut i oligarkträsket är helt enkelt krav från europeiska unionen. Kolomojskyj är det första stora kapet, men knappast det sista. Får vi anta. Det har att göra med att det ekonomiska stödet från oss i Europa är helt enkelt villkorat.

   • @Johan de Nauclér 7 september, 2023 At 19:28
    ”Anledningen till att man börjar rensa ut i oligarkträsket är helt enkelt krav från europeiska unionen.”
    Det är faktiskt mycket intressant, att under många (minst 6-7) år
    har man krävt från flera olika håll, bl.a. IMF, EU, att Ukraina skulle ta itu med den omfattande korruptionen utan att ha gjort någonting. Nu är det aktuellt med EU kravet…

    ”Det har att göra med att det ekonomiska stödet från oss i Europa är helt enkelt villkorat.”
    Har du någon källa?? Jag har aldrig läst att det aktuella EU stödet skulle vara villkorat. En annan påhit av dig?

 13. Jag reagerar på uttrycket gulashbaroner som Naucler använder om Blackrock etc
  Gulashbaroner var entreprenörer som cyniskt passade på att utnyttja en av andra frambringad kris, under och efter WWI. Men Blackrock är inte någon som ’passar på’.
  Dom är med i att skapa hela krisen.
  Och liksom i WWI är det i Ukraina samma megalomana anglosaxiska oligarki som i överensstämmelse med huvuddagen i Cecil Rhodes planer eftersträvar totalt världsherravälde och som till mycket stor del tillsätter folk som har kopplingar till oligarkin. Folk som orkar gräva fram info finner att även såna som Boris Johnson och Kamala Harris har såna kopplingar.
  Oligarkins rikedomar kom ursprungligen från slavhandel och opium(krig).
  Dvs det sätt dessa oligarker behandlar Ukraina passar in. De är som slavar och kanonmat och har länge förberetts med hjärntvätt finansierad och uppmuntrad av oligarkin.
  Cecil Rhodes beskrev vilka egenskaper som vore önskvärda hos den elit han önskade frambringa.
  En som hade lärt upp honom i andra avseenden, William Thomas Stead, kom att ta avstånd och berättade
  ”Det är intressant att den högsta kvaliteten som Cecil vill se i
  dessa ”utvalda” är självbelåtenhet! Tätt följt av brutalitet!
  Det säger väl allt, eller hur. Du kanske undrar vad
  i helvete ”unctuous rectitude” är. Det betyder i princip hal ,
  och viktigast av allt falska yttre moraliska handlingar och
  ”rättfärdighet”.”
  Stead exemplifierar begreppet unctuous rectitude med Belgiens Kung Leopold
  som samtidigt med sin vidriga behandling av afrikanerna skänkte en del av vinsten till välgörande ändamål konst och vetenskap.

  Det är såna som ligger bakom allt som die dumme schweden matas med via imperiets språkrör.

  • Jag avsåg inte någon särskild person eller institution. Jag använde ordet gulaschbaron för att folk i allmänhet förstår det. Kanske vi skulle använda något lämpligare ord. Men jag avsåg alltså att det finns alltid folk som passar på och tjänar en hacka på andras kriser i krig, oaktat om de är gulaschbaroner, oligarker, goda företagare -eller något helt annat.

   • Och jag påpekade alltså att det begreppet inte var applicerbart på Blackrock som ingalunda passar på med något som andra frambringat utan utgör själva en del av den elit som frambringar hela problemet!!
    Väsentlig skillnad men att resonera som du gör är just den sortens tänkande som dessa eliter eftersträvar hos allmänheten. Vi ska inte se sammanhanget utan reagera med betingade reflexer där eliternas språkrör har försett oss med en uppsättning ’acceptabla’ reaktionsmönster

  • petergrfstrm
   Jag förstod direkt vad du menade, vilket de flesta läskunniga gjorde. JdNs skruvande på sanningen blir mer och mer roande att läsa.

   • Ni gör en höna av en fjäder bäste Gunnar, i brist på egna idéer (tydligen). Det har alltid funnits kretsar och enskilda som tjänat en hacka på att våra medmänniskor behöver bristvaror i krig. Ibland har de kallats gulaschbaroner -eller något helt annat. Vad skall vi då kalla de modiga svenskar och norrmän som smugglade nödvändigheter till och från den (t.ex.) norska motståndsrörelsen åren 1940-1945? Är det också ”alltmer roande att läsa”?

 14. @Björn 6 september, 2023 At 23:20
  ”Som en hjälp på traven så kan vi konfiskera och sälja Putlers (jag äger bara en enkel lägenhet…) fastigheter runt om i världen. Den i La Zagaleta torde kunna inbringa några hundra miljoner till Ukraina som en start.”

  Några hundra miljoner LÖGNER, som Björn hjälper lögnmedia att sprida…

  Kan du dokumentera att den tillhör Putin?? Inte med artiklar från ”lögnmedia”, utan med dokument från spanska fastighetsregister.

  ”London tabloid the Daily Mail has been writing about Russian President Vladimir Putin’s Spanish villa since 2012, when a British contractor working in the ritzy Marbella area attributed the palatial building, then under construction, to Putin. The last Daily Mail readers heard about it just a week ago was that the Russian leader was planting a vineyard on the estate. The Spanish press, too, has had a lot of fun with the Putin mansion story. ”

  ”Det är Zoya Ponomareva som äger stället!!!”
  Dokumenterad med lagfart med mm från spanska myndigheter

  Läs den här:
  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2015-01-19/the-spanish-palace-that-is-not-quite-vladimir-putin-s

  • Fantastiskt ändå. Denna fattiga folkets tjänare viger så klart sitt liv till folket…

   Du menar alltså på något sätt att Putler skulle på papper äga sina fastigheter och yachts själv och skapa paper trails? Kan jag se i skeppsregister och fastighetsregister att det är Putler som äger? Nej, så klart inte. Han har otaliga ”vänner” som han genom åren tillåtit profitera på folkets bekostnad och han utnyttjar nu dem tillbaka. Om de inte vill hjälpa till så ramlar de ut från ett hotellrum, ner för en klippa, får en hjärtattack eller drunknar. Mycket praktiskt faktiskt.

    • Gjort. Retoriken är densamma. Det finns inga paper trails som leder tillbaka till Putin och därför är det inte hans. Sen misskrediterar man hans enda ännu levande inhemska kritiker så mycket man kan.

     Ställt utom tvivel är att jag inte kan visa i fastighetsregister att Putin äger fastigheterna såsom man i UK har spårat stora fastighetsbestånd till Karimov. Så jag antar att det därför är bevisat att Putin inte äger annat än sina 77 kvm i Leningrad. 😎

     • Putin har väl mängder med kritiker i Ryssland som sitter i Duman, ryska parlamentet och ställer fram sin kritik. Att lita på uppgifter som släpps av GB och media i väst är dumt då man kan utgå från att det är vinklad propaganda eller ren lögn. Putin som president har tillgång till många typer av palats och boenden som ägs av den ryska staten som han kan disponera så jag tror knappast det finns något behov för honom att ha en massa privata också.

     • Vladimir Putin är hjälten som satte väst på plats. Hela världen ser detta. Åsynen av västledare springer som huvudlösa kycklingar än hit än dit åtnjuts mycket i den globala syd.

   • Bäste Björn!
    Girigheten är inte enbart förbehållet något särskilt politiskt system eller ideologi utan det är också en mänsklig egenskap och ett självförhärligande synsätt som berör såväl en diktator i Öst eller för den delen en ofattbart rik person i ett fattigt Demokratiskt Västland där tiggeriet är vanligt förekommande, även hemmavid utanför våra affärs butiker, varhelst.
    Skammens rodnad borde lysa klart på oss alla när vi tillåter denna misär i detta fantastiskt rika land som befinner sig under ofattbart materiellt överflöd.

  • Eftersom ovan länk har begränsad åtkomst bifogar en annan länk:

   Putin, en herrgård i La Zagaleta och ett misstag

   För tio år sedan kom det fram att den ryske presidenten hade en lyxig herrgård i La Zagaleta. En rysk medborgare med samma initialer gav upphov till denna förvirring

   … Sedan 2012 har det antagits att han äger en herrgård värderad till 50 miljoner euro och med all lyx. Det verkar dock som om en förväxling med vissa initialer ligger bakom detta fel.

   …Några månader senare köptes den av en rysk medborgare med initialerna V.P., vilket gav upphov till många spekulationer och det uppgavs att personen bakom var Vladimir Putin, något som förnekas av La Zagaleta, som bekräftar att den ryske presidenten var aldrig i den operationen.
   https://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2022/03/07/lujosa-mansion-putin-marbella-zagaleta-63204481.html

   Enligt tidigare länk, ägaren till herrgården var Zoya Ponomareva och med sin far eller sin man V Ponomarev.

   Dessutom, fanns en länk till en av Navalnys blogg i vilken har förklarar och dokummenterar med kopior från spanska fastighetsregistret vem tillhör herrgården.

   Om herrgården faktiskt tillhörde Putin, det skulle ha ”frysts” av de spanska myndigheter.

   Men så långt tänker inte visa skribenter på GP

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here