År 2019 kom BlackRocks plan inför den kommande krisen: – Finansiellt samarbetsrekord mellan stat och Kapital. Betyder?

7
2598

Denna artikel har publicerats av Pål Steigan 13/9. https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/ Översatt av Rolf Nilsson.


År 2019 presenterade BlackRock planen inför den kommande krisen: – En finansiell operation utan motstycke

I augusti 2019 ägde ett G7-möte rum i Jackson Hole, Wyoming. Centralbankscheferna i dessa länder deltog också. Vid det mötet presenterade BlackRock, världens största investeringsfond, en rapport och en plan för den kommande ekonomiska och politiska krisen.

Vid den tidpunkten stod det klart för finanseliten att en ny finanskris var under uppsegling och BlackRock menade att denna kris skulle kräva åtgärder som man ”inte hade sett maken till tidigare”. De presenterade en plan för hur detta skulle göras.

Planen presenterades i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination.

I dokumentet pekades det på att tio års ”kvantitativa lättnader” inte hade lyckats skapa förutsättningar för ny tillväxt. Centralbankerna hade pumpat in enorma mängder digitala pengar i ekonomin, men det fanns fortfarande inga tecken på att krisen skulle lätta. Räntenivån fortsatte att vara noll eller under noll. I den finansiella kris som då var under uppsegling skulle det därför inte finnas tillräckligt med penningpolitiskt utrymme för att klara nästa nedgång, skrev topparna i BlackRock.

”Going direct” eller en finanspolitik ”utan motstycke”

Författarna till dokumentet var Elga Bartsch, chef för Macro Research, BlackRock Investment Institute, Jean Boivin – chef för BlackRock Investment Institute, Stanley Fischer – Senior Advisor, BlackRock Investment Institute och Philipp Hildebrand, vice ordförande i BlackRocks styrelse. Tre av de fyra kom från centralbanker i USA, Kanada och Schweiz, innan de anställdes av BlackRock.

Deras plan gick ut på att sudda ut skiljelinjen mellan staternas budgetpolitik och centralbankernas finanspolitik i vad de kallade en åtgärd ”utan motstycke”.

Författarna skrev i vitboken att ”i nästa nedgång är den enda lösningen för en mer formell – och historiskt ovanlig – samordning av penning- och finanspolitiken för att ge effektiv stimulans.” De kallade detta ”att gå direkt.

En månad efter Jackson Hole-mötet inledde U.S Federal Reserve ett stödprogram, där de pumpade ut hundratals miljarder centralbanksdollar i veckan till Wall Street. Fed:s egna dokument säger att det överfördes 215 miljarder dollar om dagen, eller 6 230 miljarder dollar på 29 dagar!

BlackRock hyrdes sedan in av Fed, The Bank of Canada, European Central Bank och Svenska Riksbanken för att styra denna politik.

I USA skickade kongressen över 454 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar till The Fed, som sedan multiplicerade upp detta till 4.540 miijarder centralbankdollar.

Detta är att ”gå direkt”. Staten överlämnar riktiga pengar från budgeten till centralbankerna, som pumpar upp dem och skickar in dem på finansmarknaden. Där används de för att blåsa upp företagens aktievärden, vilket i sin tur ökar finansfurstarnas pappersförmögenhet, så som vi har sett under ”pandemin”.

En sammanfattning av BlackRocks plan hittar du här.

Författarna skriver: ”En extrem form för att” gå direkt ”skulle vara en explicit och permanent monetär finansiering av en finanspolitisk expansion, eller så kallade helikopterpengar.”

För att motivera en så extrem företagspolitik behövdes en kris

BlackRock-teamet skriver:

Ett praktiskt sätt att ”gå direkt” kan innebära följande:

 1. definiera de ovanliga omständigheter som kräver en sådan ovanlig samordning;
 2. under dessa omständigheter, ett uttryckligt inflationsmål som skatte- och monetära myndigheter gemensamt ansvarar för att uppnå;
 3. en mekanism som möjliggör ett smidigt genomförande av produktiv finanspolitik, och;
 4. en tydlig exit- En sådan mekanism kan ha formen av en stående nödskatte-mekanism. Det skulle vara en permanent inställning, men skulle bara aktiveras när penningpolitiken dräneras och inflationen förväntas att systematiskt underskrida målet över den politiska horisonten. ”

För att få acceptans för att pumpa in så mycket offentliga medel på finansmarknaderna, var det alltså nödvändigt att ”definiera de ovanliga omständigheter som kräver en sådan ovanlig samordning”.

Sannerligen,  kom det inte en kris som passade perfekt för detta ändamålet, nämligen den så kallade ”pandemin”.

Och där gjorde regeringar runt om i världen något som de aldrig hade gjort tidigare, de stängde ner ekonomin, genomförde lockdown och genom social distansering, och så småningom också påbud om att bära ansiktsmask, skapade de en situation där den normala ekonomin inte fungerade. Det blev nödvändigt att ta upp extremt stora lån och ta ut tusentals miljarder dollar från statsbudgetarna för att hålla samhällsmaskineriet någorlunda igång.

Activists gathered in San Francisco Thursday for a socially distanced protest targeting asset manager BlackRock. (Photo: Brooke Anderson/@movementphotographer). (Blackrock sunriseprojectblk_brookeanderson-31)

Dessa enorma överföringar – utan historiskt motstycke – hamnade på finansmarknaderna och gjorde därmed finanseliten till de obestridliga vinnarna i denna klasskamp ovanifrån, utan motstycke.

En finansiell kupp mot mänskligheten

En kupp som finanseliten, med BlackRock i förarsätet, genomförde efter mötet i Jackson Hole är också utan motstycke. Vi (Pål Steigan) skrev den 7 februari 2021 artikeln ”Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad till en hälsokris” som jag (Anders Romelsjö) återpublicerade 8 februari Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en Covid-hälsokris

Krisen 2020–2021 är den största krisen i kapitalismens historia, mycket större än finanskrisen 2008 och även större än krisen som utlöstes 1929. De som har följt med ett tag har vetat att kapitalismen var övermogen och på väg mot en ny kris, vilket inte minst Tollef Hovig har påpekat i en rad artiklar på steigan.no. Men det märkliga var att krisen tog formen av en hälsokris. Vi är mitt uppe i den största klasskampen någonsin, och arbetarklassen har i stort sett varit försvarslös.

Redaktören: Denna artikel av Tollef Hollvig Miljardärernas plan för kapitalets ålderdom har publicerats här.

I rena pengar har över 6 000 miljarder dollar överförts till finansmarknaderna, medan arbetarklassen, de fattiga och medelklassen är de stora förlorarna: The Guardian: Covid-19 har kostat världens arbetare 3700 miljarder dollar.

Hundratals miljoner arbetsplatser har gått förlorade. Reallönerna har sjunkit enormt och kommer att fortsätta sjunka. Statskassorna har plundrats i stor skala, till förmån för finanskapitalet. Detta kommer att leda till gigantiska nedskärningar i de offentliga budgetarna och tvinga fram en storskalig privatisering inom alla sektorer, så att ytterligare jätteförmögenheter kommer att skyfflas över till finanskapitalet.

FN:s International Labour Organization (ILO) har beräknat att antalet förlorade arbetstimmar för världens arbetare 2020 motsvarar en förlust på 255 miljoner heltidsjobb. Det är fyra gånger så många jobb som gick förlorade i finanskrisen, skriver ILO.

Världsbanken har beräknat att lockdown-politiken har ökat antalet extremt fattiga i världen med 150 miljoner. Den hungersnöd som kommer att följa i spåren av nedstängningarna kommer att drabba ett par hundra miljoner. Världens matvaruprogram uppskattar att 270 miljoner människor drabbades av svält 2020, en ökning med 70 procent från föregående år.

Stängda skolor har drabbat 1,6 miljarder barn och skadeverkningarna kommer att följa dem i många år framöver. Detta bekräftades också i en vetenskaplig studie av Harvard University, Brown University och Bill and Melinda Gates Foundation. Lockdown-politiken har varit till drastisk skada för arbetarklassen, medan de rika har klarat sig bra.

Studien beräknar hur olika sysselsättningsgrupper hittills har påverkats under pandemin. Resultaten avslöjar att lockdown har varit fullständigt förödande för arbetare längst ner i den ekonomiska näringskedjan, medan den översta nivån faktiskt fick det bättre. Analysen undersökte sysselsättningsnivån i januari 2020, innan coronaviruset spred sig mycket och innan lockdown och andra restriktioner för ekonomin implementerades. Den jämförde dem med sysselsättningssiffror från 31 mars 2021.

Bilden som framgår av denna jämförelse är en bild av ödeläggelsen av arbetarklassen.

Detta skriver Brad Polumbo i Foundation for Economic Education: new-harvard-data-accidentally-reveal-how-lockdowns-crushed-the-working-class-while-leaving-elites-unscathed/.

Läs: Coronakrisen är mycket värre än finanskrisen

Storleken på det ekonomiska stödet


I artikeln Varför pandemikrisen är kapitalets favoritkris, skriver Tollef Hovig:

t oss först titta på storleken i dessa rörelserna. Världens BNP 2019 var 87 biljoner dollar. Av det var USA: s andel 21 biljoner, EU: s 16 biljoner och Kinas 14 biljoner dollar. Man kan invända, att eftersom jag mäter detta i USD är USA: s BNP 25% för högt. Om du mäter vad som faktiskt produceras skulle siffrorna ha varit USA 16, EU 13 och Kina 17 biljoner, men låt oss bortse från detta.

 I en intervju den 15 oktober, New Bretton Woods Moment, säger IMF:s direktör, Kristalina Georgieva, att 12 biljoner dollar har pumpats in i finansiellt kapital (kredit eller stöd), varav 7,5 biljoner dollar har skapats av centralbankerna. Dessa 12 biljoner utgör cirka 14% av världens BNP. Det motsvarar cirka två till tre års kreditförsörjning genom den tidigare vanliga kanalen, en ökning av lån / skuldberget. I tillägg till detta har det blivit och kommer det att bli sanerat bort en del produktionskapital, så att förhållandet mellan kapital och varu- och tjänsteproduktionen ökar ytterligare.

Det Hovig beskriver är konsekvenserna av den plan som BlackRock kallade  att ”gå direkt”.

Dimman lättar och vi ser nu mycket tydligare vilken typ av gigantiska ekonomiska och politiska bedrägerier vi har utsatts för de senaste två åren. Dokumenten och planerna är fullt offentliga och tillgängliga för alla som kan läsa. Statistiken som visar resultaten av denna politiken är också lätta att sätta sig in i.

I den här videon diskuterar John Titus vad det innebär att ”gå direkt”:

https://youtu.b

Föregående artikelSpricka i Nato. Australien avbryter stort affärskontrakt med Frankrike för att behaga USA
Nästa artikelVärldspolitik: Järnvägar och rörledningar ger fred och välstånd!
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

7 KOMMENTARER

 1. USA:s finanschef varnar för att ”ekonomisk katastrof” kommer att drabba Amerika om avtal om skuldtak inte uppnås.
  Finansdepartementet åberopade nödåtgärder för att spara pengar i förra månaden för att hindra USA från att misslyckas med sina tiotals biljoner dollar i federal skuld, och kongressen misslyckades med att förlänga upphävandet av skuldtaket innan avresa till en sex veckors semester, och Republikanerna vägrar ta upp det efter att ha återvänt till Washington.
  Finansminister Jannet Yellen har varnat för att kongressens misslyckande med att höja skuldgränsen kommer att ”störta” USA i en finanskris.
  ”USA har alltid betalat sina räkningar i tid, men det överväldigande samförståndet mellan ekonomer och statstjänstemän från båda parter är att om man inte höjer skuldgränsen skulle det leda till en omfattande ekonomisk katastrof”, skrev Yellen i en söndagsupplagan i Wall Street Tidning.
  ”På några dagar kan miljontals amerikaner vara spärrade för kontanter.
  Vi kunde se obestämda förseningar i kritiska betalningar och nästan 50 miljoner äldre kunde sluta ta emot socialförsäkringar för en tid. Trupper kan bli obetalda. Miljontals familjer som förlitar sig på de månatliga rabatterna för barnskatter kan se förseningar. Amerika, i korthet, skulle inte uppfylla sina skyldigheter, varnade sekreteraren.
  Det befintliga taket återinfördes den 1 augusti – då USA: s skuld låg på cirka 28,4 biljoner dollar (väl över 100 procent av BNP).
  Skuldtaket kommer i kölvattnet av kongressens beslut att pumpa in mer än 6 biljoner dollar i ekonomin under det senaste halvannan året som svar på en ekonomisk kris som orsakats av coronaviruspandemin. Republikanerna och demokraterna bråkar nu om ytterligare föreslagna utgifter-inklusive en infrastrukturräkning på 1,2 biljoner dollar och ett budgetavtal om 10 miljarder dollar på 10 år.
  Kongressen har höjt Amerikas skuldtak ungefär 80 gånger sedan sextiotalet, med en federal skuld som snabbt närmar sig 29 biljoner dollar och totala skulder – som inkluderar federal skuld plus andra offentliga och privata förpliktelser – uppgår till mer än 85 biljoner dollar, eller mer än fyra gånger USA ’BNP.
  https://sputniknews.com/20210920/us-treasury-chief-warns-economic-catastrophe-will-befall-america-if-debt-ceiling-deal-not-reached-1089249212.html

 2. Kommer vi inte till rätta med det förhållandet med att vi lever långt utanför planetens bärkraft så som den litterära skriften limits to growth föreskriver.

  Är det ända draget för det styrande skicket kan ta till med är att förvandla hela jorden till ett gigantisk arbetsläger. Denna policy går att söka information om själv om man intresserar sig för att koppla ihop CIA, Rockfeller och Rome klubben och är en naturlig konsekvens av att den nuvarande befolkningen lever lyckligt i ett konsumtions samhälle utan att reflektera över vad deras ekologiska fotavtryck kommer att bära med sig.
  Vad vi ser nu initialt är hur ser de ekonomiska utsikterna försvagas pga uttömda naturresurser, där oljan är den viktigast resursen i ett ekonomisk perspektiv.

 3. Thomas Röper som med hjälp av nätverksanalytiker studerat jättefonderna menar att dessa är verktyg och inte de egentliga makthavarna som är stiftelser, mindre fonder och finanssläkter, nya och speciellt gamla. Dessa håller sig i bakgrunden ”verka utan att synas”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here