75 år sedan Al-Nakba, med anledning av ondskans födelse och en vår som aldrig kom

4
32281
al-Nabka-dagen.

Detta är en ny artikel av Khaled Alnasser i aktuellt ämne.

I 75 år har det s.k. ”Israel” kränkt rätten till liv för palestinierna. Ett palestinskt liv kan när som helst släckas under en europeisk konvertits stövel. Det viftas bort som en efterhängsen fluga hos civilisationen. Det medför inga höjda ögonbryn. Det är ju bara ett palestinskt liv. Det handlar inte om några värdiga unika offer, utan det gäller utbytbara, exakt identiska, seriella offer. Ett israeliskt liv går inte att ersätta med ett annat, det gör däremot ett palestinskt. Just när detta skrivs (11/5/23) bombar det sionistiska barbariets ledarskap Gaza och Sullivan försvarar skyndsamt sina bröders brott.

Jorden hade sakta öppnat sin längtans rastlösa famn, hoppet lekte som frigjorda solstrålars gnistrande lek på vattenytan, luften doftade tro, människa och ett annat imorgon som kanhända skulle förbinda gårdagens sår. För hundratals palestinier, kvalen som i sitt kött lider av historiens alla missförhållanden blev dock denna smäktande elegiska årstid dömd att dö i sin egen tragiska barm innan den hann se världen och skänka den sin länge åtrådda doft och befriande beröring. Knopparna varken brast eller föll. Ingen bris skulle heller denna maj månad smeka de ängsliga axen och sorgtyngda olivlundarna som hade börjat ana oråd.

Den 10 maj 2021 visade ”Israel” – den västimperialistiska brutala rasistiska bastionen i kriget mot Orientens folk – återigen världen sitt förakt för allt vad palestinskt mänskoliv överhuvudtaget hette. Återigen visade Israel med en ohygglig klarhet vad denna ’statsbildning’ aldrig varit: varken Guds dekret, försyn eller någon överlägsen kallelse, varken ett högre imperativ, ett gudomligt löfte, någon himmelsk utvaldhet eller agape, varken ett förföljt folks redemption eller ett mirakel, varken ’längtan tillbaka’ eller någon religiös saliggörelse, än mindre en slags upprättelse eller Europas dåliga samvete. Ännu en gång fick en hel förfärad värld med sina egna ögon se det sionistiska systemets brottsliga företrädare själva dissekera det koloniala projektets kardinala medfödda kärnsanning:

Mellan kolonialist och koloniserad finns inte utrymme för dialog eller kontakt. Den ene kommer alltid att ha varit överflödig för den andre. Deras existens kan aldrig vara synkronisk. Mellan erövrade och erövrare finns inga ömsesidiga förpliktelser, ingen reciprok vilja att förstå, inget s.k. erkännande. Mellan den koloniserade och kolonialister råder vare sig någon ’universalism’ eller allmängiltiga värden. Mellan den koloniserade och hans tillfälliga kolonialherrar finns oöverstigliga höjder av otämjbar eld, ett oöverbryggbart gap av sår och lava, ett hav av knivar och blod. Deras vägar kan aldrig korsa varandra. Mellan de koloniserade och deras temporära bödlar finns bara utrymme för våld, förakt, orättvisor, ojämlikhet och underkastelse. Mellan kolonialist och koloniserad går solen aldrig upp, där är mörker lag, där är människor och idéer stadda i förruttnelse, där är tystnaden påtvingad med gevärskolven och skräck, där växer ingenting, där upphör allt liv, där lyser ingen kantiansk stjärnbeströdd himmel, där härskar ingen morallag, där råder ingen frihet, varken jämlikhet eller broderskap. Där råder tvång, ok och herrskap. Där härskar blodbad och skandaler. Där regerar de blodiga vargarnas röda natt, de långa blodiga knivarnas natt.

Återigen visade ”Israel” en hel värld vilken väg det hade gått, – och denna väg, kan vi redan nu, en gång för alla, utan att rygga tillbaka för konsekvenserna slå fast – varken stiger ner från någon inbillad påstådd Gud, av vilket slag denne än månde vara, eller vetter mot mänskligheten – från det allra tidigaste steget, redan som ett fruktansvärt groteskt kolonialt rasistiskt narrativ (”Guds utvalda folk”, ”Ett land utan folk till ett folk utan land”), en lögnernas moderlögn, en falsariernas urhem, alla historiska förnekelsers vagga, den avskyvärdaste och brutalaste av alla lögner och fabriceringar som ett lömskt, cyniskt, imperialistiskt sjukt sinne någonsin kommit på i den kända historien, en motbjudande kolonial kriminell otrolig skandalös och ofattbart sjuk myt för vilken palestinier fortsätter att betala med sina liv, fram till det skrämmande embryonala stadiet och slutligen den olycksbådande anskrämliga födelsen.

Under denna blodiga vår lades ett nytt kapitel till det västerländska koloniala bålverkets brottsliga historia. Ett jättelikt kolonialt blodigt orättfärdigt bröstvärn som araber förväntas älska och acceptera att leva med enligt samma sörjande, svartklädda, etablerade västmedier och eliter som idag gör ’ukrainska liv’ granne med Gud. Samma medier satte våren 2021 igång en medial belägring och ett formidabelt korståg av förfärlig informationsblockad och monumental tystnad och kvävde palestiniernas röst i sin linda.

Det var åter dags för den stora heliga koloniala offerhögtiden. Återigen anmälde sig blodutgjutelsens våldsamma årstid. Återigen ljöd den koloniala slaktens syrener och den s.k. fria förtryckande totalitära världen och folkmordsdemokratierna tittade på sedvanligt manér och avskyvärt bort. Återigen fick ett redan varit naket Gaza bära sitt kors. För vilka synder? Åter ljöd krigstrummorna i Tel Aviv och medier erbjöd sig villigt att föra den sionistiska ”statens” berättelse. Samma oärliga västelit som idag skakar och skälver av ”moralisk” indignation över ”civilas öde” (vilken vämjelig osnygg lögn, vilken brist på självaktning, vilken perverterad osnygghet, vilket vederstyggligt påkostat epitaf över ett oskönt hyckleri!) i Ukraina och ömmar till den milda grad för ukrainare applåderade högtidligt brottet i Gaza.

Än en gång fick en hel värld med sina egna ögon se den ultrafascistiska kolonisationens sanna åsyn. Ännu en gång anföll Israel med sällan tidigare skådad ondska, förakt, brutalitet och framför allt feghet ett folk som självt borde med all rätt i världen och mer därtill attackera den genocida västerländska främmande ondskefulla bosättarkolonin under dygnets alla ögonblick för alla de brott, förfärliga gemena akter, ostraffade massakrer och fega grymheter (däribland de nedriga attackerna på försvarslösa palestinier som står och ber inne i al-Aqsa moskén) detta vidriga rasistiska apartheidsystem och koloniala europeiska enhet på daglig basis under mer än sju fruktansvärda långa decennier har utsatt detta försvarslösa folk för.

Åter föll bomberna över Israels decennielånga muslimska/kristna gisslan och Gulag. Åter ljöd de stående ovationerna i folkmordsdemokratierna.

Parallellt med dessa bomber släppte etablerade medbrottsliga liksom ofria västerländska medier utan samvete (sade jag samvete?) eller ett minimum av ’självvärde’ och ’mannamod’, och med ojämförligt större och djupare krater loss ett arsenal av förödande, avskyvärda, avklädande, liksom blottläggande västlögner, narrativ, falsarier och halvsanningar.

Drivna av ett ofantligt hat (eftersom den Andre denna gång hade bestämt sig att slå tillbaka) målade hämndlystna etablerade medier – som idag förgudar ’Ukraina’ och förfasar sig över Ryssland – och journalister, ett syndikat av gigantiska samvetslösa korrupta kompletta lögnare offren som den onda roten till Mellanösterns blodiga tillstånd. Lystna efter förljugen ’berömmelse’ och innehållslös ’ryktbarhet’ fällde dessa journalister och ledarsidor jämte Israels bomber sina rena ödesdigra gifter och propaganda.

Som så många gånger tidigare i historien, när offren är ovärdiga applåderade den civiliserade världen stående det kalla barbariets omänsklighet! Tappra västerländska journalister i israeliskt hundkoppel uträttade ett bra jobb och ropen ekade taktfast: ’Israels rätt att försvara sig’.

Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

Väl medveten om att europeiskt/västerländskt förtryck, imperialism liksom aggression och omänskliga sjukdomar, hur ohyggliga dessa än skulle kunna bli och härja aldrig någonsin blir ifrågasätta än mindre föremål för ’straff”, skräddade Israels ’försvarsminister,’ ultrarasisten, sionisten, den ungersk- rumänska fascisten Gantz inte orden: ”Gaza will burn.” Eller: ”No person, area or neighborhood in Gaza is immun.” (www.electronicintifada.net 19 maj 2021) Så talar den skräckinjagande fegheten som har hela den civiliserade världen med sig! Det var bara mer än självklart att Gantz skulle få vräka ur sig denna folkmordsdeklaration och flagranta utrotningspolitik. Morgonen efter hittar du inte ett enda knyst eller antydan till en föraktlig protest i MSM om detta högst allvarliga uttalande.

Att fördöma detta fega barbariska uttalande i etablerade västerländska ljug-medier, detta brottsliga brödraskap, dessa formidabla heltidsarbetande snickare av miljoner likkistor i det globala Syd lika absurt som att ifrågasätta ett så naturligt fenomen som en fallande sten. Inga ädla försvarare av den beryktade friheten (den starkes frihet) som idag heroiskt slår sig för bröstet för ’Ukraina’ och ’demokrati’ greps av någon ’moralisk indignation’ och krävde något ’ingripande’, som i fallet Libyen (300,000 dödade civila hittills), Syrien (450,000 dödsoffer)…Räknades dessa offer ens som levande för att överhuvudtaget erkännas som döda? Två folkrättsvidriga västerländska angrepp på två suveräna, sekulära, progressiva, nationella arabstater, medlemmar i FN!

Hela västregimens slaktrock droppar blod. Det är bara att följa spåret som leder fram till rocken, och omvänt; från rocken till brottsplatserna! Samma rock, groteskt nog delar ut nobelpris i fred varje år! Hör detta, bröder och systrar i hela världen! Sprid detta! En makaber avskyvärd rock! Fem hundra år gammal rock! Inga ord någonsin räcker till för att ens återge en blink av rockens brottsliga blodiga historia!!! Oräkneliga lager av blod har skyddat rocken mot utnötning. Förtroendet för denna rock förnyas vart fjärde eller femte år i demokratiska val. En indoktrinerad allmänhet med allvarsamma och metafysiskt bedjande bestämda högtidliga miner går och kastar in sin röst i valurnorna och känner sig mäkta stolt denna dag. Frågar man sig själv någonsin vad man egentligen har röstat på? Frågar de sig vad deras röster betyder eller legitimerar? Det kallar ideologin med pompa och ståt ’att göra sin demokratiska plikt’, ’att göra sin röst hörd’. Det kallas vidare ’demokratisk delaktighet.’ Och om förtroendet för den beryktade rocken sviktar kallar etablissemanget in körer av akademiker för att hitta ut ur denna allvarliga förtroendekris. Detta kallar man senare ’demokratistudier’. ’Demokratisk delaktighetstermometer’, som någon professor med förkärlek för floskler uttryckte det. De förhärskande diskurserna skyddar än så länge rocken och framställer den som frihetens värmande banner. De dominerande narrativen står för rockens ideologiska nutrition. Om inget hjälper och försöken att isolera rockens skandaler och likstank misslyckas kallar makthavarna, d.v.s. den ekonomiska maktens lakejer och tofflor i regeringsposition in rockens repressiva våldsavdelning, poliskåren, följd av militären, om läget blir alltför allvarligt på gatorna. Betrakta om själen har kraft nog, se, om blicken fortfarande kan härda ut, beskåda det djupast vämjeliga spektaklet, obsceniteten och groteskeriet i ögonen! Betrakta hur den allra våldsammaste liksom blodigaste politiska regimen och det mest tyranniska systemet i mänsklighetens historia snickrar prispallar jämte likkistor, tillverkar medaljer jämte bombmattor, ställer sig självt högst upp på prispallen och delar ut priser till sig självt! Beskåda hur västregimens ansvariga företrädare dekorerar sina apologeter, blodiga grindvakter, upproriska tillgångar och lojala knähundar med hederstecken och utmärkelser.

Bild: Slakt Wikipedia.

Finns det någonsin vatten nog att tvätta denna rock med? Knappast! Det är inte fråga om floder, inte om oceaner utan om den yttersta domen, rättegången, historiens allra anskrämligaste, ljudligaste och mest skrällande rättegång någonsin i vilken rockens brottsliga företrädare, systemets representanter skall stå till svars för denna röda kalla rock, dessa anskrämliga monument av döda, denna kultur av dödskallar. Hur många miljoner stänk från hur många miljoner slaktade bombade fattiga offer har inte suttit på denna rock? T.o.m. blotta tanken på ett ’Nato-ingripande’ mot Israel skulle vara mardrömslik.

Jens Stoltenberg som sommarpratare! i svensk public service TV.

Krigsförbrytaren Jens Stoltenberg (en ärelös, fäaktig, kallhamrad massmördare, en ”man” utan stolthet), han som borde i rättvisans namn åtminstone ha varit dömd och hängd oräkneliga gånger eller i väntan på rättvisa fötts med fotbojar, han vars blodiga syndfulla rasistiska händer inget norskt vatten någonsin räcker till för att tvätta, skulle panikslaget vakna upp och andfått greppat tag i allt som skulle kunnat likna ett vattenglas. För det är koloniala Israel (i hjärtat av den muslimska/arabiska/rika/förslavade, än å länge underkastade världen) det handlar om! Det handlar om den bästa ”permanenta”, koloniala, imperialistiska, noga utvalda (av dollarns blodiga och i synd och sjukdomar badande guden ”förlovade” landet åt en ”utvald” ohjälpligt drabbad grupp mäktiga ekonomiskt inflytelserika, koloniala, penningstinna, expansionistiska inkräktande aggressiva européer) kostnadseffektiva basen (”den judiska staten”) Väst någonsin haft i den rika Orienten. Samma Stoltenberg som varken är stolt eller berg (Ack vilket hjärtkärande oförsonligt öde ibland drabbar majestätiska konnotationer i den lingvistiska långa färden!) kunde utan minsta darr i rösten säga: ’samarbetet mellan Kina och Ryssland är ett hot mot västvärlden och en allvarlig utmaning för Nato.’ (www.globalpolitics.se 23 maj 2022) Men alliansen mellan Israel och USA/Väst är uppenbarligen en global säkerhetsgaranti! En den internationella fredens borgen! Eller hur! Platon lär ha sagt: ’Måttet på en man är vad han gör med makt.’ Och Stoltenberg visar oss alla, bortom allt tvivel, hur mycket ovärdigt feg och mindre man han blir ju mer ’makt’ han får.

Inte en enda politiker, etablerad s.k. fri press, politiskt parti, ’redligt liberalt sinne’, tv-kanal, kongressman/kvinna, officiell försvarare av rätt, gud och rättrådighet, mig veterligen reagerade på Gantzs flagranta fascistiska uttalande och öppet och ohöljt deklarerade folkmordspolitik ens med en föraktlig låtsasviskning, av ovilja eller rädsla för att vindarna skulle kunna föra denna viskning vidare till AIPAC:s högkvarter eller Tel Avivs vassa öron.

Stefan Löfven.

Löfven teg så djupt så tigandet att man skämdes å hans vägnar. Kan ni bara för en liten stund föreställa er det mediala pandemoniet och de eskatologiska huvudrubrikerna i västliga samvetslösa företagsmedier en sådan dag om den kinesiska ledaren Xi Jinping skulle ha gjort sig skyldig till ett sådant uttalande mot Taiwan, och ändå är ön kinesisk uti fingerspetsarna och invånarna kineser? Kam ni föreställa er västledares reaktion om Federationen Rysslands president Putin skulle hotat Kiev och dess befolkning på liknande sätt? Väck oss ur denna mardröm! Kan ni föreställa er manikeismens och moralismens brakande totalpropaganda och helveteslarm i svensk publik service blott minuterna efter uttalandet? Kan ni föreställa er jublet på DN:s och Expressen:s redaktion? Jublet över en sådan gudagåva uttalandet skulle innebära för den västerländska antikinesiska/antiryska propagandan?

Nasser

När däremot en antikolonial nationell ledare som Nasser av Egypten, med all rätt som överhuvudtaget skulle kunna finnas här i världen nationaliserade Suez-kanalen – en oskiljaktig, evig, folkrättslig del av Egyptens självklara, givna, grundläggande suveränitet – och deklarerade sitt stöd för palestiniers frihetskamp och liv blev naturligtvis den västliga förhatliga reaktionen mycket sjuk, blodig, våldsam och framför allt, framför allt mycket feg och utan minsta ’mannamod’. Det fattiga Egypten skulle omedelbart tuktas offentligt av Väst, ansvarigt för den största mängden lik i historien. Israel, Storbritannien  (där solen aldrig gick ner eftersom det koloniala tyranniets blodiga jätte lika bränder lyste upp mörkrets dödskalleimperium) Frankrike, ’frihetens Pantheon’ (vilket svammel!) gick till militärt angrepp mot Egypten. Nasser kallades självklart ’Hitler on the Nile’ av den mycket fria världens lögnaktiga och dekadenta press, en maktens ärelösa tarvliga smutsiga toffel.

Hundratals försvarslösa oskyldiga palestinier varav 66 barn, 40 kvinnor och 19 gamla brändes till döds på den sakrala koloniala offerhärden, ”Israel”. Närmare 2000 människor skadades, många av de allvarligt. Omkring 72 000 palestinier flydde från sina hem under intensiva bombningar. Nästan 47 000 hade sökt skydd i FN-drivna skolor i Gaza medan resten bodde hos familjer, uppgav FN:s övervakningsgrupp OCHA. Palestinier i Gaza, den mest tätbefolkade platsen i världen, stod inför en massiv militär offensiv mitt i en global pandemi. Gazas sjukvårdssystem var redan på randen av kollaps efter 14 år av israelisk blockad och återkommande militära attacker. Efter upprepade eskalation och 14 år av ekonomisk belägring har landremsan lite eller ingen sjukvårdsinfrastruktur att tala om. Det som finns kvar var under attack under pandemin. (UNRWA18 maj 2021) Israel begick dessa brott lika givet som när man råkar trampa ihjäl en samling insekter. I bloddimman glömdes de undermänskliga offren medan de skyldigas händer rentvåddes. Stöd, solidaritet och sympati duggade som spön i backen över barnmördarkolonin. Det var som om Israel bara råkade köra på en myrstack och inte livslevande människor. Tyskland, Österrike och en rad andra europeiska demokratiska vasallstater försvarade brotten och solidariskt hissade den israeliska flaggan (symbol för ondaste tyranni och förakt) på offentliga byggnader. SD hoppade självklart på solidaritetsflaket varpå Europas eliter slogs om bästa platsen och krävde att Sverige skulle flagga med den israeliska flaggan. Inget chockerande ställningstagande direkt!!! Instinktivt kände SD med europeisk broderlig kolonial fascism och arabhat. Partiet försvarade euforiskt Israels kriminella handlingar. Just de handlingar SD än så länge inte kan utföra i Sverige mot araber och muslimer. Från bombarjackan till kostym och från fascistfacklan till blåsippan är steget sannerligen inte långt, som officiell västerländsk historieskrivning vill få oss att tro.

Hur förklara stödet till detta fruktansvärda Leviatan med ett hjärta fast som bottenstenen i kvarnen, för att tala med den konservative engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679)? Stöder man Israel av idealiska skäl? Är motivet kärlek till nästan, till en viss grupp människor, i det här fallet ”judar”? Nietzsche skrev en gång och han kunde knappast ha fått mer rätt: ”De fjärmare är det som betala eder kärlek till nästan; och blott I ären fem måste alltid en sjätte dö.” (Also sprach Zrathustra. Ein Buch fur Alle und Keinen) Är det den s.k. ”kollektiva skulden” stödet och tystnaden visavi Israels brott och nakna amoralitet bottnar i? Hur kan då denna s.k. ”skuldkänsla” vara genuin när den samtidigt är flagrant tendentiös och upprörande ensidig, när den är vämjeligt okänslig och fullständigt oberörd för palestiniers decennielånga lidande? Hur kan man påstå sig ”rätta” till en orätt som har skett i det förflutna genom att göra sig skyldig till en grövre sådan i nuet? Hade det inte varit moraliskt mer uthärdligt för Israels offer om Väst hade talat om ren erövring (vilket de facto är) istället för moral och moralisk upprättelse? Hur kan man rätta till en sned mur av ojämlikhet genom att resa en snedare, avskyvärdare och mer fatal sådan i dess ställe? Hur kan man ’lätta på sin skuldkänsla’ genom att stötta det före detta ”offret” att självt begå tyngre och värre brott? Erkänner man överhuvudtaget att palestinier lider? Betyder det någonsin någonting att de faktiskt lider? Går det att förklara det villkorslösa stödet till denna blodtörstiga Hades med västmakternas ”dåliga samvete”? Har dessa bestialiska primitiva reptiler, ohyggliga cyniker liksom blodtörstiga vidunder ens något samvete för att överhuvudtaget kunna ge detta samvete något som helst attribut? Är stödet en ”gottgörelse” eftersom judarna led under Hitler? Men vad har det med palestinier och Palestina att göra och vari ligger arabernas skuld?

Palestinier fanns skyldiga till vart enda brott Israel begick mot dem våren 2021. Israel begick, meddelade västmedier inga brott. Israels våld – ljög MSM högtidligt – var bara den attackerades nödvärn och självförsvar. Allt var plötsligt beundransvärt ädelt och rättfärdigt! Den laglösa sionistiska kolonialstaten, som har fötts ur det rena våldets lår och som aldrig tillerkänt de erövrade palestinierna (kristna som muslimer, eller svarta afrikanska judar för den delen) minsta lilla skärva av mänsklighet presenterades som regionens sista hopp om ”framtid”, ett ljus som det arabiska ökenmörkret alltid velat släcka, en beundransvärd, förebildlig, älskvärd, vaccinerad, tolerant, liberal stat som det inte skulle falla den in att ta till våld om det inte vore för att försvara sig själv och sin ’unga demokrati’. Denna storsinthet blir än mer tydlig mot bakgrunden av en fientlig omgivning som har svurit ed att utplåna denna moraliskt ultimata västerländska civilisationens utpost och blomsterrabatt. Palestinier hade med andra ord själva bett om sin situation. Ty palestinier hade inte lämnat den himmelska gåvan (som trots all ondska på Tellus hade osjälviskt accepterat en jordisk tillvaro) några andra val än våldet, fick vi höra av västmedier som idag kläs av och föraktas i världsmåttstock. Medier trampade på den mest basala ”heder” (de aldrig haft eller velat befatta sig med) lika lätt som man trampar på en cigarettfimp en tidig vintrig kall söndagsmorgon vid en busshållplats, efter ett långt krogbesök. Så det är palestinier som har avvisat eldoradot, oasen och inte oasen dem! I samband med 75 årsdagen av den sionistiska entitetens bildande skräddade Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande inte orden: ”Ni har bokstavligen fått öknen att blomma” Sedan hyllade hon ”Israel” som en ”levande demokrati”. (www.presstv.ir 27/4/23)

Stanken av lögners makabra vämjeliga förruttnelse var vidrigt kvalmig i den västliga etablerade medievärlden under hela slakten. Israel stod för ”mjuka” värden, ljöd budskapet, medan palestinier/araber för inbiten skurkaktighet. Under hela kriget var diskursen omisskännlig: ’skulle vi i Väst accepterat det Israel utsatts för?’ ’Kommer Israels tålamod att ta slut?’ ’Kommer Israel att ge upp sina demokratiska värden och hålla i hårdhandskarna?’ Ett mycket vanskligt och ångestfyllt val för Israel!!! ’Kommer Mellanösterns enda demokrati att klara utmaningen?’ Eller hur, eller hur!!! Tänka sig, en primitiv, barbarisk, kolonial, västimperialistisk jätte stöld som skedde framför en hel häpnad församlad värld och under en sol om stod högst upp i himlen, en djupt omänsklig kolonial blodig orättfärdig mega bulldozer av stål och pur samvetslöshet, en kolossal västerländsk bulldozer vars pansar är fullt med de erövrades blod, kött, stämma och krossade ben framställs av västliga medier som offrens hopp och regionens sista chans till frälsning! Vad mer kräver oförskämda araber i den bästa av alla världar (för att här tala med filosofen Leibniz 1646-1716) det generösa Väst har skapat i Sydvästasien? Hur kan man vända ryggen till en sådan panglossianism (ordet kommer från den fiktive filosofen Pangloss, som i  Voltaires roman Candide uttrycker denna uppfattning) Hur kan araber motta en sådan himmelsk unik gåva, signerad ingen mindre än Herren Gud själv, nedskickad på ’utvalda’ änglars gyllene vingar med sparkar och otacksamhet, och t.o.m. raketer från Gaza och Hizbullah? Så otacksamt! Så besynnerligt! Har de verkligen råd med att missa sista hoppets allra sista ark innan syndafloden? Att påtala elefanten i rummet och det brottsliga Israel, denna permanenta oro och västliga varhärd, denna koloniala rasismsom roten till Västasiens decennielånga brand, lidande och tragedier är anatema i Väst och dess sionistmedia. Anatema är även det faktum att muslimer äger 60 procent av världens totala oljereserver, vilka USA/Väst, genom sitt koloniala ombud, rasstaten Israel och asymmetriska krig liksom hybridkrig till varje pris och med alla medel till buds vill lägga beslag på. Medan USA har knappt 2 procent av den totala oljereserven i världen. Irak har fem gånger mer olja än Förenta Staterna! Det talar totalitära västmedier av förståeliga skäl helst inte om! Från korsriddare fram till europeiska sionister löper en röd tråd av erövring, plundring och massmord. Varken Gud eller kallelse, varken mission eller rätt, varken demokrati eller mänskliga rättigheter utan rov rätt och slätt, exploatering rätt och slätt, våld och underkastelse rätt och slätt. I sin bok Der Antichrist (1895) kunde Nietzsches inte ha uttryckt det bättre: ”What they wanted, of course, was booty: the orient was rich….Let us put aside our prejudices! The crusades were a higher form of piracy, nothing more!” (Antichrist)

Under hela den ensidiga slakten målades Israel omsorgsfullt som fredsälskande, defensivt och beundransvärt återhållsamt, trots motpartens (”Hamas”) ondska. De erövrade och förtryckta kallades systematiskt ’Hamas’, ’extremister’ och ’terrorister’. De hade helt enkelt vare sig namn eller ansikte! Världen var plötsligt moraliskt skuldsatt upp över öronen. Borgenären? Koloniala Israel. Gäldenären? Hela den övriga världen. Den var skyldig hjärtegrynet och den intet ont anande fredsduvan ett stort tack. Israel skulle helt plötsligt istället hyllas som krigets moraliska hjälte och triumfator! I Israels fall, under hela aggressionens 11 långa dagar talade medier om ett verkligt ”folk”, en ”nation” med verkliga känslor; fruktan, drömmar som går att ta vid, värdig hållning och allvarligt befogad oro för motpartens okänslighet och oberäknelighet för vilken liv betydde ingenting. Kolonialisten var synnerligen mänsklig: mor, far, barn, yrke, skola, vardagsliv, arbete, fritid, soldat, uteliv….Medan det palestinska folket förtingligades, anonymiserades, avhumaniserades, och gjordes likvärdigt med ’militanta grupper’, ’Hamas’, ’raketer’, ’tunnlar’, ’död’, ’kidnappningar’, ’mänskliga sköldar’ ….T. o. m en blind skulle ha helats av den bländande, kolossala narrativ som under hela slakten lyste upp himlavalvet: hjältedåd kontra skurkar, barbari kontra civilisation. Borta var den allra enklaste sanningen: ett erövrat folks rätt att göra motstånd mot sina erövrare, mot en blockad och utsvältning som har alla ingredienser av folkmord. I en kampanj för att sälja USA.s/Israels version till amerikanska skolelever tog New York Times initiativet :”Teaching About the Current Conflict in Gaza and Israel” By The Learning Network May 19, 2021. New York Times hade äntligen hittat roten till konflikten i Sydvästasien: ”…the militant group that has ruled Gaza since 2007 and does not recognize Israel. (The New York Times; What Drove the Israel-Gaza Conflict? Here’s What You Need to Know Dan Bilefsky Nov. 17, 2021 ) Det var väl betryggande att dessa skolelever inte blev kvar i ignorans och okunskap, och det har de sionisten Dan Bilefsky och det sionistiska The New York Times att tacka för!

Som om de som dessförinnan hade erkänt den svårartade tumörengick bättre öde till mötes, som om den koloniala maligna svulsten skulle ändra natur och beteende och plötsligt tvärnita och bli godartad om bara den lidande patienten, palestinier erkände dess existens, som om Israels aggression och 75 år brutala förtryck inte var resultatet av arabernas undergivenhet och eftergifter, som om det onda Gaza och dess lika onda befolkning välte skändligt otacksamt omkull ett jätte omsorgsfullt fat av broderliga kulinariska avsikter och ömhetsdeklarationer, välstånd, mänsklig tillit och ömsesidig respekt vilket skulle ha föranlett Israels angrepp på Gaza. Som om Israel någonsin vill ha något erkännande av sin omgivning. Som om det är vid ett erkännande skon länge klämt. Som om Europa/Väst självt tidigare hade visat palestinierna vägen och gått med på ett naziockuperat Norge, Frankrike eller Tjeckoslovakien. Borta i samvetslösa MSM var valet 2006 i vilket en förkrossande majoritet på landremsan röstade på Hamas. Senare, en bit in mörkret sitter en annan skribent på The New York Times redaktion och legitimerar det sionistiska barbariets brottsliga massmord, och detta ’upplysningsarbete’ är avsett för amerikanska skolelever: ”Did Israel have another viable operational option vis-à-vis Gaza and could another advanced military have done any better under the same circumstances? The answer is probably not.Deterrence, as Thomas Schelling put it, revolves around the “power to hurt” and that requires demonstrating both the capability as well as the will to act. (www.rand.org The Real Tragedy of Israel’s Wars in Gaza, Raphael S. Cohen June 22, 2021 Under alla omständigheter kom/kommer Israel att ha handlat rätt enligt MSM och alla Bilensky liksom alla den imperialistiska samtidens sammantagna sionistiska Cohen som måste rentvå de sionistiska krigsförbrytarnas gemena brott.

United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Israelkramande press och journalister – dessa servila smickrare och gemena hantlangare åt den koloniala rasstaten inför vilket apartheid Sydafrika skulle kunna rentvås – mobiliserade sig fortare än kvickt. Det hördes inga krav på ’humanitära interventioner’ eller ’Responsibility to Protect’. Ett skamlöst FN, pressat av sionismens tentakler och USA sade absolut nada om detta koloniala blodbad och ’gammaltestamentliga’ massaker. Under 11 långa dygn lyste det koloniala barbariets rasistiska eld helt ostraffat upp det blödande, men långtifrån uppgivna koncentrationslägret, den moderna Golgata, Gaza, symbol för världens värdighet och bålverk mot degeneration, djupa staten, imperialism, depravation, globalt slaveri (globalisering), dekadens, fascism och sionism. Sent skall världen smärtsamt inse detta! Obeskrivliga fasor, ofattbara scener, sionismens totala sreap tease, hjälplösa offer men också exempellös värdig heroism och ståndaktighet följde i krigets spår. Landremsans enda brott var att den för stunden var svagare än sina fega väststödda penningstinna erövrare. Absolut ingen av de som idag förfasar sig över ’civilas liv’ i Ukraina sade ett ord om Israels blodiga gemenhet och massakrer. Hela den tyranniska grymma västregimen – entreprenören till den största kyrkogården i historien – ställde sig på tårna, helt otålig och orolig över hur det skulle gå för dess ytterst vitala, ovärderliga straffexpedition, destabiliseringsfaktor, brohuvud, Israel, i kriget med Västasiens folk.

Israel behövde, alltid behöver fler människooffer att brinna i det koloniala Templet för att blidka den västimperialistiska liberala blodtörstiga guden. Ännu en gång behövde det koloniala vidundret fler offergåvor, och perverterade, medbrottsliga företagsmedier sin uppgift trogna legitimerade mer än villigt blodsutgjutelsen. Dessa ofria bolagsmedier beljög ohöljt offren och förgudade den koloniala Ku Klux klanen Israel! Återigen uppenbarade sig den skälvande sanningen absolut inga västerländska propagandalögner någonsin vare sig kan försköna, dölja, eller fördröja, sanningen om den inseparabla och inneboende ondskan i detta ohyggliga odjur, ett brutalt, orättfärdigt, för-moraliskt kolonialsystem (”judiska staten”) västimperialismen och dess MSM med vapen, lögner och religion som täckmantel alltmer påtvingar oss, alldeles oavsett priset, graden av grymheten, mängden offer och lidande. Ett system vars kalla skugga har berövat regionen varje dröm och strimma hopp.

Men inte länge till! Mörka moln tornar upp sig! Flera maktcentra har redan anmält sitt intåg på världsscenen. Den västerländska brutala makten är på avtagande och backar på alla plan. Högteknologi är inte längre förbehållen rasstatens sponsor, Väst. Östern reser sig. En hel förfärad värld befriar sig från sitt epoklånga fångenskap. Överallt i världen kastar man oket. Den koloniala staten själv slits av inre olösliga motsättningar och demografifaktorn arbetar emot den patologiska statsbildningen. Kolonialstatens lögn om att den företräder världens judar står ohjälpligt naken och europeiska konvertiter förtrycker ohämmat judar med en annan etniskt ursprung. Sakta men säkert faller pusselbitarna på plats och klär av den s.k. ”judiska staten”. Tiden, den hungrigaste hämnaren av alla hämnare är den blodiga lynchmobbens, den rasistiska klanens kardinala fatala antagonist och ödesdigra illavarslande utmaning. Den tid är förbi när Israels berättelse var outmanad. Den tiden kommer aldrig mer tillbaka när rasstaten krossade armbågarna på stenkastande barn och kände tidslöheten under sina fötter. Det morbida, osköna och koloniala groteskeriet utkämpar en sista bittra strid det mycket väl vet att det redan har förlorat. Den europeiska genocida enheten (”judiska staten”) står och balanserar vid ett brant stup. Västerlandet med USA i spetsen försvagas aritmetiskt och blixtsnabbt medan österns folk andas, reser sig ur det occidentala blodiga långa arroganta förtryckets djup och idag kräver: ut med var enda västerländsk aggressor och inkräktare! Imperiet tappar sitt strupgrepp och av-dollariseringen sker i en överväldigande takt.Bank for International Settlements till trots.

Jubelhymnen hörs planetariskt! Frigörelsesymfonin mumlas redan i världsmåttstock! Hemsökelsen är beredd för imperiets fall. Pandoras ominösa ask har öppnats. Ut ur den flödar all världens plågor. Imperiet rämnar, skeppsbrottet är obevekligt och den gamla världsordningen är borta med vinden. Västregimens ledare vet mycket väl att de bara administrerar en ödesmättad reträtt, en mörkerskymning som ska fås att se ut som det nya amerikanska århundradets soluppgång, eller i bästa fall en flykt framåt: gå in i östra Syrien och ojämförligt fegt stjäla dess olja, ett besök på Taiwan av Nancy Pelosi, eller Blinkens stöd till Taiwans separatiststrävanden, militär aktivitet i Sydkinesiska havet, provocera Ryssland, ge Taiwan lån, sabotera Nordstream 2…Det är allt! The Greate Reset är solo kladd på papper. Västledare vet smärtsamt väl att de håller på att förlora sin särställning som jordens obestridliga herrar efter fem hundra år av folkmordspolitik, från Isabella och Ferdinand (Los Reyes Católicos) och underkuvande av muslimer i Andalusien fram till Netanyahu, Gantz och Naftali Bennett (”Jag har mördat en hel del araber och jag finner inget problem med det.”) och det sionistiska slaveriet i Palestina. Dessa ledare vet också att de inte längre utan vidare kan plundra ut länderna i Syd. De vet att klassiska invasioner och krig inte längre är möjliga att utkämpa och kärnvapen är liktydigt med självmord. Därmed inte sagt att dessa anfrätta västeliter och oligarkin, dessa dvärggudar– fyllda av ohygglig narcissism – inte skulle kunna använda dessa vapen och kasta in en redan lidande mänsklighet i ett nytt blodigt förfärande mörker, suicidalt som de tänker och är. De är alla brottsliga massmördare med humanistiska maskerader för vilka människoliv (östligt som västligt) har noll och intet värde. Eran för blitzkrieg hör nu det förgångna till. Några hybridkrig och krig genom ombud blir allt omöjliga. Överallt går USA ett ’Saigon-moment’ och krigsnederlag till mötes. Imperiets dödsspiral har redan inletts. Hur kan man undgå att höra dödskonvulsionerna? Hegemonen vet att hönan har kommit hem igen för att värpa. Det våld det har sänt ut kommer obevekligt tillbaka. Detta har ett namn: lagen om ackumulation av ondska och konsekvens. Ett våldsamt inbördeskrig avtecknar sig alltmer mot Hegemonens himmel. Västledare vet, och den vetskapen smärtar de, plågar dem, att det imperialistiska Väst står inför ett ödesdigert paradigmskifte och snart tappar sitt historiska monopol över bilden och diskursen varmed Väst länge utövat sitt effektivaste våld och påtvingat världen sina ’värderingar. Pendeln slår åt andra hållet och vågskålarna visar var den nya tyngdpunkten i världen ligger. De vet att skeppet redan har seglat och alltmer närmar sig allt djupare vatten. Utsikterna att simma ikapp det är hopplöst mörka. Eran för diskursernas tyranni och det ensidiga brutala döva interpretationsmörkret har kommit till vägs ände. Även dessa ledares välbetalda rådgivare, intellektuella, experter och lojala tankesmedjor har nu börjat säga dem den förträngda sanningen. Denna sanning har man in i det sista helst velat se påklädd.

Joseph Borell

Dominobrickorna faller i rasande takt och mänsklighetens förmodade ”trädgård” (Joseph Borrells s.k. teori enligt vilken Europa är överlägset en ”barbarisk djungel i resten av världen”) ter sig tragikomisk. Det är bara rekvier. Dessa uttalande uppenbarar snarare blottor än demonstrerar styrka, och Borrell vet det. Sammanbrottets timma är slagen. Endast ett mirakel kan vända utgången. På det nationella planet kan västregimen inte absorbera social oro eller avvärja ett revolutionärt utbrott. De västliga massornas uppresning är inte längre en avlägsen utopi utan blott en fråga om tid. Ingen typ av människor moralen undantar som den vid drunkningsögonblicket. Imperiet drunknar. Det drar av självbevarelsedrift ner allt och alla det fattar tag i, framför allt, förstås, de som står det närmast (Europa och övriga satelliter). Inga värdlandsavtal hjälper Europa emellan imperiet självt sjunker. Räddningstimman för världen slår. Lögnernas entreprenörer darrar. Ett USA-kontrollerat Intermarium hjälper föga. Three Seas Initiative likaså. Väst kan inte avvärj en socioekonomisk nedgång i en malström av mörker. De amerikanska straussianernas/neo-konservativas drömmar ligger i grus och aska..

Våren 2021 ställde – som så många gånger tidigare- återigen de imperialistiska västmakterna snabbare än ljuset, enstämmigt upp – alldeles upprymda av vad deras koloniala kärnombud och dess Luftwaffe fortfarande kunde uträtta mot ’underlägsna’ folkslag – och inte bara försvarade barnmördarna i Tel Aviv och deras fascistiska blodbad av episka mått i Gaza, utan också i unison korus, uppmanade det sionistiska koloniala barbariets blodtörstiga ledarskap att begå fler brott: ’Israels rätt att försvara sig’! Beskåda här för en kort stund hur ord som ’självförsvar’ och ’rätt’ som  i normala fall väcker mänsklig vördnad istället fyller oss med djupast vämjelse och avsky! Se, om ni har krafter nog, hur värdiga begrepp varmed himlar förflyttats och väldiga omvälvningar i mänsklighetens historia vält fram befläckas utan att det väcker några reaktioner. Beskåda hur sublima begrepp blir föremål för djupast hån, gås på med orena fötter, dras ner i vämjeligaste smuts, brutalt, oberört, stoiskt. Se hur dessa töms på allt semantiskt berättande och fylls med groteskeri, antipati och animositet. En ändlös kedja av hyllningstal upprepade ad nauseam mantrat: ’Israels rätt att försvara sig’. Tappra modiga militanta västledare, kolonialregimens bröder i brott, dessa själviska exkrementer armbågade sig fram till tv-kamerorna och föga överraskande hyllade sitt koloniala Medusa, en ohygglig, ond vidrighet och skräck vars blick har förvandlat en hel världsdel till sten, förtvivlan och aska. De lovsjöng stolt Israels mordorgier mot försvarslösa barn i den sanna gaskammaren, det orättlidande kvalfulla Gaza, världens rättfärdiggörelse och samvete.

Över 84% av barnen i Gaza känner extrem rädsla. 77% är deprimerade. 35% är extremt deprimerade. Över hälften har övervägt självmord. 3 av 5 barn är självskadebenägna (relifweb.int 15/6/ 2022) 360.000 barn behöver akut psykologiska insatser för att komma över krigstrauman. Barn utgör upp till 47% av Gazas population (två miljoner), det är över 800.000 barn som aldrig känner till ett liv utan blockad och hunger. Majoriteten av Gazas befolkning lever under fattigdomsstrecket ( (relifweb.int 14/2/2023) ) Över 91% av Gazas barn lider av PTSD efter Israels attacker. 80% av Västbanken saknar medvetet ström. Endast 4% av Gazas vatten är drickbart. Kring 50% av landremsans befolkning är barn under 15 års ålder och 49% kvinnor. I den senaste sionistiska aggressionen, ’Guardian of the Walls’ angrep Israel områden med 75% barn och kvinnor. 241 barn miste en eller båda föräldrarna. 5400 barn fick sina hem helt förstörda medan 42,000 barn fick sina hem delvis förstörda. (godsna.com 7/3/2021) Föreställ er ytligt, solo ytligt, för en kort stund, inga djuplodande funderingar, lek blott med tanken ett föraktligt ytterst efemärt tag! Är ni klara? Vilken kolossal jättelik smäll och krater denna nyhet inte skulle kunna ha skapat i den etablerade medbrottsliga västerländska privatägda sionistiska medievärlden (I Sverige representeras dessa främst av Bonnierfamiljens DN, Expressen, Göteborgs Posten och några till) om araber var i det här fallet förövare och det koloniala Israel offer! Närmare 2,500 kvinnor kommer att ha förlossningsproblem de första tre månaderna efter de genocida attackerna. Det hördes, mig veterligen inte ett knyst om detta i västerländska feministiska publikationer. Var är då den påstådda systerliga färgblinda, maktoberoende internationalismen? Minst 66 barn dog och 470 andra sårades samt 310 sårade kvinnor är skörden för fascismens blodtörstiga djupt antihumana kolonialsystem. Enligt den palestinska statistiska centralbyrån utgörs 50% av befolkningen på Västbanken och i Gaza av barn. Ett barn vid 15 års ålder har hunnit vara med om fyra stora israeliska krig som Joseph Borrells civiliserade ”trädgård” för alltid bär ansvaret för. Nästan var enda människa på landremsan känner någon som har dött i krig koloniala Israel anstiftat. Återkommande attacker, övergrepp och massakrer har traumatiserat dessa barn.

Men Israel förlåts. Vid varje attack skapas det en ny generation traumatiserade barn. Dessa barn ombesörjs av föräldrar som själva lider av ofattbarheten i sin extrema socioekonomiska utsatthet. Den genomsnittliga fattigdomsnivån i Östra Jerusalem är 76%. Israel dödar barn och dödar deltagarna i begravningsprocessioner. Men Israel förlåts av Väst, dess uppdragsgivare. Kritik av denna flagranta koloniala groteska sjuklighet och fascism vars ansvariga är europeiska icke semitiska konvertiter betecknas skamlöst liksom skandalöst och upprörande nog som ”antisemitism” enligt den nya definitionen av ordet vars enda mål och syfte är att ge den västerländska imperialistiska våldsamma sionistiska enheten fria händer att begå hur stora brutala brott som helst mot brunhyade folk och samtidigt straffritt komma undan, tysta kritiker och effektivt undvika åtal. 34% av befolkningen i Gaza lever under extrem fattigdom, inte på grund av torka eller misskötsel, utan p.g.a. blockaden och fyra stora israeliska krig under de senaste 13 åren. Ca 35% av Gazas barn kunde inte ha distansundervisning under de svåra pandemitiderna. Deras familjer saknar tillgång till datorer och internet. Många av dessa barn har hoppat av skolan helt. Hundratals barn har redan blivit gatubarn. Många av de jobbar på kyrkogårdar. De rengör gravstenar mot en ”shekel” (förtryckarens valuta=30 cents). Andra tigger på dessa kyrkogårdar.

Fattigdom och arbetslöshet var 75% 2019 men idag är den närmare 80%. Barn så väl vuxna är drunknade i en mental kris som är en direkt konsekvens av Israels väststödda koloniala brutalitet. Våldet dessa barn möter dagligen inkluderar även förlusten av de nära och kära i kombination med en ekonomisk ondskefull belägring som har skapat en hel emotionellt skadad generation, skriver Norwegian Refuge Council  (wwww.israelpalestinenews.org 15 juli 2021) Vems ansvar är det när barn som ser allt det här och växer med det dagliga våldet, dödandet liksom lidandet senare i livet tänker på stenar, hämnd och skjutvapen? Det finns spår av våld som bara våld utplånar. Hur gamla är de som avfyrar raketerna idag? Inte särskilt gamla. Många av de var i tonåren när Israel dödade 2200 av deras fäder och syskon och skadade tusentals andra framför deras egna ögon sommaren 2014. Fyra av tio barn har funderat på självmord för att slippa lida (ibidem). Sedan 1967 har Israel arresterat över 50,000 palestinska barn. Sedan 2000 har den genocida ”staten” arresterat 3000 barn under 7-årsålder. Många har vittnat om grova sexuella övergrepp och tortyr i alla dess former. Sedan svulstens ominösa utbrott har 1 miljon palestinier fängslats och utsatts för alla typer av tortyr. Bara under 2021 har närmare 300 palestinier skjutits till döds och över 9000 har skadats av denna hämningslösa omänskliga metastas. Men det är också ett år som har präglats av en ny motståndsanda och nationell enighet mot förtryckaren. Idag väljer motståndsrörelsen själv striden. Motståndet överbrygger framgångsrikt oenighet bland det förtryckta folket vilket fienden står handfallen inför. Därför har förtryckaren tagit sin tillflykt till och intensifierat personterror och riktade mord, istället för direkt konfrontation med motståndsmän. Över 7000 operationer och 60 döda bosättare under de första tre månaderna av 2023.

Palestinska barn får hårdare och längre straff för stenkastning medan israeliska ockupationssoldater som dödar obeväpnade barn går fria. Men ingen upprörs. Den nykoloniala kofoten Amnesty som högljutt fördömer ’Rysslands tvångsförflyttning av barn’ har slagit dövörat till. Inga ”grävande” journalister som har begravt all ”objektivitet” och gjort Ukraina till en ny ’religion’ och Kiev till Kaaba runt vilket dessa journalister i blodiga vallfärdsskynken vallfärdar sade ett knyst om detta! Sedan januari 2021 har Västvärldens fredliga hjärtegryn fängslat 1300 palestinska barn under åtta års ålder. (www.countercurrents.org 12/04/2022) Lilla oskuldsfulla liksom änglalika duvungen, Israel som Väst med dollar och vapenmakt påtvingar det arabiska folket – blott för att det för stunden råkar vara svagare än sina plågoandar – skjuter palestinska barn och förhör de på sjukhusen istället för att ge de den akutvård dessa skadade barn så väl behöver. (www.presstv.ir den 6 September 2021) En del av dessa barn hinner förblöda och dö under förhören. Ur det sionistiska brutala lammets synvinkel är det också meningen. Det är detta megamord på all grundläggande ’mänsklig moral’ det brutalare Väst (regeringar, medier och kulturelit) helhjärtat ställt sig bakom. Fruktan och våld har blivit det sätt varpå dessa barn förstår världen. De lider av ångest, oro, sömnbrist, konstant skakning och sängvätning. (OCHA, relifweb.int 21/5/2021) Men sioniststaten förlåts och uppmanas att överträffa sin egen ondska. Israel upprätthåller permanenta mordkommandon för att likvidera palestinier när rasstaten (”den oövervinnerliga armén”) inte kan hålla stången mot partisanerna. Israel bedriver ”targeted killing”, men inga etablerade medier kallar det terrorism! Ty, det är ’våra’ brott ’vårt’ ombud, brottslingarna är ’våra’ europeiska bröder från ”trädgpården” i kriget mot ”djungeln”. Dessa dödade palestinier blir bestulna på sina organ, men Israel förlåts av just de som idag tar Ukraina till sitt tomma kalla bröst, gråter över ”ukrainska civila” (vilka tragiskt utnyttjas i detta ultra smutsiga fega västliga jättespel) och, i samband med VM 2022, fördömer Qatars behandling av gästarbetare och landets ’bristande tradition för hbtq’!!!

Men vi har aldrig hört ett ord om afrikanska arbetare som sliter under omänskliga förhållanden i gruvor för att driva den digitala revolutionen och skapa sagolika vinster för amerikanska gruvföretag. Vi hör heller inga protester mot svarta judar från Afrika som rasstaten, den ”judiska staten” exkluderar och förtrycker. Du kan knappast finna någon dag då dessa afrikaner inte protesterar mot den behandling de utsätts för i det ”förlovade landet”, inte av palestinier utan av europeiska konvertiter. Israel bombar skyddsrum och skolor i Gaza och angriper ”grannländer” dagligen och stundligen men Israels brott förlåts och vittvättas av samma konsortium av lögnare som gärna undervisar iranier och nordkoreaner i hur ett fritt ord skapas och skyddas! Israel har gjort sig skyldigt till uppemot 1000 flygbombningar i Syrien fram till 2019 samt försett stridande syriska fascistoida terrorgrupper med vapen och militär utbildning. (Newsweek 6/19/17) Detta har våra medier inget att säga om!

Den koloniala rasstaten kontrollerar direkt, genom sina illegala s.k. bosättningar som blott och allena består av västerländska kolonialister (”judar”) 60% av Västbanken och har de facto kontroll över resten. Israel är den enda ”stat” i världen som inkluderar folk som inte bor där men exkluderar folk som faktiskt bor där. Det finns 65 lagar som diskriminerar palestinierna som utmålas som ’föroreningar’ men ingen får höja rösten mot detta. Ingen moral är så viktig som kan stå över Israel! Internationella lagar och bestämmelser har varit de mäktigas vapen varmed svaga nationer trycks ner och görs fogliga. De mäktiga förlitar sig på rå makt. De svaga springer till teaterscenen FN där den starke redan har tolkat lagen och lagt in sitt veto.

Colin Powell, utrikesminister Condoleezza Rice, försvarsminister Donald Rumsfeld lyssnar på tal av president GW Bush om Mellanöstern sommaren 2002. Afghanistan hade anfallits, ännu inte Irak.

Vid invasionen av Afghanistan kunde George Bush den blodige ignorante säga någonting för vilket hela länder och nationer skulle ha utraderats om det hade uttalats av en Xi Jinping eller Putin: ”I don’t care what the international lawyers say, we are going to kick some ass.” (www.globalreserarch.ca, ’Milions Death Across the Middle East’ av Shane Quinn, 31/12/2018) De västerländska krigsförbrytarna har gjort sig skyldiga till de mest avskyvärda brott som någonsin har begåtts här på jorden. De har mördat miljontals fattiga människor på Koreahalvön, Kambodja, Kongo, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien…, och ändå går dessa gemena notoriska massmördare och fega förövare fria, som om de bara råkat bränna ner ett par djurfarmer och inte hela länder. Sedan 1991 har USA gjort sig skyldigt till 251 interventioner och 469 sedan 1798. Amerika har begått ett ’Nuremberg-brott’ genom att invadera och attackera Afghanistan och Irak och döda miljontals fattiga människor där. Hade västerländska mainstream media ägnat så litet som 05% av sitt obefintliga samvete och dagens Ukrainavurm åt dessa två angreppskrig som byggde på erkända lögner och bedrägerier hade nog miljontals liv besparats, dominoeffekten desarmerats och Europa skonats från flyktingvågen.

Rasstaten som idag saluteras högtidligt av västledare är den enda icke deklarerade kärnvapenmakten i hela världen med upp till 400 kärnspetsar vilka står utanför FN:s internationella atomenergiorgans (IAEA) insyn, vilket gör den nukleära terrorstaten till det största hotet mot den globala freden någonsin. I en intervju sade den irländska Nobelpristagaren Mairead Maguire bl.a följande om Israels kärnvapen: ”Israel started the nuclear arms race in the Middle East, it’s the only country that has them, and we all know they have them.” (Middle East Monitor 1/12/2011) Men hade Maguire sagt detta innan hon fick Nobelpriset så skulle hon naturligtvis aldrig ens i en dröm nämnts, än mindre nominerats till detta pris (ännu ett verktyg för västerländsk invasion, diktatur, dominans, hegemoni, penetration, förvärvande av politiskt, ekonomiskt inflytande i världen) Samma MSM som misstänkte att Saddam Hussein kunde också tänkas tillverka massförstörelsevapen av skottkärror, skolpennor, barnkläder, sanitära servetter, skolböcker, papper, skosnöre låtsas om rasstatens fruktansvärda kärnvapenhot och den fara det innebär för mänsklighetens bestånd. Allt som var viktigt och skulle kunnat rädda de cancersjukas (det utarmade uranets offer) liv ansågs kunna användas av ”Saddam” för framställning av massförstörelsevapen och därmed förbjöds av sanktionskommitén! Jämte hjärt-och-lungmaskiner var också antibiotika för behandling av leukemi och meningit förbjudna av kommittén i New York. Fyra milligram antibiotika skulle kunna rädda liv hos patienter med leukemi eller meningit. Sanktionskommitén förbjöd även barnmat och mjölkpulver vilket tvingade mödrar som var för undernärda för att kunna ge bröstmjölk, att ge sina barn sockrat vatten eller sockrat svart te. De flesta av dessa barn kunde inte klara sig och dog en grym och ovärdig död. Dessa barn är kända som ”Sugar babies”. (John Pilger, Killing Iraq, publicerat i Third World Traveler 12/14/1998) Det irakiska folket nekades också bedövningsmedel. PÅ sjukhus opererades människor utan bedövning vilket skapade en fruktansvärd syn. Även bandage och stygn liksom stetoskop och kompressor var bland de förbjudna varorna som inte fick importeras. Irakiska läkare nekades t.o.m blodpåsar, medicin mot dysentri, tuberkulos och morfin för dödssjuka.

Varje amerikansk president på begäran av Israel är förpliktigad att inte pressa den ”judiska staten” att ge upp sina kärnvapen så länge som denna stat fortsatte att möta existentiella hot i regionen. (Biden Should End U.S. Hypocrisy on Israeli Nukes, Foreign Polisy 19 feb 2021) D.v.s så länge den sista araben inte har böjt knäna och underkastat sig européernas överhöghet och brutala förtryck. Den 22 september 2014, på begäran av 18 arabstater, uppbackade av Iran, Ryssland, Kina och Turkiet uppmanade IAEA den illegitima folkrättsvidriga kriminella avskyvärda västerländska rasstatsbildningen att tillåta det internationella atomenergiorganet att inspektera den supermacistiska genocida kolonialregimens nukleära anläggningar. Förslaget röstades genast och brutalt ner, gissa av vilka? Jo, naturligtvis av Väst: USA, England, Frankrike och Tyskland! Ingen överraskning direkt! (Middle East Eye, 26/9/2014) Medan Israels kärnvapen har gjorts oantastliga och immuna för all kritik hotar de hycklande ledarna i USA/Väst att bomba Iran – ett land som aldrig har haft några kärnvapen eller utgjort något hot mot något land – med de s.k. ’Mini-Nukes’. Det enda hot Iran i så fall skulle kunna utgöra är det hot som är riktat mot landet självt emedan den av USA/Israel ständigt hotade nationen inte förfogar över något avskräckande nukleärt försvar, tyvärr. Enligt den amerikanska avgrundsdjupa sjuka cynismen är dessa ’minikärnvapen’ ”Safe for the Surrounding Civilian Population.” En drabbad avskyvärd djupt inhuman terminologi som travesterar den ärelösa fega blodbestänkta krigsförbrytaren och internationella kardinalterroristen, det avskyvärda outhärdligt stinkande kväljande kadavret till nationsledare Harry Truman när denna ohjälpligt andliga sjukdomstillstånd och groteska vansinniga defekt liksom kallhamrade blodiga rasistiska massmördare beordrade den hjärtknipande atombombningen av Hiroshima (”a military bay”) och Nagazaki: ”We will use it so that military abjectives and soldiers are the target and not women and children. Even if the Japs are savages, ruthless, merciless and fanatic, we as the leader of the world for the common welfare cannot drop that terrible bomb on the old capital or the new…The target will be the military one.” Verkligen?

Rasstaten är den enda ”staten” i Västasien som vägrar att skriva under det s.k. Icke – spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty). Medan Iran mot vilket det västliga drevet länge gått ratificerade detta avtal redan 1970 och IAEA är tillåtet att verifiera landets fredliga uppsåt. Men det är istället iranska barn USA utsätter för sanktioner inte rasstaten! Gång på gång har den direkt kriminella västregimen och dess folkmordselit röstat emot varje förslag som uppmanat den sionistiskt rasstaten att skriva på Icke – spridningsavtalet. I sitt tal på ett AIPAC (tidigare American Zionist Committee) – möte kunde imperiets tidigare högsta ansvarige skrämmande neuros, Donald Trump säga: ”If I had been survivor from the Nazi Holocaust in Europe after 1945, I would probably have suported the proposition of Israel becoming a limited nuclear power so that the world would know that ethnic cleansing of millions of Jews could never happen again.” (www.globalresearch.c, den 17 augusti 2017) Är detta en allmän rättighet för folk som har varit med om massmord, herr Trump? I så fall skulle ett morgondagens nukleära Irak bara utöva sin rätt? I så fall har allt vad Nordkorea hittills gjort varit ett givet försök att bara utnyttja sin rätt? Amerikas förenta stater jämnade ut var enda stad i Nordkorea med marken! Varje stycke jord på koreahalvön är ett vittnesbås, om det skulle finnas någon rättvisa i världen och en rättegång slå upp dörrarna! Det fanns ingen plats längre som inte var bombad i detta land därför så fällde de amerikanska piloterna sina bomber i havet.

Återigen formerade sig de blodiga imperialistmakterna i kolon för att försvara en omänsklig kolonial skräck och monstrositet som blir förskräckligare för varje dag som går. Åter vällde en tsunami av stöd fram för en brottslig ”stat” världen alltmer genomskådar in på bara benet, ifrågasätter, uttrycker sin avsky för och kräver dess avveckling. Den ena eländiga västliga ynkryggen (”ledare”) efter den andra utan någon som helst ’självaktning’ eller ’skam’ i kroppen lyriskt slöt upp bakom Israel, tog sin illegitima avkomma i famn och högtidligt avlade ed att med alla medel försvara denna brutala rasistiska enhet mot brunhyade folk. Ännu en gång deklarerade dessa blodbesudlade västliga imperialistledare den pansrade koloniala nävens ’rätt att försvara sig’. Även George Bush II, ja även den sionistiska Neokonservatismens lumpna dräng och stora bloddränkta krigsförbrytare av rang vars grav kommer att fukta irakiskt arabiskt blod långt efter sin död, en massmördare som borde (i enlighet med de s.k. ’Nurenbergprocesserna’, om dessa någonsin ska ha något som helst värde, vilket vi starkt tvivlar att de har), jämte ledande sionistiska neokonservativa varit hängd och hans ben förmultnat för uppemot 5 miljoner lik i det utan rätt och Gud avrättade Irak, stämde till de internationella förbrytarnas kör och högljutt sjöng det koloniala ombudets ’rätt att försvara sig’.

Allt detta har dock varit fullt förutsägbart och väntat. Det kom varken som en ’avvikelse’ från en norm (vilken?) eller direkt som en blixt från en klar himmel. Att förvänta sig något annat av dessa s.k. ”ledare” vore att göra dessa andliga nanos större än vad de egentligen är. Men det är de inte.  Att förvånas är att vanhedra vart enda av deras plågade offer, att få dessa gemena slaktare att hamna i ljusare dager och framstå som någonting ädlare än vad dessa egentligen alltid har varit, kommer att vara och absolut är: cyniska, blodiga, fega, kallhamrade, lumpna, lejda skurkar, förbrytare som har sjunkit under de lägsta djurens lägsta nivå och som söker överträffa varandra i förakt för palestinier och försvar av och servilitet inför Israel för att vinna ett omval och säkra en ny mandatperiod där hemma. Vi är snarare chockade att dessa inte presterade ännu mer gemen skurkaktighet och feghet. Vi är inte så naiva som låter oss invaggas i tron att dessa ledare en dag skulle ’kasta in handduken’ och ge upp mot motståndare som ’humanitet’ och ’sanning’. O nej! Det vore att grovt bedra sig själv. Ty, de har varken humanitet eller saknar någon medvetenhet om den europeiska kolonins brott. De är dömda till sitt allra sista oheliga andetag att försvara den koloniala fega ondskan och djupt antihumana orättvisan som kallas ’Israel’ i hjärtat av folk som aldrig ens riktat en slangbella mot Väst. Detta öde kan dessa gemena ”fria” ledare till ”fria”, förtryckande, totalitära, slaktande, skandalösa, liberaldemokratier inte slippa om de ska sitta kvar (och inte tvingas ner från tronen av sionistiska medier) några år till vid ’maktens’ futtiga härlighet och njuta av dess förföriska blodiga sötma. När den slaktande blodiga västregimen inte begår brått är det en avvikelse från en norm. När den inte begår brott beror det inte på att den inte vill det. Det beror på att regimen inte kan det. När den inte kan det beror det inte på några s.k. ”moraliska” hänsyn, eller ”etiska” överväganden, o nej, utan på att våld för tillfället inte lönar sig eftersom det skulle kosta regimen mer än vad det smakar. Detta kallar den härskande kulturen ”pacifism”, ”främja internationell stabilitet”, ”ge diplomatin en chans”…. När våld för stunden misstänks kunna bli ett avtrubbat vapen tar regimen till ekonomisk krigföring (som om den skulle vara mindre våldsam) som den kallar ”sanktioner” för att ge svältpolitiken och försök till folkmord en anstrykning av legalitet. Om denna degenererade västelit inte tar till bombflyg och kanoner utan diplomatiska flygturer till berörda huvudstäder beror detta på att andra instrument för stunden slår långt hårdare mot fienden än kanoner och bombflyg någonsin skulle kunna göra.

Vi har i 75 långa år smärtsamt och med alltmer uppdämda bröst fått bevittna denna klassiska betingning: när dessa ledare hör krigstrummorna ljuda i Tel aviv salliverar (: mantrat, matrisen: ’Israels rätt att försvara sig’) dessa ’Pavlovs hundar’: ty, det blir snart brott, vidrighet, främmande isolerat föraktat blod och människospillror som måste ”rättfärdigas”. Ingen människa med den absolut ringaste självaktningen ska eller bör hysa några som helst illusioner om dessa internationella gangsters, cow boys, pirater och eländiga s.k. ’ledare’ till den förment ”fria världen”. De är fast beslutna att försvara sitt koloniala projekt till den sista palestinska människan. Och eländigare än så är dessa kallhamrade fega massmördare fullt kapabla att bli. Därom råder absolut inget som helst tvivel. En sak är säker! Likstelheten börjar alltid i huvudet och sprider sig till resten av kroppen. En fisk börjar alltid ruttna från huvudet lyder ett ordstäv. Om de västerländska imperialistiska korrupta oärliga massavlysnings-massbevaknings-massgravs-demokratierna inte vore karikatyren av folkmakt, om de inte vore dekadenta och perverterade skulle dessa ’ledare’ aldrig någonsin ens varit värdiga att leda en svinstia, för att inte tala om ett samhälle. Äpplet faller inte långt från trädet. ’Sådan fader sådan son’, som den romerska satirikern Petronius (27-66 e.kr) uttryckte det. Sådana demokratier och sådana företrädare! Dessa ledare är bara den givna, bittra, oundvikliga, predestinerade och obevekliga frukten av den sekellånga inrotade konformitetens, likriktningens och konsensus totalitära kväljande omänskliga kultur som livnär sig på åsiktsstyrning, fördumning, indoktrinering, lydnadsuppfostran, uniformitet, ignorans, hjärntvätt liksom fördomar, hat, fobi, klyftor, skiktbildningar, populism och dualitet.

En stor majoritet av 705 europeiska EU-parlamentariker som idag älskar ihjäl ukrainare deklarerade sitt fulla stöd för kolonialstatens ’rätt att försvara sig.’ Dessa parlamentariker företräder idag en ensemble av amerikanska vasallstater som har berövats all politisk suveränitet. Igår förslavade Europa andra folk, idag är kontinenten själv underkastad Hegemonen. Ibland bär hästsadeln dig men ibland tvingas du själv att bära den, lyder ett iranskt urgammalt idiom. Herakleitos (500-talet f.kr) hävdade att allt flyter (’panta rei’). Ingenting är beständigt. Man kan inte två gånger kliva ner i samma flod. Allt är underkastat denna axiom, inte minst civilisationer och imperier skulle Ibn- Khaldon (nedtystad i Väst) den moderna sociologins och historievetenskapens fader senare visa och hörsamma ropet från denna stora försokratikern.

Bild: René Descartes

René Descartes lär ha uttryckt: ’De omnibus dubitandum’  – ”Allt bör betvivlas”, ett passande klädesplagg som är så väl klippt och skuret för dagens lögnaktiga etablerade massmedier. Västjournalister, dessa servila smickrare och plikttrogna hantlangare åt Israel och Hegemonen begravde all ”objektivitet” de aldrig befattat sig med och uträttade ett bra jobb under Israels vårslakt 2021. Ett tsunami av demonisering av palestinierna störtade över hela Väst. När det gällde de palestinska offren nöjde sig västledare med ljumma uttryck som ’bestörtning’ och ’stor oro’. Men i rasstatens fall kände den varma sympatin och solidariteten inga som helst gränser. Man talade högtidligt servilt om ’unwavering’, ’ironclad’ stöd för Israels ’säkerhet’ och ’Israels legitima rätt att försvara sig.’  Med Potemkinkulisser, lögner, förljugenhet och rasism som vapen ingrep ohederliga väl avlönade journalister och i ett trollslag förvandlade sanden till oas, natten till dag och Israel till offer.

Dessa journalister bedövade det samvete de aldrig någonsin haft, korkade champagneflaskan och berusade av den sadistiska njutning som alltid är immanent i allt maktmissbruk sjöng refrängen: ’Israels rätt till självförsvar’. ’’Har vi inte lärt någonting av Holocaust?’, frågade sig lynchande västmedier retoriskt, syftande den palestinska motståndsrörelsens legitima frihetskamp i Gaza. I lydriket Sverige, i vilket ideologin hävdar att människor har lika värde, i detta imperiets amerikanska springbräda gick Bonnierägda DN i bräschen för den sionistiska versionen av historien och vårens blodbad. De västerländska medierna talade systematiskt om motståndet i Gaza som terrorism som höll på att förgöra det fredliga oskuldsfulla lammet och med det också världen. Medan Väst/Israel lovordade sig själva som beskyddarna; ”nobly prepared to sacrifice for the highest principle: freedom”.

Det blev en veritabel manifestation av en semantik fläckad med barnablod. Samma Västs icke-fria medier som idag tappert ojar och hojtar om rysk ondska i Ukraina säger inte en pip om världens största dödsläger, Gaza. De palestinska offren är inga värdiga offer. De räknas inte ens som offer. Det som sedan 1948 drabbat palestinierna är självförvållat! Det är enligt västmedier resultatet av arabisk ovilja, aggression och avvisande av den lilla duvungens välvilja! Palestinier existerar inte och i den mån en föraktlig ljusfångare belyser deras kvalmiga existens presenteras de som ett problem, ett hinder som måste ur vägen. Samma journalister som nästan religiöst torgför bluffen om ”blodbadet” på Tiananmen, och hävdar att det är solitt verifierbara bevis och mässar om ”folkmordet” i Xinjiang tiger som fossila lager om Israels brott i Gaza och rasstatens dagliga bombningar av ”grannländerna”!

Förstörda och skadade byggnader i Gaza City. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_in_Gaza_096_-_Flickr_-_Al_Jazeera_English.jpg

Samma MSM som påstår sig ha ’bevisat’ hur ’uigurerna’ lastas på tåg för att skickas till ”koncentrationsläger” tiger som döden om de dagliga vräkningarna av palestinier i Jerusalem och det veritabla koncentrationslägret Gaza och dess över två miljoner utsvultna och bakbundna lägerfångar. Svenska medier ville absolut inte vara efter som imperiets/Israels beundrare. Den svenska pressen är verkligen vasall och föraktlig och så USA/Israel-vänlig en press kan bli. Att läsa något om Palestina under vårslakten i svenska tidningar var att bli vittne till ett stort häxprov, det s.k.’vattenprovet’.

Den falska ekvivalensen mellan offer och förövare, koloniserad och kolonialist gick inte att gå miste om i totalitära, sionistiska, ofria, medskyldiga, beljugande bolagsmedier. Dessa mediers ’both sides -narrativ’ har inte undgått någon. Den negligerade förljuget liksom Israels sedan 75 år pågående etniska rensning och förvandling av miljontals palestinier till flyktingar genom att beröva dessa den förytterliga rätten att återvända till sina hem. Israel är den sida som utsätter hela det palestinska folket för en militär ockupation och en rasåtskillnad inför vilken apartheid Sydafrika skulle skämmas. Den koloniala utposten har redan på dagisnivå militariserat utbildningssystemet. Den rasistiska apartheidregimen vill få barnen att tro att araber är en lägre stående ras som måste bli underkastad, och våld mot de bara är naturligt. Ett israeliskt barn får mycket tidigt och ideligen höra att araber inte är människor, att döda de är därför inte fel, ja snarare en plikt. Barnet lär sig att de verkliga inkräktarna i landet är palestinierna och att Israel (judar) för ett ”befrielsekrig”. Skulden för judarnas lidande under den borrellska ”trädgårdens” stövlar i det förflutna läggs på araber. Skolan och utbildningsväsendet gör sitt yttersta för att hamra in denna syn i dessa barn. Det enda en israel vid artonårsålder behöver är inte övertygelse, han behöver ett skjutvapen.

Vilken rätt har en aggressiv rasistisk expansionistisk kolonialstat och senare även en blodig brutal ockupationsmakt att försvara sig? Vilken rätt har en våldsam europeisk bosättarkoloni som enbart bygger på ett rådgivande beslut, en icke juridiskt bindande (brottslig, perverterad djupt amoralisk) rekommendation i FN:s Generalförsamling dominerad av europeiska imperialistiska rovlystna koloniala rasistiska stater att försvara sig? Vilken rätt till självförsvar har en folkrättsvidrig och ensidigt utropad europeisk statsbildning som såg dagens ljus utan att säkerhetsrådet ratificerade delningen av Palestina? Vilken rätt till självförsvar har 700,000 upp till tänderna beväpnade fascistiska västerländska bosättare (vilkas blotta förhatliga åsyn skulle få den mest fredliga själen någonsin här på jorden att vilja dem allt ont i världen) som brutalt har usurperat främmande land och lagt sina händer på det lilla som är kvar av Palestina?

När hade aggressorer och inkräktare sist rätt att försvara sig? Naturligtvis när de själva har tillvällat sig rätten att kalla sina aggressioner självförsvar. Även Hitlertyskland ansåg sig ha ’rätt att försvara sig’ i det av Wehrmacht ockuperade Frankrike, Norge, Polen och Tjeckoslovakien. Hur kommer det sig att Nazitysklands självförsvar är så outhärdligt att ens föreställa sig och instinktivt väcker förakt och avsky medan i Israels fall obegränsad sympati? Hur kommer det sig att Ukrainas rätt att försvara sig gudomliggörs medan palestinier förvägrats samma rätt att försvara sig mot koloniala inkräktare och aggressorer som har kommit från andra sidan haven och gjort anspråk på ett land till vilket de har ingen som helst rätt? Varför kallas motståndet mot Hitler i nämnda länder frihetskamp men i Palestina terrorism? Vilken rätt har en grupp koloniala supermacistiska ’européer (”judar”), aggressorer och inkräktare, uppbackade av hela det västerländska etablissemanget, mäktiga bankirer och finansinstitut och som har noll anknytning till Palestina till självförsvar? Hur länge ska världen stå som åskådare till detta förfärliga tillstånd, denna föreställning och acceptera denna flagranta pervertering av ’folkrätten’, denna förnedring av allt det som hittills har antagits som ’allmänmänskligt’ här på jorden?

Hur kan cyniska blodiga amoraliska västregimer av de som inte får andas kräva ’återhållsamhet’ och samtidigt försvara den koloniala enhetens fruktansvärda decennielånga strupgrepp? Hur kan fångvaktares handling att hålla fången i fångenskap kallas självförsvar medan fångens försök att befria sig terrorism? Att rättfärdiga detta strupgrepp, som nu varat i 75 år och samtidigt kriminalisera och terroriststämpla den som vill komma loss ur det, ja vad skildrar detta, eller rättare sagt; vad är det som det redan inte har skildrat, vad bär detta för vittnesbörd om vår värld om inte att den har tagits som gisslan av skrupelfria samvetslösa terroristiska västledare som har tömt alla begrepp och värden på sig själva, gemensamma värden mänskligheten under årtusenden med blod och tårar tillkämpat sig. Går det överhuvudtaget att hitta några mer avskyvärda dubbla måttstockar än de dessa ynkryggar gör sig skyldiga till? Även bland stora rovdjur händer det att de drar sig för att döda ett svagare djur. Ja, man skulle kunna finna spärrar, skam och hämningar även på ’vilda’ Savannen men inte hos västerländska ledare och journalister som har fått skamlösheten själv att rodna och darra som ett asplöv. Hur kan västmakterna ha mage att moralisera över offrets ’våld’ ( i själva verket en ytterst självklar, given, normal, konstitutiv, mänsklig reaktion hos den vars tillvaro stavas förtvivlan och smärta) medan de själva i våg efter våg matar Israel med dollar och maskiner?

Israel, denna metastaserande koloniala svulst har ingen rätt till självförsvar. Det skulle i så fall vara ekvivalent med en våldtäktsmans rätt till självförsvar mot sitt våldtäktsoffer. Det är den palestinska kroppen och plågade själen som har all rätt i världen att försvara sig själv mot detta dödliga koloniala virusangrepp. Vilken rätt till självförsvar har en onormal fruktansvärd främmande kolonial cellbildning som i 75 år har rubbat hela regionens balans och fortsätter att dela sig ohämmat och har utvecklat en ofattbar tumör som vållar olidliga smärtor?

Hur länge till skall den ’fria världen’ se detta skandalösa skådespel och spektakel och förbli oberörd? Hur länge skall den västliga världen se och tiga om sina företrädares förbehållslösa stöd till denna koloniala brutala cellbildning, till dessa brutala barnbrännare, dessa skandaler som blir mer obscena för varje dag som går? Det finns idag knappast någon arbetsplats i västvärlden där man tillåts att andas en enda balanserad reflektion över konflikten mellan Väst och Ryssland med Ukraina som tragisk scen. Det finns inte en enda plats i lydriket Sverige där Kina nämns positivt. Titta, om blicken någonsin orkar, hur medier demoniserar ryssar som valt Putin och fört honom till makten och hur de förgudar ”call-me-Zionist- Joe Biden”, denna andliga defekt som redan satt igång 16 blodiga bränder i världen! Ja, att utge sig för att ha den mänskliga själens värdighet som grund och det nödvändiga syret och samtidigt förgifta den luft människan andas in och undergräva den grund hon står på i sanning är ett av de mest skriande och groteska momenten i mänsklighetens historia.

Vi hävdar, även om Israel mot all förmodan och ’självmant’ skulle ”avveckla” sig självt, vilket är otänkbart och liktydigt med att liv plötsligt skulle visa sig vara möjligt utan vatten, skulle USA/Väst bestämt motsätta sig detta. Ty, Israel är en högt västlig angelägenhet framför allt. Israel är inte påbjudet av sig självt. Israel har kommit för att uppfylla en kolonialt, imperialistiskt liksom geopolitiskt teleologisk bestämd funktion. Det är vare sig ett idealistiskt projekt, en upprättelse, ett uttryck för ett s.k. ”dåligt samvete”, än mindre Gud och helighet.

Israel, detta koloniala djupa sår och orättvisa, denna hela världens oro, som dagligen och stundligen utportionerar plågor, död och lidande bland det folk det erövrar, är ett västligt kolonialt imperialistiskt rasistiskt verk med slutmålet att tillförsäkra sig geopolitiska permanenta privilegier, permanent dominans, permanent herravälde, permanent kuvande och utsugning av färgade folk och svaga nationer. Framför allt är det tänkt att vara en seismisk permanent destabiliseringskälla. Som sådan är kolonialstaten med nödvändighet en västerländsk angelägenhet och bastion mot varje tänkbar arabisk frigörelse, uppvaknande och därmed också naturligtvis framsteg och utveckling i en region som flyter på världens största oljereserv. Nej, och oräkneliga nej, bildandet av Israel har aldrig handlat om Gud och religion. ”Problemet” har aldrig varit ”religiöst”. Det har aldrig handlat om återupptäckten av ett påstått lögnaktigt falskt fabricerat påhittat s.k. ”Salomos tempel”, eller ett sorts s.k. ”Israels barns återsamlande i det heliga landet”. Lika lite handlade korstågen om det förljuget påstådda och lovprisade s.k.; ”att hitta det rätta korset” som var korsfararnas kardinalmantra och ideologi långt dessförinnan. I sin bok Der Antichrist (1895) kunde Nietzsches inte ha slagit med en mäktigare slägga: ”What they wanted, of course, was booty: the orient was rich….Let us put aside our prejudices! The crusades were a higher form of piracy, nothing more!” (Antichrist). Detta, menar vi gäller i allra högsta grad och ofantligt mycket mer även den s.k. ”judiska staten”, det s.k. ”Israel”. Målet har aldrig varit ett s.k. återupprättande av ett slags förlorat ”religiöst” (judiskt) ”heligt” förflutet i det ”heliga” landet Palestina.

Man skall komma ihåg, i början av idén om ett s.k.”judiskt nationalhem” gick de ledande sionisternas åsikter isär om var i världen ’judarna’ skulle utropa sitt ”hem”, sin stat. Ja, den koloniala sionismens grundare (själv djup ateist), denna formidabla europeiska klassiska rasist och kolonialist Theodor Herzl själv var inte enbart inställd på Palestina som ett tänkbart ”judiskt” nationalhem. Den sionistiska rörelsen diskuterade en rad andra länder som eventuellt lämpliga platser för ett möjligt vanvettigt ”förlovat land” och ”judiskt hem”.

Problemet, låt oss se sanningen i vitögat, har aldrig varit judiskt i sig. O nej! Det har aldrig handlat om judar i sig. Låt oss bestämt se det för vad det alltid har varit och absolut är! Kärnan i denna djupa skrämmande orättvisa som blir djupare för var dag som går består i kolonialism. Kolonialism rätt och slätt. Ett ’vit’ supermacistiskt europeiskt kolonialt projekt, fyllt med den västerländska rasismens alla föreställningar och begrepp, stigma och stereotyper, mystifikationer och bilder, föreställningar och lögner om den Andre. Ett projekt beväpnat med en vanvettigt rasistisk europeisk syn på ’orientaliska’ folkslag som länge har ansetts vara underlägsna den ’vita’ europeiska rasen och därmed utan någon som helst rätt att motstå den överlägsna segerrika rasens anspråk, hur orättvisa och groteska dessa anspråk än är och blir. Det har handlat om ett kolonialt rasistiskt samvetslöst terrorgäng uppbackat av det viktorianska England. Ett gäng som anser sig ha rätt att stinga ut ögonen på de som för tillfället är svagare än gänget självt. All vidrighet, all naken supermacism, alla fruktansvärda våldsmetoder som raststaten i 75 långa år har använt mot palestinierna var redan implementerade av britterna långt innan de koloniala sionisterna tog över efter kolonialmakten England. Det är ett gäng som med Europas och USA:s absolut direkta, absolut avgörande, förbehållslösa stöd och med absolut klara koloniala ambitioner, kidnappat judendomen och utnyttjat förintelsediskursen och Europas förföljelse av judar för att rättfärdiga koloniseringen av ett helt främmande land och fördrivningen av dess folk. Det är ett blodigt europeiskt gäng som på helt falska grunder och massiv propaganda gjort anspråk på att vara en sorts företrädare för ’världens’ judar. Målet för detta gäng var kolonisering och inte någon förment ”frälsning”. Det spelade ingen roll var i världen man skulle upprätta detta ”nationalhem”. Låt oss dra till minnes att sionismens grundare först diskuterade Argentina, det brittiska Öst Afrika (Uganda) och några andra länder som ett tänkbart ”judiskt nationalhem”, innan de vände blicken mot Öst eftersom Englands fiende under första världskriget var det besegrade Ottomanska imperiet i vilket Palestina och en rad andra arabiska länder ingick. Eftersom ur imperiesynvinkel var Palestina viktigare än andra länder sionisterna diskuterade. Det var ju naturligt för kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike att försvaga sitt rival, det Ottomanska kalifatet genom att stycka upp det, och vilket sätt skulle kunna vara mer effektivt att genomföra denna uppstyckning på än att förvandla den styckade delen till en västerländsk permanent utpost som en utflöde till den västerländska geopolitiska dominansen och världsherraväldet i hjärtat av den muslimska arabiska rika världen och i ett så oerhört strategiskt område som Palestina? Så motivet var inte Gud! Motivet var inte heller att återupprätta en ’förlorad helighet’ och räcka en övergiven vingbruten ängel handen.

Om det skulle finnas en oändlig kö av motiv så skulle Gud, änglar och helighet, religion och frälsning, gottgörelse och välvilja inte ens hamna ’sist’ i kön. De skulle inte ens få stå i denna kö! Inte heller landets sköna och vackra landskap, en sorts Mellanösterns Tuscany som lockade dit koloniala européer, ”judar.” Inte heller gavs Palestina judarna eftersom de var särskilt smarta, eller starka eller särskilt uppoffrande. Utan för att det gavs eftersom det passade imperialismen. Men var det verkligen judarna som absolut ville ha Palestina? Ur kolonialmakten England synvinkel ansågs Palestina bli Imperiets grundbult. En av nyckelpunkterna som är nödvändig för att kontrollera världen. Sådan var övertygelsen hos 1900-talets brittiska imperiebyggare.

Moses Maimonides

Än mindre handlar Israel om någon akut ”humanitär” insats hårdhjärtade araber vägrar att förstå. Det arabiska muslimska Spanien (Al-Andalus) var judarnas tryggaste hamn undan Europas grymma pogromer och blodiga förföljelser. I det muslimska Cordoba förbättrades judarnas ställning och de erkändes som minoritet. Cordoba blev ett intellektuellt centrum med ett fruktbart utbyte mellan judiska och muslimska tänkare. Något som judarna kallar ”guldåldern”. I Córdoba föddes 1135 den stora judiske filosofen Maimonides. Här kunde han skapa sina mest kända verk. Här kunde muslimer, judar och kristna skapa och tänka fritt. Något som supermacistiska koloniala europeiska rasistiska konvertiter, koloniala Israel/imperialistiska Väst idag har all anledning att förtiga. Den ’moriska’ toleransperioden på halvön lämnade betydande spår av vetenskap, språk, konst och kultur. De betydande resultat som uppnåddes inom matematik, geografi, poesi och medicin genom filosoferna Ibn Rushd och Ibn Arabi fick stor betydelse för skolastiken i det medeltida Europa.År 1502 hade den toleransperiod som följde kapitulationen gått ut och de återstående muslimerna tvingades lämna Spanien eller konvertera till kristendomen, så kallade moriscos.  I frånvaron av araberna kom judarna att utsättas för Isabellas och Ferdinands förföljelser och grymheter.

Lika lite som Alfonso de Logo var någon budbärare för högre makter när Teneriffa var täckt av döda och stupade guancher och lika lite som Gud och humanitet var motivet för Isabellas och Ferdinands militära expedition mot Gran Canaria, La Palma…. Lika lite handlar den brutala tillkomsten av kolonialstaten ”Israel” om Gud, religion eller altruism. Dessa anspråk har naturligtvis tjänat som dimridåer och ett försök att dölja elefanten i rummet. Ingenting annat!

Det har aldrig handlat om judar och icke judar i sig. Det har däremot handlat om dominant och dominerad, kolonialist och koloniserad, erövrare och erövrad, den starke och svage, europeiska rasister och rasismens offer, förtryckare och förtryckt. Samma Väst som för inte så länge sedan önskade att juden vore utplånad en gång för alla utnyttjar denne för sin imperialism. Ur västerlandets synvinkel skulle judar lika gärna kunna gå dit pepparn växer om de inte tjänade dess syfte: geopolitik och dominans! När ”Kristall natten” (Kristal nacht) hände, reagerade ingen västlig regering eller nation. O bröder i mänsklighet! Påminn det etablerade Västs dekadenta depraverade oärliga företrädare! Ingen västlig regering ville ta emot judarna trotts att det var uppenbart för alla att i händelse av krig, judarnas situation skulle kraftigt förvärras. Ja, istället utnyttjades judarnas situation, deras utsatthet och förföljelse och den latenta antisemitismen i Europa helt cyniskt för att åstadkomma massimmigration till det försvarslösa Palestina som då redan försmäktade under det anglosaxiska viktorianska förtrycket. Judar som hade överlevt den tyska förföljelsen placerades i Västeuropa i läger för hemlösa under vidriga förhållanden djur vägrade att finna sig i.

Varken Europa, och allra minst USA ville ta emot judarna efter Hitlers nederlag. Majoriteten av de 335000 judarna i Rumenien och de 200.000 i Ungern var utblottade och drevs mot det prisgivna villebrådet Palestina och ansvaret för denna stora makabra synd för alltid och så länge en enda organisk mänsklig enhet är kvar på planeten jord skall fläcka genocida, omänskliga, totalitära, imperialistiska, rasistiska västvärlden.Denna fattiga och förtryckta huvuddel av judar utnyttjades som redskap för att öppna försvarslösa Palestina för massinvandring. Slutmålet för detta spel var alltså varken Gud eller människa, utan bildandet av en kolonial stat baserad på en brutalt rasistisk uteslutning i Palestina. Det är mycket svårt, om inte omöjligt att hitta en mer cyniskt tillämpad politik i den kända historien. ”Resultatet blev att den nya staten skapades inte som en postkolonial stat för Palestinas befolkning-människor med skilda trosuppfattningar-utan som en artificiell och rasmässigt definierad kolonial och beroende enhet vars ursprungliga befolkning fördrivits. Det palestinska folket blev flyktingar eller underkuvade invånare. Israel gjordes således till en märklig rasiststat som befinner sig i ständig konflikt och expansion. Detta utgör en extremt instabil situation.” Det sade en av de ytterst få sanna, genuina, rakryggade svenska intellektuella Jan Myrdal i en intervju till den libanesiska tidningen Al-Intigad (Al-Intigads intervju med Jan Myrdal, publicerat i tidningen Proletären 21-3-2006)

 

Nej, problemet har aldrig varit Gud, frälsning eller ”judiskt” i sig! Nej och låt vårt nej flamma som en ljungeld mot en klar himmel och bli startpunkten för varje sann förståelse av det makabra brott som har drabbat ett helt värnlöst folk, det palestinska!

Inte heller handlar det om en olycklig omständighet där två folk med rätt till samma land (Palestina) vilket skulle ha utlöst konflikten. Nej! Det har aldrig handlat om två parter med samma rättigheter. Det har däremot handlat om en part som har all rätt i världen på sin sida och en aggressiv europeisk kolonial rasistisk som företräder en djup kolonial orätt. Det handlar i grund och botten om att den förfördelade är i underläge och därmed är utsatt för godtyckliga övergrepp från den starkes sida.

Den som brutaliserar de förtryckta palestiniernas vardag är inte ’juden’ (det har verkligen ingen betydelse) utan en kolonial människa, och om denna människa plötsligt en dag upphör med sitt förtryck beror detta inte på någon vredgad ’Jahves’ imperativ eller befallning, eller att denna kolonialist plötsligt skulle ha hörsammat den förtrycktes vädjan till bödelns tio budord, utan på den erövrades hårdnackade motstånd, hans oböjliga vilja att hellre segra, välja sin död än att leva underkastad samt världens förändrade politiska maktbalans. Som kolonialist är denna människa (oavsett hur han betecknar sig) där för att döda eller dö, och om han plötsligt ger upp så beror det på att han av en mängd skäl kommit underfund med att han ser sitt intresse i att avsluta kampen. Exemplen Algeriet och Sydafrika bekräftar vad vi här hävdar.

Problemet har varit människan, en kolonial och rasistisk människa, som i sitt bagage bär på den europeiska rasismens hela omänskliga historia, brutaliteter och metodiska förakt. Det har handlat om en brutalt kolonial människa som anser sig stå högre än de hon koloniserar och förtrycker och därmed har hon tillvällat sig rätten att behandla de som om de vore insekter. Ja, människan, bortom alla beteckningar (”jude”), alla mystifikationer, alla myter och fördumningar (”guds utvalda folk”, ”det förlovade landet”). Problemet är politiskt kolonialt imperialistiskt reellt med religion och Gud som maskerad, marknad, ideologi, förevändning, motbjudande avskyvärd alibi, mystifikation och falsarium.

För den koloniserade människan som förvägras absolut alla mänskliga attribut, en människa som inte har sett dagens ljus sedan Al-Nakba 1948, kvittar vilken religion förtryckaren tillskriver sig. För de palestinska frihetskämparna som just i detta nu ställer sig ansikte mot ansikte med den israeliska militära övermakten, accepterar dödens konvulsioner och dör framför exekutionspatrullen har bödelns ’trosform’ verkligen ingen betydelse. För de palestinska familjer vilkas familjemedlemmar fascistiska Israels höga betongmurar bokstavligen skiljt åt, och tvingat de att leva på båda sidor av muren har det ingen betydelse om de ansvariga för denna ondskans logos och inhumanitet skulle vara judarkristna eller tillhörande någon annan tro.

Sålunda handlar Israels tillkomst vare sig om filantropi, idealism, oegennytta eller välvilja gentemot judar utan om högt imperialistiskt krävt geopolitiskt mål. Joe Biden, denna andliga misär kunde inte ha uttryckt det naknare: ”If there were not an Israel, we’d have to invent one.” och denna andligt ohjälpliga skada tillade ”the ironclad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. They’re the same values.” (27-10-2022 Middle East Monitor) Vilket är onekligen sant! Min 5 år gamla dotter hittar en död fjäril vid en skogsstig, blir ledsen och undrar varför en fjärils liv är så kort. Hon plockar upp fjärilen i hopp om att den skulle kunna bli hel igen. Är det inte tragiskt att en fjäril med vingar av himmelsk ljuvlighet, vingar som liknar det skönaste kvinnliga leendet som någonsin har lett här på jorden lever blott några få dagar medan en Joe Biden blir 81 och tänker ställa upp för omval 2024? En motbjudande själslig defekt som vid 13 tillfällen har hittats på toaletten som han trodde var hans arbetsrum! I och för sig…..Ack du värld!

Låt oss, nu när hyckleriet är totalt och dess mörker har begravt all tänkbar klarhet, när den västliga orättvisan har aldrig varit så ohyggligt bar som den är idag, när oärligheten är monumental, när förnuftets banemän bär fördumningens fruktansvärda standar, färgad av sanningens plågade utgjutna blod, när förnekelsens furier dansar med ljusets hastighet och när konturerna av en polisstat, totalitarism, nukleär annihilation och mänskligt jätte lidande börjat torna upp sig omkring oss påminna västledare (däribland den dåvarande ansvarige svenske statsministern och prominenta Nato-vännen, Stefan Löfven, och hans efterträdare Magdalena Andersson, prisbelönad av inget mer besudlat och smutsigt än Atlantic Council samt Ulf Kristensson den nuvarande statsministern, arkitekterna bakom facistiseringen av ordet, munkorgslagen, ”Lagen mot utlandsspioneri” som bryter mot sin egen ämbetsed och förråder sina egna folk av vilka de fått sitt mandat:

Det finns inte ett enda brott Israel begår utan västvärldens vetskap.Och liksom ett ensamt löv inte gulnar utan hela trädets tysta vetskap, kan inte den som felar göra det utan fördolt medgivande från er alla.” (Khalil Gibran Om brott och straff, ur Profeten) Varje gång den genocida och med brutalitet, förakt och berått mod oss påtvingade, koloniala, sionistiska enheten begår ett brott har detta brott redan begåtts av västmakterna tusenfaldigt och med större skadeglädje och långt bottenlösare hat och likgiltighet. Varje brott koloniala blodiga östeuropéer har begått sedan denna rena ondskas fruktansvärda planta förgiftat vår jord har detta brott redan begåtts av de blodiga drabbade imperialistiska västregimerna, ansvariga för mänsklighetens mest skrämmande dramer och förfärliga sjukdomar. Varje droppe palestinskt blod som spills av den sionistiska koloniala rasistiskt hatfyllda enheten och färgar de förtrycktas förtvivlade morgon och jord har detta oförvitliga, oförskyllda blod redan spillts av västregimer, människosläktets mest fruktansvärda, blodigaste, mest degenererade och brutalaste fiende och förnekare någonsin. Varje gång denna mortala cancersvulst dödar ett palestinskt barn ser du de fega västregimernas smutsiga fingeravtryck på det livlösa barnets åkallande kropp. Varje gång den tyranniska enhetens s.k. ”Kneset” fattar ett beslut om aggressionskrig har detta beslut redan bifallits i västerländska parlament tusenfaldigt. Varje gång ni vid den tröstlösa solnedgången på en kyrkogård ser böjda siluetter av arabiska mödrar som sörjer sina dödade barn har grunden för denna himmelsvida, hjärtslitande förtvivlan och kyrkogård, detta jätte hugg mot himlens bröst, detta ultra fascistiska erövrarbarbari lagts av den totalitära förtryckande degenererande s.k. ”fria” världens eliter och företrädare. Varje gång smärtans upprivande tårar bränner kinderna på unga kvinnor som sörjer sina dödade män går att skönja den västerländska feminismens fingeravtryck på offrens plågade appellerande lik. Varje gång den genocida, grymma, brutala, sionistiska enheten visar sitt förakt för de erövrades människovärde och förtrampar det till oigenkännlighet har detta förakt allra först hysts av den genocida, blodiga västregimen, varats svurna ärkefiende, mänsklighetens ohyggliga dödsgud.

Inga betalda journalister, inga mentala bojor, inga andliga kedjor, inga lögner, inga narrativ, hur allsmäktiga de än blir och finansieras, vilka blodiga stora mega konton de än har till sitt förfogande, kan längre bryta tidens armbåge och förmörka sanningens obevekliga sol. Imperiets natt är inte ogenomtränglig längre! Världen är idag ett steg före Hegmonens spindelnät och Think Tanks smidda ränker! Ingen populism, inga etablerade tyranniska paradigm och despotiska diskurser, inga tolkningsföreträde, inga uppköpta och lejda västerländska akademiker med blod på sina avhandlingar, seminarier och uppsatser, inga totalitära, medbrottsliga, allsmäktiga bolagsmedier någonsin kan dölja sanningens dödsorsak eller förhala obduktionen. Inga totalitära, lögnaktiga, medskyldiga, bolagsägda, sionistiska s.k. ”fria” västerländska medier någonsin kan tvätta bort dessa fingeravtryck, oavsett hur gigantiskt de än uppbådar sina bluffmakeri – kampanjer, propaganda – härar, organiserade förnekelser, jättelika lögner, vilka kolossala plattformar dessa lögner än ges, hur ohyggligt stor den dominerande narrativiteten än blir, Bilderberg, Atlantic Council, BRAND, Trilaterala kommissionen,  World Economic Forum, Council on Foreign Relations, NGO:er, tankesmedjorna, regimförändringsbyråer som National Endowment for Democracy (NED),  astroturfing-initiativ, George Soros Open Society Foundation… till trots. Varje gång en kolonial s.k. ”soldat” vid erövrarnas otaliga fascistiska s.k.”check points” avhumaniserar, förödmjukar de kedjade förtryckta, de tystade skrin, de kvävda lidande ödena, de förnekade förkvävda kvalen, världens stora samvete, de variga lidandena, de enda upp till midjan i sin morgons maktlösa ensamma attackerade blod dränkta ödena, de av koloniala européer tyranniserade, degraderade untermensken, har denna stympning och systematiska förnedring a priori beslutats om av västregimers medbrottsliga, blodsipprande regeringskanslier.

Varje gång stjärnor tvekar i de lidande arabiska barnens himmel har ansvaret för denna förkrosselse och mörker redan vilat på det ultra genocida västerländska blodiga mörkrets företrädare. Varje gång en familjefar med blicken fylld av förkrossande outsäglig vanmakt utsätts för förnedring framför sin egen familj av de oss påtvingade östeuropeiska, ojämförligast fega rasistiska koloniala inkräktarna (”judarna”) i de uppsåtliga och av feg gemen ondska skapade köerna framför den orättfärdiga kolonialenhetens otaliga s.k. ”check points” har ansvaret för denna nakna och hjärtlösa dolk och himmelsvida inhumanitet redan vilat på massgravarnas och likkistornas blodröda officiella Väst, dess blodbesudlade elit och representanter. Varje gång det koloniala brottsliga systemets regn av död och lidande passerar ostraffat har ansvaret för denna inhumanitet vilat på den genocida västregimen. Varje gång ett barns ansikte täcks av grus, aska, blod och skräck, varje gång en mors ögon fylls med förtvivlan inför åsynen av sitt dödade barn har ett blad lagts till historiens stora jätte lika tunga anklagelseakt över den officiella västliga ofria totalitära världens brott och synd. Vid de stora blodröda brottens skälvande obevekliga imorgon, när dagbräckningen bryter fram och himlavalvet ger bud om dagen, och det oerhört makabra och dess infami uppdagas, inför samvetets gälla jätte rätta och alltets domarkår, kommer den genocida, europeiska, koloniala, syndfulla enheten och dess brottsliga blodiga fega herrar/drängar i Väst att stå utan moraliskt försvar och rättfärdigande.

Relaterat
Nakba 75 15 maj
75 år sedan fördrivningen – och den etniska rensningen fortsätter i Palestina
Israel – 74 år av kolonialism och förtryck.
Iraks förstörelse och västmediers roll och Abelmord och dagens problem

 

Föregående artikelIdeologiska motståndare till Ukrainas regering väntar på fängelse eller död
Nästa artikelSanktioner skadar USA mer än Ryssland – tycker man i USA i en opinionsundersökning
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Anglosaxerna vill ha det så här annars skulle regionen ha kunnat vara mer ekonomiskt utvecklad och en relativt angloamerikanerna delvis oberoende handelszon hade kunnat växa fram.
  I stället råder en polariserad situation som anglosaxerna inte har intresse av att förhindra. Syftet med kolonialprojektet var att skapa ett brohuvud i angloimperiets intresse. Och i det imperiets intresse ligger att framkalla splittring överallt.
  För oligarkin tror på ett nollsummespel.
  Om andra har framgång måste det i det synsättet vara dåligt för oligarkin.
  Det som hände med Rabin illustrerar vad världens härskare vill.

 2. Peter, du är rätt på det när du pratar om ’anglerosachserna’ o dess imperiumsökande, men du nämner aaldrig veem som Äger det försöksimperiet och det gör heller inte så många andra. Men som sagt, det är bara att follow the money så landar man i två klaners ägande av i princip allt i väst. När den delen är klarlagd, kommer det mesta andra av sig självt

 3. ”It’s late April 1948, in Haifa, northern Palestine.

  After more than 25 years, British officers are leaving their “mandate” over the territory and have set a withdrawal date: 15 May.

  The exit is not going smoothly. Ethnic cleansing and violent atrocities are taking place across areas Britain is about to vacate.

  Zionist armed groups, allowed to flourish in Palestine by the British over three decades and subsequently trained and armed by the colonial power, are sweeping across Palestinian towns and villages, forcibly displacing residents from house to house.

  Palestinians put up some resistance, helped by nominal forces from neighbouring countries, but are vastly outnumbered and under-equipped. Britain states that it is remaining neutral.

  Cyril Marriott, consul-general in Haifa, is one of the last British officials to leave the embattled city.

  He wonders, in a 21 April diplomatic cable sent to London and seen by Middle East Eye, whether Britain’s reputation will be damaged by “abandoning the pretence of keeping law and order before the expiry of the Mandate”.

  “Any loss of prestige we may suffer is insignificant compared with the strong feeling that will be aroused in the United Kingdom if heavy British casualties are caused by our armed intervention between Jews and Arabs,” he writes.

  Months before Marriott’s cable, in November, the United Nations passed a resolution to split Mandatory Palestine into Jewish and Arab states – a policy Palestinian Arabs rejected.

  Britain, which by then was coming under violent attack from the Zionist groups it had once propped up, declared it would leave by midnight on 14 May.

  But 15 May 1948 would not just be remembered as the day that Britain left Palestine.

  It was also the day that the State of Israel was declared, and the date generations of Palestinians continue to mark as the Nakba – or Catastrophe – 75 years later.

  At least 13,000 Palestinians were killed and hundreds of villages were destroyed. In the end, 750,000 people were forcibly displaced from their homes.

  More than 6,000 Israeli Jews, including 4,000 soldiers and 2,000 civilians, were killed.

  Previously classified diplomatic cables, seen by Middle East Eye at the National Archives in London, show that Britain was well aware of mass killings and displacement, in Haifa and beyond, during the final days of its Mandate.

  But London would play down the scale of the events, refuse to intervene or allow others to do so, and would eventually label Palestinians and their allies as masters of their own downfall.

  Regional leaders warn of massacre

  By the final days of April, leaders in Egypt and Syria were raising the alarm about the spiralling situation across their borders.

  Azzam Pasha, an Egyptian diplomat and the Arab League’s first secretary-general, told British envoy Ronald Campbell in Cairo that Palestinians were being massacred in Haifa, Tiberias and Deir Yassin.

  “This massacre was, [Pasha] was convinced, part of a Jewish military plan designed to terrorise the Arab population inside the Jewish state so that by May 15th they would be relieved of having to deal with any fifth column,” Campbell recounted to London on 22 April.

  Pasha told journalists that same day, as transcribed in a British foreign office memo: “They have committed at Haifa acts as reprehensible as at Tiberias [and Deir Yassin] attacking women, children and old people. So far the British forces have displayed their inability to protect defenceless persons.”

  On 9 April, in what became known as the Deir Yassin massacre, Zionist groups went house to house, killing over 100 Palestinians in the small village near Jerusalem, despite having agreed to an earlier truce.

  Nine days later, Tiberias fell to Zionist militias too, where 6,000 Palestinians were forcibly expelled.”

  https://www.globalresearch.ca/nakba-britain-secret-1948-palestine-memos/5819405

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here