Iraks förstörelse och västmediers roll!

10
3337
Demonstration i Irak.

Denna engagerade artikel har skrivits av läsare Khaled Alnasser, som är svensk medborgare, ursprungligen från Iran, bosatt i Göteborg. Han läste teoretisk filosofi vid Umeås universitet. Den har kortats med skribentens godkännande.


Iraks förstörelse och västmediers roll!

I sitt magnum opus, ’ Profeten’, skrev Khalil Gibran: ”Ni njuter av att stifta lagar, men ni njuter ännu mer av att bryta dem.”, vilket väl beskriver västvärldens ensidighet, godtycke och inkonsekvens vad internationella lagar anbelangar.

Redaktören: Khalil eller Kahlil Gibran, född 1883 i Bsharri i Libanon, död 10 april 1931 i New York, var en libanesisk-amerikansk konstnär, diktare och författare. Hans tidiga litterära verk skrevs på arabiska men från omkring 1918 övergick han i princip helt till engelska. Han är mest känd för de två andliga poetisk-prosaiska verken The Prophet (Profeten, 1923) och Jesus, the Son of Man (Jesus människoson, 1928). (Wikipedia).

Israel, förfogar över nukleära bomber och en kärnbestyckad flotta, världens fjärde största militärmakt vars massförstörelsevapen omfattar allt från multipelbomber till vätebomber. ’The Negev Nuclear Research Center’ vid Dimona är helt uteslutet för IAEA:s insyn. Den sionistiska regimen, uppbackad av västmakter har hela tiden vägrat att erkänna sitt innehav av kärnvapen, trots att dessa de facto existerar. Men man får inte ens framföra så litet som en formell protest mot detta. FN skulle inte ens leka med tanken på några ”straffåtgärder” mot statsterrorismens epicentrum Israel i Västasien!

I detta fall hörs, groteskt nog, inga protester. Här förekommer inga fördömanden! Här upprörs inget Väst, inga etablerade medier, inga ’extrainkallade’ möten i FN:s säkerhetsråd. Det är helt enkelt tabu och den som bryter mot tabun straffas hårt! Israel framför allt, vrålar Israel-Festers i Väst. Varför denna heliga straffrihet? Hur länge kan världen uthärda detta? Denna laglösa aggressiva enhet som ’fria demokratier’ med våld har påtvingat vårt folk, har satt munkavel på en hel värld, belagt universitetslärare med yrkesförbud och tvingat fram statliga sanningsverk i Europa. Kritik av Israels brott anses vara villolära och kätteri och kritiker beläggs med straff och tvingas offentligt göra avbön.

Trots innehav av kärnvapen har Israel vägrat att ansluta sig till det så kallade icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty) Inga västmedier har någonsin ojat sig över detta, för det är västvärldens trogna brohuvud det handlar om! De slår medvetet dövörat till och ser med blinda ögon på Israels brott, hur stora de än är. Inget Väst någonsin ens tänkt tanken på att införa några ’sanktioner’ mot den nukleära apartheidregimen.Jämför gärna detta med hyckleriet kring Irans påstådda ”kärnvapen” och den uppståndelse det väcker om du verkligen vill förstå hur djup Västs skriande dubbelmoral har blivit. Redan 1968, det år NPT såg dagens ljus, undertecknade Iran detta avtal! Medan Israel har mött varenda bokstav i detta avtal med hån och spott, men ingen reagerar. Ty, det är Israel det handlar om. Israel går före allt och alla!

Israel förföljer palestinier med blodig terror och driver de från sina hem. Israel skulle aldrig kunna demonstrera denna morbida fulhet och detta öppna förakt för allt vad ’internationell lag’ heter utan västvärldens stöd och goda minne. Mellan 1955–1992 har den sionistiska regimen i Israel varit föremål för 77 FN-resolutioner vilket Israel, med hjälp av USA/Väst blankt struntat i. ”Även om FN:s säkerhetsråd skulle med 121 röster emot, och bara 1 röst för Israel, besluta om att Israel måste dra sig tillbaka till 67-årsgränsen, skulle Israel vägra att följa beslutet.” (Aba Ebban, Israels dåvarande utrikesminister, New York Times, den 19 juli 1967.)

Israel. Generalernas segerfoto 1967.

Strax efter det s.k. ”Sexdagarskriget” 1967 kunde en brutal Moshe Dayan, uppbackad av hela den ’fria världen’, meddela världen att ”Israels gränser är dit den israeliska armén kan nå.” Det sade en kolonial rasistisk europé på arabisk erövrad jord och ingen protesterade! Men när en arab, Saddam Hussein gjorde förståeliga men omtvistade anspråk på Kuwait (detta västvärldens servila kungadöme stod genast världen och höll med det lilla reaktionära medeltida furstendömmet!. Krigsförbrytaren Bush I jämförde Iraks invasion av Kuwait med Nazi Tysklands ockupation av Rhenlandet! Men 13 år senare skulle USA:s brutala ockupation av Irak kallas ”befrielse”. Inga fria medier ville tala om de verkliga motiven bakom Iraks anspråk på Kuwait. I stället talade man om ”Hitlerambitioner” som krigets drivkraft! Men sanningen som alltid är krigets första offer var någonting helt annat. Som så många irakiska ledare före honom vägrade Saddam Hussein att acceptera gränser som kolonialmakten Storbritannien efter första världskriget hade dragit och som i verkligheten skar av Irak från Gulfen.

Samma medskyldiga västmedier som vände på var enda sten på jakt efter påstådda ”massförstörelsevapen” i Irak tiger och väljer medvetet att se mellan fingrarna på den långt större fara Israels nukleära vapen innebär för hela mänsklighetens framtid. Inte ett enda skrymsle och vrå i Irak slapp undan ”vapeninspektionen”, i själva verket ett flagrant amerikanskt spionage på en suverän stat, Irak. Till och med den irakiska ledarens presidentpalats och personliga sovrum (i ett klart västerländskt/israeliskt medvetet syfte att förödmjuka 300 miljoner araber) blev föremål för ’FN:s’ (Västs spionage) ”inspektioner”! Efter år av propagandalögner lyckades den liberala pressen klä irakierna i djävulsdräkt och Israel i offerkofta. Världen fick bevittna en aldrig skådad spektakulär narcissism. Orientalismen upplevde sin bästa vår någonsin. För att rättfärdiga ett folkmord nekades irakier alla tänkbara mänskliga attribut, och medlidande med folket skulle därmed brännmärkas och framstå som medskyldighet. Den genomgående röda tråden i västmediers rapporteringar har varit en stigmatiserande dualitet, ”vi” och ”de”.

Parlament i Väst varnade om ’det existentiella hotet från Saddam mot den civiliserade världen’. I en aldrig skådad manikeistisk anda, framstod nu kampen mellan det goda, självfallet Väststödda Israel och det onda, d.v.s. araber, som buntades ihop med ‘Saddam’. Varje fakta som skulle störa dödandet av Iraks lidande folk censurerades i de ”fria” medierna. Journalister lät sig knappast överträffas av ohederligt och gränslöst godtycke. Delar av den europeiska vänstern hyllade, helt skamlöst liksom avskyvärt (men föga överraskande) den västerländska bombliberalismens mission.

Talet om Iraks ”ödesvapen” blev ett av de största spektaklen världen beskådade i realtid. Vad skulle hända världen med Saddam vid tändhatten, frågade sig västmedier retoriskt. En av sionismens stora megafoner och banerförare i Sverige, krigshetsaren, den rabiate bombliberalen Per Ahlmark, hävdade att ”Vi kan räkna med att i många veckor få se tv-nyheter om Saddams vapengömmor och tortyrhål” (DN 25/1/03). Jackie Jakubovski som entusiastiskt ville se ännu mer arabiskt blod flyta i Västasien menade att antikrigsmotståndarna drevs av ett USA-hat som hade samma anatomi som antisemitismen (Judisk Krönika nr 2/2003) Ledarskribenter förklarade Saddams massförstörelsevapen som ”hårda fakta. Man talade om ”Humanitarian intervention” och ”Responsibility to protect”.

Hyckleriet sprängde alla gränser och nådde monstruösa dimensioner. De västerländska journalisternas skildringar av Baghdad förde knappast tankarna till den stad som en gång var ’världens huvudstad’, kulturcentrum under den tid då det latinska Europa var i yttersta marginalen, och Norden inte ens nått till vikingatid, för att travestera den svenska religionshistorikern Jan Hjärpe. Ditsända journalister ”vittnade” om en stor ”kulturkrock” i mötet med irakierna: ’ser de rättvisa där ”vi” ser klara orättvisor?’ Ser de frihet där ”vi” ser ett uppenbart förtryck.?’ ’Har de ens samma syn på en överenskommelse, ett löfte, ett ingånget avtal som ”vi”?’

Få, om alls något skede i mänsklighetens historia har präglats av så mycket förtigande och organiserad förnekelse som under invasionen av Irak. Hyckleriet var monumentalt. Sällan har journalistik varit mer förnedrande och symbol för så mycket vanheder som nu. Både under det första och andra ’Gulfkriget’ (som om krigen var begränsade till detta område!) refererade de tappra journalisterna i västerländska medier ständigt till USA:s militära styrkor som ”vi”, och till de irakiska styrkorna som ”Saddam Husseins”. Västjournalister trampade på sin ’heder’ och ’samvete’ lika lätt som man trampar på en död insekt. För dessa sanningens banemän var åsynen av en lidande den Andre högsta målet.

När inga vapen hittades i Irak (ett land som hade bestämt sig att hellre brytas än böjas) och fredshotet spred panik och hängde tungt över USA/Israel, när hyckleriet blev alltför uppenbart för alla, när drömmen om att bryta sönder ännu ett arabiskt land (som hade potential att utmana Israel), när lögnernas och bedrägeriets likstank blev outhärdlig och kändes i varje hörn av världen, när västimperialismens brutala teaterföreställning blev genomskådad och väckte världens avsky och hat, när var enda bokstav i den amerikanska regeringens ’argumentation’ mot Irak kollapsade, började samma perverterade medier hamra in den ’moraliska’ komponenten.

Saddam Hussein beskrevs som ’ett omoraliskt monster som förtryckte sitt folk’, och Irak målades upp som ett s.k. ’Chanel House’, en ’stor gulag’! Vart du än går i ’Saddams’ Irak stöter du på kranier och människoben, fick vi höra av sionistiska BBC, Sky News, CNN, Fox News, DN, Expressen, Bonnier-böcker och andra sio-imperialistiska portvakter. Saddam blev en skurk som kunde skymfas ostraffat och efter behag. Han demoniserades. Återigen fyllde västmedier luften med talet om ”Mission civilisatrice”: den ’hjälplöse vilden’ skulle befrias av den ’civiliserade hjälten’. Varje avvikande röst brännmärktes och varje obekväm sanning avfärgades som ’konspirationsteori’ i frihetens högborg.

Madeleine Albright

Det irakiska folket utsattes (1990-2003) för några av historiens största grymheter (”sanktioner”) och blodigaste hån någonsin. En makaber gemen akt. En ondskefull brutalitet som var uttryck för ett rasistiskt övermod som inte väjde för den yttersta förnedring av offren. Över en halv miljon irakiska barn under femårsålder dog som ett direkt resultat av sanktionerna. Öden för vilka sionisten Madeleine Albright, en folkmördare av rang, kände absolut ingen ånger  ”I think this is a very hard choice, but the price – we think the price is worth it.” (www.cbs.com 12/5/1996). Det är fler barn än de som dog i Hiroshima! Ingen humanistisk liberal själ i den ’fria’ världen led ”samvetskval”. Den europeiska vänstern som har dekorerat så många västerländska massmördare genom historien hyllade den sionistiska barnslaktaren Albright som en kvinna som ’har lyckats i den mansdominerade politiken’! För S-kvinnorna i Sverige var det bara självklart att hedra Albright med Anna Lindh-priset. Men Svea belastas när hennes söner och döttrar i maktställning har blivit ovärdiga och korrupta versaler vilka sålt ut hennes själ till Israel, imperiet och Mammon.

Men Iraks folk skulle lida ännu mer, och den 20 mars 2003 i strid mot grundläggande ’folkrätt’, inleddes återkoloniseringen (ockupation) av det redan lidande landet. Ett helt land har på falska grunder fullständigt ödelagts. Förödelsen är obeskrivlig! Ockupationen av Irak har lett till en mänsklig katastrof av enorma dimensioner. Den irakiska statens grundvalar ligger i ruiner. Irak är ett permanent handikappat samhälle! Miljoner har dödats.

Den fysiska förstörelsen är förfärande. Fler än 7 miljoner irakier har flytt sitt land. Vart fjärde irakiskt barn är direkt drabbat av USA:s krig och svältpolitik. (Children’s Fund 19/4/2017) Över 3 miljoner änkor har hittills rapporterats, det motsvarar en medelstor stad i USA. Iraks oljefyndigheter kontrolleras av multinationella västerländska bolag medan folkflertalet vältrar sig i djupast nöd och misär någonsin. Varje nyfött irakiskt barn föds med ca 3000 dollar i skulder i ett Irak som säljer mer olja än någonsin tidigare i sin historia! Där finns 3687 slumområden som har växt fram i spåret av västerländsk ockupation, korruption och förtryck. Där ’lever’ 5 miljoner människor ett liv djur vägrar att finna sig i. Ännu fortsätter imperialismens blodiga måltid där.

Sju tusen år gammalt kulturarv har medvetet förstörts. Utplåningen av Iraks historiska landskap efter ockupationen är hjärtskärande! Plundringen av irakiska arkeologiska fyndorter, användandet av Iraks kulturhistoriska platser som militärbaser, utplåningen av några av de mest sublima underverken i mänsklighetens historia – 15000 föremål -, en kulturell domedag om vilken massmördaren och krigsförbrytaren Donald Rumsfeld bara hade denna anmärkning: ”Staff happens”, utplåningen av Iraks kollektiva minne, angreppet på bärarna av landets kultur, likvideringen av den intellektuella klassen, attacker på nationella arkiv, museer, monument som har burit upp det irakiska folkets historiska identitet, en offensiv utan synligt slut mot landets högutbildade bas, arresteringar, tortyr, riktade mord, dödshot och injagande av fruktan mot landets akademiker, begåvningarnas flykt (brain drain) erbjuder en fruktansvärd anblick.

Det finns 500 000 gatubarn i ett Irak som flyter på rikedomar. 1,3 miljoner barn mellan åldrarna 8–16 arbetar i dagens Irak. Det finns mer än två miljoner traumatiserade krigsbarn. Mer än hälften av skolorna saknar hygien och desinfektionsmöjligheter. Analfabetismen är 37%, i ett land som för inte så länge sedan dekorerades med medaljer av UNESCO, för att som få länder i den s.k. ’tredjevärlden’, ha kunnat utrota analfabetismen. Av närmare 7000 universitetsprofessorer som flydde landet mellan 2003 och 2008 kom bara 150 tillbaka! Enligt statistik från International Leadership Institute har 84% av Iraks institutioner för högre utbildning brunnit ner eller plundrats efter ockupationen 2003 (World Socialist Web Site, Mars 6, 2006) Det fälldes 250,000 bomber över Irak i Gulfkriget 1991. Det motsvarade 7 Hiroshima, (om vilket den 5 september 1945 Wilfred Burchett skrev: ”I write this as a warning to the world”), det mest intensiva bombardemanget i historien. Irak bombades till ett förindustriellt stadium. Västmakterna tvekade inte att använda utarmat uran (Depleted Uranium) mot Iraks civilbefolkning 2003. Det utarmade uranet ledde till en kraftig ökning av barndödlighet i landet. Tusentals barn har fötts och föds vanställda! Var nazismen unik?

Inget åtal har någonsin väckts mot de ansvariga för denna ohyggliga masslakt, detta megabrott och förstörelse, denna orgie av brutalitet och hat. Inga ’Hågkomstkonferenser’, inga ideologiska institut och Think Tank sade någonting, inget s.k. Genocide Watch eller NGO ens brydde sig om. Ingen ställer frågan om hur många miljoner till måste dö för att få åtala en västerländsk ledare

Tvåflodslandet är slaktplatsen där imperialismens IS Västerlandets skapelse och ombud trampar sönder kultur och liv under sin järnskodda häl. I Irak är ansiktena eviga frågor vända mot tiden, riktade mot himlen. I Irak har döden trängt in genom livets alla porer. Irak är det skrämmande vittnet, den ohyggliga ’lärdomen’ som skall beledsaga varje värld i vilken människan skall ’segra’, varje värld som skall resa upp människans morgondag och fallna fana. I Irak är brösten fyllda av uppdämda vulkaner, tillbakahållna skalv. Irak är lidandet.

Segraren skriver alltid historien. Den besegrade har att läsa den, under gevärskolven och bajonetter om så behövs. Det som hittills har kallats krigets historia är kriget om historien. Ty den som äger det förflutna behärskar också nuet. krigets offer är bara ett annat namn på historiens offer.

På vilka skall det historiska ansvaret vila? På vilka skall soluppgången lägga skulden när Venus ger bud om en ny dag, ett annat imorgon? Vems försyndelse är allesammans? Vilka bär ansvar för detta ohyggliga lidande? Vilka internationella och folkrättsliga lagar hade redan uttömts innan Väst insåg att ingen lag i världen (än det kalla massmördandet) skulle kunna vara tillräcklig för att täcka upp de brott och rättsöverträdelser Irak som stat och nation hade gjort sig skyldig till? Vilka brott, som skulle vara särskilt större, eller ens lika stora som några av samtidens statliga brott runt om i världen hade den irakiska staten, eller det irakiska folket gjort sig skyldigt till för att förtjäna detta straff. För vilka rättsöverträdelser har Irak dömts till detta panorama av förtvivlan och lidande? Enligt vilket Jus ad bellum måste Irak som land och nation förstöras?

Relaterat
Irak gav USA, Sverige och andra stater order att genast lämna Irak. Vad händer?
USA vill bryta sönder Irak och skapa en “sunnistat”.
Ingen grund för svensk trupp i Irak!
Att förvänta sig att USA frivilligt lämnar Irak är önsketänkande.

Föregående artikelBiden – Putin – mördare ”Den som sa det han va de” – omvända världen?
Nästa artikelCoronavirus är den perfekta chocken för katastrof-kapitalismen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Många människor tror att kärnvapen är som andra vapen och är utformade för att användas i krig.
  Om de används utgör de en allvarlig risk för allt liv på jorden. När amerikanerna släppte kärnbomber på Hiroshima och Nagasaki, gjorde de bara detta för att de kunde göra det med fullständig straffrihet.
  Det fanns en obekväm period innan Sovjetunionen framgångsrikt testade sin första atombomb, när amerikanerna på allvar planerade att förstöra alla större sovjets städer med hjälp av en kärnkraftsatack. Men dessa planer sköts åt sidan eftersom de beräknade att de inte hade tillräckligt med kärnvapen.

  Den 29 augusti 1949, när Sovjetunionen testade sin första atombomb, slopades dessa planer, inte helt permanent skulle det senare visa sig för till och med en enda kärnkraftssprängning som ett resultat av ett sovjetiskt svar på en amerikansk första strejk kunde utplåna New York eller Washington, skulle ha varit för högt pris att betala för att förstöra några sovjetiska (ryska städer.

  Sedan dess har kärnvapens förmåga att avskräcka militär aggression varit obestridlig. Amerikanerna såg det lämpligt att hota Sovjetunionen genom att placera kärnvapenmissiler i Turkiet; som svar placerade Sovjetunionen kärnmissiler på Kuba. Amerikanerna tyckte inte att det var rättvist, och resultatet blev den kubanska missilkrisen. Så småningom var amerikanerna övertygade om att dra tillbaka sina atombomber från Turkiet, och sovjeterna gjorde detsamma på Kuba.
  Ingen av sidorna kommer provocera den andra till att starta en kärnvapenskrig, eftersom en sådan åtgärd garanteras vara självmord. USA reducerades till att kämpa i en serie proxy-krig i olika länder runt om i världen. Det finns ingen risk för att dessa proxy-konflikter ska utbryta till en fullskalig kärnbrand.

  År 2002 satte utsikterna för fortsatt kärnvapenavskräckning ett stort bakslag när USA drog sig ur ABM-fördraget. Ryssland protesterade mot detta drag och lovade ett asymmetriskt svar. Amerikanska tjänstemän ignorerade denna protest och tänkte felaktigt att Ryssland var färdigt som kärnkraft. Sedan dess spenderade amerikanerna stora mängder pengar (många triljoner biljoner dollar) och byggde ett ballistiskt missilförsvarssystem.
  Deras mål var enkelt: göra det möjligt att starta en första attack mot Ryssland och förstöra mycket av dess kärnvapenarsenal; använd sedan de nya amerikanska ABM-systemen för att förstöra allt som Ryssland lyckas lansera som svar. Den 2 februari 2018 beslutade amerikanerna att de var redo och utfärdade en översyn av kärnställning där de uttryckligen förbehåller sig rätten att använda kärnvapen för att förhindra Ryssland från att använda sin kärnvapenavskräckande förmåga.
  Ryssarna är nu vederbörligen stolta över sina forskare, ingenjörer och soldater. Deras land är säkert igen och Amerikaner har stoppats.
  För att kunna sätta en hypersonisk kärnkraftsdriven kryssningsmissil med obegränsad räckvidd måste ett land ha en hälsosam vetenskaplig gemenskap, massor av kraftfulla ingenjörer, en välutbildad professionell militär och en kompetent säkerhetsföretag som kan behålla hela saker hemliga, tillsammans med en industriell ekonomi som är kraftfull och tillräckligt diversifierad för att förse alla nödvändiga material, processer och komponenter utan beroendet av import. Nu när vapenloppet är över kan detta nya förtroende och kompetens vändas till civila ändamål.
  Putin är inte känd för att bluffa; han är känd för att göra exakt vad han säger att han kommer att göra. Han tillkännagav att Ryssland kommer att leverera ett asymmetriskt svar på att USA drar sig ur ABM-fördraget. och det löftet har han hållit.
  Här är är vad amerikanerna med fördel kan göra som svar på Rysslands nya vapensystem. Först och främst kan amerikaner skrota sina ABM-system eftersom de nu är värdelösa. Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu hade följande att säga om detta. ”Det som byggs i Polen och Rumänien och i Alaska och planeras i Sydkorea och Japan.. detta paraply för försvaret av missiler visar sig vara full av hål. Jag vet inte varför de nu skulle köpa detta ”paraply” för så mycket pengar.
  För det andra kan amerikaner skrota sin hangarfartygsflotta. Allt det är användbart för nu är att hota försvarslösa nationer, men det finns mycket billigare sätt att hota försvarslösa nationer.
  Om amerikaner fortfarande planerar att använda dem för att dominera havsfält och kontrollera världshandeln, gör förekomsten av hypersoniska kryssningsmissiler med obegränsat räckvidd och drönare ubåtar som kan lura på stora havsdjup i flera år världens hav utanför gränserna för den amerikanska marinens strid grupper i händelse av någon större (icke-nukleär) eskalering för nu kan Ryssland förstöra dem från ett godtyckligt avstånd utan att riskera någon av deras tillgångar eller personal.
  Slutligen kan amerikaner dra sig ur Nato, som nu har visat sig vara helt värdelöst, demontera sina tusen militärbaser runt om i världen och återvända de trupper som är stationerade där.

  Det är inte som om, mot bakgrund av den här nya utvecklingen, amerikanska säkerhetsgarantier kommer att vara värda mycket för någon, och Amerikas ”allierade” kommer snabbt att inse det. När det gäller ryska säkerhetsgarantier finns det mycket att erbjuda: till skillnad från USA, som i allt högre grad ses som en oseriös stat – och en ineffektiv och blundrande på det – har Ryssland varit noggrant med att följa sina internationella avtal och internationell lag. När Ryssland har utvecklat och distribuerat sina nya vapensystem har det inte brutit mot några internationella avtal, fördrag eller lagar. Och Ryssland har inga aggressiva planer gentemot någon utom terrorister. Som Putin uttryckte det under sitt tal. ”Vi planerar inte att attackera någon eller ta över någonstans. Vi har allt vi behöver”.

 2. Tredje världskriget (och det kommer nog kallas så) kommer ta slut när ett nytt FN utan vetorätter, med sanktioner mot krigsförbrytare, samt konsekvenser för etniska rensare, börjar ta form, men förmodligen inte en sekund innan dess. Det andra sättet som tredje världskriget skulle kunna ta slut vill jag inte ens tänka på.

  • Första steget är att flytta FN-högkvarteret från New York, eftersom inte ens viseringsfriheten för besökande diplomater eller statschefer respekteras av Förenta Staterna.

   Vart det bör flyttas är förstås en svår nöt att knäcka eftersom det behövs flygförbindelser till hela världen och väldigt mycket kvalificerad personal, som skall bo någonstans… och dricka samt äta. Det behövs alltså bördiga marker och gott om vatten i trakten.

   Den gamla NF-staden Genf huserar redan många internationella organ men klarar förmodligen inte ett så stort tillskott.
   En stad i ett gammalt kolonialt land duger inte om FN skall kunna frigöra sig från onda tiders spöken
   En icke-huvudstad i ett område utan aktiva vulkaner eller frekventa jordbävningar talar för Afrika, centrala Indien, Kazakstan eller östra Sydamerika.
   Indien är överbefolkad, Sahara har dåligt med vatten. Kazakstan eller gränstrakterna mellan Brasilien, Guyana och Venezuela borde man kanske titta på.
   Kunde man skapa Brasilia ex nihilo kunde man annars grunda Unograd på ett trevligt ställe.

   Finansieringen kunde komma från de obetalda avgifter och de blivande skadestånd som de anglosaxiska krigsförbrytarna (och andra plundrare) skyller världen.

   • Ett förslag har väckts att att man skulle etablera ett slags FN reservat, likt ett frihandelsområde, i Chongqing i västra Kina. Det skulle bli likt en egen stat likt Vatikanen men inom Kina. FN personal skulle få ett speciellt pass som gällde till just detta område och då skulle inget visum alls behövas, dom kunde komma och gå som dom ville. Systemet finns redan och används för Hong Kong. Chongqing är utmärkt, där finns gott om vatten, elektricitet från Stora Dammen i Yangtze, två mycket stora internationella flygplatser, förstklassiga internationella hotell, och världens primära förstklassiga transportsystem med järnväg, Monorail och motorvägar och flodtrafik. Det finns gott om mark. Där finns även ett system som visar vägen mellan positioner, man slår bara in destinationen på mobilen och får kartor och beskrivning hur man tar sig dit. Det är världens renaste storstad och polisen går obeväpnad, om dom överhuvudtaget syns till. Här finns även service på WeChat för besökare, en utlänning kan skriva på valfritt språk, systemet översätter, och detta är alltså språkoberoende. USA gör allt för att stoppa alla diskussioner. FN byggnaderna i New York byggdes 1951, är alltså redo att ersättas efter 70 år, och New York har mycket hög brottslighet och är svårt förorenat.
    https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=1511658840,1898216364&fm=26&gp=0.jpg
    https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/738b4710b912c8fc2c2f0e88f1039245d7882193?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2UxMTY=,g_7,xp_5,yp_5/format,f_auto

 3. Artikeln beskriver i målande livliga ordalag vad USA har försökt göra i Hong Kong, Tibet, Inre Mongoliet, och Xinjiang. USA fortsätter idag på det programmet, och förspelet läser vi om varenda dag i USA styrda svenska media. MSM och Public Service har till och med anställt hängivna anti-Kina hat-propagandister, som inte missar ett enda tillfälle att förvrida och förvanska information om vad som händer i Kina. Idag skriver Sveriges Radio om att Kina har ändrat sin medialagstiftning och påstår att det har gjorts för att öka ”Partiets” makt. Verkligheten är att det har gjorts för att förhindra främmande makt att ta kontroll över media i Kina, något som redan är genomfört i Sverige. Kina styrs inte ens av partier som Sverige, Kina har ett mycket väl fungerade folkstyre.

 4. Man kan hoppas att USA inte heller planerar att attackera någon, för med tanke på dess senaste historia kommer detta inte att fungera.
  Att hota hela planeten och tvinga den att använda US-dollarn i internationell handel (och förstöra länder som Irak och Libyen när de vägrar); ha stora handelsunderskott med praktiskt taget hela världen och tvinga reservbanker runt om i världen att köpa upp amerikanska statsskulder; utnyttja denna skuld för att få upp kolossala budgetunderskott och råna hela planeten genom att trycka pengar och spendera dem på olika korrupta system, vilket har varit USA:s affärsplan sedan omkring 1970-talet.
  Man kan också hoppas att demonteringen av det amerikanska imperiet kommer att fortsätta, liksom som demonteringen av det sovjetiska riket.
  Vad är det egentligen att frukta från en nation som har över 100-tals biljoner dollar i obetalda rättigheter, med 100 miljoner människor i arbetsför ålder som är permanent utan arbete, med avfallet infrastruktur och förgiftad nationell politik?

  • En av farorna är just möjligheten att USA skulle starta ett storkrig i ett desperat försök att att etablera en militär världsdiktatur. Dom har försökt att ta över kontrollen av Sydkinesiska Havet, Hong Kong, Tibet, Xinjiang, Inre Mongoliet, Iran, osv. det mesta har misslyckats och USA, eller snarare vad vi kalla Den Djupa Staten, är desperata. Där USA fortfarande är överlägsna är propagandan. Just nu anställs ju ”Kina-experter” på just svenska media med samma uppgift som Julius Streicher en gång i Tyskland men nu att driva att bedriva ant-Kina propaganda. Senaste försöket jag såg var på Sveriges Radio där man rapporterade att ”kommunistpartiet” hade stärkt sin politiska kontroll över media i Kina med nya lagar. Det är samma lögn som en gång i Tyskland. Vad man har gjort är att förhindra att främmande makter tar kontroll över media, vilket redan skett i Sverige, och att media förblir under folklig kontroll i Kina. Återigen har Kina lagt krokben för USA propagandan, och USA gillar det inte. Detta pågår just nu i Sverige.
   https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/julius-streicher
   https://sverigesradio.se/artikel/ny-kinesisk-medielag-slar-vakt-om-politisk-kontroll
   Kina, Ryssland och Venezuela går till kryptovalutor, det kan eliminera dollarn. Problemet är att undvika en total kollaps av USA, ekonomiskt och samhälleligt. Demonteringen av det amerikanska imperiet kommer att fortsätta, det gäller bara att göra det långsamt. Vad kan ni själva göra för att motverka USA propagandan i Sverige. Bloggar, diskussioner på sociala media, etc. Delta i demonteringen, avslöja media propagandan, motverka den.

 5. Tack för en ljuvlig text!
  Västs smutsbyks hängs ut och västs brottsliga bana vädras offentlig – ingen vacker syn!

  Konstateras kan att alla krig som USA startat i MÖ är för apartheid israels räkning, Irak krigen (1 och 2) var inte undantag. Så även kriget mot Syrien via västs jihadist-armé.
  Irak förstördes för apartheid israels räkning. Men inte bara Irak. Utan lärdomen från alla USA krig i MÖ är följande: apartheid israel beställer krig, USA verkställer.

  Att apartheid israels stora torped USA har lagt krigssiktet på Iran bekräftar just tesen ”apartheid israel beställer, usa verkställer!

  Det största fredsproblemet i MÖ och vidare för hela världen stavas i-s-r-a-e-l

  https://www.counterpunch.org/2015/10/15/israel-the-media-and-the-anatomy-of-a-sick-society/

  • Intressanta är USAs metoder. USA startade denna jihadist-armé av ”moderata rebeller” som USA kallade det, i Mellanöstern. Sedan försökte man kopiera samma metod till Xinjiang i Kina genom att utbilda och skicka IS krigare från Syrien till Xinjiang för att etablera en ny Islamisk Stat, men det misslyckades när Kina letade reda på denna USAs terrorist armé, internerade dom och började rehabilitera dem. USAs svar var en massiv falsk propagandakampanj om ”läger” och ”folkmord”, vilken är en nästan exakt kopia av den kampanj som man en gång drev i Tyskland med Der Stürmer, men då talade man om ”ritualmord”, vilket nu har förbytts av ”folkmord”, detta komplett med ”experter” som nu anställs på svenska media för att driva propagandan. Nu är det underliggande meddelandet ”Kineserna är vår olycka”. På tyska skulle det ha hetat ”Die Chinesen sind unser Unglück“. Jämför bilderna av den tyska tidningen.
   https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/julius-streicher

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here