Home KLIMAT

KLIMAT

Utforska de mest brännande frågorna och nyheterna kring vår planets klimat och miljö. Här belyser vi de senaste forskningsrönen, globala klimatinitiativ, och de utmaningar vi står inför när det gäller hållbarhet. Vi poängterar betydelsen av det ekonomiska systemet och politiska beslut för den alldeles otillräckliga klimatpolitiken enligt forskare.