Vilka länder har störst ansvar för uppvärmningen av jorden?

56
2724

Detta är den inledande delen av en lång artikel som skrivits av Simon Evans och publicerats på Carbon Brief. Hela artikeln har översatts av Catarina Östlund. Den bidrar med värdefull kunskap, och lyfter frågan om klimaträttvisa. Det är lätt – och fel – att bara se på olika länders utsläpp av koldioxid idag. Man måste se på aktiviteten under de senaste 100-150 åren åtminstone.

DN fäster 13/10 uppmärksamhet på

Tidigare studier har visat att den rikaste procenten av mänskligheten räknat i inkomst orsakar 15 procent av de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen – dubbelt så mycket som de 50 procent med de lägsta inkomsterna. Deras utsläppsnivå ligger 30 gånger högre än den nivå som krävs per person för att klara Parisavtalets 1,5-graders nål, enligt FN:s miljöprogram UNEP. Till exempel kommer 50 procent av utsläppen från flygresor i världen från bara en procent av befolkningen.”

Det finns alltså mycket stora skillnader hos individer relaterade till ekonomiska tillgångar. Men hur ser det ut då det gäller olika länders bidrag till koldioxidutsläppen här och nu. Och kumulativt, summerat. Artikeln fokuserar på detta.

Ytterligare en fråga är främst rika länders bidrag till fattiga länders utsläpp genom att de rika länderna förlagt omfattande fossilenergikrävande och koldioxidpåverkande produktion till fattiga länder. Får behandlas en annan gång.

 

Analysis: Which countries are historically responsible for climate change?

 

I centrum för debatterna om klimaträttvisa står det historiska ansvaret för klimatförändringarna.  

Historien är viktig eftersom den ackumulerade mängd koldioxid (CO2) som släppts ut sedan början av den industriella revolutionen har ett starkt samband med den uppvärmning på 1,2 grader som redan har inträffat.   

 Totalt har mänskligheten pumpat in cirka 2500 miljarder ton koldioxid (GtCO2) i atmosfären sedan 1850*, vilket gör att mindre än 500 GtCO2 återstår av den koldioxidbudget som vi måste hålla oss under för att inte överstiga 1, 5 graders uppvärmning.  
 
Det innebär att världen sammanlagt i slutet av 2021 kommer att ha förbrukat 86 procent av koldioxidbudgeten, vilket innebär att sannolikheten för att vi ska hålla oss under 1,5 grader är fifty-fifty.

 I den här artikeln tittar Carbon Brief** på det nationella ansvaret för historiska koldioxidutsläpp från 1850-2021 och uppdaterar analysen som  publicerades 2019.  

För första gången omfattar analysen koldioxidutsläpp från markanvändning *** och skogsbruk, utöver utsläppen från fossila bränslen, vilket väsentligt förändrar topp10.

På första plats på listan kommer USA,  som har släppt ut mer än 509 GtCO2 sedan 1850, och är ansvarig för huvuddelen av historiska utsläpp, och som Carbon Brief-analysen visar omkring 20% av det totala globala. 

Videon visar listan på nationers kumulativa koldioxidutsläpp från fossila bränslen, markanvändning och skogsbruk, 1850-2021 (miljoner ton). Längst ner till höger, återstående koldioxidbudget för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5C (50-50 chans). Animation av Tom Prater för Carbon Brief.   


Kina  hamnar på andra plats, men ligger ändå långt efter med sina 11%, följt av Ryssland (7%), Brasilien (5%) och Indonesien (4%). De  två senaste tillhör topp tio bland de största historiska utsläpparna, på grund av deras markanvändning.  

Även om Kina, Indien, Brasilien och Indonesien har bidragit stort till de globala kumulativa utsläppen har de också stora befolkningar, vilket gör deras inverkan per person mycket mindre. Dessa fyra länder står för 42 procent av världens befolkning, men bara för 23 procent av de ackumulerade utsläppen 1850-2021.  

Däremot står övriga topp 10 – länder, nämligen USA, Ryssland, Tyskland, Storbritannien, Japan och Kanada, för 10 procent av världens befolkning, men svarar för 39 procent av de ackumulerade utsläppen.  

Klimaträttvisa  
Denna artikel är en del av en specialserie om klimaträttvisa som publicerats under en hel vecka.  
 

Samtidigt står stora postkoloniala europeiska nationer, som Tyskland och Storbritannien, för 4 % respektive 3 % av den totala globala summan. Men utsläppen under deras koloniala tid är inte medräknade.  

Dessa nationella totala summor på territoriella koldioxidutsläpp visar  var utsläppen sker. Dessutom granskar analysen redovisningen av förbrukningsbaserade utsläpp för att göra det möjligt att återspegla handeln med koldioxidintensiva varor och tjänster. Sådana uppgifter har bara funnits tillgängliga under de senaste årtiondena, även om handeln har påverkat  de nationella sammanlagda utsläppen genom hela den moderna historien.  

Analysen undersöker sedan siffrorna i förhållande till befolkningen, vilket medför att ex Kina och Indien hamnar längre ner på listan. I synnerhet beror rankningen per capita starkt på den metod som används, och – till skillnad från kumulativa utsläpp, totalt sett –så relaterar inte dessa siffror direkt till uppvärmningen.  

 Slutligen presenterar denna artikel en detaljerad förklaring av data bakom analysen, var den kommer ifrån och hur den sattes ihop, inklusive antaganden, osäkerhet och förändrade gränser.  

Varför kumulativt CO2 spelar roll  
Det finns ett direkt, linjärt samband mellan den sammanlagda totala mängden koldioxid som frigörs genom mänsklig aktivitet och uppvärmningsnivån vid jordens yta. För övrigt har tidpunkten för ett ton koldioxid som släpps ut, bara en begränsad inverkan på den totala uppvärmning som den i slutändan kommer att orsaka.   
Det innebär att koldioxidutsläppen för hundratals år sedan fortsätter att bidra till uppvärmningen av planeten – och den nuvarande uppvärmningen bestäms av den ackumulerade summan av koldioxidutsläpp över tid.   

 Det här är den vetenskapliga grunden för koldioxidbudgeten, den totala mängden koldioxid som kan släppas ut för att hålla globala temperaturer under en viss gräns.  

 Sambandet mellan kumulativa utsläpp och uppvärmning mäts med  “det övergående klimatsvaret på kumulativa koldioxidutsläpp”(TCRE),  som enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC  uppskattas  till 1,65 grader per 1 000 miljarder ton kol (0,45 grader per 1 000 GtCO2).  

 Carbon Briefs analys för denna artikel visar att människor har släppt ut cirka 2 504 GtCO2 i atmosfären sedan 1850, en siffra som överensstämmer med de som presenteras av IPCC och Global Carbon Project, en internationell insats för att fastställa mängden av koldioxidutsläpp och kolsänkor varje år.   

Baserat på TCRE motsvarar dessa kumulativa koldioxidutsläpp en uppvärmning på cirka 1,13 grader – och temperaturerna 2020 nådde cirka 1,2 grader  över förindustriella nivåer.  

 (I denna artikel beaktas inte utsläpp av växthusgaser eller aerosoler som inte är koldioxidutsläpp, och som huvudsakligen är kortlivade och därför inte ackumuleras över tid på samma sätt som koldioxid. Uppvärmningseffekten av icke-CO2-gaser balanseras grovt sett ungefär av kylningen från aerosoler.)  

I ett diagrammet i den usprungliga artikeln  visas hur snabbt de globala koldioxidutsläppen har ökat under de senaste 70 åren. Det belyser också skillnaden mellan koldioxidutsläpp från fossila bränslen och cement, som visas i grått, jämfört med utsläppen från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF, grön). 

På global nivå har utsläppen från markanvändning och skogsbruk varit relativt konsekventa under de senaste två århundradena. De uppgick till omkring 3 GtCO2 år1850 och håller sig på ungefärliga 6 GtCO2 i dag, trots väldiga förändringar i de regionala mönstren av avskogning över tid.   

 (En synlig peak 1997 orsakades av omfattande skogsbränder i Indonesien och andra delar av Asien i, som senare beskrevs som en ”aldrig tidigare skådad ekologisk katastrof”.)  

Utsläppen från fossila bränslen har fördubblats under de senaste 30 åren, fyrdubblats under de senaste 60 åren och ökat nästan tolvfaldigt under det senaste århundradet. De 0,2 GtCO2 som släpptes ut 1850 uppgår till bara en halv procent av de cirka 37 GtCO2 som sannolikt kommer att släppas ut 2021.  
 
Trots att huvuddelen av koldioxidutsläppen i dag kommer från förbränning av fossila bränslen har mänsklig verksamhet, såsom avskogning, bidragit avsevärt till det sammanlagda utsläppet.     

 Förändrad markanvändning och skogsbruk tillförde cirka 786 GtCO2 under 1850–2021, vilket uppgår till nästan en tredjedel av den sammanlagda summan, och de återstående två tredjedelarna (1 718 GtCO2) kommer från fossila bränslen och cement.  

 När det gäller att ange nationellt ansvar för den nuvarande uppvärmningen är det därför omöjligt att bortse från det viktiga bidraget från koldioxidutsläppen till följd av förändrad markanvändning och skogsbruk.  

 Sammantaget, uppgår  kumulativa utsläpp mellan 1850-2021 till cirka 86 procent av koldioxidbudgeten. 

I takt med att utsläppen har ökat har koldioxidbudgeten förbrukats allt snabbare, och hälften av den kumulativa summan sedan 1850 har släppts ut bara under de senaste 40 åren.  

Från och med början av 2022 skulle den återstående koldioxidbudgeten på 1,5C (50 % sannolikhet) förbrukas inom tio år, om de årliga utsläppen ligger kvar på nuvarande nivåer   

 

Föregående artikelKina accepterar inte hegemoniska handlingar från USA i Sydkinesiska havet. Uppdaterad!
Nästa artikelEgypten och Syrien på väg att knyta närmare band?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

56 KOMMENTARER

  • Ivan, ja, men problemet nu är att 2020 hade vi en medeltemperatur på jorden som var 1,1 grader varmare än slutet på 1800-talet och det senaste decenniet har varit det varmaste som någonsin uppmätts. Temperaturökningen är den snabbaste som varit på flera tusen år. Det är det som är det allvarliga.

  • Hej Ivan.
   Det går numera att särskilja på solinstrålning som uppvärmningsfaktor och faktorer på jorden.
   Den enkla förklaringen är att solinstrålning värmer Tellus utifrån och faktorer på jorden värmer lokalt på Tellus och sprider sig utåt.
   Dvs när solen värmer så blir yttre atmosfären varm först och så sprider det sig in till inre atmosfären och vidare till oss.
   Problemet för ”soldyrkare” just nu är att den inre atmosfören är varmast och den yttre kallare.
   Skulle uppvärmningen beror på solen skulle yttre atmosfären vara varmast och så skulle det värma upp inåt, atmosfären värms nu utåt.
   Den svårare förklaringen är värd ett nobelpris, hoppas det fick visst ett.

  • Något om Globalisternas framtidsdrömmar.
   Alliansen, som styr Sveriges framtid kan vi mer korrekt döpa till Globalisterna.
   Skulle något mot förmodan gå åt fel i nästa val i Sverige så har man numera lärt sig hur datorerna skall hanteras, så ingenting riskeras i onödan.
   Det kan bli fler utträden ur EU de kommande åren. Polen och Ungern har redan börjat röra på sig och stora delar av Östeuropa kommer säkert att följa efter i takt med att de ekonomiska lockropen från Kina och Ryssland blir mer konkreta. Man har redan lärt sig vad ett totalitärt system innebär och vill inte ha det igen.

   Slutmålet för Globalisternas lögner om Klimatförändringar och Pandemier är att uppnå Totalitarism där människor tycker det är bekvämare att staten tänker åt dem, än att individen behöver tänka själv.
   Man erövrar full kontroll (monopol) över de kanaler och media som krävs för att nå ut till folket så dessa kan indoktrineras och utan motargument tro på den alternativa sanningen.
   När tillräckligt många tror på deras lögner och de blivit accepterade som vedertagna sanningar har Globalisterna äntligen lyckats i sin tusenåriga strävan efter gudomlig makt och kan därmed bestraffa ”oliktänkande individer”.

   • Något om den förvirrade debatten om ”Klimatförändring”.. och om Global Medeltemperatur på jordytan från år1850 till år 2021.
    Visst klimatet kan förändras i snabb takt. Genomsnittstemperaturen på jordklotet har ökat med 0,74 grader på 150 år.
    I Sverige- (till skillnad från många andra länder) bygger den svenska energiförsörjningen väsentligen på icke-fossila källor (vattenkraft, kärnkraft, biobränslen) påstås genomsnittstemperaturen ökat något mer. Varför? Sverige tillhör ju de länder där konsekvenserna väntas bli jämförelsevis lindriga av en klimatförändring.

    Skälet till de fossila bränslenas dominans i världen är enkelt. Kol, olja och naturgas har den gemensamma egenskapen att de är energirika. De har därför fått många tillämpningar i samhället. Transportsystemet på jorden är exempelvis f n helt beroende av fossila bränslen. Det problem vi diskuterar har alltså inte samband med bilen, flygplanet eller fartyget som transportmedel, utan med bränslet med vilket de drivs.
    Det går att hejda klimatförändringarna. Det finns redan idag teknik som klarar detta och teknikutvecklingen har bara börjat på detta område. Det är alla initierade bedömare överens om. Till exempel kärnkraft. Det finns många goda exempel att peka på.
    När det gäller klimatfrågan är ett bra exempel på en möjlig utveckling den i Sverige, där utsläppen av GHG i stort sett halverats under den senaste 40-50-årsperioden. Kostnaderna är höga för fortsatta minskningar men överkomliga om åtgärder börjar vidtas redan nu, det vill säga kostnaderna hotar inte välfärd och fortsatt ekonomisk utveckling. (Det är de flesta initierade bedömare överens om).
    Det bör noteras att det finns en ”naturlig växthuseffekt” på jorden. Det är en av förutsättningarna för liv på jorden. De naturliga halterna av dessa gaser medför att den genomsnittliga temperaturen på jordytan är drygt 30 grader varmare än vad den annars skulle ha varit, från minus 18 grader till plus 15 grader.

    Energianvändning genom förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) anses vara huvudkällan till utsläpp av GHG. Den industriella revolutionen i England baserades till stor del på just energianvändning genom förbränning av kol. Energiförsörjningen i världen idag baseras till övervägande del (ca 80 procent) på förbränning av fossila bränslen.

    Miljöpolitikens krav.. Oändliga politiska diskussioner pågår om olika målsättningar såväl i Sverige, som inom EU och på internationell nivå…
    Och Naturens svar på vidtagna åtgärder… Några positiva effekter av vidtagna åtgärder har ännu inte kunnat observeras. Några sådana effekter kan inte förväntas förrän i slutet av detta sekel, under förutsättning att kraftfulla åtgärder börjar vidtas nu.
    Däremot finns indikationer på att klimateffekterna redan börjat få genomslag genom mera extrema vädersituationer (stormar, regn och torka).
    IPCCs bedömningar sägs baseras på ”sofistikerade” beräkningar i datorbaserade modeller av utvecklingen av klimatet som följd av uppmätta halter av växthusgaser. Det finns ingen vattentät bevisning för att orsaken är just växthusgaserna. Någon sådan vattentät bevisning kommer vi troligen heller aldrig att få. Men det är, (anser IPCC), den mest sannolika förklaringen.

 1. ”Ytterligare en fråga är främst rika länders bidrag till fattiga länders utsläpp genom att de rika länderna förlagt omfattande fossilenergikrävande och koldioxidpåverkande produktion till fattiga länder. Får behandlas en annan gång.”

  Det blir aldrig en annan gång. Jag har väntat på att när man stoltserar med att Sverige är nära att nå klimatmålet i Parisavtalet, att man även tar upp vår konsumtion, där produktionen av vår konsumtion inte sker i Sverige utan nästan till 100% i Kina. Eller jag skulle vilja veta hur mycket det egentligen är. När det som jag betraktat som kvalitetsvaror från Sverige ändå har stämpeln ”made in China”. Nu sist var det när jag köpte en lampa från Markslöjd, Sweden som det står på förpackningen. Eller gjutjärnet från Brunneby Bruk, Sweden, och på förpackningen ”made in China”. Ringde Brunneby och talade med ansvarig som försvarade sig med att designen är svensk och de åker ned till Kina regelbundet och kontrollerar produktionen. I Norge har man producerat under lång tid höie-lakan krepp, som är fantastiska Jag har kvar norsktillverkade sådana lakan och haft dem i 50 år utan slitage. Hittade och tog hem från vårt soprum ett äkta höie lakan made in Norway, efter ett dödsbo, väldigt fint skick som nytt. De använder en mekanisk process istället för kemikalier för att uppnå denna struktur med krepp, De var ensamma om att använda den tillverkningsmetoden. Nu står det på lakanen ”made i Latvia”. Ringde och frågade varför, då man sagt att dessa för att vara äkta kunde bara tillverkas i Norge. Fick svaret att dessa gigantiska speciella vävmaskiner har fraktats med båt till Lettland och sedan har de fått hjälp att lära sig vävtekniken. De måste vara svårt att klara av maskinerna eftersom jag jämför med 50 år gamla lakan och konstaterar att de äldre är 100% snyggare. Brukar handla av ”KERO” i Sattajärvi, de tillverkar fortsatt själva sina produkter i renskinn tofflor m.m. Brukar tänka att man bör stödja dem så de kan bo kvar De har miljövänligt naturgarvat läder att arbeta i.
  Så frågan: Hur mycket av vår konsumtion i Sverige hamnar på andras länders utsläppskonto?

  • Ja helt rätt, ”Hur mycket av vår konsumtion i Sverige hamnar på andras länders utsläppskonto?”….den här frågan tas upp i fortsättningen av artikeln.

 2. Ingen är ”mest ansvarig” för att medeltemperaturen stiger en 0,8 grad sen 1800. Klimatvariationer sker oftast i långa vågor oberoende av människan.

  • Ron Todd, ja det du skriver försöker de inte ens 1%-en få oss att tro. Dvs de ytterst lilla fåtal som äger nästan all produktion och nästan alla naturresurser mm och som kräver vinst och tillväxt i all oändlighet….dom har självklart intresse utav att vi manipuleras att tro på det du skriver. Men inga tankesmedjor och lobbyister i världen kommer att kunna manipulera de unga människorna att börja tro på ett system som kräver att vår jord förstörs, det gäller ju deras framtid.

 3. Motstå klimathysterin. Richard S. Lindzen.
  Tanken om ett statiskt, oföränderligt klimat är främmande för jordens historia. Det faktum att den utvecklade världen gick in i hysteri över förändringar i global medeltemperaturanomali på några tiondelar av en grad kommer att förvåna framtida generationer. Sådan hysteri representerar helt enkelt den vetenskapliga analfabetismen hos den allmänhet vars mottaglighet för att ersätta upprepning med sanning och utnyttjande av dessa svagheter hos brungröna vänsterpolitiker, och för sitt livsuppehälle ekonomiskt beroende Mainstream-mediemedarbetare, allmänna klimatvurmare efter 20 års oupphörligt propagandatrummande, uppskrämda barn, (som Greta Thunberg).
  För små klimatförändringar som är förknippade med tiondelar av examen behövs ingen yttre orsak. Jorden är aldrig exakt i jämvikt. Rörelserna i de massiva oceanerna där värme flyttas mellan djupa lager och ytan ger variation på tidsskalor från år till århundraden.
  Miljörörelsens intressen av att skaffa sig mer makt, inflytande och donationer är rimligt tydliga. Så är också intressen hos byråkrater för vilka kontrollen av CO2 är en dröm som går i uppfyllelse. När allt kommer omkring är CO2 en produkt av att andas själv. Politiker kan se möjligheten till beskattning som kommer att accepteras med glädje eftersom det är nödvändigt för att ”rädda” jorden. Nationer har sett hur man utnyttjar denna fråga för att få konkurrensfördelar. Men nu har det gått mycket längre.
  Klimatalarmister påstår att några av de hetaste åren på rekord har inträffat under det senaste decenniet. Med tanke på att vi är inne i en relativt varm period är detta inte förvånande, men det säger ingenting om trender.
  Klimatet förändras alltid. Vi har haft istider- och varmare perioder när alligatorer levde i Spetsbergens dåtida skogar. Tanken om ett statiskt, oföränderligt klimat är främmande för jordens eller någon annan planets historia.
  Enligt FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar är växthuset som tvingas från människan skapade växthusgaser redan cirka 86% av vad man förväntar sig av en fördubbling av CO2 (med ungefär hälften från metan, lustgas, freoner och ozon) och alarmerande förutsägelser beror på modeller för vilka känsligheten för en fördubbling för CO2 är större än 2C vilket innebär att vi redan borde ha sett mycket mer uppvärmning än vi har sett hittills, även om all uppvärmning vi har sett hittills berodde på människan.
  Med tanke på att bevisen (och jag bara har noterat några få av många bevis) starkt innebär att antropogen uppvärmning har varit kraftigt överdriven, är grunden för larm på grund av sådan uppvärmning på samma sätt minskad. En riktigt viktig punkt är dock att fallet med larm fortfarande skulle vara svagt även om den antropogena globala uppvärmningen var betydande. Isbjörnar, arktisk sommarhavis, regionala torka och översvämningar, korallblekning, orkaner, alpina glaciärer, malaria etc. etc. beror inte på något globalt genomsnitt av yttemperaturens anomali, utan på ett stort antal regionala variabler inklusive temperatur, luftfuktighet, molntäcke, nederbörd och vindens riktning och storlek. Havets tillstånd är också ofta avgörande. Vår förmåga att förutse något av dessa under perioder utöver några dagar är minimal (en ledande modellerare kallar det i huvudsak gissningar).
  https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2009/07/resisting-climate-hysteria/

   • Visst.. Analysera gärna globala väder- och temperaturförändringar över tiden mera, om nu någon tjänar på sådana övningar. Var finns motståndet mot detta?

     • Och jag är tämligen säker på att de ofta omtalade 97 procenten, av det analyserande tjänstefolket, som av vissa diffust benämns som ”forskarna” och är anställda av IPCC, och uttalat sig om orsakerna till variationerna i klimatcyklerna på vår planet tjänar bättre än vad du och jag gör tillsammans.

     • Ingen aning. Deras vetenskapligt baserade bedömningar går rakt emot intressena hos storfinansen och de ledande politikerna. De menar att mycket mer måste göras, vilket kräver minskad produktion, minskade vinster och ökad statlig styrning.

     • Anders Romelsjö.. Titeln forskare är inte skyddad. Den är i sin vidaste innebörd knuten till en forskningsaktivitet som någon utövar oberoende av formell kompetens eller anställningsform. I icke-formella sammanhang förekommer att även privatforskare kallas forskare.

 4. Vem som är mest ansvarig för klimathysterin kan man med rätta fråga sig…
  Fallet ENRON (ett nu konkursföretaget energiföretag i Texas) är illustrativt i detta avseende. Innan det gick sönder i en pyroteknisk uppvisning av skrupelfri manipulation hade ENRON varit en av de mest intensiva lobbyisterna för Kyoto. Det hade hoppats på att bli ett handelsföretag som sysslar med koldioxidutsläppsrätter. Detta var inget litet hopp. Dessa rättigheter kommer sannolikt att uppgå till över en biljon dollar, och provisionerna kommer att springa på många miljarder. Hedgefonder undersöker aktivt möjligheterna; så var den sena Lehman Brothers. Goldman Sachs har lobbat i stor utsträckning för ”cap and trade” -räkningen och är väl positionerat för att tjäna miljarder. Det är förmodligen ingen slump att Gore själv är förknippad med sådana aktiviteter. Försäljningen av avlåtelser är redan i full gång med organisationer som säljer kompensationer till ens koldioxidavtryck medan de ibland erkänner att kompensationerna är irrelevanta. Möjligheterna till korruption är enorma.
  Archer Daniels Midland (Amerikas största jordbruksföretag) har framgångsrikt lobbat för etanolkrav för bensin, och den efterfrågade efterfrågan på etanol kan redan bidra till stora höjningar av majspriser och tillhörande svårigheter i utvecklingsländerna (för att inte tala om sämre bilprestanda). Och slutligen finns det de många välmenande individerna som har tillåtit propagandister att övertyga dem om att när de accepterar den alarmistiska synen på antropogena klimatförändringar visar de intelligens och dygd. För dem står deras psykiska välfärd på spel.
  Och slutligen finns det de många välmenande individerna som har tillåtit propagandister att övertyga dem om att när de accepterar den alarmistiska synen på antropogena klimatförändringar visar de intelligens och dygd. För dem står deras psykiska välfärd på spel. och den resulterande efterfrågan på etanol kan redan bidra till stora höjningar av majspriser och tillhörande svårigheter i utvecklingsländerna (för att inte tala om sämre bilprestanda). Och slutligen finns det de många välmenande individerna som har tillåtit propagandister att övertyga dem om att när de accepterar den alarmistiska synen på antropogena klimatförändringar visar de intelligens och dygd. För dem står deras psykiska välfärd på spel.
  Med allt detta på spel kan man lätt misstänka att det kan finnas en känsla av brådska som framkallas av möjligheten att uppvärmningen kan ha upphört och att fallet för sådan uppvärmning som man såg beror på att människan i betydande mån beror på att sönderfalla. För dem som är engagerade i de mer venala agendorna är behovet av att agera snart, innan allmänheten uppskattar situationen, verkligen. Men för mer seriösa ledare är behovet av att modigt motstå hysteri klart. Slösa resurser på att symboliskt bekämpa ständigt närvarande klimatförändringar kan inte ersätta försiktighet. Antagandet att jordens klimat nådde en perfektion i mitten av 1900 -talet är inte heller ett tecken på intelligens.
  Richard S. Lindzen
  https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2009/07/resisting-climate-hysteria/

 5. Ivan, googla på Sceptical Science……Citat från by Richard Lindzen och svar från Sceptical Science som är bra på att avslöja myter.
  RL”:”We’ve already seen almost the equivalent of a doubling of CO2 (in radiative forcing) and that has produced very little warming””
  What the Science Says(
  25 July 2012 (Source)
  SS: This argument ignores the cooling effect of aerosols and the planet’s thermal inertia.
  ——————————————————————-

  RL:”If I’m wrong, we’ll know it in 50 years and can do something.”
  30 April 2012 (Source)
  SS:”A large amount of warming is delayed, and if we don’t act now we could pass tipping points.
  ————————
  RL:”Only with positive feedbacks from water vapor and clouds does one get the large warmings that are associated with alarm. What the satellite data seems to show is that these positive feedbacks are model artifacts.”
  22 February 2012 (Source)
  SS: Evidence is building that net cloud feedback is likely positive and unlikely to be strongly negative.
  ——————————————
  RL: ”…one can see no warming since 1997.”
  22 February 2012 (Source)
  SS: Global temperature is still rising and 2010 was the hottest recorded.
  ——————————————
  RL”As Phil Jones acknowledged, there has been no statistically significant warming in 15 years.”
  22 February 2012 (Source)
  SS: Phil Jones was misquoted.
  ____________________________________
  RL:”You have to remember, this is an issue where what most scientists agree on has nothing to do with the alarm. I think the real problem is so many scientists have gone along with it without pointing out that what has been established reasonably well has nothing to do with the urgency that’s being promoted, which is largely a political matter.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:A large amount of warming is delayed, and if we don’t act now we could pass tipping points.
  —————————————————-
  RL:”In the North Pole, you don’t have a [ice] cap, you have sea ice; it’s very variable. And as far as Greenland and Antarctica go, there’s no evidence of any significant change. I mean, you know, again your measurements aren’t that great, but any reports you hear are again focusing on tiny changes that would have no implication.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:Arctic sea ice has shrunk by an area equal to Western Australia, and summer or multi-year sea ice might be all gone within a decade.
  —————————————————–
  RL”The crucial thing is sensitivity: you know, what do you expect a doubling of CO2 to do? If it’s only a degree, then you could go through at least two doublings and probably exhaust much of your fossil fuel before you would do anything that would bother anyone.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:Net positive feedback is confirmed by many different lines of evidence.
  —————————————————————
  RL: ”[Emissions cuts] would be a moral disaster, because it would mean that much of the world would preclude development and so they’d be more vulnerable to the disasters that occur regardless of man […] Your vulnerability increases as your wealth decreases.”
  6 April 2011 (Source)
  Those who contribute the least greenhouse gases will be most impacted by climate change.
  ———————————————————————-
  RL:”The evidence is pretty good that even if everyone [cut emissions] in the whole world it wouldn’t make a lot of difference.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:If every nation agrees to limit CO2 emissions, we can achieve significant cuts on a global scale.
  ————————————————–
  RL”It’s a heavy cost for no benefit, and it’s no benefit for you, no benefit for your children, no benefit for your grandchildren, no benefit for your great-great-great-great-grandchildren. I mean, what’s the point of that?”
  6 April 2011 (Source)
  SS: The benefits of a price on carbon outweigh the costs several times over.
  ——————————————————-
  RL:”For Australia to act now is, you know, a bit bizarre, and certainly cannot be justified by any impact it would have on Australia or anyone.”
  6 April 2011 (Source)
  SS: A large amount of warming is delayed, and if we don’t act now we could pass tipping points.
  ——————————————————–
  RL:”I think even Flannery acknowledged that Australia doing this [a carbon tax] would have no discernible impact for virtually a millennium, even if Australia’s output during that millennium was increasing exponentially.”’
  6 April 2011 (Source)
  SS:CO2 limits won’t cool the planet, but they can make the difference between continued accelerating global warming to catastrophic levels vs. slowing and eventually stopping the warming at hopefully safe levels.
  ——————————–
  RL:”If we doubled CO2, it’s well accepted that you should get about 1 degree warming if nothing else happened. […] But 1 degree is reckoned as not very significant. The question then is: is what we’ve seen so far suggesting that you have more than that, and the answer is no.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:Net positive feedback is confirmed by many different lines of evidence.
  ______________________________________________
  RL ”If we doubled CO2, it’s well accepted that you should get about 1 degree warming if nothing else happened.”
  6 April 2011 (Source)
  SSNet positive feedback is confirmed by many different lines of evidence.
  ————————————————————
  RL:”The models do say you should have seen 2-5 times more than you’ve already seen, you know, you have to then accept, if you believe the models, that you actually should have gotten far more warming than you’ve seen, but some mysterious process has cancelled part of it.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:This argument ignores the cooling effect of aerosols and the planet’s thermal inertia.
  ———————————————-
  RL”If nothing else changed, adding the amount of CO2 that we’ve added thus far should account for maybe a quarter of what we’ve seen.”
  6 April 2011 (Source)
  SS:Theory, models and direct measurement confirm CO2 is currently the main driver of climate change.
  ————————————————-
  RL: ”There’s not too much disagreement that there has been a very small increase in temperature […] This is pretty tiny; it’s a fraction of a degree.”
  6 April 2011 (Source)
  SS: A few degrees of global warming has a huge impact on ice sheets, sea levels and other aspects of climate.
  ———————————————————————-
  RL:”If it’s greenhouse warming, you get more warming in the middle of the troposphere, the first 10, 12 kilometres of the atmosphere than you do at the surface. There are good theoretical reasons for that, having to do with how the greenhouse works.”
  12 December 2010 (Source)
  We see a clear ”short-term hot spot” – there’s various evidence for a ”long-term hot spot”.
  __________________________________________________

  RL: ”CO2 for different people has different attractions. After all, what is it? – it’s not a pollutant, it’s a product of every living creature’s breathing, it’s the product of all plant respiration, it is essential for plant life and photosynthesis, it’s a product of all industrial burning, it’s a product of driving…”
  26 November 2008 (Source)
  SS: Through its impacts on the climate, CO2 presents a danger to public health and welfare, and thus qualifies as an air pollutant
  —————————————————
  RL:”There has been no warming since 1997 and no statistically significant warming since 1995.”
  11 March 2008 (Source)
  Statistical significance requires sufficient timescales but many lines of evidence indicate global warming is still happening.

  ”the main greenhouse gas is water vapor which is both natural in origin and highly variable in its distribution. In the absence of good records of water vapor we aren’t even in a position to say how much total greenhouse gases have increased.”
  10 June 1997 (Source)
  SS:Rising CO2 increases atmospheric water vapor, which makes global warming much worse.
  ——————————————————————–
  RL:”On the planet the most wonderful constituent is water with its remarkable thermodynamic properties. It’s the obvious candidate for the thermostat of our system, and yet in most of these models, all water-related feedbacks are positive. I don’t think we would have existed if that were true”
  27 September 1989 (Source)
  SS:Net positive feedback is confirmed by many different lines of evidence.
  ————————————————————
  RL:”In the current models, for reasons that puzzle almost everyone, the cloud feedbacks are positive rather than negative”
  27 September 1989 (Source)
  SS:Evidence is building that net cloud feedback is likely positive and unlikely to be strongly negative.
  —————————————–
  RL:”Water vapor is far and away the most important greenhouse gas, except for one form which isn’t a greenhouse gas: clouds. Clouds themselves as liquid water are as important to the infrared budget as water vapor. Both swamp by orders of magnitude all the others. With CO2 one is talking about three watts per square meter at most, compared to a hundred or more watts per square meter for water”
  27 September 1989 (Source)
  SS:Rising CO2 increases atmospheric water vapor, which makes global warming much worse.
  ———————————————-
  RL:”in 1983 a panel of the National Academy of Sciences recommended a technique to validate climate models known as ”fingerprinting”–efforts to find at least regional effects in modeling that are correct. This has turned out to be a disaster in methodology, because all the models differ even in their signs [directions] of predicted change, and they don’t even agree on these features for the present climate”
  27 September 1989 (Source)
  SS:Models successfully reproduce temperatures since 1900 globally, by land, in the air and the ocean.
  _____________________________
  RL:”It is interesting that before this last appearance of ’greenhouse warming’ (1970 to present), there were actually quite a log of books on the coming ice age. Now a new set of books on the coming warming are hitting the stands”
  27 September 1989 (Source)
  SS:The vast majority of climate papers in the 1970s predicted warming.
  ————————————————————————-
  RL:”the models showing that warming will occur with increasing CO2 predict after-the-fact (post-predict) that since the 19th century we should have seen between about one and two degrees of warming”
  27 September 1989 (Source)
  SS:This argument ignores the cooling effect of aerosols and the planet’s thermal inertia.
  ———————————————————————————-
  RL:”What we have is data that says that maybe [warming] occurs, but it’s within the noise….The point we have to keep in mind is that without any of this at all our climate would wander–at least within limits”
  27 September 1989 (Source)
  SS: Internal variability can only account for small amounts of warming and cooling over periods of decades, and scientific studies have consistently shown that it cannot account for the global warming over the past century.
  ____________________________________________
  RL:”The trouble is that the earlier data suggest that one is starting at what probably was an anomalous minimum near 1880. The entire record would more likely be saying that the rise is 0.1 degree plus or minus 0.3 degree…I would say, and I don’t think I’m going out on a very big limb, that the data as we have it does not support a warming”
  27 September 1989 (Source)
  SS:The warming trend is the same in rural and urban areas, measured by thermometers and satellites.
  ————————————————————–
  RL:”Urbanization also creates problems in interpreting the temperature record. There is the problem of making corrections for the greater inherent warming over cities–in moving weather stations from a city to an outlying airport, for example”
  27 September 1989 (Source)
  SS:The warming trend is the same in rural and urban areas, measured by thermometers and satellites.
  ————————————————————————————————————–RL:”I personally feel that the likelihood over the next century of greenhouse warming reaching magnitudes comparable to natural variability seems small”
  27 September 1989 (Source)
  SS: Multiple sets of independent observations find a human fingerprint on climate change.

 6. Svar till Catarina Östlund 17 oktober, 2021 At 14:51
  Jag har nu googlat på Sceptical Science, och läst på.
  Allt talar ju klart för att Richard Lindzen har rätt och Sceptical Science som är bra på att avslöja myter vrider sig som en mask på kroken.

 7. Ivan, bloggen Uppsalainitiativet startades hösten 2008 som ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar och desinformation kring global uppvärmning och forskning. Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen. Sceptical Science finns med bland de länkar som de följer.
  “Stockholmsinitiativet har välförtjänt utsetts av föreningen Vetenskap och Folkbildning till årets förvillare 2010.” står det i följande artikel: ”Uppsalainitiativet: Stockholmsinitiativet årets förvillare 2010”
  Stockholmsinitiativet lyfter fram Richard Lindzén som en framstående forskare. Det är han inte.
  Här skriver Uppsalainitiativet: https://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/02/samma-gamla-visa-andra-versen.html om Richard Lindzén…
  Gå in på båda bloggarna och kolla “om oss” ! Och blir du inte övertygad om vilka som är mest vederhäftiga så utgår du inte från verkligheten, utan vad du vill TRO om verkligheten. Med sådana är det lönlöst att diskutera.

 8. Catarina.. jag tror att ditt syfte är ”att sprida kunskap i klimat-vetenskapliga frågor” är ärligt menat.
  Du är dock, enligt min mening, manipulerad och indoktrinerad av Uppsalainitiativets mångåriga och intensiva propaganda vad gäller ämnena klimatcykeln, väder och temperatur på vår planet. Du är dessvärre inte ensam, ni är allt för många. Jag är säker på att Uppsalainitiativets syften inte är lika ärliga, som ditt.
  Själv håller jag mig dock med förtroende till flera olika bloggar, bland dem också bloggen ”Klimatsans”, som är ett öppet och fritt nätverk för faktabaserad information om ovanstående nämnda ämnen.
  Ett väl menat råd – En snabb introduktion med enkla och lättförståeliga fakta finner du här https://klimatsans.com/

  Catarina.. Här nedan finner du något fåtal av Richard S. Lindzens många hundra Referenser:
  Barkstrom, BR, 1984: The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE), Bull. Amer. Meteor. Soc. , 65, 1170–1185.
  Douglass, DH, JR Christy, BD Pearsona och SF Singer, 2007: En jämförelse av tropiska temperaturtrender med modellprognoser, Int. J. Climatol. , DOI: 10.100
  2/joc.1651
  Keenlyside, NS, M. Lateef, et al, 2008: Framsteg i klimatprognoser i dekadisk skala i den nordatlantiska sektorn, Nature , 453, 84-88.
  Lindzen, RS och Y.-S. Choi, 2009: Om fastställande av klimatåterkopplingar från ERBE -data, accepterade Geophys. Res. Ltrs .
  Lindzen, RS, 2007: Tar växthusuppvärmningen på allvar. E nergy & Miljö , 18, 937-950.
  Ramanathan, V., MV Ramana, et al, 2007: Värmande trender i Asien förstärkt av brunt molnsolabsorption, Nature , 448, 575-578.
  Santer, BD, PW Thorne, L. Haimberger, KE Taylor, TML Wigley, JR Lanzante, S. Solomon, M. Free, PJ Gleckler, PD Jones, TR Karl, SA Klein, C. Mears, D. Nychka, GA Schmidt , SC Sherwood och FJ Wentz, 2008: Konsistens av modellerade och observerade temperaturtrender i den tropiska troposfären, Intl. J. of Climatology , 28, 1703-1722.
  Smith, DM, S. Cusack, AW Colman, CK Folland, GR Harris, JM Murphy, 2007: Förbättrad yttemperaturförutsägelse för det kommande decenniet från en global klimatmodell, Science , 317, 796-799.
  Tsonis, AA, K. Swanson och S. Kravtsov, 2007: En ny dynamisk mekanism för stora klimatskift, Geophys. Res. Ltrs. , 34, L13705, doi: 10.1029/2007GL030288
  Wong, T., BA Wielicki, et al., 2006: Omprövning av den observerade dekadala variabiliteten i jordens strålningsbudget med hjälp av höjdkorrigerade ERBE/ERBS nonscanner WFOV Data, J. Climate , 19, 4028–4040.

  • Lindzen får mycket skarp och väl underbyggd kritik bl.a. här.

   Vad anser Klimatsans om IPCC:s rapport? ”IDEL LÖGNER!” (210810)

 9. Catarina.. Jag respekterar din ihärdighet och tror på att ditt syfte “att sprida kunskap i klimat-vetenskapliga frågor” är ärligt menat.
  Du är dock, enligt min mening, starkt påverkad av Uppsalainitiativets intensiva propaganda vad gäller ämnena (energi, klimat, väder och temperatur på vår planet). Jag tror att Uppsalainitiativets syften inte är lika uppriktigt ärliga, som ditt.
  Själv söker jag information från flera olika informationskanaler, bland dem finns också https://klimatsans.com/ ett öppet nätverk med, för mig trovärdig information om ovan nämnda ämnen.

  • Ivan….jag skulle verkligen önska att den information som du litar på stämmer, så mycket lättare det skulle vara att se på framtiden. Men tyvärr så kan jag inte göra det. Jag skulle vilja fråga dig, vad är det som gör att du tar så klart ställning för ex Klimatsans, som förkastas av dem som litar på vetenskapen. Nyss läste jag i en bok av Naomi Klein, om klimatforskarna ” ”Många av de här forskarna ägnade sig bara stillsamt åt sina jobb,-mätte iskärnor, prövade globala klimatmodeller och studerade försurningen av haven-bara för att upptäcka att de ”ovetande destabiliserade den politiska och sociala ordningen.” Hur ser du på den saken? (”I lågor” heter boken)

 10. Det finns ju numera ett nobelprisat sätt att skilja på naturlig och ”människopåverkad” uppvärmning av Tellus.
  Det är väl inget att bråka om längre.
  Den enklaste och säkraste skillnaden (var vad jag förstod av redovisningarna), att bevisa var den mellan solinstrålning och mänsklig aktivitet.
  När solen värmde Tellus skedde det utifrån och när vi värmde skedde det inifrån.
  Dvs vid solinstrålning värdes först yttre, sedan mellersta och sist innersta atmosfären.
  Känns för mig logiskt.
  Enligt mätningar är det de senaste 50 åren tvärtom.
  Yttre atmosfären är kallast och innersta varmast.
  Men jag kanske har fel, det är ju inte jag som delar ut Nobelpris.

   • Benny och Gunnar! Känner ni igen er?
    Läs här om ”hur klimatförnekande fungerar. Här är det generella mönstret:
    “Forskare: Jordens temperaturökning beror på mänsklig aktivitet.

    Klimatförnekare: Det gör den inte alls det/det blir ju kallare har jag sagt!/allt beror på solen/allt beror på kosmisk strålning/Al Gore har ett stort hus/det där är för komplicerat för att förstå.

    Kompromiss: Ojojoj, måste vetenskap vara sådär krångligt? Hur ska någon kunna veta vad som är sant i den här mångfalden av alternativa teorier? Bäst att inte göra någonting!
    —————————————————————————————–
    Ni ser förmodligen mönstret. Varje kompromiss landar i slutsatsen att forskningen inte stämmer och i handlingsplanen ”Bäst att inte göra någonting!” Kompromissen hamnar helt enkelt hos förnekarna: förmodad okunskap och resulterande passivitet. Det här är förstås en uttänkt strategi modellerad på exempel från andra kontroverser. Känner ni igen dessa?

    Forskare: Tobak är hälsovådligt.

    Forskare betalda av tobaksindustrin: Nähädå, det finns det inga bevis för.

    Kompromiss: Man vet nog inte hur det är med tobakens hälsofarlighet. Bäst att inte göra någonting och låta människor fatta sina egna beslut

    .————————————————————————————————-

    Vad gör man åt det här då? Om kompromissandet inte är den bästa vägen till kunskap om verkligheten kanske det skulle vara bättre att tillsätta en stor internationell grupp forskare med kompetenser från många olika klimatvetenskapsdiscipliner och låta dem utvärdera det kunskapsläget om klimatförändringarna? På så sätt skulle ett kompromissförslag bli verkligt vetenskapligt underbyggt och inte bara baseras på löst tyckande.

    Nej visst ja, det går ju inte. Det skulle ju bli IPCC.

    Men om vi tillsätter en ny panel med samma uppgifter? Några som ännu inte är nedsmutsade av att ha arbetat för IPCC? En alternativ klimatpanel, helt enkelt! (Detta är faktiskt ett seriöst förslag från förnekarsidan.)

    Men som ni förstår är förstås alla klimatforskare uteslutna som deltagare i så fall. De får ju pengar för att forska på klimatet, så därför vill de att klimatet ska vara … varmt? Den nya panelen måste bestå av forskare som inte forskar på klimatet. Men forskare är säkert kollegiala. Någon måste ju ha sett till att ge klimatforskarna anslag från början.

    Den enda möjligheten är att tillsätta en panel av lekmän! En grupp människor som aldrig funderat över klimatet tidigare. De är helt neutrala!”

    Allt klippt ur Uppsalainitiativet Uppsalainitiativet: Fredagsmys: Vi kompromissar!

     • Nej, det kanske var dumt tänkt av mig…men vad är det som gör att du inte litar på den konsensus som råder bland klimatforskarna om att det är mänsklig verksamhet globalt som har påverkat klimatet. Hur många gånger i världshistorien har det förekommit att vetenskaplig konsensus har haft fel sedan låt oss säga femtio år tillbaks i tiden?

 11. Jag tror personligen att det somligger bakom mycket av misstron inte hart med klimatet att göra.
  Det är en allmän misstro mot vetenskap som sprider sig.
  Jag har inga särskilda uppfattningar om klimatet, men litar helst på majoriteten av vetenskapsmän.
  Hörde på radion om någonsom forskat om ”klimatförnekare” eller vad ni vill kallas.
  Hen påpekade att fakta inte hjälper i dessa fall, utan det enda som gäller är tro.
  De har bestämt sig för att vetenskapen har fel och de har rätt.
  Hen trodde att max 5% kunde ändra uppfattning genom ovedersägliga fakta.
  Du har nog en hopplös uppgift Carina.

  • Ja du, Jerry! Jag har haft rätt i 30 år vid det här laget och ni klimathysteriker kommer om tio år att mala på likadant, (om tio år då kommer ”klimatkrisen” minsann då kommer jorden att gå under av värmen)…Per Holmgren påstod ju för tio år sedan att Vasaloppet 2022 inte kommer att kunna köras p g a snöbrist! Vi väntar med spänning på att den ”profetian” ska slå in!

   • Co2 har en livstid på cirka 40 år.
    Det betyder att påverkan nu maximera endast av de utsläpp vi skapade före 1980.
    Det var ganska små utsläpp jämfört med de senaste 40 åren.
    Talet om att co2 är liten del av atmosfären är helt irrelevant.
    Har vi ett perfekt balanserat system kan små skillnader ge stor påverkan
    Tex en balansvåg med ett ton på varje sida hamnar i obalans av 10 gram.

   • De klimatförändringar.. som IPCC:s ”forskargrupp” samt Greta Thunberg och Per Holmgren drömt om har visat sig vara irrelevanta.

    • Är du drömtydare?
     Fråga ett hur vet du att de drömt det?
     Fråga två hur kan du tyda det?
     Fråga tre vad drömmer jag inatt?
     Fråga fyra eller kan du bara tyda forntid? Om så vad drömde jag igår?

     • Mitt svar till Jerry är .. Skaffa dig en balansvåg och mät, så finner du säkert svar på dina frågor – med en felmarginal på 10 gram per ton, från forntid till igår!

 12. Utan atmosfär skulle jordens medeltemperatur vara minus nitton grader, med atmosfär plus femton grader. Vårt regionala klimat i Sverige ligger runt plus fyra till sju grader.
  Utan sol men med atmosfär, skulle temperaturen snabbt sjunka under minus 200 grader.
  Så vad värmer vad?

   • Jerry, strunt i klimatrealitetsförnekarna, hur tänker du att man ska kunna vända på skutan? Jag menar den oerhört allvarliga sistuation som vi har hamnat i. Vore intressant att diskutera det.

    • Om du inte tror att kärlek värmer mest och bara är strunt så spelar det nog ingen roll om det går åt helv…..
     Det finns inget att leva för utan kärlek, du är förlorad även utan klimatförändringar

     • Kärleken är vekligen en tung komponent inom geopolitiken. Jag är tacksam att du påpekade detta.
      Överhuvudtaget kramas det för litet inom politiken.

     • Jerry, haha, jag skrev inte strunt i kärlek, jag skrev strunt i klimatrealitetsförnekarna.

     • Catarina Ö
      Har de här procentsatserna något att göra med de drygt 99 procenten som stöder sig på de påstådda 97 procenten?

 13. Det måste vara det koleldade landet Kina som har störst ansvar för uppvärmningen av jorden.
  Länge sedan det var en riktig höststorm.
  Har klimatuppvärmningen/klimatkatastrofen glömt bort Sverige?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here