Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en Covid-hälsokris

4
3533

 

Bild från Shutterstock hos Pål Steigan. (Har själv licens men hittar ej bilden)

Detta är den senaste artikeln av Pål Steigan på detta tema. Jag tror att han har rätt. Men utan motstånd och mediabevakning kan den passera gansa obemärkt. Men ska vi inte vänta oss börsfall?

Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en hälsokris


Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en hälsokris

Krisen 2020–2021 är den största krisen i kapitalismens historia, mycket större än finanskrisen 2008 och också större än den kris som utlöstes 1929. De som har följt ett tag har vetat att kapitalismen var övermogen för en ny kris, så inte minst har Tollef Hovig påpekat i ett antal artiklar på steigan.no. Men det märkliga var att krisen tog form av en hälsokris. Vi är mitt i den största klasskampen någonsin, och arbetarklassen har till stor del varit försvarslös.

Finanskapitalet har vältrat över krisen till människor över hela världen
Finanskrisen 2008 löstes aldrig, krisen drevs bara framåt. Genom ”kvantitativ lättnad”, dvs genom att ”trycka upp pengar”, har centralbankerna sett till att pumpa in kapital i systemet för att hålla det igång. Således har ett berg av skulder byggts upp. Samtidigt har räntorna sjunkit till noll. Men när den finansiella räntan sjunker till noll, vad händer då? Tollef Hovig förklarar det här:

”En förutsättning för att kunna öka penning- och kreditförsörjningen är att de kan användas för ”försiktiga transaktioner”. Dvs. utlåning till projekt som ger genomsnittliga vinster och har en trovärdig återbetalningsprofil. Varje lån går till en specifik ”försiktig transaktion”, banken skapar en kredit som sätts in direkt på låntagarens konto, öronmärkt för den transaktion som låntagaren har lånat pengar till. Detta är en förutsättning för att undvika inflation.

När situationen uppstår, som före coronakrisen, att ökningen av penning- och kreditförsörjningen upphör (eftersom räntan har bottnat) och det finns få eller inga försiktiga transaktioner att låna ut pengar till, uppstår ett problem.

Pyramidesystemet i produktion och förmögenhetskapital är, liksom alla andra pyramidesystem, beroende av ett ständigt nytt utbud av finansiellt kapital. Om utbudet stannar kommer den stadiga ökningen av efterfrågan, som leder till ständigt ökande värden, att minska. Då står du inför en kapitalkris, som kommer att påverka alla former av kapital samtidigt, eller så kan du hitta smartare sätt att skapa mer finansiellt kapital, som läggs till de andra formerna av kapital, så att pyramidesystemet kan fortsätta under ännu en stund”.

Sedan 2007 har Fed i USA ökat penningmängden nio gånger, Europeiska centralbanken har ökat penningmängden sju gånger, Bank of England nio gånger och Bank of Canada sex gånger. Till och med den konservativa schweiziska centralbanken har ökat sin penningmängd åtta gånger sedan 2007.

Liksom alla andra pyramidesystem måste detta spel också krascha. Situationen var övermogen 2019, frågan var hur den skulle krascha så att det finansiella kapitalet skulle bli skadefri. Hovig förklarar:

”Det är här pandemikrisen löser kapitalproblemet. Det innebär att delar av produktionen av varor och tjänster stängs. Man såg så att säga ett hål i produktionen av varor och tjänster. Det finns en lucka som kan fyllas av centralbanken och dess nätverk av privata banker som vidtar en enorm ökning av tillgången på pengar och kredit. Denna tillgång på pengar och kredit adresseras för att fylla gapet i produktionen av varor och tjänster och kommer således inte att skapa någon inflation. Hade krisen kommit som en finansiell kris, skulle den ha lett till våldsamma politiska konflikter kring stöd till kapital.

Pandemikrisen, å andra sidan, ger politikerna möjlighet att framstå som milda givare, som stänker så mycket pengar de kan över företagen och de arbetande människorna. De kan presentera sig själva som barmhärtiga samariter som förser befolkningen med livsmedel så gott de kan. Som vi har sett har 12 biljoner USD skapats, dvs. 12 norska oljefonder hittills. Dessa nyligen tryckta pengar läggs sedan till kapitalet genom cirkulationen. Företag betalar hyra, människor fortsätter att betala lån, pengar hälls ut på aktiemarknaden etc. Istället för en finansiell kris med tillhörande katastrofer har vi en pandemikris där politiker är hjältar. ”

Det största klasskriget någonsin

I ett tal framför Stortinget den 19 december 2019 karakteriserade jag det som händer som «det största klasskriget i historien». Historikern Lars Borgersrud har reagerat på detta och i ett läsarinlägg i Klassekampen i morgon 8 februari kritiserar han denna analys. Men det är en analys som jag stöder till fullo. Denna klasskamp kan mätas i tal:

De ekonomiska effekterna av coronakrisen hittills kan sammanfattas i två enkla siffror. Business Insider: Miljardärer tjänade 3,9 biljoner dollar under pandemin. The Guardian: Covid-19 har kostat världens arbetare 3,7 biljoner dollar.

Men det är inte allt. Hundratals miljoner jobb har gått förlorade. Reallönerna har sjunkit enormt och kommer att fortsätta att minska. Skattemedel har plundrats i stor skala till förmån för finansiellt kapital. Detta kommer att leda till gigantiska nedskärningar av de offentliga budgetarna och tvinga en storskalig privatisering inom alla sektorer, så att ytterligare gigantiska förmögenheter lyfts över till kapital.

FN: s internationella arbetsorganisation (ILO) har beräknat att antalet förlorade arbetstimmar för världens arbetare 2020 motsvarar en förlust på 255 miljoner heltidsjobb. Det är fyra gånger så många jobb som förlorades i finanskrisen, skriver ILO.

Världsbanken har beräknat att lock down politiken har ökat antalet extremt fattiga människor i världen med 150 miljoner. Svälten som kommer att följa i kölvattnet av avstängningarna kommer att drabba några hundra miljoner. Världsmatsprogrammet beräknar att 270 miljoner människor drabbats av svält 2020, en ökning med 70 procent från föregående år.

Stängda skolor har påverkat 1,6 miljarder barn och de skadliga effekterna kommer att följa dem i många år framöver.

Arbetarklassen kan inte försvara sig

Den metod som valts för att krascha världsekonomin, nämligen att skylla på ett virus och förklara ett undantagstillstånd, gjorde det nästan omöjligt för arbetarklassen att försvara sig. Alla vanliga medel för klasskamp, ​​såsom möten, demonstrationer och protester, förbjöds och människor hotades från att ens träffa varandra.

Och de som borde ha varit arbetarklassens förtrupp har i stort sett misslyckats. 2020 var året då den globala vänstern smälte bort och till stor del fortsatte att stödja allt som kom från ”strikta åtgärder” från överklassregeringar.

I Norge har konstitutionen och dess sektioner om monterings-, demonstrations- och församlingsfrihet åsidosatts. (Detta gäller åtminstone § 16, 94, 101 och 106 i konstitutionen, samt ett antal artiklar i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.) Centrala mänskliga rättigheter, såsom rätten till privatliv, är underkastade svår attack. Konventionen om barnets rättigheter och barns rätt till full utbildning kränks regelbundet.

Pandemi eller inte?

En av punkter som Lars Borgersrud kritiserar mig för när det gäller talet jag höll den 19 december är följande: ”Det kan tyckas att Steigan förnekar att det finns någon pandemi.”

Pandemi eller inte pandemi, det är frågan. Men vad Borgersrud förmodligen inte insåg var att WHO under 2009 ändrade definitionen av vad en pandemi är, eftersom det tog bort punkten om graden av fara. Fram till dess sades det att för att det skulle kunna kallas en pandemi, måste det involvera ”ett enormt antal döda och sjuka”. Men från 2009 anges att ”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus uppstår för vilket mänskligheten inte har någon immunitet.”

Enligt den gamla definitionen har vi ingen pandemi. Enligt den nya definitionen kommer nästan alla säsongsinfluensa att betraktas som en pandemi och sedan naturligtvis covid-19-epidemin / pandemin.

Detta har också en klassstämpel, för som Charlotte J. Haug säger, det faktum att WHO förklarar att detta är en pandemi kommer att innebära att vaccintillverkarna slipper ansvar. Haug har tidigare under lång tid varit redaktör för Journal of the Norwegian Medical Association, internationell korrespondent för New England Journal of Medicine och forskare vid SINTEF. Se och hör samtal med henne här.

Det ligger därför i läkemedelsindustrins intresse att en pandemi förklaras, och det är enligt min mening rimligt att anta att detta var en av anledningarna till att WHO: s definition ändrades.

Förlorade jobb, försörjning och pengar, men också frihet

Vi är alltså mitt i ett brutalt klasskrig, ett oöverträffat krig där arbetarklassen, de fattiga och till och med stora delarna av medelklassen har förlorat tusentals miljarder och kommer att förlora ännu mer. Hundratals miljoner jobb har gått förlorade och de flesta kommer aldrig tillbaka. Samtidigt har etablerade demokratiska friheter och rättigheter tagits bort från oss. Polisstaten har införts på ett sätt som vi inte har sett sedan 1945 och personlig frihet och rörelsefrihet har tagits från oss utan att vi vet om vi någonsin kommer att få tillbaka dem. Det vill säga, vi vet alla nu att vi inte kommer att få tillbaka dem om vi inte kan slåss för dem.

Relaterat.

Undantag har blivit normen – Klimat, kapitalism och katastrof
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.
De rika i den gröna klimatpolitiken – Vad vill de?
Miljardärernas övergripande plan – New Green Deal – stärks efter fjolårets klimat-fiaskomöte!
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet
Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal. Publicerat 13/12 2015.

Föregående artikel”Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Nästa artikelÄnnu en rättegång mot Navalny – varför rapporterar inte de svenska och tyska medierna om hans smädelser?
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

4 KOMMENTARER

  1. En mycket bra sammanfattning av tjugohundratalets finansiella och politiska utveckling. Krisen kommer att lösas på bekostnad av de fattigaste, som vanligt. Men att hoppas på att folket ska vakna är inte mycket att hoppas på.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here