Världens arbetare upplever den största minskningen av reallönen på 100 år

5
860

Denna artikel har publicerats i Arbejderen och sedan av https://steigan.no/2022/12/verdens-arbeidere-opplever-det-storste-reallonnsfallet-pa-100-ar/?utm_source=substack&utm_medium=email

Världens arbetare upplever den största minskningen av reallönen på 100 år

En ny rapport från Internationella arbetsorganisationen (ILO) visar den mest drastiska minskningen av arbetarklassens köpkraft på 100 år. De som redan har minst kommer att drabbas hårdast. Det skriver den danska tidningen Arbejderen.

Inflationskrisen i kombination med en global nedgång i ekonomisk tillväxt – delvis driven av kriget i Ukraina och den globala energikrisen – innebär det största globala reallönefallet på 100 år.

Detta kan underblåsa ytterligare social oro över hela världen. Gilbert F. Houngbo, ILO:s generaldirektör

Detta visas i den globala lönerapporten 2022-2023: The Impact of inflation and COVID-19 on wages and buying power, utarbetad av International Labour Organization (ILO).

Rapporten visar att de globala lönerna, mätt i förhållande till köpkraft, sjönk med 0,9 procent under första halvåret 2022. Det är första gången på detta århundrade som den globala reallöneutvecklingen har varit negativ.

Bland de största ekonomierna i G20 sjönk reallönerna med 2,2 procent under första halvåret 2022, medan reallönerna i de nya G20-länderna steg med 0,8 procent, vilket är 2,6 procent mindre än 2019, året före covid-19 – pandemin.

– De många globala kriser som vi står inför har lett till att reallönerna har sjunkit. Det har försatt tiotusentals miljoner arbetare i en kritisk situation, och de står inför växande osäkerhet, säger ILO:s generaldirektör Gilbert F. Houngbo.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Gilbert_Houngbo.jpg

I EU sjönk reallönerna med 2,4 procent under första halvåret 2022.

Inte överraskande får nedgången i köpkraft störst konsekvenser för dem som redan tjänar minst. Det beror på att majoriteten av låglönetagares disponibla inkomst äts upp av väsentliga utgifter, och att nödvändiga varor och tjänster tenderar att stiga i pris mer än icke-nödvändiga.

Situationen kommer inte att förbättras om inflationskrisen kommer ovanpå de betydande löneförluster som arbetare och deras familjer drabbades av under coronakrisen.

– Inkomstskillnaderna och fattigdomen kommer att öka om inte de lägst betaldas köpkraft upprätthålls. Dessutom kan ett välbehövligt tillfrisknande efter en pandemi äventyras. Detta kan underblåsa ytterligare social oro i hela världen, säger Gilbert F. Houngbo.

Redaktören, kort kommentar:

Hanteringen av Covid-pandemin medförde en väldig ökning av rikedomarna för de redan mycket rika, ökad ojämlikhet och minskad reallön och köpkraft runtom i världen.

Detta framgår av en artikel som publicerades för nästan 2 år sedan. Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en Covid-hälsokris

De ekonomiska effekterna av coronakrisen hittills kan sammanfattas i två enkla siffror. Business Insider: Miljardärer tjänade 3,9 biljoner dollar under pandemin. The Guardian: Covid-19 har kostat världens arbetare 3,7 biljoner dollar.

FN: s internationella arbetsorganisation (ILO) har beräknat att antalet förlorade arbetstimmar för världens arbetare 2020 motsvarar en förlust på 255 miljoner heltidsjobb. Det är fyra gånger så många jobb som förlorades i finanskrisen, skriver ILO.

Detta behandlas bland annat i denna artikel med fokus på USA. COVID-19-krisen, den stora klyftan och den stora börsbubblan. När spricker den?

”Förlusten för USA:s befolkning som helhet har varit enorm. I mitten av oktober 2020 drabbades mer än 25 miljoner arbetare i USA i pandemikrisen. Enligt officiella arbetslöshetstal var 11,1 miljoner arbetare i USA officiellt arbetslösa. Ytterligare 3,1 miljoner hade förlorat sina jobb men felklassificerades, 4,5 miljoner hade lämnat arbetskraften sedan pandemin; och 7 miljoner var fortfarande anställda men upplevde nedskärningar i löner och timmar på grund av coronaviruskrisen. 46 miljoner ligger efter i betalningar för hyra, bostadslån och studielån medan matosäkerheten har vuxit från 35 miljoner till över 50 miljoner till följd av otillräcklig statlig hjälp under pandemin.
Den rikaste 1 procent såg att deras finansiella tillgångar skjutit i höjden som en andel av nationell inkomst.” Den största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en Covid-hälsokris

Vänstern, som påstår sig vilja tjäna arbetarklassen har ofta misslyckats med att lyfta fram detta, utan också har stött åtgärder utan eller med alltför svag vetenskaplig som bidrog till detta – överdriven lockdown och social distansering. Och det saknas antikapitalistiska partier. Och än mer en välgrundad analys, eller ens en vision av hur en demokratisk socialism kan se ut i dessa dagar.

Föregående artikel50 miljoner människor i USA har upplevt brist på mat
Nästa artikelJeffrey Sachs sista varning – och problem på Globalpolitics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Intressant i sammanhanget är hur stora resurser Västvärlden lägger på kriget i Ukraina.

  När ska folk här säga ifrån att det här kriget vill vi inte betala för.
  Vi vill ha våra skattepengar till välfärden istället.

  Jag tror många resonerar så i USA.
  De vill inte att så mycket av deras skattepengar ska gå till militären och därför kräver de lägre skatter.
  Därför kan man inte generellt förkasta alla dem som kräver lägre skatter i USA.
  Även fattiga och låginkomsttagare i USA kan ställa sig bakom kravet om lägre skatter.
  I Sverige är det däremot främst de som har bättre ställt som kräver lägre skatter.
  Samt alla dem inom företag och näringsliv där den huvudsakliga taxeringen och transfereringen av skatteintäkterna sker.

  • Sedan februari 2022 har västvärlden lagd över 100 miljarder dollar på ukrozionazi enheten. Alltså blir det över 10 miljarder dollar per månad vilket är över 330,000 dollar per dag! Inte utan inte kallas ukrozionazi enheten ett slukhål.

   Efter apartheid israel är ukrozionazi enheten den största slukaren av pengar/stöd från väst. Den stora fråga är: vad är det egentligen som gör att man skänker så mycket pengar/resurser på ukrozionazi enheten? Är ukrozionazi enheten västerländska förfäders urhem? Är ukrozionazi enheten västerlandets kulturella vagga? Är ukrozionazi enheten västerlandets anrika hem för västerländsk kunskap och tanketradition?

   Svaret på alla dessa frågor är: ukrozionazi enheten är varken västs urhem, kultur- och kunskapsvagga.

   Så varför är eliten som egentligen styr väst ändå beredd att offra hela väst på ukrozionazi altaren? Denna fientliga agenda gagnar varken västs eller världens folk. Vill du fördjupa dig mer i denna gåta så läs t ex https://www.unz.com/article/world-war-jew/

 2. Orimligt. Det finns inte lönestatistik i den omfattning som krävs för att styrka det påståendet. Det görs heller inte i ILOs rapport.
  Gänget på Arbejderen har hittat på det

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here