Kina accepterar inte hegemoniska handlingar från USA i Sydkinesiska havet. Uppdaterad!

7
2024

Ingress: Bertil Carlman har översatt denna den tredje artikeln i Global Times, vilken anses återge tämligen officiella kinesiska synpunkter.

Bertil skriver i mail bl.a. detta: Här är den tredje artikeln. Du får väl inleda med att man från officiellt kinesiskt håll i och med detta klart varnar för ett skräckscenario, ett krig som ingen kan veta hur det kommer att sluta. Det står i artikeln ”Det är bara genom att få USA att smaka på sin egen medicin…” Och vidare ”USA kommer definitivt att se PLA dyka upp vid sin dörr inom en inte alltför avlägsen framtid.” samt ”Om situationen fortsätter så här kommer det förr eller senare att ske en incident mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet.”

Jag tycker att Bertils kommentar är en bra och tillräcklig inledning!

De två andra artiklarna är  Varför är USA rädd för krig mot Kina? och Varför är USA så besatt av idéer om att förändra andra?

Detta är också en ledare ur Global Times (8:e september)


Kina accepterar inte hegemoniska handlingar från USA i Sydkinesiska havet:

Jagaren USS Benfold från USA inkräktade i vatten nära Meijirevet i Sydkinesiska havet under onsdagen (8/9) utan Kinas tillstånd. Den kinesiska sidan mobiliserade flygplan och fartyg för att varna och driva bort fartyget. I ett pressmeddelande från 7:e flottan erkände den amerikanska sidan att USS Benfold seglade inom 12 nautiska mil från Meijirevet. Men det stod [i meddelandet] att krigsfartyget hävdade navigationsrättigheter och -friheter. Man menade att Meiji-revet ”inte har rätt till ett territorialhav enligt internationell rätt”, och ”landåtervinningsinsatser, installationer och strukturer” byggda på revet ”ändrar inte denna karakterisering enligt internationell rätt.”

Kina och USA är inte överens om arten av de 12 nautiska milen runt Meijirevet. Många sådana olika åsikter finns över hela världen. Men internationell rätt ger inget land befogenheter att bestrida andra länders suveräna anspråk med ett intrång av ett krigsfartyg. Särskilt USA har ingen rätt att göra så med tanke på att man inte har ratificerat FN:s havsrättskonvention. Vad USA har gjort är en provokation rakt av, och detta är uppenbart för alla. Det finns många kineser och anläggningar på Meijirevet, och det amerikanska krigsfartyget som seglade så nära utgjorde ett tydligt hot. Den kinesiska sidan kan inte förbli opåverkad, utan måste vidta motåtgärder. Det rör sig om sunt förnuft.

USA:s politik att ”skapa vågor” i Sydkinesiska havet och [därigenom] få Vietnam och Filippinerna att konfrontera Kina har misslyckats. Situationen har blivit så irriterad att det lett till vansinnet att skicka ett krigsfartyg för att hävda så kallad navigations- och intrångsfrihet inom 12 nautiska mil från det kinesiska revet.

Det amerikanska krigsfartyget kom inom räckhåll för att provocera i närheten av det kinesiska revet. Det var i själva verket en markering om USA:s hegemoni. Förutsättningarna för en sådan åtgärd är att endast Washington har styrkan att hävda den, och även om andra länder är upprörda kan de inte göra annat än att stå ut med USA:s missbruk av sin hegemoni. Kina har dock blivit starkare, vilket har undergrävt de ovannämnda förutsättningarna.

Därför är USA:s provokationer i Sydkinesiska havet inte bara en hegemoniförklaring utan syftar också till att strategiskt undertrycka Kina. Med Kinas tillvägagångssätt och när förmågan att stå emot ett sådant tryck växer, kommer riskerna för sådana amerikanska provokationer att utlösa en växande maritim friktion mellan Kina och USA.

Om kinesiska krigsfartyg beger sig till amerikanska militärbaser i Asien-Stillahavsområdet och USA:s allierades kuster för att genomföra närliggande spaningsoperationer och förklara navigationsfrihet, och om länder som gör anspråk i Sydkinesiska havet också bedriver sådana operationer runt öar och rev som ockuperas av andra parter, kommer då världens sjöfartsordning att bli bättre eller mer kaotisk?

Att bara säga sanningen till USA räcker inte för Kina. Kina måste vidta aktiva åtgärder och påskynda utbyggnaden av sin förmåga att genomföra närbelägna spaningsoperationer intill ovannämnda baser och kuster. Den snabba utvecklingen av Kinas havsflotta har gjort detta möjligt.

Det är bara genom att låta USA att smaka på sin egen medicin som vi kan påverka USA:s och dess allierades nerver och få västvärlden att förstå USA:s provokationer i Sydkinesiska havet. USA har medvetet provocerat fram tvister i Sydkinesiska havet, och måste i sin tur uthärda PLA:s allt kraftfullare motåtgärder. Spelet mellan de två kommer att fortsätta att utvecklas till en extrem punkt.

USA kommer definitivt att se PLA dyka upp vid sin dörr inom en inte alltför avlägsen framtid. Och tillsammans med Kina kommer USA att möta den osäkerhet som blir allt svårare att kontrollera – de två sidornas krigsfartyg och flygplan på havet kommer att medföra en enorm ömsesidig strategisk fientlighet, och de två länderna kommer inte att ge efter för varandra. Om situationen fortsätter så här kommer det förr eller senare att ske en incident mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet.

USA är det största hotet mot freden i Sydkinesiska havet, och kan så småningom förstöra freden i regionen. Det här är inte bara alarmistiskt prat. Medan Kina konkurrerar med USA till sjöss måste man också förbereda sig för militära friktioner när de två sidorna misslyckas med att kontrollera sina tvister, liksom de eventuella storskaliga militära konflikterna efteråt. När situationen väl är utom kontroll och utlöser en militär konflikt mellan Kina och USA måste vi handla fullt ut till vår hemmaplans övertag. Kina kommer definitivt att vinna när det väl är krig.

Relaterat
Ju bättre Kina är förberett för krig desto bättre kan man motverka intima samarbetet mellan USA och provinsen Taiwan och få en fredlig lösning.

Föregående artikelTurkiets existentiella val: BRI eller att spricka
Nästa artikelVilka länder har störst ansvar för uppvärmningen av jorden?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Japan, Taiwan, Vietnam och Filippinerna accepterar inte de kommunistkinesiska hegemonianspråken, och USA står på deras sida. Om USA skulle vika sir skaffar sig Japan och Sydkorea egna kärnvapen på något år., det är de helt kapabla till.

   • Vad är det för poäng med att kalla en meningsmotståndare sinofob? Blir hen mer intresserad av att lyssna då? Om någon skulle kalla mig ”typ” dessutom, kan jag lova att min vilja att lyssna skulle sjunka dramatiskt.

  • Och varför ska resten av världen acceptera USA:s hegemonianspråk då? Det bästa vore ju om dessa stormakter gav f-n i att blanda sig i allt och allas angelägenheter! Tänk på att USA har inga vänner bara vasaller i olika grad…

   • Spelar ingen roll om USA är vän eller inte för nu är det allvar på riktigt och de har de flesta länderna i Asien insett.
    Så vän eller ”fiendens fiende” är av mindre betydelse idag.

  • Toivo, du skriver att ”USA står på deras sida”. Har du inte sett att USA inte ens kan behandla sina formellt allierade som likvärdiga partners? Har du inte förmått se vilken effekt bildandet av AUKUS fått? Vad Vietnam beträffar har man noga för Kina betonat att man på inget sätt står på USA:s sida rörande de olika gränsuppfattningarna i Sydkinesiska Havet. Man har från några av de olika länder som har krav där betonat att problemen skall lösas på ett fredligt sätt mellan berörda parter, utan inblandning av andra.
   Toivo, du måste läsa på bättre och inte bara reflexmässigt ta USA:s sida, det gynnar på inget sätt medborgarna varken i Sverige eller USA. Själv kommer du bara att bli irriterad när du upptäcker hur det egentligen står till med USA. Jag tror att vår försvarsminister och utrikesminister, som ganska troget ställer upp på vad USA gör i världen, för närvarande har stora problem, de är ju genom sina positioner tvungna att vara bättre pålästa än vad du och jag tvingas vara.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here